Archív za 1985 rok

Strana 60

Řídicí magnetický system

Načítavanie...

Číslo patentu: 222688

Dátum: 15.09.1985

Autor: Elsässer Heinrich

Značky: systém, magnetický, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí magnetický systém pro vzorovací zařízení u textilního stroje, zejména pletacího stroje, s permanentním magnetem, který obsahuje řídicí pól s pólovou plochou a je řiditelný prostřednictvím řídicí cívky a s nejméně jednou kotvou pohyblivou vzhledem k oběma pólům a proti pružné síle dosedající na polovou plochu tak, že kotva při nevybuzené řídicí cívce v důsledku magnetické síly vyvinuté permanentním magnetem zůstává přitažena na pólové...

Projektil pro tkací stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222687

Dátum: 15.09.1985

Autor: Sepavich Victor

Značky: stavy, projektil, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Projektil je určen pro tkací stavy, v nichž se nit zanáší do prošlupu z vnějšího zásobního zdroje, přičemž projektil je tvořen podlouhlým dutým tělesem, majícím na jednom konci vstupní otvor a na druhém konci výstupní otvor, a uvnitř tělesa je vytvořena vnitřní podlouhlá dutina, probíhající podél jeho podélné osy a rozdělená perforovanou přepážkou na dvě zásobní komory pro útkovou nit, z nichž jedna je opatřena vstupním otvorem a druhá...

Měkčená polyvinylchloridová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 222686

Dátum: 15.09.1985

Autori: Popp Walter, Sedivý Johannes

Značky: hmota, měkčená, polyvinylchloridová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měkčené polyvinylchloridové hmoty sestávající z polyvinylchloridu, stabilizátoru změkčovadla a plnidla, která jako změkčovalo obsahuje jeden nebo více esterů kyseliny fosforečné s popřípadě chlorem substituovanými alkylovými zbytky se 2 až 10 uhlíkovými atomy a/nebo s po případě substituovanými fenylovými zbytky, jako plnidlo obsahuje hydroxid hlinitý a jako látku potlačující vzplanutí obsahuje kysličník antimonitý nebo komplexí...

Ohnivzdorné polystyrenové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222685

Dátum: 15.09.1985

Autor: Bertrand Jean-noel

Značky: polystyrenové, směsi, ohnivzdorné

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsána ohnivzdorná směs obsahující styrenový polymer, halogenované organické ohnivzdorné činidlo a derivát benzotriazolu obecného vzorce I ve kterém R1 značí vodík nebo methyl a R2 značí vodík nebo -CH2N(R3)2, kde R3 je vodík, alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku nebo -CH2-CH2OH, a kysličník antimonu v množství nepřesahujícím 7 hmot.% styrenového polymeru.

Přetrhové ústrojí pro přerušování přástu na vřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 222684

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gore Colin Edward, Coulter John Patrick

Značky: přástu, vřetenovém, přetrhové, přerušování, dopřádacím, stroji, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přetrhového ústrojí pro vřetenové dopřádací stroje, vytvářející přízi ze dvou zkrucovaných přástů,přičemž ústrojí podle vynálezu má zabraňovat tvorbě vadné příze při přetrhu jednoho z přástů. Podstata přetrhového ústrojí spočívá v tom, že ústrojí sestává ze základního tělesa, otočně uloženého na podpoře a natáčivého ze střední polohy o první úhel natočení v rozsahu 5° až 30° do první mezní polohy pro vyrovnávání nerovnoměrnosti...

Zařízení pro automatické ustavování špičky punčochy na pneumatickém obraceči sešívacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222683

Dátum: 15.09.1985

Autor: Gazzarrini Vinicio

Značky: stroje, ustavování, sešívacího, špičky, punčochy, automatické, pneumatickém, obraceči, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické ustavování špičky punčochy na pneumatickém obraceči sešívacího stroje pro sešívání špiček punčoch opatřených orientačními značkami, obsahující otočně uspořádanou trubkovou podpěru punčochy, Podstatou vynálezu je, že trubková podpěra je umístěna souose a volně na trubce pneumatického obraceče a je opatřena pohonem pro její natáčení při ustavování špičky punčochy.

Směs k regulaci růstu rostlin a jejich vývoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222682

Dátum: 15.09.1985

Autori: Large George Blackmore, Buren Lawrence Lamont

Značky: směs, jejich, růstu, vývoje, regulaci, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Směs k regulaci růstu rostlin a jejich vývoje, vyznačující se tím, že obsahuje sloučeninu obecného vzorce ve kterém znamená R, R´ a R´´ nezávisle alkylovou skupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, a je 1 nebo 2, a b je 2 nebo 3, přičemž součet a a b je 4, a c je 1 nebo 2, a d je 0 nebo 1, přičemž součet c a d je 2, a inertní ředicí nosičovou látku, přičemž hmotnostní poměr výše uvedené sloučeniny k inertní ředicí nosičové látce se pohybuje v...

Způsob přípravy vzorků látek značených izotopem vodíku 3H nebo izotopy vodíku 3H a uhlíku 14C a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222681

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vargay Zoltán, Gács István, Dobis Emilia, Ottinger József, Dombi Sándor, Ötvös László, Payer Károly, Prukács Gábor

Značky: přípravy, provádění, izotopem, uhlíku, značených, tohoto, způsob, izotopy, vzorků, vodíku, zařízení, způsobu, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob slouží zejména pro přípravu vzorků organických sloučenin a vzorků látek biologického původu. Způsob je založen na spálení vzorku převedení vodíku, obsaženého ve vzorku na vodu a uhlíku, obsaženého ve vzorku na kysličník uhličitý, oddělení kysličníku uhličitého a tritia a převedením látek, které nesou tyto izotopy odděleně do roztoku pro kapalinovou scintilaci, přičemž směs plynů získaná spálením vzorku se absorbuje v cyklohexanolu kde se...

Způsob mechanického zvyšování obsahu dřeviny v dřevěných štěpcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222680

Dátum: 15.09.1985

Autori: Haimila Matti, Lario Heikki

Značky: zvyšování, dřevěných, způsob, dřeviny, štěpcích, obsahu, mechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanického zvyšování obsahu dřeviny v dřevěných štěpcích, zejména mechanickým očišťováním štěpků od kůry a zeleného podílu, jakož i jiných jemnozrnných příměsí, jako například písku, pomocí dělícího prosévání. Před tímto proséváním se kůra a zelený podíl odlučují od štěpků omíláním.

Způsob várky lignocelulózových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222679

Dátum: 15.09.1985

Autori: Paszner Laszlo, Chang Pei-ching

Značky: lignocelulózových, várky, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob várky lignocelulózových materiálů, při kterém se lignocelulózový materiál vaří ve směsi vody a 1 až 4 objemů alifatického alkoholu nejvýše se 3 atomy uhlíku na 1 objem vody obsahující kovovu sůl a popřípadě malé množství kysele reagující látky při teplotě 130 až 210 °C po dobu nejvýše dvou hodin, přičemž se používá 4 hmotnostních dílů varného louhu na jeden hmotnostní díl lignocelulozového materiálu, rozvolněná celulózová vlákna se pak...

Způsob výroby farmaceutických přípravků s natečkovanou účinnou látkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222678

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gruber Peter, Voss Gunther

Značky: účinnou, výroby, natečkovanou, látkou, farmaceutických, přípravků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby farmaceutických přípravků s natečkovanou účinnou látkou. Tečkování se provádí piezoelektrickým dávkovacím systémem nebo tryskou pod tlakem. Tento způsob je zvlášť vhodný pro aplikaci léčiv, užívaných ve velmi malém množství, které je jinak velmi nesnadné přesně rozptýlit v nosiči tak, aby každá tableta obsahovala stejnou dávku.

Zařízení pro zkoušení výsevného ústrojí řádkovacích secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222677

Dátum: 15.09.1985

Autori: Mészáros István, Dobay Ákos, Borody Huba, Kovács Lajos, Pádár András

Značky: řádkovacích, zařízení, zkoušení, ústrojí, strojů, secích, výsevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoušení secího prvku pro stroje sející v řádku, sestávající z fotoelektrického nebo piezoelektrického snímače a z ústřední elektronické indikační jednotky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímací hlava a předzesilovač se svými výstupy jsou napojeny na vstup logického proudového obvodu, přičemž výstup tohoto obvodu je spojen se sériovým proudovým obvodem, s paměťovým proudovým obvodem, s generátorem časových...

Vysokovýkonové zařízení MOSFET

Načítavanie...

Číslo patentu: 222676

Dátum: 15.09.1985

Autori: Rumennik Vladimir, Lidow Alexander, Herman Thomas

Značky: mosfet, zařízení, vysokovýkonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokovýkonové zařízení MOSFET s poměrně nízkým zpožďovacím odporem v plně vodivém stavu a s poměrně vysokým závěrným napětím, sestávající z objemové oblasti čili podložky z polovodičového materiálu, která má první povrch a rovnoběžný druhý povrch první povrch má první a druhou od sebe oddálené emitorové elektrody, hradlovou izolační vrstvu na prvním povrchu mezi první a druhou emitorovou elektrodou a s hradlovou elektrodou na hradlové izolační...

Způsob tepelné úpravy skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222675

Dátum: 15.09.1985

Autori: Simpkin Gordon Thomas, Cross Raymond Peter

Značky: úpravy, způsob, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit tepelné vytvrzování tabulového skla stykem s plynem fluidovaným zrnitým materiálem zlepšením řízení pnutí ve skle v širokých mezích vhodnou volbou plynotvorných vlastností, tepelné kapacity a tekutosti použitého zrnitého materiálu. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že při tepelném vytvrzování skla stykem s plynem fluidovaným zrnitým materiálem se použije směs vybraných zrnitých materiálů, z nichž alespoň jeden je zrnitý...

Lisovací zařízení k výrobě výlisků ze skla, keramiky nebo plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222674

Dátum: 15.09.1985

Autor: Lang Margaretha

Značky: plastické, lisovací, hmoty, výrobe, keramiky, výlisků, skla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací zařízení k výrobě výlisků ze skla, keramiky nebo plastické hmoty, vyznačující se tím, že mezi dvěma lisovníky se stejnými vnějšími obrysy je vytvořena dutina formy, přičemž horní lisovník je pohyblivý dovnitř nepohyblivého lícovaného prstence a dolní lisovník je pohyblivý z něho ven pro vstup skleněné taveniny na jednom konci do lícovaného prstence a výstup skleněného výlisku na protilehlém konci z něho ven.

Způsob výroby imunobioterapeutického prostředku proti infekčnímu onemocnění dýchacích cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 222673

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bulto Isidro, Rivkine Anne, Farine Jean-claude

Značky: onemocnění, výroby, prostředků, imunobioterapeutického, dýchacích, proti, způsob, infekčnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby imunobioterapeutického prostředku proti infekčnímu onemocnění dýchacích cest. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kultivují v živném prostředí bakterie alespoň jednoho bakteriálního druhu ze skupiny, zahrnující Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans a Neisseria catarrhakis, a alespoň jednoho bakteriálního kmene ze skupiny, zahrnující Hemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae,...

Fólie z parciálně acetalizovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222672

Dátum: 15.09.1985

Autori: Knackstedt Wilhelm, Beckmann Rolf

Značky: změkčovadla, acetalizovaných, polyvinylalkoholů, fólie, parciálně, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Fólie z parciálně acetalizovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla jako změkčovadla obsahující směs esterů organických cyklických kyselin nebo/a acetalových změkčovadel a esterů kyslíkatých kyselin fosforu. Fólie z parciálně acetalizovaných polyvinylalkoholů, obsahující změkčovadla, podle vynálezu se používají jako adhezivní folie ve vrstevných bezpečnostních sklech a jsou méně citlivé vůči vlhkosti než známé adhezivní folie pro...

Tvarovaný stavební prvek a způsob přípravy tohoto prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222671

Dátum: 15.09.1985

Autor: Paszner Laszlo

Značky: přípravy, prvků, způsob, prvek, tvarovaný, stavební, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovaný stavební prvek o vysoké pevnosti, obsahující fosfáty, který má ohnivzdorné vlastnosti sestává z minerální složky, která je celistvě přilnuta na částečkách vloženého lignocelulózového materiálu, pocházející ze směsi částečkového lignocelulózového materiálu, vodného roztoku polyfosforečnanu amonného a kysličníku hořečnatého, a dále z plniva, kterým jsou částečky minerální látky. Způsob přípravy probíhá tak, že se smísí lignocelulózový...

Podbíječka pro podbíjení pražců koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222670

Dátum: 15.09.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: koleje, podbíječka, pražců, podbíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podbíječky pro podbíjení pražců koleje s alespoň jedním, vzhledem k rámu stroje výškově přestavitelným podbíjecím agregátem, jehož po dvojicích na unášeči nástrojů uspořádané, proti sobě přisouvatelné podbíjecí nástroje jsou tvořeny vždy jedním tuhým držákem s výkyvným ramenem, upraveným vzhůru přes podélnou osu kolejnice, a dvěma bočními rameny pro uložení podbíjecích kladiv zasouvatelných po obou stranách kolejnice do...

Způsob výroby nepyroforického paladiového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222669

Dátum: 15.09.1985

Autori: Nagy György Lajos, Lugosi György, Bodnár János

Značky: paladiového, nepyroforického, způsob, katalyzátoru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nepyroforického paládiového katalyzátoru, majícího řízenou velikost částic a aktivitu, vyznačující se tím, že se aktivní uhlí o rovnoměrném rozložení pórů suspenduje ve zředěném roztoku obsahujícím méně než 0,1 molu, s výhodou méně než 0,05 molu chloridu paládia, popřípadě v přítomnosti alifatického alkoholu o 1 až 6 atomech uhlíku, vzniklá suspenze se míchá po dobu 0,5 až 5 hodin při teplotě v rozmezí od 0 do 40 °C, s výhodou při...

Horizontální posuvné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 222668

Dátum: 15.09.1985

Autori: Leginszki György, Bucsi Erika, Csizmadia Lajos

Značky: posuvné, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Horizontální posuvné okno sestává z rámu a posuvných křídel se skleněnou výplní a jeho rám křídla sestává ze dvou dílčích rámů, z nichž vnější je vyroben z hliníku a vnitřní z tepelně izolujícího materiálu, přičemž skleněná výplň je upnuta mezi oběma dílčími rámy. Každé křídlo je opatřeno dvěma válečky, spolupůsobícími se zdvihacím zařízením, jeli umístěno v krajní poloze.

Ovládací ventil pro řízení s posilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222667

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schütze Ronald, Walter Wolfgang

Značky: ventil, řízení, ovládací, posilovačem

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický řídicí okruh pro řízení s posilovačem vykazuje pracovní válec s nevyrovnanými pístními plochami. Každý pracovní prostor pracovního válce je napojen přes rozvětvující se potrubí na vstupní a výstupní kanály řídicího ventilu protékaného v neutrální poloze tlakovým olejem. Aby pracovní píst zůstal ve své poloze při neutrální poloze řídicího ventilu, vytváří se tlaková diference pomocí dvou trysek. První tryska je zabudována do zpětného...

Způsob oddělování chlorkyanu z plynných směsí, obsahujících převážně chlorkyan, chlorovodík a chlor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222666

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bukowska Daniela, Legocki Jan, Brzostek-niewczas Maria, Grzywa Edward, Malinowski Romuald, Bulhak Amelia

Značky: směsi, obsahujících, chlorkyan, chlor, oddělování, chlorkyanu, plynných, převážně, způsob, chlorovodík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělování chlorkyanu z plynných směsí obsahujících převážně chlorkyan, chlorovodík a chlor, kterýžto způsob spočívá v tom, že se plynná směs ochladí na teplotu v rozmezí od -75 do -25 °C, zkapalněná část směsi obsahující převážně chlorkyan a malé množství chlorovodíku a chloru se oddělí od nezkondenzované plynné fáze sestávající z chlorovodíku, chloru a malého množství chlorkyanu, načež se zkapalněná část směsi zahřívá...

Způsob zpracování soustavy upevňovacích prvků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222665

Dátum: 15.09.1985

Autor: Paradis Joseph

Značky: zpracování, provádění, upevňovacích, soustavy, zařízení, způsob, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava upevňovacích prvků z plastické hmoty, sestávajících z vlákna s hlavou a příčnou tyčinkou a sloužících například k přivěšování štítků a k upevňování předmětů, se zpracovává současným dloužením všech vláken při řízeném zahřívání. Zařízení sestává ze dvou relativně pohyblivých čelistí pro zachycení konců upevňovacích prvků a z řízeného tepelného zdroje, uloženého ve stavitelném držáku vedle mezery mezi oběma čelistmi.

Zařízení pro podávání niti pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222664

Dátum: 15.09.1985

Autor: Jacobsson Kurt Arne Gunnar

Značky: textilní, zařízení, stroje, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Ke stejnoměrnému podávání niti v textilních strojích se mezi zásobní cívkou a strojem vytváří na rotujícím bubnu mezizásoba. Nit běží přes odtahový okraj z bubnu tečně pevným očkem. Když poklesne napětí při odtahu, může buben znovu navinout nenapjatou odvinutou nit v opačném směru. Mezi bubnem a očkem je proto na zalomeném kyvném rameni uložen prvek pro řízení niti. Při normálním napětí drží nit tento prvek ve výši odtahového okraje. Při...

Způsob výroby nových N-aryl-N-(4-piperidyl)arylacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222663

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hermans Hubert, Sanczuk Stefan

Značky: způsob, výroby, nových, n-aryl-n-(4-piperidyl)arylacetamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových N-aryl-N-/piperidyl/arylacetamidů obecného vzorce I se provádí podle vynálezu tak, že se acyluje sloučenina obecného vzorce VI arylacetylhalogenidem obecného vzorce VII ve vhodném netečném organickém rozpouštědle, s výhodou za přítomnosti báze, načež se popřípadě připravují fyziologicky neškodné adiční soli finálních reakčních produktů s kyselinami. Sloučeniny výše uvedeného obecného vzorce I a jejich fyziologicky neškodné...

Způsob technické výroby předbarvených podložních sklíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 222662

Dátum: 15.09.1985

Autori: Berger Dieter, Werner Wolfgang, Lange Hans, Macho Heinz

Značky: způsob, předbarvených, technické, sklíček, výroby, podložních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu technické výroby předbarvených podložních sklíček. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se roztoky barviv nastříkají na podložní sklíčka. Tato podložní sklíčka se používají především v mikrobiologických laboratořích, v laboratořích nemocnic, klinik a podobně.

Elektroda s jádrem z kovu odolného vůči chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222661

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bianchi Giuseppe, Gallone Patrizio, De Nora Vittorio

Značky: chlóru, jádrem, elektroda, vůči, odolného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod s jádrem z kovu odolného vůči chloru, vytvořeným z titanu nebo tantalu. Jádro je opatřeno polovodičovým povlakem, sestávajícím z alespoň jednoho kovu skupiny platiny, z alespoň jednoho kysličníku ze skupiny zahrnující kysličník titaničitý a kysličník tantaličný, a z alespoň jednoho dopujícího kysličníku ze skupiny zahrnující kysličníky stříbra zlata, cínu, chromu, tantalu, lanthanu, hliníku, kobaltu, antimonu,...

Způsob potlačování výbušnosti plynů odcházejících ze zařízení pro výrobu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222660

Dátum: 15.09.1985

Autori: Laganá Vincenzo, Saviano Francesco, Cavallanti Virginio

Značky: výrobu, plynů, potlačování, močoviny, způsob, odcházejících, výbušnosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačování výbušnosti plynů odcházejících ze zařízení pro výrobu močoviny, při kterém se tyto plyny obsahující 48 až 52 % objemových vodíku, 37 až 42 % objemových dusíku a 9 až 12 % objemových kyslíku smísí s jedním nebo více proudy pocházejícími ze syntézy amoniaku, které obsahují 0,1 až 77 % objemových vodíku, 0,1 až 29 % objemových dusíku, 0,1 až 50 % objemových kysličníku uhelnatého a/nebo kysličníku uhličitého a/nebo argonu a/nebo...

Způsob výroby alkoxyalanátů kovů alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222659

Dátum: 15.09.1985

Autori: Cucinella Salvatore, Dozzi Giovanni

Značky: výroby, alkalických, alkoxyalanátů, způsob, kovů, zemin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkoxyalanátů kovů alkalických zemin obecného vzorce M(AlH4-n(OR)n (2, ve kterém M znamená kov alkalické zeminy, OR znamená alkoxyskupinu odvozenou od primárního, sekundárního nebo terciárního alifatického alkoholu s 1 až 8 uhlíkovými atomy, cykloalifatického alkoholu se 3 až 12 atomy uhlíku nebo aromatického alkoholu se 3 až 12 uhlíkovými atomy, která může být případně substituována aminovou nebo alkoxylovou...

Způsob suchého třídění zrnitých směsí dvou nebo více polydisperzních složek a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222658

Dátum: 15.09.1985

Autori: Leschonski Kurt, Röthele Stephan

Značky: tohoto, složek, směsi, třídění, způsob, suchého, zrnitých, polydisperzních, způsobu, provádění, zařízení, více

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na třídění zrnité směsi s počtem p vytřidovaných polydisperzních pevných složek (p ( 2) rozdílné hustoty a/nebo tvaru a s alespoň částečně se překrývajícími rozsahy parametrů částic, kterými jsou velikost zrna a rychlost klesání částic, přičemž přiváděná dvou- nebo vícesložková výchozí směs je podrobena dělení na jednotlivé třídy a frakce. Vyznačuje se tím, že přiváděná směs se v prvním stupni za sucha dělí na po sobě...

Způsob přípravy oligomerních iminoalanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222657

Dátum: 15.09.1985

Autori: Dozzi Giovanni, Cucinella Salvatore, Salvatori Tito

Značky: oligomerních, iminoalanů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy oligomerních iminoalanů, které mají třírozměrnou strukturu otevřené klece, obecného vzorce ((HA1N-R(-XRm")i(H2AlNH-R(-XRm")j ( ve kterém znamená R( dvojmocný přímý nebo rozvětvený alifatický uhlovodíkový zbytek obsahující až 20 atomů uhlíku, X je atom dusíku nebo atom kyslíku, R' je přímý nebo rozvětvený uhlovodíkový zbytek obsahující až 20 atomů uhlíku, m je celé číslo rovné v-1, přičemž v odpovídá mocenství X, a když je m...

Způsob plynulého lití tenkostěnných trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222656

Dátum: 15.09.1985

Autor: Pierrel Michel

Značky: lití, zařízení, provádění, způsobu, plynulého, způsob, trubek, tenkostenných, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu plynulého lití tenkostěnných trubek z šedé litiny do chlazené kokily opatřené zahřívaným trnem, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu, s kokilou, trnem a chladicím pláštěm. Účelem vynálezu je uskutečnit plynulé lití tenkostěnných trubek s vysokým výkonem vytahování trubky. Způsob podle vynálezu záleží v tom, že se před počátkem lití kokila předehřeje směrem od trnu, a ihned po začátku lití, po zaplnění licího...

Způsob výroby paliva z celulózových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222655

Dátum: 15.09.1985

Autor: Koppelman Edward

Značky: materiálů, způsob, celulózových, paliva, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Celulózový materiál, např. rašelina, zemědělské odpady a jejich směsi, se zahřívají v autoklávu na teplotu 400 až 677 °C při tlaku 7 až 23 MPa, voda a těkavé organické složky se převedou na plynnou fázi a současnou tepelnou přeměnou chemického složení a struktury vsázky vznikne pevný koksovitý produkt, který se ochladí. Plynná fáze se nechá zkondenzovat a složky neschopné kondenzace tvoří plynné palivo. Pevný produkt se může rozemlít a...

Samohybná souprava stroje pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222654

Dátum: 15.09.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stroje, samohybná, stavbu, koleje, souprava

Zhrnutie / Anotácia:

Souprava s kolejovým pracovním vozem, na kterém jsou uspořádána zařízení pro práci na železničním svršku, a se zařízeními pro zjišťování, kontrolu a indikaci žádané a skutečné polohy koleje. Účelem vynálezu je odstranit vliv vibrací, vznikajících při podbíjení a zhutňování, na obsluhu i na funkci měřicích systémů a přístrojů a zvýšit přesnost prováděných zásahů. Podle vynálezu jsou centrální kontrolní a ovládací ústrojí uspořádána na...

Způsob čištění průmyslových odpadních vod obsahujících oxidovatelné nečistoty, jak organické, tak anorganické a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222653

Dátum: 15.09.1985

Autor: Fiala Bohuslav

Značky: průmyslových, způsob, oxidovatelné, zařízení, čištění, obsahujících, provádění, nečistoty, odpadních, anorganické, organické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění průmyslových odpadních vod, obsahujících oxidovatelné nečistoty jak organické, tak anorganické katalytickou oxidací vzduchem za současného usazování vzniklého kalu v prvním stupni, vyznačující se tím, že se odpadní vody nejprve souproudně oxidují ozónem, popřípadě se tato oxidace opakuje zbylým ozónem v dalších stupních stejného druhu, a teprve pak se odpadní vody podrobí vločkování.

Pluhovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222652

Dátum: 15.09.1985

Autori: Steinkuhl Bernd, Löbbe Armin

Značky: pluhovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pluhovacího zařízení pro pluhování v porubových stěnách apod., sestávající z pluhu, vedeného na porubové straně posuvného dopravníku, taženého řetězem, jakož i z pluhového řetězu, který je poháněn řetězovými koly, přes která probíhá, a veden na porubové straně dopravníku uspořádanými řetězovými vedeními a který je na svých koncích uchycen k pluhu. Podstatou pluhovacího zařízení podle vynálezu je, že pluhovací řetěz je v podélném...

Způsob ohýbání tvarovaných plechů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222651

Dátum: 15.09.1985

Autor: Näslund Gustav

Značky: zařízení, provádění, tvarovaných, plechů, způsobu, ohýbání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenské technologie, zejména do problematiky technologie zpracování plechu. Vynález řeší problém ohýbání tvarovaných plechů, jejichž tvar je složen ze střídavých, vzájemně rovnoběžných vyvýšenin a úžlabí, přičemž každá vyvýšenina a sousední úžlabí jsou navzájem spojeny společnou boční stěnou. Ohýbání se provádí kolmo na směr tvarování. Problém je podle vynálezu řešen tak, že do dna každého úžlabí se vylisovávají...

Protiproudý pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 227650

Dátum: 01.09.1985

Autor: Vetešník Ludvík

Značky: ventil, protiproudý, pojistný

Zhrnutie / Anotácia:

Protiproudý pojistný ventil, sestávající z tělesa, v němž je upraveno těsnící sedlo a první vedení, ve kterém je těsně uložena větším průměrem své osazené funkční části těsnící kuželka, vyznačující se tím, že těleso (1) je mezi prvním vedením (10) a sedlem (15) opatřeno druhým vedením (11), v němž je kuželka (12) těsně uložena menším průměrem (d) své osazené funkční části, přičemž mezi vedení (10,11) je upraven přívod (23) tlakového média.

Ejektor pro odvádění spalin a jiných plynů, zejména z pracovních prostorů průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227649

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bulina Vladimír, Obroučka Karel

Značky: pecí, jiných, průmyslových, ejektor, plynů, pracovních, odvádění, prostoru, zejména, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

Ejektor pro odvádění spalin a jiných plynů, zejména z pracovních prostorů průmyslových pecí, tvořený tryskou a odváděcím kanálem, vyznačený tím, že tryska (1) je umístěna kolmo k ose odváděcího kanálu (2) a je opatřena nejméně dvěma otvory (5), odkloněnými od osy odváděcího kanálu (2) o úhel od 10° do 45°, přičemž průsečík os otvorů (5) leží na ose odváděcího kanálu (2).