Archív za 1985 rok

Strana 50

Deriváty dialkylesterov kyseliny 2-amínobutánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 245134

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lécz Sándor, Maczák József

MPK: C07C 101/22

Značky: deriváty, 2-amínobutánovej, kyseliny, dialkylesterov

Text:

...zníženie povrchového napätia vody pri 20 °C je uvedený V tabuľke 1. Prakticky zhodné výsledky sa dosiahnu pri použití namiesto kyseliny octovej 20 g kyseliny mravčej, za vzniku soli o nuž 1,4 563.TABUĽKA 1 g.11 0,5 11 2 5 10 mN . rrrľ 50,5 48,5 46,5 41,0 38,2 P r í k l a d 2 butylrlíaleinátil a 92 g 0,88 molu dietanol Príprava esteru vzorcaDo banky opatrenej miešadlom a teplomerom sa predložilo 200 g 0,88 molu) di amínu. Násada sa vyhriala...

Kompozitný systém na báze polyvinylchloridu a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244994

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kuzovkov Jurij Semenovie, Požela Juras Karlovie

MPK: C08L 27/06

Značky: systém, polyvinylchloridu, kopolymérov, vinylchloridu, kompozitný, báze

Text:

...rozblhnosti sa naplní 10 fliaš vodou o teplote 230 G, uzavrie sa a nechá sa padnúť z výšky 120 cm, cez PVC rúru o 110 mm, na keramickú dlažbu. Ak fľaša pád vydrží bez prasknutia, skúša sa znova tolkokrát, až sa rozbije. Týmto spôsobom sa preskúša všetkých 10 fliaš a vypočíta sa priemerný počet pádov do rozbitia. Pre fľaše z tohoto príkladu bol počet pádov od 1 do 4 a priemer 1,8 pádov.Pre výrobu húževnatých fliaš na ocot, so zníženou...

Způsob výroby nových N-arylsulfonyl-N’-pyrimidinylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244950

Dátum: 17.09.1985

Autori: Horváth Ladislav, Hrdina Karel, Štulc Petr, Hudec Zdenik, Polášek František

MPK: A01N 47/36, C07D 239/47

Značky: výroby, n-arylsulfonyl-n'-pyrimidinylmočovin, způsob, nových

Text:

...12, R 3 znamená vodik nebo a-lkylovou -skupi~ nu s 1 až 4 atomy uhliku, R 12 znamená alkylovou skupinu -s 1 až 4 atomy uhliku, R 13 znamená alikylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo benzylovou skupinu aZe sloučenin obecných vz-orců I a Ia, které se výhodné ipřipravují postupem podle vynálezu, jsou výhodné ty sloučeniny, ve kterýcha X znamená popřipadě substituovaný fenylový zbytek obecného vzorceR 1, R 2 a R 3 mají shora...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244948

Dátum: 17.09.1985

Autor: Stratil Jioí

MPK: A01N 57/12, C07F 9/38

Značky: výroby, způsob, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...patří tetrahydroTuran,toluen, methylisobutylketon, dimethylf-ormamid nebo další organické rozpouštědla ob-dobného charakteru.e důležité, aby tato reakce byla prováděna V přítomnosti proton oudlučující báze,kterou je například hydrid sodný a uhličitan udraselný, .přičemž se s výhod-ou používá hydridu ssodvného. Obzvláště výhodným rozpouštědlem je tetrahydrofuran. Molární poměr diethyl-N-formylaminomethylfostonátu k...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244947

Dátum: 17.09.1985

Autor: Koldovský Karel

MPK: C07D 263/44, A61K 31/42

Značky: aktivních, opticky, výroby, racemických, 5-substituovaných, oxazolidin-2,4-dionů, způsob

Text:

...aZ 6 znamená methoxyskupinu, ethoxyskupinu nebo methylthioskupinu, a farmaceutický upotřebitelných nkationických solí těch sloučenin obecného vzorce I,v nichž R znamená atom vodíku, ktery se provádí tak, že se atom fluoru ve sloučenině obecného vzorce IIve kterém Z 4 va Z 5 mají shore uvedený význam, vymění reakoí s methoxidem, eth-oxidem nebo methylmeiwkaxptidem za vzniku sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R zname-ná atom vodiku a...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244946

Dátum: 17.09.1985

Autor: Novotný Petr

MPK: C07D 263/44, A61K 31/42

Značky: racemických, výroby, oxazolidin-2,4-dionů, 5-substituovaných, aktivních, způsob, opticky

Text:

...Z 2 znamená ibenzyloxyskupinu, fenoxyskupinu, nitiroskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, Z 3 představuje methylovou skupinu, alkoxyskupinu s 1 nebo 2 atomy uhlíku, methylthioskuipinu, atom chloru nebo. flu-oru aZ 4 a Z 5 nezávisle na sobě znamenají vžidy atom vodíku, methylovou skupinu, atombromu, chloru nebo fluoru, kyaínoskupinu,nitnoskupinu nebo trifluormethylovouskupmu, Y znamená atom vodíku, wmethyiovou skujpinu, benzyloxyskupinu,...

Způsob výroby [S]-epimerů esterů kyseliny 7.beta.-malonamido-7.alfa.-methoxy-3-tetrazolylthiomethyl-1-dethia-1- oxa-3-cefem-4-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244940

Dátum: 17.09.1985

Autori: Mráz Vladimír, Hlavonik Jaroslav, Homolka Dimitrij, Bydžovský Jan

MPK: C07D 498/04

Značky: výroby, s]-epimerů, způsob, 7.beta.-malonamido-7.alfa.-methoxy-3-tetrazolylthiomethyl-1-dethia-1, kyseliny, oxa-3-cefem-4-karboxylové, esterů

Text:

...diethanolamin, pyridin, pikolin, kolidín nebo chinolin nebo alkohol, například methanol, ethanol, propanol, hexanol, oktanol nebo benzylalkohol, nebo průmyslové rozpouštědla příslušejíci k jiným řadám rozpouštédel nebo směsi dvou nebo vice rozpouštědel, které jsou uvedeny výše.Zvláště výhodným r-ozpsouštědlem je uhlovodík, halogenovaný uhlovodík, e-ster, keton, ether, alkohol, amid nebo sulfoxld nebo voda.Množství přidávané báze je od 100 ppm...

Způsob regulace vytváření průřezu volně pěnících polymerů, zejména polyuretanů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244926

Dátum: 17.09.1985

Autori: Slabý Vladislav, Jan Jioí, Doležal Luboš, Josífek Milan, Mrázek Jioí, Skok Milan, Kašpar Jioí

MPK: B29C 67/20

Značky: způsobu, polymerů, způsob, zejména, polyuretánu, pěnících, provádění, volně, zařízení, vytváření, průřezu, tohoto, regulace

Text:

...ostrý úhel.Objímka B uložená na zadní straně regulačního štítu 1 je spojena se zařízením na dodávku plynu, na výkresu neznázorněném,tvořeném s výhodou sacím ventilátorem. Proudění plynu, způsobující rozdíl nutný pro vytvoření průřezu pěnícího polymeru 4, zejména vzduchu, je znáz-orněno bílými šlpkami 9.Na přední straně regulačního štítu 1 je koaxíálně k objímce 8 uspořádána žábrová deska 10, která je v tomto provedení uložena sklopné ve...

Způsob výroby polyisokyanátpolyisokyanurátů cyklotrimerizací polyisokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244925

Dátum: 17.09.1985

Autor: Lopaur Ladislav

MPK: C08G 18/02

Značky: cyklotrimerizaci, způsob, polyisokyanátů, výroby, polyisokyanátpolyisokyanurátů

Text:

...zbytky katalyzátoru s obsahem křemičitých skupín ve zbytcích po destilaci po odstranění přebytku diisokyanátu a polyisokyanátpolyisokyanurátu. Po příslušněm zpracování je možno získat zpět celý podíl křemičité sloučeniny a znovu ji užít jako katalyzátor.Z použitelných fenolů je možno uvést monocykliclçé nebo polycyklické fenoly, které obsahují jednu nebo větší počet fenolových skupin a mimoto popřípadě různé substituenty, inertní vzhledem...

Ve vodě rozpustný skleněný předmět

Načítavanie...

Číslo patentu: 244923

Dátum: 17.09.1985

Autori: Šefl Vladimír, Nimec Josef, Ulrich Jioí

MPK: C03C 3/16

Značky: vodě, předmět, skleněný, rozpustný

Text:

...vyrobit předmět o přijatelném objemu se životnosti alespoň 3 měsíce. jak je uvedene, autoři požadují rychlost uvolñování menší než 25 mg.cm 3.d 1, přičemž bylo zjištěno, že sklo s takovou rychlostí LIVOIĎO-Váľlĺ se může zpracovat na předmět,který má takový objem, že se snadno může umístit do retikulárního bachoru jehněte. Léčbxa m.ědí se může proskyhovat zvĺřatům,která jsou snadno dosažitelná, přidáním měděných solí do pitné vody pro...

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244921

Dátum: 17.09.1985

Autori: Krulová Jarmila, Keim Lubomír, Mžourek Miroslav, Veltruský Vladimír, Klein František

MPK: A01N 47/36

Značky: účinné, výroby, herbicidní, rostlin, regulaci, prostředek, způsob, růstu, složky

Text:

...svých solí se podle tohoto vynálezu připravují tím, že se nechá reagovat arylsulfonylisokyanát nebo arylsulfonylisothiokyanát obecného vzorce IVV něniž X a Z mají významy uvedeny pod vzorcem I, popřípadě v prítomnosti báze při teplotěmezi -20 °C a 120 °C s aminopyrimldinem obecného vzorce VRm a Y mají významy uvedené pod vzorCem I, a získaná sloučenina se popřípadě převede na. sůl reakcí sulfonylmočoviny vzorce I s eminem, hydroxidem...

Způsob výroby nových spiroderivátů pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazinového kruhového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 244916

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kadidlo Miroslav, Kollmann Jan, Piálek Josef, Kueera Jaromír, Dyntar Miloš

MPK: C07D 487/04

Značky: kruhového, pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazinového, spiroderivátů, systému, výroby, způsob, nových

Text:

...0/0 pokusných zvířatÚdaje z tabulky 1 a 2 ukazují, že hypnotický účinek sloučenin podle vynálezu je vyšší než účinek Hexobarbitalu a přibližně stejný jako účinek Ketalaru, toxiclta těchto látek je podstatne nižší, než toxicita použitých srovnávacích sloučenin.V důsledku toho je terapeutický index sloučenin, vyrobených způsobem podle vynálezu, který je hlavním ukazatelem léčebne hodnoty některé látky 2- až 3 x vyšší než index srovnávacích...

Způsob výroby derivátů askochlorinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244911

Dátum: 17.09.1985

Autori: Walter Gerhard, Schnider Claus, Hinzen Dieter, Weber Karl-heinz, Kuhn Franz-josef

MPK: C07C 47/565

Značky: derivátů, způsob, výroby, askochlorinu

Text:

...podle tohoto vynälezu jsou účinné při cukrovce a mohou zlepšit metabolismus glycidů a tukovitých látek.Mechanismus účinku sloučenin podle vynálezu byl vyhodnocován při použití tukových buněk odebraných od diabetických zvířat, kterým byla některá z těchto látek perorálně podávána po určitou dobu. V případě, že byl perorálně podáván jednou denně dva týdny 4-0-karboxymethylaskochlorin krysám s cukrovkou vyvolanou streptozotocinem zvýšila se...

Způsob zpevňování a utěsňování hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244910

Dátum: 17.09.1985

Autori: Muacevic Gojko, Fügner Armin, Schromm Kurt, Mentrup Anton, Sach George Sidney, Renth Ernst Otto

MPK: C08L 33/26, E02D 31/04, E21B 33/138...

Značky: zpevňování, utěsňování, hornín, způsob

Text:

...že mezi částicemi, vpravenýmí do gelové struktury, a polymery, tvořícími gel, dochází také k chemickým vazbám, které ještě více zvyšují pevnost gelu. současně si však gel zachováva pružnost, bobtnatelnost a schopnost přijímat vodu, což je charakteristické pro známé gely na akrylově bázi,to znamená zabezpečují trvalé a úplné uzaąiření vrstvy proti pronikání vody.Obsah cementu ve druhé složce B, obsahující cementovcu vodní suspenzi, může...

Způsob výroby retardované formy bromhexinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244909

Dátum: 17.09.1985

Autori: Chene Alain, Borrod Guy, Wilkinson Nicholas Philip, Fischer Walter

MPK: A61K 9/32, C07C 87/62, A61K 31/135...

Značky: způsob, bromhexinu, retardované, formy, výroby

Text:

...užitý pro retardovanou formu se nesmí rozpustit předčasně v zažívací soustavě, obal musí zůstat tak dlouho neporušený ve střevě, až dojde k úplné difuzi účinné látky. Mimoto musí obal udržet v jádře kyselinu tak dlouho, až je bromhexin úplně rozpuštěn. V případě, že se obal rozpustí předčasně a je netěsný, dostane se střevní šťáva dovnitř a neutralizuje kyselinu. Pak by se vzhledem k praktické nerozpustnosti bromhexinu při pH střevní šťávy...

Způsob přípravy 2,4-diamino-5-(3′,4′,5′-trimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244908

Dátum: 17.09.1985

Autori: Drandarevski Christo, Mccarroll John James, Jones Stanley Peter, Curtze Jürgen, Tennison Stephen Robert, Lust Sigmund, Tickhill Doncaster

MPK: C07D 239/49

Značky: přípravy, způsob, 2,4-diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidinu

Text:

...obecného vzorce IV ná sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat, je-li to žádoucí, bez izolace, s guanostně používá methoxidu sodného.thoxypropionitrílu vzorce lll s ethylengly ný reakcí a-3,4,5-trimethoxybenza 1 p-menidinem V přítomnosti alkanolu obsahující Benzalisomer obecného vzorce lIa získa ako alkoxidu alkalického kovu se předněvadž má rovněž úlohu rozpouštědla. ce IV se přednostně používá V přebytku, ponomethyletheru....

Způsob přípravy 2,4-diamino-5-(3′,4′,5′-trimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244907

Dátum: 17.09.1985

Autori: Guga Jan, Lanczak Tadeusz, Pieper Helmut, Wrobbel Karl-heinz, Nickl Josef, Böhner Beat, Temme Helmut

MPK: C07D 239/49

Značky: přípravy, způsob, 2,4-diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidinu

Text:

...obvykle V průběhu 1 až 2 hodin. Vznikly benzylisomer se může izolovat, jeli to však žádoucí, může se cyklizovat s guanidinem bez separace.Benzylisomer obecného vzorce ll se necháva reagovat s guanidinem V přítomnosti alkoholu obsahujícího 4 až 8 atomü uhlíku. K tomuto účelu se přednostně používá terciárního butanolu nebo isobutanolu. Reakce mezi benzylisomerem a guanidinem se může provádět v přítomnosti dalšího organického rozpouštědla...

Způsob výroby nových indolo[2',3',3,4]pyrido[2,1-b]chinazolin-5-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244902

Dátum: 17.09.1985

Autori: Franz Klaus-dieter, Ambrosius Klaus, Tóth László, Flood Andrew, Kieser Manfred, Aulbert Heinz Gustav, Pilgram Kurt Hans Gerhard, Skiles Richard Daniel, Esselborn Reiner, Leonard John

MPK: C07D 471/14

Značky: indolo[2',3',3,4]pyrido[2,1-b]chinazolin-5-onů, způsob, nových, výroby

Text:

...sloučeninu na amid působením amoniaku, s výhodou za přítomnosti alkoholu nebo je možno tuto sloučeiíiníí převást na karbohydrazid působením hydraziíihydrátu, přičemž reakcí s aminy vznikají N-substituované nebo NN-disííbstitílovane amidy kyselín.Substituovane deriváty amidů kyselín je popřípadě možno získat převedením SĺGLčenin obecného vzorce I, V nichž alespoň jeden ze substituentü R 1, R 3, R 3, R 4, R 5 a/nebo R znamená karboxylovoíí...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244901

Dátum: 17.09.1985

Autor: Johanning Hermann

MPK: C07D 263/44, A61K 31/42

Značky: aktivních, způsob, 5-substituovaných, oxazolidin-2,4-dionů, opticky, výroby, racemických

Text:

...skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, nechá reagovat s tosgenem V prítomnosti inertního organického rozpouštědla a vzniklá sioučenina obecného vzorce lllRl- a R 3 mají shora uvedený význam, se hydrolyzuje za vzniku sloučeniny obecného vzorce I, V němž R znamená atom vodíku a zbývajicí obecné symboly mají shora uvedený význam, načež se popřĺpadě získaná racemická sloučenina obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku, rozštěpí na opticky...

Způsob výroby derivátů 4-oxothiazolidin-2-ylidenacetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244850

Dátum: 17.09.1985

Autori: Knap Jaroslav, Lakomý Miroslav, Rožnovský Josef, Juchelka Jloí, Kubec František

MPK: A61K 31/425, C07D 277/34

Značky: způsob, derivátů, 4-oxothiazolidin-2-ylidenacetamidu, výroby

Text:

...cí vcdlejší účinky. /Nevýhodou známých antiepileptik je, že při-pokusuovládnout záchvaty často selhávají a nadto mohou vyvolávat poruchy centrální nervové soustavy s mít i jiné vedlejší účinky až po aplastickou anemii /Goodman, Gilman. The Pharmacological Basis of Therapeutics - 6. vydání 1980. str. 451 s další/.I kdy se známých antikonvulziv použije ve vhodném výběru a kombinaci, je možno záchvaty ovládnou pouze u~ 50 pacientů, jimž byly tyto...

Způsob výroby nových amidů substituované piperazin-1-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244849

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jeoábek Miroslav, Varvaoovská Jarmila, Hloušek Vladimír, Jirmus Jerry, Režný Vladimír

MPK: C07D 295/18

Značky: substituované, výroby, nových, způsob, amidů, kyseliny, piperazin-1-yloctové

Text:

...Nnuethylpyrrolidon. Lexamethyltriamid fosforečné kyseliny sultoxidy, jako například dimethylsultoxid voda. Používat se nohou také směsi různých rozpouštědel.Beekce se při všech reekćních stupních. provádí pravidla při teplote místnosti. Podle ýeaktivity reakčních složek však může být taká vhodná provádět reekci zs chlazení popčípadě sa nižších teplot nebo při zvýšené teplotě, napríklad až při teplot varu použitého rozpouitědla nebo...

Způsob výroby 1-alkyl-3,5-difenylpyrazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244848

Dátum: 17.09.1985

Autor: Zámeeníková Helena

MPK: C07D 231/12

Značky: způsob, 1-alkyl-3,5-difenylpyrazolů, výroby

Text:

...roztok se pak přímo používá k přípravě IJ-dimethyl-J S-diíenylpyrazolium-nnethylsulfátu . .Postupuje se tak, že seshora popsaným způsobem získaný xylenový roztok l-methyl-LSdifenylpyrazolu smísí s takovým možstvím ethylendichlorldu. které zhruba odpovídzl umožltví xylenu zbývajícímu v zahuštěném xylenovćm roztoku pyrezolového derivátu.směs se zahřeje na teplotu cca 50 °c až 55 °c a pridá se k ní ekvímolární množství mbo Výhodné malý...

Způsob výroby nových substituovaných fenylalkyl(piperazinyl nebo homopiperazinyl)propylmočovin nebo -thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244847

Dátum: 17.09.1985

Autori: Sýkora Josef, Driemer Vladimír, Brudný Wilfried, Šiška Jaroslav

MPK: C07D 295/04

Značky: výroby, thiomočovin, homopiperazinyl)propylmočovin, substituovaných, fenylalkyl(piperazinyl, nových, způsob

Text:

...nižší ançanoyioxyskupinu, ni alkanoyiovou Ikupinu, ton haloganu, nitroskupinu, kyanoskupinu, nižší alkoxykąxbonylovou skupinu. dL/nižlí ąlkyl/aminosknpinu nebo trihaloqennvathylovou skupinu, AR 4 predstavuje autom vodíku, alkylorvou- skupinu s 1 až 12 temy uhlíku, cykľoalkylovou Ikupinu se 3 až B atcmy uhlíka, fenylovou skupinu nobo fenylovou skupinu substituwanou nižší alkylovou skupinou, halogvenam, nižší clkoxyskupinou. karboxylovou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244846

Dátum: 17.09.1985

Autori: Spáeilová Jozefína, Kadoun Slobodan, Hanáeková Anna, Eížek Dušan

MPK: A01N 37/18

Značky: prostředek, fungicidní, účinné, složky, výroby, způsob

Text:

...vhodné pro upotřebení jako prostředky k ochraně rostlin.Tak se mohou používat například funglcidní prostředky při ochraně rostlin k boji proti houbám ze tříd Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytrldiomycetes, Byqomycetes, Ascomycetes. Basídiomycetes. Deuteromycetes.Jako příklady,nikoli však limitující, lze jmenovat některé původce houhových chorob,kteří spadají podshora nadřazené pojmydruhy Bocrytis, jako například plíseň šedá /Botrytls...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244845

Dátum: 17.09.1985

Autor: Kaška Zdenik

MPK: A01N 25/32

Značky: kulturních, výroby, ochraně, rostlin, látek, prostředek, způsob, účinných

Text:

...jsou výhodné ty, ve kterých R 1 znamená halogenaikylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, zejména dichlormethylovou skupinu. a 2 podskupiny d/ tysloučeniny, ve kterých R 3 a R 4 znamenaji nezávisle na sobě atom vodíku nebo methylovou skupinu.skupinou účinných látek, kterou nutno zcela zvláště zdüraznit, je ta skupina, ve které X znamená atom kyslíku. R 1 znamená haloqenalkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo halogenalkenylovou skupinu se...

Způsob výroby derivátů indanylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244844

Dátum: 17.09.1985

Autor: Petru Miloš

MPK: C07C 143/75, A61K 31/18, C12P 13/02...

Značky: způsob, výroby, derivátů, indanylu

Text:

...s nosiči obvyklými v galenické farmacii hodí k lé 3 . 24484(čení rheumatlckých onemocnění, jako rheumatícká arthrltidy, silné arthritldy nebo zánětu obratlů /zad/, bronchiálního aethma, senné horečky aj.Dále je pozoruhodné, že se deriváty indanylu obecného vzorce I mimoto hodí 1 k léčení migrény a dysmenorhoe a snižují rieiko thrombosy.Překvap 1 vě.jsou mezi deriváty indanylu podle vynálezu 1 takové, které mají navíc účinek...

Synergicky působící fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244843

Dátum: 17.09.1985

Autori: Langmajer Miroslav, Jareš František, Kosina Jioí, Voddák Jloí, Králík Miloslav, Attl Jan, Havlíeek Rudolf, Boeek Otakar, Bednáo Karel, Horáeek Jioí, Med Ladislav

MPK: A01N 33/18, A01N 47/12

Značky: fungicidní, působící, synergický, prostředek

Text:

...kyseliny obecného vzorce I, kde R má shorauvedený význam, benzimidezolový derivát obecného vzorce II, kde R 1 má shore uvedený význam,ve hmotnostním poměru 1 2 až 14 5 1.Deriváty obecného vzorce I.jedna z účinných složek synergicky gůsobícího fungicidního Prostŕedku podle vynálezu, jsou estery 3,5-dinitro-4-chlorbenzoové kyseliny, přičemž tedy R V obecnám vzoroi I znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku. s výhodou s 1 až 4 atomy...

Synergicky působící fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244842

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kárníková Vlasta, Tesao Zdenik, Šveoepa Otakar, Lubovský Jaroslav, Strnadová Vira, Vyeichl Jaroslav, Jakl Vladimír, Králíeek Josef, Fara Jioí, Eervenka Pavel, Nimcová Jitka

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, fungicidní, synergický, působící

Text:

...1-0, 1 100-10 l-Q, 1 10-1 Isopropyl-p , S-dini tro- -d-chlor benzoát 10-1 100-10 10-1 100-1 terc-Butyl-B, S-dinitro-4-ch 1 or benzoát 100-10 100-10 lO-l l 000-100 ł-Amyl--LS-dinitro-xł- .Tricho- Helmintho- Fusarium thecium sporium graminearoseum carbonum rum 10-1 100-10 10-1 10-1 100-10 100-10 1-0,1 100-10 100-10 10-1 l 000-100 1 000-100 IOOV-IO l 000-100 100-10 1 000-100 1 noo 1 000 1 ooo 1 ooo 1 oooPoznámka Oktylester nebyl dále...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244841

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kubát Jan, Lamplot Rostislav, Vavoich Zdenik, Š?astný Karel, Eapek Emilián, Hájek Lubomír, Holub Bohumil

MPK: A01N 31/06

Značky: výroby, účinné, způsob, složky, prostředek, herbicidní

Text:

...vzorce n jk a n mají supra uvedené výmeny. s hydrexylauiuy obecního vzorceR 3 n( hora uveden( výauany,v inattuích adidlech při teplotě mezi o °C teplotou varu zaakční multi. zejména při teplotłch mezi 15 a 70 °C. Pepłípadl je uołno poulívat hydroxylamin ve formě vodnőho roztoku.vhodnými ezpeultidly pro tuto eakci jsou například alkeholy, jako Inethanol, ethanol,hopzopanol, cyklohaxaxzol, popłípadě chlorovaně uhlovodíky, jako hexan....

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244839

Dátum: 17.09.1985

Autori: Velieka Miroslav, Mrázek Karel

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, synergický, herbicidní

Text:

...kyseliny a butylestetu 2-Eł-/5-tr 1 fluormethyl-2-Eenoxy/fenoxy-3-hydroxypentanově kyseliny.Pod pojmem herbioid. jak se ho používá v tomto popisu se rozgmí sloučenina, která Potlačuje nebo modifikuje růst rostlin. Pojnem herbicidně účinné množství se označuje jakékoliv množství této sloučeniny, které umožňuje dosáhnout tohoto efektu.Potlsčující s modifiksční účinky zahrnuji všechny odohylky od původního vývoje,...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244838

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kublín Karel, Mazurek Jaromír

MPK: A01N 57/20

Značky: herbicidní, prostředek, synergický

Text:

...účinnost směsi dvou nebo více herbicidně účinných sloučenin je vyšší než součet herbicidních účinnosti obou sloučenin použitých jednotlivé.Intenzita ošetření /stupeň dávkování/ bude záviset na potlačovaných plevelných rostlináoh a na stupni požadovaného potlačení. Obvykle se prostředků podle vynálezu nejúčinněji používá v množství od 0,011 do 56 kq/ha, vztaženo na účinné složky, přednostně v množstvíPro ilustraci bylo pripravena...

Řetěz dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244836

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lonský Jioí, Palieková Jidda, Eecháeek Jaroslav, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: B65G 19/20, F16G 13/06

Značky: dopravníku, řetěz

Text:

...první i druhé podlouhlé bočnice 3 a i.Průměr příčkovýoh čepů g, g odpovídá průměru vnitřního vrtání dutého válce g. Délka Prvního i druhého čepu g, g může být volena ve stejněm rozsahu, avšak výhodné je shodná seVzdálenosti mezi podlouhlými bočnicemi l, i, představujíoí maximální rozměr nosné plochy mezi sousedními řetězovými články 1.Díky pružnosti materiálu, ze kterého jsou první i druhá bočnice 3, 4 vyrobeny, mohou být od sebe snadno...

Způsob výroby dihydroaryloxyalkylamino-1,2,4-triazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244830

Dátum: 17.09.1985

Autori: Rádl Josef, Forejt Jioí

MPK: C07D 249/14, C07D 401/12, A61K 31/425...

Značky: způsob, derivátů, dihydroaryloxyalkylamino-1,2,4-triazolových, výroby

Text:

...hospodárně v počeíteční fázl eyntézy.a/ 19,8 /0,425 mol/ ethanolu se pŕidá k 19,9 g /O,O 85 mol/ S-S-ll-pyrrolidinylmethyll- fenoxyJ-l-propanaminu a 500 ml amoniaku v plynné formě ae akondenzuje v roztoku. Reakčnísun/če se ochladí na teplotu -85 °c v láznl tvořené acetonem se suchým ledem a po čátech se přldává 10,00 g /0,425 mol/ rozdrceněho kovového eodíku tak, že druhý a každý další podílse płidá po úplném odbarveni roztoku.Poté, co...

Způsob výroby derivátů kyseliny benzoové s antimikrobiální účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244825

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lexa Jan, Výborný Jaroslav, Stupka Jindoich

MPK: A61K 31/325, A01N 37/10, A61K 31/19...

Značky: antimikrobiální, výroby, způsob, účinnosti, derivátů, benzoové, kyseliny

Text:

...použito těchto zkratekKe 171,5 g 3-fenyl-1-propanolu se během 1 hodiny za míchání přidá 95 ml acetylchloridu. Směs se zahŕívá 2 hodiny pod zpätným chladičem, přičemž se vznikající chlorovodík a nadbytek acetylchloridu odstrani.Jakmile teplota reakční měst klesne na teplotu místnosti, płikepe se reakční směs za míchání do 800 ml dýmvé kyseliny dusičná o hustotě 1,49, ochlazené na teplotu -25 °C. Pŕidáváni trvá 1 hodinu. během níž sa teplota...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244824

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jaroš František, Buryšek František, Hortlík František, Kotrba Zdenik, Lebediv Vladimír

MPK: A01N 31/06

Značky: látek, účinných, způsob, herbicidní, výroby, prostředek

Text:

...nebo ethoxykarhonylovou skupinu.Substituent R V obacnám vzorci I znamená narozvětvaně neho rozvětvané alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, tj. skupinu methylovou, ethylovou, n-propylovou. isopropylovou,nrbutylovou. sek.buty 1 ovou, isobutylovou a tarc.buty 1 ovou.Substituemt R 3 v obecném vzorci I znamená propgrgylcvou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku nebo halogenalkenylovou...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244823

Dátum: 17.09.1985

Autor: Uoídil Pavel

MPK: A01N 57/12

Značky: výroby, akaricidní, látky, insekticidní, prostředek, účinné, způsob

Text:

...sodné, sodné soli sulťonovaněho rioinověho oleje a àlkyiarylsulíoníty sodné jako je dodecylbenzensulíonat, a polymery ethylenoxidusměsi tohoto vynálezu mohou být například formulovány jako amdčitelné praěky, popraše qranule, roztoky, emulgovatelně konoentríty, amzlae, suspanzní koncontraty a aerosoly.Smłčitelnć práčky obvykle obsahují 25, 50 nebo 75 l hmotnostních aktivní složky a obvykle obsahují v ptídavku k tuhćmn inartnímn nosiči 3...

Prostředek pro hubení hmyzu a nematodů, jakož i jejich larev a vajíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 244822

Dátum: 17.09.1985

Autori: Rybníeek Josef, Pangrác Pavel, Houska Stanislav

MPK: C07C 149/415, C07D 333/24, A01N 37/34...

Značky: larev, nematodů, hmyzu, jakož, prostředek, hubení, vajíček, jejich

Text:

...se mají účinné látky použít k moření setby, mohou se také přidávat barevné látky,které by dávaly namořená setbě podstatné zřetelnější zbarvení.Podll účinné látky, popŕipadě účinných látek v různých přípravcích může kolĺsat v širokém rozmezí. Například může přípravek obsahovat 10 až 90 hmotnostníoh účinné látky. 90 až 10 hmotnostních kapalného nebo pevného nosiče. jakož i popřípadě ažwzo hmotnostních Povrchové aktivní latky.Aplikace...

Způsob výroby nových substituovaných fenylalkyl(piperazinyl nebo homopiperazinyl)propylmočovin nebo -thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244821

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kubata Milan, Nimec Jioí, Matal Oldoich, Stránský Milan

MPK: C07D 295/04

Značky: nových, thiomočovin, homopiperazinyl)propylmočovin, substituovaných, fenylalkyl(piperazinyl, výroby, způsob

Text:

...nebo trihalogenmethyiovou skupinu, R 4 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, cyklo alkylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, fenylovou skupinu neho fenylovouskupinu substituovanou nižší alkylovou skupinou, halogenem, nižší alkoxyskupinou, karboxylovou skupinou, nižší alkoxykarbonylovou skupinou, kyanoskupinou nebo nitroskupinou, je číslo o hodnotě 1. 2 3 nebo 4, má hodnotu 3 aznamená kyslík neho síru.lb/...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244820

Dátum: 17.09.1985

Autor: Halamka Petr

MPK: A01N 43/50

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...se pro reakci s athylesterem obecně používá alespoň 1 mel alkoholu. Výhodně sepoužívá mírný molární přebytek.Reakční směs se refluxuje do dokončení reakce. Reakční produkt se isoluje oddelením těkavých látek. V zavislosti na teplotě varu použitého rozpouštědla je možno pracovat za atmosférickáho nebo nižšího nebo vyššího tlaku. Ethanol se výhodné odhání za zvýšenéteploty a sníženáho tlaku. Reakční produkt se zpracovává běžným...

Způsob výroby 2-alkylthio-1-aminoalkyl-5-oxo-2-pyrrolin-3-karbonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244815

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lapka Milan, Eechmánek Miroslav, Iurec Ján, Žajdlak Miroslav, Žajdlík Miroslav, Putera Vladimar, Bareák Miroslav

MPK: C07D 401/06, C07D 207/38, A61K 31/40...

Značky: způsob, výroby, 2-alkylthio-1-aminoalkyl-5-oxo-2-pyrrolin-3-karbonitrilů

Text:

...s mají ochranné účinky proti žsludečnnn vľedüm. orálni snášenlivost těchto slou Eenin je velmi dobrá. vynález proto zahrnuje i použití sloučenin obecného vzorce I při profylaxi a therspii thrombotických stavu.Sloučeniny obecného vzorce I je možno aplikovat v kapalné nebo tuhé podobě orálně nebo psrenterälně. Jako injekčniho roztoku se použivá především vody. která obsahuje prísady ,obvyklé u injekčnich roztoku, jako jsou etabilizatory, pomocné...