Archív za 1985 rok

Strana 40

Zapojení dávkovacího a mísicího systému kapalných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220065

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mojžíš Miroslav, Mojžíš Karel

Značky: zapojení, systému, látek, dávkovacího, kapalných, mísicího

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení dávkovacího a mísicího systému kapalných látek, například složek plastických hmot, se společným směšovačem. U dosud užívaných systémů se objemový poměr složek dopravovaných do směšovače dosahoval nastavením výkonu čerpadel buď prostřednictvím převodovek, nebo variátorů. Tato řešení jsou technicky nedokonalá nezabezpečují trvalou přesnost nastavení, vyžadují pozornost obsluhy. Podstata nového řešení spočívá v tom,...

Přípravek pro koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220064

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pouček Jan, Roják Antonín, Kunc Jaroslav, Kaloč Miroslav

Značky: přípravek, koksování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší podmínky výroby přípravku pro koksování pozdrženým koksováním černouhelného vysokoteplotního dehtu. Přípravek pro koksování je využitelný zejména jako přísada ke koksárenským směsím, u nichž zlepšuje spékavost a zlepšuje mechanické vlastnosti vyrobeného koksu, dále je využitelný pro výrobu smolného koksu, případně jej lze využít po kalcinaci pro výrobu elektrod.

Způsob a zařízení k výrobě bílkovinných krmiv z krve a bílkovinných hydrolyzátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220063

Dátum: 15.10.1985

Autori: Žabenský Jaroslav, Kálenský Miroslav, Holéci Ivan, Roušal Vlastimil

Značky: hydrolyzátů, bílkovinných, krmiv, zařízení, výrobe, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení způsobu zpracování krve, vyhovující soudobým podmínkám ochrany životního prostředí, kultury a hygieny práce a umožňující zvýšení nutriční hodnoty vysušeného produktu a zvýšení ekonomiky výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se krev nebo bílkovinné hydrolyzáty, případně jejich směs, smísí s nasávacím materiálem, načež je takto vzniklá směs dávkována do vířivého proudu předsušené směsi ve vertikální sušicí...

Zařízení pro ovládání úchytných elementů vozíku manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220062

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kušička Alois, Kropík Jan, Janiga Pavel

Značky: manipulátoru, elementů, vozíků, ovládání, úchytných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání úchytných elementů vozíku manipulátoru, určeného zejména pro manipulaci s plechy u příčných hutnických nůžek ve válcovnách. Vynález řeší uspořádání mechanismů pro vertikální a horizontální přestavování úchytných elementů, s ochrannou otočného mechanismu, proti působení dynamických rázů při otáčení plechů. Podstatou vynálezu je to, že ve vnitřním svislém drážkování dutého otočného hřídele mechanismu...

Mechanismus pro řízení polohy čelistí zakladače polotovaru pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220061

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vébr Jan, Obrátil Jan, Diessl Michael, Sommer Emil

Značky: mechanismus, čelistí, pneumatiky, řízení, polohy, polotovarů, zakladače

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řídit pohyb čelisti zakladače s upnutými polotovary v závislosti na průběhu formování tak, aby snížení výšky polotovaru způsobené navalením membrány odpovídalo posunuti čelisti držících polotovar za horní patku. Uvedeného účelu je dosaženo použitím ovládací páky (44) omezující posunutí příčky (27) čelistí (25), která je spojená táhlem (42) s klikou (41) upevněnou na hřídeli (17), jejíž páka (19) ovládá pohyb výsuvné trubky...

Dvoustupňový pohon, zejména šnekových vytlačovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220060

Dátum: 15.10.1985

Autor: Čelák František

Značky: pohon, vytlačovacích, strojů, dvoustupňový, zejména, šnekových

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se dvoustupňový pohon, sestávající se z převodovky a elektromotoru, přičemž převodový mechanismus obsahuje menší počet ozubených kol než dosud známé konstrukce. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce dvoustupňové převodovky, a tím zvýšení její účinnosti a snížení nákladů na výrobu, montáž a údržbu. Podstatou vynálezu je základní tříhřídelový převodový mechanismus, který umožňuje dosáhnout dvou převodových stupňů pouze se čtyřmi...

Způsob nastavení kamery před a/nebo při televizním nebo filmovém snímání v objektech se stupňovitým hledištěm a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220059

Dátum: 15.10.1985

Autori: Holubec Miloslav, Tvrdík Jaroslav, Kacl František

Značky: zařízení, snímání, tohoto, filmovém, hledištěm, stupňovitým, kamery, způsobu, způsob, televizním, před, nastavení, objektech, provádění

Text:

...části. Průřez. nosného sloupu 4 je proměnný, což je výhodné z hlediska průběhu ohybového momentu. Svým dolním koncem 14 je nosný sloup 4 připojen k základu 15, který je schopen přenést nejen vodorovné, ale i svislé zatížení, proe tože pod nim je nosná zeď 28. V horní části 16 nosného sloupu 4 jsou po obou jeho stranách přivařeny dvě opěrné desky 17, do nichž jsou zašroubovány ustavovací šrouby 18 zajištěná pojišťovacími matícemi 29....

Kleště ke stříhání drátových elektrických vodičů a tvarování jejich konců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220058

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hamrla Lubomír, Pospíšil Karel

Značky: elektrických, kleště, stříhání, vodičů, jejich, drátových, tvarování, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Kleště jsou určeny jednak ke stříhání drátových elektrických vodičů, jednak ke tvarování jejich konců zploštěním před zapájením, například k desce tištěných spojů. Jednak z protilehlých čelistí klešti je opatřená výstupkem směřujícím ke druhé čelisti, na níž je upravena pracovní čelist. V pracovní čelisti je vytvořeno osazení pro dosednutí výstupku. Přitom osazení pracovní čelisti je na čele opatřeno střižnou hranou a spodní čelní hrana...

Způsob zplyňování uhlí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220057

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mařík Jiří, Srnský Vladimír, Rosák Josef

Značky: způsob, zplyňování, uhlí, tohoto, způsobu, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zplyňování uhlí na syntézní nebo topný plyn a řeší zhospodárnění konverze. Uhlí je ve formě prášku dávkováno do horní části reakční zóny, kde se zahřeje na reakční teplotu a vzniklá směs postupuje souproudně reakční zónou směrem dolů, přičemž po celé délce reakční zóny dochází k intenzívní výměně tepla mezi plynem a tuhou fází. Reaktor a odlučovač tvoří jedno těleso, reaktor je od odlučovače oddělen přepážkou, opatřenou...

Patro kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 220056

Dátum: 15.10.1985

Autor: Braun Vlastimil

Značky: patro, kolon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká patra kolon pro difúzní pochody, jako jsou destilace, rektifikace a absorpce a pochody, kde se na patrech stýká kapalná fáze s pevnou, jako např, při přímém ochlazování plynu kapalinou. Princip patra podle vynálezu spočívá v tom, že mezi dvě perforované části patra, které vytváří tunely, se vloží sypaná výplň, která nevyplňuje celý prostor mezi oběma částmi patra. Při zvýšeném plynném výkonu se náplň zvedá a tak uvolňuje otvory...

Obrusná vrstva pěších komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 220055

Dátum: 15.10.1985

Autor: Novotný Jaroslav

Značky: komunikaci, obrusná, pěších, vrstva

Zhrnutie / Anotácia:

Obrusná vrstva pěších komunikací se zvýšenou chemickou odolností, rozebíratelná a zajišťující odolnost proti vlivům povětrnosti, delší životnost, snadnou rozebíratelnost a znovupoužití dílce. Skládá se z dílců vyrobených z amorfního polypropylenu, kamenné moučky, a drceného přírodního kameniva a zrnitosti do 8 mm, a případně barviva. Směs se vyrábí za horka, dílec se vyrábí odlitím do forem. Hodí se také pro dětská hřiště, provozní prostory,...

Mláticí koš pro sklízecí i stacionární mlátičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220054

Dátum: 15.10.1985

Autori: Roh Jiří, Koubek Josef, Kašpárek Václav

Značky: sklízecí, mlátičky, stacionární, mláticí

Zhrnutie / Anotácia:

Mláticí koš pro sklízecí i stacionární mlátičky tvořený poháněnými rotujícími válci. Účelem vynálezu je zvýšení průchodnosti mláticího mechanismu na jednotku délky snížení potřeby energie na výmlat zrna a snížení poškození zrna, zejména u luskovin. Uvedeného účelu se dosáhne mláticím košem, tvořeným poháněnými rotujícími lištovými válci, které se otáčejí ve směru průchodu materiálu s menší obvodovou rychlostí, než je obvodová rychlost mláticího...

Způsob výroby chromočiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 220053

Dátum: 15.10.1985

Autori: Řehák Petr, Ludvík Jaromír, Dederle Tomáš

Značky: výroby, usní, chromočiněných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky ekonomického využití činicích lázní při výrobě usní v koželužnách. Účelem vynálezu je zvýšit využitelnost chromitých solí v činicích lázních až, na 98,5 až 99,5 % a převést tak proces činění prakticky na "bezodpadový". Uvedeného účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že se do piklu, sestávajícího ze směsi 2,0 až 5,0 hmotnostních procent chloridu sodného, 0,7 až 1,4 hmotnostního procenta kyseliny naftansulfonové a...

Zařízení pro přenášení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220052

Dátum: 15.10.1985

Autori: Talach Jaroslav, Fuxa Lubomír, Doležal Luděk

Značky: zařízení, cívek, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přenášení cívek opatřených na horní přírubě hlavicí, zejména u skacích strojů, které obsahuje zavěšovací element s drážkou pro zavěšení cívky. Zavěšovací element je pevně uložen na jednom konci obloukovitě tvarovaného ramene, jehož druhý konec je výkyvně uložen na závěsu, spojeném s neznázorněným zvedacím zařízením.

Rozpojovací nůž s držákem pro důlní dobývací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220051

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šmerda František, Koudelka Karel, Nykl Jan

Značky: stroje, důlní, držákem, rozpojovací, dobývací, nůž

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpojovací nůž s držákem pro důlní dobývací stroje, zejména pro uhelné pluhy. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby nožů a držáků a zlepšení jejich provozních vlastností, zejména usnadnění montáže a demontáže nožů. Podstatou vynálezu je, že nůž (1) ve tvaru kosodélníku je opatřen alespoň jedním žebrem (12), rovnoběžným s podélnou stranou kosodélníku, v jehož příčné straně (11) je zahloubení (13) pro pojistku (3). Rozpojovací nůž (1) je uložen...

Zapojení adaptoru pro řízení činnosti diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220050

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan

Značky: diskových, adaptoru, pamětí, zapojení, činnosti, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů sestávajících z řídicího registru, řídicího bloku, bloku zpracování dat, bloku styku s diskovými pamětmi, bloku synchronizace a bloku kontrol, které vytvářejí obvody adaptoru provádějící řízení, zpracování dat a komunikaci s diskovými pamětmi připojenými k adaptoru.

Zapojení tlačítkové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220049

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vašina Petr, Frank Luděk

Značky: soupravy, tlačítkové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno jako vstupní obvod mikroprocesorových systémů a slouží k zadávání vstupních údajů k těmto systémům. Podstatou zapojení maximálně až 128 tlačítek uspořádaných v matici je, že první výstupy tlačítek propojené po řadách jsou spojeny každou řadou k jednomu a dalšímu vstupu prvního kodéru a druhé výstupy tlačítek propojené po sloupcích jsou každým sloupcem spojeny s jedním a dalším vstupem druhého kodéru. Výstupy obou kodérů jsou...

Přenášeč pro povrchové barvení polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 220048

Dátum: 15.10.1985

Autori: Veselý Jaroslav, Bauer Petr, Sádlo Luboš, Vích František

Značky: polyesterových, barvení, přenášeč, povrchové, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Přenášeč pro povrchové barvení textilií v otevřených nebo tlakových barvicích aparátech při teplotě 95 až 135 °C obsahuje 50 až 90 % m-dichlorbenzenového koncentrátu, 9 až 40 % ethoxylovaného alkylfenolu, 1 až 40 % dialkylftalátu a případně průmyslový parfém. Takto se barví polyesterová vlákna a jejich směsi.

Ústrojí pro přitlačování madla pohyblivých schodů k hnacímu kotouči

Načítavanie...

Číslo patentu: 220047

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bakule Jaroslav, Steiner Milan, Rýdl Antonín

Značky: pohyblivých, přitlačování, kotouči, madla, hnacímu, schodů, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ústrojí pro přitlačování madla pohyblivých schodů k hnacímu kotouči se týká oboru transportních zařízení se zaměřením na pohyblivé schody. Vynález řeší problematiku bezprokluzového pohonu madel, jež jsou přitlačovány k hnacímu kotouči pomocí přítlačných kladek. Přítlačné kladky jsou uloženy na otočných ramenech. Otočná ramena jsou spojena lanky, jejichž jeden konec je ukotven do nosné konstrukce pohyblivých schodů a jejichž druhý konec...

Zapojení řídicí logiky pro dělicí zařízení profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220046

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kratochvíl Alois, Schmucker Antonín

Značky: dělicí, profilů, zapojení, řídící, logiky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řídicí logiky pro dělicí zařízení profilů, zejména pro letmé kontinuální dělení profilů u válcovacích tratí, kterým se dosáhne vysoké přesnosti dělení profilů a je opatřeno pouze dvěma snímači, přičemž je necitlivé na vnější rušivé signály. Zapojení podle vynálezu je znázorněno jako blokové schéma na obr. 1 a 2 přiložených výkresů.

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220045

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav

Značky: střechy, odvodňovací, zařízení, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu. Odvodňovací zařízení sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu zašroubovaný do nástavce s vnitřním závitem, opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou sděleným zajišťovacím kroužkem, na který je nasunuto přírubové pouzdro s otvory pro šrouby a matice...

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220044

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav

Značky: plovoucí, střechy, odvodňovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu střešních vod. Odvodňovací zařízení plovoucí střechy sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou pro zajišťovací ložisko je zasunut do vnějšího pouzdra opatřeného otvory se závity, které po uložení...

Prostředek pro zapalování vzorku elektrickým proudem v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220043

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novák Ladislav, Kubant Josef, Artner Petr

Značky: elektrickým, bombě, proudem, vzorků, prostředek, kalorimetrické, zapalování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro zapalování vzorku elektrickým proudem v kalorimetrické bombě. Vynález se týká přípravy vzorků za účelem stanovení některých stopových prvků, zejména uhlí. Podstatou vynálezu je, že zapalovací vlákno je vytvořeno z uhlíku. Způsob podle vynálezu lze s výhodou použít při suché mineralizaci vzorků při stanovení některých prvků v organických látkách, například uhlí.

Detektor k měření koncentrace složek v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 220042

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šlais Karel

Značky: kapalině, složek, koncentrace, detektor, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká detektoru, který umožní měření koncentrace složek v kapalině, například pro registraci změny složení efluentu z chromatografické kolony. Detektor umožňuje zmenšit měrný prostor v objemu pod 1 µl při vysoké citlivosti a minimální detekovatelné koncentraci. Podstatou detektoru jsou dvě koaxiálně v sobě nasunuté kapiláry, kde vnější kapilára je v trubce spojené s pomocnou elektrodou s mezerou a ve vnitřní kapiláře je provlečena...

Zapojení uzavřených hydraulických okruhů univerzálního soustružnického pracoviště pro rýsování a měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 220041

Dátum: 15.10.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: zapojení, pracoviště, soustružnického, univerzálního, rýsování, hydraulických, měření, uzavřených, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení uzavřených hydraulických okruhů soustružnického pracoviště pro rýsování a měření kruhových nádob. Realizuje se tím způsobem, že mechanická část zařízení pro rýsování a měření je osazena hydraulickými okruhy, v nichž je zapojeno čerpadlo v sérii se zapojeným čističem, paralelně napojených manometrem a přepouštěcím ventilem, dále jsou v jedné části obvodů paralelně napojeny rozváděče, v nichž v obou větvích jsou v sérii...

Formovací směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 220040

Dátum: 15.10.1985

Autori: Danhofer František, Kutěj Bohumír, Rotter Leoš

Značky: směs, formovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formovací směsi, zejména formovací směsi na sušení, určené k výrobě slévárenských forem a jader, které jsou tvarově náročné a u nichž je po vysušení vyžadována zvýšená pevnost. Formovací směs podle vynálezu obsahuje na 100 hmotnostních dílů ostřiva 1 až 10 hmotnostních dílů škrobového pojiva a 0,1 až 2 hmotnostní díly aktivátoru rozpuštěného ve vodě, kde aktivátorem je chlorid alkalického kovu a/nebo chlorid kovu alkalické...

Zařízení pro napínání kabelu k přívodu elektrické energie do hnacího ústrojí pohybujícího se agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220039

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kršek Petr, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír

Značky: pohybujícího, elektrické, agregátu, kabelů, přívodů, zařízení, hnacího, energie, napínání, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro napínánu kabelu k přívodu elektrické energie do hnacího ústrojí pohybujícího se agregátu a jeho účelem je vyřešení omezení napínací síly v kabelu, čímž se zamezuje jeho přetržení. Uvedeného účelu se dosáhne spojením bubnu zařízení se stojinou nosníku tvaru T, k jehož přírubě je připevněno závaží a k jeho stojině jak napínaná, tak i volná větev kabelu. K horní části stojiny nosníku jsou připevněna na okraji...

Mechanický eliminátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220038

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vojtas Miroslav, Plotica Jaromír, Tlamsa Jaromír, Glombíček Zdeněk

Značky: mechanicky, eliminátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká eliminátoru vody pro ostřik okují v kabině, kde v plášti je na straně odvrácené od pece umístěn kolektor s tryskami vysokotlaké vody pro ostřik okují ze žhavého materiálu, nasměrovanými šikmo k peci a ze strany přivrácené k peci je v kabině umístěn kolektor s tryskami nízkotlaké vody umístěnými šikmo pod úhlem 10 ( 5° ve směru od pece. Osy těchto trysek jsou nasměrovány tečně k povrchu procházejícího materiálu. Využití se...

Eliminátor vody pro ostřik okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 220037

Dátum: 15.10.1985

Autori: Plotica Jaromír, Vojtas Miroslav, Tlamsa Jaromír, Glombíček Zdeněk

Značky: eliminátor, okují, ostřik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického eliminátoru vody pro ostřik okují ze žhavého materiálu v kabině, kde v plášti je na odvrácené straně od pece umístěn kolektor s tryskami vysokotlaké vody, směrovanými šikmo k peci a v prostoru mezi kolektorem a pecí je v kabině umístěn kryt tvaru pláště komolého kužele, jehož větší podstava je přivrácená ke kolektoru, přičemž na vnitřní ploše krytu jsou upevněné lopatky pro tangenciální usměrnění stříkající vody....

Koncovka snímače coulometrického měřiče tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220036

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novák Václav, Průšek Jaroslav, Trojan Václav

Značky: tloušťky, povlaků, snímače, měřiče, coulometrického, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana kovů proti korozi a řeší. zdokonalení koncovky snímače coulometrického měřiče tloušťky ochranných, galvanicky vyloučených povlaků, jejímž vnitřním prostorem prochází tryska pro přivádění pracovního elektrolytu k měřenému povrchu. Účelem vynálezu je zabezpečení centrického umístění trysky a zároveň dosažení reprodukovatelného proudění pracovního elektrolytu ve vnitřním prostoru koncovky. Dosahuje se toho úpravou...

Konstrukce dveří tlakového sterilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220035

Dátum: 15.10.1985

Autor: Buchta Jan

Značky: dveří, tlakového, sterilizátoru, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce dveří tlakového sterilizátoru určeného zvláště pro zdravotnické účely, založeného na využití nosníků tvaru I nebo U, jež jsou schopny odolávat vnitřnímu přetlaku v nádobě. Mezi bočnicemi jsou uloženy nosníky a potah je přichycen na nosníky příchytkami umístěnými na potahu. Této konstrukce dveří je možno použít u většiny typů tlakových sterilizátorů.

Zařízení pro příčné dělení trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 220034

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šafr Zdeněk, Kania Jindřich

Značky: příčné, zařízení, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro příčné dělení trub různých průměrů kyslíko-acetylénovým nebo plazmovým hořákem, které je určeno zejména pro dělení trub za pohybu, při jejich výrobě z ocelových pásů zkružováním a svařováním ve šroubovici. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje zařízení pro příčné dělení trub kyslíko-acetylénovým nebo plazmovým hořákem, uloženým natáčivě v můstku ramene hořáku s vodicími kladkami, kde rameno hořáku je přestavitelně...

Vývod pro opakované zavádění lékařského nástroje do bočního řezu v dutém orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220033

Dátum: 15.10.1985

Autori: Filatov Vladimír Nikolajevič, Štol Miroslav, Dvořák Jan, Džermakjan Valerij Jurevič, Kasjaněnko Vadim Vasiljevič, Krajíček Milan

Značky: bočního, řezu, zavádění, vývod, opakované, dutém, orgánů, lékařského, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oboru medicíny a je vhodný pro využití v chirurgii dutých orgánů, např. cév. Předmětem řešení je vývod, kterým se zavádí lékařský nástroj (3) do dutého orgánu (1), přičemž vývod je přišit k bočnímu řezu v dutém orgánu (1). Podstatou je, že vývod je vytvořen z hadicové trubice (2),která je zhotovena z inertních syntetických nití a je zapolymerována do hydrofilního gelu. Hadicová trubice (2) je buď z pleteniny, nebo tkaniny,...

Zapojení pro přenos dvouhodnotových asynchronních signálů pro jednotky styku počítačů nebo mikropočítačů s průmyslovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 220032

Dátum: 15.10.1985

Autori: Popov Petr, Bušta Pavel, Říčka Jan

Značky: zapojení, prostředím, dvouhodnotových, styku, prenos, jednotky, počítačů, průmyslovým, asynchronních, signálu, mikropočítačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zjednodušené synchronizace a odstranění rušivých signálů při přenosu dvouhodnotových asynchronních signálů v prostředí se silným rušením. Je určen pro jednotky styku počítačů či mikropočítačů s průmyslovým prostředím a pro zpracování signálů v automatizační technice. Zapojení dle vynálezu nahrazuje obvykle používané RC filtry a synchronizační obvody.

Způsob semišování výrobků z máčené pryže, prováděný ve vodném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220031

Dátum: 15.10.1985

Autor: Uhlířová Jana

Značky: způsob, máčené, semišování, prostředí, výrobků, pryže, prováděný, vodném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu semišování výrobků z máčené pryže, především pryžových rukavic pro různé účely. Podstata způsobu semišování ve vodném prostředí podle vynálezu spočívá v tom, že semiš je dispergován ve velmi zředěném latexu a z této směsi se účinkem koagulantu vysráží latexový námok, plněný semišem. U tohoto námoku s vysokým obsahem vody dochází při sušení ke značné objemové kontrakci, při které jsou semišová vlákna vytěsňována na...

Způsob zdrsňování povrchu výrobků z máčené pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 220030

Dátum: 15.10.1985

Autor: Uhlířová Jana

Značky: pryže, způsob, zdrsňování, povrchu, máčené, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zdrsňování povrchu výrobků z máčené pryže. Způsobem podle vynálezu lze získat výrobky se zdrsněným povrchem podle jednoduchého bezrozpouštědlového postupu při máčení na hladké formy. Při máčení na zdrsněné formy lze získat výrobky zdrsněné po obou stranách. Zdrsněním povrchu výrobků se dosáhne protiskluzové úpravy a snížení lepivostí. Aplikace se vztahuje především na pryžové rukavice, je však možno použít tohoto způsobu...

Způsob tepelného zpracování martensiticko-austenitických a martensiticko-austeniticko-feritických nerezavějících ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220029

Dátum: 15.10.1985

Autori: Motloch Zdeněk, Tvrdý Miroslav, Mazanec Karel, Nečas Otto, Fuciman Zdeněk, Saip Jiří

Značky: zpracování, nerezavějících, způsob, tepelného, martensiticko-austenitických, martensiticko-austeniticko-feritických, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování martensiticko-austenitických a martensiticko-austeniticko-feritických ocelí a svarových kovů s toutéž strukturou, které jsou legovány na bázi chrom - nikl a chrom - nikl - molybden, kde svarový kov může být obdobného chemického složení jako svařovaná ocel. Tepelné zpracování se provádí dvojnásobným popouštěním, kde první popouštění se provádí při teplotě 650 až 750 °C a druhé popouštění při teplotě...

Fixace barevné vrstvy monumentálních nástěnných maleb k podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220028

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hošek Jiří, Horyna Milan, Losos Ludvík, Skupin Lumír

Značky: maleb, fixace, monumentálních, nástenných, podkladů, vrstvy, barevné

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem je fixace odtržené barevné vrstvy monumentálních nástěnných maleb, jako jsou fresky a význačné dekorativní výmalby na omítce k podkladu, např. k cihelné konstrukci, nebo vytvoření nosné podložky pod barevné vrstvy monumentálních nástěnných maleb sejmutých z původní konstrukce. Fixace je provedena tak, že do dutiny mezi odtrženou barevnou vrstvu a podkladní konstrukci se vpraví tekutá směs hydroxylpolyesterových pryskyřic a...

Zapojení koncového stupně opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220027

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zigmund Josef, Vojta Ludomír, Hájek Antonín

Značky: zapojení, stupně, koncového, opakovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně opakovače systému s pulsně kódovou modulací se dvěma bistabilními klopnými obvody a výstupním transformátorem, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) je připojena na první vstup prvního dvouvstupového hradla (H1), jehož výstup je připojen na první vstup druhého dvouvstupového hradla (H2), jehož výstup je připojen na druhý vstup prvního dvouvstupového hradla (H1), zatímco druhá vstupní svorka (1´) je připojena k...

Způsob výroby austenitických nerezavějících a žárupevných ocelí stabilizovaných titanem se zaručeně nízkým výskytem shluků nitridů a karbonitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220026

Dátum: 15.10.1985

Autori: Košán Josef, Soukup František, Kuncl František

Značky: žárupevných, nitridů, výroby, shluků, titanem, zaručeně, oceli, nízkým, stabilizovaných, způsob, nerezavějících, výskytem, austenitických, karbonitridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešen způsob výroby austenitických nerezavějících a žárupevných ocelí stabilizovaných titanem a se zaručeně nízkým výskytem shluků nitridů a karbonitridů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je provedeno mikrolegování oceli při odlévací teplotě v pánvi přísadou vápníku, anebo hořčíku na jejich konečný obsah v oceli 10-250 ppm, přičemž poměr součtu obsahů vápníku a hořčíku k obsahu síry v oceli je v rozmezí 0,4-3,0. Výhodné je...