Archív za 1985 rok

Strana 37

Univerzální přípravek k vykrajování plošných útvarů, zejména textilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 220185

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jakl Vladimír, Vítek Vladimír

Značky: zejména, univerzální, přípravek, útvaru, vykrajování, textilních, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální přípravek k vykrajování plošných útvarů, zejména textilních, nasazený na nosiči s pohonovým ústrojím a podstavcem, na kterém je umístěna podložka, na kterou se ukládá plošný útvar, vyznačený tím, že podložka (3) je opatřena funkční drážkou (19), tvaru vyřezávaného plošného útvaru (27), pro proniknutí řezacího břitu (21), umístěného na vodicí tyči (10), který je drážkou (19) veden a chráněn před poškozením.

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220184

Dátum: 15.10.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: zařízení, předmětů, magnetickou, separaci, feromagnetických, sypkého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu (3), dopravovaného na pásových nebo žlabových dopravnících (2). Elektromagnetický separátor (1) je zavěšen nad dopravníkem (2) na pevné konstrukci (4) táhly (5) prostřednictvím pružin (6). Názorně je zařízení podle vynálezu znázorněno na obr. 1 přiloženého výkresu.

Zařízení pro výrobu forem lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 220183

Dátum: 15.10.1985

Autor: Holomoucký Jiří

Značky: forem, zařízení, výrobu, lisováním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru slévárenské technologie a řeší problém zkvalitnění výroby forem prostřednictvím spodního lisování. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na stole je uložen podstavec, na němž je upevněna modelová deska s modelem, kolem níž je uspořádán pomocný rám, uložený na stavitelných opěrách, přičemž na podstavci jsou upevněny vodicí čepy, na nichž je nad pomocným rámem uložen formovací rám a model je pod úrovní dělicí roviny mezi...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s trubkovým vinutím a s distančními pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220182

Dátum: 15.10.1985

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

Značky: vinutý, tepla, výměník, distančními, vinutím, pásky, trubkovým, vícemédiový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení výroby výměníku při výhodnějším uspořádání počtu trubek jednotlivých teplosměnných médií. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že tloušťka distančních pásků oddělujících vrstvy šroubovitě navinutých trubek v jedné části trubkového vinutí je odlišná od tloušťky distančních pásků v druhé části trubkového vinutí.

Zařízení pro kontrolu hladiny vodních protivýbuchových uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 220181

Dátum: 15.10.1985

Autor: Herna Jaroslav

Značky: protivýbuchových, zařízení, hladiny, uzáver, vodních, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví v hlubinných dolech. Vynález se týká zařízení pro kontrolu hladiny vodních protivýbuchových uzávěr v dlouhých důlních dílech hlubinného dolu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je využito permanentních magnetů na vnitřní a vnější straně, přičemž vnitřní permanentní magnet je spojen s plovákem hladiny. Vynálezu lze využít v jiných oblastech průmyslu, zejména chemii.

Zařízení pro větrání čelby důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220180

Dátum: 15.10.1985

Autor: Stacho Jan

Značky: díla, čelby, důlního, zařízení, větrání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru ražení v hlubinných dolech. Vynález se týká zařízení pro větrání čelby důlního díla při sacím lutnovém odvětrávání a použití předsuvné výztuže. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ramena předsuvné výztuže jsou uzpůsobena jako dufky, foukající čerstvý vzduch na čelbu a odvětrávající vyronující se plyny, zejména metan. Vynálezu lze s výhodou požít ve stavebnictví při ražbě tunelů a šachet.

Spodní část vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220179

Dátum: 15.10.1985

Autor: Wališ Miroslav

Značky: část, tepla, vinutého, výměníku, spodní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spodní části dvoumédiového či vícemédiového vinutého výměníku tepla pro zchlazovaný proud plynu v trubkovém prostou se smyslem jeho proudění shora dolů a řeší konstrukční provedení k odlučování kapalné fáze z proudu kondenzujícího plynu či odloučení vlhkosti vázané v plynu. Trubka jádra procházející trubkovnicí nebo dělicím dnem s dílčími trubkovnicemi je za účelem odloučení kapalné fáze z proudu zchlazovaného parciálně...

Spodní část vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220178

Dátum: 15.10.1985

Autor: Wališ Miroslav

Značky: vinutého, spodní, výměníku, tepla, část

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o konstrukční řešení spodní části vinutého výměníku tepla za účelem dvoustupňového odlučování kapalné fáze z proudu zchlazeného kondenzujícího plynu. Proud plynu je zchlazován v trubkovém prostoru při proudění shora dolů. Trubka jádra procházející trubkovnicí je prodloužena, po svém obvodě pod trubkovnicí je opatřena otvory a dole dělicím dnem, jímž prochází odtahová trubka pro odvod plynné fáze odloučené v obou stupních z parciálně...

Zařízení pro výrobu desek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220177

Dátum: 15.10.1985

Autori: Maťátko Jan, Dvořáková Zdeňka, Blahna Jan, Kavan Mojmír, Fiala Jiří, Novotný Zdeněk

Značky: zařízení, plastických, desek, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu desek z polymerů ve formách sestavených z tabulí ze silikátového skla těsněných pružným provazcem v robustních rámech se soustavou podpěr a přítlačných pružin, které umožňuje vyrábět libovolné tloušťky a formáty desek ve vodorovné poloze. Je vhodné zejména pro polymetakrylátové desky, tzv. organické sklo. Dosahuje se vysoké kvality vyrobených desek při zvýšené produktivitě práce. Zařízení snižuje nároky na manipulaci s...

Zapojení obvodu okénkového komparátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220176

Dátum: 15.10.1985

Autor: Brodský Pavel

Značky: komparátoru, okénkového, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu okénkového komparátoru řeší problém vyhodnocení a indikace vymezeného intervalu z rozsahu vstupního napětí. Zapojení využívá šesti tranzistorů obsažených v jednom integrovaném obvodu ve funkci dvou komparátorů a obvodu pro vyhodnocení a spínání indikační svítivé diody. Zapojení je možno použít v takových aplikacích, kde se požaduje vyhodnocení, případně indikace shora i zdola omezeného rozsahu vstupního napětí.

Způsob výroby transparentních tepelně odrazných vrstev oxidu cínu na skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 220175

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kavka Jan

Značky: odrazných, transparentních, oxidů, tepelně, výroby, cínu, způsob, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém dosažení maximální infračervené odrazivosti tenkých transparentních tepelně odrazných vrstev na skle. Povrch vyhřátého skla se přivede do kontaktu s médiem, které obsahuje alespoň jednu rozložitelnou organickou nebo anorganickou sloučeninu cínu a alespoň jednu rozložitelnou sloučeninu elektricky aktivní příměsi ze skupiny zahrnující fluor a antimon, po dobu dostačující k vytvoření vrstvy oxidu cínu, přičemž přesná hodnota...

Způsob získání roztoku síranu hlinitého a síranu železitého z kyselých roztoků a rmutů vzniklých loužením rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 220174

Dátum: 15.10.1985

Autori: Česká Lípa, Tvrdek Jiří, Matoušek Pavel, Charvát Jiří, Urbánek Ludvík

Značky: loužením, kyselých, hlinitého, získání, způsob, železitého, vzniklých, roztoku, rmutu, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání síranu hlinitého a síranu železitého ve formě roztoku z neutralizačních kalů po loužení rud roztokem kyseliny sírové. Takto získaný roztok je použitelný jako flokulační činidlo ve vodárenství. Současně se sníží množství kalů, které je nutno deponovat na odkališti. Uvedeného účelu se dosáhne neutralizací kyselých roztoků či rmutů vápnem nebo vápencem do pH nejvýše 6, přičemž se hliník a železo zkoncentrují do...

Valník pro přepravu trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 220173

Dátum: 15.10.1985

Autori: Štefek Oldřich, Bařina Josef, Kania Jindřich

Značky: valník, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Valník pro přepravu trub, sestávající ze dvou řad odvalovacích kladek opatřených společným náhonem, sestávajícím z řetězových kol a drážkových hřídelů s kloubovými spojkami, přičemž odvalovací kladky se úhlově natáčí vůči dopravní os valníku stavěcím zařízením, jehož součást jasu spojovací táhla natáčivě uložená v rámu odvalovacích kladek, vyznačující se tím, že mezi dvěma řadami odvalovacích kladek (l, 2), uložených ve strojních rámech (19,...

Způsob odvodnění a odplynění zvodněných obzorů nad báňským dílem pomocí spouštěcího vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220172

Dátum: 15.10.1985

Autori: Broul Jaroslav, Strakoš Zdeněk, Vrážel Josef

Značky: zvodněných, obzorů, pomocí, báňským, odvodnění, dílem, spouštěcího, způsob, odplynění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odvodnění a odplynění zvodněných obzorů nad báňským dílem pomocí spouštěcího vrtu, vedeného z terénního povrchu na počvu báňského díla. Účelem vynálezu je zábrana ohrožení důlního provozu průvalem a ničivým vysokým tlakem vody a plynu. Uvedeného účelu se dosáhne, když nad úrovní stropu báňského díla se spouštěcí vrt dočasně uzavře vrtatelným mostkem a pata pažnicové kolony, osazená výtokovým ventilem, se obnaží jímacím překopem....

Způsob výroby slitin nebo pseudoslitin s obsahem supertvrdých částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 220171

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dvořák Bohumil

Značky: obsahem, supertvrdých, slitin, pseudoslitin, způsob, výroby, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby slitin nebo pseudoslitin s obsahem supertvrdých částic pro zhotovení nástrojů nebo výrobků metodami práškové metalurgie. Podstatou vynálezu je, že se na jednotlivé supertvrdé částice nanese pojicí fáze ve stavu břečky, suší do teploty odparu těkavé složky, načež se obalené supertvrdé částice lisují a slinují při teplotě od 700 do 1600 °C, přičemž obalené supertvrdé částice se mísí s 1 až 90 % obj. pojicí fáze ve formě...

Přední ochranný rám pro motocykly

Načítavanie...

Číslo patentu: 220170

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dražan Václav, Brejcha Josef

Značky: přední, motocykly, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Sestává ze dvou zrcadlově souměrných trubek tvaru otevřeného písmena "C", jejich dolní konec je připevněn k držáku motoru a na horním konci tvoří horní držák jednak zadní objímka s opěrkami tvaru "V" pro příslušnou ochrannou trubku a přední držák mající profil tvaru "U" obepínající horní konec levé a pravé ochranné trubky umístěný před trubkou jednotrubkového rámu motocyklu, celek je stažen průchozími šrouby. Vynález stručně charakterizuje obr....

Způsob oddělení a zkoncentrování kovových iontů neutralizací kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 220169

Dátum: 15.10.1985

Autori: Matoušek Pavel, Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří, Česká Lípa, Charvát Jiří

Značky: hydrochemické, neutralizací, způsob, rmutu, roztoku, vznikajících, kovových, těžbě, zkoncentrování, kyselých, iontů, oddělení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělení a zkoncentrování kovů ve formě roztoků solí z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících při hydrochemické těžbě rud. Takto získané roztoky jsou využitelné v různých odvětvích průmyslové výroby. Současně dochází ke snížení množství kalů, které je nutno deponovat na odkališti. Uvedeného účelu se dosáhne neutralizací kyselých roztoků či rmutů vápnem nebo vápencem na hodnotu pH potřebnou k hydrolytickému vylučování...

Měření polohy měřením vzdáleností mezi pravidelně se opakujícími výstupky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220168

Dátum: 15.10.1985

Autori: Chadima Ladislav, Bartoň Vladimír

Značky: pravidelně, měřením, polohy, vzdálenosti, měření, opakujícími, výstupky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení a umožnění měření polohy i tam, kde dosud známé systémy z různých důvodů nevyhovují. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že signály ze snímače výstupků, které jsou vůči sobě přesazeny o vzdálenost danou poměrem počtu snímačů k základní rozteči výstupků, jsou generovány vždy při průchodu výstupku aktivní zónou snímače a jsou pomocí hradel a klopných obvodů dále zpracovány na řadu impulsů, jejichž vzájemná vzdálenost...

Hydraulické ovládací zařízení třecí spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220167

Dátum: 15.10.1985

Autor: Horák Aleš

Značky: zařízení, spojky, hydraulické, ovládací, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ovládacích soustav a řeší hydraulické zařízení pro ovládání třecí spojky, zejména spalovacích stacionárních motorů velkých výkonů, sestávající z ovládacího válce, spojeného jednak se zásobníkem pracovní kapaliny a jednak s pracovním válcem spojky. Podstatou vynálezu je, že mezi ovládacím válcem a pracovním válcem je zapojen zpětný ventil, přičemž mezi pracovním válcem a zásobníkem pracovní kapaliny je zapojen vypouštěcí...

Poddajná důlní ocelová výztuž obloukového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220166

Dátum: 15.10.1985

Autori: Lecian Jaroslav, Bláha František

Značky: ocelová, poddajná, průřezu, obloukového, důlní, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká poddajné důlní ocelové výztuže obloukového průřezu otevřeného u počvy nebo s protiklenbou, u které se užívá profilových tyčí zvonkového či korýtkového typu, jež jsou na svých koncích přeplátovány a v oblasti přeplátování navzájem spojeny tak, že při překročení největšího přípustného zatížení spoje dochází k vzájemnému prokluzu profilových tyčí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výztužní komplet je vytvořen z poddajně spojeného...

Zařízení k výškovému přestavování trubky při jejím ohřevu v průběžné tunelové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220165

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dřevíkovský Jiří, Míček Petr, Pařík Bohuslav, Scheuter Karel

Značky: jejím, tunelové, průběžné, ohřevu, přestavování, zařízení, výškovému, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výškového přestavování trubky při jejím průběžném ohřevu v tunelové peci a řeší zařízení umožňující plynulé výškové nastavování osy ohřívané trubky vůči ose pece. Zařízení k výškovému přestavování trubky, ohřívané v průběžné tunelové peci, spřažené s ústrojím pro posun trubky v průběžné peci, sestávající z dvojice dopravních kladek poháněných přes převodové skříně společným náhonem a uzpůsobených k plynulé regulaci otáček i...

Zařízení pro manipulaci s válcovými sudy v regálech skladového hospodářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 220164

Dátum: 15.10.1985

Autori: Burda Karel, Tyleček Antonín

Značky: válcovými, regálech, zařízení, skladového, manipulaci, hospodářství

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro manipulaci s válcovými sudy v regálech skladového hospodářství s cílem zefektivnit manipulační úkony, zejména ve skladovacích regálech ve vícepatrovém uspořádání. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje zařízení pro manipulaci s válcovými sudy v regálech skladového hospodářství a podstatou vynálezu je to, že úložnou plošinu regálu tvoří nejméně dvě plošiny umístěné nad sebou a jedna úložná plocha regálu je řešena...

Ocelová bočnice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220163

Dátum: 15.10.1985

Autor: Macháček Jan

Značky: bočnice, způsob, výroby, ocelová, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká střední části ocelové bočnice používané u nákladních automobilů a jiných užitkových vozidel a řeší způsob její výroby. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje ocelová bočnice, opatřená na svých podélných okrajích uzavřenými kapsami vytvořenými profilováním za studena na profilovací lince a podstatou vynálezu je to, že plocha bočnice je mezi oběma jejími okrajovými kapsami vytvarována do vln rovnoběžných s podélnou osou každé...

Mořicí lázeň pro úpravu otryskaného povrchu odlitků a výkovků z legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220162

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šugarová Zdena, Schreier Vladimír, Zbořil Bohuslav, Stuchlíková Naďa, Červinka Miroslav, Švamberk Josef

Značky: výkovků, otryskaného, povrchu, legovaných, úpravu, mořicí, oceli, lázeň, odlitků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru chemických úprav povrchů kovů a řeší odstranění toxicity a stabilizaci účinku mořicích lázní pro úpravu otryskaného povrchu odlitků a výkovků z legovaných ocelí. Podstatou vynálezu je, že mořicí lázeň ve 100 l vodného roztoku obsahuje 5 až 20 kg hydrosíranu draselného, 3,5 až 10 l kyseliny sírové hustoty 1840 kgm-3 a 5 až 10 l kyseliny fosforečné hustoty 1630 kgm-3.

Způsob výroby dutých skleněných předmětů s nožkou nebo podstavcem a lisovací forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220161

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sedláček Jiří, Munia Miloslav, Bašta Jan

Značky: výroby, lisovací, způsob, podstavcem, dutých, provádění, způsobu, sklenených, forma, nožkou, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby tvarově členitých výrobků v jedné operaci a formě na sklářských lisech. Před vlastním zalisováním se dávka skloviny podrobí účinku stlačeného vzduchu tlakem 0,05 až 2 MPa, který se zavede do dutiny (10) mezi těsnicími kroužky (8) na razníku (4), válcovou vložkou (6), uzavíracím kroužkem (3) a matricí (2) s dávkou skloviny (9), která vyplní prostor matrice (2) v části dýnka a stonku, načež po zrušení tlaku se kalich...

Zařízení pro zabezpečení důlních vozů proti pádu do jámy z pevného kolejiště na nárazišti vybaveném stavítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220160

Dátum: 15.10.1985

Autori: Synek František, Luňáček Roman

Značky: proti, pevného, zabezpečení, stavítky, kolejiště, nárazišti, jámy, pádu, důlních, vybaveném, zařízení, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vertikální důlní dopravy v hlubinných dolech. Řeší zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti při narážení důlních vozů do těžní klece na nárazišti vybaveném stavítky. Na otočném palci stavítka je upravena na čepu dvouramenná dosedací páka. Na jednom jejím ramenu je dosedací plocha, která zasahuje do průjezdního profilu těžní klece. Na druhém ramenu je vodicí drážka, ve které je posuvně uložen spojovací čep dvojzvratného...

Zapojení tvarovacího obvodu řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220159

Dátum: 15.10.1985

Autori: Žáček Jaroslav, Koucký Lubomír, Caha Zdeněk, Cetl Tomáš, Mňuk Pavel

Značky: impulsů, tvarovacího, zapojení, řídících, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tvarovacího obvodu řídicích impulsů, připojeného na potenciál výkonové polovodičové součástky a využívajícího vstupního optického signálu, vyznačující se tím, že stejnosměrný zdroj (1), jehož součástí je výkonová polovodičová součástka pro napájení stejnosměrného zdroje (1), je svou napájecí svorkou (3) připojen na napájecí svorku (21) zesilovače (2) a současně na napájecí svorku (31) přijímače (3), jehož nulová svorka (33) je spojena...

Zapojení obvodu k indikaci poruch na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220158

Dátum: 15.10.1985

Autori: Žáček Jaroslav, Cetl Tomáš, Koucký Lubomír, Caha Zdeněk

Značky: součástce, poruch, indikaci, obvodů, výkonové, zapojení, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu podle vynálezu je určeno k indikaci poruch na výkonové polovodičové součástce, zejména na potenciálu vn a lze je využít rovněž pro diagnostické a jisticí účely. Obvod je napájen ze stejnosměrného zdroje, který je na potenciálu výkonové polovodičové součástky a který slouží především k napájení řídicích obvodů a ke generování řídicích signálů výkonové polovodičové součástky. Obvod indikuje existenci řídicích impulsů vyšších než...

Zapojení stejnosměrného zdroje napájeného napětím na polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220157

Dátum: 15.10.1985

Autori: Koucký Lubomír, Caha Zdeněk, Mňuk Pavel, Žáček Jaroslav, Cetl Tomáš

Značky: napětím, zdroje, polovodičové, stejnosměrného, napájeného, zapojení, součástce

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stejnosměrného zdroje napájeného napětím na polovodičové součástce je určeno především k napájení řídicích, indikačních a diagnostických obvodů výkonových polovodičových součástek. Podstatou vynálezu je vytvoření vhodného zapojení obvodu, které umožňuje nabíjení stejnosměrného zdroje (kondenzátoru, akumulátoru) při obou polaritách napětí na součástce a současné využití tohoto obvodu pro rovnoměrné rozdělení napětí na více součástkách...

Kapalinokružný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 220156

Dátum: 15.10.1985

Autori: Foral Oldřich, Žatecký Jan

Značky: kapalinokružný, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru rotačních strojů s prstencem pracovní kapaliny a řeší zjednodušení konstrukce kapalinokružného stroje, sestávajícího z tělesa, v jehož pracovní dutině je uloženo oběžné kolo s hřídelí, uloženou alespoň v jednom kluzném ložisku a ucpávce. Podstatou vynálezu je, že ložisko je z pryže nebo z plastické hmoty a je mazáno pracovní kapalinou, která samočinně přitéká k ložisku z pracovního prostoru a a ucpávka je vzhledem k...

Zařízení pro dehydrataci boritanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220155

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bureš Bohuslav, Proks Mirko, Gelnar Stanislav, Růžička Oskar, Hrazdira Miroslav

Značky: boritanů, dehydrataci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dehydratace boritanů získávaných těžbou přírodních hornin jako je kolemanit, ulexit apod. Účelem vynálezu je úprava těchto hornin pro použití ve sklářském průmyslu jako náhrada kyseliny borité. Tohoto účelu je dosaženo zařízením, řešícím komplexně otázku dehydratace boritanů od sušení, přes vlastní dehydrataci až po homogenizaci hotového produktu. Sušicí a dehydratační jednotka je v okruhu toku materiálu zapojena tak, že jediný...

Způsob vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220154

Dátum: 15.10.1985

Autor: Havlíček František

Značky: vnitřního, kokilové, povrchu, vytváření, kokily, pánve, způsob, hutní, podložky, vrstvy, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky tak, že při jejich výrobě odléváním do slévárenské formy se do pískové směsi jádra slévárenské formy přidá přísada, která chemicky reaguje s pískovou směsí jádra a tekutým kovem, případně se tato přísada nanese na povrch pískového jádra v tloušťce 1 až 4 mm.

Příměs do obalové hmoty pro lícní obaly skořepinových licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220153

Dátum: 15.10.1985

Autori: Buganič Jiří, Doškář Josef, Matoušek Karel

Značky: lícní, obalové, skořepinových, licích, obaly, příměs, hmoty, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příměsí do obalové hmoty pro lícní obaly skořepinových licích forem s alkosolovým pojivem připraveným rozštěpením směsí organických sloučenin křemíku v alkoholickém prostředí za přítomnosti kyselých katalyzátorů hydrolýzy, a s tuhou složkou z volného krystalického kysličníku křemičitého. Příměs, tvořící 1 až 7,5 % hmotnosti použitého volného krystalického kysličníku křemičitého, sestává ze směsi, z jejíž hmotnosti tvoří 2,5 až 5...

Zařízení pro vlhčení blanketu na textilních strojích, zejména strojích na potiskování textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220152

Dátum: 15.10.1985

Autori: Stříbrny Milan, Pavlata Václav

Značky: textilních, strojích, potiskování, zařízení, zejména, blanketu, textilií, vlhčení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vlhčení blanketu na textilních strojích, zejména strojích na potiskování textilií. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že je tvořeno roztíracím pásem, uspořádaným vzhledem k blanketu odklopně a opatřeným vlhčicím prostředkem pracujícím automaticky podle chodu stroje.

Přípravek ke zvýšení intenzity elektrochemiluminiscence

Načítavanie...

Číslo patentu: 220151

Dátum: 15.10.1985

Autori: Lasovský Jan, Grambal František

Značky: elektrochemiluminiscence, přípravek, intenzity, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku ke zvýšení intenzity elektrochemiluminiscence, zejména alkalického vodného roztoku luminolu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje kationoidní tenzid v molární koncentraci 3.10-3 až 2.10-2, s výhodou cetyltrimethylamoniumbromid, a fluoreskující látku v molární koncentraci 7.10-5 až 2.10-4, výhodně fluorescein.

Zařízení pro plnění beztlakového skladu kapalných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220150

Dátum: 15.10.1985

Autor: Šandl Miroslav

Značky: plnění, zařízení, beztlakového, kapalných, skladu, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plnění beztlakového skladu kapalných látek s nízkým bodem varu, zejména čpavku a propanu z tlakových nádob. Mezi stáčenou tlakovou nádobou a beztlakovým skladem je upravena expanzní nádoba, jejíž prostor nad hladinou je propojen spojovacím potrubím s rozvodným potrubím. Prostor nad hladinou beztlakového skladu je propojen vratným potrubím přes kompresor s prostorem nad hladinou expanzní nádoby.

Zapojení olejového okruhu pro zvedání korby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220149

Dátum: 15.10.1985

Autor: Foltánek Bohumír

Značky: zapojení, korby, okruhu, olejového, zvedání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém kontroly uložení korby za jízdy vozidla v přepravní poloze, a tím zvýšení bezpečnosti provozu vozidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na výtlačné potrubí mezi rozváděčem a hydraulickým zvedákem je napojen tlakový spínač, zapojený na kontrolku signalizace na přístrojové desce vozidla. Vynález není použitelný v jiných oborech.

Mechanismus vysouvání dvouštěrbinových klapek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220148

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dostál Jaroslav

Značky: mechanismus, vysouvání, dvouštěrbinových, klapek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší možnost vysunutí dvouštěrbinové klapky pro start jako jednoštěrbinové a pro přistání jako dvouštěrbinové. Podstata vynálezu spočívá v napojení po pohybového mechanismu (1) na jedno rameno dvouramenné páky (3), otočně uložené na tělese přední sekce (2) klapky. Zadní sekce (6) klapky je libovolným způsobem zavěšena na přední sekci (2) klapky a její pohyb je svázán s pohybem páky (3). Druhé rameno páky (3) je opatřeno vodicím...

Způsob tepelného zpracování ocelí o vyšších pevnostech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220147

Dátum: 15.10.1985

Autori: Matuška Karel, Raiman Jiří

Značky: vyšších, pevnostech, oceli, způsob, tepelného, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování ocelí o vyšších pevnostech legovaných kombinacemi legujících prvků jako mangan - vanad, mangan - vanad - dusík, mangan - nikl - vanad - dusík, mangan - molybden, mangan - chrom - nikl - - vanad a mangan - chrom - nikl - molybden - vanad s přísadou kovového hliníku, případně s přísadou mikrolegujících prvků, jako niobu, zirkonu a titanu. Tyto oceli se po jejich zakalení žíhají na teplotě v rozmezí 650...

Maskovací zařízení u negativního rámku zvětšovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220146

Dátum: 15.10.1985

Autor: Macháček Karel

Značky: zařízení, maskovací, prístroje, rámku, zvětšovacího, negativního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je maskovací zařízení u negativního rámku zvětšovacího přístroje, které je tvořeno alespoň jednou dvojicí vzájemně kolmých a stranově posuvných maskovacích lišt. Každá z těchto lišt je uložena na ose vedení svými vyhnutými bočními stěnami, mezi kterými je na ose vedení nasunuto pouzdro. Toto pouzdro je vyrobeno z plastické hmoty, jeho vnitřní úložná dutina má menší průměr než průměr osy vedení a z každé strany je v tomto...