Archív za 1985 rok

Strana 45

Plovoucí hrot pro upínání obrobku s velkým vnitřním pnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 226875

Dátum: 01.10.1985

Autori: Benda Lubomír, Voráček Miroslav

Značky: velkým, obrobků, pnutím, upínání, plovoucí, vnitřním

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí hrot pro upínání obrobku s velkým vnitřním pnutím, například vrtulového lis tu, při obrábění, sestávající z unášecí desky, upravené pro pnutí volného konce vrtulového listu a otočně uložené v obráběcím stroji kolem osy otáčení obráběného vrtulového listu, vyznačený tím, že volný konec obrobku, například vrtulového listu (l), je připevněn k unášecí desce (3), v které jsou svými jedněmi konci neotočně a rovno běžně s osou (o) natáčení...

Způsob spektrofotometrického sledování disperzity barevných pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226874

Dátum: 01.10.1985

Autori: Čejka Karel, Kožený Milan, Latinák Josef

Značky: spektrofotometrického, barevných, způsob, sledování, disperzity, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spektrofotometrického sledování disperzity barevných pigmentů ve vodné disperzi, vyznačující se tím, že se barevný pigment disperguje ve vodě nebo ve zředěném roztoku tenzidu, zejména neionogenního, poté se na spektrefotometru změří u takto připravené disperze jedna absorbance A nebo řada absorbancí Al až An ve viditelné oblasti spektra při vzdálenosti dl kyvet od detektoru a při vzdálenosti d2 kyvet od detektoru, kde dl je větší než d2,...

Zařízení pro regulaci pásu girlandového pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226873

Dátum: 01.10.1985

Autori: Malina Jiří, Husák Jiří

Značky: girlandového, pásového, zařízení, dopravníku, pásu, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci pásu girlandového pásového dopravníku sestává z nekonečného tažného orgánu, který je pevně připojen k oběma kotevním částem nejméně jedné girlandy, suvně uložené na konstrukci pásového dopravníku,přičemž tažný orgán je ovládán servomotorem čidla vybočení pásu. Vybočeni pásu z osy dopravníku zaznamená čidlo vybočení,jehož vynucenou změnu polohy zpracuje vyhodnocovač v impuls pro ovladač a jím řízený servomotor uvede v pohyb...

Přípravek pro ukládání kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226872

Dátum: 01.10.1985

Autor: Tupý Ladislav

Značky: ukládání, přípravek, kolejnic

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro ukládání kolejnic na kolejové lóže, jehož povrch je tvořen pevným prostředím s korytem v ose koleje, který je tvořen příčným nosníkem, v jehož střední oblasti je posuvně a stavitelně uložena dvojice posuvných konzol, zatím co v oblastech obou jeho konců jsou odnímatelně připevněny příložky tvořící bočné opěry hran kolejnicových patek, vyznačující se tím, že oblasti konců příčného nosníku (10) jsou svými horními plochami skloněny...

Ocelový komín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226871

Dátum: 01.10.1985

Autori: Procházka Miloš, Foltýn František, Kameníková Alexandra, Vysoudil František, Popelka Stanislav, Illek František, Baše Rostislav

Značky: ocelový, komín

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelový komín, sestávající z vnějšího a vnitřního pláště, vyznačující se tím, že díl vnitřního pláště (5) je na spodní části uvnitř opatřen pevně připojenou vložkou (7), do níž je suvně uložen horní částí výškově předcházející díl vnitřního pláště (5), který je po obvodě nosným plechem (10) usazen na rozpěrce (8), které je pevně spojena s dílem vnějšího pláště (4).

Prostředek odstraňující inkrusty, zejména z technologického zařízení celulózek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226870

Dátum: 01.10.1985

Autori: Zimmermann František, Zemánek Ivo, Mencl Karel, Milichovský Miloslav

Značky: prostředek, celulózek, odstraňující, inkrusty, technologického, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek, odstraňující inkrusty, zejména z technologického zařízení celulózek, vyznačený tím, že sestává z vodného roztoku 0,l až 20 % hmotnostních kyseliny dusičné a 0,05 až 0,5 % hmotnostních kyseliny octové.

Kontinuální rotorové zmrazovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226869

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bergman Jaroslav

Značky: rotorové, zmrazovací, zařízení, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální rotorové zmrazovací zařízení sestávající ze vzájemně spojených segmentů podložených vně rolkami pojezdnými po kruhové dráze a uvnitř spojených s kruhovou deskou otočnou kolem vertikálního čepu, vyznačené tím, že na segmentech (08) jsou umístěny dveřmi (15) uzavíratelné zmrazovací komory (10) a vozíky (16) s rošty pro zmrazované výrobky a že pro cirkulaci a reverzací chladicího vzduchu v zmrazovacích komorách (10) je opatřena levými...

Způsob upevnění zrcadlící vrstvy na nosné plochy zrcadel a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226868

Dátum: 01.10.1985

Autori: Rohlíček František, Sadílek Jiří, Kovář Jaroslav

Značky: vrstvy, provádění, zrcadlící, zrcadel, nosné, zařízení, plochy, způsob, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob upevnění zrcadlící vrstvy na nosné plochy zrcadel, zejména na segmenty optických budicích dutin laserů, vyznačený tím, že zrcadlící vrstva tvořená fólií s odrazovými vlastnostmi se uloží spolu s nosnými segmenty zrcadel s tvarovaným trnem v trubce, načež se trvale spojí s nosnými segmenty zrcadel zvýšením teploty nad 200 °C mezi těmito díly vyvozovaným potřebným tlakem vyšším než 0,1 MPa.

Zařízení pro rovnání, dávkování a orientaci bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226867

Dátum: 01.10.1985

Autori: Novák Miroslav, Bischof Miloslav

Značky: orientaci, dávkování, rovnání, zařízení, bižuterních, kamenů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnání, dávkování a orientaci bižuterních kamenů, zejména šatonů, tvarových kamenů apod., vyznačené tím, že se skládá z nabírací desky (1) skloněné pod úhlem 1° až 12°, otočně uložené na pomocném rámu (3) spojeném se zdrojem příčných hmitů, kolmých na sklon desky (1), přičemž tato deska (1) je opatřena zahloubeními (14) ve tvaru zjednodušeného negativního otisku kamene vyššího rozměru, jejichž hloubka je nejméně rovna vzdálenosti...

Vyztužený amortizérový kruh rotoru synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226866

Dátum: 01.10.1985

Autor: Pergler Ivan

Značky: synchronního, stroje, vyztužený, rotoru, amortizérový

Zhrnutie / Anotácia:

Vyztužený amortizérový kruh rotoru synchronního stroje pro těžké rozběhové podmínky, vyznačený tím, že je sestaven ze dvou k sobě přiléhajících měděných prstenců (1) obdélníkového průřezu o stejných šířkách a z výstužného kruhového jádra (3), které je umístěno v dutině (2), jež je vytvořena souosou drážkou ve střední části alespoň jedné z ploch k sobě přiléhajících měděných prstenců (1), tyto jsou i s výztužným kruhovým jádrem (3) vzájemně...

Převodník tepla – lineární elektrický signál pro termistorové čidlo teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226865

Dátum: 01.10.1985

Autori: Bejček Ludvík, Talpa Miroslav

Značky: tepla, elektricky, čidlo, lineární, signál, převodník, termistorové, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník teplota-lineární elektrický signál pro termistorové čidlo teploty se vyznačuje tím, že termistor (1) je připojen na vstup proporcionálního převodníku odpor napětí (2) jehož výstup je přes spínač (3) připojen na paralelní spojení odporu (4) a kondenzátoru (5) připojených na jeden vstup komparátoru (7) přičemž na druhý vstup komparátoru (7) je připojen zdroj napětí (6) a na výstup komparátoru (7) je připojen vstup časovače (8)...

Zařízení na odsazování nerozpuštěných látek sedimentujících a vzplývajících ze suspenzí a emulzí s diskontinuálním přísunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226864

Dátum: 01.10.1985

Autori: Brodský Artur, Krejčík Jaroslav, Kordač Zdeněk

Značky: nerozpuštěných, vzplývajících, přísunem, emulzí, zařízení, sedimentujících, suspenzí, látek, diskontinuálním, odsazování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na odsazování nerozpuštěných látek sedimentujících a vzplývajících ze suspenzí a emulzí s diskontinuálním přísunem, vyznačené tím, že sestává z válcové nádrže (1) s kuželovým dnem (2) v níž je souosá válcová vestavba (3) vymezující s pláštěm nádrže (1) prstencový prostor (4), z válcového kalníku (5) s kuželovým dnem a uzávěrem (6) připojeného k vrcholu kuželového dna (2) z válcového odvzdušňovače (7) s potrubím (8) na přívod surové...

Zapojení dálnopisné ústředny k teleprocessingovému řadiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 226863

Dátum: 01.10.1985

Autori: Marek Ladislav, Matwikow Roman

Značky: řadicí, ústředny, zapojení, dálnopisné, teleprocessingovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dálnopisné ústředny k teleprocessingovému řadiči, pro výpočetní systém, vyznačené tím, že k dálnopisné ústředně (2) jsou trvale připojeny dálnopisy (1) a na jednu linku (13) ústředny (2) je zapojen interface (3) a to jeho první přijímač (5), jehož výstup je spojen se vstupem logického obvodu (6), přičemž výstup logického obvodu (6) je první fotoelektrickou vazbou (10) spojen se vstupem prvního vysílače (7), jehož výstup je napojen na...

Zapojení automatického integrálně – mnohakanálového měřiče koncentrace aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226862

Dátum: 01.10.1985

Autori: Krejčí Miloslav, Stulík Petr

Značky: mnohakanálového, měřiče, koncentrace, automatického, integrálně, aerosolů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení automatického integrálně - mnohokanálového měřiče koncentrace aerosolů sestávajícího z vlastního měřiče koncentrace aerosolů se dvěma rovnocennými vstupy, elektropneumatického přepínače odběrů, aerosolového čerpadla, elektropneumatického ventilu a odsávacího zařízení, vyznačující se tím, že vstup (11) řídicí jednotky (5), obsahující alespoň dva obvody pro nastavení a kontrolu mezí, je spojen s výstupem měřiče (4) koncentrace aerosolů,...

Zařízení pro výrobu tvarovek tvářením v elastickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226861

Dátum: 01.10.1985

Autori: Hlaváček Ivan, Tomášek Jiří, Strašák Tomáš, Danihelka Jiří, Kosek Jiří

Značky: výrobu, tvářením, elastickém, prostředí, tvarovek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu tvarovek tvářením v elastickém prostředí vyznačené tím, že sestává alespoň ze čtyř přímočarých hydromotorů, radiálního (1), axiálního levého (2), axiálního pravého (3) a spodního přidržovacího (4) upevněných v rámu (5) lisu tak, že totožná osa radiálního (1) a spodního přidržovacího (4) přímočarého hydromotoru je kolmá na totožnou osu axiálních přímočarých hydromotorů (2, 3), ke kterým jsou rychloupínači (16, 17) upevněny...

Způsob plošného zakládání budov vytvářením základových pásů v deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226860

Dátum: 01.10.1985

Autori: Čipera Josef, Nepraš Josef

Značky: pásu, vytvářením, základových, plošného, budov, deskách, zakládání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zakládání budov vytvářením základových pásů v deskách, vyznačený tím, že základová deska (8) se vyztuží betonářskou výztuží (5) a na svislé nebo skloněné části výztuže po vnější straně požadovaných pásů se připevní folie (7) a základová deska se zabetonuje.

Zapojení pro zavedení černé v signálech barev

Načítavanie...

Číslo patentu: 226859

Dátum: 01.10.1985

Autori: Záruba Jiří, Hajoš Zoltán

Značky: signálech, zavedení, zapojení, barev, černé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zavedení černé v signálech barev, vyznačující se tím, že vstup (SB) signálů barev je připojen na kondensátor (C), na jeho výstup je připojen kolektor prvního transistorového spínače (T1), který je současně připojen na vstup fetového spínače (F), jehož výstup je připojen na kolektor druhého transistorového spínače (T2), který je připojen na výstup (ZSB) zatemněného signálu barev, přičemž báze fetového spínače (F) je při pojena na...

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmísených zemním plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226858

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kašpar Jiří, Šefl Viktor

Značky: sklářských, otopu, plynem, pecí, předmísených, zařízení, zemním, teplovzdušně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmíseným zemním plynem, sestávající nejméně z jednoho jednostupňového teplovzdušného směšovače zaústěného pomocí hořákové tvarovky do spalovacího prostoru sklářské pece, vyznačující se tím, že jednostupňový teplovzdušný směšovač (3) je vytvořen z plynové trysky (4), ústící souose do difuzoru (9) směšovače (3), přičemž vnitřní prostor difuzoru (9) je připojen přívodem (5) přes regulační orgán (8)...

Snímkovací stůl s prohnutou úložnou deskou o nestejné výši okrajových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226857

Dátum: 01.10.1985

Autori: Fajt Pavel, Peňás Josef

Značky: profilů, snímkovací, okrajových, stůl, výši, úložnou, prohnutou, nestejné, deskou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímkovacího stolu a prohnutou úložnou deskou o nestejné výši okrajových profilů, sloužící ke snadnějšímu uložení a vyšetření pacienta. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přední nosník má menší průřez než zadní nosník a jeho okrajový profil je uložen pod úrovní zadního profilu, přičemž úložná deska je prohnuta směrem k rovnému dnu.

Způsob plošného zakládání budov na základových pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226856

Dátum: 01.10.1985

Autor: Čipera Josef

Značky: základových, plošného, pásech, zakládání, způsob, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zakládání budov na základových pásech, umožňující snadné provedení inženýrských sítí vyznačený tím, že základový pás se přeruší v půdorysném rozměru nutném pro vedení inženýrských sítí a oddělané části základového pásu se spojí alespoň jedním spojovacím článkem schopným přenášet tahovou sílu příslušející přerušené části základového pásu od zatížení horní stavbou, která spočívá na základovém pásu.

Struskopopílková konstrukční vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226855

Dátum: 01.10.1985

Autori: Popelek Eduard, Wagner Pavel

Značky: konstrukční, vrstva, struskopopílková

Zhrnutie / Anotácia:

Struskopopílková konstrukční vrstva cest, vozovek, letištních a zpevněných ploch, vyznačená tím, že ji tvoří drcená struska vysokopecní nebo ocelářská, nebo jejich kombinace, smíchaná s 1 až 30 % hmotnosti směsi elektrárenského popílku, u níž obsah síry v použité strusce nepřesáhne 1 % a v použitém popílku 3 %.

Spojka univerzálního hrazení pro prasata

Načítavanie...

Číslo patentu: 226854

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kunc Zdeněk, Vítek Jan

Značky: spojka, prasata, hrazení, univerzálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zařízení pro mechanizaci živočišné výroby, speciálně zhotovení hrazení pro prasata, popřípadě jiná hospodářská zvířata. Spojka pro zhotovení univerzálního hrazení pro prasata je výliskem z plastu, vytvořeným z první objímky s válcovitou dutinou, navzájem osově pootočených o 90 °, jejichž dutiny se nepatrně pronikají spojovacím otvorem, proti němuž je vydělen z pláště první nebo druhé objímky(1,2) s válcovitými dutinami...

Ortodontická kanyla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226853

Dátum: 01.10.1985

Autori: Šubrt Ivan, Šubrtová Irena

Značky: ortodontická, kanyla

Zhrnutie / Anotácia:

Ortodontická kanyla pro zavedení drátěného oblouku k úpravě postavení zubů, vyznačená tím, že je tvořena podélným hranolovitým tělískem (1), zhotoveným s výhodou z kompozitní pryskyřice, které je na zubní straně opatřeno dosedací plochou (2), zatímco jeho tvářová strana (3) je zaoblena, přičemž hranolovité tělísko (1) je po své délce opatřeno nejméně jedním průchozím kotvicím otvorem (4).

Univerzální stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 226852

Dátum: 01.10.1985

Autori: Padrta Jindřich, Šulán Elemír

Značky: univerzální, stůl

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální stůl sestávající z běžné podnože a podélně dělené horní desky stolu, vyznačený tím, že v horní části podnože jsou pomocí čepů (1) vedeny kameny (2,3), jež jsou jedněmi svými konci pomocí čepů (4, 5) připojeny otočně k nůžkám, které jsou druhými svými konci pomocí čepů připojeny k táhlům (9, 10), která jsou druhými svými konci pevně připojena k podélně dělané horní desce stolu, přičemž táhla jsou opatřena ozubenými hřebeny (13), mezi...

Zapojení elektropneumatického pulzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226851

Dátum: 01.10.1985

Autor: Poláček Alois

Značky: zapojení, elektropneumatického, pulzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení rychlého a dokonalého vyčištění otevřených i úplně zavřených kapalinových prostorů všech velikostí. Tohoto účelu se dosáhne tak, že zapojení podle vynálezu bude obsahovat řídicí elektrickou část připojenou na elektrický zdroj a výkonovou armaturní část, která pneumaticky propojí vzdušninový zdroj s čištěným objektem, Vynálezu je možno využít např. i k čištění pneumatických zařízení a ústrojí, které slouží k zachycení...

Upínací zařízení deskových dílců, zejména tybinků, opatřených přibližně v těžišti otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222500

Dátum: 01.10.1985

Autori: Salcman Ivo, Stach Josef

Značky: těžišti, přibližně, deskových, dílců, otvorem, opatřených, upínací, tybinků, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemísťování tybinků umožňuje manipulaci s dílci ve všech rovinách. Zařízení je tvořeno vedením ve tvaru pláště hranolu, jehož jedno dno je odlomeno a druhé opatřeno deskou. Ve vedení je usazena kostka s čelem uzavřeným víkem a s trnem ve druhém čelu, kterým prochází táhlo s ozubením a závlačí. V dutině kostky je píst ovládaný tlakovým médiem. Kostka s trnem se vsune do dutiny v tybinku, kde se upevní připouštěním tlakového média a...

Zařízení pro polohování pracovních ústrojí obuvnických napínacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222499

Dátum: 01.10.1985

Autor: Žíla Josef

Značky: obuvníckych, zařízení, ústrojí, strojů, polohování, napínacích, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro polohování pracovních ústrojí napínacích obuvnických strojů, umožňující nastavení libovolného počtu mechanismů z jednoho ovládacího místa. Podstatou vynálezu je zařízení pro polohování pracovních ústrojí obuvnických napínacích strojů, jehož pneumatický ovládací válec (1), nehybně uložený na rámu (2) stroje, je spojen ovládací pístnicí (3) s přesuvným ovládacím tělesem (4). V přesuvném ovládacím tělese...

Zařízení na snímání a nakládání zeminy a sběr kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 222498

Dátum: 01.10.1985

Autor: Turek Otakar

Značky: zařízení, zeminy, sběr, kamene, nakládání, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na snímání a nakládání zeminy a sběr kamenů podle vynálezu sestává z vnějšího dutého válce taženého po dnu brázdy, tvořeného pláštěm a jedním čelem, do kterého zasahuje rotující vnitrní dutý válec, tvořený obvodovým pláštěm, ke kterému je ze strany čela vnějšího dutého válce připevněna základna a ze strany opačné manžeta. Na vnitřní straně obvodového pláště jsou rovnoměrně rozmístěny a připevněny lopatky. Rotace vnitřního dutého válce...

Vyztužená vzorovaná jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 222497

Dátum: 01.10.1985

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav

Značky: pletenina, vyztužená, osnovní, vzorovaná, jednolícní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k uplatnění v pletařské výrobě při zhotovování jednolícních osnovních pletenin s určením pro bytové a nábytkové účely a na vrchní ošacení. Předmětem vynálezu je vyztužená vzorovaná jednolícní osnovní pletenina, která obsahuje jednak niti základní soustavy, jednak niti alespoň jedné výplňkové a/nebo útkové soustavy a dále niti vzorové soustavy. Podstatou vynálezu je vytvoření prolamovaného, plastického a/nebo barevného vzoru v...

Zařízení pro zpěňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222496

Dátum: 01.10.1985

Autor: Pelich Eduard

Značky: zpěňování, kapalin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vychází z konstrukce sestávající z pevného tělesa na jehož obvodu jsou vytvořeny přiváděcí a výstupní vedení kapaliny a přiváděcí a výstupní vedení plynu. Rotující hřídel uvnitř pevného tělesa obsahuje dávkovací komoru, která přichází střídavě do styku s vedením kapaliny a plynu. Proti výstupu dávkovací komory je uspořádána nárazová stěna rovnoběžná s osou rotace hřídele. Přívod kapaliny do dávkovací komory je veden pře osový kanál...

Matice se zářezy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222495

Dátum: 01.10.1985

Autor: Mrázek Jaroslav

Značky: zářezy, matice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru armatur a oboru strojních součástí a řeší snížení hmotnosti matice se zářezy, zejména lité přesuvné matice pro rozebiratelné spojení potrubních úseků. Podstatou vynálezu je, že mezi zářezy matice je alespoň na části vnější plochy matice upraveno odlehčení vnější plochy matice.

Ovládací páčka trubkových řídítek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222494

Dátum: 01.10.1985

Autori: Štěpánek Jiří, Mráz Jiří, Rajchrt Jan, Ráfl Jan, Bezouška Vlastimil, Rampa František, Čadina Jiří

Značky: páčka, řídítek, ovládací, trubkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládací páčky trubkových řídítek jednostopých vozidel k ovládání brzdy nebo spojky. Řeší problém nedostatečné pevnosti a velké pružnosti dosavadních páček z nekovových materiálů. Konstrukce páčky dle vynálezu spočívá v tom, že největší šířka hmatníku měřená rovnoběžně s osou čepu páčky je větší než maximální šířka přenosového ramene a zároveň je nejméně dvojnásobná než nejmenší výška hmatníku, měřená v kolmém směru. Spodní...

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222493

Dátum: 01.10.1985

Autori: Hromádko Zdeněk, Kadlecová Jana, Filip Miloslav, Dobrovolný Jan

Značky: cementových, výrobků, tuhnutí, povrchové, vrstvy, retardéry

Zhrnutie / Anotácia:

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků obsahující polymerní organické látky, anorganické plnivo, povrchově aktivní látky a vícesytné alkoholy. Způsobují zpomalení tuhnutí cementu a splňují i požadavek snadného vymývání retardované povrchové vrstvy a snadného odstranění zbytků přípravku z kovové formy.

Zařízení k uvádění přísad do transportních a reakčních prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222492

Dátum: 01.10.1985

Autori: Pelikán Eduard, Havlíček Milan

Značky: transportních, zařízení, uvádění, přísad, reakčních, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k uvádění přísad jako katalyzátorů, stabilizátorů, plnidel, pigmentů apod. ve formě homogenních tekutin, suspenzí a past do reakčních nádob a potrubí se zvýšenou teplotou produktů při chemických procesech. Účelem vynálezu je zlepšit spolehlivost a rovnoměrnost dávkování přísady do reakčních produktů a současně zlepšit vlastnosti koncových produktů. Výše uvedeného účelu se dosahuje pomocí přetlakové armatury, která se...

Zařízení na montáž dřevěných stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222491

Dátum: 01.10.1985

Autori: Zabranský Jaroslav, Poledna Ladislav

Značky: dřevěných, zařízení, stolu, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž stolů se týká oboru nábytkářské výroby. Dřevěné stoly, konstruované pomocí rohových spojek na kolíky, se doposud v převážné míře na montážních linkách montovaly ručně při vysokém podílu živé práce. Zařízení podle vynálezu mechanisuje montážní práce po mocí pneumatických válců. Dřevěné luby stolů s rohovou spojkou a kolíky, opatřené nánosem lepicí směsi, se vloží do zařízení a po spuštění pneumatického rozváděče se...

Zařízení pro zašívání uzavírací hrany polštáře

Načítavanie...

Číslo patentu: 222490

Dátum: 01.10.1985

Autor: Pálenský Zdeněk

Značky: zařízení, polštáře, hrany, zašívání, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Výhody předmětu vynálezu spočívají v možnosti využití standardních šicích strojů pro pracovní operaci zašívání uzavírací hrany polštářů. Dále v zajištění optimální technologické polohy polštáře pro šití s řešením jednoduchého mechanického posuvu. Podstata předmětu vynálezu spočívá v tom, že na kyvný rám je pomocí dolních čepů a pružin uchycen vertikální rám posuvně uložený kladkami na horizontálních tyčích. Základní těleso upínače polštářů je...

Způsob kontroly těsnosti chladicího systému motorového vozidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222489

Dátum: 01.10.1985

Autor: Kubín Petr

Značky: systému, chladicího, kontroly, způsob, motorového, provádění, vozidla, tohoto, těsnosti, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob efektivní, rychlé a jednoduché kontroly těsnosti chladicího systému motorového vozidla natlakováním chladicího systému stlačeným vzduchem ze vzdušnice rezervního kola na provozní přetlak, čímž se projeví případné netěsnosti. Natlakování se provede zařízením podle vynálezu, které se skládá z uzávěru vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny, opatřeného těsnicím pryžovým kuželem a kontrolním tlakoměrem. Tlakoměr a uzávěr jsou...

Zapojení hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 222488

Dátum: 01.10.1985

Autori: Matula Richard, Kolarčík Vilibald

Značky: hydraulického, systému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se zapojení hydraulického systému, zejména pro odstranění dynamické nestability u napájecích stanic klasických i jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je zařazení obtoku do výtlačného potrubního systému, kde tento obtok je opatřen jednak hydraulickým odporem a jednak uzavírací armaturou a přemosťuje hlavní uzavírací armaturu na výtlaku.

Zařízení pro jímkování při provádění hydrotechnických staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 222487

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vořechovský Miroslav

Značky: staveb, zařízení, jímkování, hydrotechnických, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Návrh řešení zajímkování stavebního prostoru. Podstata je založena na použití potrubí z plastické hmoty do kterého se načerpá voda nejlépe přímo z prostoru určeného k zajímkování. Poloha hradicího potrubí je fixována buď gravitačně (založením, přitížením prefabrikáty a podobně), nebo pilotami atp. Hladina v hradicím potrubí se voli s ohledem na požadovanou stabilitu vůči hladině v nezajímkovaném prostoru. Zařízení lze vtipně využívat v...

Vibrační podavač nebo třídič s nevývažkovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222486

Dátum: 01.10.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: vibrační, podávač, nevývažkovým, třídič, pohonem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního podavače nebo třídiče s nevývažkovým pohonem, u něhož lze dálkově a plynule řídit jeho dopravní výkon. Zadní část vibračního podavače 6 nebo třídiče je se základní konstrukcí 2´ spojena lany 3´se šroubový mi pružinami 4´ a je opatřena nevývažkovým pohonem 8. Přední část 1 vibračního podavače 6 je základní konstrukci 2 spojena rovněž lany 3 se šroubovými pružinami 4, kde druhé konce těchto lan 3 jsou spojeny s...