Archív za 1985 rok

Strana 39

Způsob zkoušení trvanlivosti valivých těles a klecí ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220105

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: ložisek, trvanlivosti, valivých, klecí, zkoušení, způsob, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zkoušení trvanlivosti valivých těles a klecí ložisek. Při zkoušení se valivá tělesa, většinou oddělená klecí, odvalují mezi oběžnou drahou vnějšího kroužku uloženého v neotočném tělese a oběžnou drahou vnitřního kroužku uloženého na otočném hřídeli nebo oběžnou drahou vytvořenou přímo na otočném hřídeli. Na vnější kroužek působí zátěžná síla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po uplynutí časového intervalu, který je s...

Zařízení ke zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220104

Dátum: 15.10.1985

Autori: Macháček Vilém, Stupka Květoslav, Stárek František, Manhalter Pavel

Značky: ložisek, zkoušení, zařízení, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešeno zkušební zařízení určené pro valivá ložiska pracující v extrémních podmínkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že unášecí hřídel pro zkoušená ložiska je pevně spojena jednak s rotorem, jednak s vyhřívacím pouzdrem uvnitř kterého je umístěn topný článek. Celá soustava tvořená unášecí hřídelí, rotorem a vyhřívacím pouzdrem je uložena ve vakuovém válci zhotoveném z nekovového materiálu a procházejícím statorem. Vynález je...

Zařízení pro nastavení polohy měřicích ramen ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220103

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: otvory, ramen, brusky, nastavení, měřidla, ovládacího, zařízení, polohy, měřicích

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že jezdec je s držákem spojen s prismatickým vedením a mezi těmito díly je umístěn pohybový šroub, který se otáčí v hladkém lůžku v držáku a axiálně je zajištěn příložkou v prostředku délky pohybového šroubu. V jezdci je půlkruhovitý otvor se závitem pro pohybový šroub. Na jezdci je spojovacím šroubem připevněno měřicí rameno. Od otvoru pro spojovací šroub k půlkruhovitému otvoru se závitem, je v jezdci provedena úzká...

Přímoběžné valivé vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220102

Dátum: 15.10.1985

Autor: Zejda Vladislav

Značky: vedení, valivé, přímoběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Přímoběžné valivé vedení je určeno pro přesné vedení tyčí s malým třecím odporem a s odolností proti zadření a opotřebení. Přímoběžné valivé vedení tvoří pouzdro s kuličkami, uloženými mezi jazyky dvou v axiálním směru proti sobě orientovaných vodicích členů. Na vnitřní válcové ploše pouzdra jsou vytvořeny dva zápichy, spojené navzájem mělkými vratnými kanálky, jejichž počet odpovídá počtu jazyků jednoho členu.

Zapojení kodéru linkového signálu pro digitální přenosové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220101

Dátum: 15.10.1985

Autor: Meninger Milan

Značky: linkového, zapojení, přenosové, digitální, signálu, systémy, kodéru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kodéru linkového signálu pro digitální přenosové systémy, zejména pro systémy pracující na symetrických kabelech, vyznačené tím, že k výstupu členu (1) blokujícího dvojkový signál po třech symbolech je připojen vstup detektoru (3) alternující kombinace, jehož výstup je spojen se vstupem paměťového členu (4) předchozího stavu, k jehož výstupu je připojen druhý vstup (9) generátoru (2) linkového trojkového signálu, jehož první vstup (8)...

Dávkovač formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220100

Dátum: 15.10.1985

Autor: Škrabal Milan

Značky: formovací, směsi, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dávkovač formovací směsi pro slévárenství. Dávkovač je ve své horní části opatřen nejméně jednou usměrňovací klapkou. Usměrňovací klapky jsou uchyceny ve skříni dávkovače otočně nebo posuvně. Usměrňovací klapky jsou pevně spojeny s ovládacími pákami, umístěnými na vnější straně skříně dávkovače v dosahu obsluhy a jsou opatřeny zajišťovacími elementy.

Blokovací zařízení ovládacího táhla hlubinné sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220099

Dátum: 15.10.1985

Autori: Krajča Jaromil, Zbořil Antonín

Značky: blokovací, zařízení, sondy, ovládacího, hlubinné, táhla

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je blokovací zařízení ovládacího táhla hlubinné sondy pro geofyzikální, hydrogeologický, naftový a plynový průzkum ložisek hlubinnými vrty. Účelem vynálezu je dosáhnout malého průměru blokovacího zařízení, vhodného pro hlubinné sondy k průzkumu velmi štíhlých vrtů. Účelu se dosahuje tím, že na ovládací ramena odpružené klešťové opěry (15) blokovacího zařízení dosedají podélná ramena vahadel (10), jejichž přímá ramena (9)...

Zapojení pro řízení diferenciálního číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220098

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bartoň Vladimír, Chadima Ladislav

Značky: zapojení, analogového, číslicové, diferenciálního, převodníku, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zapojení pro řízení diferenciálního číslicově analogového převodníku se zpětnou vazbou a s řízením strmosti náběhu a doběhu výstupní veličiny v závislosti na čase a vstupních impulsech. Uvedeného účelu se dosáhne využitím obvodu generátoru referenčních impulsů s proměnnou frekvencí (2), generátoru vzorkovacích impulsů (3), výběrového obvodu prvního počítacího impulsu (4), prvého hradlovacího obvodu (5),...

Zařízení k filtraci tavenin termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220097

Dátum: 15.10.1985

Autori: Řezáč Jiří, Hanuš Leopold

Značky: termoplastů, tavenín, zařízení, filtrací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit více prostoru kolem filtrační části vytlačovacích strojů a zpřístupnit ji takto pro obsluhu a údržbu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že přesouvací mechanismus je odnímatelný. Je vytvořen podpěrnou konstrukcí sestávající z ramene (10), nesoucí ve svém středu matici (7). Na obou koncích ramene jsou kolmo k němu nerozebíratelně připevněny dvě tyče (11, 12), jejichž konce přecházejí v ozuby (13, 14), které zapadají do...

Způsob zaoblování funkčních hran břitových destiček ze slinutých karbidů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220096

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mužík Vítězslav, Opluštil Petr

Značky: funkčních, způsobu, břitových, slinutých, zařízení, provádění, způsob, tohoto, zaoblování, destiček, karbidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zaoblování funkčních hran břitových destiček ze slinutých karbidů pro třískové opracování kovových i nekovových materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává ze základu stroje, unášeče s pohonem, pohybové vazby tvořené satelity a pevným věncem, dále z otočných třmenů s unášecí klecí, rektifikačního bubnu a krytu zařízení. Podstatou vynálezu je, že břitové destičky jsou jednotlivě uloženy v uzavřeném prostoru...

Povrchová ochranná vrstva vnitřních stěn korby, zejména důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220095

Dátum: 15.10.1985

Autori: Švrček František, Vlastník Jiří, Lipina Milan

Značky: vozů, vnitřních, stěn, zejména, ochranná, vrstva, korby, povrchová, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová ochranná vrstva je určena pro ochranu vnitřních částí koreb všech typů vozů pro přepravu sypkých i kusových materiálů, dále jako ochrana žlabů, skluzů vnitřních stěn trub pro dopravu sypkých látek apod. Je tvořená metalizovaným hliníkovým povlakem o tloušťce 150 až 350 µm, který je překryt dvousložkovým epoxidovým emailem o tloušťce 100 až 120 µm.

Vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220094

Dátum: 15.10.1985

Autori: Náprstek Vladimír, Schlemmer Arnošt, Hudec František, Foldyna Antonín, Chvátal Josef

Značky: opatřená, výstupu, čidla, tranzistorem, zabezpečením, vedení, obvod, vyhodnocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení, který obsahuje dva komparátory a limitující obvod. Vyhodnocovací obvod je určen pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem, vedeným svým kolektorem na napájecí svorku čidla a svým emitorem na výstupní svorku čidla. Obvod podle vynálezu nalezne uplatnění v automatizaci technologických zařízení, zvláště v zabezpečovacích a ochranných systémech, kdy zvýší provozní spolehlivost celého...

Způsoby přípravy derivátů 1,4-dioxido-N-(kyanalkyl)-3-methyl-chinoxalin-2-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220093

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bohumínský Ladislav, Picka Karel, Nováček Libor, Polášek Lubomír

Značky: derivátů, 1,4-dioxido-n-(kyanalkyl)-3-methyl-chinoxalin-2-karboxamidu, způsoby, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená látka je používána v zemědělství - její deriváty při aplikaci v krmných směsích podstatně zvyšují hmotnostní přírůstky drůbeže a selat a působí proti řadě patogenních mikrobů, které mohou vyvolat závažná onemocnění hospodářských zvířat. Dosavadní způsob přípravy byl zdlouhavý a nevýhodný vzhledem k manipulaci s amoniakem a aminy v provozních podmínkách. Podle vynálezu se 1,4-dioxidokyanalkylamidy kyseliny...

Zařízení pro mazání motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220092

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mikšík Václav, Raška Alois

Značky: zařízení, motorů, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového motoru, konkrétně spalovacího motoru a řeší problém použití univerzálního zařízení pro mazání motoru pro vozidla pracující v různých druzích provozu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojistný ventil je odváděcím kanálem napojen na sací kanál čerpadla mazacího okruhu a výtlačné potrubí čerpadla odsávacího olejového okruhu, vyúsťující do prostoru nad jímkou mazacího okruhu, je uzavřeno zátkou a na svém povrchu v...

Způsob výroby pryžových plošných výrobků s barevně odlišným desénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220091

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dořičák Jindřich, Maňák Břetislav

Značky: barevné, odlišným, pryžových, plošných, výroby, způsob, výrobků, desénem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby pryžových plošných výrobků s barevně odlišným desénem, zejména koberečků do vozidel, společným lisováním práškovité směsi v desénových drážkách formy a plochého výseku z barevně odlišné směsi. Podstatou způsobu je, že se k lisování použije částečně nevulkanizovaná práškovitá kaučuková směs. Dosud bylo navrhováno lisování barevných desénů z nevulkanizovaných směsí. Jelikož se však nevulkanizovaná kaučuková...

Pryžové stavební okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 220090

Dátum: 15.10.1985

Autori: Volný Miroslav, Helekal Jaroslav

Značky: stavební, pryžové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pryžového stavebního okna. Jeho podstata spočívá v tom, že je zhotoveno ze dvou druhů pryží (1 a 2), které jsou navulkanizovány na nosné ocelové profily (5) rámu (10) a ocelové profily (3 a 4) křídel (11 a 12) tak, že vnější vrstva pryže (1) a spodní zasklívací lišta (6) jsou zhotoveny z tvrdé, povětrnosti odolné pryže a vnitřní strana pryže (2) včetně labyrintových těsnění (7) a vnitřních zasklívacích lišt (8) jsou zhotoveny z...

Tkanina vlnařského charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220089

Dátum: 15.10.1985

Autor: Holcnerová Alena

Značky: tkanina, charakteru, vlnařského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru textilního, a to průmyslu vlnařského, a týká se tkaniny vlnařského charakteru. Tkanina je utkaná vazbou plátnovou nebo keprovou a vyznačuje se tím, že v celé její osnovní i útkové soustavě nití je střídavě uložena jedna nit ze syntetického hedvábí a jedna nit z předené příze, v níž alespoň některá vlákna jsou vlněná. Nit ze syntetického hedvábí je především polyesterová, ale může být i z jiného vhodného syn tetického...

Zapojení kompenzačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220088

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jakovenko Alexej, Měřínský Jiří

Značky: kompenzačního, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení kompenzačního obvodu pro polohové servomechanismy, u kterých není možné dosáhnout dostatečného zesílení v polohové smyčce a přes to je požadována vysoká statická přesnost nastavené polohy. Zapojení podle vynálezu využívá odměřovacího zařízení, které je součástí polohové smyčky ke zjištění nežádoucí statické odchylky od žádané polohy při zastavení servomechanismu k vytvoření kompenzačního signálu, který tuto odchylku...

Zařízení pro dokončovací opracování ploch velkých strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220087

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rožnovský Josef

Značky: součástí, strojních, zařízení, ploch, dokončovací, veľkých, opracování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dokončovací opracování ploch velkých strojních součástí slouží jako přídavné zařízení k soustruhům, hoblovacím, frézovacím, vyvrtávacím a jiným strojům k snížení drsnosti opracovaných ploch rovinných, rotačních včetně tvarových brousicími nebo lapovacími pásy, brousicími, lamelovými nebo lapovacími kotouči. Skládá se z držáku pro upevnění v suportu stroje s otočně upevněnou sklopnou deskou s mechanismem sklápění, otočné desky s...

Kovové obuvnické kopyto

Načítavanie...

Číslo patentu: 220086

Dátum: 15.10.1985

Autori: Žour Vladimír, Šmakal Jaroslav

Značky: obuvnícke, kovové, kopyto

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednak dosažení rovnoměrné tloušťky stěn kopyta, což znamená podstatné snížení celkové hmotnosti a úsporu hliníkové slitiny, ale především je vynález zaměřen na zlepšení průběhu a výsledků vulkanizace pryžové obuvi a snížení energetických nároků výroby. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením holeňové i špicové části kopyta ze dvou skořepin s dělicí rovinou procházející podélnou osou, jež jsou zhotoveny odlitím na jádro v...

Zapojení pro kontinuální měření chvění rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220085

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bystřický Václav, Kopeček Jan

Značky: rotoru, zapojení, kontinuální, chvění, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru 485 - parní turbíny. Řeší automatizaci sledování bezpečnosti provozu turbíny v oblasti chvění jejích komponentů a jejích posuvů. Jde o takové zapojení měřicího systému, které umožňuje kontinuální provozní měření chvění rotoru, jeho automatické vyhodnocování a signalizaci nebezpečných stavů. Toho se dosahuje zapojením, při němž je analogový výstup z měřicích zesilovačů veden do většího počtu hladinových členů s...

Způsob výroby parfemovaných kosmetických výrobků a kapalných a pastovitých detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220084

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bareš Milan, Klecan Václav, Souček Jiří, Haumer Jaroslav, Zajíc Jiří, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav

Značky: detergentů, pastovitých, výrobků, kosmetických, výroby, kapalných, způsob, parfemovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stabilizace parfému ve výrobku a zachování jeho vlastností i po delší době skladování. Podle vynálezu se v parfému nejdříve rozpouští nebo bobtná polymer na bázi uhlovodíků, například polyetylén, polypropylen, polystyren nebo halogenových derivátů uhlovodíků, například polyvinylchloridů nebo alkoholů, jejich esterů, například polyvinylalkohol, polyvinylacetát, nebo organických kyselin a jejich derivátů, například polyakrylové...

Stabilizovaný parfém

Načítavanie...

Číslo patentu: 220083

Dátum: 15.10.1985

Autori: Klecan Václav, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Zajíc Jiří, Souček Jiří

Značky: parfem, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability parfému při jeho aplikaci do mýdel, kosmetických výrobků, práškových, kapalných, pastovitých tenzidů a detergentů. Stabilizovaný parfém ve formě gelu nebo roztoku je tvořen polymerem na bázi polyakrylátů, polyvinylchloridu, polyalkylmetakrylátu, acetylcelulózy, polyfenylenoxidu, polyetyléntereftalátu, polyamidů, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu,...

Ústrojí pro vyrovnávání účinku brzdné síly elektrohydraulického odbrzďovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220082

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hofman Břetislav

Značky: ústrojí, brzdné, prístroje, elektrohydraulického, účinků, síly, vyrovnávání, odbrzďovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ústrojí, kterým se eliminují záběrové momenty táhla elektrohydraulického odbrzďovače, zejména v jeho funkčním spojení se součtovou nebo rozdílovou brzdou jeřábů. Ustrojí pro vyrovnávání účinku brzdné síly elektrohydraulického odbrzďovacího přístroje sestává z upevňovací hlavy táhla kyvně uložené v třmenu elektrohydraulického odbrzďovacího přístroje a stavěcí hlavy táhla a podstata vynálezu spočívá v tom, že přes táhlo opatřené na...

Mycí prostředek pro psy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220081

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jarolím Václav, Langer Oskar, Ječný Jiří

Značky: mycí, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na mytí pokojových psů zabraňující nadměrnému odtučnění povrchu kůže a srsti. Prostředek se skládá z dermálně nedráždícího tenzidu a prostředků podporujících remašťovací efekt. Na mytí psů, obzvláště pro psy chované v bytech majitelů.

Odebírací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 220080

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bžoch Karel

Značky: pneumatik, vulkanizačních, lisů, zařízení, odebírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odebírací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik se sklopným vedením příčníku, které slouží pro vyjímání vulkanizovaných plášťů z vulkanizačního lisu a pro jejich transport na odběrný dopravník. Podstata předloženého vynálezu spočívá v tom, že odebírací zařízení obsahuje nad vulkanizační formou a dopravním skluzem horizontálně upevněný nosník, na kterém je posuvně upevněn vozík opatřený vertikálně pohyblivým sklíčidlem, vertikálním...

Vyhazovací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 220079

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bžoch Karel

Značky: lisů, vyhazovací, pneumatik, vulkanizačních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhazovací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik se dvěma horizontálně výkyvnými a vertikálně posuvnými zvedacími rameny pro zvedání vulkanizovaných plášťů nad membránu, vyznačující se tím, že každé z obou zvedacích ramen (1, 1´) je výkyvně upevněno na vertikálně posuvném sloupu (2, 2´), přičemž každý z obou sloupů (2, 2´) je spojen s řetězem vertikální řetězové smyčky (3, 3´), jejíž horní řetězové kolo (4, 4´) je spojeno s řetězovým kolem (5,...

Černé těleso pro teploty do 1700 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 220078

Dátum: 15.10.1985

Autor: Svoboda Jan

Značky: teploty, těleso, černé

Zhrnutie / Anotácia:

V popisovaném zařízení je použito lehké konstrukce vyzařovacího systému, který se skládá z řady kapilárních trubiček s Pt vinutím, které tvoří jak jeho obvodové stěny, tak jeho zadní dno. Tím se docílí velmi rovnoměrně rozložené teploty v celém prostoru zářiče. Celek je izolován čtyřnásobnou soustavou odrazových fólií spolu s vrstvou vláknové izolace, čímž se zajišťuje, že hmotnost celého zařízení nepřesahuje 3 kg, takže je snadno přenosné a...

Zařízení pro upevnění a seřízení polohy elektromagnetu hlavice ovládacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220077

Dátum: 15.10.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: seřízení, měřidla, ovládacího, upevnění, polohy, elektromagnetů, zařízení, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že přední část elektromagnetu je vyřešena jako upínací a je opatřena vnějším závitem pro matici a válcovou částí navazující na kolmé čelo. Elektromagnet je umístěn v desce, která má oválnou drážku. Seřízení polohy elektromagnetu se provádí dvěma seřizovacími šrouby s kuželovými špicemi. Ve směru osy elektromagnetu se seřízení provádí stavěcí tyčkou.

Způsob zpracování dat a zapojení odečítače souřadnic s mikroprocesorem pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220076

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: způsobu, provádění, mikroprocesorem, souřadnic, zapojení, odečítače, způsob, tohoto, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zpracování dat odečítače souřadnic s mikroprocesorem, to jest souřadnic případně doplňujících alfanumerických údajů, dále zpracování dat při různém druhu sledování a zapojení pro provádění uvedených způsobů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pravidelných časových intervalech probíhá snímání souřadnic, jejich zpracování a předávání na displej a do paměti a při povelu k záznamu na přídavná zařízení. Zapojení je takové, že...

Zařízení k signalizaci vnější netěsnosti parovodního prostoru článkového parního generátoru umístěného v krabici

Načítavanie...

Číslo patentu: 220075

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kafka František, Bár Jaromír, Kopecký Radko, Šrůtek Josef

Značky: netěsnosti, článkového, parovodního, zařízení, umístěného, generátoru, krabici, vnější, signalizaci, prostoru, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k signalizaci vnější netěsnosti parovodního prostoru článkového parního generátoru umístěného v krabici, zvláště v jaderných elektrárnách s rychlými sodíkovými reaktory. Zařízení podle vynálezu sestává z chladiče napojeného na krabici a na komoru, ve které je umístěna elektricky nevodivá chemikálie, přičemž komora je opatřena elektrodami elektricky izolovanými od sebe navzájem a vodivě napojenými na zdroje elektrického...

Způsob výroby vysoce houževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220074

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kuta Antonín, Ducháček Vratislav

Značky: houževnatého, polyvinylchloridu, způsob, vysoce, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na 40 až 100 hmot. dílů polyvinylchloridu působí při 140 až 200 °C síťovacím systémem, který obsahuje 1 až 20 hmot. dílů tetraalkylthiuramdisulfidu, 0,5 až 10 hmot. dílů oxidů kovů z druhé a čtvrté skupiny, například zinek, kadmium, olovo, 0,1 až 10 hmot. dílů vyšší mastné kyseliny s počtem atomů uhlíku 10 až 20. S výhodou lze tímto síťovacím systémem působit na 40 až 100 hmot. dílů polyvinylchloridu v...

Otěruvzdorný slitinový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 220073

Dátum: 15.10.1985

Autor: Špunda Josef

Značky: dílec, slitinový, otěruvzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozměrnějších slitinových dílců s obsahem Cr od 5 do 30 %, Mn od 0,1 do 6 % a dalších legujících prvků jako Mo, V, Ti, Ni do celkového obsahu 10 %, namáhaných dynamicky rázy jako čelistí, kuželů, plášťů a bandáží používaných v zařízení pro zdrobňování nebo mísení nerostů a podobných hmot. Je vytvořen nosnou částí (1) a pracovní částí (2), jejichž dělicí rovina (3) je souběžná nebo sbíhavá s pracovní plochou (4), přičemž nosná...

Způsob výroby pentacyklických aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220072

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hájíček Josef, Trojánek Jan

Značky: pentacyklických, způsob, výroby, aldehydů

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava pentacyklických aldehydů vzorce I, kde R je vodík, alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, skupina cyklopropylová, cyklobutylová nebo fenylová, ozonizací olefinu vzorce II, ve kterém R má shora uvedený význam, ve směsi zředěné minerální kyseliny a alkoholu v rozmezí 0 až 25 °C.

Způsob tvarování předmětů rotačního tvaru ze skla nebo skloviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220071

Dátum: 15.10.1985

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: způsob, zařízení, tvaru, provádění, tohoto, způsobu, předmětů, skloviny, tvarování, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižuterní výroby a řeší problém strojní výroby drobných předmětů rotačního tvaru s dokonalým povrchem nevyžadujícím dodatečných povrchových úprav. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvarovací nástroj rotačního tvaru, jehož profil povrchu tvoří negativ povrchu tvarovaného předmětu a je uspořádán spirálovitě, se odvaluje po povrchu vytékajícího proužku skloviny kolem osy tvarovaného předmětu. Dosahuje se toho na zařízení...

Způsob kontroly reaktivity práškových karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220070

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mika Vratislav, Macháček Zdeněk

Značky: reaktivity, práškových, kontroly, způsob, karbonátových, plniv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly reaktivity práškových karbonátových plniv plastů. Karbonáty se rozkládají při zvýšené teplotě (100 až 500 °C). Vznikající kysličník uhličitý se dynamicky sorbuje do vody a změna její vodivosti v závislosti na teplotě rozkladu karbonátu a čase je mírou reaktivity plniva, která určuje jeho vlastnosti při zpracování.

Zapojení pro řízení fotokamery tyristorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220069

Dátum: 15.10.1985

Autor: Drábek Jiří

Značky: zapojení, řízení, tyristorem, fotokamery

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro řízení fotokamery tyristorem. Spouštěcí impuls je přiváděn na první vstup klopného obvodu, který otevře tranzistor a spustí motor. Motor fotokamery je mechanicky spřažen se synchronizačním kontaktem uzávěrky fotokamery. Jakmile se synchronizační kontakt uzavře je přiveden impuls na druhý vstup klopného obvodu, který zruší funkci tranzistoru. Tím je motor bez napětí. Z druhého výstupu klopného obvodu je přivedeno...

Vícedílný pilový kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 220068

Dátum: 15.10.1985

Autori: Varhaníček Jaroslav, Neumann Karel

Značky: kotouč, pilový, vícedílný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získat takové provedení pilového kotouče, které by dosahovalo maximální dynamické stability při řezu, a tím zlepšilo kvalitu řezu, užitnou hodnotu nástroje a ovlivnilo i bezpečnost práce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že pilový kotouč na řezání dřeva, eventuálně umělých hmot, sestává nejméně ze dvou segmentů, opatřených na stykových plochách úkosovitými výstupky a vybráními. Pomocí montážního kotouče se segmenty spojí v...

Zařízení k uchopení kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220067

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bocek Karel

Značky: uchopení, zařízení, předmětů, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k uchopení kusových předmětů, sestávající z dvojice proti sobě orientovaných silových válců, zejména pro automatizovanou výrobní linku pracující s předměty střední velikosti a váhy, například rámy ve výrobní lince slévárenských forem jehož podstata spočívá v tom, že k tělesu silového válce je otočně připojeno unášecí ozubené kolo v ose tohoto silového válce, opatřené nejméně jedním vodítkem rovnoběžným s osou silového...

Zařízení k broušení ploch, zejména rovinných, různé velikosti na skleněných předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220066

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bien Petr, Suchánek Josef

Značky: velikostí, zejména, různé, sklenených, předmětech, ploch, broušení, zařízení, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižuterní výroby a řeší problém zvýšení produktivity a jakosti při broušeni ploch různé velikosti na skleněných předmětech, zejména lustrových ověsech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že broušení ploch různé velikosti se provádí za konstantního měrného tlaku rovného nebo blízkého optimálnímu pro materiál daného předmětu a nástroj, a dosahuje se to ho tím, že předmět je přisouván k nástroji konstantní rychlostí. Zařízení pro...