Archív za 1985 rok

Strana 43

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219845

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šťastný Ladislav, Nečas Miroslav

Značky: pigmenty, plastických, barvení, směsné

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot jako polyvinylchlorid, polystyren, polyetylén, polypropylen apod. Pigmenty obsahují hmotnostně 5 až 85 % pigmentu, 14 až 70 % uhličitanu vápenatého a 5 až 65 % monokarboxylové alifatické kyseliny o počtu uhlíků 10 až 26.

Epoxidové práškové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219844

Dátum: 15.10.1985

Autori: Rubeš Miroslav, Záhorovský Svatoslav, Heřman Oldřich

Značky: epoxidové, práškové, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové práškové kompozice vhodné pro povlaky s vyšší chemickou odolností. Sestávají z epoxidové pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 1000 až 1800, z epoxidovaného fenolformaldehydového novolaku o molekulové hmotnosti 400 až 800, tvrdidla na bázi dikyandiamidu a jeho derivátů. Dále kompozice obsahuje anorganická plniva a/nebo pigmenty a případně též rozlivové činidlo.

Indukční kelímková tavicí pec s vlastní kompenzací indukčnosti pecní cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219843

Dátum: 15.10.1985

Autor: Schäferling Jiří

Značky: tavicí, kompenzaci, vlastní, indukční, kelímková, indukčnosti, pecní, cívky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indukční kelímkové tavicí pece s vlastní kompenzací indukčnosti pecní cívky a řeší problém snížení elektrických ztrát ve vedení rezonančního obvodu. Účelu se dosahuje podle vynálezu tak, že kompenzační kondenzátory jsou upevněny přímo k boční stěně sklopné konstrukce s pecní cívkou a kelímkem a jejich svorky jsou připojeny bezprostředně pomocí krátkého lanového vedení, tvořícího vedení rezonančního obvodu, k vývodům pecní cívky.

Amidické deriváty kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219842

Dátum: 15.10.1985

Autori: Fišnerová Ludmila, Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Kučera Jaromír

Značky: kyseliny, deriváty, jejich, terebové, amidické, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou amidické deriváty kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém A je aminoskupina, substituovaná 4-acetaminofenylem, 4-fluorfenylem, 2-pyridylem, 2-karboxyfenylem, 5-chlor-2-karboxyfenylem, nebo je to 1-(4-benzyl)piperazinová skupina a způsob přípravy těchto látek. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanů při teplotě místnosti...

Estery kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219841

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kučera Jaromír, Němeček Oldřich, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava

Značky: kyseliny, výroby, způsob, estery, jejich, terebové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou estery kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém R je 4-acetaminofenyl, 2-diethylaminoethyl, 2-(1-methylpiperazin-4-yl)ethyl, 2-(theofylin-7-yl)ethyl, 2-(4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a 2-(7-chlor-4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a způsob jejich přípravy. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanu při teplotě místnosti...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 219840

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kroupa Jiří, Weisner Ivo, Jeřábek Oldřich

Značky: hmotnosti, přípravy, upravenou, nízkomolekulárních, epoxidových, molekulových, způsob, pryskyřic, křivkou, distribuční

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností cestou extraktivní frakcionace způsobením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků, čímž se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně řady nečistot odpovědných za barevnost, nasákavost vodou atd. Pryskyřice se používá pro speciální aplikace, zejména v oblasti kardiostimulátorů a stimulátorů mozkových struktur.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219839

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je transparentní kompozice s nízkou tendencí ke krystalizaci bis-(glycidyléteru) dianu, která se získá z esterů kyseliny ftalové a epoxidové pryskyřice s upravenou křivkou molekulových hmotností. Kompozice je nízkoviskózní a téměř vodojasná.

Nízkomolekulární epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219838

Dátum: 15.10.1985

Autori: Weisner Ivo, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří

Značky: epoxidová, nízkomolekulární, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností, připravitelná extraktivní frakcionací běžných typů nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s přirozenou distribuční křivkou molekulových hmotností, působením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků. Extraktivní frakcionací se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně většiny nečistot ovlivňujících barvu, nasákavost vodou atd....

Způsob výroby kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219837

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kudrna Stanislav, Poláček Karel

Značky: styrenu, výroby, kopolymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolymerů styrenu nebo jeho derivátů a (,ß-etylenicky nenasycených dibasických kyselin nebo jejich anhydridů, určených k ovrstvování světlocitlivých desek, vyznačující se tím, že se 1 hmotnostní díl směsi styrenu nebo jeho derivátu a (,ß-etylenicky nenasycené dibasické kyseliny nebo jejího anhydridu, například itakonové kyseliny nebo maleinanhydridu, v molárním poměru 0,8 : 1 až 1,2 : 1 smísí s 6 až 12 hmotnostními díly ketonu,...

Vícedrátová elektrická průchodka v nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219836

Dátum: 15.10.1985

Autori: Juchelka Emil, Bracháček Lumír, Gromnica Oldřich

Značky: nevýbušném, průchodka, elektrická, provedení, vícedrátová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu, které se vyskytují na plynujících hlubinných dolech a v chemických provozech. Vynález řeší novou konstrukci vícedrátové elektrické průchodky s ohledem na snadné, bezpečné, nevýbušné utěsnění a zajištění vodičů průchodky proti vytržení. Podstatou vynálezu je, že každý vodič je provlečen tělesem průchodky samostatným otvorem se zahloubením. V tomto zahloubení je...

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219835

Dátum: 15.10.1985

Autori: Čefelín Pavel, Otoupalová Jaroslava, Hudeček Slavko

Značky: plnivo, hydrofilní, způsob, plastické, výroby, práškové, kůže

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže na bázi akrylických nebo methakrylických polymerů tvořené kopolymerem a na bázi polyakrylamidu nebo polymethakrylamidu zesítěného 10 až 25 hmot. % N,N'-methylenbis(akrylamidu)nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu). Způsob jeho přípravy, při kterém se nejprve připraví vodná emulze pevného N,N'-methylenbis(akrylamidu) nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu), ke které se přidá v přítomnosti iniciátoru...

Uspořádání vinutí vychylovacích cívek pro ovládání elektronového svazku v osách x, y

Načítavanie...

Číslo patentu: 219834

Dátum: 15.10.1985

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

Značky: vychylovacích, osách, svazků, vinutí, ovládání, uspořádání, elektronového, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systému vinutí pro vychylování elektronového svazku u elektronově optického zařízení. Předností systému je umožnění vysokých rychlosti při změně vychylování. Podstatou vinutí jsou dvě a dvě čtveřice smyček umístěných pod sebou v ose elektronového svazku, spojené v sérii do dvou pater prvním a druhým spojovacím kruhem. Dvě identické dvojice dvoupatrového systému jsou vsunuty do sebe s osou elektronového svazku a mezi obě patra....

Způsob výroby polymerních gelů akrylátového nebo methakrylátového typu obsahujících volné amino- a merkaptoskupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219833

Dátum: 15.10.1985

Autor: Maroušek Vladimír

Značky: způsob, obsahujících, akrylátového, methakrylátového, výroby, gelů, merkaptoskupiny, volně, amino, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polymerních gelů (meth) akrylátového nebo vinylového typu obsahujících volné merkapto- a aminoskupiny, která spočívá v tom, že se na zesíťovaný polymerní gel obsahující thiiranové skupiny, tvořený kopolymerem zahrnujícím jednotky epithiopropyl(meth)akrylátu a síťovadla, který je popřípadě modifikován styrenem působí plynným nebo kapalným amoniakem nebo jeho roztokem v rozpouštědle.

Syntetická useň s velurovým povrchem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219832

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hašpica Jaroslav, Foldýnová Alena, Karásek Otakar, Vincent Ivo, Petřík Stanislav, Dudák Zdeněk, Kostka Pavel

Značky: výroby, způsob, useň, povrchem, syntetická, velurovým, její

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit materiál s kvalitním velurovým povrchem podobným přírodní usni. Dosavadní materiály tohoto typu mají vesměs některé nevyhovující vlastnosti, zejména nedostatečné hygienické vlastnosti, nízkou odolnost proti oděru a složitou technologii. Nedostatky dosavadních materiálů v podstatné míře odstraňuje výrobek podle vynálezu, u něhož uvolněný vlas textilní vrstvy vystupuje z porézní struktury. Porézní struktura sama pak má...

Magnetická miničočka chlazená kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219831

Dátum: 15.10.1985

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

Značky: chlazená, miničočka, magnetická, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetické miničočky určené pro elektronově optické přístroje. Miničočka umožňuje vytvářet podstatně kratší optické soustavy při lepších optických i mechanických parametrech. Podstatou miničočky je vinutí tvořené měděným páskem na čelních hranách obnaženým, který je spojen s nosným kružkem nasunutým s mezerou vůči druhému vinutí na spojovacím prstenci. Vinutí je sevřeno kruhovým třmenem a nasunuto v chladicí komoře, která tvoří...

Způsob zapálení a udržení bezelektrodového výboje v proudícím molekulárním plynu při tlaku vyšším než 1 kPa a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219830

Dátum: 15.10.1985

Autori: Taras Petr, Bárdoš Ladislav, Musil Jindřich

Značky: plynů, zapálení, tohoto, výboje, provádění, bezelektrodového, molekulárním, způsobu, vyšším, způsob, tlaku, proudícím, zařízení, udržení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapálení a udržení bezelektrodového výboje v proudícím molekulárním plynu při tlaku vyšším než 1 kPa, vyznačený tím, že se do prostoru vyplněného proudícím molekulárním plynem přivádí kanálem snadno ionizovatelný plyn, např. argon, při vyšším tlaku, než je tlak proudícího molekulárního plynu, např. do střední části proudového kanálu molekulárního plynu.

Elektrolyt k ostření ostrých řezných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219829

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jelen Zdeněk

Značky: řezných, ostření, nástrojů, elektrolyt, ostrých

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektrolyt k ostření ostrých řezných nástrojů, např. skalpelů, který je použitelný pro různé druhy ocelí i ostří. Uvedený elektrolyt se skládá ze silné anorganické kyseliny, kysličníku chromového a kysličníku chromitého, přičemž 1 litr elektrolytu obsahuje 500 až 950 ml silné anorganické kyseliny, 50 až 350 g kysličníku chromového, 30 až 350 g kysličníku chromitého a 10 až 300 ml vody.

Způsob dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219828

Dátum: 15.10.1985

Autori: Daněk Radoslav, Folkman Alois

Značky: obráběných, částí, zvláště, drážek, způsob, plochách, protilehlých, pracovních, dokončování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí, např. kotoučů při lapování kuliček nebo drážek kuličkových šroubů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zavedení kuliček s vysokou tvrdostí materiálu do předpracovaných drážek na pracovních plochách obou obráběných částí se během rotace jedné z obou obráběných částí po překročení meze kluzu postupně vytvarovává konečný tvar drážek v jedné...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219827

Dátum: 15.10.1985

Autori: Barta Čestmír, Novák Jiří, Klíma Miloš, Trnka Jaroslav, Sitta Štěpán, Žemlička Jan, Košťál Emil

Značky: jednomocné, rtuti, halogenidů, způsob, výroby, monokrystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru optiky, optoelektroniky a televizní techniky. Vynález řeší způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti z práškové suroviny v křemenné ampuli. Podstatou vynálezu je, že obsah vody výchozí suroviny se před evakuací ampule upraví na 0,1 až 0,001 % hmotnostních a vzdálenost růstové plochy krystalů od odparné plochy výchozí suroviny k průměru ampule je v poměru 1:1 až 5:1, přičemž po dokončení krystalizace je,...

Zařízení pro vyhodnocení polohové změny snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219826

Dátum: 15.10.1985

Autori: Gabryš Miloslav, Kostohryz Jiří

Značky: snímače, polohové, vyhodnocení, změny, zařízení, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru řídicí techniky a elektroniky. Řeší zařízení pro vyhodnocení polohové změny snímače polohy. Dosavadní zařízení jsou řešena pro relativně úzká frekvenční pásma, takže neumožňují libovolnou změnu frekvence z hlediska optimální vlastnosti snímače polohy. Výhodou zařízení podle vynálezu je širokopásmové provedení, umožňující volbu nejvhodnější frekvence pro snímač bez dodatečných fázových korekcí zařízení. Podstata vynálezu...

Způsob tepelného zpracování isostaticky dohutněných feritů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219825

Dátum: 15.10.1985

Autor: Miklík Josef

Značky: dohutněných, zpracování, tepelného, feritů, způsob, isostaticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru práškové metalurgie a výpočetní techniky. Vynález řeší způsob tepelného zpracování isostaticky dohutněných feritů nikl-zinek systému, včetně přísad za účelem zlepšení jejich fyzikálně-mechanických a elektromechanických vlastností pro použití v magnetických hlavách. Podstatou vynálezu je, že žíhání je provedeno při 900 až 1000 °C s výdrží na teplotě alespoň 20 minut, přičemž rychlost nárůstu teploty do 800 °C je do 4 °C/min.

Způsob stanovení naftalensulfonové kyseliny vedle nitronaftalensulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219824

Dátum: 15.10.1985

Autor: Franc Jaroslav

Značky: kyseliny, vedle, kyselin, způsob, nitronaftalensulfonových, stanovení, naftalensulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení naftalensulfonové kyseliny vedle směsi nitronaftalensulfonových kyselin tak, že se tyto kyseliny převedou tavením s louhem na příslušný naftol, který se pak stanoví chromatograficky.

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219823

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rožanský Zbyněk

Značky: ventilátoru, elektrické, motorů, koželužských, zapojení, sušáren, elektrických, spínání, postupné, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren. Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší postupné a automatické spínání elektromotorů ventilátorů, omezuje množství ovládacích tlačítek pro každý elektrický motor ventilátoru při plynulém a postupném zatěžování elektrické sítě. Podstata vynálezu spočívá ve spínacím kontaktu připojeném do série s...

Palivová kazeta pro experimentální jaderné reaktory nebo kritické soubory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219822

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bárdoš Josef

Značky: soubory, kazeta, kritické, experimentální, jaderné, palivová, reaktory

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce palivové kazety prostřednictvím odstranění hlavice kazety a tím usnadnění dostupu k jednotlivým palivovým elementům kazety, při zachování transportovatelnosti kazety jako celku. Uvedeného účelu se dosáhne prodloužením vnější obálky (1) palivové kazety o část (3) obsahující otvory (4) pro její uchycení a manipulaci. Dostupnost otvorů (4) se zajišťuje buď vzájemnou orientací kazet v aktivní zóně, anebo...

Inhibitor koroze oceli ve vodném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219821

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bischof Vladimír

Značky: koroze, vodném, oceli, prostředí, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká inhibitoru koroze oceli ve vodném prostředí a řeší otázku zvýšení odolnosti proti hydrolytickému rozkladu a zvýšení účinnosti i při nízkých koncentracích. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen kyselinou amino-fosfoniovou obecného vzorce I, kde n = 1 až 7 a/nebo její solí rozpustnou ve vodě. K této kyselině lze s výhodou přidat alespoň jednu z látek s chemisorpčním nebo elektrostatickým účinkem.

Způsob spojování dýh do sesazenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219820

Dátum: 15.10.1985

Autori: Nekula Antonín, Zapletal Jan, Hrdlička Ivo, Vaněk Miloš, Studnička Alexandr

Značky: sesazenek, způsob, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Použití netkané textilie s teplem aktivovatelným adhezívem ke spojování dýhových přířezů do sesazenek a k lepení těchto sesazenek na konstrukční desky. Výhody netkané textilie spočívají jednak v odstranění nedostatků u dosud používaných materiálů, jednak v možnosti mechanizovat a tím i snížit pracnost spojování dýhových přířezů malých rozměrů. Výhod, uvedených v předcházející části, se dosáhne použitím netkané textilie, která je vyznačená...

Fluidní vibrační žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 219819

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mikoda Jiří, Kettner Vladimír

Značky: fluidní, vibrační, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Fluidní vibrační žlab s vloženými teplosměnnými plochami, kde je fluidní rošt přepažen alespoň jedním jezem pro zpomalení postupného toku zpracovávaného materiálu a dvojice příložných vibrátorů je připojena zespodu k tělesu fluidního vibračního žlabu, přičemž osy vibrátorů a/nebo rovina fluidního roštu jsou odkloněny od vodorovné roviny maximálně o 10° dolů směrem k hrdlu pro výstup materiálu. Fluidní žlab se hodí zejména pro dopolymeraci...

Sklízecí zařízení, zejména pro luštěniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219818

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

Značky: luštěniny, zejména, sklízecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Sklízecí zařízení, zejména pro luštěniny. Vpředu na sklízecím stole sklízecího stroje je uspořádán nosný rám, k němuž je přiklouben kyvný rám, oběžného dopravního pásu, dopravujícího rostliny od žací lišty na sklízecí stůl, přičemž dopravní pás s žací lištou se rovinnými výkyvy anebo případně i prostorovým výkyvem přizpůsobuje během jízdy profilu terénu.

Zařízení na podřezávání rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219817

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Značky: podřezávání, zařízení, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na podřezávání rostlin. Pro podřezávání rostlin s nízko nasazenými plody, zejména luštěnin je na nosném rámu upravena dvojice šikmých podřezávacích nožů a nosný rám je uchycen jedním nebo více čepy k nosnému tělesu do jeho jednoho nebo více tvarovaných otvorů, jejichž průřez uprostřed nosného tělesa je kruhový a směrem ke stranám se rozšiřuje do svislého oválu. Nosné těleso je pak dalším příčným čepem přikloubeno k výkyvné tlačné tyči....

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219816

Dátum: 15.10.1985

Autori: Král Zdeněk, Nováček Alois, Sedláčková Venuše, Mayer Jiří

Značky: způsob, výroby, ftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ftalimidu, důležitého meziproduktu různých odvětví chemického průmyslu, a to reakcí kyseliny ftalové nebo její směsi s ftalanhydridem v libovolném hmotnostním poměru, při teplotě 115 až 120 °C, s formamidem, ve hmotnostním poměru 1,0 : 1,8 až 1,0 : 4,0.

Uzavírací pružinový dvojcestný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 219815

Dátum: 15.10.1985

Autor: Filka Jan

Značky: pružinový, uzavírací, dvojcestný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že konstrukce navrženého uzavíracího ventilu pružinového se vyznačuje dvojdílným tělesem s dělicí rovinou odkloněnou od osy závitů vstupu a výstupu o 45° přepážkou se sedlem a tlačnou pružinou, která má dvě funkce. Dolní miska pružiny se opírá o kroužek ucpávky a horní miska se opírá přes kroužek o vřeteno. Axiálním přestavením kroužku na vřetenu lze seřídit předpětí...

Zapojení pro navazování vybraných výstupních napětí stejnosměrného kalibračního zdroje na napětí normálového článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219814

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haasz Vladimír

Značky: výstupních, zapojení, stejnosměrného, zdroje, normálového, navažování, napětí, článků, vybraných, kalibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro dílčí kontrolu přesnosti stejnosměrného kalibračního zdroje navázáním vybraných výstupních napětí na napětí normálového článku s vysokou přesností. Podstatou vynálezu je použití děliče, jehož jeden odpor je složen z paralelně řazených odporů shodné jmenovité hodnoty a druhý odpor je složen ze stejného počtu sériově řazených odporů stejných jmenovitých hodnot. Měření se provádí dvakrát a při druhém měření se odpory v...

Transformátorový můstek s pětisvorkovým připojením měřené admitance

Načítavanie...

Číslo patentu: 219813

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haasz Vladimír

Značky: můstek, pětisvorkovým, admitance, transformátorový, připojením, měřené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transformátorového můstku s pětisvorkovým připojením měřené admitance. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oddělovací operační zesilovač se stoprocentní zpětnou vazbou napájí měřenou admitanci do proudové svorky, přičemž napětí zpětné vazby se odebírá z příslušné svorky napěťové druhá proudová svorka je připojena na začátek vinutí diferenciálního transformátoru, zatímco konec tohoto vinutí je připojen na výstup operačního...

Zapojení pro zápis isovers analogových násobiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 219812

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vedral Josef

Značky: zapojení, zápis, analogových, isovers, násobiček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro zápis isovers - čar shodné přesnosti - analogových násobiček. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru hodinových impulsů, jehož výstup je spojen s propojenými čítacími vstupy prvního a druhého čítače, jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy číslicové násobičky a vstupy prvního a druhého číslícově analogového převodníku, jejichž výstupy jsou spojeny s prvním a druhým vstupem analogové násobičky, jejíž...

Strešní konstrukce vertikálních skladovacích nádrží s napojením na plášť nádrže tupým svarem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219811

Dátum: 15.10.1985

Autori: Tajovský Miroslav, Čermák Libor, Vršínský Jaroslav, Smolík Vladimír, Nožička Břetislav

Značky: nádrží, vertikálních, tupým, napojením, skladovacích, konstrukce, střešní, nádrže, svarem, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení montáže střechy a odstranění nebezpečné práce ve výšce. Střešní konstrukce je tvořena systémem radiálních nosníků, spojených s krycími plechy, které jsou opařeny na spodním obvodu podložným plechem. Podložný plech spolu s krycími plechy a s obvodovým prstencem vytváří prostor, do něhož je vložen krycí kužel, spojený s obvodovým prstencem tupým svarem. Střešní konstrukce je určena zejména pro nádrže na kryogenní...

Pouzdro na kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219810

Dátum: 15.10.1985

Autori: Velek Zdeněk, Trefanec Jan

Značky: kontaktní, pouzdro, čočky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pouzdra na kontaktní čočky. Účelem vynálezu je zajištění originality balení, včteně sterility kontaktní čočky a fyziologického roztoku a současně zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s kontaktní čočkou. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na těleso je nasunuta pojistka, která je opatřena na čelní straně výstupky a na druhé straně čepem. Při zašroubovaném uzávěru na těleso se vytvoří pevný spoj mezi uzávěrem, pojistkou a...

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219809

Dátum: 15.10.1985

Autori: Juračka František, Kolář Otakar, Matějíček Alois

Značky: disperzí, kopolymerů, akrylových, vodných, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů stejnoměrným dávkováním vodné emulze směsi n-butylakrylátu, etylakrylátu a kyseliny akrylové ve hmotnostních poměrech 1 : 0,05 až 2 : 0,007 až 0,08 do vodného reakčního prostředí, čímž je voda a/nebo tímto způsobem připravená vodná disperze, případně obsahujícího dvojmocné ionty železa, a emulgátory. Současně se přidávají 5- až 25% vodné roztoky peroxodisíranu draselného a/nebo amonného a...

Umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219808

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hudec František, Broulík Jan, Hron Miloslav, Mikuš Ján, Krýl František, Bárdoš Josef

Značky: kazetě, umístění, absorpční, částí, palivové, patrové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě pro jaderné reaktory nebo soubory s palivovými kazetami na nosné desce. Vynález řeší umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě tak, aby byl umožněn výzkum neutronově-fyzikálních vlastností patrové kazety i na reaktorech s dolní nosnou deskou, které nemají zařízení pro zavěšení a pohyb patrové kazety v aktivní zóně, anebo nemají pod aktivní zónou prostor pro zasunutí...

Pružné kotvení příček k širokorozponovým panelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 219807

Dátum: 15.10.1985

Autor: Cibulka Otakar

Značky: kotvení, širokorozponovým, pružné, příček, panelům

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pružné kotvení příček k širokorozponovým panelům u stavebních konstrukcí, zejména tam, kde je nebezpečí různého průhybu stropních konstukcí jednotlivých podlaží a tím nebezpečí přenášení vertikálního zatížení z jednoho stropu na druhý přes příčku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní okovaný konec příčky je pevně připojen k nejméně jednomu zalomenému táhlu, jehož konce jsou pevně připojeny k širokorozponovým panelům - viz...

Destilační hlava s dochlazováním produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219806

Dátum: 15.10.1985

Autor: Grigar Karel

Značky: produktů, hlava, dochlazováním, destilační

Zhrnutie / Anotácia:

Destilační hlava s dochlazováním produktu, určená pro destilační aparáty menších rozměrů, obzvláště laboratorních. Vynález řeší uspořádání chladiče produktu přímo v prostoru destilační hlavy za účelem zlevnění, usnadnění manipulace a zmenšení prostoru nutného pro destilaci. Spirálový chladič produktu je umístěn ve vnějším chladicím prostoru (2) pod prstencovou nádržkou kondenzátu, který je odebírán přes regulační prvek. Spirálový chladič...