Archív za 1985 rok

Strana 63

Způsob snížení volného a uvolnitelného formaldehydu z materiálu pojených aminovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227518

Dátum: 01.09.1985

Autor: Stojčev Alexandr

Značky: pojených, formaldehydu, aminovými, snížení, způsob, uvolnitelného, materiálů, pryskyřicemi, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení volného a uvolnitelného formaldehydu z materiálů pojených aminoformaldehydovými pryskyřicemi vyznačený tím, že materiál pojený aminoformaldehydovou pryskyřicí se po na sycení čpavkem a odstranění jeho přebytku nasytí kysličníkem uhličitým.

Sací uzel, zejména sací uzel kapalino-kružných vývěv

Načítavanie...

Číslo patentu: 227517

Dátum: 01.09.1985

Autor: Foral Oldřich

Značky: uzel, zejména, sací, kapalino-kružných, vývěv

Zhrnutie / Anotácia:

Sací uzel,zejména sací uzel kapalinokružných vývěv, který je tvořen sacím hrdlem a sacím potrubím vytvářejícími sací prostor, vyznačující se tím, že do sacího prostoru (4) je bočně zavedena přisávací trubka (5) ukončená dýzou (6) orientovanou do sacího hrdla (2), přičemž vně sacího prostoru (4) je na přisávací trubku (5) napojena přisávací armatura (7).

Kmitočtový generátor s Gunnovou diodou a válcovým dielektrickým rezonátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227516

Dátum: 01.09.1985

Autor: Vavroušek Pavel

Značky: valcovým, dielektrickým, gunnovou, generátor, kmitočtový, rezonátorem, diodou

Zhrnutie / Anotácia:

Kmitočtový generátor s Gunnovou diodou a válcovým dielektrickým rezonátorem s použitím obdélníkového vlnovodu zakončeného na jedné straně zakončovacím odporem a napájecí tlumivky Gunnovy diody, vyznačený tím, že v dutině tělesa (1) obdélníkového vlnovodu je na nosném šroubu (3) příčně umístěna Gunnova dioda (2) proti koaxiální tlumivce (4) a v dutině tělesa (1) obdélníkového vlnovodu je za Gunnovou diodou (2) proti nejméně jednomu ladicímu...

Zariadenie na dvojkónusové automatické meranie strednej energie nabitých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 227515

Dátum: 01.09.1985

Autor: Janík Rudolf

Značky: strednej, meranie, automatické, částic, nabitých, zariadenie, energie, dvojkónusové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dvojkónusové automatické meranie strednej energie nabitých častíc pozostávajúce najmenej z jedného registračného systému, ktorý je tvorený svetlocitlivým filtrom, objektívom, clonou so štrbinou, uchytenou na posuvnom stolíku, na ktorom je uchytený za clonou so štrbinou svetlocitlivý detektor a ktorý je spojený s pohonnou jednotkou a odčítacím zariadením vyznačené tým, že registračný systém je symetricky umiestnený pred...

Ochranná izolační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227514

Dátum: 01.09.1985

Autori: Juračka František, Vašátko Eduard, Karbusová Milada, Nebesař Karel

Značky: fólie, izolační, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná izolační fólie se zvýšenou pružnosti a vysokou účinností proti ohni, určená především pro ochranu kabelových rozvodů při zvýšeném dynamickém namáhání a vibraci, vyznačená tím, že sestává ze skleněné nebo kovové tkaniny nebo pletiva, jedno stranně nebo oboustranně impregnované sněsí vodné disperse s obsahem 60 až 66 % hmotnostních emulsního kopolmeru butyakrylátu, etylakrylátu a/nebo 2 etyl hexylakrylátu a kyseliny akrylové a 34 až 40 %...

Způsob přípravy aminických tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227513

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kaška Jiří, Ružička Jaroslav, Ambrož Vladimír, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav

Značky: aminických, přípravy, způsob, tvrdidel

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aminických tvrdidel na bázi reakčních pro duktů polyaminů s aldehydy a fenolickými sloučeninami pro vytvrzování epoxidových pryskyřic, vyznačující se tím, že se nejprve 1 až 1, 5 molu alifatických a/nebo cykloalifatických aminů o počtu uhlíkových atomů 2 až 18 podrobí reakci při teplotě 10 až 80 °C po dobu 5 až 120 minut, s 0,7 až 1,2 molu aldehydu s počtem uhlíkových atomů 1 až 7, s výhodou postupně přidávaného ve formě 10% až...

Bezdotyková hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227512

Dátum: 01.09.1985

Autori: Harapát Ladislav, Fleischmann Jaroslav, Čamek Miroslav

Značky: ucpávka, bezdotyková, hřídelová

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotyková hřídelová ucpávka zejména pro turbokompresory, sestávající z tělesa ucpávky a jednodílného plovoucího pouzdra, tvořeného na straně těsněného plynu závitovou ucpávkou a na straně ložiska plovoucím kroužkem s axiální těsnící spárou vyznačující se tím, že v tělese (1) ucpávky jsou vytvořeny dvě axiálně souosé, vzájemně i proti okolnímu prostředí utěsněné ucpávkové komory (10, 11), přičemž první ucpávková komora (10) je opatřena...

Vyvažovací jednotka pístového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227511

Dátum: 01.09.1985

Autor: Laňková Marcela

Značky: stroje, pístového, vyvažovací, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vyvažovací jednotka pístového stroje, sestávající ze dvou dvojic vývažků, otáčejících se proti sobě dvojnásobnými otáčkami klikového hřídele, umístěných v oblasti obou konců klikového hřídele v rovinách kolmých na osu klikového hřídele, vyznačené tím, že zadní dvojice vývažků, uložená v zadní konzole (5) je umístěna na jedné straně klikového hřídele (1) na zadním čele (6) skříně (7) motoru a přední dvojice vývažků, uložená v přední konzole (11)...

Modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227510

Dátum: 01.09.1985

Autori: Hájek Karel, Kitzler Jaroslav, Macků Vladislav, Krátký Bohuslav, Pilný Miroslav, Seitl Jaromír, Patočka Petr, Kašpar Karel, Sádlo Luboš

Značky: přípravy, pryskyřice, modifikované, alkydové, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované alkydové pryskyřice na bázi rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin, polyalkoholů, polykarboxylových kyselin a modifikátorů. připravitelné ze 300 až 700 hmot. dílů rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokaxboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 9 až 22, obojí s jodovým číslem 90 až 195 g J2/100 g, 80 až 260 hmot. dílů 2 až 5 mocných alkoholů, 200 až 300 hmot. dílů...

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227509

Dátum: 01.09.1985

Autori: Macků Vladislav, Seitl Jaromír, Patočka Petr, Kitzler Jaroslav, Kaška Jiří, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Hájek Karel

Značky: pryskyřice, způsob, nenasycené, jejich, přípravy, modifikované, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice na bázi ?,ß- 3 nenasycených dikarboxylových kyselin či jejich anhydridů, nasycených karboxylových kyselin či jejich funkčních derivátu s počtem uhlíkových atomů 2 až 20 a modifikátoru., rozpuštěné v raktivních rozpouštědlech, připravitelné ze 120 až 250 hmot. dílů kyseliny fumarové a/nebo maleinanhydridu, 70 až 300 hmot. dílů dikarboxylových kyselin či je jich funkčních derivátú s počtem...

Pojezdové ústrojí kočky výložníku sázecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227508

Dátum: 01.09.1985

Autori: Burda Karel, Matoušek Jaroslav

Značky: výložníku, kočky, ústrojí, stroje, sázecího, pojezdové

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pojezdu výložníku sázecího stroje sestávající z páru nájezdových a páru zadních kol uložených v podvozku kočky výložníku sázecího stroje, vyznačené tím, že průměr D1 nájezdových kol (8) kočky (2) výložníku (3) je 1,04 až 1,10 násobkem průměru D2 zadních kol (9) kočky (2) výložníku (3).

Pracovní plošina pro opravy a údržbu funkčního mechanizmu stripovacího a stavěcího jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227507

Dátum: 01.09.1985

Autori: Šeděnka Bohumíl, Burda Karel, Šodek Miroslav

Značky: plošina, stripovacího, jeřábu, opravy, mechanizmu, pracovní, údržbu, funkčního, stavěcího

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní plošina pro opravy a údržbu funkčního mechanizmu stripovacího a stavěcího jeřábu, vyznačená tím, že sestává jednak z dvojice plošinových palet (1, 2) opatřených stojinami (3, 4) s opěrnými deskami (5, 6) v jejich spodní části, k nimž jsou zespodu připevněny polohové patky (7) a jednak z dvojice montážních lávek (8, 9) k nimž jsou zespodu připevněny vymezovací úhelníky (10, 11).

Polymerní kompozity na celulózové bázi a spůsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227506

Dátum: 01.09.1985

Autori: Lenfeld Jiří, Štamberg Jiří

Značky: jejich, bázi, výroby, spůsob, kompozity, polymerní, celulózové

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní kompozity na celulózové bázi vyznačené tím, že se stávají ze sférických částic o průměru od 0,02 do 2 mm, z vysoce porezní regenerované celulózy, jejíž úhrnný objem porů zaujímá 60 až 90 obj. % a jejíž pory o velikosti od 10 do 1O00 nm jsou zčásti vyplněny merkurovanou fenolformaldehydovou pryskyřici.

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227505

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vrzáň Josef, Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Vízner Miloslav, Vitvar Milan, Pošíval Jaromír

Značky: oxidací, generátorového, způsob, výroby, parciální, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných zbytků kyslíkem a vodní parou při tlaku 2 až 6 MPa a teplotách 1 200 až 1 500 °C, vyznačeny tím, že ke zplyňovaným ropným zbytkům se přidávají dehtové frakce vroucí v rozmezí 50 až 320 °C, s výhodou dehtový benzin vroucí v rozmezí 150 až 225 °C, množství 5 až 95% hmot.

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 227504

Dátum: 01.09.1985

Autori: Drábek Jan, Suran Pavol, Trnka Jiří, Braun Stanislav, Růžičková Jiřina, Hájek Karel, Drobný František

Značky: vzduchu, zasychající, hmoty, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající na bázi syntetických pojiv, rozpouštědel, pigmentů, sikativů a případně aditiv a plniv, vyznačující se tím, že sestávají z 80 až 350 hmot. dílů alkydových pryskyřic modifikovaných vysychavými nebo polovysychavými oleji, s výhodou ze skupiny olejů lněného, sojového, tallového a řepkového, 10 až 80 hmot. dílů esterů ne bázi reakčních produktů 3 až 6 mocných alifatických alkoholů o počtu uhlíkových atomů 3 až...

Mycí pasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227503

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

Značky: pasty, mycí

Zhrnutie / Anotácia:

Použití sloučenin vzniklých reakcí celulózy nebo jejich derivátu, škrobu nebo jeho derivátů a polyvinylalkoholu s reaktivními kvarterními amoniovými solemi obecného vzorce kde X je aniont silné anorganické nebo organické kyseliny n je celé číslo l, 2 nebo 3 R1 je alkyl s počtem uhlíků 1 - 3, R2 je alkyl s počtem uhlíků 1-3, fenyl, benzyl nebo tvoří s R3 pěti až sedmičlenný cyklus, v němž může být jeden atom uhlíku nahrazen atomem kyslíku nebo...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227502

Dátum: 01.09.1985

Autori: Beseda Viliam, Střešinka Jozef, Šingliar Michal, Bučko Miloš, Mokrý Jozef, Macho Vendelín

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou 10 až 100 % hmot. zvyškov z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo jej dimetylesteru prípadne tiež v zmesi s dikarboxylovými kyselinami a/alebo jej derivátmi pôsobením dvojsýtnych až viac sýtnych alkoholov a/alebo alkanolamínov pri teplote 120 až 300 °C, prípadne za prítomnosti esterifikačného a/alebo transesterifikačného katalyzátora, spravidla v inertnej atmosfére,...

Zařízení pro svařování součástek z lehce tavitelného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227501

Dátum: 01.09.1985

Autor: Zahrádka František

Značky: svařování, taviteľného, materiálů, součástek, zařízení, lehce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro svařování součástek z lehce tavitelného materiálu, zejména voskových modelů pro odlévání metodou vytavitelného modelu obsahující elektricky ohřívaný svařovací element, vyznačující se tím, že sestává z dopravníku (1), nad kterým je ve výši styčné plochy horní části (2) a dolní části (3) modelu uspořádán elektricky ohřívaný drát (4) a z přítlačného ústrojí (5) majícího osu rotace rovnoběžnou a pracovní plochou dopravníku (1) a kolmou...

Zapojení obvodu pro měření elektrické vodivosti kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226850

Dátum: 01.09.1985

Autori: Louda Jindřich, Janál Rudolf

Značky: elektrické, obvodů, kapalin, zapojení, měření, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření elektrické vodivosti kapalin na několika měřicích mísech tvořené generátorem, sondami zapojenými v jednotlivých měřicích větvích, přepínačem signálů, vyhodnocovacím zařízením a řídicí jednotkou, vyznačené tím, že nejméně jedna z elektrod první sondy (4) a druhé sondy (5) je připojena k výstupu (2) generátoru (1), nejméně jedna další elektroda první sondy (4) je přes první impedanční člen (6) a nejméně jedna další...

Středící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226849

Dátum: 01.09.1985

Autori: Volný Bořivoj, Stránský Zdeněk, Volný Jaromír

Značky: zařízení, středicí

Zhrnutie / Anotácia:

Středicí zařízení vybavené středicím trnem, na němž je nasunut středicí prvek s dosedací podložkou středěného obrobku, vyznačené tím, že na středicí trn (2) jsou nasunuty dvě mezikruhové desky (6, 12), z nichž horní deska (6) je opatřena na svém obvodu závitem (17), na který je našroubována výškově stavitelná matice (5), na niž dosedá středicí prvek, k horní mezikruhové desce (6) a spodní mezikruhové desce (12) jsou na stejných roztečných...

Basketbalový simulátor podkošových herních situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 226848

Dátum: 01.09.1985

Autor: Lukeš Jiří

Značky: situací, podkošových, basketbalový, herních, simulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Basketbalový simulátor podkošových herních situací, vyznačený tím, že se skládá ze základní kruhové desky (1) s osazenou spodní plochou a zaoblenou horní plochou, do které je na pružinách (4) připevněna registrační deska (3) o průměru totožném s geometrickým místem spodních bodů míčů procházejících obroučkou koše, spínající dotekový kontakt (2), přičemž registrační deska (3) tvoří s horní plochou základní kruhové desky (1) plynulý kulový...

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři

Načítavanie...

Číslo patentu: 226847

Dátum: 01.09.1985

Autor: Rayman Peter

Značky: polštáři, vzduchovém, opěra, pneumatická, břemen, přemísťování

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři, která sestává z pružného prstence uspořádaného naplocho mezi základovou deskou s přívodem tlakového vzduchu a podložkou, vyznačující se tím, že na základové desce (5) je souose s pružným prstencem (2) uspořádána zdvíhací komora (3), na jejímž víku (6) je komora (11) s přívodním hrdlem (12) tlakového vzduchu.

Čítač horních nul

Načítavanie...

Číslo patentu: 226846

Dátum: 01.09.1985

Autor: Šmíd Jiří

Značky: horních, čítač

Text:

...řídů čítočo horuíoh nul jo nnpojon nn řddorvĺ vyšší vstup prvního oporondu sšítočky g o jo tnké řídovš vyšším výstupom 2 calćho zapojení. Výstup m gonorátcru g konstoutý jo připojan no vstup druhého oporondu sčítoěky g. Řídovš najnižší výstup ý söítnöky i jo připoj on un dotcvý vstup ponšti g sojniišího řádu ěítsčo hornín) nul o řádovš vyšší výstup QLZ sčítnčky n ja připojon no. dntový vstup rogistru g vyšších aaa čítoča horních nul.čítač...

Způsob výroby vločkového grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226845

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kříž Václav, Procháska František, Čížek Jan, Neiser Jan, Zemánek Jaroslav, David Jiří, Král Jiří, Vidlář Jiří, Veselý Jiří

Značky: výroby, vločkového, způsob, grafitu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vločkového grafitu z předupravených tuhých emisí, uvolněných při přelévání surového železa a oceli nebo litiny do pánví a mísičů v hutních provozech, vyznačený tím, že předupravená tuhá emise se louží v roztoku 0,5 až 2 molární kyseliny chlorovodíkové nebo sírové při poměru tuhé fáze ke kapalné fázi 1 : 5 až 1 : 20 při teplotě 15 až 90 °C po dobu deseti minut až dvě hodiny.

Zařízení pro upevnění přepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226844

Dátum: 01.09.1985

Autori: Němec Petr, Planěk Vladimír, Pecher Václav

Značky: hlavního, jednotek, přírubového, reaktoru, zařízení, přepínacích, upevnění, spoje, utahováku, matic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění předepínacích jednotek utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru, sestávající z pevného a otočného rámu vyznačené tím, že na pevném rámu (3), majícím své nosné patky uloženy na nosné desce (2) horního bloku reaktoru je uspořádán otočný rám (4), k jehož vnitřní části jsou připojena pojezdová kola (5), a který je po svém obvodě opatřen pravidelně rozmístěnými otvory pro upevnění zdvihacích zařízení (6), k jejichž...

Zapojení seismoakustického informačního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226843

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dlouhý Luděk, Macek Tomáš, Bielecki Bohdan, Moravec Jaromír

Značky: seismoakustického, zapojení, systému, informačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení seismoakustického informačního systému, sestávajícího ze seismoakustických snímačů, aktivních přenosových tras, jednotek optoelektronického oddělení, jednotek analogově-číslicového převodu a centrální procesorové jednotky, vyznačující se tím, že seismoakustický snímač (l) je připojen na vstup aktivní přenosové trasy (2), na jejímž výstupu je připojena jednotka (3) indikace stavu aktivní přenosové trasy a jednotka (4) optoelktronického...

Zařízení pro dopravu paliva do vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226842

Dátum: 01.09.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: vznětového, motorů, dopravu, zařízení, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu paliva do vznětového motoru, které se skládá z pístového vstřikovacího čerpadla, u něhož jsou pracovní prostory vstřikovacích jednotek propojeny kanály, vyvrtanými v místech a střídavě překrývanými regulačními objímkami s dutinou ve skříni vstřikovacího čerpadla vyplněnou palivem,z palivové nádrže, hrubého čističe paliva, nízkotlakého podávacího čerpadla poháněného od motoru popřípadě od vstřikovacího čerpadla, z odlučovače...

Stroj pro příčné klinové válcování z tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226841

Dátum: 01.09.1985

Autori: Drkal Jan, Zálešák Jan, Kovář Jan

Značky: tyčí, válcování, klinové, stroj, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro příčné klínové válcování z tyčí, obsahující dva rovnoběžné válce, jež jsou uspořádány nad sebou, jsou otočné ve stejném smyslu a nesou klínové válcovací nástroje, mezi nimiž se válcuje přední konec tyče, podpěrný naváděcí segment pro vedení tyče umístěný na spodním válci, doraz k vymezení délky podání tyče, vyznačující se tím, že v podpěrném naváděcím segmentu (9) je uspořádána ve stejné rovině za sebou ve směru otáčení válců (1, 2)...

Ochranný poval v jámě při prohlubovacích pracech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226840

Dátum: 01.09.1985

Autor: Kucza Jan

Značky: prohlubovacích, pracech, ochranný, poval, jámě

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný poval v jámě při prohlubovacích pracech jako celík, vyznačující se tím, že sestává z horní,plochy povalu (14), pod níž je umístěna horní tlumicí vrstva (17) umístěna nad roznášecím povalem, jenž je tvořen ze dvou vzájemně křížem volně uložených vrstev nosníků (18, 19), ležících na tlumicí mezivrstvě (20), která je zřízena na zachycovacím bloku (22), zasahujícím do okolní horniny zásekem (21), zabudovaným na spodní bázi (23) povalu,...

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 226839

Dátum: 01.09.1985

Autor: Dvořák Viktor

Značky: zapojení, prístroje, dceřiných, měření, produktů, ovzduší, radonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší, které sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesilovače, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu, vyznačující se tím, že výstup (9) porovnávacího obvodu (8) je připojen jednak na vstup (10) prvého násobícího obvodu (11), jehož jeden výstup (12) je připojen na jeden vstup (13) prvého rozdílového...

Výsuvno-preklápacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226838

Dátum: 01.09.1985

Autori: Ponec Ivan, Kozok Zbyněk, Bušfy Ľubomír, Korbel Peter

Značky: výsuvno-preklápacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvno-preklápacie zariadenie pozostávajúce z kotviacej dosky, ktorá sa upína na technologické zariadenie vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa preklápača (1) otočne spojeného s ramenom (2), zbernicou (4) a presuvne uloženého na vodiacej tyči (3) spojené s lineárnym hydromotorom (6) preklápania a lineárnym hydromotorom alebo rotačným hydromotorom (7) vysúvania.

Způsob výroby tetracyklinových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 226837

Dátum: 01.09.1985

Autori: Hilbert Otakar, Ettler Petr

Značky: tetracyklinových, antibiotik, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tetracyklinových antibiotik kultivací produkčních mikroorganismů Streptomyces rimosus a Streptomyces aureofaciens v tekuté živné půdě obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku a dusíku a minerální živné soli, popřípadě prekursory, stimulátory a bio faktory, za aerobních podmínek, vyznačující se tím, že kultivace se provádí za jednorázové nebo opakované přísady vyškvařeného hovězího loje v množství 0,1 až 5 % objemových, vztaženo...

Mazadlo sklářských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226836

Dátum: 01.09.1985

Autori: Foral Jiří, Elefant Miloš

Značky: forem, mazadlo, sklářských

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlo sklářských forem tvořené suspenzí grafitu v olejovitém nebo voskovitém nosiči, vyznačené tím, že nosič je tvořen polymery propylenu s polymeračním stupněm 6 až 1 000 a hmotnostní obsah grafitu je 1 až 10 %.

Plášť průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 226835

Dátum: 01.09.1985

Autor: Miškovský Otta

Značky: průmyslové, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť průmyslové pece, vytvořený z plechových částí vyznačený tím, že jeho stěny, dno, strop i obě čela jsou vytvořena z plechových ohýbaných širokých U profilů (3), které jsou spojeny svarem bočních stran (4).

Geologická rentgenofluorescenční kartonážní sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226834

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vidra Miloš, Škába Václav, Janata Antonín, Majer Jiří

Značky: rentgenofluorescenční, geologická, sonda, kartonážní

Zhrnutie / Anotácia:

Geologická rentgenofluorescenční kartonážní sonda se zářičem a polovodičovým detektorem záření chlazeným pevným tajícím chladivem, vyznačená tím, že s detektorem (3) je tepelně vodivě spojena vnitřní nádoba (11) válcového tvaru obsahující pevné tající chladivo (20), vyrobená z materiálu s vysokou tepelnou vodivostí, např. mědi, nacházející se v pracovní poloze sondy pod detektorem (3), přičemž vnější nádoba (12) také válcového tvaru, která...

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek a zařízení k tomu sloužící

Načítavanie...

Číslo patentu: 226833

Dátum: 01.09.1985

Autori: Tříska Aleš, Trnka Jaroslav, Barta Čestmír, Liška Oldřich, Vyhnal Josef, Rouček Luděk, Rejl Josef

Značky: temperování, sloužící, žáruvzdorného, tuhnutí, elektrického, látek, prostoru, řízeného, krystalizaci, pevných, způsob, zařízení, pracovního, vytápění, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek, zejména za ztížených podmínek gravitace, vyznačený tím, že se do pracovního prostoru o poměru délky k šířce větší nežli 2:1 přivádí teplo dvěma až dvaceti souosými dostřednými proudy teplotního záření a/nebo vedení, lišícími se šířkou a popřípadě spolu bezprostředně sousedícími, kde teplota každého proudu...

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226832

Dátum: 01.09.1985

Autori: Trnka Jaroslav, Vyhnal Josef, Liška Oldřich, Rouček Luděk, Barta Čestmír, Tříska Aleš, Rejl Josef

Značky: pevných, tohoto, krystalizace, tavení, způsob, tuhnutí, zařízení, temperování, způsobu, provádění, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek v zařízení na bázi elektrické pece, zejména při gravitaci v rozmezí 10-6 až 40 G, při kterém se výchozí látky ve formě oddělených dávek opatřených obalem jako jsou pouzdra, přivádějí ze zásobního prostoru do prostoru pracovního, vyznačený tím, že se jednotlivé dávky postupně a za sebou následovně vytlačují mechanicky popřípadě tlakem za nimi následujících dávek ze zásobního...

Způsob úpravy bentonitu pro vinařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 226831

Dátum: 01.09.1985

Autori: Babůrek Jiří, Beneš Zdeněk, Šebek Vladimír, Kolačný František, Kaidl Blažej, Laitl Václav

Značky: vinařské, úpravy, účely, způsob, bentonitu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy bentonitu pro vinařské účely vyznačený tím, že se bentonit ve vlhkém stavu aktivuje za kombinovaného přídavku kyseliny citronové v množství 0,3 až 2,5 kg/t a uhličitanu sodného v množství 5 až 35 kg/t.

Nakládací dopravní zařízení, zejména pro sklízeče okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226830

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vávra Vojtěch, Bartoníček Ladislav

Značky: nakládací, okopanin, zejména, dopravní, sklízeče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Nakládací dopravní zařízení, opatřené oběžným šikmým dopravníkem, uloženým prostřednictvím kloubu na rám, vyznačující se tím, že v dolní části oběžného dopravníku (3) je uložený otočný podávací válec (4), na který navazuje přítlačný plášť (6), přičemž mezi oběžným dopravníkem (3) a otočným podávacím válcem (4) je uchycena tažná pružina (5).

Tryska pro dispergaci kapaliny tlakovým plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226829

Dátum: 01.09.1985

Autori: Slezák Jiří, Wein Ondřej, Sobolík Václav

Značky: kapaliny, tlakovým, dispergaci, tryska, plynem

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro dispergaci kapaliny tlakovým plynem, sestávající z válcového pláště trysky, kolem kterého je uložena nejméně jedna nádrž dispergované kapaliny, pro přívod kapaliny ve filmu k ústí trysky a v něm uloženého koaxiálního tělesa, přičemž ústí spolu s válcovým pláštěm vymezuje štěrbinu pro výtok tlakového plynu, vyznačená tím, že koaxiální těleso (2) je opatřeno vnitřním kanálem (3) pro přívod pomocného usměrňovacího proudu plynu, výhodně...