Archív za 1985 rok

Strana 4

Způsob přípravy tetrachlortetrafluorpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220740

Dátum: 15.12.1985

Autori: Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav, Štěpán Leo, Pošta Antonín, Dědek Václav

Značky: tetrachlortetrafluorpropanu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit nebezpečí nekontrolovaného průběhu reakce, při níž tetrachlortetrafluorpropan vzniká, a umožnit zlepšenou regulaci reakční teploty zejména tehdy, jestliže se syntéza tetrachlortetrafluorpropanu provádí ve větším objemu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se reakce provádí v prostředí chlorovaných uhlovodíků, přičemž se reakční složky, tj. trichlorfluormethan, chlortrifluorethen a chlorid hlinitý přidávají do reaktoru...

Způsob výroby 2-ethylhexanoátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 220739

Dátum: 15.12.1985

Autori: Špirková Božena, Málek Jaroslav

Značky: sodného, 2-ethylhexanoátu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 2-etylhexanoátu sodného, při němž se směs, obsahující jako hlavní složky alespoň 80 % hmot. 2-etylhexanolu, do 15 % hmot. 2- -etylhexanolu a do 5 % hmot. 2-etylhexylesteru 2-etylhexanové kyseliny, smíchá s hydroxidem sodným v poměru 1 až 1,6 molu na 1 mol hydroxidu sodného a dále se 4 až 20 mmoly oxidu zinečnatého na 1 mol zmíněné výchozí organické směsi, načež se vzniklá reakční směs míchá pod refluxem za...

Železobetonový podstavec, zejména pro montované komíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220738

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pospíšil Zdeněk, Látal Lubomír, Pavlík Dario

Značky: podstavec, komíny, železobetonový, zejména, montované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká železobetonového podstavce zejména pro montované komíny s otvorem pro zaústění kouřovodu nebo pro vstup do komína. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze dvou stěnových dílců, jejichž výška odpovídá výšce požadovaného vstupního otvoru, které jsou na nejméně jednom vodorovném čele opatřeny uzavřeným železobetonovým prstencem, který je spojen se stěnovými dílci obvodovým svarem.

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220737

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Luňák Stanislav, Rajdl Josef, Hanzlík Vladimír

Značky: kompozice, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice na bázi epoxidových pryskyřic obsahující normální nebo parciální alkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 1 až 16, aralkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 7 až 16, cykloalkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 4 až 6, arylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 6 až 60 nebo polyalkyletherestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 4 až 60, odvozené od kyseliny maleinové...

Zařízení pro zkrácení útkových konců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220736

Dátum: 15.12.1985

Autori: Haničák Václav, Adamec Josef, Kučera Josef

Značky: útkových, zkrácení, zařízení, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Zkrácení útkových konců je umožněno použitím zvlášť upravené odsávací hubice (1) a podpěrného elementu (4) ve tvaru niti, procházející mezi třtinami paprsku a upevněné na pevné části tkacího stroje před paprskem a za ním. Odsávací hubice (1) je v jednom místě na obvodu postupně rozšířena směrem ke svému ústí (10) a vytváří takto radiální výstupek (2) se štěrbinou (3), jejíž šířka (9) je volena podle druhu setkávaného textilního materiálu v útku.

Tělesový svislý parogenerátor sodíkem chlazených rychlých reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220735

Dátum: 15.12.1985

Autor: Křížek Vladimír

Značky: tělesový, sodíkem, svislý, rychlých, parogenerátor, reaktoru, chlazených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká tělesového svislého parogenerátoru, vhodného zejména pro sodíkem chlazené rychlé reaktory, který spojuje výhody tělesových a článkových parogenerátorů, odstraňuje jejich nevýhody a zajišťuje maximální bezpečnost provozu, opravitelnost a vyměnitelnost jednotlivých částí. U tělesového svislého parogenerátoru podle vynálezu jsou dílčí článkové svazky zasunuté do tělesa parogenerátoru tvořeny teplosměnnými trubkami typu Field...

Způsob přípravy ethylesteru 2-(4′-isobutylfenyl)mléčné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220734

Dátum: 15.12.1985

Autori: Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Smrž Rudolf, Brůnová Bohumila, Kuchař Miroslav

Značky: přípravy, ethylesteru, způsob, kyseliny, 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ethylesteru 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné kyseliny reakcí ethylesteru kyseliny 4-isobutylfenylglyoxylové s methylmagnesiumjodidem, který se provádí v prostředí toluenu, při teplotě od -10 do 10 °C, s výhodou při teplotě od -2 do 2 °C. Titulní sloučenina je základním meziproduktem syntézy klinicky používaného antiflogistika a analgetika.

Způsob přípravy 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220733

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kuchař Miroslav, Brůnová Bohumila, Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava

Značky: 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové, přípravy, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové kyseliny demethylací kyseliny 3-chlor-4-methoxyfenyloctové, který se provádí působením chloridu hlinitého v molárním poměru 2 až 3 : 1, s výhodou 2,5 : 1, v rozpouštědle typu o-, p- nebo m-xylenu, chlorbenzenu nebo ve směsi těchto rozpouštědel, při teplotě varu reakční směsi. Titulní kyselina je klíčovým meziproduktem přípravy antiflogistik a analgetik.

Vodní uzávěr kabiny ostřiku okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 220732

Dátum: 15.12.1985

Autori: Glombíček Zdeněk, Tlamsa Jaromír, Vojtas Miroslav, Plotica Jaromír

Značky: okují, ostřiku, vodní, kabiny, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodního uzávěru kabiny ostřiku okují ze žhavého materiálu sestávajícího z pláště, ve kterém je na straně odvrácené od pece umístěn kolektor s tryskami vysokotlaké vody směrovanými šikmo k peci, kde v kabině je na straně přivrácené k peci umístěn kolektor s tryskami nízkotlaké vody. V prostoru mezi oběma kolektory je umístěn kryt tvaru pláště komolého kužele, jehož menší podstava je odvrácena od pece. Trysky nízkotlaké vody jsou...

Způsob tepelného zpracování stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220731

Dátum: 15.12.1985

Autori: Elfmark Jiří, Turoň Slavomír, Čapek František

Značky: způsob, zpracování, austenitických, stabilizovaných, oceli, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování stabilizovaných austenitických ocelí, zejména chromniklových ocelí, stabilizovaných titanem s použitím rozpouštěcího žíhání, které je případně doplněno stabilizačním žíháním. Rozpouštěcí žíhání se provádí při teplotě ve °C, která je rovná nebo vyšší, než je součet konstanty 990 a tisícinásobku součinu uhlíku a titanu obsažených v oceli. Při rozdílu mezi použitou a vypočtenou teplotou rozpouštěcího...

Hřídel kotoučového přepravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220730

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hýl Zdeněk, Palát Jiří, Koláček Jaroslav, Sklenář Jaroslav

Značky: přepravníku, kotoučového, hřídel

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hřídel kotoučového přepravníku a jeho účelem je vyřešení rychlé a snadné výměny poškozeného dopravního kotouče. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hřídele se rozdělí na jednotlivé části a jejich konce se opatří přírubami pro spojení s dopravními kotouči. Tyto kotouče jsou provedeny jako celistvé případně smontované s podpěrnými kotouči. Do dopravních kotoučů zasahují pojistné palce, které zamezují nadzvedávání hřídelů...

Vývojka pro barevné fotografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 220729

Dátum: 15.12.1985

Autori: Horyna Jaroslav, Živanský Josef, Chmátal Vladimír, Gorgoň Oldřich

Značky: materiály, barevné, vývojka, fotografické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vývojek pro barevné fotografické materiály. Obsahují běžné látky pufrační, stabilizační, konzervační, antioxidační, sloužící pro úpravu tvrdosti vod a další. Jako vyvolávací substanci obsahují směsi N,N-dietyl-p-fenylendiaminsulfátu nebo hydrochloridu, N-etyl-N-hydroxyetyl-p-fenylendiaminsulfátu nebo hydrochloridu, případně anilinmono- nebo disulfonové kyseliny, s výhodou kyselinu sulfanilovou, metanilovou,...

Způsob výroby bicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220728

Dátum: 15.12.1985

Autori: Špaček Miroslav, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Čapek Karel, Staněk Jan, Veselý Ivan

Značky: výroby, způsob, bicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby bicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu z 7,7-dichlorbicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu redukcí zinkem, který spočívá v tom, že se reakce provádí ve vodně alkoholickém roztoku chloridu nebo síranu amonného při teplotě 40 až 100 °C a molárním poměru zinku k amonné soli 1 : 3 až 5, načež se získaný produkt extrahuje halogenovaným alkanem. Vynálezu lze využít při výrobě prostaglandinů, což jsou biologicky účinné látky.

Odkalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220727

Dátum: 15.12.1985

Autor: Karpíšek Jiří

Značky: zařízení, odkalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odkalovacího zařízení pro bubnové parní kotle. U odkalovacího zařízení podle vynálezu je usměrňovací přepážkou ve vodním prostoru ohrazen alespoň jeden sběrný prostor, do něhož svou výpustí zasahuje alespoň jeden oddělovací prvek, připojený na přívodní trubku parovodní směsi a jenž je přepouštěcím otvorem v dolní části této usměrňovací přepážky spojen s usazovacím prostorem, kde mezi tímto usazovacím prostorem a navazujícím...

Těsnění pracovního prostoru poklopové žíhací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 220726

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nejedlý Miroslav, Bardoun Stanislav

Značky: poklopové, prostoru, žíhací, těsnění, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnění pracovního prostoru poklopové žíhací pece, které je uspořádané mezi podstavcem a ochranným poklopem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těsnění je vytvořeno těsnicím elementem ve tvaru hadice, do něhož je napojena alespoň jedna přípojka pro přívod chladicího tlakového média a alespoň jedna přípojka pro odvod chladicího tlakového média, přičemž těsnicí element je uložen v drážce, uspořádané po obvodu podstavce. Mezi...

Způsob výroby imunoglobulinů pro intravenosní použití z lidské krevní plasmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220725

Dátum: 15.12.1985

Autori: Stejskal Aleš, Vaňák Jan

Značky: výroby, intravenosní, způsob, lidské, plasmy, použití, imunoglobulinů, krevní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zjednodušený způsob výroby imunoglobulinů z lidské krevní plasmy s přihlédnutím k možnosti použití pro intravenosní aplikaci. Podstatou vynálezu je, že lidská krevní plasma se konvertuje teplem na sérum, ze kterého se adsorpcí na iontoměnič odstraní převážná část sérových bílkovin kromě imunoglobulinů. Zbylý filtrát se suší lyofilisací a získaná sušina imunoglobulinu se rozpustí ve stabilizovaném roztoku lidského albuminu. Roztok...

Zařízení pro anaerobní čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220724

Dátum: 15.12.1985

Autor: Novotný Josef

Značky: čištění, anaerobní, zařízení, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro anaerobní čištění odpadních vod je určeno pro maximální počet 150 připojených ekvivalentních obyvatel. Je vytvořené nádrží rozdělenou na sedimentační prostor a vyhnívací prostor podélnými dělicími stěnami. Nádrž je opatřena obslužnou šachtou s navijáky, které posunují čisticí nástroj upevněný na plováku, pomocí kterého se čistí štěrbina.

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220723

Dátum: 15.12.1985

Autori: Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Čížková Jana, Baum Zdeněk

Značky: pomocného, prostředků, koželužského, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické výroby koželužských pomocných prostředků používaných k činění usní. Řeší problém výroby speciálního prostředku pro činění usní. Při jeho použití se dosahuje většího využití minerálních činicích látek, speciálně chromitých solí, které jsou toxické v odpadních vodách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se připraví kondenzát z fenolických surovin a ten se dále sulfonuje v alkalickém prostředí pomocí solí kyseliny siřičité...

Polypropylen modifikovaný bloky kationtově polymerujících monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220722

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kunz Milan, Kučera Miloslav, Majerová Karla, Salajka Zdeněk

Značky: polymerujících, kationtově, modifikovaný, bloky, polypropylén, monomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polypropylenu modifikovaného bloky kationtově polymerujících monomerů obecného vzorce I, kde n je 50 až 5000, m je 1 až 10 a X je skupina II, kde p je 4 až 6, r je 10 až 500 a Y je kationtově polymerující monomer, zvolený ze souboru zahrnujícího tetrahydrofuran, dioxalan, formaldehyd či trioxan, vinyl-n-butyléter, 1,3- -oxathiolan a N-etylaziridin. Modifikovaný polypropylen má zlepšenou adhezi ke kovům, plnivům a polárním...

Tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220721

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bagar Bronislav

Značky: tlakově, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ovládacích přístrojů a týká se tlakového čidla pro ovládání elektrických obvodů v závislosti na tlaku ovládací kapaliny. Podstatou vynálezu je tlakové čidlo sestávající z hydraulické kostky spojené s ochrannou skříňkou s nejméně dvěma mikrospínači, kde mezi hydraulickou kostkou a každým z mikrospínačů je uložena odpružená ovládací tyčka, ovládaná přes posuvný píst pružnou membránou. V hydraulické kostce je vytvořena...

Zařízení pro měření délky snované příze na snovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220720

Dátum: 15.12.1985

Autor: Dvořák Jaroslav

Značky: příze, snované, měření, snovacích, zařízení, délky, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření délky snované příze na snovacích strojích, které odstraňuje nevýhody doposud známých zařízení tohoto druhu, spočívající ve snížené přesnosti měření, která zapříčiňuje vznik nepoužitelného odpadu, přičemž podstata zařízení podle vynálezu, sestávajícího ze zdroje impulsů a přerušovače, spočívá v tom, že je uloženo v přítlačném válu, s nímž je přerušovač pohybově spřažen.

Nosná skříň závěsného vozíku manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220719

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kropík Jan, Janiga Pavel, Kušička Alois

Značky: závěsného, vozíků, manipulátoru, skříň, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosné skříně závěsného vozíku manipulátoru, určeného zejména pro manipulaci s plechy u příčných hutnických nůžek ve válcovnách. Řeší se jím problém rychlé montáže a demontáže závěsného vozíku, umístěného na nosníku pojezdné dráhy. Nosná skříň je podle vynálezu rozdělena na dvě části tvaru U, rozebíratelně spojené, a to dělicí rovinou, vytvořenou mezi horními bočními opěrnými kladkami a dolními bočními opěrnými kladkami. Na horní...

Zařízení pro dálkovou výměnu nebo nastavování pracovních nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220718

Dátum: 15.12.1985

Autor: Hucl Vladimír

Značky: zařízení, výměnu, nástrojů, nastavování, dálkovou, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dálkovou výměnu nebo nastavování pracovních nástroj, například značkovacích kotoučů za pohybu značkovacích hlav razicích strojů, označujících pohybující se vyválcovaný materiál. Ke každému pracovnímu nástroji, uspořádanému v upínací hlavě dutého vřetena, přísluší kloubová tyč, ovládací prvek a elektromagnetický ventil, ovládaný dálkovým impulsem přes sběrný kolektor. Tyto prvky vykonávají s dutým vřetenem rotační...

Keramická hmota pro výrobu nosných desek pro výpal nosičů mikroelektronických modulů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220717

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

Značky: desek, hmota, výpal, mikroelektronických, modulu, keramická, nosičů, výrobu, nosných

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota se týká výroby žárovzdorných nosných desek do pálicích pomůcek při provádění výpalu nosičů mikroelektronických modulů ve formě tenkých keramických fólií. Keramická hmota nosných desek je tvořena směsí 70 hmotnostních dílů mullitokorundového ostřiva definované velikosti zrn a 30 hmotnostními díly vazby na bázi směsi syrového a páleného mullitu za přísady pojiva ve formě vodné disperze kopolymeru vinylchloridu s akrylátem esteru a...

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220716

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

Značky: desek, výrobu, určených, hmota, modulu, mikroelektronických, keramická, nosičů, výpal, kontaktních

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů obsahuje mineralizovaný oxid hlinitý, plavený kaolín a pojivo, a je vyznačena tím, že je tvořena práškovou směsí 85 až 99 hmotnostních dílů mineralizovaného oxidu hlinitého a 1 až 15 hmotnostními díly suchého plaveného kaolínu za přídavku 3 až 7 hmot. dílů pojiva tvořeného koloidním roztokem amonného akrylatového polymeru anebo amonného...

Zažehlovací ústrojí svršku obuvi u napínacího stroje lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220715

Dátum: 15.12.1985

Autori: Valášek Miloslav, Seemann Jindřich

Značky: ústrojí, napínacího, zažehlovací, lepením, svršku, obuvi, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zažehlovací ústrojí umožňující napínání obuvi s velmi ostrou špičkou na napínacích strojích lepením ve velmi dobré kvalitě, tedy bez potíží zvláště při napínání obuvi v její špicové části. Podstatou vynálezu je zažehlovací ústrojí vytvářející při uzavírání obou špicových zažehlovačů volný prostor umožňující bez potíží shrnutí přebytečného materiálu a jeho plynulé seříznutí, aniž by došlo k porušení materiálu....

Způsob přípravy dialkylesterů kyseliny hydroxymethanfosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220714

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

Značky: hydroxymethanfosfonové, dialkylesterů, způsob, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dialkylesterů kyseliny hydroxymethanfosfonové obecného vzorce I, kde R je alkyl s 1 a 2 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se diester kyseliny fosforité obecného vzorce II, kde R má stejný význam jako ve vzorci I, nechá reagovat nejdříve s hydridem sodným v benzenu nebo toluenu a potom s acetoxymethylbromidem vzorce III CH3COOCH2Br (III) při teplotě 20 až 60 °C a získaný diester kyseliny acetoxymethanfosfonové obecného vzorce IV,...

Dialkylestery kyseliny p-toluensulfonyloxymethanfosfonové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220713

Dátum: 15.12.1985

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan

Značky: p-toluensulfonyloxymethanfosfonové, způsob, dialkylestery, kyseliny, jejich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové dialkylestery kyseliny p-toluensulfonyloxymethanfosfonové obecného vzorce I kde R je alkyl s 1 a 2 atomy uhlíku, vhodné pro přípravu celé řady organofosforečných sloučenin, například derivátů kyseliny alkoxy-, amino-, alkyl a dialkylaminomethanfosfonové, které se používají například jako herbicidy, insekticidy. Předmětem vynálezu je dále způsob přípravy těchto látek z dialkylesterů kyseliny hydroxymethafosfonové...

Lopatka, zejména axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220712

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bagar Bronislav

Značky: zejména, článkového, odstředivého, axiálního, rozváděče, lopatka, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se lopatky axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla. Podstatou vynálezu je konstrukční provedení, které usnadňuje vlastní výrobu lopatky v tom, že alespoň jedna strana lopatky je opatřena úkosem, jehož úhel sklonu je po celé délce lopatky stejný, a že tloušťka lopatky na vnitřním obvodu je rovněž konstantní. K usnadnění výroby je křivka tvořící vnitřní stranu lopatky zakótována v...

Komora oběžného kola pro Kaplanovy a vrtulové turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220711

Dátum: 15.12.1985

Autor: Blaha Jan

Značky: komora, kaplanovy, turbiny, vrtulové, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká Kaplanových a vrtulových vodních turbín a řeší se jím úspora korozivzdorné oceli u komory oběžného kola pro tyto turbíny. Podstata vynálezu spočívá ve dvojplášťovém provedení komory, u níž pouze její vnitřní plášť je zhotoven z korozi vzdorného ocelového plechu, zatímco na vnější plášť je použit plech z uhlíkové oceli a prostor mezi oběma plášti, navzájem spojenými žebry, je po montáži komory na místě určení, vyplněn vyztuženým...

Zařízení pro otáčení součástek na postupovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220710

Dátum: 15.12.1985

Autor: Valášek Ladislav

Značky: součástek, zařízení, otáčení, postupovém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém otáčení součástek při chodu postupového lisu. Podstata vynálezu spočívá v otáčení součástek prostřednictvím otáčecí hřídele spojené s podávací lištou lisu a opatřené zuby na části svého obvodu pro záběr s ozubením pevného hřebene, přičemž ozubení ozubeného segmentu hřídele je ukončeno rovnou plochou pro dosedací plochu přesouvacího hřebene pravého.

Zařízení pro výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220709

Dátum: 15.12.1985

Autori: Volný Václav, Hornsteiner Pavel

Značky: bioplynu, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu bioplynu, sestávajícího ze dvou vedle sebe na betonové plošině odklopně upravených poklopů, jejichž obvodové hrany jsou zapuštěny do kanálů s nemrznoucí kapalinou, vytvořených v betonové plošině.

Zapojení pro dekódování informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 220708

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čurda Otakar, Zahrádka Josef

Značky: dekódování, zapojení, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro dekódování informace o 8 bitech z děrné pásky pro režim vzor a číslo pro zápis informace do paměti pro řízení jednoho či více okrouhlých pletacích strojů, obsahující převodník kódu výstupu z děrné pásky a k němu zapojený čítač do čtyř pro synchronizaci s posunem děrné pásky, u něhož výstupy převodníku kódu jsou napojeny na vstupy binárních sčítaček, jejichž výstupy jsou napojeny na vstupy klopných obvodů, jejichž...

Zařízení pro seřízení a kontrolu vertikálního děrového seřizovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220707

Dátum: 15.12.1985

Autor: Wais Stanislav

Značky: zařízení, děrového, kontrolu, vertikálního, seřízení, seřizovacího, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacího přístroje pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší konstrukci mechanického zařízení pro kontrolu a seřízení vertikálního děrového seřizovacího přístroje. Podstatou vynálezu je, že kontrolní trny s různými kuželovými upínacími stopkami jsou záměnně upevnitelné stupňovým šroubem, s dvěma závity a dvěma čely rozdílných velikostí, v příslušné kuželové vložce, suvně a otočně...

Přídavný mechanismus posuvu papíru k tiskacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220706

Dátum: 15.12.1985

Autor: Syrovátka Vladimír

Značky: mechanismus, papíru, posuvu, přídavný, tiskacím, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný mechanismus posuvu papíru pro automatické tiskací, psací, účtovací stroje, dálnopisy a podobná zařízení, u kterých je nutné papír oddělit ihned po jeho natištění. Vynález řeší u automatických tiskacích zařízení tištění na pás papíru s možností oddělování papíru ihned po natištění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tiskacím zařízení je upevněn kyvný rám s příčnou lištou pružně unášenou směrem nahoru. V liště jsou uloženy nejméně...

Způsob výroby vysocevodivých sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220705

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nečesaný František, Svoboda Karel, Pošíval Jaromír

Značky: sazí, vysocevodivých, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká produktů zplyňování ropných a dehtových surovin za použití směsi kyslíku a vodní páry. Vynález řeší problém přípravy vysocevodivých sazí, tj. sazí s vysokou elektrickou vodivostí, které mají rozsáhlé aplikační využití především pro výrobky z plastických hmot a kaučuků s antistatickou úpravou a pro přípravu nekovových vodičů v elektrotechnice. Podstata vynálezu spočívá v řízení technologického režimu zplyňovacího procesu za...

Způsob výroby speciálních sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220704

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nečesaný František, Sýkora Milan, Pošíval Jaromír, Svoboda Karel

Značky: způsob, výroby, sazí, speciálních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká produktů zplyňování ropných a dehtových surovin v přítomnosti kyslíku a vodní páry. Vynález řeší problém přípravy speciálních sazí s poměrně velkým specifickým povrchem a rozvinutou porézní strukturou, které neobsahují prakticky žádné látky s karcinogenními účinky. Speciální saze jsou použitelné například jako přísada při barvení polyolefinů určených pro styk s poživatinami, jako plnidlo do kaučuků a plastických hmot apod....

Dentální hygienický štít se zvětšením operačního pole a s osvětlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220703

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sluka Ján, Nedorost Pavel, Baier Vladimír

Značky: osvětlením, štít, hygienický, zvětšením, dentální, operačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dentálního hygienického štítu, který řeší hygienu prostoru operačního pole lékaře při ošetřování ústní dutiny pacienta odsáváním kontaminovaných zplodin, jež vznikají při mechanickém zpracováni zubní tkáně koncentrovaným osvětlením operačního pole světlovodem a zvětšením opracovávaného místa lupou. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že dentální hygienický štít má zvětšovací lupu, po jejímž obvodě je sací kanál napojený na...

Vibrofluidní žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 220702

Dátum: 15.12.1985

Autor: Rybička Jiří

Značky: vibrofluidní, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvětšení velikosti roštové plochy bez vzrůstu půdorysných rozměrů vibrofluidního žlabu a tím zvýšeni jeho výkonu při sušení a chlazení jemnozrnných materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do dělené skříně rozkmitávané vibračním budičem jsou nad vodorovný rošt umístěny nad sebou jeden nebo více šikmých roštů. Rošty jsou skloněny vzhledem k vodorovné ose dělené skříně a s ní pevně spojeny. Zpracovávaný materiál se...

Přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220701

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jankiel Jiří, Pietraszek Leon, Kosek Jiří

Značky: otáčivou, třídiče, roštnicí, úložné, roštového, hřídele, přírubový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního spojení, úložného hřídele volné příruby a krajního dílu otáčivé roštnice roštového třídiče, používaného pro hrubé třídění vysokopecního nebo slévárenského koksu. Vynález řeší přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče, kde na úložné hřídeli jsou podélně přivařeny v odstupu 120° tři kruhové tyče zapadající do vrcholů sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka dutiny roštnice a podstata...