Archív za 1985 rok

Strana 44

Protihlukové ohrazení staveniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 219805

Dátum: 15.10.1985

Autori: Horký Josef, Svozil Pavel, Bezděk Jaroslav

Značky: protihlukové, staveniště, ohrazení

Zhrnutie / Anotácia:

Protihlukové ohrazení staveniště sestává z panelů z ocelových plechů uchycených na dřevěné příchytné konstrukci, na kterou se připevní zvukopohltivá izolace opatřená ochrannou vrstvou proti vlivu povětrnosti. Montáží se vytvoří kompaktní plášť, který podstatně snižuje hladinu hluku pronikající ze staveniště do okolního prostoru. Ohrazení lze rozebrat a instalovat na další stavbě.

Způsob plošného zakládání budov na zemních stlačitelných polštářích o zmenšené výšce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219804

Dátum: 15.10.1985

Autori: Čipera Josef, Myslivec Alois

Značky: výšce, zemních, plošného, polštářích, stlačitelných, způsob, zmenšené, zakládání, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plošného zakládání na zemních stlačitelných polštářích o zmenšené výšce, kdy se horniny s rozdílnými stlačitelnostmi pod základovou spárou o mocnosti menší, než je aktivní zóna sedání základu v nutné půdorysné ploše, objektu odstraní a nahradí hutněným stlačitelným zemním polštářem o zmenšené výšce. Mocnost polštáře a jeho půdorysný rozsah se stanoví z podmínky, aby prostorová napjatost konstrukce za interakce podloží v nejnepříznivější...

Způsob provádění základní omítkové vrstvy pro nestabilní stavební podklady a konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219803

Dátum: 15.10.1985

Autori: Janecký Jiří, Moravec Vladimír

Značky: provádění, základní, vrstvy, konstrukce, stavební, omítkové, podklady, nestabilní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob, aplikovatelný zejména ve stavebnictví, se provádí po případné předchozí penetraci podkladu hloubkovým napouštědlem. Spočívá v tom, že se na celou plochu včetně styčných a ložných spár nanese v tloušťce od 1 do 30 mm hmota, sestávající z vláken, karboxymetylcelulózy nebo hydroxyetylcelulózy nebo metylcelulózy, disperze termoplastického polymeru nebo kopolymeru, jemně mletého inertního plniva, lehkého granulovaného plniva, popřípadě oxidu...

Hmota pro horizontálně vytvářené samonivelační vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219802

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bezděčka Ludvík, Moravec Vladimír

Značky: vrstvy, vytvářené, horizontálně, samonivelační, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota a způsob její výroby jsou určeny pro stavebnictví pro zhotovování podlah a podlahových podkladů pro položení podlahových krytin. Hmota zejména sestává z cementu, oxidu nebo hydroxidu vápenatého, expandovaného perlitu nebo vermikulitu, práškovitého inertního plniva a inertního anorganického plniva. Kromě toho může obsahovat ztekucující práškovité přísady, vlákna a regulátor tuhnutí. Jednotlivé složky jsou přesně stanoveny rozmezím svých...

Způsob odstraňování zbytkových množství akrylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219801

Dátum: 15.10.1985

Autor: Juračka František

Značky: odstraňování, způsob, monomerů, zbytkových, akrylových, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování zbytkových množství akrylových monomerů z akrylátových nebo akrylové monomery obsahujících vodných disperzí. Nejprve se pH disperze upraví na hodnotu 6,0 až 7,5 vodným roztokem hydroxidu sodného, draselného, amonného nebo sekundárního aminu. Při teplotě 20 až 70 (C se takto upravená disperze rozmíchá se sekundárním aminem, případně jeho vodným roztokem, v ekvivalentním množství k obsahu volných akrylových monomerů v disperzi...

Rám přerušující tepelný most

Načítavanie...

Číslo patentu: 222460

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kůrka Jan, Šulc Vladimír, Louda Jaroslav, Jílek Tomáš, Skokan Jiří

Značky: přerušující, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Rám přerušující tepelný most pro otvorové, výplně staveb, zejména pro dvojitá okna a dveře. Otvorové výplně staveb, při jejichž konstrukci byl použit rám podle vynálezu, mají nižší prostup tepla než otvorové výplně stávající. Použitím rámu podle vynálezu se zmenší tepelné ztráty budov. Rám je složen z tenkostěnných profilových tyčí, vyznačujících se tím, že jejich příčný průřez je sestaven ze dvou dílčích profilů do sebe vzájemně nezasahujících...

Nástroj pro tváření výlisků, zejména pro tažení výlisků se zarovnáním a tvarováním okraje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222459

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vach Miroslav

Značky: zejména, zarovnáním, tváření, nástroj, tvarovaním, okraje, výlisků, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro tváření výlisků, zejména pro tažení výlisků se zarovnáním a tvarováním okraje, sestává z pevného tažníku, který má ve směru svislé osy vytvořenu vodicí díru a z pohyblivého tažníku, opatřeného vodicí tyčí, která je suvně uložena ve vodicí díře a je opatřena jisticím prvkem, např. čepem, přičemž jisticí prvek umístěný na vodicí tyči je uspořádán v rozšířené části vodicí díry. Popis vynálezu vyplývá z obr. 1. Vynálezu lze využít ve...

Střešní krytina z dílců s vodonepropustným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222458

Dátum: 01.10.1985

Autori: Melzer Horst, Mach Jaroslav, Koželuha Jaroslav, Kasika Jaromír

Značky: vodonepropustným, dílců, krytina, střešní, povrchem

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní krytina z dílců s vodonepropustným povrchem, se styky vodotěsně krytými pružnými pásy. Účelem vynálezu je, vyloučit u střech s vnější vrstvou z vodonepropustných materiálů, převážně azbestocementových a jim podobných desek, dosud používané vícevrstvé povlakové krytiny z asfaltovaných pásů nebo i povlakové krytiny z plastů a elastů, s pouhým pružným a vodotěsným krytím spojů dílců a využít tak vodotěsnosti dílců s pouhým zvýšením...

Způsob čištění podzemních a nadzemních dálkovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222457

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kořínek Vladimír, Kočandrle Josef, Nečesaný František, Svoboda Karel

Značky: způsob, podzemních, čištění, nadzemních, dálkovodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování a dopravy ropných produktů, jmenovitě způsobu čištění dopravního potrubí. Jednotlivé části systému se po vytlačení dopravované kapaliny uvedou do styku, případně opakovaného, s vodnou suspenzí sorbentu po dobu 0,1 až 15 hodin s intenzitou styku charakterizovanou hodnotou bezrozměrového Reynoldsova kritéria 103 až 106 a energií dodanou do systému 10 až 300 000 kJ/m2 čištěné plochy a vzniklá vodná suspenze...

Činidlo pro odstranění zbytků kapalných uhlovodíků a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222456

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kočandrle Josef, Nečesaný František, Kořínek Vladimír, Svoboda Karel

Značky: činidlo, jejich, směsi, uhlovodíku, odstranění, zbytků, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování, skladování a dopravy ropných produktů, jmenovitě činidla k čištění vnitřních ploch zařízení pro zpracování, skladování a dopravu ropných produktů. Činidlo je tvořeno vodnou suspenzí aktivního uhlíku o velikosti základních částic nebo jejich shluků v rozmezí od 0,1 nm až 0,6 mm a měrném povrchu částic uhlíku 200 až 1500 m2/g v koncentraci 0,01 až 1 kg čistého uhlíku na 1 m2 čištěné plochy.

Zařízení na opracování kuželových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222455

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kadlec Jiří, Stupka František

Značky: kuželových, zařízení, otvorů, opracování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení na opracování kuželových otvorů, sestávající ze speciální nožové hlavy a dutého pracovního vřetena, jímž prochází axiálně posuvná ovládací tyč, vyznačující se tím, že ovládací tyč, posuvně uložená ve vodicím pouzdru, pevně uloženém ve vodorovné ose pracovního vřetena, je na svém vystupujícím konci z vřeteníku provedena jako ozubený hřeben, zabírající do ozubeného pastorku uloženého otočně v hlavním tělese...

Zapojení obvodu generátoru hlavních a zhášecích impulsů pro řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222454

Dátum: 01.10.1985

Autori: Potůček Vladimír, Sluka Josef

Značky: obvodů, řízení, generátoru, pulsního, hlavních, zhášecích, měniče, impulsů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nedostatky dosud používaných obvodů, tj. značné nároky na funkci generátoru pilovitého napětí, složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu výstupu regulátoru proudu, zajištujícího minimální a maximální otevření pulsního měniče a obtížnost zabezpečení komutace silového obvodu pulsního měniče. Podstatou vynálezu je, že složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu je nahrazeno jednoduchým nastavením...

Nízkofrekvenční aparatura pro geoelektrická odporová měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 222453

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kubík Miloslav, Křesťan Petr, Rejzek Václav

Značky: geoelektrická, měření, aparatúra, odporová, nízkofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nízkofrekvenční aparaturu pro geoelektrická odporová měření. Aparatura umožňuje provádět měření geoelektrickými odporovými metodami, při nichž je budicí zdroj nedaleko milivoltmetru. Aparatura obsahuje generátor synchronizačního signálu, střídač, stejnosměrný napěťový zdroj, vstupní diferenciální zesilovač, filtr síťového kmitočtu, selektivní zesilovač, zesilovač měřeného signálu, synchronní detektor, stejnosměrný milivoltmetr,...

Jednoúčelový obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222452

Dátum: 01.10.1985

Autori: Zámečník Leo, Svánovský Miloslav, Skoupý Ferdinand

Značky: stroj, jednoúčelový, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoúčelového obráběcího stroje, zejména pro provádění dokončovacích operací na rozměrných rámových konstrukcích, například na rámech podvozků kolejových vozidel. Stroj sestává z podélného lože a dvou bočních stojanů, uspořádaných proti sobě po obou delších stranách podélného lože. S bočními stojany jsou pevně spojeny svislé stojany, opatřené svislým vedením, na kterém jsou uloženy speciální dvouvřetenové frázovací vřeteníky a...

Pojezdové kolo pro manipulační dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222451

Dátum: 01.10.1985

Autori: Novotný Aladár, Fiala Josef

Značky: pojezdové, manipulační, dopravníky

Zhrnutie / Anotácia:

Pojezdové kolo zaručující potřebnou mechanickou únosnost, přenos hnacího momentu a snadnou vyměnitelnost adhezní obruče. Snadná vyměnitelnost adhezní obruče přináší podstatné zkrácení doby nutné pro údržbu manipulačního dopravníku. Mechanická únosnost, přenos hnacího momentu a snadná vyměnitelnost adhezní obruče je dosažena sevřením adhezní obruče mezi náboj a přírubu a vzájemným spojením svorníky procházejícími obručí.

Pásek pro přípravu ortodontických zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226900

Dátum: 01.10.1985

Autori: Šubrtová Irena, Šubrt Ivan

Značky: pásek, ortodontických, přípravu, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Pásek pro přípravu ortodontických zámků, vyznačující se tím, že je tvořen podélným hranolovitým tělískem (1), vyrobeným z kompozitní pryskyřice, jehož horní strana je zaoblena a ve středu horní strany je opatřen průchozí regulační drážkou (2), zatímco na jeho bočních stranách jsou vytvořeny průchozí uchycovací drážky (3) a napříč hranolovitého tělíska (1) jsou vytvořeny dělicí zářezy (4).

Zapojení diagnostikovatelného systému s testovanými komparátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 226899

Dátum: 01.10.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: zapojení, testovanými, komparátory, systému, diagnostikovatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení diagnostikovatelného systému s testovanými komparátory vyznačující se tím, že první svorka (10) první aktivní jednotky (l) je spojena s první svorkou komparátoru (2), s první svorkou (140) druhého spínače (14) a s první svorkou (80) prvního spínače (8), druhá svorka (22) prvního komparátoru (2) je spojena s druhou svorkou (82) prvního spínače (8), s první svorkou (30) druhé aktivní jednotky (3) a s první svorkou (40) druhého...

Zařízení pro rovnání polních cest a nezpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226898

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bambásek Zdeněk

Značky: rovnání, ploch, polních, zařízení, nezpevněných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnání polních cest a nezpevněných ploch, sestávající z rámu, opatřeného tříbodovým závěsem, jehož ramena jsou upevněna k zadní části rámu, vyznačující se tím, že v přední části rámu (l) jsou upevněna rydla (4), s výhodou vícesledově, za nimiž je zavěšen k rámu (l) nejméně jeden rovnací syk (5), opatřený na svých vnějších koncích přihrnovači (8).

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226897

Dátum: 01.10.1985

Autori: Vachl Vladimír, Filip Vladimír

Značky: ředitelné, tvrditelné, nátěrové, kyselinou, hmoty, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou na bazi vodné disperze syntetických polymerů, aminopryakyřice, kyselého katalyzátoru, případně aditiv, matovacích prostředků, pomocných rozpouštědel, pigmentů a plniv, vyznačující se tím, že sestávají z 35 až 96 hmot. dílů vodné disperze akrylátového anebo styrenakrylátového polymeru, kde hmotnostní díly jsou vztaženy na 50% obsah polymerů v disperzi, 4 až 65 hmot. dílů vodou ředitelné...

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226896

Dátum: 01.10.1985

Autori: Molová Jana, Svoboda Petr, Sufčák Miloslav, Hetflejš Jiří

Značky: homogenní, způsob, polymerů, nenasycených, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienových polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejich směsích, katalyzované sloučeninami niklu,...

Vpichovaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226895

Dátum: 01.10.1985

Autori: Mrština Václav, Gardáš Otakar, Orna Jiří, Domas Josef

Značky: vpichovaná, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná textilie určená zejména k filtraci vzduchu, která sestává z rouna vytvořeného ze střižových, většinou termoplastických vláken opatřených případně zpevňovacím materiálem a která má na jeden svůj povrch vytaženy svázky vazných vláken, jimiž jsou vytvořeny na celém povrchu výčnělky, vyznačující se tím, že konce vazných vláken ve výčnělcích, kterých je 5 až 50 na cm2 a jejich výška je v rozmezí od 0,5 mm do 2,0 mm,, jsou spojeny pojivou...

Způsob výroby disperzních antrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226894

Dátum: 01.10.1985

Autori: Váhala Ivo, Macák Ján, Kmoníček Vojtěch, Kasal Jaroslav, Šrámek Ladislav, Vanžura Jan, Kypěna Zdeněk, Žmolil Přemysl

Značky: způsob, výroby, barviv, antrachinonových, disperzních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsoby výroby disperzních antrachinonových barviv, tvořených směsí bromovaných aminohydroxy, aminodihydroxy, diaminodihydroxy a diaminohydroxyantrachinonů, vhodných pro přípravu obchodních typů barviv např. Ostacetové námořnické modři, šedi, černi, z odpadních vod po izolaci antrachinonal-sulfonanu sodného, které obsahují směs sulfo a disulfokyselin antrachinonu, vyznačující se tím, že se tato směs v odpadních vodách obsažená, podrobí postupné...

Svěrné spojení radlic a břitů dvojicemi čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226893

Dátum: 01.10.1985

Autor: Svoboda Karel

Značky: břitů, čepu, dvojicemi, radlic, spojení, svěrné

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrné spojení radlic a břitů dvojicemi čepů vyznačující se tím, že do vnějšího duté ho čepu /l/ s příčnými zářezy /3/ a zápichem /2/ je naražen vnitřní plný čep /4/ s kuželovitou částí /5/, přičemž případné vyrovnání různé síly radlice /7/ a břitu /8/ je proveden podložkou /6/.

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci neúrodných pozemků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226892

Dátum: 01.10.1985

Autori: Maloch Jan, Škarda Milan, Petříková Vlasta

Značky: rekultivaci, výroby, substrátů, způsob, neúrodných, pozemků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci neúrodných pozemků z popílku o pH 4 až 10 a kejdy vyznačující se tím, že se popílek sytí kejdou prasat a/nebo akotu a/nebo drůbeže, popřípadě fekáliemi a/nebo kanalizačními kaly o obsahu N od 0,01 do 1,5% P od 0,005 do 0,8% a K od 0,01 do 1,2% a sušiny od 0,5 do 18% hmotnostních, přičemž kanalizační kaly obsahují Zn do 10 000, Cu do 3 000, Ni do 500, Cr do 1 000, Ph do 1 000, Cd do 25, Hg do 25, Co do 50...

Způsob využití odpadního kysličníku uhličitého a čpavku unikajícího z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226891

Dátum: 01.10.1985

Autori: Štros Antonín, Urban Pavel, Mohyla Oldřich, Veselý Vladimír, Křepelka Jan, Bošina Bohuš, Homolka Václav

Značky: procesu, eluátů, uhličitého, využití, způsob, zpracování, čpavku, výrobe, kysličníku, uranového, zařízení, způsobu, alkalických, unikajícího, odpadního, provádění, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob využití kysličníku uhličitého a čpavku, které unikají z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu, pro přípravu uhličitanu amonného a uhličitanu sodného a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho účelem je dosažení úspory uhličitanu sodného a čpavku, které jsou přidávány do elučního roztoku, za současného urychlení procesu eluce a příznivého ovlivnění životního prostředí. Podstata způsobu podle...

Klínek pro upevňování konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226890

Dátum: 01.10.1985

Autor: Krejcar František

Značky: upevňování, konstrukcí, klínek

Zhrnutie / Anotácia:

Klínek pro upevňování konstrukcí, vyznačující se tím, že je vyroben z pružného materiálu, zejména z umělé hmoty, např. z polyamidu, který má uvnitř dutinu (1), a u čela (6) jsou obě jeho poloviny odděleny od sebe štěrbinou 3).

Čisticí a rozmrazovací trysková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226889

Dátum: 01.10.1985

Autori: Rada Jiří, Kubát Jaroslav

Značky: jednotka, trysková, čisticí, rozmrazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí a rozmrazovací jednotka pro čištění a rozmrazování železničních tratí a výhybek sestávající ze základního rámu, jednoho nebo dvou tryskových motorů a ovládacího zařízení, vyznačená tím, že tryskové motory (6) nebo (17) jsou svislými čepy (7, 20) uchyceny do vidlic (4, 19) základního rámu (2, 16), ležících ve svislé rovině, přičemž vidlice (4, 19) mají tvar písmene U, jehož podélná osa je vodorovná.

Okenní panel pro objekty s okenními pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226888

Dátum: 01.10.1985

Autor: Urbancová Vladimíra

Značky: okenní, panel, pásy, okenními, objekty

Zhrnutie / Anotácia:

Okenní panel pro objekty s okenními pásy, kde okenní pásy se skládají buď z oken, nebo oken a meziokenních izolačních vložek, vyznačen tím, že se skládá nejméně ze dvou dílů, jak samostatných oken (1), nebo samostatných oken a meziokenních izolačních vložek (2) v libovolné kombinaci jejich počtu a rozmístění, které jsou navzájem spojeny svými svislými stranami prostřednictvím distančních lišt (3), kde v horních částech distančních spar a na...

Výpustný objekt vodní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 226887

Dátum: 01.10.1985

Autor: Holub František

Značky: nádrže, vodní, objekt, výpustný

Zhrnutie / Anotácia:

Výpustný objekt vodní nádrže se samovolným udržováním stálé hladiny vody pomocí štěrbinového přepadu, vyznačený tím, že štěrbinový přepad (1) je opatřen zvedatelným lapačem (2) s nornou stěnou (3) a protilehlý přeliv (4) je opatřen pevným lapačem (5).

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci

Načítavanie...

Číslo patentu: 226886

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vítek Jan

Značky: výztuží, mostní, nosník, prefabrikovaný, zesílenými, ocelovou, konci

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci, vyznačující se tím, že horní deska (2), tvořící součást nosníku (l), je na obou koncích opatřena zesílením (3) v délce 1 = až 4 o tloušťce dl = 1,4 až 3 d, kde je celkové délka nosníku (l) a d je průměrná tloušťka horní desky (2).

Zapojení pro automatické ovládání chodu čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226885

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vendiš František

Značky: zapojení, ovládání, chodu, automatické, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické ovládání chodu čerpadla, zejména pro nízkotlaké kotle ústředního vytápěni, vyznačené tím, že k ovládací fázi (R) je připojen přepínač (A2) pro volbu ovládání, jehož první kontakt (12) je připojen na vstupní kontakt (5) prvního relé (K1), jehož výstupní kontakt (6) je připojen jednak k druhému kontaktu (13) přepínače (A2) pro volbu ovládání a jednak na středový kontakt (21) přepínače (A3) pro volbu čerpadla, jehož první...

Zapojení čtyřkvadrantového zdroje stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226884

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: zapojení, čtyřkvadrantového, zdroje, stejnosměrného, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení čtyřkvadrantového zdroje stejnosměrného napětí, které je založeno na využití síťového napájecího transformátoru, vyznačené tím, že jednotlivá primární vinutí (5) síťového napájecího transformátoru (4) jsou připojena k přívodům (l) sítě, zatímco sekundární vinutí (6) síťového napájecího transformátoru jsou prvními svými konci společně spojena s výstupem (10) stejnosměrného napětí a druhými konci k anodě tyristoru (7) a katodě diody (9),...

Zapojení zdroje šesti fázového kvasisinusového referenčního napětí s řiditelnou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226883

Dátum: 01.10.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: napětí, zdroje, frekvencí, fázového, referenčního, řiditelnou, šesti, zapojení, kvasisinusového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje šesti fázového kvasisinusového referenčního napětí s řiditelnou frekvencí, vyznačené tím, že k výstupu převodníku (11) napětí frekvence je připojen dělič (12) frekvence s dekodérem, mezi jeho každý výstup (1 až 6) a každý fázový výstup (13) zdroje, připojený přes fázový odpor (14) k zemní svorce,jsou zapojeny přes spínací diody (15) dělicí odpory (16).

Transformátorová páječka se střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226882

Dátum: 01.10.1985

Autori: Holan Josef, Suldovský Josef

Značky: transformátorová, páječka, střídačem

Zhrnutie / Anotácia:

Transformátorová páječka se střídačem, určená pro připojení k napájecímu stejnosměrnému zdroji, kde střídač a stejnosměrný zdroj jsou umístěny v izolačním krytu pistolového tvaru a jsou zapojeny v obvodu, sestávajícím z transformátoru, jehož sekundární vinutí je opatřeno smyčkou pájecího hrotu, z tyristoru, kondenzátoru a regulovatelného zdroje impulsů, který je připojen jedním vstupem k zápornému pólu napájecího stejnosměrného zdroje a druhým...

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226881

Dátum: 01.10.1985

Autori: Jagielski Jerzy, Štefl Milan, Zdeněk Miroslav, Smolík Antonín

Značky: rozbeh, střídače, paralelním, zapojení, obvodem, obvodů, zatěžovacím, rezonančním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro rozběh střídače s paralelním rezonančním zatěžovacím obvodem, sestávající z obvodu logického součinu, klopného obvodu, zpožďovacího obvodu a dvou generátorů impulsů, vyznačující se tím, že první vstup (il) obvodu (l) logického součinu je připojen na výstup zapínacích impulsů tyristorů regulátoru (A) usměrňovače, druhý vstup (i2) obvodu (1) logického součinu je připojen na výstup povelu "start" obvodů (F) zapínací logiky,...

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226880

Dátum: 01.10.1985

Autor: Smolík Antonín

Značky: tyristorových, vertikální, řízení, zapojení, fázové, usměrňovačů, obvodů, synchronizačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů s galvanickým oddělením sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, RCR filtru, tvarovacího obvodu "sinus-obdélník", sériového RC-členu, dvou optoelektronických vazebních členů, dvou tranzistorů a klopného obvodu typu RS, vyznačující se tím, že první vstup (il) zapojení je přes RCR filtr (2) připojen na vstup tvarovacího obvodu (3) "sinus-obdélník" a...

Zapojení obvodu pro kmitočtově nezávislý a dekadicky nastavitelný posuv fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 226879

Dátum: 01.10.1985

Autori: Tobola Pavel, Hanák Zdeněk

Značky: nezávislý, posuv, nastavitelný, zapojení, kmitočtově, obvodů, dekadický, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jehož výstup je přes integrační člen (3) připojen na vstup hodinového oscilátoru (4), přičemž výstup je připojen na vstup třetího desetistupňového posuvného registru (14) a na děličku deseti (5), jejíž výstup je připojen na druhý desetistupňový posuvný registr (13) a na druhou děličku deseti (6), přičemž výstup je připojen na první desetistupňový posuvný registr (12), jednak přes děličku dvěma (7) na vstup prvního, druhého a třetího...

Zapojení řídicího bloku tyristorového pulsního regulátoru pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226878

Dátum: 01.10.1985

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: vozidla, trakčního, regulátoru, pulsního, zapojení, tyristorového, pohonů, bloků, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího bloku tyristového pulsního regulátoru trakčního vozidla, kde tyristorový pulsní regulátor je připojen k napětí z troleje přes usměrňovač s filtračním kondenzátorem, vyznačené tím, že první vstupní svorka (a) usměrňovače (5) je při pojena na první vstup (e) logického členu (4), na jehož druhý vstup (f) je připojena druhá vstupní svorka (b) usměrňovače (5), jehož kladná výstupní svorka (e) je připojena na třetí vstup (g)...

Samočinná diferenciální převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226877

Dátum: 01.10.1985

Autori: Esenovskij-laškov Jurij Konstantinovič, Hau Antonín, Giruckij Olgert Ivanovič, Šrubař Jiří

Značky: převodovka, samočinná, diferenciální

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná diferenciální převodovka, sestávající z reduktoru s redukčním planetovým soukolím a sběrným planetovým soukolím, ze dvou vstupních hřídelů reduktoru, z nichž jeden je spojeni s redukčním planetovým soukolím a druhý se sběrným planetovým soukolím, z výstupního hřídele převodovky a ze vstupního hřídele převodovky, přičemž vstupní hřídel redukčního planetového soukolí je spojen pevně popřípadě přes hydro dynamický člen se vstupním...

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226876

Dátum: 01.10.1985

Autori: Zíka Josef, Wainer Pavel, Schaffer Josef

Značky: obvod, měření, spínacích, vlastností, zejména, polovodičových, tyristorů, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů, sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, synchronizačního obvodu, řídicího obvodu, cejchovacího obvodu a vyhodnocovacího obvodu, vyznačený tím, že zdroj (Zk) stejnosměrného napětí je připojen kladným vývodem na kolektor klíčovacího tranzistoru (Xl), jehož gáze je připojena na první svorku (l) řídicího obvodu (ŘO) a jehož emitor je připojen na anodu zkoušeného...