Archív za 1985 rok

Strana 38

Způsob získávání zlata a platinových kovů z roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220145

Dátum: 15.10.1985

Autori: Maroušek Vladimír, Dubský Ferdinand

Značky: způsob, zlata, platinových, získavání, roztoku, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání zlata a platinových kovů z roztoků, vyznačený tím, že se zlato a platinové kovy zachycují na polymerních gelech obsahujících thiiranové skupiny nebo skupiny vzniklé štěpením thiiranových cyklů amoniakem, přičemž se zachycené kovy eluují.

Způsob přípravy alfa modifikace oxidu hlinitého z nízkoteplotních modifikací oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220144

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kála Karel, Rytíř Zdeněk, Smíšek Václav, Klofcová Miluše

Značky: způsob, hlinitého, nízkoteplotních, modifikací, přípravy, oxidů, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo připravit prášek alfa modifikace oxidu hlinitého předem určených fyzikálních vlastností. Toho bylo dosaženo postupem podle vynálezu tím, že kalcinace nízkoteplotních modifikací oxidu hlinitého probíhá za přítomnosti fluoridů a/nebo organických fluorderivátů.

Způsob přípravy alfa-Al2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 220143

Dátum: 15.10.1985

Autori: Rytíř Zdeněk, Smíšek Václav, Klofcová Miluše

Značky: přípravy, způsob, alfa-al2o3

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo připravit alfa modifikaci oxidu hlinitého jedinou nepřerušovanou operací. Cíle bylo dosaženo postupem podle vynálezu tím, že tepelný rozklad kyslíkatých sloučenin hliníku probíhá za přítomnosti anorganických fluoridů.

Kolo motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220142

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pudil František

Značky: motorového, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kola motorového vozidla, zvláště motocyklů, sestávajícího z ráfku, náboje a paprsků, jež jsou provedeny jako dvojité lisované paprsky, které mají v bočním pohledu tvar "V" nebo "U" s případně prohnutými rameny. Paprsky mají na své k vnitřnímu profilu ráfku přivrácené ploše žlábkovitě vytvarované dosedací plochy a jsou spojeny s ráfkem nýty, přičemž na své k náboji kola přiléhající ploše jsou opatřeny záchyty ve tvaru ok...

Univerzální křídové opálové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220141

Dátum: 15.10.1985

Autor: Honců Zdeněk

Značky: křídové, opálové, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální křídové opálové sklo je středně alkalické křemičité sklo, zakalené kombinovaným fluoridofosforečným kalením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sklo obsahuje kysličník křemičitý v hmotnostní koncentraci 45 až 76 %, kysličník hlinitý v hmotnostní koncentraci 0,2 až 12 %, kysličník zinečnatý v hmotnostní koncentraci 0,05 až 20 %, kysličník vápenatý v hmotnostní koncentraci 0,05 až 10 %, kysličník sodný a/nebo draselný v hmotnostní...

Zařízení pro chlazení zejména polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220140

Dátum: 15.10.1985

Autori: Laňka Jiří, Pellant Michal, Vlnas Stanislav, Plíva Jiří

Značky: zejména, chlazení, polovodičových, součástek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro chlazení zejména polovodičových součástek, které sestává ze základny, kořene, rozvodných a chladicích žeber. Ze základny s dosedací plochou pro ochlazovanou součástku vychází kořen s vnitřní dutinou, opatřený dvěma svislými rozvodnými žebry umístěnými v podélné ose zařízení. Z rozvodných žeber vybíhají vodorovná lomená chladicí žebra. Kořen je opatřen vodorovným rozvodným žebrem, z něhož vycházejí svislá...

Amid kyseliny D-6-methyl-8ß-ergolin-I-ylpropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220139

Dátum: 15.10.1985

Autori: Beran Miloš, Beneš Jan, Křepelka Jiří

Značky: kyseliny, d-6-methyl-8ß-ergolin-i-ylpropionové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká amidu kyseliny D-6-methyl-8ß-ergolin-I-ylpropionové obecného vzorce I jeho farmaceuticky vhodné soli s anorganickými a organickými kyselinami. Amid obecného vzorce I se připravuje z D-6-methyl-8ß-(2-kyanethyl)ergolinu-I přes volnou kyselinu a její hydrazid metodou azidovou anebo přímo hydratací odpovídajícího nitrilu za podmínek extrakce iontových párů. Amid obecného vzorce I významně inhibuje sekreci adenohypofysárního...

Mostový jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 220138

Dátum: 15.10.1985

Autori: Koscelanský Jozef, Benko Viktor

Značky: jeřáb, mostový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mostového jeřábu, jehož jeden příčník je rozdělen na tři části, přičemž vynález řeší vzájemné spojení těchto částí pro zlepšení jízdních vlastností mostového jeřábu. Dělený příčník sestává ze střední části a dvou krajních částí, které jsou ke střední části připojeny otočně a suvně ve směru kolmém k jízdní dráze. Obě krajní části jsou přitom vzájemně spojeny pevným kinematickým vazebním členem, např. mechanickou vzpěrou nebo...

Pojistné ústrojí pohyblivých schodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220137

Dátum: 15.10.1985

Autori: Rýdl Antonín, Steiner Milan, Bakule Jaroslav

Značky: pojistné, pohyblivých, schodů, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení o názvu "pojistné ústrojí pohyblivých schodů" se týká oblasti bezpečného provozu těchto dopravních zařízení. Při poruše projevující se nadzvednutím nebo poklesem stupňů nebo poklesem tažného řetězu je třeba vypnout pohon. Toho se dosáhne tím, že do ovládacího obvodu pohonu je vřazen spínač, jehož funkční stav je odvislý od polohy páky otočně uložené na nosném rámu a spřažené s portálem, rovněž otočně uloženým na nosném rámu. Na portálu...

Způsob a zařízení pro měření rozvolnění hornin v důlnich dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220136

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hrubý Oldřich, Kukulka Petr, Pohl Osvald

Značky: rozvolnění, zařízení, dílech, hornín, měření, důlních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro měření rozvolnění hornin v důlních dílech v průběhu technologického procesu ražení, dobývání nebo v určené vzdálenosti za čelbou. Podstata způsobu spočívá v tom, že před prováděním rozpojovacích prací se přímo do čelby nebo do okolí čelby do vrtu zavede trubka s vřetenem, které se ukotví v hornině u dna vrtu a trubka se po sevření vrtu pohybuje zároveň s okolním masívem a v průběhu rozpojovacích prací se...

Žárobetón, zejména pro výplň dilatačných spár koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220135

Dátum: 15.10.1985

Autori: Ševčík František, Říha František

Značky: koksárenských, zejména, batérií, dilatačných, žárobetón, spár, výplň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žárobetonu, zejména pro výplň dilatačních spár koksárenských baterií, jehož tuhnutí probíhá při teplotách kolem 200 °C. Podstata vynálezu spočívá v tom, že žárobeton sestává z 5 až 20 hmotnostních procent šamotového úletu se zrnitostí do 0,2 milimetru, 20 až 40 hmotnostních procent šamotové drti se zrnitostí 0,2 do 2 mm, 15 až 30 hmotnostních procent šamotové drti o zrnitosti 2 až 4 mm, 20 až 40 hmotnostních procent šamotové...

Přestavitelný kryt, zejména traverzy závěsného zařízení pro manipulaci s ingoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 220134

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mainx Oskar

Značky: kryt, manipulaci, zejména, ingoty, zařízení, přestavitelný, traverzy, závěsného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přestavitelný kryt, zejména traverzy závěsného zařízení pro manipulaci s ingoty a jeho účelem je vyřešení ochrany traverzy v místech, kde se pohybují její přestavitelné závěsy před účinky sálavého tepla, jež způsobuje žhavý ingot či kokila. Uvedeného účelu se dosáhne vzájemně kyvným spojením několika segmentů (1), čímž vznikne zavěšený pás těchto segmentů (1). Jeden konec pásu segmentů (1) je kyvně připevněn prvním krajním...

Dráha pojízdného dielektrického svářecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220133

Dátum: 15.10.1985

Autori: Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

Značky: zařízení, dielektrického, svářecího, dráha, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dráhy pojízdného dielektrického svářecího zařízení a řeší problém bočního seřízení a zajištění nastavené polohy vozíku. U dráhy pojízdného dielektrického svářecího zařízení se podle vynálezu účelu dosahuje tak, že v každé sekci vhodné délky jsou na pražcích, umístěných rovnoměrně kolmo na směr dráhy, uloženy navzájem rovnoběžně ve směru podélné osy dráhy dvě pojížděcí kolejnice s obrobenou horní rovinnou plochou, jejichž konce...

Zapojení pro geofyzikální seismický průzkum

Načítavanie...

Číslo patentu: 220132

Dátum: 15.10.1985

Autori: Svoboda Zdeněk, Závěrka Otto, Macek Bohumil

Značky: zapojení, seismický, geofyzikální, průzkum

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro geofyzikální seismický průzkum s využitím synchronních seismických záznamových zařízení. Účelem vynálezu je zvětšit počet geofónů geofónové sítě, zvýšit násobek překryvu měření a přitom zefektivnit a zhospodárnit průzkum. Vytyčeného účelu se dosahuje spojením nejméně dvou synchronních seismických záznamových zařízení mezi sebou a s roznětným zařízením a kombinovaným připojením geofónů geofónové sestavy na jejich seismické vstupy....

Provozní analyzátor stupně inertizace uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220131

Dátum: 15.10.1985

Autori: Břusková Hana, Kozubek Petr, Harašta Milouš

Značky: stupně, inertizace, prachu, analyzátor, uhelného, provozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provozního analyzátoru stupně inertizace uhelného prachu. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z komory, ve které je umístěna ampule a ve spodní části je ventil, z víka spojeného hermeticky s komorou nábojem a přesuvnou maticí. Ve víku je umístěn trn, nad kterým je umístěna membrána a nad ní je ve víku upevněn manometr pomocí příruby a šroubu. Zařízení měří tlak kysličníku uhličitého v uzavřené nádobě, který vzniká rozkladem...

Kompositní materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 220130

Dátum: 15.10.1985

Autori: Starý Miroslav, Vašátko Eduard

Značky: materiál, kompositní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kompositní materiál se zvýšenou chemickou odolností, určený pro korozně namáhané konstrukce, zejména v chemickém průmyslu. Podstata řešení spočívá v kombinaci fóliových vrstev na bázi elastomerů a/nebo termoplastů o tloušťce 0,2 až 10 mm, s výhodou nevulkanizovaného a/nebo vulkanizovaného butylkaučuku, ataktického polypropylenu a/nebo měkčeného polyvinylchloridu, s výztužujícími vrstvami polyesterového a/nebo epoxidového skelného...

Epoxidový nestékavý tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220129

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mrázek Jaroslav, Lidařík Miloslav

Značky: nestékavý, epoxidový

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidový nestékavý tmel tvrditelný aminovým tvrdidlem obsahující epoxidovou pryskyřici o molekulové hmotnosti 350 až 800, anorganické pigmenty, tixotropní plniva a zjasňovadla na bázi derivátů kumarinu, s výhodou derivátů 7-amino-4-methylkumarinu a 7-(triazol-2-yl)3-fenylkumarinu.

Zapojení funkční klávesnice a připojovacích obvodů s paralelním přenosem dat do mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220128

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: přenosem, připojovacích, zapojení, obvodů, paralelním, klávesnice, funkční, mikroprocesoru

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší: Zapojení funkční klávesnice a obvodů, které připojují klávesnici k mikroprocesoru elektronického zařízení, kdy data jsou přenášena paralelně. Tlačítka funkční klávesnice zapojená do matice jsou připojena na enkodéry řádek a sloupců. Datové výstupy jsou vedeny přes hradla na datovou sběrnici mikroprocesoru. Výstup skupinový signál enkodéru je signálem paměti znaku a stavu. Adresa klávesnice s řídicím...

Integrační číslicový voltmetr s indikací přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220127

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haas Karel

Značky: integrační, indikaci, číslicový, voltmetr, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky. Řeší problém indikace přetížení na vstupu integračního číslicového voltmetru. Zapojením podle vynálezu lze indikovat přetížení periodickým zhášením celé zobrazovací jednotky číslicového voltmetru při zachování možnosti měření vstupní hodnoty rovné hodnotě maximálního výstupního údaje. Podstatou vynálezu je použití monostabilního obvodu s délkou kmitu větší než doba jednoho převodu, který je při každém...

Seismické záznamové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220126

Dátum: 15.10.1985

Autori: Závěrka Otto, Macek Bohumil, Svoboda Zdeněk

Značky: záznamové, zařízení, seismické

Zhrnutie / Anotácia:

Seismické záznamové zařízení pro registraci uměle vyvolaných reflexních seismických vln. Vynález náleží do oboru geofyziky. Jeho účelem je umožnit spřažení dvou i více seismických záznamových zařízení, zvýšit tím počet průzkumných bodů na jeden odpal i násobek překryvu měření, a to bez snížení vzorkovací rychlosti a zvýšení počtu vodičů v kabelech. Uvedeného účelu se dosáhne synchronizátorem, který se připojí k řídicímu bloku seismického...

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací

Načítavanie...

Číslo patentu: 220125

Dátum: 15.10.1985

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír, Zoltán Pavel

Značky: úprav, zneškodňování, odpadních, povrchových, kalech, zinku, cementací, kadmia, těžením, vznikajících, způsob, elektrolýzou, niklu, mědi, před, provozoven, koncentrátů, jejich, kovů, zkoncentrování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací, který spočívá v tom, že se mechanicky zahuštěné kaly nebo jejich spalné produkty rozpustí v 3- až 30% kyselině sírové nebo 5- až 20% kyselině chlorovodíkové nebo jejich směsi, odfiltrují se nerozpustné zbytky a z takto zkoncentrovaných roztoků...

Bezkontaktní polohový transformátor pro rotační pohyb s nejméně dvěma budicími vinutími a nejméně dvěma pomocnými transformátory, zejména rozkladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 220124

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pospíšil Bedřich

Značky: polohový, zejména, transformátor, transformátory, budicími, rotační, rozkladač, pomocnými, nejméně, pohyb, vinutími, bezkontaktní, dvěma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezkontaktních polohových transformátorů, které se používají jako prvky v regulačních a ovládacích zařízeních. Vynález řeší problém vzájemného nepříznivého ovlivňování pomocných transformátorů jejich rozptylovými poli, které způsobují vznik značného zbytkového napětí na výstupních vinutích, což snižuje přesnost zařízení, v kterých jsou polohové transformátory použity. Vynález navrhuje od sebe oddělit statorové a rotorové svazky...

Žebrovaná plechová kostra s patkami pro chlazení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220123

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haman František

Značky: točivého, chlazení, kostra, stroje, plechová, žebrovaná, patkami, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované plechové kostry s patkami pro chlazení elektrického stroje točivého, která pozůstává z pláště, vytvořeného skruženým plechem s vytvořenými slisovanými chladicími žebry, a z patek. Účelem vynálezu je vytvoření optimálního konstrukčního řešení pláště kostry a patek, které by nejlépe nahradilo stávající řešení koster zavřených provedení elektrických strojů točivých vyhotovovaných odlitím, zejména pro potřebu hromadné...

Způsob vytváření víceúrovňové propojovací sítě integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220122

Dátum: 15.10.1985

Autori: Konečný Zdeněk, Procházka Alois, Holoubek Jiří

Značky: sítě, obvodů, propojovací, způsob, víceúrovňové, integrovaných, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé zabezpečení elektrického kontaktu mezi sousedními úrovněmi vodivých spojů oddělenými vrstvou izolačního materiálu. Jeho podstata spočívá v tom, že na povrch křemíkové desky se systémy integrovaných obvodů se nejprve nanesou a vytvarují vrstvy tvořící spodní úroveň propojovací sítě, přičemž poslední z nich je vrstva hliníku legovaná nejméně 0,5 hmotnostními % křemíku a 0 až 5 hmotnostními % mědi, dále se nanese...

Způsob stanovení adhezívních vlastností surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220121

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hladíková Jaroslava

Značky: stanovení, surovin, vlastností, adhezívních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stanovit způsob hodnocení adhezívních vlastnosti surovin, zejména vlhkých hlinitých materiálů, zejména pro výrobu stavebních hmot. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že do jednotně přepraveného vzorku suroviny se stálým tlakem působícím konstantní dobu vtlačuje měrné tělísko, které se po uplynutí přítlačné doby od vzorku odtahuje konstantní rychlostí, přičemž se měří síla F potřebná k odtržení měrného tělíska od...

Zapojení pro řízení parní turbiny při poruše v elektrizační soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220120

Dátum: 15.10.1985

Autori: Veinfurt František, Bureš Zdeněk, Pokorný František

Značky: elektrizační, turbiny, parní, soustavě, řízení, poruše, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru parních turbin a v něm automatizace jejich řízení. Je řešen problém omezení ztrát z výpadku v elektrizační soustavě tak, aby jejich dopad na ekonomiku spotřebitele i výrobce energie byl co nejmenší. Podstatou vynálezu je zapojení, v němž jsou vzájemně spojeny čidlo poruchy přes relé a přepínač jednak s nelineárním členem s reléovou charakteristikou a s členem výběru minima a jednak přímo s tímto členem výběru minima, který...

Zařízení k pohonu přední nápravy motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220119

Dátum: 15.10.1985

Autor: Surý Zdeněk

Značky: pohonů, nápravy, zařízení, zejména, motorových, traktoru, vozidel, přední

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k pohonu přední nápravy motorových vozidel, zejména traktorů, s portálovým převodem pomocí ozubených kol, umístěných v prostoru vozidlového kola. Podstatou zařízení podle vynálezu jsou hřídel kola s pastorkem otočně uloženy v čepu kola, který je přestavitelně pomocí příruby a přestavovacích šroubů spojen s natáčecím rejdovým tělesem. Ozubení pastorku zasahuje do ozubení kola s vnitřním ozubením, které je pevně...

Zařízení pro optické středění vzorku na rentgenovém goniometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220118

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kochanovská Adéla, Mandl Miroslav, Ráža Václav, Ryšavý Jan, Čermák Miroslav, Bronec Josef, Vach Vladimír, Nehasil Miroslav

Značky: středění, vzorků, rentgenovém, goniometru, zařízení, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Optické středění vzorku na rentgenovém goniometru upraveném pro natáčení vzorku se provádí tak, že se vzorek středí dle pozorování měřené plochy vzorku tubusem pro hloubkové zaostřování uchyceným na posuvné konzole, při současném posuvu tubusu ve vodorovné rovině a otáčení vzorku na desce, až se měřená plocha vzorku dostane do osového kříže. Zařízení k provádění způsobu je upravené na rentgenovém goniometru a sestává z optického tubusu (19) s...

Způsob výroby prostředku pro regulaci doby štěpení kationaktivních asfaltových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220117

Dátum: 15.10.1985

Autori: Řepková Mariana, Vacek Antonín, Ružička Jaroslav, Volf Jiří, Pašek Josef

Značky: asfaltových, kationaktivních, regulaci, štěpení, prostředků, výroby, způsob, emulzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy je určen pro výrobu nového typu regulátoru štěpení kationaktivních asfaltových emulzí, používaných hlavně v silničním stavitelství. Podle vynálezu jsou regulátory připravovány působením dimethylsulfátu na N-alkylpolypropylenpolyaminy ve směsi s vodou nebo alifatickým alkoholem při teplotách 10 až 100 °C.

Nádoba zvonu pro povrchovou úpravu součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220116

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vrhel Bohumil

Značky: nádoba, součástek, zvonu, úpravu, povrchovou

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba zvonu pro povrchovou úpravu součástek umožňuje samočinný průběh celého požadovaného sledu úkonů povrchové úpravy, a to v jedné a téže nádobě stojanového zvonu bez přemisťování a transportu součástek na další zařízení. Řešení tvaru nádoby spočívá v tom, že svým tvarem vytváří dvě spolu související pracovní komory, přičemž dolní pracovní komora opatřená dnem pevně spojeným s náhonovým hřídelem tvoří kužel nebo komolý jehlan rozšiřující se...

Pružné zavěšení vlečené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220115

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pospíšil Vítezslav

Značky: vlečené, pružné, zavěšení, mobilních, prostředků, nápravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vozidel a řeší problém snížení tuhosti odpružení vlečené nápravy příslušné k hnací nápravě, čímž se zlepší jízdní vlastnosti vozidla, zejména pokud jde o plavnost jízdy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kyvným ramenům, na nichž je upevněna nápravnice nebo čepy jednotlivých kol vlečené nápravy, jsou připevněny jedněmi konci pružiny, jejichž druhé konce jsou pohyblivě spojeny s volnými konci listových pružin hnací...

Pružné zavěšení vlečené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220114

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pospíšil Vítezslav

Značky: prostředků, nápravy, zavěšení, pružné, vlečené, mobilních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vozidel a řeší problém zvýšení zatížení hnací nápravy (při respektování maximálně přípustných nápravových tlaků) na úkor snížení zatížení vlečené nápravy při částečně zatíženém vozidle, což je důležité pro zachování příznivých podmínek pro přenos hnací síly z kol na vozovku. Podstatou vynálezu je uspořádání odlehčovacích pružin mezi dvouramennými pákami výkyvně uloženými na rámu, na nichž je upevněna vlečená náprava, a...

Zařízení pro nucený oběh vzduchu sloužící ke sterilizaci a sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220113

Dátum: 15.10.1985

Autor: Filka Jan

Značky: zařízení, sušení, oběh, vzduchu, nucený, sloužící, sterilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sterilizaci a sušení horkým vzduchem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že topné články jsou součástí vložky, jež je umístěna před oběžným kolem ventilátoru. Uvedené zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese. Vynálezu je možno použít při sterilizaci jakýchkoliv nástrojů, především však lékařských.

Zařízení k vyvozování kmitavého pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220112

Dátum: 15.10.1985

Autori: Balšík Josef, Skočovský Miloš, Fiala Jaromír

Značky: kmitavého, pohybu, zařízení, vyvozování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru valivých ložisek. Vynálezem je vyřešen kmitavý pohyb po obloukové dráze, zejména pro dokončování oběžných drah kroužků kuličkových ložisek, nebo pláště soudečků a kulových čel těles valivých ložisek. Podstata vynálezu je v tom, že na výkyvném hřídeli zařízení je objímka, kterou obklopuje vidlice spojená s čepem zasahujícím do příruby upevněné na náhonovém hřídeli. Vidlice je opatřena okem nebo dalším čepem vloženým do...

Zámek přehýbací membrány konfekčního bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220111

Dátum: 15.10.1985

Autori: Husták Zdeněk, Barvínek František, Tlusták Jiří

Značky: konfekčního, bubnu, zámek, membrány, přehýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámku přehýbací membrány u konfekčních bubnů pro konfekci celoocelových radiálních pneumatik. Účelem řešení je usnadnit a urychlit výměnu vadných membrán, která u stávajících bubnů je dosti častá. Tohoto se dosáhne uložením patek přehýbací membrány do otvorů v mezikruží (4), které je suvně uloženo v utěsněném prostoru (5) mezi hlavním kruhem (1) a pomocným kruhem (2). Stavěcí šrouby (8) upevňující patku (12) membrány (13) mezi...

Způsob ochrany důlních děl před vlivy dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 220110

Dátum: 15.10.1985

Autori: Požár Josef, Klát Jaroslav

Značky: vlivy, před, způsob, ochrany, důlních, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob ochrany důlních děl, především nesvislých, před vlivy dobývání, v blízkosti okraje ponechaného pilíře užitkového nerostu, zvláště při ležmém uložení vrstev. Vynález je závislý na autorském osvědčení č. 207 447 a jeho podstata spočívá v tom, že se mezi okrajem ponechaného pilíře a vyrubaným prostorem vytvoří plynulé přechodové pásmo ze ztracené výztuže s šířkou od 10 do 30 m. Způsob vyztužování je volen tak, aby v blízkosti...

Traverza pro zavěšení břemen na jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 220109

Dátum: 15.10.1985

Autori: Foltýn Josef, Mainx Oskar

Značky: traverza, zavěšení, jeřáb, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je traverza pro zavěšení břemen na jeřáb a jeho účelem je vyřešení konstrukce traverzy při menších nárocích na dimenzi a spotřebu materiálů a při možnosti uložení dvou sestavitelných závěsů do vnitřního prostoru traverzy. Uvedeného účelu se dosáhne spojením dvou vedle sebe uspořádaných dvojitých rámů (1, 1´) krajními distančními díly (5, 5´) a středním distančním dílem (6), který rozděluje podélný otvor (7), vytvořený v...

Želatinová substrakce pro filmové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220108

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kudrna Stanislav

Značky: želatinová, substrakce, filmové, podložky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru fotografické chemie a surovin pro výrobu fotografických materiálů. Řeší problém stabilizace a fotochemické inertnosti želatinových substrakcí, Používaných pro povrchovou úpravu filmových podložek, s cílem zabezpečení dostatečné adhese mezi světlocitlivou vrstvou a filmovou podložkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jako stabilizátoru koacervátu želatiny, který tvoří základ substrakčního roztoku, se použije esterů...

Způsob snížení obsahu fluoru ve vodných roztocích fosforečných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220107

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rychnová Alena

Značky: způsob, fosforečných, fluoru, roztocích, obsahu, vodných, snížení, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vodný roztok fosforečné soli nebo matečný roztok po oddělení krystalické fosforečné soli za míchání vyhřeje na 40 až 90 °C a, při této teplotě se pak za míchání přidává suspenze nebo roztok draselných soli a roztok křemičitanů alkalických kovů, nejlépe vodního skla sodného nebo draselného. Vzniklá sraženina, převážně fluorokřemičitanu draselného, se odfiltruje a fosforečnanový roztok se sníženým obsahem...

Skříňka elektroniky ovládacího měřidla pro brusku na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 220106

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Mayer Milan, Mrázek Jaromír

Značky: skříňka, rotační, brusku, součástí, měřidla, elektroniky, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že plechový plášť tvoří zadní a boční plochy skříňky. Obvodové plochy pláště jsou pravoúhle zahnuty a vytváří dosedací plochu pro dno, víko a rámeček. Dno je s pláštěm pevně spojeno na spodní ploše a víko s pláštěm tvoří stykovou spáru na obvodě skříňky. Připojení víka je provedeno zasunutím pod rámeček a dvěma spojovacími šrouby ve vložkách. Ke dnu skříňky jsou spojovacími šrouby připevněny šestihranné nožičky, které...