Archív za 1985 rok

Strana 48

Spôsob prípravy lineárných alkénov a alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219595

Dátum: 30.09.1985

Autori: Révus Miloš, Mikulec Jozef, Čiha Miloslav

Značky: alkénov, přípravy, lineárných, alkánov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy lineárnych alkénov zo zberových a odpadových surovín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa termickému rozkladu podrobí výhradne alebo sčasti, prípadne pri nepretržitom postupe striedavo, odpadný a zberový polyetylén, pigmentovaný s kysličníkom titaničitým, pri teplote 400 až 460 °C za tlaku rovného alebo blízkeho atmosferickému, v prúde inertného plynu, pričom sa prúd plynu a pár pred predlohou ochladí len nad...

Ultrazvukový žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 219594

Dátum: 30.09.1985

Autori: Habán Ivan, Bagoudtinov Alexander Asgatovič

Značky: žiarič, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia ultrazvukového žiariča. Účelom vynálezu je zvýšenie životnosti, mechanickej pevnosti spoja, hlavne pri cyklickom namáhaní a zväčšenie rozsahu pracovných teplôt. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, pozostávajúceho z reflektora a vlnovodu spojených stredovou skrutkou s maticou, pričom medzi reflektorom a vlnovodom sú uložené piezoelektrické meniče s elektródou, ktorého podstata je, že v...

Akumulačné kachle s dynamickým vybíjaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219593

Dátum: 30.09.1985

Autor: Beitl Ludek

Značky: akumulačné, dynamickým, kachle, vybíjaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vhodné najmä pre hybridný spôsob prevádzkovania, riadené hromadným diaľkovým ovládaním, alebo prepínacími hodinami, umožňujúcimi pripojenie na sieť počas nočného i denného poklesu energie v sieti. Riešeným problémom je zníženie výrobnej náročnosti pri súčasnej možnosti zvýhodnenia priebehu odberu prúdu. To sa dosahuje tým, že okrem hlavných ohrievacích článkov sú v akumulujúcom jadre usporiadané aj prídavné ohrievacie články, zapojené do...

Spôsob výroby farbených a) alebo plnených polyolefínových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219592

Dátum: 30.09.1985

Autori: Mihály František, Nedas Jozef, Macho Vendelín, Jambrich Martin, Šingliar Michal

Značky: farbených, polyolefínových, výroby, spôsob, materiálov, plnených

Zhrnutie / Anotácia:

Farbený a) alebo plnený polyetylén, polypropylén, kopolyméry olefínov, ale aj polystyrén s využitím pigmentu a plnidiel spravidla tiež stabilizátorov a pomocných látok sa vyrába tak, že najskôr sa pigment a) alebo plnidlo, či zmesi pigmentu a plnidiel dispergujú v množstve 1 až 80 % hmot. v kvapalnom prostredí zmesi aspoň dvoch látok zo skupiny: nízkomolekulový polyetylén o priemernej molekulovej hmotnosti 500 až 20 000, nízkomolekulový...

Kolieskový nosič batožiny k invalidnej palici

Načítavanie...

Číslo patentu: 219591

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kubovič Štefan, Rolček Igor

Značky: nosič, batožiny, invalidnej, kolieskový, pálicí

Zhrnutie / Anotácia:

Nahrádza pevne zmontovanú jednoúčelovú konštrukciu vozíkového typu značnej hmotnosti jednoduchými montovanými stavebnicovými dielcami z ľahkého duralového materiálu (Obr. 1).

Spôsob zvýšenia pevnosti sklenených rúr povrchovou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219590

Dátum: 30.09.1985

Autori: Zeman Jan, Lokaj Alojz, Vaniš Matej

Značky: povrchovou, zvýšenia, pevnosti, spôsob, sklenených, úpravou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru sklárskej technológie. Rieši spôsob zvýšenia pevnosti sklenených rúr povrchovou úpravou. Postupuje sa tak, že na povrch sklenenej rúry sa nanesie striekaním alebo obalením fóliou polyvinylbutyral, a ďalej sa sklenená rúra zohrieva v peci pri teplote 150 až 180 °C počas 5 až 50 minút. Postupovať sa môže aj tým spôsobom, že sa na sklenenú rúru navlečie valec príslušného rozmeru z polyvinylbutyralu.

Tlakovací prípravok pre tlakovanie rúrok komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219589

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tolnai Vojtech, Kaszás Ladislav

Značky: prípravok, komor, tlakovanie, tlakovací, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby kalsických a jadrových elektrární. Vynález rieši tlakovací prípravok rúrok komôr najmä vysokotlakových ohrievákov, kde sa tlakovací prípravok zasúva do otvoru telesa komory. Podstatou vynálezu je, že vo valci je umiestnený vysúvací piest, na jeho dolnej časti je výsuvne uložený piest s opierkou a na hornej časti upínací valec, s dutým piestom na ktorom sa nachádza matica s kuželom. Vynález je možné využiť pri...

Dvojitý, trojboký zrkadlový systém optických prístrojov, najmä dvojlúčových interferometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219588

Dátum: 30.09.1985

Autor: Horváth Anton

Značky: dvojlúčových, interferometrov, prístrojov, dvojitý, systém, najmä, optických, zrkadlový, trojboký

Zhrnutie / Anotácia:

Prihlásený vynález rieši technický problém vyhotovenia zrkadlových kútových odrážačov tým, že všetky tri zrkadlá sústav sú vyhotovené v tvare zhodných rovnobežnostenných hranolov o hranách (a, a) výške (v=2a) na ktorých zo štyroch pozdĺžnych strán sú len dve susedné, vyrobené ako funkčné plochy rovinne zrkadlové, s kolmosťou požadovanej presnosti (spravidla s max. dovolenou odchýlkou do jednej uhlovej sekundy). Tieto tri zrkadlá sú navzájom...

Ultrazvukový žiarič pozdĺžných kmitov, najmä pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219587

Dátum: 30.09.1985

Autori: Bagoutdinov Alexander, Zámečník Mikuláš, Habán Ivan

Značky: pozdĺžných, prostredie, žiarič, kmitov, najmä, plynné, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie vysokého vyžiareného výkonu pri malých budiacich amplitúdach. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že čelo vlnovodu ultrazvukového meniča je v mieste uzlových rovín kmitov alebo uzlových bodov kmitov opatrené budiacimi výstupkami. Výška budiacich výstupkov je väčšia ako maximálne požadovaná amplitúda kmitov membrány.

Spôsob stanovenia rozsahu medzného šírenia kinetického nestacionárného plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219586

Dátum: 30.09.1985

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Ország Bohumil

Značky: plameňa, medzného, stanovenia, šírenia, kinetického, spôsob, nestacionárného, rozsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia rozsahu medzného šírenia kinetického nestacionárneho plameňa, ktorý je možné využiť pri analýze horľavín meraním výbušnosti. Účelom vynálezu je dosiahnutie presných komplexných údajov s dobrou reprodukovateľnosťou a úspora nákladov na registračnú techniku. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým diferenciálnym zapojením teplotných čidiel, ktoré sú na dvoch rozdielne situovaných miestach v smere šírenia kinetického...

Spôsob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplôt chladiva pomocou určenia minimálnej odchýlky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219585

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tomík Ján, Čech Svätopluk, Vojtek Štefan, Badiar Stanislav

Značky: pomocou, opravy, chladiva, merania, určenia, spôsob, bezvýkonovej, odchylky, teplot, minimálnej, rozdielu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že počas horúceho bezvýkonového stavu jadrového energetického reaktora sa zmerajú údaje skupín snímačov teploty s vývodným vedením a z nich sa vyberie z horúcej a studenej vetvy cirkulačnej slučky po jednom snímači s vývodným vedením s rovnakým alebo najbližším údajom pre účely prevádzkového merania rozdielu teplôt. Dôraz je kladený najmä na skutočnosť, aby sa merali údaje teplotných snímačov spolu s vývodným vedením a to...

Zariadenie na vytváranie medzier medzi skupinami tvaroviek počas ich prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219584

Dátum: 30.09.1985

Autori: Novotný Roman, Fraňo Pavel

Značky: skupinami, zariadenie, medzier, tvaroviek, počas, vytváranie, prepravy, medzi

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené zariadenie je vhodné hlavne ako plynulý latovač v tehliarskej výrobe. Rieši hlavne latovanie plnej tehly, ktoré doteraz nebolo technicky vyriešené. Podstata vynálezu spočíva v tom, že medzera potrebná pre oddelenie skupín výrobkov sa vytvára už počas dopravy tehál k latám a to na príjazdovom článkovom dopravníku. Medzera sa vytvára tým, že série článkov, z ktorých je článkový dopravník zložený, sú navzájom pospájané rozťahovateľnými...

Zariadenie na upevnenie dlhého nákladu, najmä zväzku koľajových polí pri preprave na dvoch či viacerých dopravných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 219583

Dátum: 30.09.1985

Autor: Paulinský Ján

Značky: dlhého, dvoch, upevnenie, polí, přepravě, koľajových, najmä, viacerých, zväzku, dopravných, nákladu, zariadeniach, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru koľajovej a cestnej dopravy a rieši problém bezpečného uloženia a upevnenia dlhého nákladu na dvoch i viacerých dopravných prostriedkoch pri preprave. Podstata vynálezu je v tom, že v upevňovacom zariadení sa vplyvom pružiaceho systému vytvára predpätie, ktoré umožňuje vyrovnávať dĺžkové rozdiely spojených vozidiel vplyvom pružiaceho ťahadlového a narážacieho ústrojenstva medzi nimi a súčasne dovoľuje vzájomné relatívne...

Modifikované zmesi z anorganických pojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 219582

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tomko Miroslav, Guštafik Juraj, Bruthans Zdeněk

Značky: anorganických, zmesí, modifikované, pojiv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zlepšuje vlastnosti stavebných látok z cementu a iných anorganických spojív. Podstatou je, že sa používajú anorganické spojivá ako cement, sadra, vápno a podobne alebo ich zmesi, ku ktorým sa pridáva pri zmiešavaní s zámesovou vodou karboxyldiamid a najmenej jeden aldehyd ako napríklad 2-furankarbaldehyd, formaldehyd, paraformaldehyd alebo zmes aldehydov. Prídavok organických látok spolu môže byť 0,1 až 50 % hmotnosti anorganického...

Forma na dolisovanie polotovarov z kovových práškov izostaticky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219581

Dátum: 30.09.1985

Autori: Fedor Bohumil, Kováč Andrej, Gajdoš František, Kostka Peter

Značky: práškov, polotovarov, studena, kovových, forma, izostaticky, dolisovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši vyhotovenie formy na dolisovanie polotovarov z kovových práškových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v takom usporiadaní formy, ktorá pozostáva z pružného obalu, do ktorého je vložené jadro vytvorené tak isto z pružného materiálu a po zostávajúce z jednej alebo viac vedľa seba usporiadaných vložiek. Vynález je možné použiť hlavne pri výrobe súčiastok z rýchlorezných ocelí.

Lisovací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 219580

Dátum: 30.09.1985

Autor: Čekan Jozef

Značky: krúžok, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací krúžok, určený na lisovanie farebných kovov najmä za tepla. Účelom vynálezu je zabránenie vnikaniu nečistôt z povrchu ingotu do výlisku pri lisovaní za tepla. Uvedený účel sa dosiahne lisovacím krúžkom, ktorého pracovná časť je na strane čela tvorená kužeľovou plochou a na čele je vytvorená sústava sústredných radiálne orientovaných zubov. Vynález najlepšie charakterizuje obr. 1.

Klinec

Načítavanie...

Číslo patentu: 219579

Dátum: 30.09.1985

Autori: Križanský Jozef, Čulák Ján, Kusenda Marián, Rohaľ Ivan

Značky: klinec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka klinca pre pribíjanie podpätkov obuvi, ktorý je vyrobený z kovového materiálu s ryhovaným driekom a paraboloidnou špičkou. Podstata klinca spočíva v technickom riešení špičky, drieku a hlavy a vyznačuje sa tým, že na špičku štíhleho pravidelného paraboloidného tvaru je napojený driek vytvorený postupnosťou vzájomne na seba nadväzujúcich zrezaných kužeľov s malou základňou smerujúcou ku špičke klinca. Klinec je zobrazený v náryse...

Pásový dvojdopravník s priestorovo otočným závesným kĺbom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219578

Dátum: 30.09.1985

Autori: Milde Lubomír, Hladký Viliam, Čep Hynek

Značky: pásový, otočným, priestorovo, kĺbom, dvojdopravník, závesným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dopravy drviteľných materiálov pásovými dopravníkmi, napríklad v kameňolomoch. Vynález rieši technický problém súvisiaci so zmobilnením drviacej jednotky pracujúcej pozdĺž lomovej steny kameňolomu a jej spojenia s technologickým dopravníkom. Podstatou vynálezu je, že je vytvorený z pevného konkávneho dopravníka pripevneného na rám mobilnej jednotky, pričom na výsupnú časť konkávneho dopravníka nadväzuje začiatok otočného...

Zariadenie na výrobu pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 219577

Dátum: 30.09.1985

Autori: Varečka Juraj, Madro František

Značky: výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na výrobu pary elektrickým ohrevom pre použitie vo zvlhčovačoch vzduchu. Účelom vynálezu je zjednodušiť manipuláciu pri pravidelnom odstraňovaní nečistôt z priestoru výparníka, zlepšenie elektrochemickej reakcie a zníženie prácnosti pri výrobe. Uvedený účel sa dosiahne úpravou elektród. Tieto sa použijú plošného tvaru a nedelené. Ich vzájomné odizolovanie sa robí pomocou ustavovacích výstupkov vytvorených z vnútornej...

Rotačné skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 219576

Dátum: 30.09.1985

Autor: Jakab Vojtech

Značky: rotačné, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rotačné skľučovadlo, pri ktorom nežiadúce odstredivé sily pôsobiace na čeľuste sú zmierňované odstredivými silami závaží, pričom prevod tejto sily je riešený prostredníctvom monolitného kružku ktorý pôsobí v priamom zábere so závažiami pomocou šikmých stykových plôch medzi závažím a monolitickým krúžkom na jednej strane a medzi monolitným krúžkom a základnou čeľusťou na druhej strane.

Spôsob prípravy chromogénneho substrátu na testovanie C1 zložky celulázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 219575

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Juraj

Značky: aktivity, testovanie, přípravy, chromogénneho, spôsob, substrátů, zložky, celulázovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu chromogénneho celulózového substrátu vhodného na testovanie celulázovej C1 aktivity. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mikrokryštalická celulóza sa v alkalickom prostredí vyfarbí vhodným farbivom, po vyfarbení sa chemicky naviazané farbivo vymyje a vyfarbený substrát sa vysuší. Uvádzajú sa optimálne reakčné parametre mazania farbiva ako i účinný spôsob vymývania nezreagovaného farbiva. Vynález má využitie vo výskume pri...

Spôsob prípravy zmesí merkaptidov antimónu a cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219574

Dátum: 30.09.1985

Autori: Gögh Tibor, Vöröšová Mária, Karvaš Milan, Hanuš Milan, Šalko Juraj, Mašek Ján, Durmis Július

Značky: antimónu, spôsob, přípravy, cínu, merkaptidov, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy zmesi merkaptidov antimónu a cínu. Rieši prípravu zmesi merkaptidov antimónu a cínu v jednej operácii. Spočíva v príprave zmesi reakciou merkaptoacetátov so zmesou kysličníka antimonitého a dibutylciničitého v prítomnosti dvojsýtnej organickej kyseliny. Zmesi podľa vynálezu - dibutylcín bis-isooktylmerkaptoacetát a trsisooktylmerkaptoacetát antimonitý - je možné využiť ako tepelné stabilizátory pri spracovaní...

Zariadenie na meranie točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219573

Dátum: 30.09.1985

Autor: Kusý Karol

Značky: momentu, meranie, zariadenie, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na meranie točivého momentu, najmä ovládacieho momentu armatúr s ručným ovládaním, rieši problém zlepšenia reprodukovateľnosti skúšobnej metódy a eliminácie ľudského faktora zo skúšobného procesu, osobitným usporiadaním meracích prvkov na fréme zariadenia.

Spôsob úpravy vôd obsahujúcich organické látky pre pitné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219572

Dátum: 30.09.1985

Autori: Zekeová Zdena, Rippa Fedor, Brtko Juraj, Hässler Jozef

Značky: pitné, látky, organické, spôsob, obsahujúcich, úpravy, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka úpravy vôd obsahujúcich organické látky pre pitné účely využitím biologicko-sorpčných vlastností rôznych sorbentov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že upravovaná voda sa kontinuálne privádza do styku so sorbentom vo fluidnej vrstve udržovanej vo vznose prúdom vzduchu a vody. Ako sorbent sa používa aktívne uhlie, styrén-divinylbenzénový kopolymér, sorbent na báze polyesteru, alebo sorbent na báze chemicky mazaných n-alkánov s...

Viacvretenové deliace a upínacie zariadenie s centrálnym upínaním obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219571

Dátum: 30.09.1985

Autori: Charvát Marián, Klučiar Rudolf, Petrík Juraj, Kastel Pavol

Značky: deliace, upínacie, viacvretenové, obrobkov, centrálnym, upínaním, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť na danom obrábacom stroji opracovať viac výrobkov naraz pracovnými operáciami, rozdelenými po obvode obrobku v určitom uhlovom rozstupe pri centrálnom upnutí týchto obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne zariadením, pozostávajúcim zo skrine s deliacim zariadením a rozvodom natáčania ozubenými kolesami na pracovné vretená, uložené v telese skrine a ukončené upínacím hrotom, pričom skriňa je priskrutkovaná k stolu...

Zapojenie prevodníka uhla natočenia hriadeľa selsynu na časový interval

Načítavanie...

Číslo patentu: 219570

Dátum: 30.09.1985

Autor: Kéry Miroslav

Značky: prevodníka, selsynu, natočenia, zapojenie, časový, interval, hriadeľa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevodníka uhla natočenia hriadeľa selsynu na časový interval, s riadeným oscilátorom, pri ktorom sa rieši podstatné skrátenie času potrebného na vzorkovanie výstupných napätí selsynu. Podstatou vynálezu je, že sínusový výstup (SIN) prispôsobovacieho obvodu (2) selsynu (1) je cez prvý kombinovaný spínač (8) pripojený na vstup prvého integrátora (4), kosínusový výstup (COS) je cez druhý kombinovaný spínač (10) pripojený na vstup...

Zariadenie na odoberanie plynných vzoriek z prevádzkových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219569

Dátum: 30.09.1985

Autor: Vojtko Ján

Značky: plynných, zariadenie, odoberanie, zariadení, prevádzkových, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemické výrobky. Rieši zariadenie na odoberanie plynných vzoriek z prevádzkových zariadení. Pozostáva z trubky navarenej na zariadenie, ku ktorému je závitom naskrutkovaná spojovacia trubka o takom istom priemere ako je trubka navarená na zariadenie, opatrená chladičom tvoreným chladiacim plášťom alebo trubkovým hadom s prívodom a odvodom. Na ukončení spojovacej trubky je závitom naskrutkovaná...

Zabezpečovacia skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219568

Dátum: 30.09.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: zabezpečovacia, skrutka

Zhrnutie / Anotácia:

Odbor: strojárenstvo, strojové súčasti. Technicky problém: zabezpečenie skrutkových spojov proti uvoľneniu. Podstata vynálezu: zabezpečovacia skrutka s valcovou hlavou opatrenou na vrchu zárezom alebo šesťhranným otvorom význačná tým, že je na svojom obvode opatrená závitom určeným pre čiapku opatrenú na obvode šesťhrannom a vo vnútri závitom.

Zapojenie na trojstupňové riadenie k napájaciemu zdroju

Načítavanie...

Číslo patentu: 219567

Dátum: 30.09.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, riadenie, zdrojů, trojstupňové, napájaciemu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na trojstupňové riadenie k napájaciemu zdroju sa týka odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je citlivé riadenie veľmi malých napäťových signálov so samostatnou kontrolou napätia na jednotlivých stupňoch riadenia. Podstata vynálezu spočíva v pripojení bežca prvého potenciometra k prívodu druhého potenciometra, bežca druhého potenciometra k prívodu tretieho potenciometra jeho bežec je pripojený na druhú výstupnú svorku, tretia...

Univerzálný kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: 219566

Dátum: 30.09.1985

Autor: Turanský Dušan

Značky: univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmenšenie počtu dielov univerzálneho kĺbu a súčasne maximálne zjednodušenie jeho montáže. Uvedený účel sa dosahuje jednoduchou úpravou krížového čapu (1). V miestach vzájomného kríženia dvoch obvodových drážok (2), ktoré sú vytvorené na krížovom čape (1) a majú konvexné dná (4) sú upravené roviny (5). Tieto roviny sú navzájom rovnobežné a od seba vzdialené o najmenšiu šírku (M) vybraní vo vidliciach (3). Kĺb pozostáva iba z...

Zariadenie pre meranie vysokých teplôt v oxidačnej i redukčnej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 219565

Dátum: 30.09.1985

Autori: Ambrúz Vladimír, Havlica Jaromír

Značky: oxidačnej, vysokých, redukčnej, atmosfére, meranie, zariadenie, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre meranie vysokých teplôt v oxidačnej a redukčnej atmosfére. Podstata zariadenia spočíva v tom, že termočlánok je umiestnený v ochrannej atmosfére oddelenej od pracovného priestoru pece kyvetou. Zariadenie možno využiť v laboratóriách a skúšobniach najmä pri štúdiu vysokoteplotných reakcií v oxidačnej a redukčnej atmosfére aj v prítomnosti agresívnych plynových zložiek.

Spôsob výroby supravodivej stabilizovanej páskovej žily

Načítavanie...

Číslo patentu: 219564

Dátum: 30.09.1985

Autori: Trubicyna Margita Vasiljevna, Ryčagov Alexander Vasiljevič, Neuschl Jozef, Belyj Diamar Ivanovič, Synak Dušan, Jergel Milan

Značky: výroby, spôsob, supravodivej, žily, stabilizovanej, páskovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby supravodivej stabilizovanej páskovej žily, ktorý rieši problematiku v oblast využitia supravodivých materiálov, a to najmä použitia páskových intermetalických supravodičov ako žíl supravodivých káblov Účelom vynálezu je zlepšenie úrovne stabilizácie páskových supravodičov, zvýšenie ich kritických charakteristík a zníženie energetických strát v prípade použitia páskových supravodičov ako žíl v supravodivých...

Posúvací mechanizmus reagujúci na teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219563

Dátum: 30.09.1985

Autor: Zlatovský Igor

Značky: mechanizmus, teplotu, posúvací, reagujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka posúvacieho mechanizmu reagujúceho na teplotu, ktorý vykonáva obojsmerný skokový posuv a nevyžaduje pre svoju činnosť prívod pomocnej energie. Jednu časť magnetického obvodu mechanizmu tvorí tvarová súčiastka zhotovená z magnetického mäkkého materiálu, ktorého Curieho teplota určuje rozsah pracovnej teploty mechanizmu, kým druhú časť magnetického obvodu predstavuje permanentný magnet s vhodne tvarovaným horným a dolným pólovým...

Uzáver pre širokohrdlé nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219562

Dátum: 30.09.1985

Autor: Pindeš Ľudovít

Značky: uzáver, širokohrdlé, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver sa skladá z dvoch častí, a to z vnútornej a vonkajšej. Vnútorná časť zabezpečuje uzavrenie nádoby vzduchotesne, kým vonkajšia časť zabezpečuje uchytenie pomocou uchopovacích výbežkov, a to silou, ktorá vznikne medzi hrdlom a uchopovacími výbežkami pri stlačení uzáveru na hrdle. Uchopovacie výbežky sú vytvorené šikmo.

Magnetický snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 219561

Dátum: 30.09.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: teploty, magnetický, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektrotechniky, menovite snímačov neelektrických veličín elektrickou cestou. Vynález rieši signalizáciu prekročenia teploty v oblasti okolo 100 °C alebo vyššej. Na funkciu snímača teploty používa feritovú doštičku upevnenú medzi permanentným magnetom a jazýčkovým kontaktom. Pri teplote nižšej ako Curieho bod materiálu feritovej doštičky je jazýčkový kontakt zapnutý. Po zvýšení teploty nad Curieho bod sa jazýčkový kontakt...

Trojfázový výkonový obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219560

Dátum: 30.09.1985

Autori: Škultéty Karol, Janošťák Vincent

Značky: výkonový, trojfázový, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový výkonový obvod, tvorený triangulárnym a bifilárnym usporiadaním elektrických výkonových vodičov vyznačujúci sa tým, že výkonové vodiče (1) sú umiestnené vždy v párnom počte na fázu do vrchov štvoruholníkov (3), napríklad štvorcov, ktorých stredy súmernosti (4) ležia na lúčoch (5) súmernej trojlúčovej hviezdy a sú rovnako vzdialené od stredu hviezdy (6), pričom výkonové vodiče (1) všetkých troch lúčov hviezdy ležiace na najbližšej z...

Fúkač pre kontinuálny prívod sypkých surovín neželezných kovov do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219559

Dátum: 30.09.1985

Autori: Wagnerová Emília, Szarvasy Peter, Schmiedl Juraj, Repčák Vladimír, Cempa Štefan

Značky: surovin, neželezných, kontinuálny, taveniny, přívod, sypkých, fúkač, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti pyrometalurgických procesov a rieši problém kontinuálneho chodu taviaceho procesu v peciach pre spracovanie neželezných kovov. Účelom vynálezu je predĺženie pracovnej činnosti fúkača z 30 minút na 360 hodín, resp. na neobmedzenú dobu, čo umožní nahradiť diskontinuálne pyrometalurgické procesy kontinuálnymi. Uvedený účel dosiahneme dodržaním usporiadania a rozmerov fúkača uvedených v popise vynálezu.

Trhavinové zmesi s obsahom dusičnanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 219558

Dátum: 30.09.1985

Autori: Dimun Milan, Chaloupka František, Zeman Svatopluk, Filip Bohuslav, Fedák Ján, Fridrich František

Značky: zmesí, dusičnanu, sodného, obsahom, trhavinové

Zhrnutie / Anotácia:

Trhavinové zmesi obsahujúce dusičnan sodný v množstve 3 až 60 % hmot., s výhodou 7 až 49,2 % hmot., ďalej palivo, ako je drevená múčka, uhoľný prach alebo dinitnotoluén, oxidujúcu zložku, ako sú anorganické dusičnany, scitlivujúcu zložku, ako sú nitnoestery, trinitrotoluén alebo dusičnany metylamínov a spravidla aj ďalších prísad, ako je práškový hliník, anorganické chloridy anorganické stearáty, voda, guarová guma, vyznačujúci sa tým, že...

Nosič lisovníka pre zariadenie typu razoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219557

Dátum: 30.09.1985

Autor: Bača Jozef

Značky: lisovníka, razoviek, nosič, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nosič lisovníka pre zariadenie typu razoviek. Jeho podstata je v tom, že zo strany čela nosiča je vytvorený otvor usporiadaný pod lisovníkom a pod pozdĺžnou osou nosiča, do ktorého otvoru je vložené teliesko o špecifickej hmotnosti väčšej ako je špecifická hmotnosť nosiča.

Čerpací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 219556

Dátum: 30.09.1985

Autor: Šmida Ladislav

Značky: čerpací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka čerpacieho agregátu, určeného pro banské a stavebné organizácie, ktorým sa rieši zvýšenie podtlaku na nasávacej strane čerpadla a jeho plynulý nábeh na začiatku prevádzky. Podstatou čerpacieho agregátu, pozostávajúceho z čerpadla s prechodníkom a ventilového systému, spojujúceho čerpadlovú a vývevovú časť, je to, že na prechodník, napojený na vstupnú stranu čerpadla, je upevnená komora ventilového systému v smere proti toku...