Archív za 1985 rok

Strana 41

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220025

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jach Zdeněk

Značky: vsázky, přípravy, způsob, koksování, uhelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování přídavkem dehtových odpadů, které vznikají na koksovnách jako odpadní karbonizační produkt. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování, při němž se k uhelné směsi připravené uhelnou službou koksovny přidává dehtový odpad koksovny a podstata vynálezu spočívá v tom, že uhelná směs se nejdříve smísí s koksárenským dehtovým odpadem a takto vzniklý...

Parní kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 220024

Dátum: 15.10.1985

Autori: Harant Miroslav, Čáslava František

Značky: parní, kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká parního kondenzátoru, zejména parních turbín, s odděleným vnitřním obvodem kondenzující páry a vnějším obvodem chladicího plynu. Účelem vynálezu je zmenšení hmotnosti, výrobních a provozních nákladů a vestavných rozměrů stávajících parních kondenzátorů s příslušným chladicím zařízením i s chladicí věží, případně snížení závislosti těchto kondenzátorů na vodním zdroji. Dále zlepšení jejich provozuschopnosti a odstranění nutnosti...

Způsob přípravy dibenzylsulfidu nebo dibenzyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220023

Dátum: 15.10.1985

Autori: Čuda Jaroslav, Kutil Bedřich, Simandl Jaroslav, Lorenc Josef

Značky: přípravy, dibenzyldisulfidu, dibenzylsulfidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dibenzylsulfidu nebo dibenzyldisulfidu podle vynálezu je dvoustupňový. V prvém stupni reaguje benzylchlorid s přebytkem sulfidu nebo disulfidu a po oddělení produktu kondenzuje nezreagovaný přebytek sulfidu nebo disulfidu s přebytkem benzylchloridu. Vzniklý produkt s přebytkem benzylchloridu se přidá k další kondenzaci. Dibenzylsulfidu se používá pro výrobu dibenzylsulfoxidu -inhibitoru koroze a dibenzyldisulfidu jako přísady do...

Zesilovač pro čištění v organických rozpouštědlech, zejména kožišin, oděvních usní a výrobků z nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 220022

Dátum: 15.10.1985

Autor: Ambrož Vladimír

Značky: zejména, rozpouštědlech, čištění, organických, zesilovač, usní, kožišin, oděvních, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zesilovač pro čištění v organických rozpouštědlech, zejména kožešin, oděvních usní a výrobků z nich. Zesilovače podle vynálezu jsou dokonale rozpustné ve fluorchlorovaných uhlovodících a umožňují také čištění kartáčováním.

Způsob výroby klínových řemenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220021

Dátum: 15.10.1985

Autori: Láznička Jan, Přibyl Bedřich, Urbanec Josef, Hovorka Jiří

Značky: provádění, klinových, způsobu, řemenů, tohoto, způsob, zařízení, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby klínových řemenů na konfekčním zařízení, vyznačující se tím, že se na vydouvatelnou membránu, která obepíná konfekční buben nasune tuhý válcový pružný pás a vydouvatelná membrána se nahustí, čímž se tuhý pružný válcový pás upne ke konfekčnímu bubnu a pokládají se na něj postupně jednotlivé vrstvy rukávce klínových řemenů, který se pak rozřeže na samostatné řemeny, načež se po vypouštění tlakového média z vydouvatelné membrány...

Lanová otočná průvlačnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220020

Dátum: 15.10.1985

Autor: Melzer Ladislav

Značky: lanová, otočná, průvlačnice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je lanová otočná průvlačnice pro použití v systému lanového kotvení pohyblivých objektů, např. plavidel a plovoucích zařízení. Vynález řeší problém usměrnění a bezporuchového průběhu navíjeného lana k navijáku, zejména s ohledem na dosažení maximálního prostorového úhlu působnosti. Podstatou vynálezu je lanová otočná průvlačnice sestávající z kozlíku, v němž je pomocí axiálně radiálního ložiska otočně uložen dutý hřídel...

Modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220019

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šíma Milan, Drábek Jan, Krátký Bohumil, Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav

Značky: pryskyřice, způsob, modifikované, jejich, alkydové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikovaných alkydových pryskyřic, které jsou vhodné zejména pro přípravu na vzduchu zasychajících nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto alkydy se získávají ze 180 až 350 hmot. dílů vícemocných alkoholů, 180 až 400 hmot. dílů karboxylových kyselin, jejich esterů nebo anhydridů a 300 až 700 hmot. dílů mastných kyselin řepkového oleje s podílem kyseliny erukové nejvýše 10 % hmot. nebo jejich specifikovaných...

Pomocný obvod pro vypínaní tyristoru v obvodu stejnosměrného spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220018

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pukl Jiří

Značky: pomocný, vypínání, spotřebiče, obvod, tyristorů, obvodů, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zrychlení vypínání stejnosměrného obvodu, zejména napájecího obvodu stejnosměrného spotřebiče, který je zapojen v sérií s vypínacím tyristorem. Pomocný obvod podle vynálezu je zapojen tak, že nulový impuls na řídicím vstupu (13) rozepne tranzistory (7) a (9), čímž se na řídicí mřížku pomocného tyristoru (11) dostane kladné napětí a nabitý kondenzátor (10) přivede závěrné napětí na katodu tyristoru (3), který odpojí...

Způsob výroby litých válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220017

Dátum: 15.10.1985

Autori: Toman Lubomír, Kaňák Jan, Gajdušek Josef, Havlíček František

Značky: válců, výroby, způsob, litých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby válců, zejména pro středojemné profilové válcovací tratě, s čepy o malé kuželovitosti a válcovými konci malého průměru, který se vyznačuje litý tělem s vysokou otěruvzdorností a životností a čepy prostými vnitřních a povrchových materiálových vad, kde se válec odleje nastojato do kokily a po odlití se za tepla Překovají kuželovité části a pak válcovité konce čepů, načež se válec tepelně zpracuje normalizačním žíháním a následným...

Momentová spojka pro honovací a lapovací vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 220016

Dátum: 15.10.1985

Autor: Topol Vladimír

Značky: lapovací, spojka, honovací, momentová, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce obráběcích strojů, a to nového uspořádání momentové spojky pro honovací a lapovací vřetena s oběma směry otáčení, zejména honovacích a lapovacích jednotek stavebnicových vícepolohových strojů. Podstatou vynálezu je, že pouzdro spojky s upnutým nástrojem je uloženo radioaxiálně v tělese i na vřetenu a je spojeno s vůlí unášecími čepy přes unáseč s vřetenem, dále přes obousměrné drážky, kuličky a axiální ložisko s...

Způsob hydrolýzy 1-amino-2,4-dibromantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220015

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sotona Vladimír, Březina Karel, Kalinová Stanislava, Lustig Jiří, Kasal Jaroslav, Vanžura Jan

Značky: hydrolýzy, způsob, 1-amino-2,4-dibromantrachinonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrolýzy 1-amino-2,4-dibromantrachinonu kyselinou sírovou nebo oleem za přítomnosti kyseliny borité. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs plynů při hydrolýze unikajících se vede do chladiče, kde při teplotách -10 až 30 stupňů Celsia kondenzuje brom, který se vrací zpět do výroby.

Způsob výroby derivátů v-lakton-4-hydroxyhexandiové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220014

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mostecký Jiří, Veselý Ivan, Staněk Jan, Eichler Pavel, Körblová Eva, Kubelka Vladislav Csc, Janda Miroslav, Čapek Karel, Dědek Václav, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Havlín František

Značky: výroby, v-lakton-4-hydroxyhexandiové, derivátů, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ?-laktonu 4-hydroxyhexadienové kyseliny obecného vzorce I kde R značí alkoxylovou skupinu OR1 kde R1 je alkyl obsahující 1 až 6 atomů uhlíku nebo 2-furylmethyl nebo 2-thienylmethyl nebo R značí ethoxykarbonylmethylový zbytek, Y značí ethoxykarbonyl nebo nitril, přičemž pro případy, kdy Y značí CN skupinu pak R značí OR1 skupinu a pro případy, kdy Y značí COOC2H5 skupinu odpovídá R zbyt ku CH2COOC2H5, vyznačující se tím,...

Ovládací mechanismus membrány vulkanizačního lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220013

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vébr Jan, Diessl Michael, Sommer Emil

Značky: mechanismus, autoplášťů, membrány, ovládací, vulkanizačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího mechanismu membrány vulkanizačního lisu autopláštů. Účelem vynálezu je vyřešit ovládací mechanismus membrány s malými nároky na těsnění s co nejmenším počtem pohybujících se součástí a umožňující u dvoukomorového lisu synchronní funkce ovládacích mechanismů. Uvedeného účelu je dosaženo použitím výsuvné trubky uzpůsobené k upevnění širšího okraje membrány a posuvně uložené a utěsněné ve spodní části vulkanizační...

Upevňovací prošívací pás čalounění s plochou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220012

Dátum: 15.10.1985

Autor: Černý Vítězslav

Značky: upevňovací, vložkou, plochou, čalounění, prošívací

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací prošívací pás s plochou vložkou připevněný k potahu čalounění a procházející výplní čalounění vyznačený tím, že pás materiálu (1) na jedné hraně připevněný švem (2) k potahu čalounění (3) má na protilehlé hraně prostřednictvím švu (5) zhotovený lem (4) pro vsunutí ploché vložky (6), která po protažení otvorem ve výplni čalounění (7) tvoří zajištění prošití na protilehlé ploše čalounění.

Opěrný třmen zubní náhrady přichycený ke korunkám pilířových zubů zbylého chrupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220011

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hylán Stanislav, Macháček Jaroslav

Značky: náhrady, zbylého, zubní, zubů, třmen, korunkám, chrupu, pilířových, přichycený, opěrný

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrný třmen zubní náhrady přichycený ke korunkám pilířových zubů zbylého chrupu se skládá z horizontálně tvarovaného profilu o dvou, s výhodou kruhových průřezech nad sebou s paralelními osami nebo z profilu, jehož část, přivrácená do dutiny ústní, je vytvořena z válcových dílů navzájem od sebe oddělených mezerou.

Zařízení pro dotykové hubení plevelů roztoky chemických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220010

Dátum: 15.10.1985

Autori: Janáková Blanka, Madar Jiří, Král Jiří, Purkrábek František

Značky: látek, dotykové, zařízení, hubení, chemických, roztoky, plevelů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hubení plevelů herbicidy, které jsou na plevely dodávány jen jejich dotykem s plachetkou, navlhčenou roztokem herbicidu, která je tažena těsně nad zemí mezi řádky plodin. Tohoto výsledku se dosahuje tím, že mezi řádky plodin jsou taženy pružné dvojité rámy, jejichž spodní ramena jsou tažena po zemi a mohou být přímo vedená plodinami, a horní ramena drží plachetku navlhčenou herbicidem těsně nad zemí, přičemž dotyk částí...

Termostatický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 220009

Dátum: 15.10.1985

Autori: Happe Lutz, Schulze Klaus, Albrecht Konrad

Značky: regulační, termostatický, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický regulační ventil, zejména termostatický expanzní ventil, k regulaci náplně odpařováku v kompresorových chladicích strojích s pomocí kovové membrány, nacházející se v pouzdře, jež je zatížena jednak tlakem měřicího prostředku uzavřeného v termostatické soustavě sestávající z teplotního čidla a vlásečnicové trubky, jednak řídicí pružinou, a jejíž řídicí dráha je přenášena s pomocí zdvihátka na kuželku ventilu, jež spolu s příslušným...

Podlahovina s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220008

Dátum: 15.10.1985

Autori: Maniš František, Tesař Karel, Ponížil František, Petřík Stanislav, Suchánek Vladimír, Stloukal Eduard

Značky: vysokými, izolačními, vlastnostmi, podlahovina, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce podlahoviny s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi, charakterizovanými odnímatelností tepla dle ČSN 74 4506 v intervalu 2,0 až 3,4 K/10 min - podlahoviny velmi teplé až teplé a trvalou deformací dle DIN 51 955 nižší než 0,9 mm. Jedná se o podlahovinu složenou z izolační podložky textilního typu o tloušťce po laminaci 1,0 až 2,0 mm, která je s vrchní částí podlahoviny spojena kompaktní nebo lehčenou laminační vrstvou na bázi směsi...

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220007

Dátum: 15.10.1985

Autori: Doubek Rudolf, Kršňák František, Brzokoupilová Věra, Korvas Eduard, Smrž Rudolf, Bechtold Ludvík, Raif Zdeněk, Ulmer Karel

Značky: olejů, textilních, preparačních, složka, vláknařských, lubrikační

Zhrnutie / Anotácia:

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů na bázi esterů mastných kyselin, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 70 až 95 % esterů mastných kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až C18, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a 5 až 30 % diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10.

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 220006

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kršňák František, Kirschner Zoltán, Bechtold Ludvík, Ulmer Karel, Raif Zdeněk, Doubek Rudolf, Smrž Rudolf, Brzokoupilová Věra, Truban Zoltán

Značky: syntetických, úpravu, vláken, finální, emulgovatelné, zvlákňování, preparační, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken, vyznačené tím, že obsahují hmotnostně 30 až 75 % esterů mastných kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až C18, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a/nebo diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10, 15 až 40 % rafinovaného minerálního oleje s teplotou tuhnutí nejvýše -20 °C a s kinematickou viskozitou 30 až 40.10-6 m2s-1 při 20 °C a 10 až 45 %...

Způsob dodatečné tepelné izolace budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220005

Dátum: 15.10.1985

Autori: Domorád Jiří, Škarpa Miroslav, Cigánek Stanislav, Krčmář Vladimír

Značky: budov, tepelně, způsob, izolace, dodatečné

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyřešit dodatečnou tepelnou izolaci budov, a to zesílením jejich obvodových stěn z vnější strany. To se provede velkoplošnými tepelně izolačními panely, které se na vnější obvodovou stěnu budovy zavěsí prostřednictvím závěsů, které se skládají ze dvou polovin, kde druhé poloviny těchto závěsů jsou pevně spojeny s vnější obvodovou stěnou budovy a první poloviny s tepelně izolačním panelem a spolu navzájem prostřednictvím...

Zařízení na narážení krytek na rotory motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220004

Dátum: 15.10.1985

Autori: Čermák Milan, Heidinger Miloslav

Značky: krytek, narážení, motorů, zařízení, rotory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojírenství a řeší zařízení na narážení krytek na rotory motorů. Krytky se nasouvají do přípravků na pohyblivém přímočarém dopravníku, který je dopraví ke hřídeli motoru z obou stran najednou a současně se narazí obě krytky najednou pomocí narážecích válců. Vynálezu může být použito tam, kde se jako izolantu rotorů používá krytek z plastické hmoty.

Izolační tvárnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220003

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rabas Emil

Značky: tvárnice, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolační tvárnice pro izolování potrubí, zejména příčného potrubí pece kolejnicové tratě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvárnice se skládá ze základního tělesa s průřezem ve tvaru písmene U, u jehož volných okrajů jsou zevnitř vytvořeny podélné průběžné drážky rovnoběžné s podélnou osou základního tělesa, v nichž je nasunuta uzavírací deska.

Měřicí obvod s nelineárními snímači typu termistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 220002

Dátum: 15.10.1985

Autor: Galaš Jiří

Značky: obvod, snímací, nelineárními, měřicí, termistor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřicího obvodu s nelineárními snímači užívaného například k měření rozdílu teplot, kde snímači jsou termistorové teploměrné odporníky. Podstata měřicího obvodu s nelineárními snímači typu termistor, tvořeného dvěma snímači (1 a 2) a dvěma stálými odporníky (4 a 5), spočívá v tom, že do uzlu mezi druhým stálým odporníkem (5) a druhým snímačem (2) je připojen první vývod kompenzačního snímače (3), jehož druhý vývod je...

Způsob rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 220001

Dátum: 15.10.1985

Autori: Cintl Petr, Buroň Vladimír, Miklas František

Značky: aglomerátu, způsob, koksu, rozdělování, sazebny, průřezu, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece, řízeného v závislosti na granulometrii aglomerátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při sypání aglomerátu a koksu na dopravní místa a cesty, z nichž se aglomerát a koks bezprostředně dopravují do sazebny vysoké pece, se prachový oblak vzniklý sypáním prosvěcuje a fotometricky zjištěná procentuální hodnota zasítění světelného toku v době sypání aglomerátu...

Upínač aparátu brousicích a lešticích strojů na opracování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220000

Dátum: 15.10.1985

Autor: Florián Zdeněk

Značky: lešticích, opracování, aparátu, bižuterních, brousicích, strojů, kamenů, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení rezervy upínací síly, která působí na brousicí aparát zasunutý do klopky brousicího nebo lešticího stroje v době jeho upnutí při procesu broušení a leštění bižuterních kamenů. Docílí se tím upnutí aparátu s dostatečnou rezervou síly při zachování stávajících válců a stávajícího tlaku vzduchu, kterým jsou válce plněny. Upínač má velkou životnost a není jej třeba seřizovat. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do vybrání...

Způsob a zařízení pro přenos dat u počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219999

Dátum: 15.10.1985

Autori: Turek Jiří, Sajdl Jiří, Frajkovský Jaromír

Značky: způsob, zařízení, prenos, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přenosu dat mezi počítačem a telekomunikačními linkami, a zařízení označovaného jako komunikační modul, které podle tohoto způsobu pracuje. Způsob podle vynálezu spočívá v použití jednoho společného mikroprogramu pro řízení všech linek, v jednotném vytvoření linkových adaptérů, a ve využití společného obvodu pro paralelní generování cyklického zabezpečovacího kódu a pro měření času. Vynález je nejlépe charakterizován...

Zapojení osobního kardiotachometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219998

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bureš Ján, Hirš Pavel

Značky: osobního, kardiotachometru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení osobního kardiotachometru v provedení kapesního přístroje pro kontinuální sledování frekvence srdečního tepu, vyznačené tím, že je vytvořeno z monostabilního multivibrátoru (1), jehož výstup je připojen k integračnímu kondenzátoru (2), který je přes první spínač (4) spojen s paměťovým kondenzátorem (5), k němuž je připojen elektrometrický obvod (6) s indikačním přístrojem (7) a zároveň jednak dolní prahový obvod (8), jednak horní...

Výztuž zejména pórobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 219997

Dátum: 15.10.1985

Autori: Fantyšová Věra, Lavička Jan

Značky: dílců, výztuž, pórobetonových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výztužného prvku pro vyztužování pórobetonových desek, zejména sendvičových. Výztuž podle vynálezu je tvořena plošným deskovým útvarem, opatřeným otvory, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že otvory (3), mající zejména pravoúhelníkový tvar, jsou na svých dvou protilehlých okrajích opatřeny jazýčky (4), vyhnutými z původního materiálu deskového útvaru, tvořeného například kovovým rovinným plechem (1). Deskový útvar je s...

Vyztužený pórobetonový dílec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219996

Dátum: 15.10.1985

Autori: Fantyšová Věra, Lavička Jan

Značky: výroby, způsob, dílec, vyztužený, pórobetonový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosného sendvičového pórobetonového dílce, například střešního panelu. Podstata sendvičového pórobetonového dílce podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze středního pórobetonového jádra (1), které je nejméně z jedné strany vyztuženo výztužným deskovým útvarem, například plášťovým výztužným plechem (2), opatřeným soustavou otvorů (3). Z nejméně jedné strany každého otvoru (3) je vyhnut z materiálu plechu (2) jazýček (4),...

Převodovka s kuželovým a čelním ozubeným soukolím

Načítavanie...

Číslo patentu: 219995

Dátum: 15.10.1985

Autori: Lejček Miloslav, Nozar Karel, Draský Jan, Nováček Josef

Značky: soukolím, ozubeným, převodovka, kuželovým, čelním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodovky s kuželovým a čelním ozubeným soukolím pro pohon pásové dopravy pro povrchové dobývání uhlí. Vynález se týká konstrukčního řešení dvoudílného tělesa kuželočelní převodovky a způsobu uložení valivých ložisek kuželového pastorku v tělese převodovky. Podstata vynálezu kuželočelní převodovky se hřídeli ve vodorovné poloze, uloženými ve dvoudílném tělese převodovky děleném, v ose hřídelů, sestávajících ze spodku a víka...

Vulkanizační lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 219994

Dátum: 15.10.1985

Autor: Králík Petr

Značky: vulkanizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vulkanizačního lisu, zejména na vulkanizaci duši nebo plášťů pneumatik, u kterého je vulkanizační forma svírána přítlačným pístem, jehož plocha je větší než půdorysná plocha vulkanizovaného předmětu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přítlačný píst je umístěn nad vulkanizační formou a v tom, že při uzavírání lisu se nejprve přítlačný píst ustaví prostřednictvím vulkanizační formy do konečné pracovní polohy, bez přímého...

Svislý chladič popela, odváděného z fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 219993

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kubart Miroslav

Značky: svislý, fluidního, popela, chladič, ohniště, odváděného

Zhrnutie / Anotácia:

Vnější plášť svislého chladiče popela, odváděného z fluidního ohniště je tvořen svislými vodními trubkami, spojenými mezi sebou do membránové stěny a ústícími do horní a spodní sběrné komory. Do prostoru chladiče jsou ze sběrných komor vyvedeny další středové trubky. Uvnitř chladiče mohou být umístěny lopatky pro změnu toku popela, které zvyšují jeho účinnost. Chladič je horní částí napojen na fluidní ohniště a z výsypky naspodu je dopravním...

Zařízení pro přidržování nepracujících konců nití na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 219992

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jelínek Jan, Matoušek Bohumír

Značky: stroji, nití, nepracujících, zařízení, pletacím, okrouhlém, přidržování, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízeni okrouhlého pletacího stroje pro přidržování nepracujících konců nití, obsahující pneumatickou hubici uspořádanou na přístrojovém talíři, která spolupracuje se stříhacím zařízením, složeným z rotační kruhové pilky a k ní přiřazeného pevného nože. Vynález řeší pevné držení nití, které jsou vypnuty, v pneumatické hubici, čímž dochází při zapínání nití k jejich bezpečnému zachycení jehlami. Podstata vynálezu spočívá v tom,...

Polygonální extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219991

Dátum: 15.10.1985

Autor: Čermák Zdeněk

Značky: polygonální, extenzometr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kontrolního měření, prováděného v rámci technicko bezpečnostního dohledu na hydrotechnických stavbách. Slouží k dálkové nepřímé prověrce napjatosti ocelového pancíře štol tlakových přivaděčů, například přečerpacích vodních elektráren. Podstatou zařízení podle vynálezu je ocelové pásmo s kladkami, vsunuté do prstence z uzavřeného tenkostěnného obdélníkového profilu, přivařeného na povrch pancíře. Pásmo je připojeno k...

Kolík pro přenášení kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219990

Dátum: 15.10.1985

Autori: Výborný Josef, Tvrdík Zdeněk, Melichar Josef

Značky: kroužků, přenášení, kolík

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit konstrukci kolíku pro přenášení kroužků z výstupu zásobníku kroužkovacího stroje svršků obuvi do pracovního místa rozrážeče. Kolík se skládá z přenosné hlavice, jejíž průměr odpovídá průměru otvoru přenášených kroužků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přenosná hlavice (12) je podélně rozdělena průchozí drážkou (13). Vynálezu lze využít při konstrukci kolíku pro přenášení kroužků u kroužkovacího stroje svršků obuvi,...

Vibrační zásobník, zejména kroužků pro kroužkovací stroj svršků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219989

Dátum: 15.10.1985

Autori: Tvrdík Zdeněk, Melichar Josef, Výborný Josef

Značky: kroužků, zejména, obuvi, zásobník, stroj, kroužkovací, vibrační, svršku

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační zásobník, zejména kroužků pro kroužkovací stroj svršků obuvi, skládající se z nádoby, na jejíž vnitřní válcové straně je vytvořena šroubovicová vodicí dráha a jež je spojena pružinami s nosnou deskou elektromagnetu, vyznačující se tím, že ve středu válcové nádoby (1) je uložen elektromagnet (2) a na šroubovicové vodicí dráze (13) je před vstupem (61) vodicího kanálku (6) uspořádáno separační ústrojí (5) zpracovávaných kroužků.

Zařízení k ovládání počtu otáček pracovního hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 219988

Dátum: 15.10.1985

Autori: Ranocha Jaromír, Melichar Josef, Tvrdík Zdeněk, Výborný Josef

Značky: otáček, hřídele, ovládání, počtu, zařízení, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení volby otáček pracovního hřídele, zvláště u kroužkovacího stroje svršků obuvi. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spouštěcí ústrojí spojky pracovního hřídele je ovládáno elektromagnetem, který je řízen obvodem automatické předvolby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na pracovním hřídeli (12) je uloženo ovládací těleso (3), jež je vzepřeno proti spojkové ploše řemenice (4) tlačnými pružinami (15) a je opatřeno...

Zařízení k vytváření otvorů v plochém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219987

Dátum: 15.10.1985

Autori: Tvrdík Zdeněk, Melichar Josef, Výborný Josef

Značky: vytváření, otvorů, materiálů, plochém, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vytváření otvorů v plochém materiálu, zejména ve svršku obuvi pro upevnění šněrovacích kroužků, skládající se z děrovací tyče, jejíž svislý pohyb je ovládán řídicí vačkou. Podstatou vynálezu je to, že k děrovací tyči (7) je připojeno ústrojí (8) kolenových pák, jež je s dvojramennou pákou (3) řídicí vačky (21) propojeno přenosovým táhlem (5). Dvojramenná páka (3) je připojena k objímce (4), ve které je vložena tlačná...

Způsob výroby alkylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219986

Dátum: 15.10.1985

Autori: Tomek Vladimír, Pašek Josef, Kondelík Petr, Laco Ján

Značky: alkylbenzenu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkylbenzenu reakcí chlorovaných alkanů s počtem atomů uhlíku 10 až 14 s benzenem za přítomnosti chloridu hlinitého jako katalyzátoru v kaskádě nejméně dvou reaktorů, kdy se katalyzátorový komplex, vystupující z posledního členu kaskády vrací zčásti zpět do prvního členu a zčásti odděluje ze systému, jehož podstata spočívá v tom, že se katalyzátorový komplex reaktivuje suspenzí práškového hliníku o hmotnostní...