Archív za 1985 rok

Strana 5

Zařízení na odstraňování pevných částic z kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220700

Dátum: 15.12.1985

Autor: Barták Ladislav

Značky: pevných, částic, kapaliny, zařízení, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odstraňování pevných částic z kapaliny, zejména z vody. Zařízení je určeno zejména pro hrubé předčistění odpadních vod v čistírnách a úpravnách vod a pro separaci hrubých nečistot v potravinářském a cukrovarnickém průmyslu. Zařízení sestává z rotačního kuželového síta, hřídele, převodovky, elektromotoru a přívodního potrubí. Vrcholový úhel rotačního síta je 30° až 150° a v místě svého vrcholu je síto spojeno s...

Úchop pro zdvíhání nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220699

Dátum: 15.12.1985

Autori: Veit Česlav, Sniegon Jan, Chromečka Miroslav

Značky: úchop, zdvíhaní, nosníků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdvihání tyčového materiálu, zejména válcovaných nosníků velkých délek, např. kolejnic a řeší úchop pro zdvihání těchto nosníků. Úchop sestává z tělesa, třmenu a pojistného kolíku. V tělese úchopu je vytvořeno vybrání jehož tvar odpovídá tvaru příčnému průřezu hlavy zdvihaného nosníku. Dále je na jeho druhém konci upraven výřez pro nasazení třmenu opatřeného čepu a úvazkem pro lano. Pro zdvihání nosníku jsou na závěs jeřábu...

Lis šnekový vytvářecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220698

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bartošek František, Kučera Antonín

Značky: vytvářecí, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi lisovací jednotkou a hnací jednotkou lisovací hřídele se šnekem je těleso, k jehož vnitřní čelní stěně jsou připojeny snímače tuhosti keramického těsta, které jsou svými opačnými konci uloženy v čočkách na přilehlé stěně vyrovnávací desky suvné na hřídeli v tělese a vyrovnávací deska má na své protilehlé stěně po obvodě pružiny, opírající se o soudečkové axiální ložisko.

Způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220697

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tapušík Anton

Značky: forem, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby forem, zvláště pro tvarování spodkových dílů obuvi se soustavou odlehčovacích dutin. V současné době se k tvarování spodkových dílů obuvi užívají formy zhotovené metodou stabilizovaných kovových skořepin. Jejich nedostatky spočívají především v obtížném upevňování různých pomocných prvků, jako např. odlehčovacích těles apod., s ohledem na křehkost materiálu skořepin. Podstatnou nevýhodou je omezené množství...

Polovodičová součástka planární PIN-fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220696

Dátum: 15.12.1985

Autori: Benc Ivo, Urbanec Jan, Kříž Josef, Ladnar Josef, Kerhart Jaroslav, Kopecký Josef

Značky: polovodičová, pin-fotodiody, součástka, planární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšení funkce planární PIN-fotodiody v důsledku jiného uspořádání polovodičové součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polovodičová destička planární PIN-fotodiody je k nosné základně pouzdra, vytvářející zároveň elektrický spoj, připevněna a vodivě spojena ze strany opačného typu vodivosti, než je vodivost základního materiálu polovodičové destičky. Vynálezu lze s výhodou využít v optoelektronice a jako detektor záření, s...

Upínací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 220695

Dátum: 15.12.1985

Autor: Karvánek Vladimír

Značky: upínací, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího mechanismu, zejména k aretaci dvou na sobě uložených součástí proti stranovému pohybu. Podstatou vynálezu je mechanismus tvořený tělesem ve tvaru dvojramenné páky, jejíž kratší rameno je otočně uloženo ve třmenu upevněném na dosedací přírubě vodicího čepu nosného prvku, a delší rameno je na svém konci opatřeno vidlicí s příčkou pro záběr se středovým šroubem vodicího čepu. Delší rameno je dále opatřeno nábojem, ve...

Způsob výroby 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)-benzensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220694

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kočí Josef, Körner Jaroslav

Značky: výroby, 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)-benzensulfonamidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzensulfonamidu, klinicky užívaného diuretika, reakcí 3-chlor-3-(4-chlor-3-chlorsulfonylfenyl) ftalidu s amoniakem, v prostředí netečných organických rozpouštědel, s použitím plynného amoniaku, při teplotě 35 až 40 °C.

Zásobník dlouhých předmětů, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220693

Dátum: 15.12.1985

Autor: Vardan Bohumil

Značky: zejména, předmětů, dlouhých, zásobník, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ukládání dlouhých předmětů do zásobníku, které bylo dosud spojeno s nadměrným hlukem, nepříznivě ovlivňujícím pracovní prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná plocha zásobníku je upravena svisle posuvně a brzdicí element sestává nejméně ze dvou otočných ramen, umístěných v rovině dopravního skluzu, přičemž na jednom konci zásobníku v jeho podélné ose je umístěn čelní srovnávač. Zásobník je vhodný v provozech s...

Průmyslová pračka plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220692

Dátum: 15.12.1985

Autori: Choura Václav, Škrna Stanislav, Klimeček Rostislav

Značky: průmyslová, plynů, pračka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt jednoduchou konstrukci průmyslové pračky plynů, vhodné zejména pro velké objemy. Tohoto cíle se dosáhne tak, že pračka sestává z jediného horizontálně uspořádaného tunelu nebo kanálu, který je uvnitř opatřen svislými přepážkami. Tyto přepážky usměrňují plynnou fázi střídavě ke dnu nebo ke stropu. Mezi jednotlivými přepážkami je vertikálně orientovaná výplň, která je v každé sekci samostatně smáčena.

Odlučovač vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220691

Dátum: 15.12.1985

Autor: Dušek Stanislav

Značky: řepy, zejména, plodin, cukrové, balastu, zemědělských, dopravovaných, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy. Vynález řeší konstrukční uspořádání odlučovače vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy. Sestává z roštu vytvořeného z tyčí. Rošt je umístěn mezi bočnicemi nad sběrným žlabem a je skloněn ve směru pohybu dopravovaných zemědělských plodin. Rošt dále sestává z držáku, na němž jsou provedeny pružné díly. V nich jsou za účelem...

Automatický stabilizátor motorových vozidel s čidlem odstředivé síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 220690

Dátum: 15.12.1985

Autori: Řeháčková Anna, Řeháček Josef

Značky: čidlem, vozidel, síly, odstředivé, motorových, automatický, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nákladní motorové dopravy, zvláště vojenské, a později i dopravy osobní. Vynález řeší stabilizaci a bezpečnost motorových vozidel při zvýšené hospodárnosti provozu i zvýšené rychlosti jízdy vozidel v zatáčkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zvedací mechanismus se opírá o nápravu u každého kola (nebo o rám vozidla) a zvedá karoserii vozidla vždy na vnější straně zatáčky, přičemž výška zdvihu je závislá na stupni vychýlení...

Spoj obkladových deskových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220689

Dátum: 15.12.1985

Autori: Karpaš Jan, Pospíšil Zdeněk

Značky: dílců, deskových, obkladových

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj obkladových deskových dílců, zejména pro protipožární obklady stěn ve stavebnictví. Spoj je tvořen plochou spřahovací sponou s výřezy, která zapadá do prořezů obkladových dílců a spojuje jednak dílce na sobě ležící a dále je spřahuje s dílci na opačné straně obkládané konstrukce.

Rozvod sání dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220688

Dátum: 15.12.1985

Autori: Havrlík Jiří, Pýcha Karel, Steiger Josef

Značky: rozvod, spalovacího, dvoudobého, motorů, sání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučového rotačního šoupátka rozvodu sání dvoudobých motorů. Řeší problémy se špatným těsněním šoupátka, komplikovaného přístupu k šoupátku u jiných konstrukcí, případně problém s velkou stavební šířkou motoru zapříčiněné konstrukcí šoupátka. Kotoučové rotační šoupátko je uloženo na klikovém hřídeli mezi ložisky uložení klikového hřídele. Víko skříně šoupátka plní funkci těsnění šoupátka, držáku zapalování a v prodloužení...

Způsob zajištění součástí, zejména proti vzájemnému posunutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220687

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sedláček Jaroslav, Varha František

Značky: součástí, zejména, proti, posunutí, zajištění, způsob, vzájemnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojních součástí a řeší způsob zajištění součástí proti vzájemnému posunutí v případech, kdy není možné provést svrtání součástí. Podstatou vynálezu je, že v jedné součásti se nejprve upraví otvor, do něhož se zalícuje spojovací prvek tak, aby jeho vyčnívající část zasahovala do druhého otvoru většího průřezu, upraveného v druhé součásti, načež se vzniklá mezera vyplní výplňovým prostředkem.

Hydraulicko-pneumatický vyhazovač, zejména pro buchar s protiběžnou šabotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220686

Dátum: 15.12.1985

Autori: Smejkal Miroslav, Novák Jan

Značky: hydraulicko-pneumatický, vyhazovač, zejména, protiběžnou, šabotou, buchar

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění rychlého, přesného a fyzicky nenáročného zakládání ohřátého polotovaru do zápustky a snížení sdílení tepla z výkovku do zápustky. Uvedeného účelu se dosáhne vyhazovacím trnem, spojeným s pístem pracovního válce, kde prostor nad pístem je propojen se zdrojem tlakového vzduchu a prostor pod pístem je prostřednictvím přívodního a odpadního potrubí, napojenými na elektrohydraulický ventil, propojen se zdrojem tlakového...

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220685

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vykopal Jan, Petráš Václav

Značky: čerpadlo, oběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se oběhového čerpadla bezucpávkového typu pro teplovodní a horkovodní systémy ústředního vytápění. Zejména řeší otázku utěsnění vinutí statoru proti proniknutí čerpané kapaliny z hydraulického prostoru čerpadla. Podstatou vynálezu je oběhové čerpadlo, kde mezi rotorem a statorem elektromotoru je umístěna oddělovací vložka hrncovitého tvaru, opatřená na straně odvrácené uložení oběžného kola...

Vícevrstvý filtr k čištění důlních odpadních vod s obsahem síranů, organických látek a mechanických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220684

Dátum: 15.12.1985

Autori: Soukup Miloslav, Hrubý Vladimír, Cibulka Jiří, Ruml Vladimír, Fuchs Petr, Šíp František, Lanc Václav

Značky: čištění, vícevrstvý, filtr, nečistot, organických, síranu, mechanických, látek, důlních, odpadních, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvý filtr k čištění důlních odpadních vod s obsahem síranů, organických látek a mechanických nečistot, vyznačený tím, že sestává z pevné kovové kostry, inertní kontaktní hmoty, s výhodou tříděné škváry a vrstvy odpadních ohřevných solí s obsahem chloridu barnatého nebo odpadních cementačních prášků s obsahem uhličitanu barnatého nebo s výhodou směsi odpadních ohřevných solí a odpadních cementačních prášků.

Zařízení pro určování okamžiku vstřiku paliva do válce naftového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220683

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novotný Jiří, Hyanová Blanka

Značky: motorů, paliva, okamžiku, určování, vstřiku, naftového, válce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení obsahuje stroboskopickou lampu, zaměřenou na setrvačník se značkami a na přilehlou část skříně motoru se značkou. Na stroboskopickou lampu je napojen snímač vibroakustických signálů, přiložený na povrch vstřikovače.

Zařízení pro likvidaci smyček útkové příze pro textilní stroje, zejména pro víceprošlupní tkací stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220682

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šimek Jindřich, Klouda Zdeněk

Značky: příze, zejména, víceprošlupní, smyček, tkací, textilní, zařízení, útkové, likvidaci, stavy, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený vynález se týká oboru textilní výroby tkaniny na tkacích stavech s postupujícím prošlupem a řeší problém likvidace tvořících se smyček při dávkování útku do zanášečů. Podstatou vynálezu je zařízení k likvidaci smyček útkové příze odtahované ze zásobní cívky dávkovací jednotky při soukání na útkovou cívku zanášeče tím, že procházející příze při soukání je svírána mezi vnitřní stěnou omezovače a horní hranou zásobní cívky a brzděna silou...

Způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220681

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šikula Josef, Koktavý Bohumil, Pína Bohumil, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav

Značky: způsob, kov-polovodič, kov-kov, kontroly, kontaktů, kvality

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov zejména u výkonových polovodičových součástek. Do procesu výroby je zařazeno měření spektrální hustoty fluktuací na vyráběných kontaktech, při kterém se na měřený kontakt přivádí stejnosměrné napětí nebo stejnosměrný proud přes zatěžovací odpor a analyzátorem statistických charakteristik šumového napětí se snímá spektrální hustota fluktuací.

Způsob tepelného zpracování nití ze syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 220680

Dátum: 15.12.1985

Autori: Knap Vladislav, Procházka Jan

Značky: nití, tepelného, syntetických, způsob, vláken, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování nití ze syntetických vláken, zahrnující průchod nití fixační zónou o teplotě 100 °C až 260 °C při dloužicím poměru až 1 : 1,15, chlazení a navíjení nití na nosiče návinu. Účelem vynálezu je snížení sráživosti a tažnosti nití. Podle vynálezu se nitě přivádějí do zóny chlazení rychlostí vyšší, než je rychlost odvádění nití z této zóny. Výhodou řešení je dosažení poměrně nízké sráživosti nití při nižší...

Zařízení pro dopravu stříhaného materiálu v letmých nůžkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220679

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šidák Miloš, Lukes Vladimír

Značky: letmých, nůžkách, zařízení, stříhaného, materiálů, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dopravu stříhaného materiálu v letmých nůžkách, určených zejména pro stříhání vyválcovaných sochorů velkých průřezů. Řeší se jím spolehlivé vedení poslední části sochoru v prostoru letmých nůžek. Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou unášecích válečků, uspořádaných vertikálně uvnitř stojanu letmých nůžek těsně před dráhami nožů, v rovině kolmé na směr pohybu stříhaného materiálu. Jeden z unášecích válečků je...

Elektromagnetický štít rotoru turboalternátoru se supravodivým budicím vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 220678

Dátum: 15.12.1985

Autori: Žížek František, Müller Josef

Značky: budicím, supravodivým, elektromagnetický, turboalternátoru, rotoru, štít, vinutím

Zhrnutie / Anotácia:

Vnější válec elektromagnetického štítu je vyroben z materiálu o vysoké mechanické pevnosti a vnitřní z materiálu o vysoké elektrické vodivosti. Mezi oběma válci může být vložen jeden nebo více meziválců, jejichž elektrická vodivost se zmenšováním poloměru stoupá a mechanická pevnost klesá. Válce a meziválce jsou mechanicky spojeny nasazením s přesahem za tepla. Vynález se týká stavby elektrických točivých strojů se supravodivým budicím vinutím.

Zařízení pro dávkování vzorků pro izotachoforetickou kolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220677

Dátum: 15.12.1985

Autor: Ryšlavý Zbyněk

Značky: kolonu, dávkování, zařízení, vzorků, izotachoforetickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro dávkování vzorků pro izotachoforetickou kolonu. Zařízení je tvořeno pístovou mikrobyretou z elektricky nevodivého materiálu, která má tvar rotačního tělesa, otočného v loži z elektricky izolujícího materiálu. Ve vnitřním válci mikrobyrety je uložen pohyblivý píst a zaústěny dva připojovací otvory. Mikrobyreta sestává z kapilární trubice zachycené v kuželovém tělese.

Způsob stabilizování síťovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220676

Dátum: 15.12.1985

Autor: Krčma Radko Drsc

Značky: způsob, stabilizování, síťovin

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu stabilizace síťovin je vytvoření pevných adhezních spojů v místech překřížení niti. Vynález spočívá v tom, že tkaná, pletená nebo propletená síťovina se při odtahu ze stroje nebo při převíjení uvede v napnutém stavu do styku s povrchem napěněného roztoku nebo vodné disperze pojiva, například polyvinylalkoholu, esterů a éterů celulózy, želatiny, klihu, vinylových polymerů, načež se pojivo koaguluje. Síťovina přichází do styku se...

Filtrační rámeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 220675

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hořínek Miloš, Jaroměřský Ladislav

Značky: filtrační, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační rámeček pro kontinuální zahušťovací filtry. Vynález řeší upevnění filtračního rámečku ke sběrnému roštu filtru a uchycení filtrační tkaniny. Filtrační rámeček opatřený dvojhrdlem s upínky pro připojení ke sběrnému roštu filtru, je v horní části opatřen nákružkem a svěrkou pro uchycení filtrační tkaniny.

Zapojení pro ověření správnosti funkce řídicího bloku vačkového hřídele vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220674

Dátum: 15.12.1985

Autor: Hošková Marie

Značky: funkce, hřídele, ověření, vznětového, bloků, motorů, vačkového, zapojení, správnosti, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká zapojení pro ověření správnosti funkce řídicího bloku vačkového hřídele vznětového motoru, zejména lodního, které elektronickými obvody simuluje nastavení správné polohy vačkového hřídele, které je z důvodu bezporuchového provozu a bez zastavení motoru nutno kontrolovat před každým hlavním manévrem lodního motoru, jakými jsou start a reverzace, dávaným povelem lodním telegrafem z kapitánského můstku nebo z centrálního pultu...

Způsob diagnostického zjišťování úbytku tlakového média z hydraulických obvodů nebo prvků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220673

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rychtrmoc Josef, Ropek Ivan

Značky: diagnostického, způsob, prvků, zjišťování, tohoto, provádění, media, hydraulických, způsobu, úbytku, obvodů, zařízení, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu diagnostického zjišťováni úbytku tlakového média z hydraulických obvodů nebo prvků a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Způsob postupného měření hmotnostního zatížení elektromagnetu separátoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 220672

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubín Sáva, Hrabec František, Delong Alfréd, Odstrčil Libor, Žák Pavel, Heger Antonín

Značky: zatížení, provádění, zařízení, měření, separátoru, hmotnostního, postupného, elektromagnetů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit postupné měření hmotnostního zatížení elektromagnetu separátoru, které se provádí sčítáním změn magnetického toku, vyvolávaných magnetickými předměty přitaženými elektromagnetem. Zařízení k tomuto účelu sestává z cívek, obepínajících jho elektromagnetu, které jsou napojeny na zesilovač, jehož výstup je napojen na převodník napětí frekvence, který je svým výstupem spojen s vratným čítačem, spojeným s porovnávacím...

Zařízení pro plynulé srovnávání kusových, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220671

Dátum: 15.12.1985

Autori: Salamon Pavel, Zalubil Jan

Značky: zejména, srovnávání, zařízení, plynule, kusových, cihlářských, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulé srovnávání kusových, zejména cihlářských výrobků. Účelem vynálezu je zajištění přesné polohy výrobků v řadě bez bočního vychýlení, případně úhlového natočení. Uvedeného účelu se dosáhne pomocí bočního pohyblivého vedení, které je tvořeno řemeny nebo řetězy (10) uspořádanými pomocí hnacích kotoučů (7), vodicích kotoučů (8), vodicích lišt (18) a napínacích kotoučů (9) do zužujícího se náběhu (25) a rozšiřujícího se výběhu...

Způsob odstraňování kysličníků síry z odpadních průmyslových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220670

Dátum: 15.12.1985

Autori: Klimeček Rostislav, Kehar Josef, Kadlas Pravdomil, Pálffy Alexander, Škrna Stanislav

Značky: síry, průmyslových, plynů, způsob, odstraňování, kysličníku, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu jak vypírat kysličníky síry z průmyslových plynů s využitím odpadní kyseliny sírové. Tohoto cíle se dosáhne tak, že odpadní plyny o teplotě vyšší, než je jejich rosný bod se vypírají kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 30 % hmot., která dále obsahuje 1 až 13 proc. hmot. síranu železnatého. Je vhodné používat kyselinu sírovou z výrobny titanové běloby. Vypírací kyselina necirkuluje v absorpčním uzlu.

Vrtný výplach se zvýšeným mazacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220669

Dátum: 15.12.1985

Autori: Skalský Jiří, Kotyza Radomír, Přikryl Josef, Vališová Irena

Značky: mazacím, vrtný, účinkem, zvýšeným, výplach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hlubinného vrtání především průzkumných a těžebních vrtů. Řeší problém vrtného výplachu s mazacím účinkem za účelem zmenšování otěru vrtného nástroje a snižování tření vrtné kolony, zejména pro vrtání v přítomnosti minerálních solí a dispergovaných pevných částic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrtný výplach obsahuje 0,1-5 obj. % mazací kompozice, která sestává z 40-50 obj. % triglyceridů vyšších nenasycených...

Zapojení elektropneumatického brzdicího ústrojí na výfukové plyny pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220668

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nenička Antonín, Moravec Vladimír, Wedlich Wolfgang

Značky: plyny, ústrojí, výfukové, motorová, elektropneumatického, zapojení, brzdicího, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém rychlého zařazení vyšších převodových stupňů u nesynchronizované převodovky motorových vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzdný moment je na hřídeli převodovky vyvozen činností motorové brzdy.

Způsob odstraňování pryskyřičných, případně voskovitých látek z huminových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220667

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubant Josef, Lustigová Milena

Značky: způsob, voskovitých, huminových, látek, případně, pryskyřičných, odstraňování, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování pryskyřičných, případně voskovitých látek z huminových kyselin. Tyto látky přecházejí do huminových kyselin v důsledku své rozpustnosti v alkalickém prostředí za tvorby alkalických solí, nebo v důsledku tvorby koloidních disperzí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bezvodé, umleté huminové kyseliny se extrahují bezvodým octanem etylnatým při teplotě od 76 do 76,5 °C za atmosférického tlaku po dobu od 30...

Zařízení pro ochranu závitové části zejména petrolejářských trubek před mechanickým poškozením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220666

Dátum: 15.12.1985

Autor: Palkovič Josef

Značky: zařízení, trubek, zejména, poškozením, závitové, částí, ochranu, před, petrolejářských, mechanickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu závitové části zejména petrolejářských trubek před mechanickým poškozením a řeší otázku jeho materiálové, energetické a technologické náročnosti. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno ocelovým drátem vinutým do šroubovice. Průměr drátu je maximálně roven stoupání chráněného závitu. Střední průměr šroubovice je minimálně roven malému průměru chráněného závitu a její stoupání je rovno maximálně stoupání...

Zapojení tyristorového střídače se skupinovými komutačními obvody a příčnými tlumivkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 220665

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hoskovec Josef, Král Jan, Hainz Petr

Značky: zapojení, obvody, skupinovými, příčnými, tlumivkami, tyristorového, střídače, komutačními

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tyristorového napěťového střídače se skupinovými komutačními obvody a příčnými tlumivkami, sestávající z tyristorů, diod, kondenzátorů a tlumivek. Vinutí příčných tlumivek se středním vývodem, oddělující v jednotlivých fázových větvích tyristorového napěťového střídače v můstkovém zapojení tyristory a antiparalelní zpětné diody, jsou tvořena oddělenými symetrickými vinutími jedné komutační tlumivky se společným magnetickým obvodem....

Zapojení zkoušeče propojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220664

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kudláček Jan

Značky: zapojení, zkoušeče, propojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká zapojení zkoušeče propojení umožňujícího zjišťovat skutečný stav elektrického propojení fyzických bodů. Zapojení zkoušeče propojení použitím, zejména elektronických prvků umožňuje efektivní kontrolu zapojení, například vany konektorů, vyhodnocovanou některým ze způsobů bezprostředně srozumitelných obsluze zkoušeče propojení, nebo v složitějších a častěji se opakujících kontrolách sběrem dat dále zpracovávaných mimo vlastní...

Uspořádání zámků pletacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 220663

Dátum: 15.12.1985

Autori: Málek Lubomír, Řehák Miloš, Fikrle Jan

Značky: systému, zámku, pletacího, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání zámků punčochového, jednoválcového pletacího stroje pro zaplétání pružné nitě. Uspořádáním se řeší bezpečné zapletení pružné nitě do lemu úpletu punčochových kalhot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v dráze kolének jehel v chytové poloze je uspořádán radiálně přísuvný zvedací zámek pro zvedání jehel z chytové do kladecí polohy. Tímto řešením se zakládá účinněji pružná nit za stvoly jehel.

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220662

Dátum: 15.12.1985

Autor: Müller Josef

Značky: mžikový, asynchronní, motory, velké, nakrátko, střední, kotvou, spojovač, vinutou

Zhrnutie / Anotácia:

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou, u něhož je potřebný kontaktní tlak vyvozen odstředivou silou, vyznačený tím, že třetí rameno (13) tříramenné otočné páky (2), na jejímž prvním ramenu (11) je kyvně uložen odpružený spínací kontakt (1), je ve vypnuté poloze umístěno nad ozubem (16) naklápěcí vybavovací páky (3), za jejímž ramenem (19) je umístěn doraz (15) naklápěcí západky (4), která je spolu s...

Šicí monofil na bázi polyamidu nebo polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220661

Dátum: 15.12.1985

Autori: Poláčková Věra, Mohr Petr, Nový Jaroslav, Budín Jiří, Jansa Jaroslav, Hynek Vladimír

Značky: polyesterů, monofil, polyamidů, bázi, šicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šicího monofilu, získaného následným textilním zpracováním monofilu z vláknářské výroby. Předmětem vynálezu je polyamidový nebo polyesterový monofil, vyznačující se tím, že je fixován ve vodní lázni a doupraven pomocí organokřemičitých látek, čímž dochází k vysrážení monofilu a vytvoření hladkého a kluzného polymerního filmu na jeho povrchu. Fixace ve vodní lázni probíhá při teplotách větších než 90 °C po dobu 10 až 40 minut....