Archív za 1985 rok

Strana 55

Způsob výroby oktapeptidu s antagonistickým účinkem vůči angiotensinu II

Načítavanie...

Číslo patentu: 219939

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kisfaludy Lajos, Nyéki Olga, Kárpáti Egon, Szporny László

Značky: výroby, účinkem, způsob, antagonistickým, oktapeptidu, vůči, angiotensinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oktapeptidu s antagonistickým účinkem vůči angiotensinu II, obecného vzorce I X-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Y-OA (I), ve kterém X znamená N-methylglycinovou nebo sarkosylovou skupinu, Y znamená zbytek mléčné kyseliny nebo L-2-hydroxy-3-methylvalerové kyseliny a A znamená atom vodíku nebo methylovou nebo ethylovou skupinu, nebo jeho adiční soli s kyselinou nebo jeho farmaceuticky přijatelného komplexu, vyznačující se tím, že se...

Antidotický prostředek k ochranně rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219938

Dátum: 15.09.1985

Autori: Nestler Hans Jürgen, Heier Karl Heinz, Bieringer Hermann, Bauer Klaus

Značky: rostlin, prostředek, antidotický, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně rostlin před poškozením herbicidy typu esterů fenoxykarboxylových kyselin a chloracetanilidů, vyznačující se tím, že jako antidoticky účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I Ar-O-CH2-R (l), v němž Ar znamená halogenfenylovou skupinu s 1 až 3 atomy halogenu ve fenylovém zbytku a R znamená kyanoskupinu nebo skupinu vzorce.

Způsob výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219937

Dátum: 15.09.1985

Autori: Orlinski Jerzy, Kędzierzyn-koźle (plr), Stajszczyk Manfred, Witkos Jerzy, Kotowski Włodzimierz, Fiszer Renata, Pokorska Zofia, Lachman Ignacy, Mlynarczyk Stanisław, Andrysiak Andrzej

Značky: výroby, dimethyltereftalátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dimethyltereftalátu esterifikací methanolem směsi aromatických karboxylových kyselin, získávaných oxidací p-xylenu a methyl-p-toluylátu, spočívá v tom, že se esterifikace směsi provádí při rychlosti proudu, při níž je poměr pracovního objemu esterifikační kolony k objemové rychlosti proudu směsi kyselin za jednu hodinu menší než 5 a větší než 3, přičemž se číslo kyselosti vznikajících methylesterů udržuje současně na hodnotě 10 (...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219936

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gimesi Antal, Gaál Antal, Kolonicz Zoltán, Fodor Ferenc, Horváth András, Barcskai József

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku obsahujícího jakožto účinnou látku N-(fosfonomethyl)glycin nebo jeho nefytotoxickou sůl v kombinaci s kyselinou 2,4-dichlorfenoxyoctovou nebo kyselinou (-naftyloctovou nebo nefytotoxickou solí těchto sloučenin. Použitím herbicidního prostředku podle Vynálezu se dosáhne značného snížení herbicidně účinného množství N-(fosfonomethyl)glycinu ve srovnáním s komerčně dostupnými herbicidními prostředky, které...

Způsob výroby kyseliny 1-[3-merkapto-(2S)-methylpropionyl]-pyrrolidin-(2S)-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219935

Dátum: 15.09.1985

Autori: Rózsa László, Bakonyi Anna, Fazekas Gábor, Vágó Pál, Fischer János

Značky: 1-[3-merkapto-(2s)-methylpropionyl]-pyrrolidin-(2s)-karboxylové, kyseliny, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový ekonomicky výhodný způsob výroby antihypertensivně účinné kyseliny 1-[3-merkapto-(2S)-methylpropionyl]pyrrolidin-(2S)-karboxylové vzorce I který spočívá v tom, že se L-prolin acyluje 3-halogen-2-methylpropionylchloridem, vzniklý acylderivát se uvede do reakce s thiosíranem nebo trithiouhličitanem alkalického kovu a reakční produkt se zhydrolyzuje.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219934

Dátum: 15.09.1985

Autori: Koch Manfred, Mildenberger Hilmar

Značky: fungicidní, účinné, způsob, výroby, složky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž R znamená skupinu vzorce R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogen, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, halogen, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, halogen, R4 a R7 znamenají vodík nebo methylovou skupinu, R5 znamená hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy...

Zařízení k nastavení řezného horizontu hoblíku nebo jiného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219933

Dátum: 15.09.1985

Autori: Becker Kunibert, Kirchbrücher Rüdiger

Značky: stroje, řezného, horizontu, jiného, nastavení, hoblíku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k nastavení řezného horizontu hoblíku nebo jiného důlního stroje. Řešení vychází ze známého výložníkového ovládání s použitím hydraulických stavěcích válců a výložníkových tyčí, jehož výhody jsou zachovány, přičemž prostor pro pojíždění mezi dopravníkem a kráčivou výstrojí je co nejméně zastavěn a na výložníkové tyče se působí prostřednictvím poměrně velkých pákových ramen. Podstata vynálezu spočívá v tom, že otočné...

Způsob vyhřívání tenké elektricky vodivé kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219931

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kinard Richard Dale, Jones Charles Bradford

Značky: elektricky, způsob, kovové, vrstvy, vodivé, vyhřívání, tenké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyhřívání tenké elektricky vodivé kovové vrstvy, zejména na rovné dielektrické desce bez podstatného ohřevu této desky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se elektricky vodivá kovová vrstva vyhřívá krátkodobým dotekem s nepřetržitě vyhřívaným povrchem pevné horké podpěry po dobu od 0,1 až 1 sekundu při plošném tlaku od 0,1 do 5 kg/cm šířky dielektrické desky, přičemž vyhřívaná pevná horká podpěra má počáteční povrchovou...

Tekutý, při skladování stálý, vodný pesticidní koncentrát snadno ředitelný vodou na spontánně se vytvářející disperzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219930

Dátum: 15.09.1985

Autor: Simons Richard William

Značky: ředitelný, snadno, koncentrát, vodou, disperzí, pesticidní, vytvářející, stálý, spontánně, tekutý, vodný, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý při skladování stálý, vodný pesticidní koncentrát snadno ředitelný vodou na spontánně se vytvářející disperzi na bázi 2-(alfa-naftoxy)-N,N-diethylpropionamidu obsahující hmotnostně, vztaženo na koncentrát jako celek 10 až 60 % 2-(alfa-naftoxy)-N,N-diethylpropionamidu, 0,1 až 2,0 % smektitové hlinky, 1,0 až 10,0 % ve vodě rozpustné neiontové povrchově aktivní látky, 0,5 až 5,0 % ve vodě rozpustné dispergační látky a 1,0 až 20,0 % ve vodě...

Prostředek k potírání nebo/a k profylaxi infekcí způsobovaných fytopathogenními mikroorganismy, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219929

Dátum: 15.09.1985

Autori: Eckhardt Wolfgang, Kunz Walter, Riebli Peter, Hubele Adolf

Značky: profylaxi, prostředek, výroby, potírání, způsobovaných, fytopathogenními, infekcí, účinných, mikroorganismy, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k potírání nebo/a k profylaxi infekcí způsobovaných fytopathogenními mikroorganismy, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R1 znamená alifatický řetězec se 2 až 6 atomy uhlíku, popřípadě přerušený atomem kyslíku nebo dusíku, nebo znamená popřípadě halogensubstituovanou 2-furylovou skupinu, 2-tetrahydrofurylovou skupinu, 1H-1,2,4-triazolylmethylovou skupinu,...

Zařízení k extrakci kapalinou produktů tvořících součást pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219928

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hanot Pierre Xavier Eugéne, Pinet Charles Henri Jules, Duchateau Georges François Michel

Značky: součást, pevných, extrakci, tvořících, zařízení, kapalinou, produktů, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kapalinou produktů tvořících součást pevných látek, s otočným bubnem (1), v kterém jsou uloženy dva v sobě vsazené dopravní šneky (4), (5) a přepážka (6) procházející osou bubnu (1), k vytvoření dvou soustav po sobě následujících komor (8), (9), kterými prochází v protiproudu kapalina a pevné látky. Kanály (16), (17) a (23), (24) pro kapalinu vycházejí vždy z jedné komory a ústí do následující komory, přičemž kanály (16),...

Zařízení pro zabrzdění a nastavení spřádacího nebo skacího vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219927

Dátum: 15.09.1985

Autor: Inger Siegfried

Značky: spřádacího, skacího, zabrzdění, nastavení, zařízení, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Pro provádění různých prací na spřádacím nebo skacím vřetenu je třeba rotor vřetena zabrzdit a nastavit jej do polohy, vhodné například pro navlékání niti. Zatím co doposud se považovalo jako nutné, nastavit, respektive aretovat rotor vřetena v přesné poloze, ukázalo se, že například pro pneumatické navlékání niti, je dostačující zastavení, respektive aretování rotoru vřetena také v poloze, odchylující se od přesné střední polohy o určitý...

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem, skládající se ze základního tělesa a rotorového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219926

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hofmann Eberhard

Značky: koncem, spřádací, rotor, předení, základního, tělesa, skládající, rotorového, otevřeným

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem, skládající se ze základního tělesa a rotorového tělesa, jehož základové těleso je neseno ložiskovým a hnacím prvkem a má napříč k ose rotoru upravenou radiální nosnou plochu se středící plochou na jejím vnějším okraji, které je přiřazena středicí plocha rotorového tělesa, vyznačující se tím, že středicí plochy (21, 70) v základním tělese (2, 5, 7, 8, 9) a v rotorovém tělese (1, 4, 6) jsou vytvořeny...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219925

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kajioka Mitsuru, Kurono Hitoshi, Harada Tatsuo, Okawa Katsumasa

Značky: účinné, výroby, herbicidní, prostředek, způsob, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek,který obsahuje nové deriváty (2-1,2,4-triazolin-5-onu, vyjádřené obecným vzorcem kde R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku a X znamená hydroxyskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkyloxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkyloxyalkyloxyskupinu, ve které jsou obě alkylové části stejné nebo...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, a způsob výroby účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219924

Dátum: 15.09.1985

Autori: Homeyer Bernhard, Stetter Jögr

MPK: Hamann Ingeborg A/elbe Hans-ludwig

Značky: akaricidní, způsob, prostředků, nematocidní, výroby, účinné, insekticidní, látky, prostředek, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, který jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný 2-karbamoyloximinobutan obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Rl představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek -S-R3, kde R3 představuje popřípadě halogen substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku...

Zařízení pro přímé sdružování a navíjení přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219923

Dátum: 15.09.1985

Autor: Fehrer Ernst

Značky: sdružování, navíjení, zařízení, přímé, přízí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přímé sdružování a navíjení přízí vyrobených na spřádacích jednotkách, opatřených dvojicí odtahových válců. Úkolem vynálezu je zlepšit u spřádacího zařízení shora uvedeného druhu jeho navíjecí ústrojí tak, že se dosáhne nejen zmenšení celkových konstrukčních nákladů a lepšího využití pracovní kapacity spřádacího zařízení, ale že se také zajistí navíjení výhodné pro pozdější zpracování na tkacích strojích. To se...

Způsob přípravy (+)-(4R,6S)-(E)-6-[2-(4`-fluor-3,3`,5-trimethyl-/1,1`-bifenyl/-2- yl)ethenyl]-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219922

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hoffman William, Novello Frederick, Willard Alvin, Cragoe Edward

Značky: přípravy, yl)ethenyl]-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-2h-pyran-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (+)(4R,6S)-(E)-6{2-[4'-fluor-3,3',5-trimethyl-(1,1'-bifenyl)-2- yl]ethenyl}-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-onu podle patentu č. 219 921, vyznačující se tím, že se dianion esteru acetoctové kyseliny kondenzuje s aldehydem za vzniku sloučeniny vzorce ketoskupina se redukuje na hydroxyskupinu, zmýdelní se esterová skupina, provede se laktonisace a oddělí se cis a trans racemáty, připraví se diastereometrické...

Způsob přípravy derivátů 3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219921

Dátum: 15.09.1985

Autori: Willard Alvin, Cragoe Edward, Hoffman William, Novello Frederick

Značky: přípravy, 3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-2h-pyran-2-onu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů 3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-onu obecného vzorce I kde E je přímá vazba, R1, R2 a R3 jsou vybrané ze skupiny zahrnující atom vodíku, atom halogenu, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, fenyl, fenyl substituovaný atomem halogenu, alkoxylem s 1 až 4 atomy uhlíku, alkanoyloxyskupinou s 2 až 8 atomy uhlíku, alkylem s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylem s 1 až 4 atomy uhlíku a...

Způsob výroby vysocearomatického produktu zušlechtění uhlí podobného smole

Načítavanie...

Číslo patentu: 219920

Dátum: 15.09.1985

Autori: Köhler Helmut, Stadelhofer Jürgen, Franck Heinz-gerhard

Značky: produktů, podobného, výroby, způsob, smole, vysocearomatického, zušlechtění, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti zušlechťování uhlí. Způsob výroby vysocearomatického produktu zušlechtěním uhlí podle vynálezu spočívá v tom, že se uhlí nebo uhlíkaté suroviny dezintegrují aromatizovanými zbytky z parní pyrolýzy ropných frakcí v kombinaci se směsmi uhelných aromátů se střední teplotou varu mezi 350 až 600 °C jako doplňkovým rozpouštědlem. Přidávají se popřípadě další rozpouštědla. Reakce se provádí za zvýšené teploty a tlaku.

Způsob přípravy enamino é sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219919

Dátum: 15.09.1985

Autori: Taylor Clifford Gordon, Johnson Derek, Corfield John Royston

Značky: způsob, enamino, sloučeniny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy enaminové sloučeniny obecného vzorce kde obecné symboly mají význam uvedený v bodě 1. Připravované sloučeniny jsou cennými výchozími látkami pro přípravu 3-hydroxycefalosporinových derivátů.

Zařízení pro fermentaci zootechnických kapalných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219918

Dátum: 15.09.1985

Autor: Pozzi Vladimiro

Značky: kapalných, zařízení, zootechnických, fermentaci, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení (fermentor nebo reaktor) pro fermentaci zootechnických kapalných materiálů obsahující nádobu (kontejner) s pohyblivým dílem pro směšování a míchání tekutého materiálu. Zařízení obsahuje vertikální trubici s okénky, umístěnými podélně v trubici je umístěn Archimédův šroub otočný kolem vlastní osy působením poháněcího ústrojí. Popsané zařízení je vhodné k provádění přesného směšování fermentační hmoty, která se pomalu míchá a všechny...

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219917

Dátum: 15.09.1985

Autori: Nardi Alain, Simier Jean-nöel

Značky: následkem, způsob, nebezpečí, vznícení, způsobu, rozkladu, provádění, zařízení, zóně, výbuchu, vysokotlaké, snížení, ethylenu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenui ve vysokotlaké zóně, tvořené reaktorem pro polymeraci ethylenu, pracujícím za tlaku řádově 30 až 300 MPa a při teplotě 150 až 350 °C nebo odlučovačem ethylenu od polyethylenu pracujícím za tlaku 10 až 50 MPa, ochlazením plynů vzniklých rozkladem, dosaženým vstřikování inertní kapaliny o velkém výparném teple do odváděcího okruhu těchto plynů, vyznačující se tím, že se...

Pokovený výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219916

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lin Ruey Yuan, Coll-palagos Miguel, Kraft Paul, Groch Frank Otto

Značky: pokovený, výrobek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pokovený výrobek, tvořený interpolymerním substrátem vyrobitelným třístupňovým postupem, obsahujícím 5 až 50 % hmotnostních (meth)akrylátu, 5 až 35 procent hmotnostních zesíťovaného kopolymeru styren-akrylonitril a 15 až 90 procent hmotnostních nezesíťovaného kopolymeru styren-akrylonitril, a naneseným povlakem niklu, mědi nebo stříbra.

Způsob polymerace a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219915

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fotis Peter, Hoff Glen Richard

Značky: způsob, a-olefinů, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace (-olefinů, při kterém se alespoň jeden (-olefin uvádí za polymeračních podmínek do styku s katalyzátorem sestávajícím z A) organokovového aktivátoru a B) katalytické složky obsahující přechodový kov na nosiči, vyznačující se tím, že se jako složky obsahující přechodový kov na nosiči použije pevného v uhlovodících nerozpustného reakčního produktu složek, které zahrnují 1) alespoň jeden halogenid, alkoxid nebo alkoxyhalogenid...

Ústrojí pro uchycení boty na lyži

Načítavanie...

Číslo patentu: 219914

Dátum: 15.09.1985

Autor: Salomon Georges Pierre Joseph

Značky: lyží, uchycení, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je ústrojí pro uchycení boty na lyži běžeckou nebo turistickou, opatřenou špičkovým vázáním, přičemž horní strana lyže má výstupky, zapadající do prohlubenin podrážky boty. Na horním povrchu lyže je upraven jeden nebo více podélných výstupků spolupracujících s jednou nebo více podélnými drážkami upravenými v podrážce boty.

Tryska pro vstřikování paliva do vznětového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219913

Dátum: 15.09.1985

Autor: Howes Peter

Značky: paliva, tryska, vstřikování, vznětového, motorů, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacích motorů a řeší problém sestávající z dutého tělesa opatřeného vstupem paliva a ze skupiny ventilu, která obsahuje vřeteno zatížené pružinou a je umístěna v dutém tělesu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté těleso obsahuje dvě části, z nichž v první části opatřené na svém vnějším povrchu závitem je vytvořena komora vymezená tenkostěnným válcovitým pláštěm, a druhá část je hrncovitého tvaru, jejíž dno je opatřeno...

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219912

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schreyer Gerd, Hentschel Klaus, Bittner Friedrich

Značky: přípravy, vodě, způsob, suspenzí, roztoku, kyanurchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu ve vodě, přiváděním kyanurchloridu protiproudně k vodě při velké směšovací rychlosti a nízké teplotě a tím ovlivněném nízkém hydrolyzačním stupni. Uvedené suspenze nebo roztoky se připraví nepřetržitým způsobem v jemnozrnné formě.

Způsob přípravy suspenze nebo roztoku kyanurchloridu v organickém rozpouštědle

Načítavanie...

Číslo patentu: 219911

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schreyer Gerd, Bittner Friedrich, Hentschel Klaus

Značky: přípravy, roztoku, kyanurchloridu, rozpouštědle, organickém, způsob, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suspenze nebo roztoku v organickém rozpouštědle převáděním kyanurchloridu protiproudně k organickému rozpouštědlu při velké směšovací rychlosti a nízké teplotě, a tím ovlivněném nízkém hydrolyzačním stupni. Uvedené suspenze nebo roztoky se připraví nepřetržitým způsobem v jemnozrnné formě.

Způsob zpracování skleněné příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219910

Dátum: 15.09.1985

Autor: Bartram David Trevor

Značky: způsob, příze, zpracování, skleněné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování skleněné příze. Vynález řeší úlohu, jak docílit, aby předměty vyrobené z takových přízí měly povrchy, se kterými se snadno manipuluje. Vynález záleží v tom, že se příze impregnuje roztokem teplem tvrdnoucího pojiva v organickém rozpouštědle, majícím viskozitu nejvýše 0,05 Pa.s při 25 °C, z impregnované příze se pak odpaří rozpouštědlo a příze se pak dále impregnuje roztokem teplem tvrdnoucího pojiva v...

Soustava pro regulaci posuvu odtavných elektrod v elektrostruskovém přetavovacím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219909

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sommovigo Paolo, Masucci Pasquale

Značky: přetavovacím, soustava, posuvu, odtavných, elektrostruskovém, regulaci, elektrod, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pro regulaci posuvu odtavných elektrod v elektrostruskovém přetavovacím zařízení, které sestává z proudového zdroje připojeného ke dvěma v sérii zapojeným odtavným elektrodám, přičemž proudový okruh je uzavřen přes konec odtavné elektrody ponořený do struskové lázně, struskovou lázeň a přetavený kov v kokile a každá odtavná elektroda je opatřena samostatným spouštěcím ústrojím, vyznačující se tím, že k proudovému zdroji (3) je...

Svítidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 219908

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hamacher Martin

Značky: svítidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Svítidlo, sestávající ze svítidlového tělesa, ve kterém je upraveno uložení pro osvětlovací trubici, a které je uzavřeno krytem, přičemž osvětlovací trubice je uložena v plášti a obklopena pružnou tlumicí hmotou a mezi pláštěm osvětlovací trubice a svítidlovým tělesem jsou upraveny samotné pružné úložné prvky.

Kombinovaný třísložkový materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219907

Dátum: 15.09.1985

Autor: Strassel Albert

Značky: kombinovaný, třísložkový, výroby, způsob, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného třísložkového materiálu, sestávajícího z jedné vnější vrstvy z polyvinylidenfluoridu a z další vrstvy termoplastického polymeru nespojujícího se s polyvinylidenfluoridem, kterýžto materiál se vyznačuje tím, že mezilehlá spojovací vrstva je tvořena polyalkylmethakrylátem s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, samotným nebo v kombinaci s jiným termoplastickým polymerem, který je přítomen v hmotnostním množství...

Způsob získání kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219906

Dátum: 15.09.1985

Autori: Liebert Martin, Goedecke Ralf, Nischk Wolfgang, Puschner Kurt

Značky: získání, způsob, kyanurchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání kyanurchloridu z reakční směsi, která vznikne při trimerizaci chlorkyanu, kondenzací směsi s následným zpracováním kondenzátu, v úzkém rozdělení zrna, dobrém výtěžku a čistotě.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219905

Dátum: 15.09.1985

Autori: Baumert Dietrich, Bühmann Ulrich, Puttner Reihold, Pieroh Ernst Albert

Značky: účinných, způsob, prostředek, fungicidní, výroby, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Nové fungicidní prostředky obsahující jako účinné látky anilidy kyseliny octové obecného vzorce I ve kterém R1 je vodík nebo methyl, R2 je fenyl nebo fenyl substituovaný methylem, chlorem, fluorem, kyanem, methoxyskupinou, dvakrát methylem nebo chlorem a methylem, R3 je C1-C4-alkyl, fenyl nebo methylkarbonyl, a X je kyslík, síra nebo sulfonyl. Tyto fungicidní prostředky nemají fytotoxický účinek, přičemž vykazují jak kurativní, tak systemický...

Způsob mazání prstencového běžce prstencového dopřádacího stroje nebo prstencového skacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219904

Dátum: 15.09.1985

Autor: Stutz Emil

Značky: provádění, běžce, způsob, tohoto, zařízení, dopřádacího, způsobu, skacího, mazání, stroje, prstencového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mazání prstencového běžce, obíhajícího na dopřádacím kroužku, nebo skacím prstenci prstencového dopřádacího stroje nebo prstencového skacího stroje, vyznačující se tím, že se prstencovému běžci (18, 48), popřípadě styčné ploše (36) mezi dopřádacím nebo skacím prstencem (12, 12', 12'', 46) a mezi prstencovým běžcem (18, 48) přivádí mazivo vzduchovým proudem (26) ze zásoby maziva, popřípadě z nejméně jednoho, se zásobou spojeného...

Způsob výroby orientovaných ocelových plechů pro elektrotechnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219903

Dátum: 15.09.1985

Autori: Marini Paolo, Vantini Nereo

Značky: výroby, orientovaných, způsob, plechů, oceľových, účely, elektrotechnické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby orientovaných ocelových plechů pro elektrotechnické účely, při kterém se plech pokrývá žíhacím separátorem pro úplné vyčištění oceli od škodlivých složek, který při následném žíhání vytváří souvislou a přilnavou skleněnou vrstvu se shodnou a konstantní tloušťkou na obou stranách ocelového plechu. Vynález spočívá v tom, že nanášení žíhacího separátoru na plech se provádí v suspenzi žíhacího separátoru v supenzním činidle, které...

Antidotický prostředek k ochranně kulturních rostlin před poškozením herbicidy typu acetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219902

Dátum: 15.09.1985

Autori: Howe Robert Kenneth, Lee Len Fang

Značky: herbicidy, prostředek, antidotický, ochranné, acetamidů, rostlin, před, kulturních, poškozením

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin před poškozením herbicidy typu acetamidů, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 2,4-disubstituované 5-thiazolkarboxylové kyseliny a jejich deriváty obecného vzorce ve kterém n je nula nebo jedna, X značí atom chloru, bromu, jodu nebo fluoru, alkoxyskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo fenoxyskupinu, popřípadě substituovanou jedním nebo dvěma alkyly s 1 až 5 atomy uhlíku nebo atomy...

Výtoková soustava pro skládatelnou kartónovou nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219901

Dátum: 15.09.1985

Autor: Lisiecki Robert

Značky: výtoková, soustava, nádobu, kartónovou, skládatelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je výtoková soustava pro skládatelnou kartónovou nádobu. Vynález se vztahuje na nádobu s obvyklými štítovými a střešními skládatelnými poli spojenými pomocí předních a zadních souprav zpětných přehybových polí, přičemž od zpětných přehybových polí svisle odstává vnitřní těsnicí žebro upevněné mezi vnějšími těsnicími poli, svisle odstávajícími od střešních polí, ležících na obou stranách těsnicího žebra přivráceny k sobě. Horní uzávěr...

Způsob imunologického stanovení enzymů a prostředek k provádění tohoto stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219900

Dátum: 15.09.1985

Autori: Neumann Siegfried, Lang Hermann, Gunzer Gerhard, Hennrich Norbert

Značky: provádění, prostředek, tohoto, způsob, imunologického, enzymů, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a prostředku pro imunologické stanovení enzymů, které s inhibitorem tvoří komplex enzym-inhibitor, obzvláště pro stanovení proteolytických enzymů. Způsob stanovení enzymů za pomoci protilátek stanovovaného enzymu, vázaných na ve vodě nerozpustný nosič, je vyznačený tím, že se enzymy, které s inhibitorem tvoří komplex enzym-inhibitor, inkubují s vázanými protilátkami, reakční roztok se odstraní, promytý nosič s...

Způsob potiskování textilií obtiskovým tiskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219899

Dátum: 15.09.1985

Autor: Sauer Georg

Značky: potiskování, textilií, tiskem, způsob, obtiskovým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potiskování textilií obtiskovým tiskem pomocí obtiskového pomocného nosiče, který se před obtiskovým tiskem reliéfně razí, účelně po předchozím potisknutí, načež se textilie potisknou obvyklou obtiskovou technikou.