Archív za 1985 rok

Strana 57

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219858

Dátum: 15.09.1985

Autori: Büchel Karl Heinz, Elbe Hans-ludwig, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm

Značky: fungicidní, prostředek, výroby, způsob, účinných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje nejméně jeden imidazolyl-vinylketon nebo -karbinol, obecného vzorce I ve kterém A znamená ketoskupinu nebo seskupení CH(OH), R1 představuje terc.butylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem a R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 18 atomy uhlíku, cyklopentylovou skupinu, cyklohexylovou skupinu, ethenylovou nebo ethinylovou skupinu, které jsou popřípadě...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219857

Dátum: 15.09.1985

Autori: Theobald Hans, Ammermann Eberhard, Zeeh Bernd

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku 2-(N-aryl-N-isoxazolylkarbonyl)aminobutyrolakton obecného vzorce I ve kterém R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo atom halogenu, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R4 představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 a 3 atomy uhlíku,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219856

Dátum: 15.09.1985

Autor: Alt Gerhard Horst

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Skupina hydrokarbyl-2-halogenacetanilidových nebo hydrokarbyloxyalkyl-2-halogenacetanilidových sloučenin představuje účinnou složku herbicidních prostředků pro různé kulturní rostliny a zvláště pro přesazovanou rýži. Herbicidní prostředky, které tyto účinné látky obsahují, jsou účinné proti jednoletým i víceletým plevelným rostlinám, vyskytujícím se v rýžových kulturách.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219855

Dátum: 15.09.1985

Autor: Alt Gerhard Horst

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká skupiny derivátů N-alkoxymethyl-2-halogenacetanilidu, herbicidních prostředků obsahujících tyto sloučeniny jako účinnou složku a herbicidních metod používaných v různých užitkových rostlinách, zvláště čiroku obecném. Herbicidy zde popsané jsou zvláště účinné proti těžko potlačitelným plevelům, zvláště semenáčkům čiroku halepského a/nebo shattercane, prosa setého, šáchoru, laskavci ohnutému a dále ježatce kuří noze a...

Prostředek proti padlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219854

Dátum: 15.09.1985

Autor: Gaughan Edmund Jeremiah

Značky: padlí, proti, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku proti padlí obsahujícího účinnou sloučeninu obecného vzorce kde R představuje vodík, alkylskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogen. Přednostně R ve shora uvedeném obecném vzorci představuje vodík, methylskupinu, methoxyskupinu nebo chlor.

Způsob přípravy allylkarbonátů diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219853

Dátum: 15.09.1985

Autori: Romano Ugo, Iori Giuseppe

Značky: způsob, přípravy, diethylenglykolu, allylkarbonátů

Zhrnutie / Anotácia:

Přihláška se týká způsobu přípravy allylkarbonátů diethylenglykolu, při kterém se glykol nechá reagovat s diallylkarbonátem v přítomnosti bazického katalyzátoru, který může být vybrán z hydroxidu sodného, uhličitanu sodného, alkoholátu sodného, organických bází nebo bazických ionexů. Získané konečné produkty se liší podle poměru složek ve výchozí směsi. Je-li poměr diallylkarbonát/glykol rovný nebo větší než 10, je výsledný produkt tvořen...

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů 1,3,4-oxadiazolylfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219852

Dátum: 15.09.1985

Autori: Franke Albrecht, Gries Josef, Lenke Dieter, Thieme Peter, Lehmann Hans Dieter

Značky: výroby, způsob, derivátů, fenylpiperazinových, 1,3,4-oxadiazolylfenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů 1,3,4-oxadiazolylfenolů obecného vzorce I v němž R1 znamená atom vodíku nebo nižší alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 znamená atom vodíku, atom halogenu, nižší alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo nižší alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, přičemž R2 jako substituent fenylového kruhu může být přítomen jednou nebo dvakrát, a jejich fyziologicky použitelných adičních solí s kyselinami,...

Způsob výroby krystalického hydrochloridu nebo hydrobromidu pivaloyloxymethylesteru 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219851

Dátum: 15.09.1985

Autor: Scartazzini Riccardo

Značky: kyseliny, způsob, 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4, pivaloyloxymethylesteru, hydrochloridu, karboxylové, krystalického, hydrobromidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krystalického hydrochloridu nebo hydrobromidu pivaloyloxymethylesteru 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny, vyznačující se tím, že se pivaloyl-oxymethylester 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny převede působením chlorovodíku nebo bromovodíku při teplotě -10 až +40°C na hydrochlorid nebo hydrobromid a ten se přivede ke krystalizaci....

Hmota pro zpomalení tuhnutí povrchové vrstvy betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219800

Dátum: 15.09.1985

Autori: Moravec Vladimír, Holý Evžen

Značky: povrchové, vrstvy, zpomalení, tuhnutí, hmota, betonů

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota, která má velmi široké uplatněni ve stavebnictví, zejména při výrobě panelů a pohledových betonů, obsahuje podle vynálezu produkty oxidace oligosacharidů, zahušťovadla gelového typu, např. pektinu, nerozpustná jemnozrnná inertní plniva a vodu. Jednotlivé složky jsou přesně stanoveny rozmezím svých hmotnostních dílů. Podrobně je vynález vysvětlen na svém příkladu konkrétního provádění.

Zařízení k odokujování žhavých předvalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219799

Dátum: 15.09.1985

Autori: Tomis Antonín, Lukáš Josef

Značky: odokujování, předvalků, žhavých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odokujování žhavých předvalků sestává z výškově stavitelného valníku (3) k dopravování žhavých předvalků (1), kolem něhož je umístěn rozváděč vody (5) se stříkacími tryskami (6), napojený na přívod vody, (10). Okolo rozváděče (5) a přiměřeně dlouhého úseku výškově stavitelného valníku (3) je na sloupech (8) volně nasazen poklop, jehož boční stěny (13) a čelní stěny (14) zasahují do labyrintu (17) umístěného na horním okraji...

Způsob přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219798

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: způsob, přípravy, butan-butenové, butenu-1, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce nebo/a ze zbytkové butan-butenové frakce odpadající z výroby methylterc.butyletheru (MTBE), obsahující více než 0,5 % hmot. isobutylenu, 0,01 až 2,5 procenta butadienu a acetylenů a 0,1 až 10 procent hmot. methanolu, přičemž se butan-butenová frakce, z níž bylo více než 50 % isobutylenu odstraněno etherifikací s methanolem a obsahující více než 40 % hmot. butenu-1 a více než 0,2 % hmot....

Rám pojízdného zařízení pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219797

Dátum: 15.09.1985

Autor: Husák Jiří

Značky: pásového, zařízení, dopravníku, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Rám pojízdného zařízení pásového dopravníku k nakládání, shazování a drcení hromadných materiálů přepravovaných dálkovou pásovou dopravou, sestávající z portálových příčníků s podvozky a mezi nimi uloženého válečkového roštu, přičemž válečkový rošt je na portálových příčnících zavěšen otočně, a to alespoň na jednom z nich posuvně. Tím lze válečkový rošt vzhledem k podélné ose rámu, určené portálovými příčníky, vychýlit o úhel, účelně umožňující...

Těsnění sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219796

Dátum: 15.09.1985

Autori: Zapletal Zdeněk, Konečná Alena

Značky: těsnění, sedla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru těsnění a týká se těsnění sedla velkých kulových kohoutů, zejména pro chemické, petrochemické a jaderné provozy. Jeho podstata spočívá v nové konstrukci vlastního těsnění, uloženého v drážce sedlového kroužku. Nová konstrukce se vyznačuje tím, že těsnění je tvořeno dvěma základními částmi, a to nosným vodicím prstencem opatřeným nákružkem pro uložení v drážce sedlového kroužku a volným jazýčkovým žebrem s axiálním...

Zapojení pro přímé zkoušky vypínače vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219795

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kabelík Jan, Pražák Jiří

Značky: zkoušky, vysokého, přímé, zapojení, napětí, vypínače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká silnoproudé elektrotechniky a řeší zlepšení nastavení průběhu zotaveného napětí tím, že se indukčnosti napájecího obvodu dělí na dvě části, přičemž se k druhé části tvořené převážně vzduchovými reaktory připojuje paralelně obvod pro nastavení průběhu zotaveného napětí. Vynálezu lze vhodně využít ve zkratovnách.

Oleji modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219794

Dátum: 15.09.1985

Autori: Rada Antonín, Drábek Jan, Hanzlík Miroslav, Patočka Petr, Kitzler Jaroslav, Micka Vladimír, Braun Stanislav, Trnka Jiří, Hájek Karel

Značky: přípravy, alkydové, modifikované, jejich, oleji, způsob, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkydových pryskyřic modifikovaných směsí lněného a sójového oleje, které jsou vhodné jako pojivo především pro nátěrové hmoty na dřevo, zejména na stavebně truhlářské výrobky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto alkydy se připravují z 500 až 600 hmot. dílů specifikované směsi lněného a sójového oleje, 150 až 200 hmot. dílů pentaerythritolu, 225 až 275 hmot. dílů ftalanhydridu a 35 až 75 hmot. dílů kyseliny benzoové, a to...

Zařízení pro manipulaci s vozem při výměně válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219793

Dátum: 15.09.1985

Autori: Neužil Lumír, Kaštovský Jan, Paskovský Vasil, Šafařčík Jiří

Značky: válců, válcovací, manipulaci, stolice, výměně, zařízení, vozem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro manipulaci s vozem při výměně válců válcovací stolice, sestávajícího z přímočarého hydromotoru (1), jehož pístnice je opatřena na svém konci příčným čepem (4) pro spojení s vozem (5) se soupravou válců válcovací stolice, dále elekromechanického ústrojí pro posuv vozem (5) v přímém směru mimo stojanu válcovací stolice. Vůz (5) je na své čelní stěně opatřen tělesem ve tvaru vidlice, jejíž ramena (6) jsou na svých...

Hydraulický rozvod pro vyvažování pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219792

Dátum: 15.09.1985

Autori: Šafařčík Jiří, Paskovský Vasil, Neužil Lumír, Čurda Antonín

Značky: hydraulický, stolic, rozvod, vyvažování, válců, pracovních, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického rozvodu pro vyvažování pracovních válců válcovacích stolic, sestávajícího z hydrogenerátoru (1), který je svým vstupem (2) spojen s nádrží (3) kapaliny a výstupem (4) napojen na odbočku (5), napojenou na doplňovací blok (6) strany vybudování a na odbočku (7), napojenou na doplňovací blok (8) strany pohonu. Na doplňovací blok (6) strany vybudování je sériově připojen řídicí blok (9) strany vybudování, který je...

Sorbent pro separaci kovů z vodných roztoků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219791

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schrötterová Daria, Maroušek Vladimír, Novák Luboš, Mrnka Miroslav, Ruzin Leonid Ivanovič, Králíček Jaroslav

Značky: sorbent, způsob, roztoku, výroby, vodných, kovů, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent pro seperaci kovů z vodných roztoků na bázi makroporézního polymerního nosiče ze skupiny zahrnující kopolymery vinylaromatických uhlovodíků a kopolymery akrylických sloučenin, který je napuštěn aminickou aktivní složkou, vyznačující se tím, že aktivní složka je tvořena alkylaromatickým aminem nebo směsí aminů obecného vzorce I, kde R1 je alifatický alkyl s 10 až 25 uhlíkový mi atomy, R2 je vodík, methyl, ethyl nebo isopropyl, R3 je...

Zařízení pro hlídání teploty strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219790

Dátum: 15.09.1985

Autor: Zorvan Eduard

Značky: zařízení, teploty, strojních, hlídání, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce známého zařízení a zvýšení provozní spolehlivosti při aplikaci u pneumatického systému pro ovládání linek dopravníků. Podstatou vynálezu je, že zařízení pro hlídání teploty strojních součástí je vytvořeno z pouzdra, připevněného k povrchu hlídané součásti a opatřeného otvorem, v němž je uložen čep s průchozím vrtáním. Čep je na straně přilehlé hlídané součásti opatřen lůžkem s vložkou z...

Značkovací hlava razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219789

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hucl Vladimír

Značky: značkovací, razicího, hlava, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká značkovací hlavy razicího stroje, určeného zejména pro označování boků nebo horní plochy pohybujícího se teplého vyválcovaného materiálu, například sochorů, profilů, plechů apod. Řešení podle vynálezu umožňuje přetáčení značkovacích kotoučů, ovládaných dárkově, i při rotačním pohybu značkovací hlavy. Ke každému značkovacímu kotouči značkovací hlavy přísluší odpružená aretační páka, vahadlová páka a odpružená kulisová páka,...

Zařízení k vytváření zejména silikátových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 219788

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hásek Silvestr, Dědič František, Holub Václav

Značky: zařízení, zejména, vytváření, dílců, silikátových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výrobě silikátových dílců, zejména při kontinuální výrobě, tvoří nosná konstrukce, spojená přítlačnými elementy s lisovací vibroúdernou jednotkou. Tato jednotka sestává z vytvářecího dílce, k němuž je připojena stojina s patkou. Stojina je opatřena vibračním budičem. Stojina, stahovaná fixačními šrouby, nastavuje základní polohu mezi patkou a vytvářecím dílcem.

Forma pro vytváření ozdobných reliéfů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219787

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hasík Jan, Sypták Karel, Hromadník Karel, Bartoněk Bohumil

Značky: forma, ozdobných, reliéfů, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy pro vytváření ozdobných reliéfů na líci plošných materiálů. Účelem vynálezu je zdokonalení přenosu ozdobného reliéfu z tvárnice do termoplastické lícové vrstvy plošných materiálů pomocí vysokofrekvenční elektrické energie a vytvoření nových možností z hlediska tvarového provedení ozdobných reliéfů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že spodní tvárnice je tvořena skořepinou s negativním otiskem klasicky zhotoveného modelu a...

11-(Aminoalkyl)deriváty 11H-dibenzo(b,e)-1,4-dithiepinů a 11H-dibenz(b,f)-1,4-oxathiepinů a způsoby jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219786

Dátum: 15.09.1985

Autori: Šindelář Karel, Dlabač Antonín, Protiva Miroslav

Značky: jejich, 11h-dibenzo(b,e)-1,4-dithiepinů, 11h-dibenz(b,f)-1,4-oxathiepinů, 11-(aminoalkyl)deriváty, přípravy, způsoby

Zhrnutie / Anotácia:

11-(aminoalkyl)deriváty 11H-dibenzo(b,e)-1,4-dithiepinů a 11H-dibenz(b,f)-1,4-oxathiepinů obecného vzorce I ve kterém X značí atom kyslíku nebo síry, R značí dimethylaminoskupinu N(CH3)2 nebo methylaminoskupinu NHCH3, Rl značí atom vodíku nebo atom chloru a n je 1, 2 nebo 3, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.

Magnetický uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219785

Dátum: 15.09.1985

Autor: Syrovátka Vladimír

Značky: uzáver, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický uzávěr, hodící se zejména pro uzavírání posuvných dvířek, nábytkových rolet, výsuvných okének pro styk se zákazníkem a pro podobné účely. Magnetický uzávěr je jednoduchý, bez složitých mechanických dílů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že západka uzávěru, která je opatřena manipulačním držákem, přídržným výstupkem a v dolní části ozubem pro držení zapadacího plechu, je uložena v tělese uzávěru, ve kterém je upevněn nejméně jeden...

Zařízení pro sestrojování kružnic o velkém poloměru a případně s nedostupným středem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219784

Dátum: 15.09.1985

Autor: Tesař František

Značky: zařízení, poloměrů, velkém, nedostupným, kružnic, středem, sestrojování, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sestrojování kružnic o velkém poloměru a případně s nedostupným středem, vyznačený tím, že větší kotouč (1) a menší kotouč (2) jsou svými středy přestavitelně spojeny osou (3), která je opatřena ložiskem (6) a na něm nasazeným kroužkem (7), do jehož obvodové drážky těsně zapadá vidlice (10) vodítka, které má na své tyči (8) volně otočnou rukojeť (9) a držák (11) rýsovadla (12).

Valivé uložení čepů válců válcovací stolice na dvouřadém soudečkovém ložisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219783

Dátum: 15.09.1985

Autor: Huška Tomáš

Značky: valivé, válců, dvouřadém, válcovací, ložisku, uložení, soudečkovém, čepu, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uložení čepů válců válcovací stolice na dvouřadém valivém ložisku. Jedná se o valivé uložení čepů válce válcovací stolice na dvouřadém soudečkovém ložisku, kde čep válce je uložen na dvou těchto ložiskách, mezi jejichž vnitřní ložiskové kroužky je vložen vnitřní distanční kroužek, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi vnější ložiskové kroužky dvouřadých soudečkových ložisek je uložen vnější distanční kroužek...

Zapojení chladicího okruhu pro možnost alternativního využití kondensačního tepla k topným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 219782

Dátum: 15.09.1985

Autor: Doležal Jiří

Značky: možnost, kondensačního, tepla, účelům, alternativního, topným, zapojení, využití, okruhu, chladicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku hospodárného využívání dvou pístových chladicích kompresorů, případně jednoho dvoustupňového kompresoru nejen k vlastnímu chlazení, ale alternativně i k vytápění. Podstatou řešení je, že přechod z jednostupňového provozního režimu obou kompresorů - stupňů na dvoustupňový a naopak má vazbu na řídicí orgán ovládaný společným automatickým impulsem, kterým je např. změna kondenzační teploty, případně změna teploty chladicí vody....

Zapojení multiplexeru analogových milivoltových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219781

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kondr Pavel, Novák Karel

Značky: analogových, milivoltových, multiplexeru, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení multiplexeru analogových milivoltových signálů. Vynález se týká jedné části zařízení pro sběr dat vstupního multiplexeru. Multiplexer je diferenciální, pracující na principu paměťového kondenzátoru. Obsahuje čtyři spínače, dva budiče a zpožďovací obvod. Vyrovnání přepínacích špiček, působících na paměťový kondenzátor se provádí pomocí potenciometru. Vynález je definován v jednom bodě.

Filtr na čištění tlakových plynů v plynovodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 219780

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hejma Jiří

Značky: filtr, čištění, plynů, plynovodech, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Filtr na čištění tlakových plynů v plynovodech o tlacích od 100 kPa, schopný dlouhodobého provozu. Pozůstává z většího počtu za sebou řazených vložek s filtrační náplní. Ve vložkách jsou vytvořeny obtokové otvory opatřené výkyvnými krycími deskami, jejichž počáteční odpor je větší nebo rovný odporu filtrační vložky v čistém stavu.

Odlučovač jemných částic od nosných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 219779

Dátum: 15.09.1985

Autor: Nezbeda Jaromír

Značky: médií, nosných, odlučovač, částic, jemných

Zhrnutie / Anotácia:

Svou podstatou patří předmět vynálezu do oboru vzduchotechniky, k použití do systémů pneumatických přeprav jemných částic. Vynález řeší odloučení jemných částic od nosných médií (kterým bývá v převážné většině vzduch). Vhodný je zejména pro odlučování lehkých částic, které mají být dále zpracovávány. Vlastní odlučovač je tvořen válcovou nádobou, v níž je uloženo zakřivené síto. Nosné médium vstupuje tangenciálně do prostoru nádoby, je vedeno...

Obalová hmota elektrod s jádrem z chromniklové nebo chromniklmolybdenové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 219778

Dátum: 15.09.1985

Autori: Blažek Jaroslav, Zeman Oldřich

Značky: hmota, oceli, jádrem, chromniklové, elektrod, obalová, chromniklmolybdenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vhodného složení obalové hmoty elektrod, určených pro svařování legovaných ocelí, zvláště v případech, kde doposud používané bazické nebo rutilové obalové hmoty nezabezpečovaly požadavky jakosti svarového kovu nebo operativní vlastnosti elektrod. Složení obalové hmoty elektrod se vyznačuje tím, že obsahuje podle hmotnosti uhličitany alkalických zemin, zejména uhličitan vápenatý, hořečnatý nebo jejich kombinaci v množství 12...

Zapojení pro měření četnosti pulsů pulsního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219777

Dátum: 15.09.1985

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: četnosti, pulsu, zapojení, signálu, pulsního, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro měření četnosti pulsů pulsního signálu s korekcí na referenční signál s možností časovaného odběhu digitálních údajů. Zapojení umožňuje měření s konstantním poměrem signálu k šumu, automatickou korekcí signálu pozadí a těch rušivých vlivů, které zasahují současně měřený i referenční signál. Podstatou vynálezu je zapojení sestávající ze tří čítačů, z nichž první čítá impulsy v signálovém kanálu a jeho stav je...

Tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 219776

Dátum: 15.09.1985

Autor: Oslík Vladimír

Značky: tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič, zejména servopohonu uzavíracích armatur, kupříkladu pásových zavlažovačů s vlečenou hadicí, sestávající z válce, v němž je těsně suvně uložen píst s pístnicí, vyznačující se tím, že v pístu (3) je upraven přepouštěcí otvor (7), v němž je volně posuvně uložen regulační kolík (8), vetknutý alespoň jedním koncem do víka (9) válce (2).

Kluzná spára staveb na poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 219775

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bradáč Jiří, Balcárek Vladimír

Značky: území, staveb, kluzná, poddolovaném, spára

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzná spára podle vynálezu je určena zejména pro zakládání staveb na poddolovaném území a je vyplněna vrstvou materiálu, snižujícího součinitel tření mezi styčnými plochami a tím smykové napětí při pohybu konstrukce podél kluzné spáry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je vyplněna vrstvou materiálu na bázi asfaltu s minimálním obsahem bitumenů 2500 g/m2, opatřenou popřípadě nejméně jednou vložkou, tvořenou zejména skelnou textilií nebo...

Způsob a zařízení pro čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219774

Dátum: 15.09.1985

Autori: Svoboda Miloslav, Černá Iva

Značky: čištění, odpadních, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadní vody se podrobí ve stabilizačních nádržích egalizaci a postupné mineralizaci. Zařízení k provádění způsobu sestává z nejméně dvou stabilizačních nádrží, rybochovného rybníku a recipientu. Takto vyčistěné odpadní vody lze použít k chovu ryb.

Způsob zajištění ochrany kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech, zejména kapalném sodíku, proti degradaci vlastností její povrchové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219773

Dátum: 15.09.1985

Autori: Piták Otakar, Fresl Miroslav

Značky: difuzní, způsob, koncentrace, vodíku, měření, kovech, zajištění, povrchové, zařízení, její, vrstvy, vlastností, kapalných, sondy, membrány, sodíku, zejména, ochrany, kovové, proti, kapalném, degradaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zajištění ochrany kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech, zejména kapalném sodíku, proti degradaci vlastností její povrchové vrstvy. Vynález náleží do oboru ochrany kovů proti korozi a týká se zejména oblasti jaderné energetiky. Řeší ochranu kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech pomocí kovového pouzdra, naplněného tekutinou ze skupiny...

Zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219772

Dátum: 15.09.1985

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří

Značky: lanovodu, lanka, zařízení, obousměrný, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu pro vyvození tlačné síly pro dlouhé zdvihy, zejména pro ovládání defektoskopických přístrojů. Zařízení sestává z otočného navíjecího bubnu, suvně upraveného v děleném základním bubnu a opatřeného šroubovitou drážkou, v níž je uloženo lanko. Na vnitřní válcové ploše přední části děleného základního bubnu je souměrně se šroubovým bubnem vytvořeno vybrání, ve kterém je rotačně uložen...

Způsob fotometrického stanovení disperzity organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219771

Dátum: 15.09.1985

Autor: Jelínek Zdeněk

Značky: fotometrického, disperzity, pigmentů, způsob, stanovení, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fotometrického stanovení disperzity organických pigmentů je založen na současném měření turbidity a absorbance uzanční vodné suspenze pigmentu. Jejich součet, označený jako měřená absorbance, se převede pomocí interpolace v grafu nebo pomocí křivky na údaj o disperzitě, vyjádřené např. měrným povrchem. Převáděcí graf nebo křivka se získá pomocí proměření řady vzorků stejné provenience, jejichž disperzita byla stanovena předem.

Zapojení pro omezení velikosti analogového signálu v počítací síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219770

Dátum: 15.09.1985

Autor: Zubkovský Jiří

Značky: počítací, zapojení, velikostí, signálu, sítí, omezení, analogového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení pro omezení velikosti analogového signálu v počítací síti je přesným a spolehlivým způsobem dosáhnout omezení výstupního napětí proporcionálního členu. Toho se dosahuje tím, že do zpětné vazby proporcionálního členu se zapojuje v sérii dioda a komparátor, který komparuje výstupní napětí proporcionálního členu s napětím zadané meze. Překročí-li výstupní napětí proporcionálního členu za danou mez, komparátor změní své...

Hnací kladka třecího převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219769

Dátum: 15.09.1985

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

Značky: hnací, třecího, kladka, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím u pohonu rotačních zařízení je zajištěn vzájemný dotyk v plné šířce hnací kladky a vodicího prstence rotačního zařízení, čímž je dosaženo zvýšení životnosti hnacích kladek a vodicích prstenců. Předmětem vynálezu je hnací kladka třecího převodu vyznačující se tím, že sestává ze dvou částí navzájem spojených a uložených výkyvně na kulové části hřídele, na němž jsou po obou stranách hnací kladky svými náboji pevně uloženy membránové...