Archív za 1985 rok

Strana 6

Zapojení nelineárního PI regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220660

Dátum: 15.12.1985

Autor: Pučelík Jiří

Značky: regulátoru, zapojení, nelineárního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení nelineárního PI regulátoru je jeho použití při astatické regulaci s vůlí v mechanice regulačního obvodu. Této vlastnosti je dosaženo tím, že v rozsahu vůle pracuje nelineární PI regulátor jako proporcionální regulátor a mimo rozsah vůle převažuje jeho integrační charakter. Nelineární PI regulátor mění svůj charakter v závislosti na velikosti regulační odchylky. Řídicí obvod nelineárního PI regulátoru vykazuje...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování produkce a ztrát z produkce textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220659

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hejral Milan, Klúčik Igor

Značky: vyhodnocování, zapojení, strojů, textilních, dopřádacích, ztrát, obvodů, bezvřetenových, zejména, produkce

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvřetenové dopřádací stroje, převíjecí stroje, soukací stroje a podobně mají až 200 samostatných pracovních míst. Zjišťování produkce těchto strojů fyzikálními metodami je pracné a zdlouhavé a neumožňuje získat informaci o okamžité produkci celého stroje. Účelem vynálezu je vytvoření elektronického přístroje, který vyhodnotí přímo ve váhových jednotkách okamžitou produkci celého stroje a produkci a ztráty z produkce v jedné směně a za celý...

Polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220658

Dátum: 15.12.1985

Autor: Vaník Dušan

Značky: polohovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovací zařízení je určeno pro nasouvání čelních rámů, přírub apod. do základního tělesa. Jeho nejdůležitějším prvkem je upínací jednotka, v níž je otočně uložen silový válec. V silovém válci jsou umístěny čtyři písty, z nichž ustavovací píst a zadní píst slouží pro axiální vysouvání ustavovací desky. Na ustavovací desku se vkládá čelní rám, jenž je k desce přitlačován pomocí úhlových pák ovládaných pomocným pístem a upínacím pístem....

Způsob přípravy p-nitrofenetolu pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 220657

Dátum: 15.12.1985

Autori: Havlíček Václav, Pospíšil Milan

Značky: přípravy, p-nitrofenetolu, účely, farmaceutické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy p-nitrofenetolu pro farmaceutické účely bez azoxylátek, jehož redukcí vzniká p-fenetidin, vhodný pro zpracování k farmaceutickým účelům. Podstatou vynálezu je příprava p-nitrofenetolu etoxylací p-nitrochlorbenzenu za působení fázově přenosových katalyzátorů, například kvartérních amoniových solí a oxidačních činidel například kysličníku maganičitého, měďnatého anebo kyslíku, případně vzdušného.

Chlazení výtahových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220656

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jaroš František, Moc Jan

Značky: výtahových, převodovek, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné chlazení výtahových převodovek k zvýšení jejich využití. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením vzduchového kanálu v základu, na kterém je uložena výtahová převodovka, nebo umístěním roury pod převodovku uloženou na ocelovém rámu. Vzduchový kanál nebo roura na jedné straně ústí pod převodovkou a na druhé straně proti otvoru v podlaze strojovny. Tímto uspořádáním se využije proudění studeného vzduchu v šachtě k...

Způsob měření výšky vrstvy roztavené strusky v licí pánvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220655

Dátum: 15.12.1985

Autori: Marek Vladimír, Gregor Josef, Janeček Josef

Značky: vrstvy, strusky, výšky, panví, roztavené, způsob, měření, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení výšky vrstvy roztavené strusky v licí pánvi na ocel pomocí prozařovací metody, kdy radioaktivní zdroj je umístěn na nosné tyči a je postupně ponořován do roztavené hmoty na lité do licí pánve. Při přechodu radioaktivního zdroje rozhraním vrstvy strusky a vrstvy roztavené oceli dochází ke skokové změně měřeného výstupního signálu, což umožňuje stanovení výšky vrstvy roztavené strusky, která se utvoří nad...

Kolejový úrovňový přejezd

Načítavanie...

Číslo patentu: 220654

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sahánek Zdeněk

Značky: přejezd, kolejový, úrovňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kolejový úrovňový přejezd tvořený soustavou prefabrikovaných dílců. Přejezdové dílce jsou volně uloženy na pražcích pomocí prahů a na patách kolejnic pomocí opěrek, přičemž mezi přejezdovými dílci a prahy, mezi přejezdovými dílci a opěrkami a mezi prahy a pražci a mezi opěrkami a patami kolejnic jsou vloženy elastické podložky.

Způsob získávání chladu při dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220653

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Chrz Václav

Značky: způsob, způsobu, vzduchu, provádění, získavání, zařízení, chladu, tohoto, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení tlaku vstupujícího vzduchu v procesu jeho dělení při nízkých teplotách. Dále řeší výrobu části produktů dělení v kapalném stavu nezávisle na průtoku vzduchu, zpracovávaného v rektifikačním systému a bez zvýšení nároků na proces adsorpčního čištění. Tohoto cíle je dosaženo rozdělením adsorpčně vyčištěného vzduchu na první a druhý proud, z nichž první je dále dotlačován, chlazen vnějším chlazením a produktem dělení,...

Zapojení pro ochranu lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220652

Dátum: 15.12.1985

Autor: Nosek Jiří

Značky: nástrojů, lisovacích, zapojení, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochrany nástrojů na střih nebo ohyb, u nichž dojde při nevyhození výlisku k poškození během dalšího pracovního cyklu. Účelem zařízení podle vynálezu je bezprostředně po pracovním cyklu, při němž nedošlo k vyhození výlisku, zastavit stroj. Podstatou vynálezu je kontrola vyhazování výlisku z nástroje v každém pracovním cyklu. Snímač SV transformuje průchod výlisku na elektrický impuls A, který je tvarován obvodem TO1 a zapamatován...

Štěrbinový vysokorýchlostní hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 220651

Dátum: 15.12.1985

Autor: Hamouz Zdeněk

Značky: vysokorýchlostní, horák, štěrbinový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je štěrbinový vysokorychlostní hořák pro použití především pro rozmělňování jemných skleněných, eventuálně keramických vláken. Podstata vynálezu spočívá v tom, že difusor spalovací komory je tvořen eliptickým kuželem, zatímco konfusor spalovací komory tvoří zborcený eliptický paraboloid, který plynule přechází do úzké výstupní štěrbiny. Předmětný vysokorychlostní hořák lze využít u zařízení pro rozvlákňování skleněných a...

Vibrační roštnicový třídič s kaskádovitou třídicí plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220650

Dátum: 15.12.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: třídicí, třídič, vibrační, plochou, roštnicový, kaskádovitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního roštnicového třídiče s kaskádovitou třídicí plochou pro třídění sypké hmoty, u kterého jsou jednotlivé kaskády (3) uspořádány tak, že plynulá spojnice výstupních hran (1) jejich horních rovinných ploch (2) vytváří konvexní plochu. Kaskádovitá třídicí plocha je uložena ve vibrační skříni (4), ke které je připevněn vibrátor (5). Vibrační roštnicový třídič podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu a...

Řezačka gelových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220649

Dátum: 15.12.1985

Autor: Mašek Antonín

Značky: gelových, řezačka, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řezačky gelových desek vytvořených v elektroforetickém zařízení. Gelové desky se dosud rozřezávaly na proužky pomocí řezací hlavice, ve které proužky uvízly. Při ručním vyjímání se mohly poškodit. Podle vynálezu jsou žiletky k sobě přitisknuty distančními kroužky a destičky mezi žiletkami jsou výsuvné. Pod řezací hlavicí je zabudován pístek, který zvedá destičky, a tím vysouvá uvízlé gelové proužky. Pístek je ovládán...

Zapojení pro provádění dynamické vizuální povelové indikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 220648

Dátum: 15.12.1985

Autori: Malík Jaroslav, Zajíček Antonín

Značky: indikace, provádění, zapojení, dynamické, vizuální, povelové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro provádění dynamické vizuální povelové indikace, při kterém směr úkonu je indikován soustavou alespoň tří světelných zdrojů postupně se rozsvěcujících a zhasínajících ve směru potřebného úkonu, přičemž rychlost rozsvěcování a zhasínání světelných zdrojů je úměrná velikosti potřebného úkonu, vyznačené tím, že fázový diskriminátor (1) je připojen na první vstup integrátoru (2), jehož výstup je připojen jednak přes komparátor pro...

Zařízení na odstraňování nadbytečného trojmocného chromu z chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 220647

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fajkus Jaromír, Klapka Vladimír, Matějovský Josef

Značky: trojmocného, zařízení, chromovacích, odstraňování, chromu, lázni, nadbytečného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká galvanického chromování a řeší zařízení na odstraňování trojmocného chromu z chromovacích lázní. Zařízení podle vynálezu sestává z nejméně dvou čelních desek opatřených na protilehlých vnitřních stranách elektrodami, mezi nimiž je umístěna kationtově selektivní membrána a mezi ní a elektrodami jsou umístěny rámové komůrkové desky, které jsou opatřeny v dolní části přívody elektrolytu a v horní části odvody elektrolytu. Anoda je...

Způsob zkoušení plovákového stavoznaku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220646

Dátum: 15.12.1985

Autor: Janatka Jiří

Značky: tohoto, plovákového, způsobu, zkoušení, provádění, stavoznaku, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plovákových stavoznaků, a to zkoušení funkce za provozu. Vynález řeší provádění funkční zkoušky plovákového stavoznaku, který spíná kontakty při dosažení určité výše hladiny a který je umístěn mimo nádobu a je s ní spojen trubkami a z jeho spodní části je vyvedeno odkalovací potrubí. Ve spodní trubce a v odkalovacím potrubí jsou umístěny elektromagnetické ventily. Za provozu je elektromagnetický ventil ve spodní trubce otevřen a...

Zapojení bezdotykového snímače polohy, zejména pro indikaci polohy lana u lanových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 220645

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tůma Jaromír

Značky: snímače, indikaci, bezdotykového, lanových, polohy, zapojení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem bezdotykového snímače polohy je okamžité a bezpečné zastavení pohonu lanové dráhy, jestliže lano opustí kladkové baterie. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením, tvořeným otevřeným feromagnetickým obvodem, na němž jsou navinuty dvě cívky - primární a sekundární. Primární cívka je v sérii s teplotně závislým dvojpólem, zajišťujícím konstantní odpor vinutí při změnách teploty, připojena ke zdroji střídavého napájecího napětí. Paralelně ke...

Způsob přípravy vícesložkového prostředku pro ochranu a výživu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220644

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novák Miroslav, Kubíček Jaroslav, Bálek Václav, Hegner Pavel, Beránek Jaroslav, Penk Jan

Značky: ochranu, vícesložkového, rostlin, výživu, způsob, prostředků, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt technologii, která by umožňovala společnou aplikaci pesticidů a prvků pro výživu rostlin. Tohoto cíle se dosáhne tak, že mísení pesticidů, solí kovových prvků a případně boru se provádí v přítomnosti hydroxykarboxylové kyseliny, zejména kyseliny citrónové a vinné nebo jejich solí.

Zařízení pro automatické měření opotřebení funkčních ploch kol kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220643

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zehnula Karel, Valenta Vladimír

Značky: funkčních, vozidla, automatické, opotřebení, ploch, zařízení, měření, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení, zrychlení a zefektivnění měření opotřebení funkčních ploch kol kolejových vozidel. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zařízení pro měření opotřebení umožňuje automatické měření. Snímače pro měření opotřebení jsou uchyceny na snímacím mechanismu, který je umístěn na kolejnici. Výstupní signál ze snímačů polohy je upraven v elektronické části měřiče a přiveden do systému pro zpracování počítačem. Toto zařízení pro...

Přípravek na odstraňování nánosu nátěrových hmot z roštů lakoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 220642

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vostřák Jaroslav, Pinc František

Značky: roštů, nátěrových, nánosu, lakoven, odstraňování, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku na odstraňování nánosu nátěrových hmot z roštů lakoven. Má matrici, do níž je vložena přidržovací deska, která má výřezy, odpovídající štěrbinám mezi žebry roštu. Pracovním nástrojem je razník, skládající se z řady desek s břity na spodních hranách a se zkosením na svislých okrajích.

Čep výstředníkového ozubeného kola, zejména u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220641

Dátum: 15.12.1985

Autor: Pekárek Jan

Značky: ozubeného, lisů, zejména, kola, výstředníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Čep je uchycen ve stojanu prostřednictvím axiálně zajištěných pouzder, přičemž délka čepu je taková, že mezi jeho čely a víčky na pouzdrech je vytvořena určitá vůle o velikosti několika milimetrů.

Nivelizační čidlo pro automatické vyrovnávání pojízdných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220640

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tanev Peno

Značky: strojů, čidlo, nivelizační, vyrovnávání, pojízdných, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Nivelizační čidlo pro automatické vyrovnání pojízdných strojů. K vyrovnávané části pojízdného stroje, jedoucího na svahu, je upevněn rám s hřídelí, na níž je uloženo výkyvné duté vahadlo. To je uvnitř opatřeno kapalinou a spojeno s ovládací pákou hydraulického rozváděče. Na hřídeli jsou dále uložena dvě sklopná ramena, mezi nimiž a dutým vahadlem jsou na jeho obou stranách uspořádány magnety. Proti sklopným ramenům jsou na rámu uspořádány...

Zařízení pro postupný příraz útků zanášených do osnovy za sebou postupujícími zanášeči po celé šířce tkací roviny u víceprošlupních tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220639

Dátum: 15.12.1985

Autori: Malášek Jaromír, Bezstarosti Ladislav, Vašek Vítězslav, Brno, Novotný Jiří, Jansa Miloš

Značky: strojů, útku, postupný, příraz, zanášecí, prošlupem, víceprošlupních, osnovy, tkacích, zařízení, zanášených, šiřce, vlnitým, postupujícími, celé, tkací, roviny, sebou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby textilií na výceprošlupním tkacím stroji a řeší problém ovládání přírazu útkové nitě ke tkací rovině. Podstata vynálezu je v tom, že postupný příraz útků zanášených do osnovy po celé šířce tkací roviny je prováděn příraznými lamelami vytvořenými do tvaru dvouramenné páky, které jsou z klidové úvratě do přírazné úvratě vychylované ovládacími členy. Ovládacími členy jsou jednak dvojice příčně ke tkací rovině posunuté...

Zařízení pro plynulé provádění postupného přírazu útků hromadně zanášených do osnovy, zvláště u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220638

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bukač Hubert, Novotný Jiří, Malášek Jaromír, Bezstarosti Ladislav, Vašek Vítězslav, Jansa Miloš, Modrijan František

Značky: tkacích, plynule, přírazu, zanášených, osnovy, strojů, zařízení, postupného, víceprošlupních, hromadné, útku, zvláště, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká textilního víceprošlupního tkacího stroje a řeší postupný plynulý příraz útků hromadně zanášených do osnovy. Podstatou vynálezu je zařízení pro provádění postupného přírazu zahrnující nuceně hnaný nekonečný řetěz paralelně uspořádaný s přírazovým mechanismem. Nekonečný řetěz je opatřen ovládacími členy spolupracujícími s přírazovými lamelami otočně výkyvnými kolem nosné tyče. Lamely mají nástavce pro uložení zanášečů ve vedení....

Obalová fólie pro vakuové balení potravin, zejména sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220637

Dátum: 15.12.1985

Autor: Volf Emanuel

Značky: fólie, balení, sýrů, obalová, potravin, zejména, vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obalovou fólii pro vakuové balení potravin, zejména sýrů, umožňující sváření obalů bez nebezpečí nalepování na svařovací čelisti. Fólie sestává z 20 až 60 hmotnostních vrchní polypropylénové vrstvy a z 80 až 40 % hmotnostních spodní polyetylénové vrstvy.

Pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 220636

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zemba Jozef, Dobšová Emilie, Kubina Pavel, Krejčí Bohumil, Guryča Petr, Štětkář Jan

Značky: pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastisolové pasty s obsahem nepastotvorného podílu polyvinylchloridu o velikosti částic až 250 mikrometrů. Účelem vynálezu je zvýšit sedimentační stabilitu pasty vytvořením prostorového gelu, k jehož rozrušení je nutno vložit do gelu střihové napětí. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se do plastisolu, obsahujícího 2 až 25 hmotnostních procent nepastotvorného suspenzního polyvinylchloridu se spojitou distribucí částic až do...

Přídavné bezpečnostní zařízení systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220635

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: zařízení, přídavné, lokalizace, systému, vodovodním, elektrárny, havárií, jaderné, bezpečnostní, reaktorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení barbotážně vakuového systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem, který byl vyvinut a technicky rozpracován v SSSR a který je strategickým bezpečnostním systémem početné generace standardních dvoublokových jaderných elektráren s jejichž realizací počítá integrovaný jaderný program zemí RVHP. Zahraniční zkušeností podložené nezbytné respektování pohavarijní vodíkové problematiky vedlo...

Způsob izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných a-acylaminoakrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220634

Dátum: 15.12.1985

Autor: Novák Pavel

Značky: způsob, substituovaných, izolace, hydrogenaci, a-acylaminoakrylových, reakční, směsi, kyselin, sloučenin, rhodia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných (-acylaminoakrylových kyselin, v níž je obsažen ve formě komplexu s organickými fosfiny. Ten se po zředění reakční směsi vodou opakovaně extrahuje benzenem nebo toluenem a odparek extraktu se zpracuje na rhodium. Z vodné fáze se získá další podíl rhodia odpařením a/nebo adsorpcí na aktivní uhlí.

Fixační panel zkušebních vzorků pro zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220633

Dátum: 15.12.1985

Autori: Czerný Jiří, Zeman Václav

Značky: zkušebních, zkoušky, atmosférického, fixační, vzorků, materiálů, stárnutí, koroze, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší fixační panel zkušebních vzorků různých materiálů pro hromadné, zejména dlouholeté expoziční zkoušky atmosférického stárnutí v různých klimatických oblastech, odpovídajících hlavním oblastem použití materiálů, popříp. pro korozní zkoušky materiálů apod. Podstata řešení spočívá v tom, že podložná deska je po celé své ploše střídavě opatřena soustavou obdélníkově prostřižených provětrávacích otvorů a kapsovitých obdélníkově...

Způsob výroby inhibitoru korose oceli s dispergačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220632

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bischof Vladimír, Svoboda Vladimír

Značky: oceli, korose, dispergačními, účinky, způsob, inhibitorů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší využití odpadních surovin při zpracování dřeva a otázku ceny inhibitoru korose oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stromová kůra podrobí hydrolýze vodným roztokem zásad o hmotnostní koncentraci 0,1 až 20 %, případně vodným roztokem kyselin o hmotnostní koncentraci 0,1 až 50 % v rozmezí teplot od 30 °C do 250 °C a tlaku od 0,1 MPa do 10 MPa. Další výhodu přináší, jestliže se po hydrolýze přidá do 1 l vodného roztoku 0,5...

Izolace stavební konstrukce, vystavené působení zvýšených teplot, proti vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220631

Dátum: 15.12.1985

Autor: Stehlík Otakar

Značky: teplot, vodě, proti, působení, zvýšených, izolace, konstrukce, stavební, vystavené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena izolace stavební konstrukce proti vodě a zemní vlhkosti v objektech, kde se vyskytují trvalé nebo dočasné zdroje vysokých teplot. Izolace je tvořena nejméně jednou vrstvou izolačního materiálu, nepropustného pro vodu, umístěnou na straně stavební konstrukce, odvrácené od tepelného zdroje a chráněno proti nepříznivým vlivům. Podstata vynálezu spočívá v tom, že izolace z nepropustného materiálu je chráněna proti nadměrným...

Spřádací rotor bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220630

Dátum: 15.12.1985

Autor: Šafář Václav

Značky: bezvřetenového, stroje, spřádací, rotor, dopřádacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřádacího rotoru bez vřetenového dopřádacího stroje, jehož výhoda oproti doposud známým řešením spočívá v jeho zvýšené životnosti, přičemž podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že jeho sběrný povrch je vytvořen v prstenci zasazeném do zápichu mezi skluzovou stěnou a čelní stěnou spřádacího rotoru.

Zapojení pro dálkové ovládání elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220629

Dátum: 15.12.1985

Autor: Chudoba Miroslav

Značky: elektrických, zapojení, zařízení, dálkově, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zapojení pro dálkové ovládání na velké vzdálenosti, které zamezuje tzv. lepení kotvy a samovolnému zapínání stykačů a relé, způsobené kapacitním proudem dlouhého ovládacího vedení. Způsobu zapojení podle vynálezu je možno využít v provedení jako unifikované jednotky, která např. pro ovládání 220 V st. je sestavena z běžně dostupných součástí, s náplní jednoho stykače 220 V st., jednoho relé 48 V st., diody se závěrným...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220628

Dátum: 15.12.1985

Autor: Smejkal Vilém

Značky: přípravu, letmé, tavby, metodou, induktor, zonální, krystalů, indukčním, polovodičových, ohřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednozávitového plošného induktoru pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem v souosém vertikálním uspořádání. Induktor je vedle hlavních přívodů od koaxiálního vedení opatřen dodatečnými přívody pro vedení vysokofrekvenčních proudů a chladicí kapaliny, kterými je možné vytvářet rotační asymetrii pole v oblasti horního rozhraní fází a tím ovlivňovat proces odtavování tyčí výchozího...

Mazivo proti vibračnímu opotřebení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220627

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hlaváček Ivo, Sláma Vladimír, Brázda Miroslav

Značky: opotřebení, vibračnímu, součástí, mazivo, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziva proti vibračnímu opotřebení součástí, zejména pro vysoké tlaky, na bázi solí vyšších mastných kyselin s alkalickými kovy a kovy žíravých zemin. Mazivo dále obsahuje 20,0 až 48,0 % hmotn. alkanicko-cyklanických olejů vroucích nad 280 °C, 0,1 až 59,0 % hmotn. kysličníků žíravých zemin a jejich hydrátů a 0,1 až 40,0 procent hmotn. kovové práškové mědi.

Způsob povrchové úpravy součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220626

Dátum: 15.12.1985

Autor: Brázda Miroslav

Značky: součástek, úpravy, povrchové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu povrchové úpravy součástek, zejména některých součástek po alkalické oxidaci. Jeho podstata spočívá v tom, že po posledním oplachu vodou a osušení se součástky vyvaří v alkalicko-cyklanickém oleji při teplotě alespoň 110 (C.

Regulační zapojení sítě solárního kolektoru s tepelným akumulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220625

Dátum: 15.12.1985

Autori: Matějček Jiří, Němec Dalibor

Značky: zapojení, tepelným, regulační, sítě, kolektoru, akumulátorem, solárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití sluneční energie. Vynález řeší problém využití sluneční energie, přenášené od kolektoru na výměník tepla a na tepelný akumulátor s okruhem pro další vyhřívání a vytápění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k solárnímu okruhu je připojena další vstupní potrubní větev ústící do tepelného akumulátoru a opatřená dalším elektromagnetickým ventilem, elektricky vodivě připojeným k regulátoru, k němuž je připojeno další...

Zařízení pro přemístění konce horní niti šicího stroje po jejím odstřihu nad dosedací část přítlačné patky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220624

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tlamka Bedřich, Dvořáček Jaromír

Značky: patky, šicího, konce, dosedací, zařízení, odstřihu, přítlačné, jejím, horní, stroje, přemístění, část

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má za účel umožnit esteticky nezávadný počátek švu po předchozím odstřihu nití. Obsahuje vlastní vyhazovací hák pevně spojený s čepem, který je výkyvný ve vertikální rovině, pohybově spřažený s přítlačnou tyčí šicího stroje, a zasazený do objímky připevněné k nepohyblivé části ramena šicího stroje.

Elektrický obvod polohové signalizace výtahu s digitálním displejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220623

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pořízka Ivo, Hanačík Tomáš

Značky: digitálním, displejem, elektricky, signalizace, obvod, výtahu, polohové

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický obvod polohové signalizace výtahu s digitálním displejem je sestaven z ovládacího okruhu a signalizačního okruhu, které využívají jednostranné propustnosti diod. Obvod je napájen střídavým proudem a diody, které jsou v jednotlivých paralelních větších obou okruhů zapojeny vždy obráceně vzhledem k diodě v sousední větvi, propouštějí buď kladné, nebo záporné půlvlny střídavého napájecího proudu k signalizačním žárovkám, které jsou...

Mechanismus náhonu rozvodu unášecího média tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220622

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kuda Vladimír, Vystrčil Karel, Vašíček Vladimír

Značky: mechanismus, media, tryskového, rozvodu, tkacího, unášecího, náhonu, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší náhon rozvodu unášecího média tryskového tkacího stroje, kde rozvod unášecího média je uložen na výkyvné části stroje a jeho pohon je odvozen od pohonu upraveném na pevné části stroje. Podstatou vynálezu je, že ovládací člen unášecího média uložený otočně rovnoběžně s osou kyvného pohybu výkyvné části stroje, je opatřen převodovým kolem, které je přes volně otočně uložené mezikolo náhonově spřaženo s dalším převodovým kolem. Toto...

Zařízení pro ukládání a rozebírání, zejména cihelných sloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 220621

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pivoňka Stanislav, Rathauský Jiří, Stuchlík Ivan

Značky: zejména, rozebíraní, cihelných, zařízení, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání a rozebírání, zejména cihelných sloh. Účelem zařízení je snížení výšky zařízení umožňující umístění zařízení ve stávajících objektech bez nákladných investic na výstavbu. Uspořádání zařízení zabezpečí dostatečnou tuhost vodicích tyčí, při současném snížení hmotnosti zvedacího rámu s kleštěmi. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním tyčí na pojezdovém mostu do prostoru pod něj, přičemž k vodicím tyčím je posuvně připojen...