Archív za 1985 rok

Strana 64

Způsob potlačení aerodynamického hluku a zvýšení účinnosti prohozu pneumatického tryskového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226828

Dátum: 01.09.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: provádění, aerodynamického, pneumatického, způsob, tohoto, způsobu, zvýšení, účinnosti, tryskového, zařízení, prohozu, potlačení, hluku, tkalcovského, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení aerodynamického hluku a zvýšení účinnosti prohozu pneumatického tryskového tkalcovského stavu vyznačující se tím, že do proudu vzduchu vytvářeného výtokem z prohozní trysky se přidává, např. již uvnitř prohozní trysky, tekutina, zejména s přídavkem pnícího činidla, čímž se v proudu vytvářejí unášené částice vločky pěny sestávající z této kapaliny a z plynu, zejména vzduchu.

Zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226827

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zavaďák Petr, Bezányi Valerian

Značky: pomocí, počítače, číslicového, komplexní, zapojení, systému, řízení, simulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače vyznačené tím, že systém (1) řízení je spojen přes snímač (2) síly s polohovým servomechanismem (6) přičemž výstup snímače (2) síly je připojen na první vstup matematického modelu (3) soustavy řízení, na jehož druhý vstup je připojen číslicový potenciometr (4) a jehož výstup je připojen jednak na polohový servomechanismus (6), jednak na druhý vstup číslicového...

Způsob přípravy monoesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226826

Dátum: 01.09.1985

Autori: Haumer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Kepl Jiří

Značky: přípravy, monoesterů, sulfojantarové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monoesterů kyseliny sulfojantarové esterifikací kyseliny maleinové, případně jejího anhydridu s hydrofobem, zakončeným hydroxylovou skupinou a následnou sulfitací vzniklého meziproduktu sulfitačním činidlem, vyznačený tím, že po ukončené esterifikaci se ke vzniklému roztavenému esteru přidává sulfitační činidlo v pevné formě a průběh sulfitace se reguluje postupným přidáváním vody.

Žebrovaný plechový plášť s vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226825

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čáslava František, Cahel Ladislav

Značky: vnitřním, oběhem, plechový, chladiva, žebrovaný, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Žebrovaný plechový plášť s vnitřním oběhem chladiva, zejména elektrického stroje točivého, na němž jsou vytvarována chladicí žebra a kanály průhyby plechu, vyznačující se tím že na protilehlých koncích (1) délky žeber (2) jsou jejich přilehlé stěny po celé výšce žeber (2) u sebe a mezi protilehlými konci (1) žeber (2) jsou alespoň v jednom podélném úseku (3), kratším než délka žebra (2), k sobě slisovány přilehlé stěny žeber (2), alespoň u...

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226824

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čáslava František, Cahel Ladislav

Značky: stroje, zejména, elektrického, plechový, točivého, plášť, žebrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého, na němž jsou vytvarována na chladicí žebra průhyby plechu vyznačující se tím, že přilehlé stěny žeber (1) jsou podélce, alespoň u svých patních části (2) slisovány k sobě a nad patními částmi (2) jsou stěnami žeber (l) vytvořeny proud chladiva propouštějící kanály (3).

Zařízení pro přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé

Načítavanie...

Číslo patentu: 226823

Dátum: 01.09.1985

Autori: Fojtek Jiří, Vinš Martin, Ondráček Jan

Značky: zařízení, přesouvání, druhé, dvoukomorového, polohy, separátoru, pracovní, jedné, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé podle A.O. 226 822 vyznačené tím, že separační komory (1a, 1b) jsou opatřeny ventilovou soustavou sestávající ze dvou ventilů (23a, 23b) pro axiální vstup rmutu, ze dvou ventilů (22a, 22b) pro axiální vstup vyplachovací vody a dvou ventilů (21a, 21b) pro axiální výstup vyplachovací vody, dále ze dvou ventilů (25a, 25b) pro radiální výstup vyčištěného...

Způsob přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226822

Dátum: 01.09.1985

Autori: Víšek Miroslav, Fojtek Jiří, Chrz Vladimír

Značky: dvoukomorového, způsob, zařízení, provádění, polohy, druhé, způsobu, přesouvání, tohoto, separátoru, magnetického, pracovní, jedné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé vyznačený tím, že přesouvání se děje působením výslednice tlakových sil, určené rozdílem tlaků v první a druhé separační komoře tak, že v první separační komoře (1a), nacházející se mimo prostor dutiny magnetické cívky(8) a která do tohoto prostoru je přesunována, působí tlak tekutiny vyšší, než je tlak tekutiny v druhé separační komoře (1b), nacházející...

Tyristorový pulsní měnič pro stejnosměrné trakční motory, zejména akumulátorových vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226821

Dátum: 01.09.1985

Autori: Wainer Pavel, Schaffer Josef, Kubant Svatopluk, Zeman Jaromír

Značky: akumulátorových, tyristorový, stejnosměrné, zejména, vozíků, měnič, trakční, pulsní, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Tyristorový pulsní měnič pro stejnosměrné trakční motory, zejména akumulátorových vozíků, sestávající z hlavního tyristoru, komutačního obvodu, nulové diody, bočníku, elektronického regulátoru a ovládacích prvků, vyznačený tím, že kladná svorka (+) zdroje napájecího napětí je připojena k napájecí svorce (9) elektronického regulátoru (A1), vstupní svorce budícího vinutí motoru s katodě nulové diody (V1), jejíž anoda je spojena s rotorem motoru a...

Zubolékařský přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 226820

Dátum: 01.09.1985

Autor: Zicha Antonín

Značky: prístroj, zubolekárský

Zhrnutie / Anotácia:

Zubolékařský přístroj, zejména vhodný pro opracování stěn kořenových kanálků, sestávající z nástavce pro uchycení nástroje poháněného hnacím ústrojím, vyznačený tím, že hnací ústrojů je tvořeno stejnoměrným motorem (11) napájeným ze zdroje (2) střídavé polarity, přičemž póly stejnosměrného motoru (11) jsou tvořeny permanentními magnety nebo jsou cize buzeny.

Zapojení převodníku velikosti rozvážení impedančního můstku na změnu stejnosměrného elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226819

Dátum: 01.09.1985

Autori: Tláskal Zdeněk, Vaněk František, Paštika Miroslav

Značky: převodníku, zapojení, rozvážení, změnu, velikostí, impedančního, můstku, elektrického, proudu, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku velikosti rozvážení impedančního můstku na změnu stejnosměrného elektrického proudu obsahující integrovaný obvod, v jehož vnitřní struktuře je vytvořen alespoň jeden oscilátor s výstupem pro nastavení frekvence oscilátoru a se vstupem pro zavedení zpětné vazby oscilátoru, alespoň jeden směšovač s prvním vstupem, s řídicím vstupem a s výstupem a alespoň jeden zesilovač se vstupem a s výstupem, vyznačení tím, že výstup (1) pro...

Tantalový elektrolytický kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226818

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kubeš Jan, Jáneš Pavel

Značky: tantalový, kondenzátor, elektrolytický

Zhrnutie / Anotácia:

Tantalový elektrolytický kondenzátor se středícím kotoučem a těsnícím elastomerem, vyznačený tím, že anodový systém /l/ je zcela nebo zčásti překryt tvarovaným perforovaným nebo porézním elementem /2/ z tuhého izolantu, kterým prochází vývodní trn /3/, na který je nasunut kroužek /4/ z elastomeru, na němž spočívá středicí kotouč /5/ z tuhého izolantu, přičemž tato soustava je vložena do pouzdra /6/, které je opatřeno drážkou /7/ po obvode v...

Elektrická rozbuška s velmi krátkým časovým zpožděním výbuchu do 10 ms

Načítavanie...

Číslo patentu: 226817

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čunek Richard, Kulhánek Jaroslav, Budík Karel, Dulík Mojmír

Značky: rozbuška, velmi, elektrická, časovým, výbuchu, zpožděním, krátkým

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická rozbuška s velmi krátkým časovým zpožděním výbuchu do 10 ms, opatřená pyrotechnickou složí, vyznačená tím, že pyrotechnická slož je tvořena 10 40 hmot.% ferrosilikochromu FeSiZr, 2 - 15 hmot.% hořčíku Mg v prášku a zbytkem do 100 % hmot. okysličovadlem, zejména kysličníkem olovnato-olovičitým Pb3O4, přičemž pro zrnění pyrotechnické slože je popřípadě použito přídavku až 4 hmot.% nad 100 % pyrotechnické slože koloidní nitrocelulosy.

Trenažér pro rozvoj silové vytrvalosti horních končetin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226816

Dátum: 01.09.1985

Autor: Lukeš Jiří

Značky: rozvoj, vytrvalosti, horních, trenažér, silové, končetin

Zhrnutie / Anotácia:

Trenažér pro rozvoj silové vytrvalosti horních končetin, vyznačený tím, že sestává z rámu /1/ s hřídelí /2/ poháněnou navíjecími cívkami /4/, které jsou opatřeny spirálovými pružinami /6/ pro zpětné navíjení lanek /11/ přes volnoběžky /5/, přičemž na hřídeli /2/ je připevněna řemenice /9/ pohánějící setrvačník /8/ brzdícího dynama /3/ řízeného elektronickým dílem /12/.

Ergometr pro lyžování běh

Načítavanie...

Číslo patentu: 226815

Dátum: 01.09.1985

Autor: Lukeš Jiří

Značky: lyžování, ergometr

Zhrnutie / Anotácia:

Ergometr pro lyžování běh, vyznačený tím, že sestává z rámu /1/, dvou párů válců /3/ a /4/ a oběžných pásů /2/ ze silně silonové tkaniny, přičemž jeden přední válec /3/ je spojen s řemenici dynama /5/ řízeného elektronickým dílem /7/ s digitálním výstupem informací.

Dotekový výskokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 226814

Dátum: 01.09.1985

Autor: Dráb Pavel

Značky: výskokoměr, dotekový

Zhrnutie / Anotácia:

Dotekový výskokoměr, vyznačený tím, že se skládá ze základní obdélníkové desky /1/ s dvojicemi galvanicky vodivých elementů /2/, kde vzájemná vzdálenost dvojic galvanicky vodivých elementů /2/ určuje přesnost měřené výšky výskoku a dosažené hodnoty jsou zobrazeny na číslicovém elektrooptickém výstupu /7/ pomocí elektronického vyhodnocovacího obvodu /5/, který je napájen z elektrické baterie.

Způsob hydrogenační úpravy uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226813

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kubička Rudolf, Kadlec Vlastimil, Vitvar Milan, Smrž Zdeněk, Zelenka Jan, Vízner Miloslav, Kotek Bohuslav, Novák Václav

Značky: suroviny, hydrogenační, uhlovodíkové, způsob, úpravy, pyrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenační úpravy uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu, zejména úpravy petroleje nebo směsi petroleje a atmosférického plynového oleje, určených pro pyrolýzu na etylen a další pyrolýzní produkty, na katalyzátoru obsahujícím jako účinné složky WS2 . NiS, MoS2 . NiS nebo WS2 . MoS2 . NiS nanesené na Al2O3 nebo Al2O3.SiO, vyznačený tím, že hydrogenace probíhá při teplotě 320 až 450 °C a tlaku 8 až 30 MPa.

Zařízení pro oxidační zneškodňování spalitelných škodlivin v odpadních plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226812

Dátum: 01.09.1985

Autori: Sedláček Jiří, Kočí Jan

Značky: oxidační, plynech, spalitelných, zařízení, odpadních, škodlivin, zneškodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro oxidační zneškodňování spalitelných škodlivin v odpadních plynech, sestávající ze spalovací komory a k ní přiléhajících regenerátorových kolon s výplní vyznačené tím, že celá regenerační výplň (3) nebo její část, s výhodou 1/4 až 3/4 na straně bližší spalovací komoře (1), je vyrobena z katalyticky aktivního materiálu, nebo je základní materiál výplně (3) nebo jeho část impregnován aktivní hmotou.

Způsob ochrany proudu odlévané taveniny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226811

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kuncl František, Hříbal Vladimír, Košán Václav, Konšel Zdeněk, Prochazka Josef

Značky: tohoto, taveniny, ochrany, způsob, způsobu, zařízení, provádění, proudu, odlévané

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany proudu odlévané taveniny před vlivem okolní atmosféry inertním plynem, vyznačující se tím, že se 65 až 90 objemových procent inertního plynu vede souběžně kolem proudu odlévané taveniny výtokovou rychlostí 50 až 250 m/-1 s, čímž se vytvoří prostor kolem proudu odlévané taveniny, v kterém se udržuje přetlak vytvářený zbylým podílem inertního plynu,přiváděným do takto vytvořeného prostoru.

Způsob výroby porézního materiálu s vysokým obsahem oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226810

Dátum: 01.09.1985

Autor: Juříček Vítězslav

Značky: vysokým, výroby, způsob, obsahem, oxidů, hlinitého, porézního, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby porézního materiálu s vysokým obsahem oxidu hlinitého pomocí peroxidu vodíku jako hlavního pórotvorného činidla, vyznačený tím, že na směs keramických surovin doplněných o katalyzátor rozkladu peroxidu vodíku, kterým je například oxid manganičitý, síran manganatý nebo oxid železitý, se působí peroxidem vodíku v kombinaci s inhibitorem rozkladu, například pyrofosforečnanem sodným, močovinou, přičemž doba potřebná k napěnění...

Způsob opracování a přípravy činného povrchu leštících nástrojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226809

Dátum: 01.09.1985

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: opracování, zařízení, provádění, lešticích, nástrojů, povrchu, přípravy, činného, způsobu, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opracování a přípravy činného povrchu lešticích nástrojů, vyznačený tím, že lešticí nástroj se zdeformuje, buď trvale po opracování jeho činného povrchu do tvaru rotační plochy, nebo přechodně při opracování jeho činného povrchu do tvaru rotační plochy, nebo přechodně při opracování jeho činného povrchu do tvaru rotační plochy a trvale po opracování jeho činného povrchu, s výhodou tak, že přechodné deformace mají opačný směr než trvalé...

Zapojení logického obvodu pro ovládání funkcí v magnetofonech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226808

Dátum: 01.09.1985

Autor: Šetina František

Značky: funkcí, zapojení, obvodů, magnetofonech, ovládání, logického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení logického obvodu pro ovládání funkcí v magnetofonech složené z hradel NAND číslicových obvodů obsahující část kombinační logiky, dále část paměťovou obsahující klopné obvody doplněné zpožďovacími kondenzátory a část zabezpečující logiky vyznačené tím, že vstup (S) klopného obvodu (SR1) je spojen se vstupní svorkou (v) a katodou diody (D1) přičemž nulovací vstup (R) klopného obvodu (SR1) je připojen na výstup hradla (H2), jehož vstup je...

Zapojení přeladitelného rezonančního obvodu pro elektronické přepínání televizních pásem v televizních kanálových voličích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226807

Dátum: 01.09.1985

Autor: Novák Josef

Značky: rezonančního, pásem, televizních, voličích, přeladitelného, zapojení, přepínání, elektronické, obvodů, kanálových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přeladitelného rezonančního obvodu pro elektronické přepínání televizních pásem v televizních kanálových voličích, skládající se ze vstupního anténního obvodu a ze vstupní části vysokofrekvenčního zesilovače, vyznačené tím, že prvek (1) ladící indukčnosti prvého až druhého televizního pásma je opatřen odbočkou (2) pro připojení anténního obvodu (3) přelaďovatelného proměnným kapacitním prvkem (4), zapojeným jedním koncem přes...

Skelně krystalická pájka ke stavování feritových částí magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 226806

Dátum: 01.09.1985

Autori: Hofman Miroslav, Fanderlink Ivan

Značky: pájka, stavování, částí, krystalická, feritových, skelně, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Skelně krystalická pájka pro stavení feritových částí magnetických hlav, vyznačená tím, že obsahuje, ve hmotnostních procentech, 60 až 80 oxidu olovnatého, 5 až 0 oxidu zinečnatého, 13 až 22 oxidu boritého a 1 až 4 oxidu železitého.

Přenoskové raménko

Načítavanie...

Číslo patentu: 226805

Dátum: 01.09.1985

Autor: Vinogradov Vladimŕ Fedorovič

Značky: raménko, přenoskové

Zhrnutie / Anotácia:

Přenoskové raménko s pákou nesoucí na konci přenoskovou hlavu a regulátor pří tlačné síly, opatřené dvěma nad sebou uspořádanými opěrnými deskami, to je pohyblivou opěrnou deskou spojenou s pákou a nepohyblivou opěrnou deskou pro upevnění na základní desce přehrávacího přístroje, přičemž na jedné z opěrných desek je připevněn svislý trn dosedající do kulového opěrného lůžka v druhé opěrné desce a styčným bodem svislého trnu s opěrným lůžkem...

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule

Načítavanie...

Číslo patentu: 226804

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vacek Jaromír, Svoboda Karel, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František

Značky: substituovanými, uhlovodíku, vodíky, způsob, separace, molekule, směsi, uhlovodíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule, tj.koagulační kapaliny z tvarovaných sazových částic přímým stykem s vodní parou s následujícím ochlazením vytěsněných par koagulační kapaliny společně s nezkondenzovanými podíly vodní páry, kondenzací a vznikem dvou nemísitelných fází,které se od sebe oddělí, potom se nepolární složka recirkuluje a vodná vrstva odvádí, vyznačený tím, že...

Způsob výroby dozimetrických diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 226803

Dátum: 01.09.1985

Autori: Sopko Bruno, Škubal Antonín, Šimůnek Petr

Značky: výroby, způsob, dozimetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dozimetrických diod, vyznačující se tím, že se na jednu stranu základní křemíkové destičky implantují ionty bóru a na druhou stranu ionty fosforu o koncentraci 1015 až 1017-2 cm a s energií 150.103 až 300.103 eV, potom se křemíková destička rozřeže na jednotlivé systém, které se potom žíhají při teplotě 750 až 850 °C po dobu 2 až 100 hodin a oleptávají se v kyselině fluorovodíkové.

Způsob zkoušení kvality žáruvzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226802

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kozelský Petr, Valošek Petr

Značky: žáruvzdorných, kvality, materiálů, zkoušení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkoušení kvality žáruvzdorných materiálů zejména pro hutnické agregáty, vyznačující se tím, že vzorek žáruvzdorného materiálu upravený do tvaru zkušební tyčinky se vloží do prostoru zkušební pece a postupně vyhřeje na žádanou teplotu v rozmezí 1 500 až 2 000 °C, poté se na jeho povrch umístí struska a nechá se působit po dobu 5 až 120 min., vzorek se vyjme z pece, zchladí na vzduchu a změří se hloubka jeho narušení struskou.

Stavebnicový nábytkový zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226801

Dátum: 01.09.1985

Autor: Orel Eduard

Značky: stavebnicový, nábytkový, zámek

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový nábytkový zámek, sestávající ze zámkové části, tělesa vložky, průchozích šroubů a krytu, vyznačující se tím,že v zámkové části (1), nesoucí zámkový mechanismus (11), je otočně uložen ovládací zub (5) s průchozím tvarovým otvorem (6).

Zapojenie polohového člena číslicového servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243789

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šeepán Alojz, Pavlica Ivo, Lonský Jioí

MPK: H02P 8/00

Značky: motorom, číslicového, zapojenie, krokovým, servosystému, člena, polohového

Text:

...sú pripojené na nastavovecí vstup N a. mazací vstup M klopného obvodu ii. Na hodinový vstup i klopného obvodu (i je privedený impulz pri komparécii nuly pri prechode vratneho čítača. nulou. Tento je sychronizovaný sychronizačnými impulzami H 3. Samotnü komparáciu nuly uskutoční komparátor nuiy 111 pripojený na výstupné bity vratného čítača diferenčného člena 5 polohy.Zvolením príslušného výstupu vratneho čítača diferenčneho člena 5 polohy na...

Způsob čištění sodné soli 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243600

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pištilák Josef, Stejskal Jioí

MPK: C07D 239/69

Značky: způsob, 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu, čištění, sodné

Text:

...provedení ilstrují, nikterak však neomezují předmět vynálezu.V 220,0 ml destilované vody se roznííchá 0,2 g prachového zinku a vnese se 200,0 g sodné soli suliadimidínu. Potom se reakční směs vyhřeje na 68 až 70 °C. Po rozpuštění veškeré sodné soli se do reakční směsi vnese 0,5 g aktivního uhlí zbavenêho kysliku. Směs se zfiltruje, filtrát se ochladí na 8 až 11 °C, vykrystalovaný produkt se odsaje,promyje 120,0 ml...

Způsob výroby antracyklinglykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243500

Dátum: 31.08.1985

Autori: Jakubec Jioí, Labský Milan, Kos Pavel, Mácha Antonín

MPK: C07C 49/703, C07D 309/14

Značky: výroby, způsob, antracyklinglykosidů

Text:

...řadidlem e/nebo nosičal.Vynélez je ilustrovén néaledujícíml příklady. P ř í k 1 a d 1 Způsob výroby 6-deoxy-l-denetyldeunorubicinu (XVb)v československém patentu č. 243 490, se rozpustí v bezvodćn dichlornetanu a roztok se ochladí na teplotu 5 až 10 ° 0. K tomu se současné přidé roztok 2,4 lg (0,6 nnol) i-chlor-N,O-ditrifluorecetyldaunosaninu vyrobeného podle postupu popaaného v Cancer chenotherepy Reports, část 3, sv. 6, str. 123 v...

Způsob výroby nových .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243499

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šikl Ivan, Hanuš Miloš

MPK: C07D 205/08, A61K 31/395

Značky: způsob, výroby, nových, beta.-laktamů

Text:

...rozsahu vynelezu spadají beta-laktamy nesoucí v poloze l ester skupiny vzorce R-O-G-GOOH. Jako příklady těchto esterd je možno uvěst ty, ktoré jako esterotovorné zbytky obsahují alkylové skupiny, alkenylové skupiny, elkinylové skupiny, cykloslkylové skupiny,(cykloalkynalkylové skupiny, Rx-elkylové skupiny, trislkylsilylalkylove skupiny, mono-,di- nebo trihalogenalkylové skupiny, hydroxyalkylové skupiny, alkoxyalkylové skupiny, karboxyalkylové...

Způsob výroby nových .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243498

Dátum: 31.08.1985

Autori: Opluštilová Hermína, Ellinger Karel

MPK: C07D 205/08, A61K 31/395

Značky: nových, beta.-laktamů, výroby, způsob

Text:

...apadají łąata-laktasąr nesouci v poloze I este- skupiny vzoxiceJako příklady těchto aatoro. de možno uvéat ty, které Jako aetarotvorná zbytky obsahují alkylová skupiny, alkawlové skupiny, alkirąylová skupiny, cykloalkylová skupiny,(cykloalkynslkylové skupiny, Rx-alkylová skupiny, trialkylsilylalkylová skupiny, mono-,di- nebo trihalogenalkylová skupiny, luydroxyalkylové skupiny, elkoxyalkylové skupiny,karbozyalkylová akupiny,...

Způsob výroby 6-deoxantracyklinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243490

Dátum: 31.08.1985

Autori: Hrstka Jaroslav, Talafous Jioí, Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: C07C 49/703

Značky: 6-deoxantracyklinonů, způsob, výroby

Text:

...Lť-eto-bisüeobutyronitrilu) a potom hydrolýzou I-brom-derivátu a ketalová skupine ee odetrení půeobením kyseliny nebo ee poprípade provádí bromace lI-bromsukciríimidem v prítomnosti 2,2-azo-bis(iaobutylnitrilu), ozeřování, zpracování e octanem stříbrmím, hydrolýza ketoinu püeobením kyeelinw a nakonec hydrolýsa ecetátu metoxidem sodąým.. Optická Itöpení eloučeniny obecného vzorce II se může provádětlhäžnou metodou konverze...

Prostředek k potírání houbových chorob rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243477

Dátum: 31.08.1985

Autor: Grosscurt Arnoldus

MPK: A01N 43/653

Značky: houbových, chorôb, potírání, způsob, výroby, účinných, látek, prostředek, rostlin

Text:

...mmm pl-ímou elkylovou skupinu s B ai 18 steny uhlíku, nepříklsd skupinu n-dodecylovou, může sloučenins obscnćho vzorce ľ sloułlt rovnu Jako ketelyeitor nového přemąu.Sloučenlnq shore uvedenlho obecnom vzorce IV los rovnli získat metodou, například adlcí ssskupení t C 1112, kde X 1 a X 2 mají shore uvedený význam, ne sloučsnlnu obecního vzorce V 1Jednotlivá obecne symboly meJí shore uvsdený význam, nebo ze sloučemín obscnćho vzorce VIIR 2,a...

Způsob výroby nových .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243474

Dátum: 31.08.1985

Autori: Brouwer Marius, Hallot André

MPK: C07D 205/08, A61K 31/395

Značky: nových, výroby, beta.-laktamů, způsob

Text:

...polystyrenovou pryskyřicí, jako je Dowex 50) nebo vodnou kyselinou s následující extŕakcí organickým rozpouětědlem, například etylecstětem, dichlormetenem apod., Je možno získat příslušnou sloučeninu ve formě volné kyseliny a popřípsdě pak připravit jinou sůl.Do rozsahu vynálezu spadaji B-laktemy neaoucí v poloze 1 ester skupiny vzorce-O-C-COOH. Jako příklady täshto esterů je možno uvést ty, které-jako esterotvorné zbytky obsahují...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243472

Dátum: 31.08.1985

Autori: Renth Ernst Otto, Fügner Armin, Mentrup Anton

MPK: A01N 47/20

Značky: účinné, výroby, způsob, látky, fungicidní, prostředek

Text:

...R 2 již shore uvedený význam.Výhody mngicidních prostředků podle uvedensho vynález spodíýásv ton, že projevují vynikající ungicidní účinnost vůči pstogenním plísnín, která získal odolnost x meg cídníl bensllidaloltíoranátům a/nebo k cyklicün imidovýn fungícidním proatřodkůn. v tento snim je pozoruhodàt, že tunucidní účinnost tlchto látek vůči organizmu odolnýmk benzimidssoltiotenátovýn fundcídnín prostředků s/nebo cyklickýn imidovým...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243465

Dátum: 31.08.1985

Autori: Mueller Karl Friedrich, Plankl Walter, Speich Francisco, Heiber Sonia Jaworiw

MPK: A01N 25/32

Značky: kulturních, způsob, prostředek, výroby, ochraně, rostlin, složky, účinné

Text:

...feąylovou akuplnu, R zn-ená hnlogengbydroxyakupinu, alkowakupim o 1 ai 6 atony uhlíku, elkoąmlkylovou skupinu ae 2 až B atouq uhlíku, fenouyakuplnu nebo eulfhydrylovou okuplnu.Jako zvlálł vhodnými protiáedy ae ukázaly feąylpyriaidnv obecnáhn vzorce Ibn, R, R, e R 3 mají ahoz-e uvedené obecné význam a svláäíě pak shore uvedené výhodné význemy.Duołitl Jsou t sloućonin, vo ktorych n s E má( shors uvodoní vkusu s R, s R snossusjí nqsívislo us...

Prostředek ke sterilisaci samčích prašníků a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243456

Dátum: 31.08.1985

Autor: Cross Peter Edward

MPK: A01N 43/34

Značky: prašníků, způsob, výroby, samčích, látky, prostředek, sterilisaci, účinné

Text:

...łąydratovanł kysličníky a syntetické prysłqřica, například kuaaronovó pryskyřica, polyvinqlchlorid a styranovó polynary a kopolynor-.y, pevná polychlorfanoly, živice, vosky,například včalí vosk, parafinovy voak a chlorovaná minerální vosky, a pevná hnojívs,například suparfosíáty.Vhodná tekut( nosiča zahrnují vodu, alkoholy, například isopropylslkobol a glykoly,katony, napríklad acaton, netylstylkaton, nstylisobutylkston a cyklohszanon,...

Ovládací zařízení pojezdových kol pro nářadí na zpracování půdy, zejména pro polní válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243046

Dátum: 31.08.1985

Autori: Turanský Dušan, Zeman Svatopluk

MPK: A01B 63/16

Značky: polní, pojezdových, půdy, nářadí, zařízení, válce, ovládací, zpracování, zejména

Text:

...toutéž objímkou, ke která je připevněna polonáprsva.Ovládacím mechanismem je pojezdové kolo a polonápravou přsmísřĺováno ve svislé rovině,kolmo na rám nářadí, takže mechanismus při svém pohybu z jedné krajní polohy do druhá, vyžaduje volný prostor ve zmíněné rovině pouze nad ncsníkem polonápravy. Iechanismus umožňuje tedy umístit pojezdová kolo s polonápravou v bezprostřední blízkosti ostatních konstrukčních celků, přičemž dráhe obrysových...