Archív za 1985 rok

Strana 46

Zapojení k získání registračního záznamu nerovnosti povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222485

Dátum: 01.10.1985

Autori: Prošek Václav, Mašek Václav

Značky: záznamu, registračního, nerovností, zapojení, získání, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k získání registračního záznamu nerovnosti povrchu a řeší otázku přesnosti a rychlosti záznamu nerovností povrchu. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen hmatačem nerovností (1), který je připojen na čidlo snímání úhlu (2). Čidlo snímání úhlu (2) je přes převodník (3) připojeno na paměť(4). K čidlu snímání úhlu (2) je také připojen indikátor (16). Paměť(4)je připojena jednak na první výpočetní blok (7) a jednak na...

Zařízení k synchronizaci elektronicky řízeného listového a tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222484

Dátum: 01.10.1985

Autori: Konfršt Jan, Sedlický Václav

Značky: synchronizaci, zařízení, řízeného, elektronický, listového, stroje, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k synchronizaci listového stroje s elektronickou řídicí jednotkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rotační pohyb hřídele listového stroje, na němž jsou umístěny dvě značky se snímá dvěma čidly uspořádanými tak, že mezi jejich výstupními signály je zajištěn fázový posuv.

Zapojení střídavého výkonového zesilovače s výstupními transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 222483

Dátum: 01.10.1985

Autor: Pospíchal Ladislav

Značky: výstupními, transformátory, střídavého, zesilovače, výkonového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je potlačení stejnosměrné složky výstupního napětí zesilovače s výstupním transformátorem, která by mohla způsobit stejnosměrnou předmagnetizaci výstupního transformátoru a zbytečně zatěžovat napájecí zdroje. Uvedeného účelu se docílí rovnoměrným rozdělením zátěže na dva komplementární zesilovače buzené v protifázi, čímž se shodne zatíží kladný i záporný zdroj, takže je možná jednoduchá kompenzace nesouměrnosti komplementárních...

Zařízení pro samočinnou regulaci polohy najížděcích růžků smykadel sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222482

Dátum: 01.10.1985

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

Značky: polohy, zařízení, sběrače, smykadel, růžků, samočinnou, najížděcích, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro samočinnou regulaci samostatné odpružených najížděcích růžků smykadel sběrače elektrických vozidel. Polohu najížděcích růžků ustavuje samočinná regulace tak, aby horní linie najížděcích růžků byla ve stejné rovině s horní plochou dotyků sběrače. Vlastním odpružením najížděcích růžků se odlehčí dotyky sběrače od hmotnosti najížděcích růžků, takže se sníží jiskření dotyků, jejich opal i opal troleje, neboť...

Tlumivka, zejména pro omezení strmosti nárůstu proudu tyristory můstkově zapojených invertorů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222481

Dátum: 01.10.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: tlumivka, invertorů, proudu, můstkové, tyristory, strmosti, omezení, nárůstu, zejména, zapojených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlumivky, vhodné zejména pro můstkové zapojení střídače typu invertor proudu a řeší problém omezení strmosti nárůstu proudu u střídačů na vyšší kmitočty. Účelu se dosahuje tím, že tlumivka podle vynálezu, zejména pro omezení strmosti nárůstu proudu tyristory můstkově zapojených invertorů proudu, s ferromagnetickým jádrem složeným z nejméně dvou dílčích jader tvaru E, mezi nimiž je nemagnetická mezera má do ferromagnetického...

Zapojení obvodu pro řízení střídače regulovaného pohonu se synchronním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222480

Dátum: 01.10.1985

Autori: Podzimek Oldřich, Javůrek Jiří

Značky: motorem, pohonů, zapojení, obvodů, synchronním, regulovaného, řízení, střídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení střídače regulovaného pohonu se synchronním motorem, sestávající ze součtových odporu, komparátoru, obvodů galvanického oddělení a kombinačního obvodu. Pomocí napěťových komparátorů je vyhodnocen okamžik shodnosti napětí na svorkách synchronního motoru. Tímto způsobem lze při využití obou polarit napětí získat impulsy po 30° elektrických, kterých lze využít po vyhodnocení v kombinačním obvodě na řízení šesti tyristorů...

Zapojení obvodu pro měření a generování časového intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222479

Dátum: 01.10.1985

Autori: Ott Miroslav, Podgorný Igor

Značky: intervalu, zapojení, měření, obvodů, časového, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření nebo generování časového intervalu. Zařízení obsahuje vnitřní generátor časových impulsů, děliče kmitočtu, vstupní a výstupní obvody s převodníky úrovní a řídící obvody. Měření a generování časových intervalů lze provádět s přesností až 10-7 s. Lze též připojit externí zdroj časových impulsů. Zařízení je možno ovládat signály obou logických úrovní. Při měření časového intervalu lze nastavit pásmo...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222478

Dátum: 01.10.1985

Autori: Juračka František, Drábek Jan, Šňupárek Jaromír, Kaška Jiří, Šíma Milan, Smrčka Jindřich

Značky: sloučenin, způsob, pojiva, vodou, ředitelného, bázi, polymethylolfenolových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin bez obsahu elektrolytů a s nepatrným obsahem popelovin reakcí fenolu s formaldehydem v přítomnosti hydroxidů alkalických kovů a úpravou reakčního produktu pomocí iontoměničů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k vodnému alkalickému roztoku směsi specifikovaných polymethylolových sloučenin se při teplotě 15 až 70 °C přidá karboxylový měnič iontů na bázi...

Řídicí obvod pro ovládání dvou impulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222477

Dátum: 01.10.1985

Autori: Padevět Jiří, Kavalír Ladislav, Meloun Milan

Značky: impulsních, měničů, obvod, řídící, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího obvodu pro ovládání dvou impulsních měničů stejnosměrného proudu v zapojení pro přenos střídavého výkonu mezi galvanicky oddělenými obvody. Vstupní střídavý signál a výstupní signál celého zapojení invertovaný oddělovacím rozdílovým zesilovačem se sčítá součtovým zesilovačem, na jehož výstupu je chybové napětí. Chybové napětí se přivádí na porovnávací zesilovač, invertované chybové napětí se přivádí na druhý porovnávací...

Magnetický obvod rotačního transformátoru s radiální vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222476

Dátum: 01.10.1985

Autori: Rakus Jaroslav, Pavlovský Hugo, Förchtgott Karel

Značky: radiální, mezerou, transformátoru, rotačního, magnetický, vzduchovou, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu rotačního transformátoru s radiální vzduchovou mezerou, který je opatřen prstencovým vinutím. Účelem vynálezu je zlepšení provozních vlastností a snížení výrobní pracnosti dosavadních bezkontaktních budících systémů elektrických strojů točivých. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že magnetický obvod se skládá ze svazku paprskovitě rozmístěných plechů o tvaru písmene U, které jsou u svého vnějšího obvodu...

Řídicí obvod pro koncový stupeň řízeného měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222475

Dátum: 01.10.1985

Autori: Provazník Josef, Vermach Josef

Značky: řízeného, koncový, měniče, řídící, stupeň, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řídicího obvodu pro dvou, resp. i vícečinný koncový stupeň řízeného měniče napětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dvě hradla logického obvodu jsou zapojena jako astabilní multivibrátor, určující dvojnásobek pracovní frekvence měniče. Další dvě hradla jsou zapojena jako monostabilní multivibrátor s dobou kmitu rovnou požadované časové prodlevě. Dále následuje dvojitý D-klopný obvod, který je zapojen tak, že pomocí...

Způsob přípravy tvrdidel na bázi katalyzátorů iontové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 222474

Dátum: 01.10.1985

Autori: Lidařík Miloslav, Svoboda Bohumil, Dvořák Adolf, Starý Stanislav

Značky: přípravy, iontově, katalyzátoru, způsob, polymerace, tvrdidel, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy iontových tvrdidel vhodných pro vytvrzování epoxidových pryskyřic spočívá v přípravě roztoku katalyzátoru iontové polymerace v nenasyceném polyesteru ve hmot. poměru 10 až 18 : 40 až 50, který se podrobí reakci s epoxidovou pryskyřicí o molekulové hmotnosti 350 až 1420 při teplotě 10 až 60 °C po dobu 5 až 100 minut, případně v přítomnosti anilinu, toluidinu či jejich methyl- a ethylderivátů nebo esterů kyseliny fosforečné...

Epoxidové kompozice se zlepšenými viskoelastickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222473

Dátum: 01.10.1985

Autori: Svoboda Bohumil, Dvořák Adolf, Ambrož Vladimír

Značky: epoxidové, kompozice, zlepšenými, viskoelastickými, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká epoxidových kompozic na bázi epoxidových pryskyřic, aditiv a tvrdidel typu polyaminů nebo jejich kondenzačních produktů nebo katalyzátorů iontové polymerace, které po vytvrzení mají zlepšené viskoelastické vlastnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompozice obsahují 0,1 až 10 hmot. % mono- až triesterů kyseliny fosforečné odvozených od jednomocných nasycených alifatických alkoholů s počtem uhlíkových atomů 1 až 8.

Zapojení zdroje proudu pro chemickotepelné zpracování v doutnavém výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 222472

Dátum: 01.10.1985

Autori: Jonášová Blanka, Exner Milan, Šíma Josef, Rybář Oldřich, Smolík Antonín, Jakeš Jan

Značky: výboji, chemickotepelné, zapojení, zdroje, doutnavém, proudu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje proudu pro chemickotepelné zpracování kovových součástí v doutnavém výboji se skládá z přizpůsobovacího transformátoru, proudových čidel, převodníku proudu, řízeného usměrňovače, řídicích obvodů usměrňovače, detektoru poruch výboje, převodníku napětí, dvou tyristorů, tlumivky a odporu. Zapojení umožňuje zhasnutí oblouku pouze jedním tyristorem, omezuje proud oblouku omezovacím sériovým odporem a automaticky tento odpor vyřazuje...

Deskový dílec pro stavbu vodotěsných stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222471

Dátum: 01.10.1985

Autor: Hamza Přemysl

Značky: dílec, deskový, vodotěsných, stavbu, stěn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotně vodohospodářských staveb. Řeší tvarové provedení bočních stěn prefabrikovaného dílce, které umožňuje vytvoření vodotěsného styku svislých styčných spár prefabrikovaných stěn. Podstata vynálezu spočívá v tom, že boční styčné plochy stěnového dílce mezi drážkou a lícními plochami svírají alespoň v části své šířky s lícními plochami úhel menší než pravý.

Způsob fotometrického stanovení ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222470

Dátum: 01.10.1985

Autor: Novák Josef

Značky: způsob, stanovení, fotometrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fotometrického stanovení ceru Podle vynálezu se na roztok obsahující ionty trojmocného ceru se za současného účinku ultrafialového záření působí komplexem železité soli a 2,2´-dipyridylu nebo jeho derivátu v prostředí obsahujícím octan alkalického kovu, načež množství takto vytvořeného komplexu dvojmocného železa se stanoví fotometricky.

Způsob přípravy platinového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222469

Dátum: 01.10.1985

Autori: Růžička Vlastimil, Hanika Jiří, Sporka Karel, Janáček Leoš, Machek Vladimír

Značky: katalyzátoru, způsob, přípravy, platinového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se granulovaný nosič katalyzátoru impregnuje nevodným roztokem sloučeniny platiny. Po vysušení katalyzátoru ve vakuu se sloučenina kalcinuje v proudu dusíku a redukuje vodíkem při 70 až 300 °C. Jako sloučeniny se používá kyselina chloroplatičitá nebo chlorid platičitý. Jako rozpouštědla se používají alifatické alkoholy, jejich estery nebo ketony nebo etery. Obsah platiny v katalyzátoru lze volit v rozsahu hmotnostní...

Způsob biologického čištění odpadních vod z výroby jablečného pektinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222468

Dátum: 01.10.1985

Autori: Pásková Jiřina, Fabián Josef, Douša Alexander

Značky: biologického, jablečného, výroby, pektinu, odpadních, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologického čištění odpadních vod z výroby jablečného pektinu aerobní, hloubkovou kultivací kvasinek. Odpadní vody po výrobě pektinu jsou svým složením ideální surovinou pro výrobu krmného droždí. Podstatou vynálezu je způsob biologického čištění těchto odpadních vod aerobní, hloubkovou s výhodou kontinuální kultivací vhodného druhu kvasinek, čímž se odpadní vody zbaví asi 70-80 % organických nečistot a zároveň se vyrobí biomasa pro...

Hřeblo pro řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 222467

Dátum: 01.10.1985

Autori: Pivovarčí Bruno, Bartošek Rudolf

Značky: hřeblo, řetězový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hřebla pro řetězový dopravník, zejména pro důlní hřeblový dopravník. Účelem vynálezu je zjednodušení hřebla, snížení jeho hmotnosti a nákladů na výrobu hřebla, dále snížení pasívních odborů řetězů s hřebly. Podstatou vynálezu je, že hřeblo, skládající se ze dvou spojek a tělesa, má těleso (1) alespoň v části své délky provedeno jako skříňový profil, jehož dolní pásnice (10) je oboustranně prodloužena ke spojkám (2). Po vložení...

Stavebnicové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 222466

Dátum: 01.10.1985

Autori: Dráždil Josef, Zámečník Leo, Borský Václav

Značky: centrum, obráběcí, stavebnicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obráběcích center stavebnicového typu, zejména obráběcích center s automatickou výměnou nástrojových hlav. Řeší především problém rychlého a bezztrátového přechodu z jednoho pracovního programu na druhý, především v malosériové popřípadě i kusové výrobě. Pracovní jednotka tvořená vřeteníkem, mechanismem pro upínání hlav a posuvnou jednotkou, je uložena na nosném rámu, po jehož jedné straně je polohovací otočný stůl, navazující...

Zařízení pro automatické upínání operačních hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 222465

Dátum: 01.10.1985

Autor: Kotek Miloš

Značky: automatické, operačních, zařízení, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru konstrukce a výroby víceúčelových strojů a obráběcích center s automatickou výměnou jednovřetenových a vícevřetenových operačních hlav. Řeší problém automatického upnutí operačních hlav na obvodu otočného zásobníku tak, aby upnutí bylo rychlé a spolehlivé a výměna operačních hlav snadná bez ohledu na způsob jejich dopravy do prostoru upínání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ho tvoří prismatické upínací lišty, upravené...

Zařízení pro přidržování útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 222464

Dátum: 01.10.1985

Autori: Mikulenčák Miroslav, Kovář Stanislav

Značky: útkové, zařízení, přidržování

Zhrnutie / Anotácia:

Je vhodné pro přidržování útkové niti na doletové straně bezčlunkových, zejména tryskových tkacích strojů. Je vytvořeno jako planžeta(16)procházející mezi třtinami(39)paprsku(15), popřípadě i mezerou mezi lamelami(36) konfuzoru. Planžeta (16) je svou zadní částí (17)upevněna na některé pevné části tkacího stroje jako je např. rameno(7) rotačního zapletače, které slouží k otočnému uložení obtáčecího kotouče (8) pro tvoření prošlupu vazných nití...

Zapojení obvodů k řízení dráhy pohyblivých částí číslicově řízených obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222463

Dátum: 01.10.1985

Autori: Klíma Jiří, Kaprálek Alexander, Kršiak Ivan, Dlabač Ladislav

Značky: částí, obráběcích, dráhy, číslicové, řízených, zapojení, řízení, obvodů, pohyblivých, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodů k řízení dráhy, zejména pohyblivých částí čislicově řízených obráběcích strojů. Účelem vynálezu je řízení tečné rychlosti (korekce rychlosti) a řezání závitů při realizaci. Uvedeného účelu se dosáhne vzájemným propojením počítače, rychlostní jednotky, interpolátoru, jednotky řízení interpolátoru, zdroje časových signálů, odměřovacího čítače vedoucí osy, odměřovacích čítačů závislé osy, zdroje posuvného kmitočtu,...

Pohotovostní sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222462

Dátum: 01.10.1985

Autori: Šafek Miroslav, Pusbach Bohuslav, Šafková Miroslava

Značky: pohotovostní, prádla, sušička

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pohotovostní sušička prádla při minimální spotřebě elektrického proudu. Uvedeného se dosáhne pohotovostní sušičkou práda sestavené z rámu, který je na straně jedné opatřen elektrickou topnou fólií a na druhé straně deskou, která je na vnitřní stěně opatřena reflexní vrstvou, přičemž před elektrickou topnou fólií jsou s odstupem napnuty prádelní šňůry upevněné k rámu, který je kloubově spojen s opěrným rámem, na kterém jsou...

Osazovací rám přerušující tepelný most

Načítavanie...

Číslo patentu: 222461

Dátum: 01.10.1985

Autori: Louda Jaroslav, Šulc Vladimír, Kůrka Jan, Jílek Tomáš, Skokan Jiří

Značky: přerušující, tepelný, osazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Osazovací rám přerušující tepelný most pro otvorové výplně staveb, zejména pro dvojitá okna a dveře. Rámy tvorových výplní staveb osazené do tohoto osazovacího rámu mají nižší prostup tepla než při osazení do stávajících typů osazovacích rámů. Použitím osazovacího rámu podle vynálezu se zmenší tepelné ztráty budov. Osazovací rám je složen z profilových tyčí, jejichž příčný průřez má tvar písmene F, k jehož spodní části je přichycena vložka z...

Vulkanizační komora lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227398

Dátum: 30.09.1985

Autor: Sommer Emil

Značky: komora, vulkanizační, autoplášťů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší utěsnění obvodu přítlačného pístu ve spodní komoře vulkanizační komory s bajonetovým uzávěrem a to tak, že spodní část komory je spojena s obvodem přítlačného pístu těsnicí membránou, která se při vulkanizaci opírá o tvarovou plochu opěrného kroužku.

Způsob kontroly přítomnosti niti ve vymezeném prostoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227397

Dátum: 30.09.1985

Autori: Viták Josef, Nádvorník Josef

Značky: přítomnosti, způsob, provádění, způsobu, prostoru, kontroly, tohoto, zařízení, vymezeném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly přítomnosti niti na vymezeném prostoru při přerušování pohybu niti, zejména na textilních soukacích strojích, opatřených ústrojím pro kontrolu přítomnosti kmitající niti. Při přerušování pohybu niti se na ni působí proměnlivou silou v rovině kolmé ke směru jejího pohybu, čímž dojde k rozkmitání niti a vybuzení signálu o její přítomnosti v kontrolním zařízení. Dále se vynález týká zařízení k provádění tohoto...

Polohově přestavitelný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 227396

Dátum: 30.09.1985

Autori: Vaska Bohumil, Krňák Jiří

Značky: polohové, závěs, přestavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Polohově přestavitelný závěs je určen k polohovému nastavení horního pohyblivého dílu vůči spodnímu pevnému dílu, zejména u elektrických kontaktních grilů pro domácnost určených pro přípravu pokrmů grilováním, zapékáním a opékáním. Účelem vynálezu je zhotovit jednoduchý, spolehlivý závěs, zajišťující uvedení polohy nastavení kontaktních grilů bez dosud používaných přídavných opěrek. Dosáhne se toho tím, že nosný díl 1 a po hyblivý díl 7...

ß-Laktozylmetylamín, ß-maltozylmetylamín, ß-celobiozylmetylamín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225600

Dátum: 30.09.1985

Autori: Petruš Ladislav, Bílik Vojtech

Značky: přípravy, ß-laktozylmetylamín, ß-celobiozylmetylamín, ß-maltozylmetylamín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny ß-laktozylmetylamín a ß-maltozylmetylamín a ß-celobiozylmetylamín všeobecného vzorca R-CH2-NH2, kde R predstavuje ß-laktozyl, ß-maltozyl alebo ß-celobiozyl.

2,3,10,11-Tetrametoxy-6-(4-totyl)berbin a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 225599

Dátum: 30.09.1985

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

Značky: 2,3,10,11-tetrametoxy-6-(4-totyl)berbin, hydrochlorid

Zhrnutie / Anotácia:

2,3,10,11-tetramethoxy-6-(4-tolyl)berbin vzorce I a jeho hydrochlorid.

Trisubstituované 3-(4-totyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinoliny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225598

Dátum: 30.09.1985

Autori: Protiva Miroslav, Dlabač Antonín, Valenta Vladimír

Značky: trisubstituované, jejich, 3-(4-totyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinoliny

Zhrnutie / Anotácia:

Trisubstituované 3-(4-tolyl)-1,2,3,4-tetra-hydroisochinoliny obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo methyl a R1 je atom vodíku, methyl nebo 3,4-dimethoxybenzyl, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými kyselinami.

Způsob regenerace arzénových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225597

Dátum: 30.09.1985

Autori: Vraná Věra, Kroupa Jan, Kruliš Jan, Horáček Jan, Procházka Jaroslav, Černý Otakar, Zemanová Dana, Heyberger Aleš, Čermák Jiří, Bízek Vlastimil

Značky: způsob, sloučenin, arzénových, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace arzénových sloučenin z odpadních vod vznikajících při výrobě mono a diaminoantrachinonů amonolýzou solí antrachinon mono a dísulfokyselin za přítomnosti sloučenin pětimocného arzénu výhodně hydrogenarzeničnanu sodného oxidačním postupem vyznačený tím, že se odpadní vody oxidují, s výhodou roztokem peroxidu vodíku a vzniklá směs, obsahující anionty arzeničnanové, síranové, popř. anionty chloridové či organické příměsi, se...

Stavebný stroj napríklad otočný nakladač so zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225596

Dátum: 30.09.1985

Autor: Ungero Robert

Značky: stavebný, stroj, nakladač, stabilitou, například, otočný, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebný stroj napríklad otočný nakladač so zvýšenou stabilitou, opatrený otočným kozlíkom, vyznačujúci sa tým, že otočný kozlík (5) je smerom od pracovného ústrojenstva predĺžený prostredníctvom nosníka (6), na ktorého voľnom konci je upevnené protizávažie (9), pričom medzi základným rámom (3) stroja a podlahou kabíny obsluhy (7) je vytvorený voľný priestor (11) a to tak, že kabína obsluhy (7) je uchytená letmo v ráme (8) kabíny, ktorý je...

Zařízení pro samočinné brzdění opakovaného pohybu v krajních polohách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225595

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kolář Lumír, Turek Bedřich, Šopík Jaroslav, Quis Vladivoj

Značky: zařízení, opakovaného, samočinně, brzdění, krajních, pohybu, polohách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro samočinné brzdění opakovaného pohybu v krajních polohách, zejména pro pneumaticky ovládané rychločinné armatury, sestávající z válce, v němž je těsně suvně uložen píst s pístnicí, přičemž v pístu je upraven alespoň jeden přepouštěcí otvor, v němž je volně suvně uložen alespoň jeden regulační kolík opírající se svými čely o víko a dno válce, vyznačující se tím, že regulační kolík (6) je tvořen válcovým tělískem, na němž jsou...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 225594

Dátum: 30.09.1985

Autor: Suchánek Jaroslav

Značky: rozvaděč, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační rozváděč s otočným unášečem v němž jsou posuvně uložena těsnicí pouzdra, vyznačený tím, že sestává z tělesa (1) v němž jsou vytvořeny tlakový kanál (11) a odpadní kanál (12) přímo připojitelné k magistrále, přičemž tlakový kanál (11) je spojen přívodním kanálkem (13) s centrálním otvorem (14) v čele (15), odpadní kanál (12) je spojen odpadním kanálkem (16) s vyústěním (17) v čele (15), centrální těsnicí pouzdro (35) je opatřeno...

Substituované N-oktylisopropylaminy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225593

Dátum: 30.09.1985

Autori: Trčka Václav, Vaněček Miroslav, Muratová Jitka, Uhlová Otilie, Bláha Ludvík, Rajšner Miroslav

Značky: způsob, n-oktylisopropylaminy, přípravy, substituované, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované N-oktylisopropylaminy obecného vzorce I, ve kterém X = 0,S,SO nebo SO2 a R = H nebo Cl, a jejich adiční soli s farmaceuticky vhodnými anorganickými a organickými kyselinami.

Ochranný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 225592

Dátum: 30.09.1985

Autor: Hurych Pavel

Značky: ochranný, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný obvod, vyznačený tím, že neinvertující výstup (1) paměťového prvku (P) je připojen na vstup (2) invertujícího budiče (B1), zatímco uvolňující vstup (3) snímacího členu (S) je připojen na neinvertující výstup (1) paměťového prvku (P), výkonový výstup (8) invertujícího budiče (B1) je připojen na vstup (9) testovaného obvodu, zároveň na vstup (9) testovaného obvodu je připojen snímací vstup (4) snímacího členu (S), zatímco na blokovací...

Způsob barvení plstěných kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225591

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kudělka Josef, Bartoň Zdeněk, Palacký Bedřich, Krotil Vladimír, Lukáš Ivan, Kyšperský Emil

Značky: kloboučnických, plstěných, polotovarů, barvení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení plstěných kloboučnických polotovarů vyrobených ze živočišných vláken, zejména králičí a zaječí srsti nebo ovčí vlny, při kterém se předupravené polotovary barví kyselými barvivy ve vodné lázni za přídavku povrchově aktivních prostředků, organických nebo anorganických kyselin, anorganických solí a případ ně odpěňovačů, vyznačující se tím, že se natužené polotovary smáčejí 10 až 30 min. při teplotě 30 až 60 °C ve vodné lázni,...

Zařízení na porcování polotovarů a výrobků polotuhé a měkké konzistence, zejména vařených těst

Načítavanie...

Číslo patentu: 225590

Dátum: 30.09.1985

Autori: Vopart Jaromír, Hájek Petr, Novák Miroslav

Značky: těst, porcování, konzistence, zařízení, měkké, polotovarů, vařených, zejména, výrobků, polotuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na porcování polotovarů a výrobků polotuhé a měkké konzistence, zejména vařených těst, sestávající z přidržovače opatřeného průřezy, do kterých zapadají nože upevněné v nožovém rámu uspořádaném vůči přidržovači přestavitelně vyznačené tím, že přidržovač (1) je ustaven na poháněném hřídeli (12), vůči kterému jsou nože (21) uspořádány mimoběžně.

Zařízení k vytváření dávek skloviny nasáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 225589

Dátum: 30.09.1985

Autori: Košťák Jiří, Kojzar Jaroslav, Brabec Bohumil

Značky: vytváření, nasáváním, dávek, skloviny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření dávek skloviny na sáváním, sestávající z vratně pohyblivé sací formy a dávkovacího kanálu napojeného na tavicí pec, zcela vyplněného sklovinou a opatřeného v horní části odebíracím otvorem, nad nímž jsou umístěny pohyblivé topné prostředky a nůžky k odstřihování nasáté dávky, vyznačené tím, že k odebíracímu otvoru je připojen nástavec (9) se seškrcením (10) opatřený snímačem (13) teploty a stacionárními topnými prostředky...