Archív za 1985 rok

Strana 52

Mechanizmus núdzového ovládania hydraulicky riadenej zubovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244340

Dátum: 17.09.1985

Autori: Prokop Mojmír, Kolouch Jaromír, Poikryl Hynek, Spanilý Jaroslav

MPK: F16H 39/00

Značky: hydraulický, riadenej, zubovej, mechanizmus, spojky, ovládania, núdzového

Text:

...vytvorený priebežný otvor 28, cez ktorý prechádza prestavovacia tyč 27. Na konci hnaného hrladela 16 je upevnený kotúč 15,opatrený vnútorným drážkovaním a synchronizačným koželom. Oproti kotúču 15 je na konci hnacieho hriadeľa 13 od pohonu čiastočne posuvne uložený pevný kotúč 8, opatrený synchronizačným kužeľom a vunkajším dräžkovaním, na ktorom je nasunutý presúvaci kotúč 12. V kuželovej časti 30 pevného kotúča 8 sú vytvorené otvory 25,cez...

Elektromagnetické vŕtacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244327

Dátum: 17.09.1985

Autor: Tesao Jaroslav

MPK: B25D 13/00

Značky: elektromagnetické, kladivo, vŕtacie

Text:

...zabezpečený tiakom pružného elementu 16 napnutého medzi kostrou 1 a výstupkom rohatky 13. Pre vyradenie dotyku prenosového vahadlového elementu rohatky 13 s vačkovým vedením 14 slúži odpojovací element 17 uložený otočne v kostre 1. Zo strany chrbta kiadivka 6 je usporiadaný nastavitelný nárazník 18.Funkcia zariadenia je taká, že po zapojení cievky elektromagnetu 2 na elektrickú siet priamo alebo cez elektronické zariadenie, ktoré Vyradí...

Způsob výroby substituovaných pyrido(1,2-a)pyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244131

Dátum: 17.09.1985

Autori: Tomšej Zdenik, Špírek Jan, Fuchs Jioí, Hoffman Pavel, Mináo Ludik, Smetánka Oldoich

MPK: C07D 471/04

Značky: substituovaných, pyrido(1,2-a)pyrimidinů, výroby, způsob

Text:

...eloudeninu obecního veorce I a/nebo,Je-li to iúdouoí, eloučenine obecndho vzorce I ce pŕevede na farneceuticky přijetelnou 501, e/nebo, Je-li to lddouoí, edl ee převede ne volnou lqeelinu, a/nebo. Je-li to ládoucí. nie ieonerů ee -udelí na .jednotlive ieonery.cyklom-operace cloudeniny obecního vzorce IV ee indie provddlt například tak, ie ee pracuje e dinetyleulfoxoniumetylidem (který ee vyrábí nopř. metodou popeanou v J. Chan. Soc. 1967, 2...

Způsob výroby .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244105

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kováe Jaroslav, Végh Daniel, Horyna Jaroslav, Dolejský Pavel, Láska Jan, Zikán Viktor, Roubínek František

MPK: C07D 205/08, A61K 31/40

Značky: způsob, výroby, beta.-laktamů

Text:

...skupinu. cyklohoxadienylovou skupinu nebo alkylovou či alkenylovou skupinu substituovmou jedním nebo několika subntituenty vybraným ze skupiny zahmující atomy halogenů, kyanoslnapinu, nitroskupinu, aminoalcupinu, merknptoakupinu, allqlthioikupinu a lqratmethylthioskupinu(b) karbocykncké tematické skupiny odpovídající vzox-cůmmi hodnotu O, 1, 2 nebo 3, nezávisle na sobě představuji vždy atcm vodíku, atom halogenu, hydroxylnvou...

Spôsob určovania fázovej stability kvapalných hnojív a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243922

Dátum: 17.09.1985

Autori: Plešr Václav, Eipera František Plzeo

MPK: B01J 14/00

Značky: kvapalných, stability, zariadenie, fázovej, určovania, hnojiv, spôsob, spôsobu, tohoto, vykonávanie

Text:

...termoelesktrických článkov sú schematicky znázornená na obr. 2.K meraniu uvedeným spôsobom možno použiť tiež niektorý iný spôsob merania teplotných rozdielov napr. pomocou termisrtorov, o-dlpo-rových teplomerov a podobne.Pri určovaní fázovej stability kvapalných hnojív, ako i k-vaparlných - najmä emulzných pesticídnych konceniratov, za použitia jedného z rôznych možných moditikácii zariadenia na určovanie fázovej stability pri nízkych...

Unášacia hlava s plávajúcim uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243914

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jilich Josef, Tvrdík Jaroslav

MPK: E21B 7/28

Značky: plávajúcim, unášacia, uložením, hlava

Text:

...opierkou 3, hnaoou objímkou 2 a spojkou 1. spojka 1 je vo vrchnej časti opatrená poistným samostrediacim ozubenim a v spodnej .časti je zmontovaná s guwlovou opierkou 3 pomocou skrutiek 14. Na guľovej opierke 3 je zároveň nasunutá hnacia objímka 2,ktorá je v spodnej časti opatrená kužeľovým závitom na upinanie vrtného sútyčia a vo vrchnej časti ozubením, ktoré zapadá do olzubenia spojky 1 a umožňuje axiálny posuv a naklápanie hnacej...

Zapojení pro plynulý rozběh a zpětný chod krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222450

Dátum: 15.09.1985

Autor: Karlík Tomáš

Značky: motorů, plynulý, rozbeh, krokového, zpětný, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, kterým se ovládá plynulý rozběh a zpětný chod krokového motoru, u něhož se nepožadují od počátku rozběhu nebo zpětného chodu stejné otáčky a kde nárůst frekvence budicích impulsů je úměrný momentu setrvačnosti, kterým je zatížena hřídel motoru. Zapojení nahrazuje používání výkonnějších krokových motorů a jejich výkonových koncových stupňů budicí elektroniky. Použitím v otiskovacích mechanismech se jím dociluje...

Čidlová jímka s proudovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222449

Dátum: 15.09.1985

Autor: Zajíc Vladimír

Značky: vložkou, jímka, proudovou, čidlová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční a funkční úpravu průtočné čidlové jímky pomocí proudové vložky pro symetrizaci účinků protékajícího kontrolovaného prostředí na čidlovou soustavu. Účelem vynálezu je zdokonalení měřicí techniky a zjednodušení stavební úpravy průtočných čidlových jímek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že k vnitřnímu bočnímu povrchu dolní části čidlové jímky a k jejímu dnu doléhá pružný prsten, na němž je usazena dutá válcová vložka s...

Způsob výroby tetrakis(2-hydroxypropyl)alkylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222448

Dátum: 15.09.1985

Autori: Čapka Martin, Šír Zdeněk, Vilím Jindřich, Řeřicha Roman, Hetflejš Jiří

Značky: výroby, způsob, tetrakis(2-hydroxypropyl)alkylendiaminů

Text:

...jsou stejne nebo různé s | až 4 atomy uhlíku, N-metylpiperidin a chinolin. Bylo totiž zjištěno, že přítomností terciámího eminu lze příznivé ovlivnit reakční rychlost, především na začátku reakce, kdy i ochlezení směsi na 50 °C nezpůsobuje zastavení reakce a že přítomnost terc. aminu je výhodná i ke konci. reakce,nebot kz-átce po skončenéxn přidávání propylenoxidu je dosaženo prakticky úplné konverze alkylendinminu.Vzhledem k přítomnosti...

Způsob výroby reaktoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222447

Dátum: 15.09.1985

Autori: Marek Oldřich, Marek Petr, Maťátko Jan

Značky: výroby, způsob, reaktoplastů

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba reaktoplastů ze sloučenin, předkondenzátů nebo poloproduktů obsahujících amino-, imino-, hydroxy-, karboxy- nebo epoxyskupinu nebo takovouto skupinu během reakce poskytujících. Výroba v reaktoru s horizontálním a/nebo vertikálním míchácím systémem o oběžné rychlosti 5 až 40 m/s při současném vhánění vzduchu o teplotě 50 až 300 °C nebo jeho prosáváním při podtlaku 0,01 až 0,08 MPa. Množství a tlak vháněného (prosávaného) vzduchu se mění...

Barvicí koncentrát pro barvení plastů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 222446

Dátum: 15.09.1985

Autori: Veselý Rudolf, Štach Pavel, Kašpárek Jiří, Václavek Miroslav, Pospíšil Jan, Jursová Marie, Chvála Alois

Značky: plastů, barvení, koncentrát, barvicí, hmotě

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je barvicí koncentrát, určený pro barvení plastů, zejména polyolefinů, polyamidů, polyetyléntereftalátu, styrenových polymerů a kopolymerů ABS, ve hmotě. Jedná se barvicí koncentrát obsahující jako hlavní komponenty vždy hmotnostně 15 až 70 % pigmentu a 30 až 85 % kombinovaného polymerního nosiče, který je tvořen dvěma složkami, z nichž první je lineární a/nebo rozvětvený polyetylén o indexu toku taveniny 2 až 20 g/10 min a...

Způsob bezodpadového dělení podélných profilů stříháním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222445

Dátum: 15.09.1985

Autori: Langer Zdeněk, Sekanina Milan

Značky: provádění, profilů, dělení, stříháním, způsob, způsobu, podélných, bezodpadového, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadového dělení podélných profilů stříháním, například na lisech, při kterém se na straně budoucího ústřižku podélný profil v okamžiku zahájení dělení začne vedle místa tohoto dělení radiálně svírat silou rostoucí úměrně s nárůstem střižné síly, přitom se podélný profil axiálně přidržuje až v něm vznikne stav tříosé napjatosti, při kterém se z podélného profilu oddělí ústřižek.

Zapojení pro brzdění elektromotorku zejména u svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222444

Dátum: 15.09.1985

Autor: Štarman František

Značky: zejména, elektromotorku, brzdění, svařovacích, strojů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro brzdění elektromotorku zejména u svařovacích strojů, s elektromotorky s cizím neb permanentními magnety a s regulací otáček motorku pomocí tyristorového regulátoru napájeného ze stejnosměrného nevyhlazeného zdroje a s častým rozbíháním i zastavováním elektromotorku s opakovatelně shodnou dobou doběhu kotvy elektromotorku, vyznačující se tím, že v sérii s druhým tyristorem (8) regulátoru (7) otáček je zapojen triak (6) a kotva...

Zapojení obvodu elektromagnetické sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222443

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hejral Milan, Klúčik Igor

Značky: elektromagnetické, obvodů, zapojení, sekačky

Zhrnutie / Anotácia:

Přerušování vláken na textilních strojích zajišťují sekačky, které jsou zpravidla ovládané elektromagnetem. Účelem vynálezu je vyřešit zapojení obvodu elektromagnetické sekačky tak, aby proud cívkou elektromagnetu protékal jen po dobu potřebnou pro přeseknutí vlákna. Tohoto účelu je dosaženo zapojením, kde vynutí elektromagnetu je připojeno pomocí tyristoru ke zdroji periodicky přerušovaného stejnosměrného napětí. Řídicí elektroda tyristoru je...

Pracovní ústrojí napínacího stroje klenků a pat obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222442

Dátum: 15.09.1985

Autori: Žíla Josef, Stratil Václav, Ferdus Pavel

Značky: napínacího, klenků, pracovní, stroje, ústrojí, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takové pracovní ústrojí napínacího stroje klenků a pat obuvi, jež zvýší výkon napínacího stroje tím, že neproduktivní nasazování a vytahování napínacího kopyta bude obsluhující pracovník vykonávat během vlastní napínací operace. Podstatou vynálezu je pracovní ústrojí napínacího stroje klenků a pat obuvi se dvěma nosnými podpěrami. Při vlastním napínání klenkové a patní části obuvi na jedné nosné podpěře přesuvné ze...

Stropní prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222441

Dátum: 15.09.1985

Autori: Daňkovský Vladimír, Dlesek Vladislav

Značky: prvek, stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem stropního prvku z lehkých materiálů je dosažení možnosti výroby těchto prvků pro libovolná rozpětí, zvýšení únosnosti, sériovosti a ekonomie výroby. Podle vynálezu sestává stropní prvek nejméně ze dvou deskových polotovarů, zhotovených zejména z pórobetonu, mezi nimiž jsou umístěna předvyrobená výztužná žebra, přičemž deskové polotovary a výztužná žebra jsou navzájem propojena spínacími táhly.

Nastřelovací kotevní hřeb s horní hlavovou částí opatřenou závitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222440

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hora Josef, Karlík Božek, Maissner Karel, Cinegr Miroslav, Votava Zdeněk, Červenka Ladislav, Kryštof Michael, Fiala Jaroslav

Značky: opatřenou, hřeb, částí, nastřelovací, hlavovou, horní, kotevní, závitem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tváření kovů se zaměřením na hromadnou výrobu spojovacích součástí. Řeší nastřelovací kotevní hřeb se závitem s ochrannou válcovou částí nad vstupními chody závitu. Jedná se o nastřelovací kotevní hřeb se závitem v hlavové části, na který navazuje nízká válcová ochranná část, chránící vstupní chody závitu před deformací v průběhu vstřelování. Vynález je možné využít ve stavebnictví při vstřelování nastřelovacích hřebů do...

Nízkotavitelná stříbrná pájka s vyšší tvařitelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 222439

Dátum: 15.09.1985

Autor: Bican Josef

Značky: tvařitelností, stříbrná, pájka, nízkotavitelná, vyšší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nízkotavitelné stříbrné pájky s vyšší tvařitelností pro tvrdé pájení a řeší úpravu složení pájky tak, aby byla zaručena její dobrá zpracovatelnost. Vynález spočívá v tom, že pájka sestávající v hmotnostní koncentraci z 5 až 40% stříbra, 20 až 54% mědi, zbytek kadmium a zinek, obsahuje též 0,02 až 0,5% niklu a 0,01 až 0,1% bóru, buď jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci. Tyto přísadové prvky působí na zjemnění struktury, zvýšení...

Ústrojí k čištění papírenských sítových válců a plstěnců

Načítavanie...

Číslo patentu: 222438

Dátum: 15.09.1985

Autori: Janoštík Josef, Vaněk Josef

Značky: ústrojí, sítových, papírenských, plstěnců, čištění, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí k čištění papírenských sítových válců a plstěnců. Účelem vynálezu je zjednodušit odstraňování vláken papíroviny a jiných nečistot z ústí střiček čisticích trubek, odkud tryská tlaková voda a omývá sítové válce a plstěnce. Výskyt nečistot je způsoben používáním zpětné cirkulace vody z výrobního procesu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že čisticí trubka je uspořádána do tvaru ležaté smyčky, jejíž volné konce jsou napojeny...

Zařízení pro ovládání řady výsuvných dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 222437

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pallay Ján, Blažek Jan

Značky: dveří, řady, výsuvných, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro ovládání řady výsuvných dveří a jeho účelem je vyřešení pohotového a rychlého otvírání či zavíraní jednotlivých dveří centrálním pohonem, zejména u rozsáhlých skladovacích a podobných objektů. Uvedeného účelu se dosáhne opatřením každých dveří D na bočních stranách dvojicemi vodicích kladek 2, které obepínají svou valivou obvodovou plochou vodicí sloupy 11. V horní části rámu 12 je připevněna podvěsná lanová...

Pila pro dělení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222436

Dátum: 15.09.1985

Autori: Penn Karel, Lukáš Josef

Značky: materiálů, tyčového, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pily pro dělení tyčového materiálu, zejména trubek, úhelníků apod., která se skládá z rámu 1 s odsávací jednotkou, na kterém jsou suvně uloženy saně 3 s kyvnou úhlovou dvojramennou pákou 4, jejíž delší rameno nese nástroj 6 a její kratší rameno hnací jednotku 7 nástroje 6. Rám 1 se skládá ze základové desky a dvou bočnic, na jehož jednu čelní stěnu navazuje upínací zařízení 2 tyčového materiálu 23, které je upraveno na upínacím...

Stabilizační kroužek pro nastřelovací kotevní hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 222435

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Karlík Božek, Maissner Karel, Hora Josef, Votava Zdeněk, Cinegr Miroslav, Kryštof Michael

Značky: hřeb, nastřelovací, stabilizační, kroužek, kotevní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizačního kroužku pro nastřelovací kotevní hřeb v oboru tváření kovů se zaměřením na hromadnou výrobu spojovacích součástí. Řeší kroužek z umělé hmoty, který umožňuje fixaci a vedení nástřelného hřebu v hlavni vstřelovacího přístroje. Jedná se o stabilizační kroužek se třemi nebo více středicími výstupky na obvodu které slouží k fixaci a vedení nastřelovacího hřebu hlavní vstřelovacího přístroje. Střední otvor v kroužku je...

Způsob mikrodenzitometrického měření odrazných vzorků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222434

Dátum: 15.09.1985

Autor: Večeřa Milan

Značky: provádění, tohoto, vzorků, zařízení, měření, mikrodenzitometrického, odrazných, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stanovení odrazné optické hustoty u jemných černobílých struktur, zhotovených např. na lesklém fotografickém papíře. Uvedeného účelu se dosáhne osvětlením měřeného vzorku směrovaným světelným svazkem pod úhlem alfa = 35 až 45°. Odražené světlo se měří v témže směru mikroobjektivem společným osvětlovacímu i pozorovacímu mikroskopickému zařízení. Zařízení k tomuto měření je tvořeno osvětlovacím systémem se stavitelnou...

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222433

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel, Kašpar Miloš

Značky: kotle, tohoto, fluidního, prostoru, reaktoru, provádění, zamezení, spalovací, způsob, komory, zařízení, částic, prášků, uhelného, způsobu, vstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález se týká způsobu a zařízení k zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru pro spalování uhlí, přiřazeného jako parciální ohniště ke spalovací komoře kotle při přerušení provozu fluidního reaktoru, oddělením prostoru spalovací...

Zaválcovací strojek na strojní upevňování trubek do trubkovnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222432

Dátum: 15.09.1985

Autori: Košťál František, Ságner Bohuslav

Značky: trubkovnic, strojní, strojek, trubek, upevňování, zaválcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zaválcovací strojek na strojní upevňování trubek do trubkovnic. Sestává z klece, po jejímž obvode jsou provedeny tři obdélníkové výřezy pro tři kuželové rozpínací válečky, a dále z kuželového rozpínacího trnu. Na vnější ploše klece jsou v prostoru mezi obdélníkovými výřezy vytvořeny po 120° tři rovinné plochy pro možnost upevňování trubek do větších otvorů než doporučuje norma v případě provozní nutnosti.

Způsob radiometrického stanovení stupně tepelné dekarbonizace uhličitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222431

Dátum: 15.09.1985

Autori: Votava Petr, Komínek Antonín

Značky: způsob, stanovení, stupně, uhličitanu, radiometrického, dekarbonizace, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je způsob stanovení stupně tepelné dekarbonizace uhličitanů, který je možno provádět kontinuálně ve výrobě s okamžitou znalostí požadovaného údaje s vyloučením závislosti na měnících se chemických a fyzikálních vlastnostech měřené suroviny. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že ze suroviny, která vstupuje do procesu tepelné dekarbonizace, se odebírá první vzorek před dekarbonizací a druhý vzorek po dekarbonizaci, oba...

Vysokopevná a jemnozrnná slitina mědi a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222430

Dátum: 15.09.1985

Autor: Klofáč Josef

Značky: vysokopevná, železa, slitina, jemnozrnná, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru slitin mědi, používaných pro výrobu elektrických vodičů všeho druhu, pro výrobu kontaktů, svorek, součástí integrovaných obvodů, svařovacích elektrod a obecných konstrukčních prvků, především v elektrotechnickém průmyslu a řeší problém dosažitelného zjemnění struktury slitiny, tím zvýšení pevnosti v tahu a její tvrdosti při zachování vysoké elektrické a tepelné vodivosti. Vynález spočívá v tom, že slitina obsahující 1 až 5...

Zařízení k samočinnému odstraňování nečistot ze sacího traktu strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222429

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fajman Bohuslav, Koželuha Jiří

Značky: zařízení, strojů, sacího, nečistot, odstraňování, samočinnému, traktu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k samočinnému odstraňování nečistot ze sacího traktu strojů, zejména spalovacích motorů a kompresorů, zachycených ve filtračních zařízeních strojů. Podstata zařízení spočívá v tom, že vnitřní prostor předčističe nebo vnitřní prostor čističe je napojen na podtlakový prostor chladicího systému stroje. Navržené konkrétní alternativní řešení zařízení podle vynálezu má vnitřní prostor předčističe spojen potrubím se...

Způsob suchého mletí anorganických materiálů na vysokou jemnost

Načítavanie...

Číslo patentu: 222428

Dátum: 15.09.1985

Autori: Jirousek Ludvík, Ledvina František

Značky: způsob, jemnost, vysokou, suchého, materiálů, anorganických, mletí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob suchého mletí anorganických materiálů na vysokou jemnost, s výhodou cementářských slínků, mletých na měrný povrch 7000 až 15000 cm2 /g, určených především pro přípravu cementových rychlotvrdnoucích malt a betonů, vyznačený tím, že v průběhu mletí se do anorganických materiálů při 25 až 50 % pokrytí povrchu mlecích těles melivem kontinuálně rozprašuje hmotnostní množství 0,01 až 2 % hydrofilní složky intenzifikátoru, které je tvořené...

Zapojení pro automatickou regulaci citlivosti přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222427

Dátum: 15.09.1985

Autori: Řápek Zdeněk, Červenka Jan

Značky: citlivosti, automatickou, prijímače, regulaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci citlivosti přijímače přenosového kanálu s frekvenčním dělením. Vynález splňuje požadavek širokého regulačního rozsahu při zachování malého intermodulačního zkreslení v průběhu celého regulačního rozsahu. Mezi první vstupní svorkou a první výstupní svorkou je zapojen pevný odpor. Mezi výstupními svorkami je zapojen fotoodpor, jehož odpor je nepřímo úměrný velkosti osvětlení jeho účinné plochy....

Zařízení k odporovému svařování termoplastických materiálů horkým klínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222426

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sádlo Karel, Wolf Jiří

Značky: zařízení, horkým, termoplastických, materiálů, klínem, odporovému, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odporovému svařování termoplastických materiálů horkým klínem a řeší problém regulovatelnosti teploty horkého klínu při svařování fólií tenčích než 0,2 mm, materiálů složených z několika vrstev, fólií z téhož druhu materiálu a odlišné síly a fólií odlišného druhu materiálu a odlišné síly. Účelu se podle vynálezu dosahuje tak, že činná plocha horkého klínu je vytvořena ze dvou samostatných polovin, z nichž každá je...

Přerušovač tahu s dvouvrcholovým uzávěrem pro plynové spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222425

Dátum: 15.09.1985

Autori: Šebek Jiří, Minarčík Antonín, Žďárský Josef, Eichler Zdeněk

Značky: plynové, přerušovač, uzávěrem, spotřebiče, dvouvrcholovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přerušovač tahu s dvouvrcholovým uzávěrem pro odtah spalin z plynových spotřebičů a uzávěr průchodu ohřátého vzduchu do komína. Podstatou vynálezu je, že nad přiváděcí částí přerušovače je umístěn dvouvrcholový uzávěr s táhlem, který je pomocí spojovacího čepu spojen s unašečem upevněným na hřídeli, která je excentricky uložena v odtahové části přerušovače. Kolmo na hřídel je na odtahové části přerušovače upevněn držák s poháněcím...

Komutátor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222424

Dátum: 15.09.1985

Autori: Čáslava František, Jakeš Jiří

Značky: elektrického, komutátor, točivého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komutátoru elektrického stroje točivého, jehož povrchy lamel na straně opačné přiložení kartáčů sběracího ústrojí jsou v proudu chladiva. Účelem vynálezu je zlepšení chlazení komutátoru, komutace, zvětšení proudového zatížení a provozních otáček elektrického stroje, jeho výkonu, snížení hmotnosti a úspora materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že lamely jsou na straně opačné přiložení kartáčů opatřeny prostředky zvětšujícími...

Transportní zařízení zejména tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222423

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lapeš František, Tenora Pavel

Značky: tkacího, stroje, transportní, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu náleží do oboru textilních strojů. Účelem vynálezu je odstranit dynamické rázy v řetězu použitém na oválové dráze. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že alespoň část délky mostníku je mimo spojnici os výkyvného uložení svého článku. Vynálezu lze využít v celé šíři strojírenství. Předmět vynálezu je vyobrazen na obr. 2.

Uranový zdroj referenčního záření gama a X

Načítavanie...

Číslo patentu: 222422

Dátum: 15.09.1985

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: referenčního, uranový, zdroj, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uranový zdroj referenčního záření gama a X. Podstatou vynálezu je zhotovení zdroje se zvýšeným podílem izotopu uranu 235 v rozmezí od dvou do deseti procent. Uranový zdroj referenčního záření gama a X podle vynálezu se vyznačuje emisí spektra záření, které je prakticky shodné se spektrem záření produktů a médií procesu zpracování uranové rudy. Pro tuto vlastnost je předmět vynálezu s výhodou použitelný pro etalonování a seřizování...

Energeticky selektivní sonda, zejména pro záření gama a X

Načítavanie...

Číslo patentu: 222421

Dátum: 15.09.1985

Autori: Švandelík Jaroslav, Ryba Jiří

Značky: energeticky, zejména, záření, selektivní, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší energeticky selektivní sondu, zejména pro záření gama a X, která v mechanicky uceleném pouzdře integruje detektor záření, zdroj vysokého napětí, amplitudový zesilovač, dva amplitudové diskriminátory a selekční obvod. Podstatnou výhodou je paralelní zapojení amplitudových diskriminátorů mezi amplitudovým zesilovačem a selekčním obvodem. Zařízení je účelovým jednokanálovým spektrometrem, který umožňuje progresivní aplikace měření...

Pojistný těsnicí uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 222420

Dátum: 15.09.1985

Autor: Dolejš Karel

Značky: těsnicí, uzáver, pojistný

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný těsnicí uzávěr řeší utěsnění hrdla u uzavřeného prostoru a současně uvolňování vnitřního přetlaku. Dosud známé uzávěry jsou složité, z několika druhů materiálů, jsou nákladné nebo nevhodné pro agresívní těkavé látky. Uzávěr podle vynálezu je opatřen pružnou částí vytvořenou zeslabením mezikruhové části dna válce. Na vnitřní straně dna má těsnicí část ve tvaru prstencovitého výstupku, je opatřen těsnicí vložkou z pružného, chemicky...

Automatický modulátor intenzity světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222419

Dátum: 15.09.1985

Autori: Černoch Boleslav, Hrázský Josef, Vajčner Antonín, Anton Vlastimil

Značky: světla, automatický, intenzity, modulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického modulátoru intenzity světla, jehož modulační prvek je tvořen dvěma proti sobě se pohybujícími křídly, upevněnými na vzájemně spřažených kolech, poháněných krokovým motorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi krokovým motorem a vzájemně spřaženými koly modulačního prvku je vřazeno soukolí s konstantním poměrem převodu kol, přičemž mezi jednotkou pro zadání žádaného modulačního stupně a krokovým motorem je...

Zařízení pro určení polohy krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222418

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vajčner Antonín

Značky: zařízení, určení, polohy, motorů, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro určení polohy krokového motoru sestávající ze snímače přibližné polohy krokového motoru a vyhodnocovacího obvodu, poskytujícího informaci o nastavené poloze krokového motoru v kterémkoliv místě pracovního rozsahu. Podstatou vynálezu je to, že k vyhodnocovacímu obvodu jsou paralelně připojeny jednak snímač a jednak současně přes fáze krokového motoru elektrický rozdělovací obvod.

Zařízení pro uchycení napínacího kopyta na napínacím obuvnickém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 222417

Dátum: 15.09.1985

Autori: Olšák Jan, Žíla Josef

Značky: obuvnickém, uchycení, zařízení, napínacím, kopyta, napínacího, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro uchycení napínacího kopyta na napínacích obuvnických strojích, které v průběhu napínání přizpůsobí polohu patní a klenkové části obuvi do optimální polohy, Podstatou vynálezu je zařízení pro uchycení napínacího kopyta na napínacím obuvnickém stroji, s výkyvným středicím trnem a polohově nastavitelnou nártovou opěrou. Zařízení je také opatřeno stranovým dorazem pro ustředění pravé nebo levé boty, přičemž...