Archív za 1985 rok

Strana 65

Hydraulický obvod pre diferenciálne priamočiare hydromotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242537

Dátum: 31.08.1985

Autor: Martvoo Augustín

MPK: F15B 7/04

Značky: obvod, hydromotory, priamočiare, hydraulický, diferenciálne

Text:

...6 díferenciálneho priamočiareho hydromotora 5 kvapalinu do vstupu 7 rozvodovej kocky B.Vypudzovaná kvapalina prúdi rozvodovou kockou 8 od jej vstupu 7 k prvému výstupu 9, ďalej jednosmerným ventilom 10 do prvého prívodného potrubia 1, kde sa mieša s pracovnou kvapalinou, dodávanou prislušným zdrojom, a spolu s ňou prúdi do priestoru 3 pod .piestom 4 diferenciálneho priamočiareho hydromotora 5. Tým pracuje diferenciálny priamočíary...

Hydraulický obvod pre diferenciálne priamočiare hydromotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242536

Dátum: 31.08.1985

Autor: Rybár Alfonz

MPK: F15B 7/04

Značky: diferenciálne, hydraulický, priamočiare, obvod, hydromotory

Text:

...hydromotora z dlľerenciálneho zapojenia na klasické zapojenie aj späť na diferenciálne zapojenie prebieha samočinne podľa potreby veľkosti tlačnej sily bez zásahu obsluhy.Výhodou je tiež to, že zmena zapojenia prebieha bez použitia tlakového snímača a elektromagnetického rozvádzača, ktorý by túto zmenu zapojenia vykonal, čo znamená tiež zníženú poruchovosť, úspory na rozvode a spotrebe elektrickej energie.Vhodným pomerom priemerov...

Spôsob odberu reprezentatívnej vzorky vzdušniny pre stanovenie sírouhlíka a sírovodíka v priestoroch vo výrobe viskózových vlákien a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242475

Dátum: 31.08.1985

Autori: Ivannikov Alfred Vasiljevie, Sauermann Werner

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorky, výrobe, vlákien, reprezentatívnej, sírouhlíka, sírovodíka, spôsob, vzdušniny, odběru, priestoroch, fólií, stanovenie, viskózových

Text:

...za zložitý heterogénny systém a nie ako prúdiacu zmes plynov molekulovo rozptýlených v priestore, ktorý vypĺňa.Z fyzikálneho hladiska môžeme prúdiacu vzdušninu považovat za aerosol, ktorého čiastočky sú tvorené kvapôčkami vody,Veľkosť ktorých ale aj množstvo vo vzdušnine sa s klesajúcou teplotou, Vzdialenostou od zdroja vodných pár a teda aj od stroja mení, dochádza ku ich rekombinácii čo do Veľkosti aj počtu V objemovej jednotke...

Zariadenie na prepravu a skladovanie veľkoplošných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242470

Dátum: 31.08.1985

Autori: Klose Achim, Steidtmann Christian

MPK: B65G 69/00

Značky: skladovanie, zariadenie, prepravu, velkoplošných, prefabrikátov

Text:

...upevnenie každého prefabrikátu súčasne z oboch jeho čelných strán, čo má rozhodujúci význam z hladiska bezpečnosti pri plnení alebo Vyprázdňovaní nosnej palety.Dalšou výhodou vynálezu je jednoduché bezdemontovatelné prispôsobenie vzájomnej vzdialenosti rámov s priečnymi nosníkmi k požadovanej dĺžke prepravovaných prelabrikátov ich horizontálnym posunutím a zafixovaním vo vedení hornej časti nosnej palety. K uvedeným výhodám pristupujú i...

Mechanický kódovateľný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242458

Dátum: 31.08.1985

Autor: Urajev-ravchat Enverovie

MPK: E05B 37/02

Značky: mechanicky, kódovatelný, zámok

Text:

...11. ozubené koliesko ll tak pride do záberu s ozubeným hrebeňom 33 závory 3, pričom sa pri posupoistný čap 12 so západkou 13, čim sa, dostane von zo záberu zarážky 17, takže,závora 3 sa môže vsunúť pri otáčaní otváracieho čapu 9 do zámku, čím je zámok otvorený.Zámok z vnútornej strany je otvárateľný a zatvárateľný pomocou otočného kolieska 23 po zatlačení vodiaceho čapu 14 a poistného čapu 12 otváracím kolieskom 23 a jeho otočenímąv...

Samohybné zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242453

Dátum: 31.08.1985

Autor: Knöfler Wolfram

MPK: E01C 23/06

Značky: frézovanie, vozoviek, asfaltových, zariadenie, samohybné, krytov

Text:

...hnacieho agregátu.Zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek podľa vynálezu pri zachovaní špecifických požiadaviek frézovanie a dostatočnom výkone je pri použití sériovo vyrá-baných prvkov trakt-ora konštrukčne a technologicky jednoduché a vhodne aj pre kusovú výrobu.Na priloženom výkrese obr. 1 je v náryse a na obr. 2 v pôdoryse znázornená konštrukcia zariadenia pozostávajúca zo samo-nosného hnacieho agregátu 1, prídavného rámu 2,...

Spôsob navárania povrchovej vrstvy, najmä pracovných valcov pre plynulé odlievanie brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 242323

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šobr Petr, Málek Jaroslav

MPK: B23K 9/225, B22D 11/12, B23K 35/22...

Značky: spôsob, brám, najmä, odlievanie, povrchovej, vrstvy, plynule, pracovných, navárania, valcov

Text:

...podla vynálezu sú hlavne v tom, že sa, najmä voči valcom o zhodnom materiálovom zložení a tepelne zušlachten.ým, dosiahne vyššia odolnost voči tepelnej únave, vyššia žiarupevnost a až 1,8 násobná oteruvzdornost povrchu a až 2,5 násobne vyššia životnost. Povrchový funkčný návar 5 až 6 mm, postupne nanášaný týmto spôsobom, má vytvorenú martenzitickú štruktúru s mikrotvrdosťou 649 až 702 jedn. HVM a s vylúčenými primárnymi karbidmi FeCrJ 3 C 7...

Zariadenie na kontinuálne rozdružovanie minerálnych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242305

Dátum: 31.08.1985

Autor: Chvátal Zdenik

MPK: B03B 5/62

Značky: rozdružovanie, kontinuálně, zariadenie, minerálnych, zmesí

Text:

...časti rozdružovacej píšťaly v kónické zúženie, má väčší priemer, než je priemer prívodu tangenciálneho a pomer vzajomnej vzdialenosti prívodu vody alebo rozdružovacieho média V osovom smere píšťaly k priemeru dolnej časti píšťaly je v rozmedzí 2,5 až 3,0, pričom prívod rozdružovanej suspenzie je realizovaný trubicou zhora zaustenou do rozdružovacej píšťaly s ňou súosou a výškovo nastaviteľnou, pričom zariadenie pracuje...

Způsob čištění 2-aminonaftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242300

Dátum: 31.08.1985

Autori: Glaser Vladimar, Vadenský Jan, Vesecký Jaroslav, Syrovátko Milan

MPK: C07C 143/60

Značky: způsob, čištění, 2-aminonaftalen-1-sulfonové, kyseliny

Text:

...kyseliny přidá po částech roztok diazoníove soli aromatického aminu obecného vzorceX, Y, Z je vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, fenyl, halogen, nitro-, hydroxy-, sulfonamido-, acetylamino-, OR, kde R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, v molárním poměru 11 až 110, vzniklé nerozpustne barvivo se mechanicky oddělí a po okyselení filtrátu na pH 2 se vyloučená Z-aminonaítalen-l-sulfokyselina odfiltiruje a vysuší.čištění podle vynálezu...

Bílkovinné konjugáty ketosteroidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242287

Dátum: 31.08.1985

Autori: Peiger Pavel, Tomaeek Vladimar, Dvooák Vladimar

MPK: C07C 109/18, A61K 39/395, C07J 41/00...

Značky: konjugáty, bílkovinné, jejich, přípravy, ketosteroidů, způsob

Text:

...mg uvedeného mezíproduktu ve 4 m 1 bezvodého metanolu byl zaväděn po dobu 2,5 h při teplote 0 až 2 °C bez~ Vodý chlorovodík. Reakční stněs byla odpa~ řena za sníženého tlaku 1,5 až 2 kPa dosucha, tydparek promyt bezvodým diethyletherem, Vysušen nad P 205 a rozpuštěn V 1 ml bezvodého dimethylformamidu. Tento roztok byl přikapán do roztoku 6,5 mg hopři teplotě 10 až 70 °C po dobu 3 až 6 hodin a na izolovanou látku obecného Vzorce IIVězíhlo...

Disperzný lazúrovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242286

Dátum: 31.08.1985

Autori: Karásek Boetislav, Ružieka Jan, Kovaoak Jan, Bittner Stanislav

MPK: C09D 3/64, C09D 3/80

Značky: disperzný, prostriedok, lazurovací

Text:

...prostriedkom na ochranu dreva v tom, že je hygienicky nezávadný, nehąąrrľavý, bez zápachu a neobsahuje organické rozpúšťadlá, ktoré odparenim znehodn-ocujú životné prostredie. Lazúrovaci prostriedok podľa vynálezu je nízkoviskózna kvapalina. Na drevo sa nanáša štetcom, strlekaním alebo máčaním. Povrch je zaschnutý za 30 až 60 minút. Spotreba na jeden náter je 80 až 100 .103 kg..m 4, podľa druhu a savosti dreva. Pre do konalú dlhodobú ochranu...

Dispergační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242280

Dátum: 31.08.1985

Autori: Buganie Jioa, Kudrman Jioa, Pech Radovan, Hrbáeek Karel

MPK: B01F 17/12

Značky: prostředek, dispergační

Text:

...korundovém mlýnku s dispergätorem.5 g Ostacetové žluti P-2 G bylo rozemleto s 0,625 gľigrafa ASK na kapkový/jest P 3 až 4. Po odtiltrování a promytí Balotiny bylo získáno 355 ml disperze. K 28,4 m 1 této disperze s obsahem 0,45 g sušiny bylo přidáno 0,55 g zvoleného zkoušeného díspergát-oru, dlspergätor dle vynálezu a dinaftylmetandisulfonan sodný), a doplněn vodou na 100 m 1, což odpovídá koncentraci 1 g barviva síly obchodního zboží...

Způsob výroby dispergátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242279

Dátum: 31.08.1985

Autori: Vacak Jioa, Borovieka Miloš, Moravec Eestmar, Fibich Zdenik

MPK: B01F 17/12

Značky: výroby, způsob, dispergátoru

Text:

...Po vydestiloväní 165 kg Vody byl z reaktoru odebrán vzorek a byla v něm stanovena volná kyselina sírová, která představovala 2,7 procent hmot.Po vydestilování zbytku cyklohexanu byl produkt sulfonace spuštěn do kondenzačního reaktoru o objemu 6 m 3 opatřeného míchadlem a zpětným chladičem, kde bylo předloženo 400 kg vody a 450 kg zředěného kondenzátu z předchozí operace.Po napuštění naftalensulfonove kyseliny do předlohy kondenzačního...

Způsob výroby směsného oxidového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242277

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sršeo Jaroslav, Fikar Jioa, Jursa Petr, Zeidler Jaroslav, Fikar Jioí, Pater Jioa, Kubata Milan, Novotný Jioa

MPK: B01J 27/14

Značky: katalyzátoru, způsob, výroby, oxidového, směsného

Text:

...pH amoniakem na hodnotu 7 až 8 tak, že se roztok zahustí popřípadě s přidavkem jemné mle tého zeolitu v H formě na mikrokrystalic kou pastu s obsahem 30 až 50 hmotnostnich vlhkosti, pasta se suší a zároveň kalcinuje v kontinuální michané sušárně v V proudu spalín plynového hořáku a/nebo horkého vzduchu při teplotě 250 až 350 °C,získaný prach se smísí s tabletačními přísadami, popřípadě s přídavkem až 40 hmotnostních uhličitanu...

Polypropylénová zmes vhodná pre výrobu povrchovo farbiteľných vláken a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242276

Dátum: 31.08.1985

Autori: Doraziil Karel, Šmídová Zdeoka, Hubáeek Zdenik, Žídek Boetislav, Nimec František

MPK: C08L 23/12

Značky: farbiteľných, vhodná, povrchovo, fólií, výrobu, polypropylénová, vláken

Text:

...reaktora sa nadávkuje 150 g granulovaného etylén-vinylacetátového kopolyméru EVA, sušeného za vákua v rozmedzí 0,07 až 0,2 kPa, pri teplote 50 °C po dobu 8 h a po pridaní 1 400 ml predestilovaneho xylénu sušeného sodíkom za varu sa EVA kopolymér, obsahujúci Z 2 0/0 hmot. vinylacetátil rozpustí pri teplote 100 °C za mierneho prietoku sušeného dusíka.Do roztoku sa potom pridá 6,7 g amidu lítneho, suspendovaného v práškovitej forme v 100 ml...

Zmes izotaktického polypropylénu vhodná pre výrobu farbiteľných fólií a vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 242275

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kašpar Ladislav, Eupera Pavel, Kašpar Václav, Hlinka Svatopluk, Nimec Zdenik, Dembovský Vladimír, Pala Arnošt, Sládeeek Antonín, Filippov Petr, Jelínek Otto

MPK: C08L 23/12

Značky: fólií, vhodná, izotaktického, výrobu, vláken, polypropylénu, farbiteľných

Text:

...20 g 2,2,6,6-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu a 300 ml bezvodého xylénu. Po rozpustení kopolyméru sa pri teplote 70 °C pridá 3,74 g amidu lítneho a za miešania zmes reaguje pri teplote 132 až 135 °C po dobu 12 h v inertnej atmosfére.Po ochladení na teplotu 90 °C sa roztok kopolyméru po reakcii zriedi s 1 500 Inl xylénu a vyzraža do etanolu. Odfiltrovaný produkt sa extrahuje po dobu 12 h roztokom etanolu obsahujúcim...

Způsob přípravy 7-[(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2- yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242274

Dátum: 31.08.1985

Autori: Franz Milan, Martoch Josef, Matal Oldoich

MPK: C07D 501/36, C07D 501/04

Značky: kyseliny, přípravy, 7-[(1h-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2, yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové, způsob

Text:

...a vysuší, s výhodouza vakua.Výhodou postupu podle vynálezu je, že ve srovnání s doposud používanými postupy se při reakci vychází z amoniové, resp. substituované amoniové soli 7-1 H-tetrazol-1-y 1-acetamido-B-acetoxymethyl-B-cefem-4-karboxylové kyseliny sloučenina- vzorce Il), která se připraví podle známých postupů (např. autorské osvědčení č. 239 416 a izoluje se přímo z reakční směsi, není tedy nutné předběžně připravovat volnou...

Uspořádání trubek v článku trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242273

Dátum: 31.08.1985

Autor: Hlinka Svatopluk

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: trubek, uspořádání, rekuperátoru, trubkového, článků

Text:

...scnemarícky boční pohled na třířadový článek rekuperátoru, obr. 2 představuje řez článkom V místě A~A z obr. 1 a čárkovaně ohraníčená část článku je v detailu zvětšena na obr. 3. Obr. 4 dále rozvádí a objasňuje geometríí druhé řady trubek v článku.Z obr. 1 je patrno, že trubky 11, 20 30 jsou zahnutý do tvaru U pod poloměrem R a svými vstupnímí otvory 11, 21, 31 jsou zaústěny do vstupní vzduchové krabice 1, zatímco do výstupní vzduchové...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242263

Dátum: 31.08.1985

Autori: Tichý Jaroslav, Jílek Ladislav, Odvárka Jaroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, hnědá, azobarviva

Text:

...egalitu vybarvení a vytažlivosti. Barvířské chování je ovlivňováno, jak známo, nejen elektrickým nábojem, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu. Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevyhody oclstraňují 12 chromokomplexní azobarviva podle vynälezu obecného vzorcekde jedno z X a jedno Y S 0311, ostatní X a Y l-l, připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno Y S 03 H a ostatní Y ...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242262

Dátum: 31.08.1985

Autori: Babák Jan, Blinka Antonín, Zika Zdenik

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, hnědá, chromokomplexní

Text:

...a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickým näbojem, alei substituční topografií a prostorovým uspořádaním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexni azobarviva podle vynálezu obecného vzorcekde jedno X SOsI-I, ostatní X H připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X ~S 03 H, ostatní X H, ve vodném prostředí při teplotě 70 až...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242261

Dátum: 31.08.1985

Autori: Venhoda Emil, Trojan Václav, Vlnas Stanislav

MPK: C09B 45/28

Značky: azobarviva, chromokomplexní, červená

Text:

...odstraňují 1 z 2 chromokomplexní azobarviva podle vynálezu obecného vzorcepřipravitelná podle vynálezu chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X SO 3 H, ostatní X H a Z v Cl nebo N 02, ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11, která vybarvují vlny a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně červenými odstíny a vyznačují se vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou vytažlivostí i...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242260

Dátum: 31.08.1985

Autori: Žák Otto, Plíva Jioí, Pokorný Oldoich

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, červená

Text:

...barevného aniontu a tím pochopitelně může nepříznivě ovlivnit jeho barvířské vlastnosti, jmenovitě egalltu vybarveni a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickými náboji, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexní azobarviva, podle vynálezu obecného vzorceH přĺpravĺtelná chromací monoazobarviva...

Spôsob výroby čistého alfametylstyrénu, acetofenónu a parakumylfenolu z destilačných zvyškov z výroby fenolu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242259

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pipko Vadim Viktorovie, Ešpaner Miroslav, Kozák Karel, Palík František, Štekl Miloslav, Selzer Rudolf, Šestirikov Nikolaj Alexejevie, Eret Václav, Novotný Bohumil, Hrubant Ladislav

MPK: C07C 37/08

Značky: parakumylfenolu, destilačných, výroby, acetofenonů, spôsob, zvyškov, čistého, kuménu, fenolů, alfametylstyrénu

Text:

...pozostávajúci z aktivovaneho A 120 alebo aktivovaných 10 HCl prírodných aluminosilikátov pozostávajúcich z hydratovaného kremičitant hlinitého alebo aktivovaného Al 2 O 3 kysličníka zirkoničitého alebo molybdenového. Pri teplote katalyzátorového lôžka 220 až 250 °C sa dimetylfenylkarbinol kvantitatívne dehydratuje na alfametylstyrén. Pri výstupe z reaktora 2 obr. 1, obr. 2 sa zo zmesi pozostavajúcej z alfametylstyrénu, acetofenónu...

Způsob čištění odpadních vod pomocí sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242255

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sokol Václav, Kochta Zdenik, Skoepek Jan, Vinš Ludik

MPK: C02F 1/28

Značky: čištění, sorbentu, odpadních, způsob, pomocí

Text:

....odpad-u ze zpracování dřeva - piliny, ,hoibliny nebo vláikenný odpad ze zpracování bavLny.Sloučeuniny obecného vzorce reagují s hydroxyiotvými skupinami certulózy již za studena. Ceiuiózový odpad .lze jednoduše napojit jejich alkuailickým roztokom a po 8 až 12 hodinách je reakce skončena. Revakci je možno urychiit zvýšením teploty. Při 60 stupích C postačí k reakci čas 60 .až 90 mi~ nurt. Reakce slouxčenin obecného vz-orce II proběhne velmi...

Metylfenylpolysiloxanový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242252

Dátum: 31.08.1985

Autori: Chvojka Jan, Kluževie Milan Ing

MPK: C10M 107/50

Značky: metylfenylpolysiloxanový

Text:

...Při nižším stupni oddesttlovrání se získa olej s již lnedostatečnou teplotou ívzplanutí,při vyšším se získají oleje s již nevhodrnou viskozitou při -60 °C. Aplikací nového me~ tyltfenylpolysiloxuaznoveho .oleje jako součástí hydraulickýuchkapalin byla -odstraněna nutnvost použití znłačného množství diesterů vyšších dikarhoxwlových kyselín s počtem atomů uhlílku 6 až 1 l 0 Ik dosaąžení .přijatelných pracovních viskozit uvedených kaprali-n při...

Adresný multiplexer a čítač adresy obnovenia pre dynamické pamäte 16K a 64K

Načítavanie...

Číslo patentu: 246306

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hagedorn Willi, Zeunert Fritz, Stinnertz Horst, Palliard Maurice

MPK: G06F 12/02

Značky: adresy, obnovenia, multiplexer, čítač, adresný, dynamické, pamäte

Text:

...çietekciiou a oprovou chýb je čítač adresy obnovenia, ktorý je realizovaný dvoma osemtbitortvýxmi binárnyipi čitačmi rozšírený tretím, dvojbitovým binároy-m čitačomQUJDOIJYLÍYLJ kiopnýtn obvodom, ktoré sú zapojené tak, že treti hodinový vstrp H 3 je pripojený na prvý vstup 41 tretie-ho binarneho čítaiča 43, vstup No. nuiovainia adresy je pripojený na druhý vstup 42 tretieho binárneho čitača 4 h a na. druhý vstup 52 klnopného Odñřürdtl...

Zariadenie na zastavovanie plavidiel pred vrátami plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246009

Dátum: 31.08.1985

Autori: Bratislava, Šamoran

MPK: E02C 1/00

Značky: plavidiel, vrátami, zariadenie, plavebnej, zastavovanie, komory

Text:

...ak medzi štrbinami v každom riade je táto ícna stena plná na dĺžku štrbiny -a tak tieto št-rbiny sú rozmiestnená šachovito, najlepšie tak, že začiatky štrbin pát-nych radov a konce štrbín nepárnych rodov, teda presnejšie začiatky prvých, druhých až posledných štrbín párnych radov. a konce prvých,druhých až posledných štrbín nepárnych7 radov sú umiestnené do spoločných zvislých rovín kolmých na pozdĺžnu os objektu, a ak sú pritom na lícnej...

Zariadenie na samočinné zastavovanie plavidiel pred pevnou časťou zhlavia hlbokej plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245510

Dátum: 31.08.1985

Autori: Badinský Miloš, Oravec Ján

MPK: E02C 1/00

Značky: plavidiel, samočinně, pevnou, hlbokej, časťou, zhlavia, plavebnej, zariadenie, zastavovanie, komory

Text:

...4 je vsunutá lyžina L, ktorá pozostáva z brzdiaceho člena 6 a z dvoch zvislých operných ramien 7, pričom brzdiaci člen 6 je dutý železobetónový hranol a je vložený medzi dolné a horné ozuby 5 týchto stien 4, 4, zapada zadným okrajom do dutiny 1 a je vedený týmito» ozubami 5 a v rohoch dutiny 1 tak, že sa môže do tejto dutiny 7 zasüvať,teda posúvat vodorovné a súbežne s pozdĺžnou osou plavebnej komory smerom k vratam V, presnejšie smerom k...

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244699

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hotik František, Zahradník Jioí, Pavel, Fux Stanislav, Havlík Josef, Skala Jioí, Koížek Vladimír, Kugler Vladimír, Pendl Jioí, Kabelák Jaroslav, Bilovský Jan

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: derivátů, poloze, výroby, substituovaných, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu, způsob

Text:

...nebo hořčík, amonné soli s orqanickými aminy, jako jsou trietylaminové soli, etanolaminovévynález zahrnuje rovněž výrobu optických a geometrických isomerů a tautonerů sloučenin obecného vzorce I. Struktura qeometríckých isomerů je znázorněna obecnými vzorcíStruktura tautomerů je doložena reakčním schématem AVe sloućeninách názorněných v reakčnim schématu A maji obecné symboly výše uvedený význam.Způsob výroby oloučenin obecného vzorce I,...

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244698

Dátum: 31.08.1985

Autori: Volfová Eva, Pavlíeek Jioí, Švarc Josef, Idda Jaromír, Jandus Jan, Ružieka Jan, Beránek Ivan, Novák Ladislav, Linka Viktor, Bartoš Josef

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: poloze, způsob, substituovaných, výroby, derivátů, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu

Text:

...alkanoyllaminoskupínou s 1 až 4 atomy uhliku v každéalkylové částí, nitroskupinou nebo trifluormetylovou skupinou.Obzvlášť výhodnýmí vlastnostmi se vyznačuji ty sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R znamená vodík, R 1 znamená metylovou skupinu vázanou v poloze 6, R 2 znamená vodík,R 3 znamená karboxylovou skupinu/ R 4 znamená popřípadě substituovaný fenylový zbytek, R 5 znamená voáík a jejich farmaceuticky vhodné soli.Sloučeniny...

Způsob výroby (1-arylcyklobutyl)alkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244675

Dátum: 31.08.1985

Autori: Martoch Josef, Kvapil Jioí Drsc, Eervinka Jioí

MPK: C07C 87/28

Značky: výroby, 1-arylcyklobutyl)alkylaminů, způsob

Text:

...vzorce I je možno používat k léčbê depresí u savců, včetně lidí. Při této léčbě se sloučenina obecného vzorce I podává v denní dávce pohybující se V rozmezí od l do 1 000 kg, S výhodou od 5 do 500 mg.Sloučeniny obecného vzorce I se připravují tak, že se redukuje sloučenina obecnéhoR 5 a R 6 mají shora uvedený význam az znamená skupinu vzorce -CR 1 NY, kde Y představuje zbytek obsahující kov, odvozený od organokovového činidla, a R 1 má...

Způsob výroby (1-arylcyklobutyl)alkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244672

Dátum: 31.08.1985

Autori: Salvet Miroslav, Strnad František, Merašický Vyclav

MPK: C07C 87/28

Značky: způsob, výroby, 1-arylcyklobutyl)alkylaminů

Text:

...základu.V případě některých prostředků může být výhodné používat sloučeniny podle vynálezu ve formě částeček o velmi malém rozměru, jak se například získávají při fluidnĺm mletí.V prostředcích podle vynálezu může být účinná látka podle vynálezu obsažena popřípadě V kombinaci s jinými kompatibilnimi farmakologicky účinnými sloučeninamí.Farmaceutické prostředky obsahující terapeuticky účinné množství sloučeniny obecného vzorce I je možno...

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244654

Dátum: 31.08.1985

Autori: Weber Karl-heinz, Walther Gerhard, Hofmeister Helmut, Petzoldt Karl, Floyd David Mack, Laurent Henry, Schneider Claus, Annen Klaus, Hinzen Dieter, Wendt Hans, Wiechert Rudolf

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinu, poloze, derivátů, výroby, způsob, substituovaných

Text:

...vzorce I. Struktura geometrických isomerů je znázorněna obecnými vzorci IA aStruktura tautomerů je doložena reakčním schématem AVe sloučeninách znázorněných v reakčnim schěmatu A mají obecné symboly výše uvedený význam.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, jejich farmaceuticky vhodných solí, hydrátů,opticky aktivnich a geometrických isomerů, jakož 1 stereoisomerü a tautomerů spočivá podle vynálezu v tom, že se nechá sloučenina obecného...

Způsob výroby organokřemičitých sloučenin obsahujících síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244652

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kuhn Franz-josef, Lehr Erich

MPK: C07F 7/08

Značky: výroby, sloučenin, síru, způsob, obsahujících, organokřemičitých

Text:

...když se při reakci mezi hydrogensirníkem obecného vzorce IV a elementární sírou vznikající sirovodík přidává přímo jako inertní plyn. Reakce může být rovněž prováděna za sníženého tlaku nebo tlaku mírně zvýšeného.S výhodou se při provádění způsobu podle vynálezu postupuje tak, že se nejprve nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II se sloučeninou obecného vzorce III, výhodně s primárním nižším alifatickým alkoholem, a při této reakci...

Způsob výroby nových polycyklických hydrazonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244449

Dátum: 31.08.1985

Autor: Labaj Jozef

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04, C07D 498/04...

Značky: hydrazonů, nových, výroby, polycyklických, způsob

Text:

...může obsahovat l až 4 shore charakterizované allqlové skupiny s 1 až 4 atonąy uhlíku, zejména methylové skupiny. Také tato skupina je výhodné nesubstituovéna.Kruh B anelovarąý na piperazinový kruh A sestava z celkem 5 až 8, zejména 5 nebo 6 a především ze 6 členů v kruhu.Každý ze symbolů R až R 6 jednotlivé znamená výhodné atom vodíku. Jestliže l nebo 2 z těchto symbolu mají význam rozdílmý od atomů vodíku, pak je to jeden, přičemž zvláätč...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244444

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: A01N 37/18

Značky: výroby, herbicidní, způsob, prostředek, účinné, složky

Text:

...ve dvou disstereoieomerntch formách E a Z (ktoré nohou nebo nemusí být dělitelná chemickým. postupy známým pro tento účel) rezulltudĺcĺch z proetorového uspořádání eubotituentú ne dvoáná vszbě CI molekuly, Jak ukuují následu jící vzorceDále pnkvse mohou některé sloučeniny vyskytovať. v tmxtomemích formách.Tyto diestereotsomemi e tautomerní f-urmy apednsf pod rozsah vynñlezu stejně jako fyzíkálně odlišné temy, ktoré rezuítují například z...

Způsob výroby nových amidinových derivátů 2-substituovaného 4-fenylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244150

Dátum: 31.08.1985

Autori: Macholán Josef, Hráeek Pavel, Mihola Vladimír, Georgieva Maria Ivanova, Eermák Jan

MPK: C07D 233/64

Značky: 2-substituovaného, amidinových, nových, výroby, derivátů, 4-fenylimidazolu, způsob

Text:

...mohou být. připraveny o sobě nánými postupy náwni s literatury, například renkciJloučeni-v ny vzorce II - N V Vkde R, R, a R 4 mají výše uvedený význam, s N-eubstituoverxým ethylimidátem obecného vzorce VII2 on-5 A .~ z (VII) sto V lode R 2 s B mají výh uvedom význam o Et. znamená othyl, v r. .nebo popŕlfpadě pokud v obsonan vzore V značí B kysnoskupínu, malo u rsskoo novu provtdit v jednom stupni rsskcí sloučoniny obsonóho vzorce II s...

Způsob výroby 9-anthryloxyaminoalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244149

Dátum: 31.08.1985

Autori: Jeništa Václav, Jarolímek Poemysl, Melichar Bohuslav

MPK: C07C 93/06

Značky: 9-anthryloxyaminoalkanů, výroby, způsob

Text:

...ve kterých n a na, navzájom nezávíela znlmenojí vodík, mothyl nebo athyl. Výhodným prevedenia z této podskupiny jsou sloučeniny obecného vzorce I a Jejich tarmacouticky přijatelně solí, kde Milka je mninoskuplna nebo dimetłwlaminookupina. Z nich Jsou zvláätě výhodné ty aloučeniny, kde b je celé číslolinořúdnň výhodne loeu eloućnnirw a jejich solí, zvolená se souboru ahrnuuícíhoSloučoniny podle vyndleau ee vyraběglí a příslušných, popřípadě...

Způsob výroby aminomethylpyrrolidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244148

Dátum: 31.08.1985

Autori: Váoa Pavel, Novák Jioí, Wiesner Ivo, Opl Jan, Peoina Petr, Bruthans Jan

MPK: C07D 207/26

Značky: výroby, aminomethylpyrrolidinonů, způsob

Text:

...je popsíno výše.způsobem podle vynálezu je možno pñipravit například následující finální produkty,poařípadě ve formě adičních solí s kyaelinani a popřipadě ve formě čistých enantionarůNové pyrrolidinově deriváty byly zkoušeny testy na zviřatech co do schopnosti zcela inhibovat, popŕípedě redukovat různé funny omamné carabrální výkonnosti.Zmíněné sloučeniny při orientačních zkouškách snášiteluosti na nyäích nevykazují při jednorazové orální...

Způsob výroby 6.alfa.-methylprednisolonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244147

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kameníková Irena, Kavalír Josef, Nohýnek Lubomír, Stanik Milan, Holubec Jaromír

MPK: C07J 5/00, A61K 31/57

Značky: 6.alfa.-methylprednisolonových, způsob, výroby, derivátů

Text:

...eetmetu nebo rínitidy.Nové kortikoidy jsou dále vhodné rovněž ve formě tobolek, tablet nebo drełá, koeré obsehuji e výhodou 10 až 200 mg účinné látky a jsou eplikovány orálně ve fomrě euepenzí, které ob~obsehuji s výhodou 100 až 500 mg účinne látky v dávkové jcdnotce a jsou aplikovány rektálně.Jsou vhodná rovněž k láčbě alergických onemocnění střevniho traktu, jako je colitis ulceroee e oolitis gramulometosa.Nové...