Archív za 1985 rok

Strana 66

Způsob výroby .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244146

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kudláeek Jan, Tesao Miroslav, Berhard Miloslav, Novák Jioí, Böhm Bohumil, Rezl Vlastimil, Wiesner Ivo

MPK: C07D 205/08, A61K 31/40

Značky: způsob, antibiotik, výroby, beta.-laktamových

Text:

...sku pinu, alkylovou skupinu a 1 až 4 atomy uhlíka, slkoxyskupinu a 1 až 4 stany uhlíka nebo aninonetylovou skupinu aR, ząamenň aminoakupinu, hgdroxylovou skupinu, karboxylovou skupinu ve formě non, chránönou karboxylovou skupinu, formyloxyakupinu, syzlfoakupinu ve form non, aulfoanínoskupím ve formě soli, azidoákupinn, atom halogenu, hydrazimakupinu, alkylhydrazinoakupinu, fenylhydrazinoskupínu nebo nalkyltionioxonetyl tioakupinu.Mezi...

Způsob výroby 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo-[5,4-c]pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244145

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kott Kristian, Jindoich Miroslav, Wiesner Ivo, Böhm Bohumil, Šesták František, Novák Jioí, Raichl Vladimír

MPK: C07D 513/04

Značky: 4,5,6,7-tetrahydrothiazolo-[5,4-c]pyridinových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...sloupci ndeledující tabulky.Podle netody, kterou popssli Y. man s spol., Jep. J. max-Ja, 663, 1975, se rovné sdičtuds inhibiční úäinnoet na dvanictníkovć vredy vyvolaná u krys eysteaninsl. Inhibice duodendlni ulcerece, hodnocení jako procentickú inhibice indexu vŕedu součet poraněných ploch ne jednu kryeu (nan. se vyjodřuae v hodnotách E 050. noselsnć výsledky Jsou uvedeny ve třetí sloupci ndeledující tabulky.Želudeční antisekretorickd...

Způsob výroby aminomethylpyrrolidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244144

Dátum: 31.08.1985

Autori: Jelínek František, Šmíd Zdenik, Jírek Jaroslav, Zecha Jaromír, Neckáo Ivan, Havel Antonín

MPK: C07D 207/26

Značky: aminomethylpyrrolidinonů, výroby, způsob

Text:

...podmínky zúvieí na baaícitl a teplotl varu amxnu. Reałçci je možno provádět i bez rozpouitědla - v nadbgtku amimu. V pŕípadl poulití nízkovroucích amtnd je třeba podle okolností provádět reakci v .autoklavmlove slouüenlny obeoneho vzorce I obsahují centru asymetrie e vyskytuzjt se tedy Jako rsoedty. Tyto reoenáty je Iołno obvyklým způsobel. ñIpMkl-d, .tvorbou eolt e opticky ektlvníll kyselinu, pŕevest os pramene dlletereolery, z nlohl je pek...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244143

Dátum: 31.08.1985

Autori: Ernest Antonín, Mašek Václav, Karpíšek Jioí, Alexander Radko, Brož Václav, Mokroš Martin

MPK: C07D 335/02, A01N 43/18

Značky: způsob, složky, účinné, prostředek, výroby, herbicidní

Text:

...u nohou vyráblt. zo eoddchveou reekcí e odpovídaJícími chloridy kovů ve. vodnom roztoku. Amoniově a foafoniové e 011 ee mohou vyrábšt. reakcí eloučenin vzorce I e emonium-, foeroniumq eulfonium- nebo aulfoxonium-ląydroxiúy, popřípadě ve vodném roztoku.Sloućonixw obecneho vzorce II ee mohou vyrebět z cyklohexan-I ,J-dionů vzorce IV,ktoré mohou být. pŕitomng také v teutomerní formě vzorce IvaJo rovvall mohl vyrába Ilouhnuy vsorco II přu...

Způsob výroby nových amidinových derivátů 2-substituovaného 4-fenylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244141

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kováo Josef, Snížek Jioí, Novotný Karel, Vysoký Josef, Harašta Petr

MPK: C07D 233/64

Značky: nových, amidinových, způsob, derivátů, výroby, 2-substituovaného, 4-fenylimidazolu

Text:

...o do wo °c, výhodné od zo do so °c. Výhodné u reakce provádí v přítomnost. inortního orgoníckého rozpoułtědla. Vhodná rozpouätědla aałunují například ulkoholy a 1 až 3 stoly uhlíka, Jako Jo nethanol nebo ethanol, halogenovaná uhlo vodíląy, ako Jo díchlornothon, dioxan nobo oooton.Sloučoníny obecného nanes III, použití ako východ aloučeníny při spůsobu podle vynúluu, nohou být. připraveny o sobě shown postupom x-oakcí karboxamidu obecného...

Způsob výroby 9-anthryloxyaminoalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244140

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pavlík Miroslav, Hirsch Ivan, Vonka Vladimír

MPK: C07C 93/06

Značky: způsob, výroby, 9-anthryloxyaminoalkanů

Text:

...nobo o výhodou v IJ-diootnylrononidvu I tonuto rootoku oo pri aoi 1,0 ai 1,5. o výhodou 1,05 nounitho okvivalontu kovovd ooli ťtolinidu, o výhodou drooolnd ooli ftolilidu. Iookční onto oo Iouno hrubo no 60 al 130 c, po dobu 1 o 24 hodin, výhodu ooi B hodin.Produkt oboonoho vooreo DJ-(B-nnthryloqolłyl Mtolilid, oo milo ioolovot um opúoobon. on u noeu porno roogovot o 1 a 5, o výhodou 1,5 noloroioi okvivolonty łqdrooinu. v polos-ní organickú...

Způsob výroby derivátů 7-(1-pyrrolyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3-karboxylové kyseliny a 7-(1-pyrrolyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244139

Dátum: 31.08.1985

Autor: Suchánková Alena

MPK: A61K 31/47, A61K 31/44, C07D 215/56...

Značky: výroby, 7-(1-pyrrolyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftyridin-3-karboxylové, derivátů, 7-(1-pyrrolyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3-karboxylové, způsob, kyseliny

Text:

...oblaatoch.Dále uvadanć příklady aloulí k iluatraci vyndlasu, anilhyv lcd jlkkdílůtłpvĺłsP i i k 1 I d I Příprava diathyl-S-aainomilinoaathyłanuloutu (atnpaš A) 10,8 g n-tanylondiauinu aa rospruatt v 60 IJ. azhylalkohnlu, płçial aa 21,6 g diathylathoxyuthylamalonltu a ni u nhłivi na taplotmspltnćho toku 4-0 limit z horu aa ariltruáay. a pri ao 50 IJ. vody a nia aa ponachl 24 al 36 hodin m. teplot Iiauoati na lichini. vznikli u-alaninl u...

Vodný chladicí a mazací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244138

Dátum: 31.08.1985

Autori: Ditrich Milan, Ružieka Vladimír

MPK: C23F 11/14, C07C 103/173

Značky: chladicí, prostředek, mazací, vodný

Text:

...málo pinivými, čirími vodnými roztoky ai kapelinami typu enulu.vymuoz blíie objasňují příklady které však jeho rolseh v łádnćm am neomezují a r x k 1 a a 1 Amonná sůl poloamidu tripropenyljantarová kyselinyPředloží se 70 g koncantrovaného roztoku amoniaku (asi 25 I asi 1,2 mol N 1413) a 20 g. vody a roztok .se ochladí na teplotu 0 °C. Potom se pŕikapo za míchání bőhem 1 hodiny 112 g(0,5 mal) anhydridu tripropenyljantarovć kyselinu, přičemž se...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244136

Dátum: 31.08.1985

Autor: Volák Zdenik

MPK: A01N 57/20

Značky: n-fosfonomethylglycinu, způsob, výroby

Text:

...Pt katalyndtoru. VProto anoniovd .on WIG podla us patentu 4 147 H 9 obsahují dosradodní produkt oxídace o notylace anind - fomnldohyd o nulovou deriváty kyselín foetonovů. 71 h uvedená vodloałí produkty 11 a s polodovonłho produktu obtíłnł oddllít. a ,ma touto oxídační roztok Modla být. poułít pŕíno Jako horbícíd.nyní byl o přokvnponín nalonn uplny Ipdnob výroby kyuuw Plchpŕi ktoru inínomčovíny oloulí Jako eolítvornú katíona takí k...

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244129

Dátum: 31.08.1985

Autor: Joniak Dušan

MPK: A10N 47/10

Značky: insekticidní, způsob, výroby, prostředek

Text:

...eloucenlnu obecného vzorce I a žádný nezreegoveny rormaldehyd nebo šddnou sloučenínu, ktoré je zdrojem formeldełqdu.Jeutliłe symbol R v obecnćm vzor-cs. I znamená ocom vodíku, probíhá reakce formaldehydu nebo pereíomaldełwdu podle rovníce B a vzniká alle reekćních produktů. která obsehuae prlmirnl monometylolový derivát obecného vzorce IV/ e menlím množství dimetyloloveho derívátu /obecneho vzorce V/Dellí reakce rormeldehudu ee eloučentnou...

Fungicidní, růstově regulační a baktericidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244127

Dátum: 31.08.1985

Autori: Petrus Teodor, Sigotský Milan, Nemeok Peter

MPK: A01N 43/653

Značky: baktericidní, růstově, regulační, prostředek, fungicidní

Text:

...skupinu nebo butylovou skupinu. Význačně účinky vykazudi následující sloučenínySloučenmy podle přadložanâho vynálazu ao vyznačují obzvláätö fungicidníni účinky,současně sa ale u řdy kulturních rostlin prodevuja růatovä regulační efekt.Vždy podla druhu rostliny a aplikovanłho množství sa prodevuda taka harbicidní efekt. ~Vzhledem k tomu, že sloučeniny podle predloženého vynálezu zpúaobudí .jak kvalitativní a kvantitativní znlny u...

Insekticidní a akaricidní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 244126

Dátum: 31.08.1985

Autor: Kavala Miroslav

MPK: A01N 25/22

Značky: akaricidní, směs, insekticidní

Text:

...účinnějlí isomer nebo diaetereonerní dvojice četąých pyx-etroidů recemizují na méně účinnou formu.Pyretroidy. kterých u vynález týká, nej( alespoň Jeden eeymetrický etoI uhlíkak otom vodíku nebo lqanoskupinn, n popřípedě eubetituoveneu eIkyIcykIepz-opylovou skupine, elkenylcyklepropyloveuetnpino nebo arylalkylovou skupinu. R 2 otom vodiku nebo otom fluoru a X skupinu CH nebo otom dueílcu.Jeetliže R znamená popřípadä eubetituovonou...

Fungicidní a růst rostlin regulující prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244124

Dátum: 31.08.1985

Autor: Blaho Milan

MPK: A01N 43/40, A01N 43/54, A01N 43/50...

Značky: fungicidní, prostředek, rostlin, regulující, růst

Text:

...přiJatelrxým ředidlam nebo nosičem, Prostředky podle vynálazu mohou pochopitelně obsahovat více než jednu sloučeninu podle vynálezu.Krome výše zmínümřch látek múže prostředek podle vynálezu obsahovat Jednu nebo několik dalších účinných látek, například sloučenin púsobících Jako regulatory rústu rostlin,maJících herbicidní, fungicidní, ineekticidní nebo akarioidní vlastnosti. Alternatívne .je možno sloučeniąy podle vynálezu používat před, po...

Způsob výroby 6.alfa.-methylprednisolonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244115

Dátum: 31.08.1985

Autori: Rybár Alfonz, Eupka Pavol, Martvoo Augustín, Nevydal Jozef, Svobodová Xénia, Košalko Rudolf

MPK: C07J 5/00, A61K 31/57

Značky: derivátů, výroby, 6.alfa.-methylprednisolonových, způsob

Text:

...kyseliny ortopropionové. Během 20 minut se oddestlluje byli henzen s tikavýni eloikani rozpouätädel. Po přidání 12 m 1 pyridinu se reekční slede koncentruje ve vekuu a zíekd ee 17,21-(l-etoaqpropylídendioq)-lbeta-Iwdron-őelfe-metyl-l ,4-preuxedíen-3,20 ~d 1 on ve fomi olejovité kapaliny.b) Suspenze výše popeeného surověho produktu ve 300 m 1 metanolu se vaří pod zpětnúm chledičel ee emdeí 12 m 1 0,1 11 vodného roztoku octenu eodnáho e...

Způsob výroby (2-thienyl)- a 2-(3-thienyl)ethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244112

Dátum: 31.08.1985

Autori: Eupka Pavol, Protiva Miroslav

MPK: C07D 333/20

Značky: výroby, způsob, 2-thienyl, 2-(3-thienyl)ethylaminů

Text:

...obecného vzorce VI x ě.)I, 1 a M® mají výše uvedený význam, 3 244112 tato látka se půeobením vody převádí na eloučeninu obecného vzorce VIIkde x e Y maji výše nvedený význam, tato sloučenixne se působením redukčního činiole za skupiny borohydridu alkalického kovu,zvláštš borohydridu sodíka nebo draslíku převádí na derivát obecného vzorce VIIIkde X a Y -. maji vyše uvedený význam, a tato látka ee postupně uvádí v reekci se zásadou vzorce...

Způsob výroby 2-[2'-hydroxy-3'-(1,1-dimethylpropylamino)propoxy]-.beta.- fenylpropiofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241511

Dátum: 25.08.1985

Autori: Ladányi László, Czike Sándor

MPK: C07C 97/10, C07C 93/06, A61K 31/135...

Značky: způsob, fenylpropiofenonu, výroby, 2-[2'-hydroxy-3'-(1,1-dimethylpropylamino)propoxy]-.beta

Text:

...nebo stechiometrickém množství, vztaženo na alkylační činidlo nebo vr nepatrném přebytku.2-hydroxy-lš-fenylpropiofenon reaguje velmi dobře s epichlorhydrinem, epibromhydrinem nebo LB-dibrompropanolem-Z- v polárním, aprotickém rozpouštědle, zejména dimethylsulfoxidu, při reakčních teplotách v rozmezí od O do 50 °C a za přítomnosti alespoň jednoho molárního ekvivalentu báze,zejména hydridu sodného, vztaženo na alkylační činidlo.Výchozí...

.omega.-Aryloxolanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243570

Dátum: 22.08.1985

Autori: Jirmus Jerry, Radoš František, Eervinka Zdenik, Jakl Miloš

MPK: A61K 31/19, C07C 59/84

Značky: omega.-aryloxolanové, kyseliny

Text:

...aó d ČĚĽ Ewuon EmoNw.onuo om s mv m a vm .a wa .s H ummñ T 5 ĚÉ Amwmü Ěwmäĺ .umž .m .Hmm .oow .ooĚ A őťhš momto Šom onmumžupm Ewum onméeñzmwwmapmo moEEE ÉmŠnmm a.s Lm E Š à o Lm mm D II wm . ON O wm 5. ©ď DOH m I LN S l S S 3 mm 8 m amusäc mm .Í NV DN .|. vm I| mm DOH 8 l Lm S l LN l Ě mm 8 m mušufo i ocom mĚ ©W nl mm om mv 5 Il 3 DOH Nm l ěm mm Km 8 . i 8 m mm 8 m mämoäo soům B 8 mĚ mm h© bv DOH ©m m OW DN Hm I| ww ON mm m mw mm ooñ nwm...

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin před poškozením herbicidními prostředky typu thiokarbamátů a acetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243494

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hanuš Vlastimil, Rovenský Jioí

MPK: A01N 25/32

Značky: prostředek, kulturních, ochraně, rostlin, acetanilidů, prostředky, před, antidotický, thiokarbamátů, poškozením, herbicidními

Text:

...jakým protijedy snížují herbícidní působení na kulturní rosíliny,nebyl zjištěn. Protijedově, ochranně působící sloučenínou může být lék, látka nerušující působení, chránicí látka nebo entegonistická látka. Zde používeným výrazem protíjed se vždy míní sloučenina, která navozuje herbicídní selektívítu, to znamená, že zůstává zachovéno herbicidní působení na plevelné rostliny, snižuje se však fytotoxické působení na kulturní pěstoveně...

Způsob výroby derivátů 5-kyanoprostacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243491

Dátum: 22.08.1985

Autori: Honzák Jaroslav, Borská Otýlie, Štefanko Jioí, Pokorný Alfréd, Bartl Vlastimil

MPK: C07D 307/935, A61K 31/557

Značky: způsob, derivátů, výroby, 5-kyanoprostacyklinů

Text:

...p-toluenaulfonová nebo bezvodých minerálních kyíelin. Dihydropyran ee používá v přebytku, výhodnö ve dvou až desetinásobnám množství teoretické potřeby. Pri 0 až 30 °C je reakce normálně ukončená po 15 až 30 minutách.zavedení aoylových ochranných skupin se provádí tím, že se eloudenine obecného vzorce I o sobě známym způsobem nechá reagovat. e derivátem kyseliny karboaqlová, Jako například s chloridem kyseliny, anhydridem kyseliny a Jil-Uni...

Prostředek s herbicidním účinkem regulujícím růst rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243489

Dátum: 22.08.1985

Autori: Otáhal Josef, Žabka Ladislav, Daiourek Karel, ?ukal Jindoich, Plachý Jaroslav, Weber Antonín

MPK: A01N 43/70

Značky: prostředek, výroby, rostlin, růst, účinkem, látky, způsob, herbicidním, účinné, regulujícím

Text:

...na účelu použití pohybuje obecně od 0,005 ao 5 kg účinné látky na hektar, přičemž je případně možno použít i vyšší dávky. Doba aplikace se řídí účelem a klimatickými podmínkami. Ze aloučenin podle vynálpzu budou uvedeny ty aloučeniny, která se vyznačují obzvláätě herbicidním nebo růatovč ŕegulačním účinkom ve srovnání se znáuuřm atavem technikyŠloučeniny podle vynílszu se mohou použít ,jednak samotná, dále ve vzájomných smčsích,poptipadl...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243488

Dátum: 22.08.1985

Autor: Kudela František

MPK: A01N 31/06

Značky: způsob, prostředek, účinné, výroby, složky, herbicidní

Text:

...soli s l až 4 atomy uhlíka v alkylových částech,- deriváty vzorce le, v němž A má shore uvedený význam e v němž R znamená cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhliku, Jakož i jejich amoníové soli nebo elkylamoniové soli s 1 až 4 atomy uhliku v alkylových částech,- deriváty cyklohexendionkarboxylové kyseliny obecného vzorce Ibv němž A, R a R 1 mají shore uvedený význam, Jakož i ,jejich amoniové soli nebo alkylamoniové soli s 1 až 4 etomy...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243487

Dátum: 22.08.1985

Autori: Handl Ivo, Cejpek Jioí, Fuchs Petr, Karásek Otakar, Kováo Josef, Hruška František

MPK: A01N 47/20

Značky: účinné, způsob, látky, přípravy, fungicidní, prostředek

Text:

...Mycospharelle pomi,Iíex-ssonina meli a Sclsrotinia mali jablek, Phyllactinie kakicole a Glososporium kalri u čsrnodrvu, Gledosporiun carpophilún e Phonopsis sp. , u broskví, Cercospora viticole, Uncinula necetor, Elsinoo anpslina a Glonerslla cingulate u hroznů, Cercospore beticole u cukrovky, Csrcospora srachidicola a Cercospora psrsonata u podzsmnice olejné, Erysiphe grauinis f. sp. hordei, Cercosporella herpotrichoides o Fusarim nivale u...

Způsob výroby nových derivátů pyrimidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243486

Dátum: 22.08.1985

Autori: Ekl Karel, Hromada Jaromír

MPK: C07D 487/04

Značky: pyrimidonu, způsob, výroby, nových, derivátů

Text:

...například v acetonu, nebo v amidu, například v dinathylfoŕmamidu, pri teplot až do teploty varu reakční směsi pod zpätrwn chladičem, výhodně při ani 100 °C, účelne v přítomosti báze, jako uhliěitenu alkalickdho kovu nebo bráněnáho tercidrniho aminu, Jako tri-üxižeíhąlkylaninu, například triethyleninu. Pritom ee zíekadi eloučeni vzorce I, v němR znamená nižší ellçylovou skupinu, a Y znamená společně ee Z skupinu RR , a R 5 má hora uvedený...

Způsob výroby benzothienylglycylcefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243485

Dátum: 22.08.1985

Autori: Dolejš Zdenik, Volavka Jindoich, Kudrnovský Miroslav

MPK: C07D 501/34, C07D 501/22, A61K 31/545...

Značky: benzothienylglycylcefalosporinů, výroby, způsob

Text:

...I převede na odpovídající volný emin nebo kyselinu.Ve zhora uvedených obecných vzorcích představuje R 1 J-benzotienylovou skupinu obecného vzorceTyto benzotiemvlové a tetraľwdrcbenzotíenylovć skupiny mohou být neeubetítuovená,jak je tomu v případě, le oba symboly R 7 a R 8 znamena í etomy vodíąku, nebo uonosubstituovaná, jak je tomu v případě, že jeden ze symbolu R a R 8 představuje etom vodíku e druhý má jiný význam než vodík, nebo...

Způsob přípravy derivátů 7.beta.-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243484

Dátum: 22.08.1985

Autori: Fober Jaroslav, Kadlec Vladimír, Vleek Viroslav, Olson Gary Lee, Stuchlík Zdenik

MPK: C07D 501/56, C07D 501/46, A61K 31/545...

Značky: karboxylových, přípravy, kyselin, způsob, 7.beta.-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyiminoacetamido]-3-cefem-4, derivátů

Text:

...B 7 chránící skupinu, lze odstranění táto chránicí skupiny z produktu provést běžąými postupy Jako je například hydrolýza, solvolýza, působením kyseliny nebo radukcí. Jestlľłe například znamená chránící skupina R 7 formyl, acetyl, tarmbutoxykarbonyl, benzhydryl nebo trityl, nohou byt tyto skupiny odetraněrw zpraçováním produktu kynlinou. vhodnými kyaolinani Jsou například kyselina mravončí, tritluoroctová, benzenaulfonová,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243483

Dátum: 22.08.1985

Autori: Olson Gary Lee, Berger Leo

MPK: A01N 43/90

Značky: látek, fungicidní, prostředek, účinných, způsob, výroby

Text:

...nebo popřípadě substituovam amoniová eoli) a halogenidea obecného vzorce III nevyžaduje přítomnost akceptoru kyseliny. Tato reakce se e výhodou provádí v po~ lérním aprotickém rozpouětědle ínertním za raakčních podmínek, které může nebo nemusí 1 m bezvodé, obecně za varu tohto rozpouětědla. K této i-aakci je možno použít chora zmíněné pclární apr-cti á rozpouětědla.Je-li to zddoucí. lze shot-a zmíněnou x-eakci rovněž provádět v prítomnosti...

Způsob přípravy nových 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4 nebo 5-(substituovaných)cykloalkanonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243480

Dátum: 22.08.1985

Autori: Jung Éva, Campbell Simon Fraser

MPK: C07C 49/385

Značky: 5-(substituovaných)cykloalkanonů, 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4, přípravy, způsob, nových

Text:

...solí s kyselinsmi se uvádědi soli s minerálními kyselinsmi, Jako .jsou hydrochlorid, hydrobromid, síren,fosforačnen, dusičmn dále soli s orgenickými kyselinou, .jako ,jsou citráć, ecetát, sulfosalicylát, tertrát, glykolát, malonát, malát, maleát, pamoát, salicylát, stearát, ftalát,sukoinát, glukonát, z-hydroxy-J-neftoát, laktát, mandelát a metylsulfonát.Sloučeníny obecného vzorce II, kde R, znamená otom vodíku, Jsou spravidla v rolztoku v...

Způsob výroby oktahydro-1H-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242900

Dátum: 22.08.1985

Autori: Benko Vojtech, Raeko Ivan

MPK: C07D 471/04

Značky: oktahydro-1h-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů, výroby, způsob

Text:

...brom, chlor, fluor a jod.Výraz aryl znamená fenylovou skupinu nebo fenylovou skupinu obsahující jeden až tři substituenty za skupiny tvořené halogenem, trifluormetylovou skupinou, alkylovou skupinou 5 l až 7 atomy uhlíku, alkoxyskupinou s 1 až 7 atomy uhlíku, nitroskupinou, aminoskupinou,alkylaminoskupinou s 1 až 7 atomy uhliku a dialkylaminoskupinou s 1 až 7 atomy uhlíku V alkylových částech.Výraz arylalkyl znamená výhodně benzylovou...

Způsob výroby oktahydro-1H-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242899

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kova1 Anton, Kraus Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, oktahydro-1h-pyrrolo[2,3-g]isochinolinů, výroby

Text:

...farmaceuticky použitelná adični soli s kyselinami, jakož i různé meziprodukty, jak jsou dále jednotlivé objasněny.(AJ přičemž R 2, R 3 a R 4 mají shora uvedené významy.Podle reakčního schěmatu I se vyrábějí sloučeníny obecného vzorce IV, v němž R 4 znamená metylovou skupinu, reakcí primárního aminu obecného vzorce XIV s etylesterem chlormravenčí kyseliny, za vzniku uretanu obecného vzorce III, který se redukuje lithiumaluminiumhydridem na...

Způsob výroby nových derivátů 1,4-dihydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242898

Dátum: 22.08.1985

Autori: Benko Vojtech, Raeko Ivan

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, výroby, derivátů, nových, 1,4-dihydropyridinu

Text:

...Chráněné na dusíku se ziskají běžným způsobem. Přislušné N-benzy 1- a N-(4-chlorbenzyl)deriváty jsou například popsány a chráněny V naší publikované evropské pžihlášce vynáĺezu č. 0060674.Tyto výchozi mąteriály je možno připravit následujícimí postupypři níž se, jak je v daném oboru známe, buü nejprve zhařeje ketoester s aldehydem a pak se přidá krotonát, nebo při níž se zahřívaji všechny tři reakčni složky společně, nebo242898 4 b)...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242896

Dátum: 22.08.1985

Autori: Lublinský Pavol, Proksa Bohumil

MPK: A01N 47/34

Značky: insekticidní, účinných, výroby, látek, akaricidní, prostředek, způsob

Text:

...nemajípouze silné insekticidni vlastnosti, ale vykazuji taká zajímavou akaricidní účinnost. Těmito sloučeninami jsou nové deriváty benzoylmočoviny obecného vzorce IR 1 znamená atom halogenu, R 2 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R 3 znamená atom vodíku nebo představuje 1 nebo 2 substituenty zvolené ze skupiny,která je tvořena chlorem, metylovou skupinou a trifluormetylovou skupinou, R 4 znamená atom vodiku nebo představuje 1 až 3...

Prostředek proti roztočům, molici skleníkové a třásněnkovitým a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242895

Dátum: 22.08.1985

Autori: Fusková Alžbeta, Fuska Ján

MPK: A01N 47/34

Značky: látek, molici, proti, způsob, třásněnkovitým, účinných, výroby, skleníkové, roztočům, prostředek

Text:

...látkami, jako jsou například emulgátory, smačedla, dispergátory a stabilizátory.Jako příklady prostředků podle vynálezu je možno uvést vodné roztoky a disperze, olejové roztoky a olejové disperze, roztoky v organických rozpouštědlech, pasty, popraše,dispergovatelné prášky, mísitelné oleje, granuláty, pelety, invertní emulze, aerosolove prostředky a dýmotvorné svíčky.Dispergovatelné prášky, pasty a mísitelné oleje jsou koncentrované...

Způsob výroby sloučenin s diazotovaným heterocyklickým jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242894

Dátum: 22.08.1985

Autori: Slavkovský František, Eomaj Milan, Eierny Jozef

MPK: C07D 237/20, C07D 239/42

Značky: způsob, výroby, heterocyklickým, sloučenin, diazotovaným, jádrem

Text:

...nebo- se heterocyklus substituovaný spiro-1,3-dioxolanylovou skupinou převede na odpovídající oxo-derivát hydrolýzou v kyselém prostředí, 242894 4načež se takto získaný produkt obecného vzorce Ive kterém ,//,RŤ X 1 znamená skupinu -C-N-R ) , kde R 1 a R 2 mají výše uvedený význam,ž X 2 znamená N,Ar má výše uvedený význam a R 5 znamená H, uvede případně v reakci s N-chlorsukciimidem za vzniku produktu obecného vzorce I, ve kterém R 5 znamená...

Způsob výroby derivátů 1,4:3,6-dianhydrohexitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242892

Dátum: 22.08.1985

Autor: Varga Alexander

MPK: C07D 405/12, A61K 31/44, A61K 31/34...

Značky: výroby, způsob, derivátů, 1,4:3,6-dianhydrohexitolu

Text:

...znamená atom vodíku a X 2-nitroskupinu nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 4-fluor nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 3-trifluormetylovou skupinu nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 3,4-metylen dioxyskupínu neho R 1 znamená nitroskupinu a X 2-nitroskupinu.Další vhodnou skupinu sloučenin podle vynálezu tvoří ty látky, V nichž l,43,6-dian hydrohexitolem je isosorbid, kyslíkový atom V poloze 2 (nebo v poloze 5) je substituovánzbytkem R 2 a kyslíkovy...

Způsob výroby diaminoplatnatých komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242888

Dátum: 22.08.1985

Autori: Eierny Jozef, Sivíeek Pavel, Almássy Stanislav

MPK: A61K 31/28, C07F 15/00

Značky: výroby, způsob, diaminoplatnatých, komplexu

Text:

...Brusel, Belgie, prokázal, že slouče niny podle Vynálezu mají vysokou terapeutickou účinnost proti rakovině.Na rozdíl od dosud známých a prakticky používaných komplexů platiny pro boj s rakovinou,jako je například cis-diaminodichlorid platnatý (PDD), bylo nalezeno, že sloučeniny podlevynálezu vykazují nízkou nebo vůbec žádnou toxicitu pro ledviny.Jak je zřejmě z hodnot terapeutického účinku uvedených V tabulce A, nove sloučeniny maji významný...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242884

Dátum: 22.08.1985

Autori: Turek Ivan, Kreík Marián, Modran Alojz, Banda Imrich, Majer Jozef

MPK: A01N 59/20

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...prostředky, jako jsou roztoky, emulze,suspenze, prášky, pěny, pasty, granuláty, aerosoly, přírodní a syntetické látky impregnované účinnými látkami, prostředky enkapsulované v polymerních látkach a obalovací hmoty pro osivo, dále na prostředky se zápalnými přísadami, jako jsou kouřové patrony, kouřové dózy, kouřové spirály apod., jakož i na ULV-prostředky, které se aplikují formou studené a teplé mlhy.Tyto prostředky se připravuji známým...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242883

Dátum: 22.08.1985

Autori: Haško Vladimír, Bulík Jozef, Lukáe Jozef, Stachý Alfréd

MPK: A01N 39/00

Značky: účinné, prostředek, způsob, herbicidní, výroby, složky

Text:

...chlor nebo brom, s aminy obecného vzorce IIIA 1 U-Ě//R (11 n 2 R v němž R 1, R 2 a 5 mají shora uvedené význam a Hal znamená halogcn, při teploté od 50 do 200 OC a popřípadě V přĺtomnosti inertního rozpouštědla. Tato reakce se provádí výhodné při teplotě od 60 do 120 OC.Účelně se tato reakce provádí v inertním rozpouštědle. Přitom se reakční složky zahřívají V přítomnosti rczpcuštědla a reakční produkt se poté oddělí destilací popřípadě...

Insekticidní přípravek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242882

Dátum: 22.08.1985

Autor: Drahoš Ivan

MPK: A01N 47/34

Značky: účinné, složky, přípravek, insekticidní, výroby, způsob

Text:

...a syntetické hlinky a křemičitany, například pŕírodní křemeliny, jako rozsivkou zeminu křemičitany hoŕečnaté, například talky, křemičitany hlinitohořečnaté, například attapulgity a vermikulity křemičitany hlinité, například kaolinity, montmorilloníty a slídu, uhličitan vápenatý síran vápenátý syntetické hydratované kŕemičité oxidy a syntetické křemičitany vápenaté a hlinité prvky, například uhlík a síru přírodní a syntetické pryskyřice,...

Způsob výroby nových derivátů 1,4-dihydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242881

Dátum: 22.08.1985

Autori: Škvaoil Robert, Zuzeák Karol, Páleš Imrich

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, způsob, derivátů, 1,4-dihydropyridinu, nových

Text:

...na dusíku, tj. postupem podle následujicího reakčního schematurŕooc H R cooní l I. ,N / odstepeni CH 3 H CH 20 VN N 0 chránicí sku in QVýhodnými chránicimi skupinami jsou skupiny benzylová, 4-chlorbenzylová (obě odštěpitelné hydroqenaci) a tritylová łodštěpitelná působením kyseliny).Piperaziny Chráněné na dusíku se získají běžným způsobem. Příslušné N-benzyl- a N-(4-chlorbenzy 1)deríváty jsou například popsány a chráněny v naší publikované...

Způsob přípravy 3-[2-hydroxy-4(substituovaného)fenyl]cykloalkanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242880

Dátum: 22.08.1985

Autori: Banda Imrich, Ižold Viliam

MPK: C07C 49/385

Značky: přípravy, způsob, 3-[2-hydroxy-4(substituovaného)fenyl]cykloalkanonu

Text:

...zásaditý esterový podíl, R 2 aminoalkylovou skupinu a R aminoskupí nu, jsou vhodné pro přípravu takových adičních solí s kyselinami.Sloučeniny obecného vzorce I popřípadě II, ktxré maii více než jednu zásaditou skupinu, jsou Ostatné vhodné pro přípravu polyadićnich soli s kyselinami.Jakožto typické příklady takových farmaceutický vhodných adičních solí s kyselinami se uvádějí soli s minerálními kyselinami, jako jsou hydrochlorid,...