Archív za 1985 rok

Strana 58

Způsob výroby vícevrstvového kontaktu silicid platina-titan-platina-zlato

Načítavanie...

Číslo patentu: 219768

Dátum: 15.09.1985

Autori: Novotný Zdeněk, Vaněk Evžen

Značky: způsob, vícevrstvového, silicid, kontaktů, výroby, platina-titan-platina-zlato

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvového kontaktu silicid platiny titanu-platiny-zlata podle vynálezu spočívá v tom, že na substrát se napařuje 20 až 40 nm platiny, která se žíhá při teplotě 550 až 650 °C. Přebytečná platina se potom odleptá v lučavce královské a nanese se vrstva fotoresistu na bázi fenolformaldehydové pryskyřice,s chinondiazidovým fotoiniciačním systémem se spektrální citlivostí v ultrafialové oblasti v rozmezí 340 až 450 nm. Po expozici...

Zařízení pro manipulaci s trnovými tyčemi protlačovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219767

Dátum: 15.09.1985

Autor: Lukáš Josef

Značky: zařízení, protlačovací, stolice, manipulaci, trnovými, tyčemi

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s trnovými tyčemi protlačovací stolice, při výrobě bezešvých trub, sestávající z ohřívací pece, do které je z její jedné strany zaústěn vstupní valník, na který navazuje zásobní rošt trnových tyčí, a ze které vychází výstupní valník, opatřený mazacím ústrojím, po jehož části boční strany je upraven vstupní valník pece pro tepelnou stabilizaci, opatřený druhým mazacím ústrojím a chladicím ústrojím, na který navazuje...

Způsob bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219766

Dátum: 15.09.1985

Autori: Mašek Pavel, Horský Miroslav, Hušek Bohumil

Značky: materiálů, keramických, niklování, dielektrických, způsob, hromadného, bezproudového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů, zejména velkoplošných keramických kondenzátorových dielektrik. Vynález řeší tento postup s vysokou využitelností lázně, bez přerušení pokovovacího procesu s regulací lázně během provozu bez nároků na kontrolní metody, obvyklé ve stávající technologii. Podstatou vynálezu je, že vzorky se niklují při zatížení větším než 1 : 4, s výhodou 1 : 14 až 18...

Vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 219764

Dátum: 15.09.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kopka Bedřich, Caletka Miroslav, Kubín Sáva

Značky: vyústění, dopravník, zásobníku, materiálů, násypky, vibrační, skluzu, podávač, přívod, sypkého, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník, které je opatřeno závěsnou clonou z tyčí, které jsou volně zavěšeny v řadě napříč směru toku sypkého materiálu po vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku. Prodloužené osy tyčí (1) závěsné clony jsou vůči spodnímu konci spodní stěny (2) vyústění (5) skluzu, zásobníku a násypky předsazeny ve směru toku (P) sypkého...

Zařízení pro identifikaci izolovaně vyslovovaných slov s omezeným rozsahem slovníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219763

Dátum: 15.09.1985

Autori: Dvořák Pavel, Ptáček Miroslav

Značky: vyslovovaných, slovníku, identifikaci, zařízení, omezeným, rozsahem, izolovaně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro identifikaci izolovaně vyslovovaných slov s omezeným slovníkem, které srovnává normalizovaný tvar mikrofonního signálu se stejně uspořádanými vzory, přičemž neznámému slovu pořadí význam, odpovídající nejbližšímu vzoru slovníku. Vynález zlepšuje poznatelnost systému v hlučném prostředí, dosahuje se nezávislosti na hlasitosti mluveného slova, pokud tato překročí nadprahovou hodnotu. Ekonomická výhodnost plyne z menší...

Zařízení pro svařování feritových profilů sklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219762

Dátum: 15.09.1985

Autori: Barvínek Vladimír, Jelínek Karel, Miklík Josef

Značky: svařování, sklem, profilů, zařízení, feritových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro svařování feritových profilů sklem k vytvoření rovnoměrně širokých štěrbin v celé délce svazu u svařených polotovarů vhodných pro výrobu magnetických hlav sestávající ze základny, přítlačné páky, odvalovací kuličky a opěrné stěny. Podstatou vynálezu je, že odvalovací kulička je posuvná po tělese přítlačné páky, přičemž základna je opatřena vyjímatelnou podložkou.

Detekční komora pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219761

Dátum: 15.09.1985

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: detekční, kapalinách, obsahu, provozní, komora, radionuklidu, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší detekční komoru pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách, suspenzích, vodných médiích, kapalných mezivýrobcích dopravovaných v potrubích. Detekční komora sestává z tělesa, jehož horní část má tvar hranolu a spodní část tvar kosého komolého jehlanu. Do tělesa je zaústěn dolní a horní nátrubek, v čelní stěně je uloženo pouzdro detektoru s krytem. Pouzdro detektoru je umístěno mezi 60 až 80 % výšky tělesa. Detekční...

Způsob regulace teploty při modelových zkouškách tepelné únavy a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219760

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sládek Jaromír, Kneifl Miroslav

Značky: únavy, teploty, modelových, zapojení, způsobu, způsob, zkouškách, tepelně, tohoto, regulace, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že v jednotlivých teplotních cyklech se teplota pece reguluje na dvou hladinách teplot. Na začátku každé půlperiody ohřevu se zvýší teplota v peci maximálním příkonem z dané zkušební teploty na horní hladinu teploty, po jejímž dosažení se pec nechá volně vychladnout na zkušební teplotu. Horní hladina teploty je s ohledem na tepelnou setrvačnost pece zvolena tak, aby dosažení zkušební teploty v peci bylo časově...

Zapojení pro rychlou bezkontaktní kompenzaci nuly u měřicích aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 219759

Dátum: 15.09.1985

Autor: Červencl Milan

Značky: zapojení, bezkontaktní, měřicích, aparatur, rychlou, kompenzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro rychlou bez kontaktní kompenzaci nuly u měřicích aparatur použitelného, zejména pro měřicí aparatury s tenzometrickými, indukčními nebo kapacitními snímači. Řešení spočívá v tom, že výstup měřicí aparatury je spojen s prvním vstupem rozdílového zesilovače a zároveň se vstupem analogově číslicového převodníku, jehož číslicový výstup je spojen se signálovým vstupem číslicové paměti, jejíž ovládací vstup je spojen s...

Zapojení širokopásmového výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219758

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pajgrt Miloslav, Fukač Zdeněk

Značky: zapojení, širokopásmového, zesilovače, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká širokopásmového výkonového zesilovače se smyčkami napěťové a proudové zpětné vazby s připojenou pásmovou propustí. V lineárních širokopásmových zesilovačích je třeba zavést silnou zápornou napěťovou a proudovou zpětnou vazbu. Je třeba vytvořit definovaný průběh zpětnovazebního přenosu otevřené smyčky záporné zpětné vazby. Přitom se požaduje rovnost výstupní impedance zesilovače vstupní impedanci pásmové propusti ve středu...

Zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů válcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219757

Dátum: 15.09.1985

Autori: Žák František, Brabec Jiří, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus

Značky: tepelného, pásu, studena, režimu, válcovaných, zařízení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů, válcovaných za studena, které zaručuje dodržení teploty spásu v požadovaném rozmezí na výstupu ze stolice. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých bloků zařízení, které sestává z řídicího bloku, čidel teploty pásu, čidla rychlosti válcování, čidel tlaku média v tryskách, ovládacích prvků regulačních ventilů v přívodních vedeních, ovládacího prvku střídacího ventilu rozváděcího a...

Hmota pro tepelné, zvukové a protipožární izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 219756

Dátum: 15.09.1985

Autor: Moravec Vladimír

Značky: hmota, izolace, tepelně, protipožární, zvukové

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota podle vynálezu je určena pro použití ve stavebnictví i ve strojírenství. Její podstata spočívá v tom, že obsahuje ve vodě rozpustný derivát celulózy, vodnou disperzi termoplastického polymeru, jemně mleté organické plnivo, lehčené granulované plnivo, povrchově aktivní látky a anorganická pojiva. Může též obsahovat vlákna a může se do ní přidat i voda. Konkrétní složení hmoty je podrobně objasněno na jejích 2 příkladech složení. Rovněž je...

Nastavovací držák magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219755

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kocour Jaroslav, Olmr Miloň

Značky: nastavovací, držák, hlavy, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení nastavovacího držáku magnetické hlavy, jež svým uspořádáním umožňuje opakované, rychlé a přesné nastavení pracovní plochy magnetické hlavy vzhledem k nosiči magnetické informace. Je určen pro použití v elektronických zařízeních pro záznam a snímání magnetických informací, využívajících jako nosiče informace různých magnetických médií. Vynález řeší problém optimálního nastavení magnetické hlavy vzhledem k...

Hmota pro víceučelové použití ve stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 219754

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sequens Jan, Hlusička Josef

Značky: víceučelové, hmota, použití, stavebnictví

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota pro víceúčelové použití ve stavebnictví, jejíž konzistence se podle účelu použití mění úpravou obsahu vody, a která má ve vyschlém stavu hmotnost nižší než 650 kg/m3, obsahuje lehká plniva, anorganická pojiva, vodnou disperzi termoplastického polymeru, doplňující plniva, přísady upravující reologické vlastnosti hmoty, vodu a s výhodou anorganická nebo organická sekaná vlákna případně zpěňovadlo. Hmotu lze aplikovat na stavební konstrukce,...

Zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219753

Dátum: 15.09.1985

Autori: Koláček Jaromír, Kuchař Antonín, Mach Ludvík, Kršek Petr

Značky: ingotovém, ingotu, zařízení, otáčení, předávání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze a jeho účelem je vyřešení otočení ingotu do polohy vhodné pro předání v přijímacím místě valníku, při zabezpečení vodorovného pohybu ingotu při přesunu na valník. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základové desky (5) k hornímu konci nosného čepu (1), upevněném v ložiskách (2, 2') rámu vozu. Na desce (5) jsou připevněny dvě dvojice konzol (6) s otvory, ve...

Způsob výroby derivátů 2-fenylpropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219752

Dátum: 15.09.1985

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří, Lutišanová Marta, Kubelka Vladislav, Dědek Václav

Značky: kyseliny, výroby, 2-fenylpropionové, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 2-fenylpropionové kyseliny obecného vzorce I kde R značí vodík, alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxylovou skupinu, obsahující v alkylové části 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupinu Ia kde R1 značí vodík, alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo atom fluoru, chloru nebo jodu, vyznačený tím, že se na substituovaný derivát benzenu obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, působí acetylhalogenidem nebo acetanhydridem za přítomnosti...

Způsob přípravy alkylesterů kyseliny 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219751

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sádlo Luboš, Beštová Jana, Lojka Jaromír, Picka Karel, Nováček Libor, Bohumínský Ladislav, Tomanec Jaromír

Značky: alkylesterů, kyseliny, způsob, 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy alkylesterů kyseliny 3-methyl-chinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové kondenzací benzofurazan-1-oxidu s alkylesterem kyseliny acetoctové v prostředí organického rozpouštědla za přítomnosti katalytického množství uhličitanu sodného.

Zapojení k ovládání dvourychlostního pohonu výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219750

Dátum: 15.09.1985

Autor: Gebauer Jan

Značky: pohonů, ovládání, zapojení, výtahu, dvourychlostního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení ovládacích obvodů pro dvourychlostní pohon výtahu na bázi integrovaných obvodů. Podstata vynálezu spočívá v takovém zapojení elektronických integrovaných číslicových obvodů, které bez výhrady splňuje všechny požadavky na funkci dvourychlostního pohonu výtahu. Zapojení je vlastně náhradou za dosud používané zapojení sestávající z reléových obvodů. Zapojením podle vynálezu se docílí podstatného zvýšení spolehlivosti obvodů,...

Zařízení pro odstraňování třásní z prizmovaného řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219749

Dátum: 15.09.1985

Autor: Mandl Jiří

Značky: zařízení, třásní, řeziva, prizmovaného, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování třásní z řeziva za rámovou pilou v dřevařském průmyslu. Likvidaci třásní na spodní straně řeziva při zpátkování prizem na rámové pile odstraňují za vodicím zařízením rámové pily frézovací nože zasunuté na hřídeli, která je usazena v ložiskách postranic upevněných k podlaze pilnice. Frézovací nože jsa poháněny elektromotorem v protisměru vycházejícího řeziva z rámové pily. Frézovací nože jsou pomocí...

Zábradlí pásových dopravníků, zejména pro dopravu lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 219748

Dátum: 15.09.1985

Autori: Jindra Jan, Tecl Jaromír

Značky: pásových, dopravu, zejména, lahví, dopravníku, zábradlí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zábradlí pásových dopravníků, zejména pro dopravu lahví. Vynález řeší problém vytvoření a upevnění lišt tvořících součást zábradlí a sloužících jako ohraničení pro dopravované předměty. Lišty z plastické hmoty jsou kombinovány s kovovou výztuhou a upevněny k nosným deskám, uspořádaným ve vertikální poloze podél boční strany dopravní dráhy dopravníku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvarovaná lišta je uložena v kovové výztuze...

Ústrojí pro snímání polohy archu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219747

Dátum: 15.09.1985

Autori: Buráň Vojtěch, Hladil Ladislav, Laníček Josef, Rotter Josef

Značky: ústrojí, snímání, polohy, archů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru polygrafických strojů. Účelem vynálezu je umožnit snímání polohy archu i v okamžiku, kdy je rovnaný arch ještě překryt koncem archu odtahovaného. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v transportní dráze (2) jsou postupně umístěny snímače (3a, 3b, 3c) polohy archu, přičemž vzdálenost prvního snímače (3a) je od čelních náložek (1) větší než vzdálenou (a) konce odtahovaného archu (4) největšího formátu od náložek (1) v okamžiku...

Mechanická zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219746

Dátum: 15.09.1985

Autor: Kadlec Jiří

Značky: jednotka, mechanická, zobrazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanické zobrazovací jednotky ovládané elektrickými signály a použitelné pro aplikace, při kterých dochází k pomalejší změně psané informace a při tom jsou potřebné větší rozměry a dobrá čitelnost i při velkém vnějším osvětlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen dvěma dvojicemi řetězových kol opatřených dvěma řetízky, jejichž každý článek má prodlouženou bočnici a mezi těmito bočnicemi jsou otočně na hřídel uloženy...

Zapojení pro programové řízení analogo-číslicového převodníku a ukládání digitalizovaných signálů v paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219745

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hejduk Karel

Značky: řízení, zapojení, pamětí, ukládání, digitalizovaných, signálu, převodníku, programové, analogo-číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro programové řízení analogo-číslicového převodníku a ukládání digitalizovaných signálů v paměti. Vynález se týká impulsové techniky a řeší problém zrychlení záznamu a uložení digitalizovaných analogových signálů v číslicové paměti. Každá ze dvou jednotek shodně vybavených čítačem hodinových pulsů, programovým registrem a na jejich výstupy zapojeným blokem komparátorů. Po dosažení shody stavů výstup z bloku komparátorů prvé jednotky...

Elektronické zapojení pro získání fluktující složky signálu otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 219744

Dátum: 15.09.1985

Autor: Tluka František

Značky: zapojení, získání, fluktující, složky, elektronické, otáček, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oberu měření kolísání (nerovnoměrnosti) otáček rotujících částí strojů, zejména lopatkových, jako jsou turbiny a kompresory, nebo ozubených kol. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je vhodně zpracován signál otáček získaný z pohybu lopatek nebe zubů před snímačem otáček. Střídavý nebo impulsní signál ze snímače otáček je vlivem kolísání (nerovnoměrnosti) otáček úhlově modulován, Zařízení podle vynálezu zpracovává (demoduluje)...

Způsob zpracování odpadních mořírenských lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 219743

Dátum: 15.09.1985

Autori: Drbohlav Radek, Navrátil Miloslav

Značky: lázni, zpracování, odpadních, mořírenských, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt vhodný způsob zpracování odpadních mořírenských lázní, aby přímo v hutním závodě bylo možno vyrábět čiřicí prostředky. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se přebytečná kyselina sírová z mořírenských lázní odstraní přídavkem železa nebo kysličníků železa a po dosažení pH 1,5 až 5 se takto upravený roztok síranu železnatého podrobí chloraci za vzniku chlorsíranu železitého.

Polohovací pneumatický stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 219742

Dátum: 15.09.1985

Autori: Petr Ludvík, Kaláček Jiří

Značky: pneumatický, stůl, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém snížení namáhavosti práce při manipulaci s plechy u stříhacích nebo lisovacích strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polohovací stůl je vytvořen ze dvou rámů, opatřených svislými vodicími sloupky, kde horní rám je prostřednictvím horních vodicích sloupků posuvně uložen ve spodních vodicích sloupcích spodního rámu a ze stojanu, na němž je posuvně uložen pneumatický ventil s...

Spalovací motor s krouživím pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219741

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vychodil Jaroslav

Značky: spalovací, pístem, motor, krouživím

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací motor s krouživým pístem, který se skládá z válce, na kterém je vytvořena spalovací komora opatřená zapalovací svíčkou, sací a výfukové kanály, dále z přírub opatřených ložisky, které uzavírají otvor válce, v němž se nachází krouživý píst, vyznačující se tím, že otvor tělesa válce (1) je tvořen hladkou válcovou plochou(13) a válcovou plochou (14), jejichž středy jsou od sebe vzdáleny o hodnotu (x), přičemž v místě spojení hladké...

Zařízení pro stavění výšky forem v komoře vulkanizačních lisů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 219740

Dátum: 15.09.1985

Autor: Sommer Emil

Značky: komoře, výšky, vulkanizačních, lisů, pneumatik, forem, zařízení, stavění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stavění výšky forem v komoře vulkanizačních lisů pneumatik, které umožňuje používat formy libovolných stavebních výšek v určitém rozmezí bez nároků na zvětšení stavební výšky komory a bez nutnosti skladování a montáže výměnných částí. Podstatou vynálezu jsou opěry, zapadající přerušenými drážkami do pouzdra v horní komoře, přičemž rozteč mezi drážkami na opěrách je menší než zdvih přítlačného pístu bajonetové...

Hydrogenační způsob úpravy suroviny pro pyrolýzu uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219739

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vybíhal Jaromír, Smrž Zdeněk

Značky: suroviny, způsob, hydrogenační, pyrolýzu, uhlovodíku, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy suroviny pro pyrolýzu uhlovodíků selektivní hydrogenační nebo hydrogenačně štěpnou rafinací obsažených aromátů a sirných a dusíkatých sloučenin za použití katalyzátoru, který obsahuje jako aktivní složky 20 až 50 % hmot. WO3 a 5 až 25 % hmot. NiO na alumině nebo aluminosilikátu. Dosáhne se selektivnější hydrogenace za mírnějších podmínek.

Měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219738

Dátum: 15.09.1985

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: měkká, lentikulární, kontaktní, refrakcí, čočka, negativní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měkké lentikulární kontaktní čočky s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy. Předmětem vynálezu je měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy, u které je vnější konvexní plocha tvořena střední zakřivenou plochou s okrajovým zakřiveným prstencem, které jsou navzájem spojeny kuželovou plochou, přičemž...

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219737

Dátum: 15.09.1985

Autori: Marková Alexandra, Pěnkava Jiří, Kubizňák Miroslav

Značky: elektrolytu, zařízení, sloučenin, pracovním, chromu, redukci, šestimocného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu a detoxikaci odpadních kalů z elektrochemického obrábění legovaných ocelí elektrolytickou redukcí na sloučeniny trojmocného chromu. Podstatou vynálezu je, že do sedimentační nádrže u obráběcího stroje jsou ve směru proudění pracovního elektrolytu umístěny za sebou katoda a železná anoda, které jsou připojeny na zdroj stejnosměrného napětí. Zařízení je určeno zejména k...

Způsob výroby skleněných perlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219736

Dátum: 15.09.1985

Autor: Medek Jiří

Značky: perlí, sklenených, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižuterní výroby. Řeší problém mechanizace dosud ručně prováděných operací při výrobě skleněných perlí určených jako imitace pravých perel. Podstata spočívá v tom, že místo ručního navíjení roztavené skloviny na drát se na drát opatřený vrstvou žáruvzdorné separační hmoty navléknou za studena skleněné kuličky s dírkou zhotovené strojním lisováním a podrobí ohřevu, tvarování a leštění povrchu.

Zařízení pro měření indexu vlhkosti a teploty biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219735

Dátum: 15.09.1985

Autor: Bouček Jiří

Značky: vlhkosti, zařízení, indexu, biomasy, měření, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření indexu vlhkosti a teploty biomasy. Řeší otázku přesnosti měření indexu vlhkosti a teploty biomasy. Podstata tohoto zařízení, které je tvořeno základním tělesem, ve kterém je uložena vnější kovová elektroda a v ní vnitřní elektroda, spočívá v tom, že je ve vnitřní elektrodě, připevněné pomocí matice, izolačních vložek a vnější kovové elektrody, uloženo čidlo teploty. Základní těleso lze s výhodou uložit na...

Způsob omezení exhalací sirovodíku při přípravě a zpracování směsí bitumenu se sírou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219734

Dátum: 15.09.1985

Autori: Zavadil Ivan, Kůstka Miroslav, Rychecký Jaroslav, Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří, Sedláček Jaroslav

Značky: bitumenu, přípravě, omezení, sirovodíku, zpracování, exhalací, způsob, směsi, sírou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení exhalací sirovodíku ze směsí bitumenu a síry, vznikajících při přípravě a zpracování těchto směsí. Účelem vynálezu je potlačení vzniku exhalací sirovodíku při tepelném zpracování těchto směsí při teplotách 115 až 175 °C. Uvedeného účelu se dosahuje pomocí následujících přísad, které se do směsi přidají nejpozději s přidáním síry: 1. kysličník a/nebo sůl jedno- až trojmocného kovu a chlorid amonný 2. kysličník a/nebo sůl jedno až...

Dopadové místo pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219733

Dátum: 15.09.1985

Autor: Novotný Rudolf

Značky: místo, pásového, dopadové, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pásových dopravníků, zejména pro dálkovou pásovou dopravu na povrchových dolech a řeší dopadové místo na pásovém dopravníku, které je umístěno ve vratné stanici nebo v násypce. Dopadové místo na dopravníku je tvořeno girlandovými válečkovými stolicemi zavěšenými na nosné konstrukci dopravníku střídavě tak, že jeden krajní váleček každé girlandové válečkové stolice je uložen vodorovně pod dopravním pásem. Druhé krajní válečky...

Způsob výroby izolačních povlaků na výrobcích z oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 219732

Dátum: 15.09.1985

Autori: Broukal Josef, Bouše Václav, Kužel Radomír

Značky: oceli, povlaků, izolačních, výrobcích, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinné ocelové plechy, pokryté tímto povlakem, je možno používat místo keramických podložek například v elektronice a hybridní mikroelektronice. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve na povrch oceli připraví základní povlak, a to tím způsobem, že se na ocel nanese v tenké rovnoměrné vrstvě sklo ve formě jemně mletého prášku a pak vypálí v oblasti teplot 700 °C až 1000 °C po dobu několika minut. Na takto vytvořený povrch se nanese...

Zařízení pro automatickou korekci dodávky paliva vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219731

Dátum: 15.09.1985

Autor: Kameš Josef

Značky: motorů, dodávky, zařízení, automatickou, vznětových, korekcí, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů používaných zejména u automobilů a traktorů. Zařízení řeší problematiku spouštění spalovacích motorů automatickým zvětšením dodávky paliva. Podstatou vynálezu je, že korekce dodávky paliva je závislá na teplotě motorového oleje, který ohřívá čidlo, jehož pohyb se přenáší na váleček příčně uložený na konci regulační tyče čerpadla, do jehož výřezu je konec této tyče zasunut. Pomocí různě upravené spodní...

Zapojení nezávislé elektrické brzdy trakčního vozidla s pomocným zdrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219730

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

Značky: nezávisle, pomocným, brzdy, trakčního, zdrojem, elektrické, zapojení, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení na troleji nezávislé elektrické brzdy s pomocným zdrojem určeným pro prvotní nabuzení trakčního motoru pracujícího v režimu elektrického brzdění. Jako pomocného zdroje se používá alternátoru mechanicky spojeného například s trakčním motorem. Alternátor je určen i jako zdroj nabíjení vozové baterie trakčního vozidla. Potřebná energie pro prvotní nabuzení je odebírána ze střídavého výstupu alternátoru, transformována na...

Rozměrově stálé modifikáty polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219729

Dátum: 15.09.1985

Autor: Popelka Milan

Značky: odvozených, kopolymerů, ethylenu, modifikáty, stálé, rozměrově, styrenu, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozměrově stálých modifikátů polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu jako jsou například polystyren, kopolymer butadien - styren, terpolymer akrylonitril - butadien - styren a kopolymer ethylen - vinylacetát. Podstatou vynálezu je, že modifikáty obsahují na jeden hmotnostní díl základního polymeru nebo kopolymeru jeden až tři hmotnostní díly odpadové smoly z výroby dimethyltereftalátu.