Archív za 1985 rok

Strana 59

Způsob výroby kyanacetylhydrazonů 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219728

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sova Milan, Brož Jiří, Lupínek Vladimír, Hebký Jaromír, Ševčík Bohumil

Značky: výroby, 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu, kyanacetylhydrazonů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyanacetylhydrazonů 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidů obecného vzorce I kde Rl značí atom vodíku nebo alkylskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, působením ?-ketoaldehydu obecného vzorce V R1CH2COCHO (V), kde R1 má význam uvedený vpředu, nebo jeho funkčně obměněného derivátu, jako acetalu, na benzofurazan-1-oxid vzorce IV v inertním rozpouštědle nebo jejich směsi, v přítomnosti bazického katalyzátoru a následujícím působením...

Pneumatická vyrovnávací komora vodních elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219727

Dátum: 15.09.1985

Autori: Holata Miroslav, Čihák František

Značky: vyrovnávací, pneumatická, vodních, komora, elektráren

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatické vyrovnávací komory vodních elektráren, kde se část mechanické energie vody nestacionárních hydraulických režimů vznikajících při najíždění a odstavování vodních zdrojů využívá k přeměně na mechanickou energii stlačeného vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pneumatická vyrovnávací komora vodních elektráren je opatřena deformovatelnou dutou konstrukcí, například měchem nebo vlnovcem, jež je propojen prvním...

Způsob kontinuální rentgenospektrální analýzy práškových kovových i oxidických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219726

Dátum: 15.09.1985

Autori: Ersepke Zdeněk, Kuboň Karel

Značky: způsob, kontinuální, práškových, rentgenospektrální, oxidických, kovových, analýzy, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob provádění rentgenospektrální analýzy kovových i oxidických látek, které se k analýze připravují mletím na velmi malou zrnitost. Způsob kontinuální rentgenospektrální analýzy práškových a oxidických látek spočívá podle vynálezu v tom, že se ozařuje vzorek mletý na velikost zrna od 0,1 do 10 µm nanesený v síle jednoho zrna přilnavě na plastickou fólii. V praktických laboratorních zkušebních postupech je vynález aplikovatelný...

Způsob přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219725

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: způsob, butenu-1, butan-butenové, přípravy, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká destilační izolace butenu-1 ze zbytkové C4-frakce odpadající z výroby metyl-terc.butyléteru po její hydrogenační dorafinaci za použití katalyzátoru na bázi aluminy nebo aluminosilikátu s kovy VIII. a VI. skupiny periodické soustavy. Získá se buten-1 v čistotě vhodné pro kopolymerační účely.

Předloha textilního, zejména skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219724

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sušánka Theodor, Fuxa Lubomír, Opletal Robert

Značky: stroje, zejména, předloha, skacího, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předlohy textilního, zejména skacího stroje, tvořené alespoň dvěma řadami nad sebou uložených navzájem vyvázaných cívek. Cívky jsou uloženy souose nad sebou, přičemž zálohové cívky jsou vyvázány středem předcházející dutinky.

Rozkládací ponton pro excentrické zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219723

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kulhánek Stanislav, Werner Miroslav, Veselý Bohuslav

Značky: ponton, excentrické, zatížení, rozkládací

Zhrnutie / Anotácia:

Rozkládací ponton pro excentrické zatížení, vyznačený tím, že sestává z nejméně jednoho základního dílu (1) a nejméně ze dvou rozkladatelných stabilizačních dílů (2, 3), mezi sebou spojených.

Čtyřcestný kohout s rotačně pohyblivým vnitřním válcovým tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219722

Dátum: 15.09.1985

Autori: Drdlíček Jaroslav, Vykopal Alois

Značky: vnitřním, čtyřcestný, tělesem, pohyblivým, rotačné, valcovým, kohout

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález najde uplatnění ve všech odvětvích národního hospodářství. Vynález řeší vytvoření čtyřcestného kohoutu, u něhož rozvod pracovního média je proveden rotačně pohyblivým vnitřním válcovým tělesem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rotačně pohyblivé vnitřní válcové těleso je opatřeno dvěma symetrickými výřezy, po jejichž obvodech jsou vytvořeny rybinovité drážky pro uložení těsnicích kroužků kruhového průřezu.

Zapojení kontrolního zařízení mikroprocesorových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219721

Dátum: 15.09.1985

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr, Hudeček Milan

Značky: zapojení, zařízení, systému, mikroprocesorových, kontrolního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ke kontrole mikroprocesorových systémů určené ke sledování jejich funkční činnosti. Účelem vynálezu je vytvořit kontrolní systém ke sledování jednotlivých strojových cyklů. Podstatou vynálezu je zapojení dvou šestnáctivstupových a osmivstupového multiplexeru, jejichž stavové vstupy jsou spojeny s adresovou, řídicí a datovou sběrnicí, a dvou šestnáctivstupových demultiplexerů a jednoho osmivstupového dekodéru, v jejichž...

Způsob chemické multiplikace kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219720

Dátum: 15.09.1985

Autor: Rezl Vlastimil

Značky: uhličitého, způsob, kysličníku, chemické, multiplikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu chemické multiplikace kysličníku uhličitého obsaženého v inertním plynu. Podstatou vynálezu je, že směs těchto plynů se vede uhelným kontaktem, který obsahuje 5 až 90 % niklu a dále vrstvou kysličníku nikelnatého, přičemž se sled těchto reakčních náplní opakuje. Vynález lze využít ke stanovení stupně znečištěného ovzduší.

Způsob přípravy N-(2-hydroxyethyl)-3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219719

Dátum: 15.09.1985

Autori: Borák Jindřich, Lojka Jaromír, Tomanec Jaromír, Nováček Libor, Picka Karel, Seménková Libuše, Bohumínský Ladislav, Beštová Jana, Sádlo Luboš

Značky: n-(2-hydroxyethyl)-3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-hydroxyethyl)-3methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu, který se užívá jako neantibiotický stimulátor užitkovosti hospodářských zvířat. Postup přípravy podle vynálezu spočívá v tom, že na alkylester kyseliny 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové se působí 2-aminoethanolem v přítomnosti bazického katalyzátoru, který též reaguje s vodou, jímž je alkoholát kovu 2. a 3. skupiny periodické soustavy. Tím dojde současně k...

Zapojení k výběru časového úseku sledovaného elektrického průběhu a následného amplitudového roztřídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 219718

Dátum: 15.09.1985

Autor: Snížek Jaromír

Značky: průběhu, následného, časového, elektrického, výběru, úseků, amplitudového, roztřídění, sledovaného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení k výběru časového úseku sledovaného elektrického průběhu a následného amplitudového roztřídění s použitím polovodičových prvků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělič napětí je připojen na kolektor tranzistoru, jehož báze je připojena ke zdroji řídicích impulsů Us. Odpor emitorového obvodu tranzistoru je přes zesilovač spojen s rozhodovacím spoušťovým obvodem, k němuž jsou dále připojeny vyhodnocovací, signalizační,...

Vícestopá feritová hlava s planárními cívkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219717

Dátum: 15.09.1985

Autori: Buřič Miroslav, Sládek Josef

Značky: vícestopá, planárními, feritová, cívkami, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce vícestopé magnetické hlavy, určené pro magnetický záznam a snímání signálu s vysokou hustotou záznamových stop. Vícestopá feritová hlava podle vynálezu umožňuje oproti hlavám konvenčním dosáhnout podstatně vyšší hustotu záznamových stop - 20 až 50 stop/cm. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na základní nosné destičce z feritového materiálu jsou naneseny (např. vakuovým napařením) jednozávitové nebo vícezávitové...

Plošný drátový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219716

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hampejs Bohumil, Roubíček Jan, Lorman Jiří, Hruban Ludvík, Konečný Miroslav

Značky: drátový, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný drátový spoj, sestávající ze základní desky, vytvořené například ze sklolaminátu, opatřené otvory v terminálních pozicích a ze soustavy drátových vodičů, uložených na této desce v jedné či více vrsvách, vyznačený tím, že jeden nebo více drátových vodičů (1) je v prostoru (5) otvoru (4) základní desky (2) uloženo koncovými částmi (1a) do prostoru (5) otvoru (4), přičemž koncová část (1a) vodiče (1) může být různého tvaru, například...

Stavoznak

Načítavanie...

Číslo patentu: 219715

Dátum: 15.09.1985

Autor: Tlamsa Jaromír

Značky: stavoznak

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavoznak a jeho účelem je určení podílu jedné kapaliny v zásobní nádrži kapaliny druhé, přičemž jde o kapaliny rozdílných měrných hmot, které se spolu nemísí nebo se od sebe v klidu oddělí. Uvedeného účelu se dosáhne použitím plováku v trubici stavoznaku, který má měrnou hmotnost menší, než těžší kapalina a větší než lehčí kapalina.

Ohradová přepravní jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219714

Dátum: 15.09.1985

Autori: Verner Jiří, Michalec Zdeněk, Poupa Jaroslav, Bartoš Zdenko, Ešpandr Josef

Značky: ohradová, přepravní, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Ohradová přepravní jednotka s nerozebíratelnou nosnou konstrukcí je určena k přepravě a skladování stavebních prvků ve finální úpravě bez velkých nároků na fyzické úsilí pracovníků, bez nebezpečí pracovních úrazů a poškození výrobků přímo až na místo stavební montáže. Nerozebíratelná nosná konstrukce je tvořena paletou prostou a bočními ohradami nesoucími stohovací systém. K nosné konstrukci jsou přichyceny fixační prvky pevné a otočné. Při...

Sloupková přepravní jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219713

Dátum: 15.09.1985

Autori: Linger Vladimír, Poupa Jaroslav, Bartoš Zdenko, Verner Jiří, Sovadina Josef

Značky: přepravní, sloupková, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Sloupková přepravní jednotka sestávající z palety prosté a k ní vyjímatelným způsobem uspořádané sloupkové nástavby, kde paleta prostá je opatřená v každém svém rohu nejméně dvěmi fixačními otvory pro přichycení rohových sloupků, na nichž jsou navlečeny fixační opěrky s možnoství jejich pevného nastavení. Opěrky jsou fixovány rychlostavitelným šroubovým spojením a mají ochranný potah. Rohové sloupky jsou v horní části opatřeny kalíškovým...

Zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, vybavených společným zpětným dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219712

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kessner Karel, Blesík Karel, Smíšek Josef

Značky: společným, linek, řízení, automatických, obráběcích, zpětným, vybavených, pracovního, dopravníkem, cyklu, zapojení, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, při zachování jejich vzájemné funkční závislosti. Na řídicí a ovládací část jsou zpětnovazebně napojeny nejméně dvě automatické obráběcí linky, blok pro porovnání a vyhodnocování obou nakládacích a upínacích pracovišť, na nějž jsou zpětnovazebně napojeny bloky řídicích obvodů nakládacích a upínacích pracovišť a příčných dopravníků, které jsou s nimi...

Plochý mechanický spínací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219711

Dátum: 15.09.1985

Autori: Havel Vladimír, Horák Michal

Značky: mechanicky, prvek, plochy, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí, regulační, výpočetní techniky a signalizace a řeší plochý mechanický spínací prvek. Na nosné podložce je v kontaktních místech uložen jeden nebo více pevných kontaktů, nad nimi je napnuta pružná elektricky vodivá síť. Vzdálenost mezi pevnými kontakty a vodivou sítí je vymezena buď distanční vložkou, nebo zahloubením v nosné podložce. Nad vodivou sítí je ochranná fólie nebo krycí deska, ve které jsou umístěna tlačítka....

Zařízení pro měření průdyšnosti sypkých materiálů za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219710

Dátum: 15.09.1985

Autori: Milata Hynek, Cieslar Eduard

Značky: materiálů, pohybu, zařízení, sypkých, průdyšnosti, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší měření průdyšnosti sypkých materiálů, zejména aglomerační směsi přímo na dopravních pásech nebo podavačích v provozních podmínkách. Kontinuální měření průdyšnosti sypkých materiálů za pohybu bez vedlejšího odběru vzorků materiálu provádí měřicí sonda, jež sestává z přední rovnací části (2), která přechází v kluznou část (3), ve které je vytvořena přiváděcí štěrbina (4), jež je vyústěním měřicího prostoru (5), do kterého je shora...

Stroj pro efektní tvarování svazků nekonečných textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 219709

Dátum: 15.09.1985

Autori: Procházka Oldřich, Reichstädter Bohumil

Značky: vláken, textilních, tvarování, svazků, nekonečných, stroj, efektní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro efektní tvarování svazků nekonečných textilních vláken plynným médiem, obsahujícího soustavu tvarovacích trysek. Podstatou vynálezu je, že každá z tvarovacích trysek je připojena k zařízení pro přehřívání páry. Zařízení pro přehřívání páry může být například tvořeno skříní se vstupním potrubím napájecí páry a výstupním potrubím s vestavěným redukčním ventilem, přičemž výstupní potrubí je propojeno s jedním koncem ve...

Zařízení na sklizeň a řádkování luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219708

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

Značky: luštěnin, sklizeň, zařízení, řádkování

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto nevýhody a nedostatky jsou do značné míry odstraněny zařízením na sklizeň a řádkování luštěnin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že za žací lištou je upravena spojovací plocha, vedoucí nad kluzný spodní kryt příčného dopravníku, který je opatřen půdní opěrou a má pod svým výstupním koncem uspořádán sběrací prostor vydrolených zrn, spojený s kluzným spodním krytem.

Zařízení na sklizeň a obracení plodin, zejména luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219707

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

Značky: obracení, sklizeň, plodin, zařízení, luštěnin, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny zařízením na sklizeň a obracení plodin, zejména luštěnin, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na předním konci kyvného rámu je uchycen na paralelogramových ramenech rotační zvedací sběrač sklízených plodin, upravený nad žací lištou.

Postel s děleným lůžkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219706

Dátum: 15.09.1985

Autori: Chmel Karel, Riebelová Věra

Značky: postel, lůžkem, děleným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšit potíže a ulehčit namáhavou práci zdravotníků, zejména zdravotních sester při ošetřování pacientů s jakkoliv omezenou pohyblivostí a ošetřovaným pacientům ušetřit svízele a bolesti s ošetřováním spojené. Lůžko, tj. ona část postele (obr. 1), která nese bezprostředně tělo pacienta,je rozděleno na větší počet např. na deset výškově stavitelných a vyjímatelných lůžkových dílů (3). Každý lůžkový díl (3) má svou vlastní...

Zapojení zkoušečky elektromagnetických šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219705

Dátum: 15.09.1985

Autori: Martynek Vladislav, Gomola Augustin

Značky: elektromagnetických, šoupátek, zapojení, zkoušečky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zkoušečky elektromagnetických šoupátek, skládající se ze skříňky, do které je zaveden přívod proudu se zástrčkou do sítě, zavedený jednak do spínače pro ruční regulaci zkoušečky a dále do spínače pro automatickou regulaci přes relé, přičemž ze spínače pro ruční regulaci je rozvod na dva tlačítkové spínače, z nichž každý je určen pro jednu stranu šoupátka.

Tuhé hasivo pro tavné pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219704

Dátum: 15.09.1985

Autor: Paukert Josef

Značky: pojistky, tuhé, hasivo, tavné

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé hasivo pro tavné pojistky, obsahující aktivní část s případným plnivem a/nebo pojivem, využívající ke zhášení oblouku fluorid sírový SF6, který se vytváří působením oblouku při činnosti pojistky. Hasivo je vytvořeno jako homogenní směs dvou složek, z nichž jedna obsahuje chemicky vázanou síru a druhá chemicky vázaný fluor, které se uvolňují při disociaci obou složek při teplotě vyšší, než je bod tání tavného vodiče. Využití vynálezu je...

Způsob výroby aromatických sulfonylchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219703

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gaura Jiří, Beneš Eduard

Značky: způsob, sulfonylchloridů, výroby, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby benzensulfonylchloridu, chlor-, metyl- nebo nitrobenzensulfonylchloridu reakcí odpovídajících sulfokyselin v roztaveném stavu s chlorem, za přítomnosti chloridu sirného a/nebo chloridu sirnatého a/nebo chloridů polysulfanů obecného vzorce SnCl2 při celkovém molárním poměru 1 : 0,65 až 2 : 0,01 až 0,80. Reakce probíhá při teplotě 50 až 130 °C za míchání po dobu 0,2 až 8 hodin.

Způsob konzervace krmných brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219702

Dátum: 15.09.1985

Autori: Dědečková Jiřina, Bílek Miloslav, Kosař Jiří

Značky: brambor, konzervace, krmných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konzervace krmných brambor silážováním, vyznačený tím, že syrové brambory se rozdrtí na částice o velikosti 0,01 - 30 nm za současného přidání tepelně zpracovaných brambor (zmazovatělých, pařených, polosušených nebo sušených v množství 5-50 % z celkové hmoty siláže a směs se skladuje v nepropustných jímkách v anaerobním prostředí.

Zapojení rychlého spouštěného generátoru pilového napětí s linearizovaným průběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219701

Dátum: 15.09.1985

Autor: Jalovecký Rudolf

Značky: pilového, linearizovaným, zapojení, průběhem, generátoru, spouštěného, rychlého, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu se týká elektronického obvodu, u kterého se řeší linearizace procesu nabíjení kondenzátoru novým způsobem, a to použitím napěťově závislé kapacity P-N přechodu Zenerovy diody polarizované v závěrném směru. Podstatou vynálezu je, že do společného bodu jednoho konce nabíjecího odporu a anody vybíjecí diody je zapojena paralelní kombinace nabíjecího kondenzátoru a katody Zenerovy diody, přičemž druhý konec paralelní...

Způsob výroby fenylchinolizidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222700

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kyburz Emilio, Imhof René

Značky: výroby, způsob, fenylchinolizidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylchinolizidinů obecného vzorce I v němž R znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo trifluormetylovou skupinu, Y znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, jeden ze zbytků R4 a R5 znamená vodík a druhý znamená brom, jod, kyanoskupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v...

Zařízení pro rafinování roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222699

Dátum: 15.09.1985

Autori: Yorktown Heights, Pelton John Franklin

Značky: roztaveného, zařízení, rafinování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rafinování roztaveného kovu, která sestává z nádoby, která je opatřena vstupní zónou a výstupní zónou mezi kterými jsou v sérii uspořádány dvě rafinační komory, které jsou odděleny přepážkami. Otočný distributor plynu, uspořádaný přibližně ve středu každé rafinační komory, sestává z hřídele, který je na horním konci opatřen hnacím ústrojím a k jehož spodnímu konci je pevně připojen rotor. Zdokonalení popsaného...

Způsob přípravy nových indolizinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222698

Dátum: 15.09.1985

Autori: Rosseels Gilbert, Inion Henri

Značky: způsob, derivátů, indolizinových, přípravy, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových indolizinových derivátů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami, kde znamená R rozvětvenou nebo lineární alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, nebo fenylovou skupinu, monofluorfenylovou, monochlorfenylovou, monobromfenylovou, monometylfenylovou nebo monometoxyfenylovou skupinu, difluorfenylovou, dichlorfenylovou, dibromfenylovou skupinu nebo metylfenylovou skupinu substituovanou na...

Způsob přípravy nových indolizinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222697

Dátum: 15.09.1985

Autori: Rosseels Gilbert, Inion Henri

Značky: způsob, nových, derivátů, indolizinových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových indolizinových derivátů obecného vzorce I kde R, X1, A, R a n mají význam uvedený v bodě 1 a jejich vhodných adičních solí s kyselinami. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se nechá reagovat indolizinový derivát obecného vzorce II, kde obecný vzorec II a význam jednotlivých substituentů je uveden v bodě 1, s halogenačním činidlem vybraným ze skupiny tvořené N-chlorimidem kyseliny jantarové jodem a bromem. Při použití...

Způsob výroby fenylchinolizidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222696

Dátum: 15.09.1985

Autori: Imhof René Gipf-oberfrick, Kyburz Emilio

Značky: fenylchinolizidinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylchinolizidinů obecného vzorce I v němž X znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo trifluormetylovou skupinu, Y znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, R1 znamená acylaminoskupinu, ve které je acylový zbytek představován alkanoylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku cykloalkankarbonylovou...

Způsob výroby nových imidodisulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222695

Dátum: 15.09.1985

Autori: Ali Fadia Elfehail, Cherry Hill

Značky: výroby, imidodisulfonamidů, způsob, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových imidodisulfonamidů obecného vzorce I ve kterém X znamená atom vodíku, metylovou skupinu, atom bromu nebo chloru a Y představuje benzenaminosulfonylový zbytek obecného vzorce kde R znamená atom vodíku nebo metylovou skupinu, R1 představuje atom vodíku, bromu či chloru, nitroskupinu, metylovou skupinu, trifluormetylovou skupinu nebo metoxyskupinu a R2 znamená atom vodíku, atom chloru nebo metylovou skupinu, s tím, že...

Způsob výroby thiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222694

Dátum: 15.09.1985

Autori: Franklin Richard Arthur, Cavalla John Frederick

Značky: způsob, derivátů, thiazolových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby thiazolových derivátů obecného vzorce I kde R znamená atom vodíku nebo alkanoylovou skupinu o 2 až 7 atomech uhlíku, jakož i solí těchto sloučenin, vyznačující se tím, že se uvede v reakci alfa-halogenketon obecného vzorce II kde hal znamená atom halogenu a R5 znamená atom vodíku, alkyl nebo alrylalkyl, s thioamidem obecného vzorce III kde R6 znamená atom vodíku, alkanoylovou skupinu o 2 až 7 atomech uhlíku, alkyl nebo aralkyl,...

Kolesové rypadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222693

Dátum: 15.09.1985

Autor: Wimmer Klaus

Značky: kolesové, rýpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolesového rypadla se strojovnou umístěnou na podvozku, které má na podvozku otočný talíř výložníku otočný kolem středové vertikální osy, s kterým je pevně spojen nakládací výložník a které má rameno - kolesový výložník nesoucí koleso, jehož hmotnost je vyrovnávána částečně protizávažím, přičemž rameno rypadla je uloženo s možností otáčení kolem vertikální osy jak vzhledem k podvozku, tak vzhledem k nakládacímu výložníku....

Způsob přípravy nových indolizinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222692

Dátum: 15.09.1985

Autori: Rosseels Gilbert, Inion Henri

Značky: nových, derivátů, indolizinových, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových indolizinových derivátů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami, kde znamená R rozvětvenou nebo lineární alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, nebo fenylovou skupinu, monofluorfenylovou, monochlorfenylovou, monobromfenylovou, monometylfenylovou nebo monometoxyfenylovou skupinu, difluorfenylovou, dichlorfenylovou, dibromfenylovou skupinu nebo metylfenylovou skupinu substituovanou na...

Způsob zlepšování kvality nízkojakostního pevného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 222691

Dátum: 15.09.1985

Autori: Van Raam Leopold, Ruyter Petrus

Značky: zlepšování, kvality, způsob, pevného, paliva, nízkojakostního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšování kvality nízkojakostního pevného paliva se provádí zahříváním na teplotu ležící nad 300 °C, přičemž před zahříváním nebo během zahřívání nad tuto teplotu se k uvedenému palivu přidává silná anorganická kyselina, jako je kyselina chlorovodíková nebo kyselina sírová, nebo organická kyselina jako je lignosulfonová kyselina, kyselina mravenčí nebo kyselina octová. Kromě získání vysokojakostního paliva je možno při tomto postupu...

Způsob přípravy fenothiazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222690

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schliep Hans-jochen, Orth Dieter, Radunz Hans-eckart, Schorscher Ernst, Gante Joachim

Značky: derivátů, způsob, fenothiazinových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fenothiazinových derivátů obecného vzorce I a jejich fyziologicky nezávadných adičních solí s kyselinou, spočívající v reakci fenothiazinového derivátu obecného vzorce II Phe-CO-(CH2)n-X (II) s bází obecného vzorce III H-Z (III) kde ve výše uvedených vzorcích mají obecné symboly význam uvedený v bodě 1. Látky vzorce I projevují účinky na oběh krevní, obzvláště mají účinky snižující krevní tlak a diuretické účinky.

Způsob přípravy spor kmene Claviceps purpurea

Načítavanie...

Číslo patentu: 222689

Dátum: 15.09.1985

Autori: Tétényi Péter, Kiniczky Márta, Kiss János, Zsóka Erzsébet, Zambó István, Balassa Ilona, Pécs Ágnes, Vásárhelyi Gyöngyvér

Značky: přípravy, purpurea, claviceps, kmene, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy spor kmene Claviceps purpurea, jehož podstata spočívá v tom, že se z výchozího kmene 661/1974 vyberou vyvinuté sklerocia, tato se nechají vyklíčit, největší svazky sklerocií se oddělí a za sterilních podmínek se kultivují ve sladinkové živné půdě pod mikroskopickou kontrolou. Vzniklé askospory se převedou na sladinkový agar, načež se vyvinutými vitálními, virulentními a dobře sporulujícími koloniemi infikují...