Archív za 1985 rok

Strana 42

Způsob zpracování reakční směsi po redukci 2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu 2-propanolátem hlinitým nebo směsí 2-propanolátu a chloro-bis-(2-propanolátu)hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219985

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jarý Jiří, Čapek Karel, Potáčová Miloslava, Kostkan Jan, Maternová Milena, Šimon Jan

Značky: hlinitým, zpracování, směsi, 2-propanolátem, reakční, redukci, 2-propanolátu, způsob, 2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu, chloro-bis-(2-propanolátu)hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování reakční směsi po redukci 2-acetamido-3-hydroxy-1(4-nitrofenyl)-1-propanonu (I) 2-propanolátem hlinitým nebo směsí 2-propanolátu hlinitého a chloro-bis-(2-propanolátu) hlinitého (tzv. Meerweinova, Ponndorfova a Varleyova redukce). Účelem vynálezu je zpracování reakční směsi po redukci látky I směsí 2-propanolátu hlinitého a chloro-bis-2-propanolátu hlinitého, resp. 2-propanolátu hlinitého. Podle vynálezu se jedná o způsob...

Způsob hydrolysy D,L-threo-, D-threo- nebo L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219984

Dátum: 15.10.1985

Autori: Čapek Karel, Potáčová Miloslava, Kraus Jan, Jarý Jiří, Šimon Jan, Kostkan Jan

Značky: způsob, l-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, d,l-threo, hydrolysy, d-threo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výroba meziproduktu při syntéze antibiotika chloramfenikolu. Podle vynálezu se jedná o způsob hydrolysy D,L-threo-, D-threo- nebo L-threo-2-acetamido-1(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, který spočívá v tom, že D,L-threo-, D-threo nebo L-threo-2-acetamido-1(4-nitrofenyl)-1,3-propandiol se deacetyluje působením katexu ve vodném nebo vodně-alkoholovém prostředí a pak se uvolní z katexu působením kyselin nebo zásad.

Zapojení pro automatickou kontrolu maximálního poloměru rotujícího předmětu s průběžně narůstajícím poloměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219983

Dátum: 15.10.1985

Autor: Schmucker Antonín

Značky: předmětů, kontrolu, průběžné, zapojení, maximálního, poloměrů, poloměrem, automatickou, rotujícího, narůstajícím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou kontrolu maximálního poloměru rotujícího předmětu s průběžně narůstajícím poloměrem, zejména svitku navíjeného pásku při jeho navíjení na navíjecích zařízeních. Ve výrobních povozech se vyskytuje potřeba navíjet pásek do svitku, což se provádí na navíjecích zařízeních, zejména při dělení pásku nebo při akumulování pásku u svařovacích tratí pro výrobu trub a podobně.

Čtyřkladková tažná stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219982

Dátum: 15.10.1985

Autor: Simonyi Juraj

Značky: tažná, čtyřkladková, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřkladková tažná stanice, jejíž všechny čtyři kladky jsou synchronně hnané pomocí v uzavřené skříni s olejovou lázní uloženého ozubeného soukolí poháněného prostřednictvím letmo zasunuté hřídele elektropřevodovky jediného motoru. Je vhodná k plynulému posuvu lan, drátů, kabelů a jiných předmětů s výrazně převládajícím délkovým rozměrem nebo k jejich napínání.

Způsob izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 219981

Dátum: 15.10.1985

Autor: Novák Pavel

Značky: izolace, směsi, hydrogenaci, sloučenin, způsob, rhodia, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných alfa-acylaminoakrylových kyselin, v níž je obsažen ve formě komplexu s organickými fosfiny, jehož podstata spočívá v tom, že produkt hydrogenace rozpuštěný v reakční směsi, se převede amoniakem na amonnou sůl, která se oddělí a zbylý roztok sloučenin rhodia v organickém rozpouštědle se odpaří k suchu a z odparku se známým způsobem získá rhodium.

Zařízení k sacímu separátnímu větrání pro odsávání a zneškodňování škodlivého aerosolu, zejména při ražení kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219980

Dátum: 15.10.1985

Autori: Ivan Lubomír, Ogorek Zdeněk, Dombrovský Zdeněk, Kristl Rudolf, Lichý Michael

Značky: kombajnem, zejména, separátnímu, zařízení, větrání, škodlivého, sacímu, aerosolů, odsávání, zneškodňování, řazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k sacímu separátními větrání pro odsávání a zneškodňování škodlivého aerosolu, zejména při ražení kombajnem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že krátké sací potrubí je vedeno na kombajnu, mezidopravníku, závěsné drážce a je na ně napojen zásobník luten a hlavní sací potrubí. V krátkém sacím potrubí může být umístěn první ventilátor a první odlučovač aerosolu. V hlavním sacím potrubí může být zapojen druhý odlučovač...

Zařízení pro hranění vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219979

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kamenný Újezd, Kroc Václav, Mála Jan, Říš František

Značky: hranění, zařízení, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém bezpečného a automatizovaného zavádění vývalku mezi pracovní válce válcovací stolice. Podstatou vynálezu je, že v dráze dopravníku dopravujícího vývalek do válcovací stolice je vestavěna nosná deska s připevněnou otočnou deskou spojenou s pohonem, přičemž na této otočné desce je pevně uložen čep s dvojicí pák s tvarovanými uchopovacími válečky, které, jsou axiálně posuvné, a s hydraulickým pohonem. Zařízení podle vynálezu...

Způsob úpravy 2-ethylhexylesterů alifatických dikarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219978

Dátum: 15.10.1985

Autor: Sasín Miroslav

Značky: úpravy, kyselin, způsob, dikarboxylových, alifatických, 2-ethylhexylesterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy 2-ethylhexylesterů alifatických dikarboxylových kyselin C6 až C10, připravených reakcí odpovídajících kyselin s 2-ethylhexylalkoholem pro zlepšení teploty zakalování. Z reakce izolovaný diester se zahřívá z 20 na 100 °C během 30 až 50 min. za současného probublávání suchým inertním plynem za sníženého tlaku 7000 až 1500 Pa a po ukončení zahřívání se nechá diester za současného probublávání plynem zchladit na teplotu místnosti....

Spojka pro spojení poháněného hřídele uloženého v násadci, zejména dentálním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219977

Dátum: 15.10.1985

Autori: Nekvapil Hugo, Divoký Jaroslav, Králík Antonín

Značky: poháněného, spojení, uloženého, násadci, dentálním, spojka, hřídele, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky pro spojení poháněného hřídele uloženého v násadci, zejména dentálním, s poháněcím hřídelem uloženým v pouzdře spojitelném s pouzdrem násadce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je opatřena válcovitým unášečem jako mezilehlým kusem mezi poháněcím hřídelem a poháněným hřídelem, s nimi souosým a uloženým v pouzdře násadce, přičemž osové vybrání se záběrnou drážkou je vytvořeno na čele unášeče přivráceném k poháněcímu...

Zařízení na ovládání dvoudílné kormidelní ploutve

Načítavanie...

Číslo patentu: 219976

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mandl Jiří

Značky: kormidelní, ovládání, ploutve, dvoudílné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu se týká stavby plavidel, přesněji konstrukce kormidelních zařízení. Řeší se ním dosažení rozdílných úhlových rychlostí vychylování jednotlivých částí dvoudílné kormidelní ploutve. Jeho podstata je v tom, že s kormidelním pněm (6), který ovládá zadní část (7) ploutve je těsně nad jejím horním koncem pevně spojena páka (1). Tato páka (1) je na svém druhém konci spojena kyvně pomocí čepu (3) s vodicí vidlicí (2). Vodicí...

Řadič pro připojování periferních zařízení k počítačům

Načítavanie...

Číslo patentu: 219975

Dátum: 15.10.1985

Autori: Nevický Petr, Jirovský Václav, Sova Miloslav

Značky: řadič, periférních, počítačům, připojování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řadiče pro připojování periferních zařízení k selektorovým, anebo multiplexním kanálům počítačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je řízen programem, skládajícím se z pěti instrukcí, které umožňují analyzovat úrovně na vstupu řadiče, generovat impulsy na výstupu řadiče a nastavovat klopné obvody na výstupu řadiče. Řadič podle vynálezu je možné využít i v některých aplikacích v měření, případně také řízení procesů. Dále lze...

Stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 219974

Dátum: 15.10.1985

Autori: Průša Václav, Bräuer Josef, Skoumal Vlastimil, Štěrba Alain

Značky: stavební, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší opravu stavebního dílce tak, aby bylo usnadněno zavěšení dílce při manipulaci během výroby a při montáži. Stavební dílec je opatřen šikmo položeným otvorem, jehož tvar ohraničuje anuloid nejméně na pěti procentech povrchu stěn otvoru. Otvory mohou být případně průchozí.

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219973

Dátum: 15.10.1985

Autor: Morávek Petr

Značky: výměník, rekuperační, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperační výměník tepla se týká recyklace odpadního tepla při větrání. Jeho účelem je zjednodušení konstrukce, snížení hmotnosti a ceny současných deskových kovových výměníků. Jeho podstatou je, že průtokové kanálky probíhají v rovině jednotlivých desek v inverzních křivkách. Tenkostěnné desky jsou vytvořeny z nekovových hmot s jednostrannými nebo oboustrannými žebry a mezilehlými fóliemi. Ve variantě jsou desky s velmi nízkou ohybovou...

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219972

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sekanina Milan, Mikolášek Oldřich

Značky: proti, pojistky, stroje, tvářecí, zejména, přetěžovací, hydraulické, ventil, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro mechanické tvářecí stroje, sestávající z přetěžovacího pístu, vyvažovacího pístu a odpalovacího pístu, pohyblivých souose v pneumatickém vyvažovacím válci uspořádaném na beranu, přičemž odpalovací píst má tvar trubky a je uspořádán v dutině vyvažovacího pístu na straně přetěžovacího pístu a jeho prstencové těsnící čelo dosedá na těsnění oddělující tlakový prostor vyvažovacího...

Zařízení pro tepelné zpracování nití ze syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 219971

Dátum: 15.10.1985

Autori: Martínek Jindřich, Fogl Jiří, Knap Vladislav, Procházka Jan, Kuběnka Josef

Značky: tepelně, vláken, zpracování, nití, syntetických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tepelné zpracování nití ze syntetických vláken, zahrnující fixační zónu, upravenou mezi prvou a druhou dvojicí tažných válců, chladicí zónu a navíjecí ústrojí. Účelem vynálezu je snížení sráživosti a tažnosti zpracovávaného materiálu. Podle vynálezu je chladicí zóna, vytvořena mezi druhou dvojicí tažných válců (7), umístěnou bezprostředně za fixační zónou, a třetí dvojicí tažných válců (8), předřazenou navíjecímu...

Radiální kuličkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 219970

Dátum: 15.10.1985

Autor: Zejda Vladislav

Značky: radiální, kuličkové, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Radiální kuličkové ložisko je určeno pro velmi namáhané strojní části. Jeho podstata spočívá v tom, že kuličky jsou umístěny v ložiskové kleci v pravidelných intervalech na jednoduché šroubovici. V rozvinutém stavu klece jsou vždy středy otvorů pro kuličky umístěny ve vrcholových bodech plošné sítě trojúhelníků a současně leží na přímkách rovnoběžných s osou hřídele. Kolmá vzdálenost vrcholových bodů trojúhelníků ve směru tečny šroubovice je...

Plastická žárovzdorná hmota a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219969

Dátum: 15.10.1985

Autori: Havlín Dušan, Šrámek Oldřich, Krupanský Josef

Značky: přípravy, žárovzdorná, způsob, hmota, plastická, její

Zhrnutie / Anotácia:

Plastická žárovzdorná hmota a způsob její přípravy. Účelem vynálezu je zabezpečení vyzdívek pecních tunelových vozů a výdusků žlabů vysokých pecí, hmotou zajišťující vyšší odolnost při prudkých změnách teploty. Uvedeného účelu se dosáhne plastickou žárovzdornou hmotou, sestávající z 10 až 60 hmotnostních procent lupkového úletu 1 až 20 hmotnostních procent bentonitu s 60 až 95 hmotnostními procenty montmorillonitu, 1 až 20 hmotnostních procent...

Míchačka s nuceným mícháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219968

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šteinfeld Petr

Značky: míchačka, mícháním, nuceným

Zhrnutie / Anotácia:

Míchačka s nuceným mícháním, vyznačující se tím, že pohon mísicího ústrojí (6) je samostatným uzavřeným poháněcím agregátem (8), sestávajícím z planetového převodového ústrojí (12) a motoru (13), které jsou umístěny ve svislé ose a ke dnu agregátu je připojen sací filtr (21), olejové čerpadlo (22) a rozvod oleje (23). Těleso (9) poháněcího agregátu (8) má symetricky rozmístěné patky (24) s otvory, kterým odpovídají výřezy (25) v upevňovací...

Nepoddajné větračky, přechodové kusy a tvarovky větračkových tahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219967

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vlček Miroslav, Šolc Bohuslav

Značky: nepoddajné, tvarovky, větračkových, větračky, ťahu, přechodové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Vynález se týká nepoddajných větraček, přechodových kusů a tvarovek větračkových tahů, zejména vhodných pro hlubinné doly. Podstatou vynálezu je, že větračky, přechodové kusy a tvarovky větračkových tahů jsou děleny rovinou procházející jejich podélnou osou na dvě shodné poloviny, jež jsou opatřeny podélnými těsnicími přírubami, které jsou nedílnou součástí každé poloviny, přičemž jejich průřez je buď kruhový,...

Zařízení k uzavírání otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219966

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pechr Jiří

Značky: otvorů, uzavírání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k uzavírání otvorů nalisováním zátky z nepružného tvárného materiálu. Účelem vynálezu je umožnit těsné zátkování jednoduchým zařízením mimo montážní pas, např. při opravách součástí nebo při výrobě malých počtů kusů, a dosáhnout stejné kvality zalisování jako na složitém zátkovacím zařízení. Toho se dosáhne zařízením ve tvaru razníku, které je opatřeno na své spodní části lisovací plochou. Razník je posuvně uložený v...

Úsporný elektrický hrnec

Načítavanie...

Číslo patentu: 219965

Dátum: 15.10.1985

Autori: Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

Značky: elektricky, hrnec, úsporný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při vaření. Uvedeného se dosáhne úsporným elektrickým hrncem, který má mezi ochranným hrncem s vnitřní reflexní stěnou a vnitřním hrncem vložen elektrický topný prvek.

Zapojení pro rozlišení směru rozladění kompenzované sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219964

Dátum: 15.10.1985

Autori: Procházka Karel, Mejta František

Značky: rozlišení, sítě, směru, kompenzované, zapojení, rozladění

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozlišení směru rozladění kompenzované sítě. Vynález se týká kompenzovaných sítí vysokého napětí pro určení takového směru rozběhu pohonu zhášecí tlumivky, který odpovídá přibližování se žádanému vyladěnému stavu sítě. Zapojení určuje dobu periody napětí na zhášecí tlumivce a porovnává ji se zapamatovanou dobou předchozí periody. Pokud rozdíl dob period přesáhne nastavenou mez, pak podle znaménka rozdílu se, rozliší potřebný směr...

Zapojení pro spínání odporu ke zhášecí tlumivce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219963

Dátum: 15.10.1985

Autori: Procházka Karel, Mejta František

Značky: odporu, tlumivce, zapojení, zhášecí, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro spínání odporu ke zhášecí tlumivce. Vynález se týká kompenzovaných sítí vysokého napětí, u kterých se užívá přídavného zatěžování pomocného vinutí zhášecích tlumivek ke zvýšení činné složky proudu zemního spojení. Vynález řeší řízení spínání odporu k pomocnému vinutí zhášecí tlumivky v závislosti na velikosti, době trvání napětí na zhášecí tlumivce i na zvoleném způsobu provozu. Zapojení vyhodnocuje jak dobu trvání zvýšeného napětí...

Zapojení pro zamezení běhu naprázdno

Načítavanie...

Číslo patentu: 219962

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kessner Karel, Smíšek Josef

Značky: zapojení, běhu, naprázdno, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Na ovládací prvky ovládací části stroje jsou napojeny jednak spínací obvody elektromotoru hydraulického agregátu a jednak vstup bloku logických obvodů řízení pracovního cyklu. Ten je zpětnovazebně napojen na spínací obvody elektromotoru hydraulického agregátu a na blok vyhodnocování pracovního stavu stroje, jehož výstup je připojen na vstup bloku časovačů. Na další výstup časovačů je připojen blok logických obvodů řízení pracovního cyklu...

Způsob odstraňování vlhkosti z plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219961

Dátum: 15.10.1985

Autori: Borovička Josef, Jirsa Jan

Značky: provádění, plynů, vlhkosti, odstraňování, zařízení, způsobu, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu odstraňování vlhkosti z plynu podle vynálezu, při kterém se plyn chladí před adsorpcí vnějším zdrojem chladu je to, že vlhký plyn se před ochlazením vnějším zdrojem chladu předchlazuje již vysušeným plynem. Podstatou zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává z chladiče plynu vnějším zdrojem chladu, adsorpčních sušičů, propojovacího potrubí a předchlazujícího výměníku je to, že předchlazující výměník je zařazen ve...

Způsob přípravy azokondenzačních pigmentů žlutých odstínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219960

Dátum: 15.10.1985

Autori: Weisbauer Václav, Dobrovolný Jan, Bartošek Jan, Kvapilová Lenka

Značky: přípravy, způsob, pigmentů, azokondenzačních, žlutých, odstínů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azokondenzačních pigmentů žlutých odstínů obecného vzorce I R arylovou skupinu popřípadě substituovanou jednou až třemi skupinami volenými ze souboru zahrnujícího atom chloru nebo bromu, methylovou skupinu, methoxyskupinu, ethoxyskupinu, fenoxyskupinu, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu, karbmethoxyskupinu, kyanoskupinu, acylaminoskupinu, arylaminoskupinu, alkylkarbamoylovou a arylkarbamoylovou skupinu, A arylenovou...

Jemnozrnná surovina pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219959

Dátum: 15.10.1985

Autori: Smíšek Václav, Rytíř Zdeněk, Dolejš Václav, Kment Vítězslav, Měkota Fratišek

Značky: hlinitého, keramiku, speciální, jemnozrnná, surovina, bázi, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jemnozrnné suroviny pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého. Dosahuje jemnozrnnou surovinu pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého, kterou lze připravit tepelným rozkladem kyslíkatých hlinitých solí za přídavku látek s desintegračním účinkem, které se při teplotě kalcinace rozkládají na plynné produkty.

Způsob výroby teplem tvrditelné modelovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 219958

Dátum: 15.10.1985

Autor: Schätz Miroslav

Značky: výroby, teplem, tvrditelné, způsob, hmoty, modelovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení podstatného zkrácení doby zpracování a zlepšení technologie při dělení pro účely balení. Polyvinylchlorid a změkčovadla se po smísení podrobí působení tlaku od 0,01 do 0,1 MPa po dobu 3 až 10 minut, načež se působením tohoto tlaku provádí dávkování hmoty pro účely balení.

Zapojení obvodu indikace rozpojení, zkratu a nedovolené změny odporu výstupního obvodu elektrického jisticího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219957

Dátum: 15.10.1985

Autori: Nosek Antonín, Jirchovský Josef, Teichman Miroslav

Značky: výstupního, změny, zařízení, indikace, zkratu, zapojení, nedovolené, rozpojení, jisticího, elektrického, obvodů, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu indikace rozpojení, zkratu a nedovolené změny odporu výstupního obvodu elektrického jisticího zařízení, kde u jisticího zařízení výstup ze zdroje stejnosměrného napájecího napětí s velkým vnitřním odporem je připojen na kostru jisticího zařízení přes kondenzátor, z něhož je napájen výkonový výstup spínacího obvodu, na jehož řídicí vstup je připojen výstup z logického obvodu ovládaného přes elektronický obvod elektrickým snímačem...

Zapojení obvodu jisticího zařízení s kondenzátorem a tyristorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219956

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jirchovský Josef, Teichman Miroslav, Nosek Antonín

Značky: obvodů, zařízení, tyristorem, jisticího, kondenzátorem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu jisticího zařízení s kondenzátorem a tyristorem, kde výstup ze zdroje stejnosměrného napájecího napětí s velkým vnitřním odporem je na kostru jisticího zařízení připojen jednak přes kondenzátor, a jednak přes v kaskádě zapojený tyristor a výkonový člen, přičemž na řídicí vstup tyristoru je připojen výstup z logického obvodu ovládaného přes elektronický obvod elektrickým snímačem fyzikální veličiny z jištěného zařízení, vyznačené...

Páka ruční brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219955

Dátum: 15.10.1985

Autori: Müller Josef, Šorma Rostislav

Značky: brzdy, ruční, páka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ruční páky brzdy pro jízdní kola. Řeší odstranění dosavadní složité konstrukce při snížení náročnosti na materiál a zvýšení požadavku na bezpečnost, tak, že páka je otočně uložena na čepu, který je opatřen vnitřním maticovým závitem. Čep zajišťuje pohyb páky i upevňuje opěru pomocí objímky šroubem. Vlastní páka brzdy má ve své přední části dva výstupky ohnuté v úhlu 90( k podélné osové rovině páky tak, že výstupky k sobě...

Maskovací zařízení pro zvětšovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219954

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bureš Miroslav

Značky: maskovací, prístroje, zařízení, zvětšovací

Zhrnutie / Anotácia:

Maskovací zařízení pro zvětšovací přístroje, složené ze základní desky, na níž je sklopně uložen maskovací rám, tvořený zadní a boční pevnou lištou, které korespondují se dvěma kolmo uloženými posuvnými lištami. V přední části boční stěny základní desky je uložena sklopná vzpěra, která je sklopná proti směru sklápění maskovacího rámu a zajišťuje zčásti odklopený maskovací rám v poloze, která umožňuje pohodlné vkládání listového fotografického...

Zapojení pro ochranu pomocného alternátoru před proudovým přetížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219953

Dátum: 15.10.1985

Autori: Gold Leo, Kašpar Pavel

Značky: přetížením, proudovým, ochranu, pomocného, před, alternátoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ,pro ochranu pomocného alternátoru před proudovým přetížením při napájení stejnosměrné i pomocné třífázové sítě, zejména u vozidel nezávislé trakce. Pracovní vinutí pomocného alternátoru je připojeno na výkonový vstup proudové ochrany pracovního vinutí pomocného alternátoru, přičemž výkonový výstup proudové ochrany pracovního vinutí pomocného alternátoru je připojen přes proudové čidlo na první třífázovou svorkovnici pro připojení...

Zařízení pro navíjení pásových útvarů, zejména fólií z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219952

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šťastný Tomáš

Značky: zařízení, navíjení, pásových, plastů, zejména, útvaru, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro navíjení pásových útvarů, zejména, fólií z plastů. Zařízení se dvěma navíjecími místy je opatřeno jediným pohonem a řeší tak problém obtížného seřizování samostatných pohonů, používaných u dosud známých navíjecích zařízení. Vlastní navíjecí soustavu tvoří dvě horizontálně uložené paralelní navíjecí hřídele a s nimi rovnoběžné dva odvalovací válečky, uspořádané mezi dvěma otočnými rameny, jak je znázorněno na obr. 1....

Zařízení k zachycení hadice na žebříku, zejména výsuvném

Načítavanie...

Číslo patentu: 219951

Dátum: 15.10.1985

Autor: Drchota Vlastimil

Značky: zařízení, zejména, výsuvném, zachycení, hadice, žebříku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká především protipožární techniky. Jeho účelem je usnadnění práce požárníka a zvýšení její bezpečnosti při akcích v horní oblasti výsuvného žebříku. Tohoto účelu se dosáhne tuhou trubkou (10) (viz.obr. 1 a 2) se spojkami (11) a (12) na obou koncích a dvěma korýtkovými záchyty (13) a (14), kterými se odshora nasadí na dvě příčky výsuvného žebříku (50). Zajištění dané polohy tuhé trubky (10) je uskutečněno dvojitou pojišťovací pákou...

Zařízení pro předřezání řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219850

Dátum: 15.10.1985

Autori: Záviška Zdislav, Haken Jiří, Podroužek František, Hönich Pavel, Hajšo Štefan

Značky: řepného, chrástu, předřezání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předřezání řepného chrástu je tvořeno oběžným dopravníkem opatřeným stranovými noži. Nad nimi je v dolní větvi oběžného dopravníku uspořádán rotační přiháněč. Oběžný dopravník je na vnitřním povrchu opatřen vynášecími lopatkami a po jeho horní větev je zaveden dopravník pro vynášení předřezaného chrástu.

Indikátor nejvyšší přípustné hmotnosti břemena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219849

Dátum: 15.10.1985

Autori: Laubert Peter, Vonkomer Ivan

Značky: hmotnosti, indikátor, nejvyšší, bremená, přípustné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostních prvků jeřábů, a řeší indikátor nejvyšší přípustné hmotnosti břemena, spojený s elektronickým omezovačem nosnosti jeřábu. Indikátor obsahuje generátor impulsů, kruhový cyklický čítač, digitálně-analogový převodník, vyrovnávací paměť, zobrazovací jednotku a přepínač vřazený mezi snímač hmotnosti a přizpůsobovací zesilovač omezovače nosnosti. K přepínači je připojen výstup D-A převodníku, na jehož vstup je připojen...

Zařízení k vymezování vůle třecí spojky, zejména pro chladicí ventilátory spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219848

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šamberger Miloš, Schwaller Ivo

Značky: spalovacích, zejména, třecí, vymezování, ventilátory, chladicí, motorů, vůle, spojky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém vymezování vůle třecí spojky chladicího ventilátoru, kde třecí spojka je zapínána a vypínána podle teplotního stavu motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi třecím kotoučem a hnací nebo hnanou částí spojky, se kterou je třecí kotouč rozebíratelně spojen, jsou uspořádány podložky přečnívající svými okraji přes vnější průměr třecího kotouče. Vynález je využitelný u...

Kapotáž pro traktory a zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219847

Dátum: 15.10.1985

Autori: Marek Jiří, Zezula Jaroslav

Značky: zemědělské, kapotáž, stroje, traktory

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je kapotáž pro traktory a zemědělské stroje, využívající bočnic jako nosiče horního dílu a držáku masky traktoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obě bočnice jsou nosné a spodní částí jsou nasunuty mezi podvozek i rám. Připevnění bočnic je zajištěno průchozími šrouby. K bočnicím je v horních částech připevněn horní díl a k předním částem maska. Horní díl je tvořen buď samostatnou kapotou, nebo kapotou s palivovou nádrží.

Kotoučová spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219846

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pán Antonín

Značky: kotoučová, spojka, membránovou, pružinou

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučová spojka s membránovou pružinou má membránovou pružinu spojenu s víkem spojky pomocí dvou prstenců vyhnutými vnitřními okraji, jejichž vzájemná vzdálenost, daná tloušťkou této pružiny, je dle předmětu vynálezu zajištěna distančními členy, které mohou tvořit i centráž pružiny.