Archív za 1985 rok

Strana 47

Sklářská tavicí pánvová regenerační pec se spodním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225588

Dátum: 30.09.1985

Autori: Šefl Viktor, Křížková Jitka

Značky: spodním, plamene, pánvová, vedením, tavicí, regenerační, sklářská

Zhrnutie / Anotácia:

Sklářská tavicí pánvová regenerační pec se spodním vedením plamene, vytápěná vysoce výhřevným plynem dodávaným do zděných šachtových hořáků injektorovými plynovými směšovači, vyznačující se tím, že dvojice injektorových plynových směšovačů (12, 13) lišících se výkonem o 60 až 80 % jsou umístěny mimo pec (1) ve vzdálenosti minimálně 1 metru od pracoviště (8) sklářů a spojeny potrubím (14) s nejméně jedním vyústěním (15) do zděného šachtového...

Egalizační prostředek pro barvení syntetických textilních materiálů ve vodě nerozpustnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225587

Dátum: 30.09.1985

Autori: Přikryl Josef, Růžička Karel, Pípal Jiří, Burgert Vladimír

Značky: barvivy, egalizační, materiálů, syntetických, textilních, prostředek, nerozpustnými, barvení, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Egalizační prostředek pro barvení syntetických textilních materiálů ve vodě nerozpustnými barvivy, vyznačený tím, že je tvořen směsí výše oxyethylovaných pryskyřičných kyselin na bázi alkylhomo1ogů fenantrenu, kde alkyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku, mastných kyselin s 12 až 24 atomy uhlíku nebo glyceridů mastných kyselin s 6 až 24 atomy uhlíku vždy s oxyethylačním stupněm 20 až 40 jednotek ethylenoxidu a níže oxyethylovaných pryskyřičných...

Kleštinové zařízení pro zajištění dobývacího stroje v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225586

Dátum: 30.09.1985

Autori: Sládek Milan, Dundr Karel

Značky: zařízení, zajištění, kleštinové, dobývacího, úklonu, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Kleštinové zařízení pro zajištění dobývací ho stroje v úklonu vyznačené tím, že se skládá z kleštiny (1), mechanicky spojené s hydromotorem (2), ze zajišťovacího lana (3), spojeného s alespoň jedním napínacím přímočarým motorem (4) a ze soustavy kladek (5).

Zapojení pro proudovou a napěťovou ochranu výkonových zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225585

Dátum: 30.09.1985

Autori: Fukač Zdeněk, Vondráček František

Značky: zesilovačů, proudovou, napěťovou, zapojení, ochranu, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro proudovou a napěťovou ochranu výkonových zesilovačů vyznačené tím, že výkonovému zesilovači (VZ) je předřazen čtyřpól (PČ), tlumící nebo zesilující, k jehož prvním vstupním svorkám (1, 2) je paralelně připojen vstup prvního pomocného zesilovače (PZl) s prvním detektorem (Dl), k jehož výstupu je připojen první klopný ob vod (KO1), jehož výstup je připojen na druhý vstup (10) spínacího obvodu (SČ), jehož první vstup (9) je připojen k...

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225584

Dátum: 30.09.1985

Autori: Burda Karel, Pietraszek Leon

Značky: dveří, komory, koksovací, pecních, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory, vyznačený tím, že je tvořen ocelovým profilem (1) průřezu Z, který je svou opěrnou přírubou (4) ukončenou lemem (2) uložen na osazení (12) rámu (13) pecních dveří a hranou své těsnící příruby (3) je opřen o dosedací plochu (14) ochranného pecního rámu (15), přičemž před ohybovou hranu těsnící příruby (3) je k horní ploše opěrné příruby (4) při pevněn svou stojinou (6) úhelník (5).

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225583

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kotulan Zdeněk, Srovnal Jiří

Značky: těsnicí, komory, koksovací, lišta, dveří, pecních

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory dosedající svým břitem na osazení pecního rámu, vyznačená tím, že úkosová plocha (5) břitu (4) těsnicí lišty (3) je orientována na stranu držáku (6) vyzdívky pecních dveří a vrcholový úhel břitu (4) je roven 40 až 82°.

Kombinovaný ruční nástroj pro vysekávání mezikruží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225582

Dátum: 30.09.1985

Autor: Čajko Ladislav

Značky: nástroj, kombinovaný, mezikruží, ruční, vysekávání

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný ruční nástroj pro vysekávání mezikruží tvořený kruhovým vysekávačem vnějšího průměru, vyznačený tím, že ve válcovém dříku (2) kruhového vysekávače vnějšího průměru je vyvrtána válcová díra (3) o průměru D3, která je vyústěna do válcové díry (8) o průměru D1 vytvořené v kuželové části (9) kruhového vysekávače vnějšího průměru, přičemž ve válcové díře (3) dříku (2) je suvně uložen vodící čep (4) kruhového vysekávače vnitřního průměru...

Zapojení pro měření úhlové rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225581

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kellner Josef, Dvořák František, Peřina Jan, Tušla Petr

Značky: zapojení, rychlostí, měření, úhlové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření úhlové rychlosti strojů s nerovnoměrným otáčivým pohybem, opatřených inkrementálním čidlem rychlosti vyznačené tím, že na výstup inkrementálního čidla rychlosti (IRC) je zapojen bistabilní klopný obvod (KO), na jehož výstupy jsou navzájem inversně zapojeny dva páry řízených elektronických spínačů (S1, S2 S3, S4), z nichž prvým je na vstupy páru čítačů (A, B) připojen generátor (G) frekvence, která je vyšší než frekvence...

Pigmentová pasta vodného typu na bázi železitých pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225580

Dátum: 30.09.1985

Autori: Svoboda Bohumil, Svoboda Jiří, Pálfy Alexandr, Pilný Milan, Černý Jiří, Drobný František

Značky: železitých, pigmentová, pasta, bázi, vodného, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentová pasta vodného typu na bázi železitých pigmentů obsahující anionaktivní anebo ionogenní tenzidy a případně další aditiva, vyznačující se tím, že sestává ze 100 hmot. dílů vodné disperze železitých pigmentů získaných oxidačním srážením síranu železnatého z vodných roztoků vzduchem anebo kyslíkem za přítomnosti hydroxidu amonného o velikosti částic 0,001 až 15 µm a s obsahem vody 10 až 70 % hmot. 0,01 až 3 hmot. dílů tenzidů ze skupiny...

Zařízení pro řízení dojezdu těžních nádob při mezipatrové těžbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225579

Dátum: 30.09.1985

Autori: Zelenka Miloslav, Urban Miroslav, Frank Jan

Značky: těžbě, nádob, řízení, mezipatrové, zařízení, těžních, dojezdu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení dojezdu těžních nádob při mezipatrové těžbě u dvoububnových těžních strojů, obsahující hloubkoměrné převodníky s pomaluběžnými a rychloběžnými kotouči, proti jejichž obvodu jsou na dosah vačky upraveny řídící a kontrolní orgány k ovládání selsynů, případně potenciometrů dojezdu, přičemž ovládací ústrojí a hloubko měrné převodníky jsou poháněny od bubnů těžního stroje převodem ozubených kol, vyznačující se tím, že na...

Ochranný kryt samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225578

Dátum: 30.09.1985

Autori: Lorenc Zdeněk, Hladík Jaroslav

Značky: počítače, samočinného, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt samočinného počítače, ze jména mikropočítače, pro přímé řízení výrobních procesů, vyznačující se tím, že je tvořen dvouplášťovou skříní, tvořenou prachotěsně a vzduchotěsně uzavřeným vnitřním pláštěm (1) a vnějším pláštěm (4) opatřeným v horní stěně (8) vnější ventilátorovou jednotkou (7) a ve spodní stěně (6) otvory pro vstup chladiva do vnějších chladicích kanálů (5) mezi vnitřním a vnějším pláštěm (l, 4), uvnitř vnitřního...

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-L-gulitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-iditolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225577

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kubala Jozef, Čaplovič Ján, Švec Jozef

Značky: spôsob, 1-deoxy-1-nitro-l-iditolu, 1-deoxy-1-nitro-l-gulitolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-L-gulitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-iditolu z L-xylózy nitro-metanovou syntézou vyznačujúci sa tým, že sa sodné soli rozpustia v zriedenej kyseline octovej perkolujú cez vymieňač katiónov, vákuove zahustia a lyofilizujú.

Spôsob prípravy D-arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225576

Dátum: 30.09.1985

Autori: Linek Kazimír, Kučár Štefan, Kubala Jozef

Značky: d-arabinózy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy D-arabinózy vyznačujúci sa tým, že sa D-glukónan vápenatý odbúráva elektrolytickou oxidáciou za katalytického účinku ceričitých ionov v kyslom prostredí pri anódovej prúdovej hustote 2,5 A/dm2, teplote 40 °C po dobu 24 h., kde z reakčnej zmesi po neutralizácii uhličitanom bárnatým sa odstránia anorganické soli filtráciou a ich zbytok sa zachytí na kolóne pomocou vymieňača katiónov a aniónov, zahustí na sirup a z etanolu...

Zapojení pro omezení vstupu vyšších harmonických proudů do rozvodné sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225575

Dátum: 30.09.1985

Autori: Vaško František, Ledr Zdeněk

Značky: proudu, vstupu, vyšších, omezení, rozvodné, zapojení, sítě, harmonických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro omezení vstupu vyšších harmonických proudů do rozvodné sítě, sestávající z jednoho nebo dvou napájecích trojfázových transformátorů, trojfázového reaktoru, trojfázového kondenzátoru a trojfázové tlumivky se železným jádrem, vyznačené tím, že primární vinutí prvního napájecího trojfázového transformátoru (3A) nebo i druhého napájecího trojfázového transformátoru (3B) je zapojeno do tří otevřených fází, přičemž uzel primárního vinutí...

Drtič těženého materiálu v přesypech pásových cest těžebních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225574

Dátum: 30.09.1985

Autori: Vágner Pavel, Koudela Jiří, Beneš Josef

Značky: těženého, těžebních, zařízení, drtič, materiálů, pásových, přesypech

Zhrnutie / Anotácia:

Drtič těženého materiálu v přesypech pásových cest těžebních zařízení vyznačený tím, že sestává z rámu (1), který je pevně spojen s těžebním zařízením (2) a ve kterém je pevně uložen rotor (3) osazený kotouči (4) a pohyblivě uložen pohyblivý rám (6), na kterém je pevně uložen rotor (7) se zuby (8), přičemž pohyblivé uložení rámu (6) v rámu (I) umožňuje vysunutí rotoru (7) z toku materiálu (9) a v horní části rámu (1) je upevněna násypka (5) pro...

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225573

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tkáč Ivan, Hruška Karel

Značky: jednotky, hydraulického, směrování, mechanizované, obvodů, zapojení, výztuže, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže, sestávajícího z alespoň jednoho směrovacího hydromotoru, rozvodu a ovládacích prvků, vyznačené tím, že alespoň jeden směrovací hydromotor (6) je přes dvoucestný rozváděč (7) připojen k vedení (40), jímž je spojen hlavní pracovní pros tor (20) přesouvacího válce (2) s ovladačem (3) jednotky výztuže.

Způsob přípravy chelatačních sorbentů kovů na bázi celulozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225572

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hettová Jana, Doubek Rudolf, Jeníček Vladimír, Tokar Oldřich

Značky: způsob, bázi, celulózy, sorbentu, přípravy, kovů, chelatačních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chelatačních sorbentů kovů na bázi celulosy vyznačený tím, že se minerální ester aminoaryl-beta-hydroxyethylsulfonu obecného vzorce H2N-Ar-SO2-CH2CH2-X kde Ar je benzenové jádro případně substituované hydroxyskupinou nebo alkoxylem C1 až C3, X je - OS03H, - SSO3H, OPO3H2, přičemž poloha skupiny - NH2 může být v poloze 2, 3 nebo 4 a případný substituent je na benzenovém jádru v poloze ortho vzhledem k aminoskupině, nejdříve...

10-(Dimethylaminoalkyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10- karbonitrily a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225571

Dátum: 30.09.1985

Autori: Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava, Šindelář Karel

Značky: karbonitrily, jejich, 10-(dimethylaminoalkyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10

Text:

...I jsou popsány v příkladech provedení.Látky vzorce I podle vynálezu jsou nové. Base je v případě látky I n 2 krystalická, v případě látky l n 3 je olejovita. Obě poskytují neutralisací farmaceutický nezavadnými anorganickými nebo organickými kyselinami krystalické soli, které jsou vhodnější než base k farrnakologickým testům a pro přípravu lékových forem. Novou látkou je též výchozí 10,11-dihydrodibenz 0 b,f)thiepin-lü-karbonitrll, jehož...

Způsob přípravy stereoisomerních 11-(3-dimethylaminopropyl)-10, 11-dihydrodibenzo(b, f)-thiepin-10-karbonitrilů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225570

Dátum: 30.09.1985

Autori: Dlabač Antonín, Šindelář Karel, Protiva Miroslav

Značky: f)-thiepin-10-karbonitrilů, způsob, jejich, stereoisomerních, přípravy, 11-(3-dimethylaminopropyl)-10, 11-dihydrodibenzo(b, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stereoisomerních 11(3-dimethylamnopropyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10- karbonitrilů vzorce I, u nichž konfigurace na uhlících 10 a 11 je cis nebo trans, a jejich solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami, s výhodou s kyselinou oxalovou, vyznačující se reakcí dibenzo-(b,f)thiepin-10-karbonitrilu s 3-dimethyl-aminopropylmagnesiumchloridem v tetrahydrofuranu, následující hydrolysou primárně...

Způsob přípravy kyselin 10,11-dihydrodibenzo-(b,f)-thiepin-10-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 225569

Dátum: 30.09.1985

Autori: Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava, Šindelář Karel

Značky: přípravy, způsob, kyselin, 10,11-dihydrodibenzo-(b,f)-thiepin-10-karboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyselin 10,11-dihydrodi-benzo(b,f)thiepin-10-karboxylových obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chlóru, vyznačující se tím, že se 10,11-dihydrodibenzo (b,f) thiepin-10-karbonitrily obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž jako ve vzorci 1, podrobí hydrolyse.

Způsob přípravy 10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225568

Dátum: 30.09.1985

Autori: Šindelář Karel, Dlabač Antonín, Protiva Miroslav

Značky: způsob, 10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10-karboxamidů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 10,11-dihydrodibenzo-(b,f) thiepin-10-karboxamidů obecného vzorce l, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chloru, vyznačující se tím, že se nitrily obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž jako ve vzorci I, podrobí hydrolyse zředěnými vodně ethanolickými roztoky alkalických hydroxidů, s výhodou hydroxidu sodného.

Napojení duplikátoru na nádobu s kuželovým dnem či víkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225567

Dátum: 30.09.1985

Autori: Nožička Břetislav, Smolík Vladimír, Moravec Miroslav

Značky: duplikátoru, kuželovým, napojení, nádobu, víkem

Zhrnutie / Anotácia:

Napojení duplikátoru na nádobu s kuželovým dnem či víkem, vyznačené tím, že napojení je provedeno prostřednictvím dutého prstence (5), vytvořeného částí kuželové skořepiny (1), částí válcové skořepiny (2) a okrajovou pásnicí (4) duplikátoru (3).

Zařízení pro hodnocení zplodin tepelného rozkladu polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225566

Dátum: 30.09.1985

Autor: Michal Jan

Značky: tepelného, hodnocení, materiálů, zplodin, rozkladu, zařízení, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro hodnocení přírodních nebo umělých materiálů a řeší problém rychlého spálení vzorku za daných teplotních podmínek a zapojení snadno dostupných přístrojů k dokonalému vyhodnocení naměřených hodnot. Zařízení sestává z pláště pravoúhlého průřezu, jehož vnitřní prostor vymezuje spalovací komoru s nekonečnou dráhou, například oválnou. Plášť má horní obloukový úsek s kelímkovou píckou. Tyto úseky jsou spojeny dvěma rovnými...

Způsob odběru metabolitů dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225565

Dátum: 30.09.1985

Autori: Weber Zdeněk, Kusý Jaroslav

Značky: drevín, metabolitu, odběru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odběru metabolitů dřevin např. stromů, keřů pro stanovení kvality vegetace. Účelem vynálezu je včasná indikace poškození stromů, keřů ještě před jejich reálnými vnějšími projevy. Dřevina nebo její část se uzavře plynotěsně do polypropylenové rukávové fólie opatřené trubičkou pro odběr vzorků, do které dřevina po určitý časový interval, daný vegetačním obdobím a meteorologickými podmínkami při odběru, vylučuje plynné...

Zapojení pro důlní signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 225564

Dátum: 30.09.1985

Autor: Kliner Jiří

Značky: důlní, signalizaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro důlní signalizaci umožňující vysílání signálů z těžních nádob do strojovny, jakož i příjem jejich zpětných potvrzení do těžních nádob pomocí pohyblivého proudového okruhu, vytvořeného těžním lanem a vyrovnávacím lanem, mezi jejichž konci jsou zapojeny dílčí elektrické obvody umístěné v těžních nádobách a ovlivňující jeho nelineární impedanci, vyznačené tím, že každá těžní nádoba (K) je opatřena alespoň jedním dílčím elektrickým...

Způsob tepelného zpracování litiny na odlitky odolné proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225563

Dátum: 30.09.1985

Autori: Jelínek Jaroslav, Martoňák Pavel, Spurný Jiří, Vysocký Ladislav, Filip Vlastimil, Vávra Jaroslav, Zíka Vladimír, Stuchlík Jaromír

Značky: proti, abrazivnímu, litiny, odlitky, způsob, opotřebení, tepelného, zpracování, odolné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování litiny na odlitky odolné proti abrazivnímu opotřebení o složení 1,8 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,4 až 1,2 % hmot. manganu, 0,2 až 0,8 % hmot. křemíku, 26 až 31 % hmot. chromu, 0,008 až 0,04 % hmot. síry a 0,008 až 0,05 % hmot. fosforu, 0,05 až 0,2 % hmot. vanadu, 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 % hmot. hliníku, případně 0,4 až 1,2 % hmot. niklu, vyznačující se tím, že se litina v litém stavu ohřeje na teplotu od...

Zařízení zabraňující poškození ohebného disku diskové paměti při upínání v unášecím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225562

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hradil Josef, Kilian Pavel

Značky: zařízení, upínání, poškození, zabraňující, diskové, ohebného, pamětí, unášecím, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduchou konstrukci uvedeného zařízení, s maximální spolehlivostí, snadnou ovladatelností a malých rozměrů, zabraňující poškození ohebného disku nejen při jeho upínání v unášecím zařízení, nýbrž i při jeho uvolňování a vyjímání. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí zařízení s výkyvnou blokovací západkou směřující do vstupní části vkládací štěrbiny unášecího zařízení pro obálku s ohebným diskem a s rukojetí...

Zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225561

Dátum: 30.09.1985

Autori: Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Jareš František, Langmajer Miroslav

Značky: zařízení, ovládacích, odstínění, řídících, elektrických, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů, které jsou spolu s jimi řízeným svařovacím přípravkem umístěny v uzavřeném aplikačním prostoru vysokofrekvenčního svářecího za řízení. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že pod krytem aplikačního prostoru vysoko frekvenčního svařovacího zařízení jsou ovládací prvky umístěny nejméně v jednom kontaktně uzavřeném kovovém krytu, který je spojen vysokofrekvenčně s...

Způsob sledování termodynamického procesu v kuplovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225560

Dátum: 30.09.1985

Autori: Vašíček Zorro, Hladík Jaroslav, Vališ Miloslav

Značky: kuplovně, termodynamického, způsob, procesu, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sledování termodynamického procesu v kuplovně bez keramické vyzdívky s dvojitým ocelovým pláštěm protékaným chladicí kapalinou. Účelem vynálezu je získat objektivní informace o termodynamických dějích probíhajících v peci, které by bylo možno využít pro racionalizaci provozu pece. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se měří teplota hladicí vody alespoň na třech výškových úrovních pece a naměřených rozdílů...

Přepravník sýřeniny vyplavované do blokových tvořítek na manipulačních rámech formovacích celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225559

Dátum: 30.09.1985

Autor: Žák František

Značky: manipulačních, tvořítek, celku, vyplavované, formovacích, sýřeniny, rámech, blokových, přepravník

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravník sýřeniny vyplavované do blokových tvořítek na manipulačních rámech uspořádaných za sebou ve formovacím celku, vyznačený tím, že je tvořen alespoň dvěma plochými pravoúhlými díly (1) shodného tvaru, přičemž každý díl (1) ve směru spádu je vždy uložen výsuvně pod analogickým dílem předchozím.

Spôsob výroby kyseliny mukochlórovej, čistoty chemického štandardu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225558

Dátum: 30.09.1985

Autori: Poór Robert, Ďuriš Juraj

Značky: chemického, výroby, mukochlórovej, štandardu, spôsob, čistoty, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kyseliny mukochlórovej, čistoty chemického štandardu, vzorca vyznačenej tým, že technická kyselina mukochlórová sa rozpustí za miešania v horúcej vode o teplote 50 až 80 °C na roztok o koncentrácii 5 až 60 % hmot. kyseliny mukochlórovej, horúci roztok sa nechá ochladiť na teplotu 5 až 20 °C, izoluje sa vykryštalizovaná kyselina mukochlórová a táto sa opäť rozpustí v horúcej vode o teplote 50 až 80 % hmot., pridá sa aktívne .uhlie...

Zařízení pro nanášení povlaků na povrch tramvajového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 225557

Dátum: 30.09.1985

Autor: Mašek Petr

Značky: tělesa, povrch, zařízení, tramvajového, nanášení, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení povlaků na povrch tramvajového tělesa skládající se z nanášecího rámu opatřeného vespod sáňkasni, po kterých je vlečen prostřednictvím závěsu mobilním mísicím strojem, ze kterého je vyústěna uzavíratelná výpust nanášeného materiálu přes rozdělovač nad prostor nanášecího rámu, vyznačené tím, že nanášecí rám (1) je vytvořen z vodicí lišty (2), bočních lišt (3) opatřených v dolní části pružným těsnicím proužkem (4) vychýleným...

Snímač malých točivých momentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225556

Dátum: 30.09.1985

Autor: Vosátka Michal

Značky: malých, snímač, momentu, točivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače malých točivých momentů, používaného při snímání zatěžovacích charakteristik, zejména drobných a malých elektromotorů. Snímač má velkou citlivost a vykazuje malou časovou konstantu odezvy na změny měřených momentů. Těchto výhod je dosaženo oddělením snímací části od části zdrojové. Mezi kotouč a jho je výkyvně uložená kotvička spojená s vyvažovacím mechanismem.

Rohový spoj dřevěného okenního rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225555

Dátum: 30.09.1985

Autor: Hajšl Václav

Značky: rohový, okenního, dřevěného, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Rohový spoj dřevěného okenního rámu vytvořený z vodorovného vlysu, který je na svých obou koncích vyfrézován podle tvaru přilehlé plochy svislého vlysu, styk těchto vlysů je spojen kolíkem, vyznačený tím, že na vnitřní ploše svislého vlysu (1) je vyfrézována na protilehlé straně zasklívací polodrážky (8) pomocná polodrážka (2), která společně se zasklívací polodrážkou (8) vytváří pro rohové spojení na vnitřní ploše svislého vlysu (1) krátký čep...

Prefabrikovaný betónový obrubník

Načítavanie...

Číslo patentu: 225554

Dátum: 30.09.1985

Autor: Miklánek Ján

Značky: betónový, prefabrikovaný, obrubník

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betónový obrubník, vytvorený ako velkorozmerový betónový prefabrikát, vyznačujúci sa tým, že priečny profil je trojramenný, geometricky zostavený z vertikálneho ramena (1) tvaru rovnoramenného lichobežníka so širšou spodnou základňou a dvoch horizontálnych ramien (2) tvaru pravouhlého lichobežníka, votknutých v úrovni spodnej základne vertikálneho ramena tak, že dlhšími základňami sa vzájomne dotýkajú na vertikálnej osi ramena...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219600

Dátum: 30.09.1985

Autori: Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Kováč Jozef, Zlacký Alojz, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš

Značky: vyšších, formaldehydu, aldehydov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu alebo príslušných vyšších alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre. Oxidačná dehydrogenácia metanolu alebo vyšších alkoholov sa uskutočňuje pretláčaním plynnej zmesi alkohol-vzduch cez stacionárnu adiabatickú vrstvu strieborného kryštalického katalyzátora. Pomer hmotnosti strieborného...

Vysielač informácií pre polohovacie zriadenia najmä v mikroelektronike

Načítavanie...

Číslo patentu: 219599

Dátum: 30.09.1985

Autor: Milička Eduard

Značky: vysielač, najmä, zriadenia, informácií, mikroelektronike, polohovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie bezkontaktných spínačov vo vysielači informácií pre polohovacie zariaadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne vysielačom informácií pre polohovacie zariadenia najmä v mikroelektronike, ktorého podstatou je, že pozostáva pravidelne od seba vzdialené. Plášť je uzatvorený vekom, ktoré má na vnútornej ploche vytvorenú kužeľovú plochu. Ďalej je plášť opatrený vekom, v ktorom je v strede upevnené výkyvné ložisko. Cez výkyvné...

Spôsob pre kvalitatívne hodnotenie ultrazvukových vaní a zariadenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219598

Dátum: 30.09.1985

Autor: Markuss Ivan

Značky: vaní, zariadenie, hodnotenie, kvalitatívne, tohto, ultrazvukových, prevádzanie, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kvalitatívne hodnotenie ultrazvukových vaní meraním ich elektroakustickej účinnosti. Uvedeného účelu sa dosahuje budením ultrazvukových meničov šumovým signálom frekvenčne obmedzeným analogicky so šírkou pásma ultrazvukovej sústavy pri udržovaní konštantnej úrovne zvolenej hodnoty snímaného akustického signálu, pričom sa pohybom snímača akustického tlaku vo vani zistí maximálna a minimálna hodnota elektrického budiaceho...

Spôsob prípravy 4-dezoxy-D-threohexulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219597

Dátum: 30.09.1985

Autori: Zemek Juraj, Zámocký Juraj, Kučár Štefan

Značky: 4-dezoxy-d-threohexulózy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 4-dezoxy-D-treohexylózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa 4-dezoxy-D-xylohexóza alebo 4-dezoxy-D-lyxohexóza transformuje s dicyklohexylkarbodiimidom a 4-dezoxy-D-treohexilóza sa získa po chromatografickom rozdelení reakčnej zmesi. Význam 4-dezoxy-D-treohexulózy spočíva v tom, že pri určitých metabolických poruchách dochádza k jej vzniku v ľudskom organizme.

Spôsob suspenznej polymerizácie a kopolymerizácie akrylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219596

Dátum: 30.09.1985

Autori: Chrastina Milan, Bučencová Helena, Řepiš Jaromír, Pažická Tatiana, Lacková Mária

Značky: monomérov, spôsob, polymerizácie, akrylových, kopolymerizácie, suspenznej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy akrylových polymérov a kopolymérov suspenznou polymerizáciou. Rieši problém stability suspenzie počas polymerizácie. Potrebnej stability polymerizačného systému tvoreného fosforečnanom a uhličitanom vápenatým sa docieľuje tým, že ako prídavný emulgátor sa použije dodecylbenzensulfonová kyselina neutralizovaná amínom, napr. monoetanolamínom v množstve 0,001-0,01 % hmot. počítané na hmotnosť vodnej fázy.