Archív za 1985 rok

Strana 36

Sonda pro kapacitní měření výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225725

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kafka František, Prát Lubomír, Straka Miloslav

Značky: kapacitní, hladiny, výšky, sonda, měření, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu tělesem sondy, které se skládá z rozšířeného spodního dílu se spodní připojovací částí, z rozšířeného vrchního dílu s vrchní připojovací části a ze zúženého středního dílu, prochází izolovaná elektroda, která je ve vrchní části tělesa sondy upevněnu, utěsněna vystředěna průchodkou, a ve spodní části tělesa sondy je izolovaná elektroda upevněna a vystředěna připojovací častí. Značnou výhodou této sondy je, že je možno...

Optická soustava reprodukčního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225724

Dátum: 15.10.1985

Autor: Petříková Milada

Značky: objektivu, reprodukčního, optická, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je optická soustava reprodukčního, zvláště zvětšovacího objektivu. Je tvořena čtyřmi optickými členy, oddělenými od sebe vzduchovými mezerami. Oba vnější členy mají tvar spojných menisků a oba vnitřní členy tvar rozptylných menisků, z nichž vnitřní člen, bližší negativu je tmelený. Optická soustava je konstrukčně vyřešena tak, že její parametry splňují podmínky: L = 0,54 až 0,57 f, kde: L je celková délka optické soustavy, f...

Pravoúhlá předpjatá příruba

Načítavanie...

Číslo patentu: 225723

Dátum: 15.10.1985

Autori: Varga Karel, Tůbl Zdeněk, Šolc Jaroslav, Mojžíš Vratislav

Značky: příruba, pravoúhlá, předpjatá

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení hmotnosti příruby při dokonalém utěsnění spoje. Pravoúhlá předpjatá příruba vyztužená nosníky nebo mříži, provedená s druhou opěrou na vnější straně přírubových spojů, má vnější druhou oporu sníženou oproti těsnicí rovině o hodnotu m > 0.

Způsob výroby pevného spoje dvou součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225722

Dátum: 15.10.1985

Autori: Fajmon Antonín, Michna Bohuslav

Značky: způsob, spoje, výroby, součástí, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém pevného spojení dvou součástí bez přídavných spojovacích elementů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spojované součásti se nejdříve do sebe zasunou, potom se sevřou upínacími čelistmi a v další fázi se působením lisovacího trnu, kolmo na osu spojovaných součástí, vytvoří alespoň v jedné z ních místní deformace, zabezpečující jejích pevné spojení jak v axiálním, tak v tangenciálním...

Zapojení obvodu pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím v řídicích obvodech výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225721

Dátum: 15.10.1985

Autor: Křovina Oldřich

Značky: řídících, napětím, nebezpečným, dotykovým, výkonových, před, obvodů, ochranu, obvodech, tyristorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tyristorových řídicích obvodu strojů nebo zařízení. Řeší problém ochrany před zavlečením nebezpečného dotykového napětí do řídicích obvodů. Podstata spočívá ve vřazení tavné pojistky mezi řídicí elektrodu tyristoru a zdroj ovládacích pulsů. Pojistka je v případě poruchy přetavena proudem přiváděným spínacími kontakty relé, které je spínáno vyhodnocovacím obvodem zapojeným do řídicí elektrody výkonového tyristoru. Vynálezu...

Způsob výroby lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225720

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vlasák František

Značky: způsob, výroby, lopatek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby lopatek, zejména lopatek pro axiální turbiny a pro kompresory. Způsob výroby podle vynálezu zjednodušuje výrobu lopatek a v některých případech umožňuje zmenšit rozměry i hmotnost výchozích lopatkových polotovarů. Při aplikaci způsobu výroby podle vynálezu se lopatkový polotovar v upínacím přípravku upne za listovou část potom se na kotvicím konci lopatkového polotovaru vytvoří závěs a na volném konci se lopatkový...

Způsob amperometrické detekce látek v roztoku pomocí rtuťové elektrody a detektor pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225719

Dátum: 15.10.1985

Autor: Trojánek Antonín

Značky: amperometrické, detekce, roztoku, provádění, rtuťové, způsobu, látek, tohoto, pomocí, elektrody, detektor, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob detekce ja založen na postupu že do rtuťové elektrody s vloženým polarizačním napětím se přivádí po kapkach analizovaný roztok, který je ve vodivém styku s alespoň jednou pomocnou elektrodou. Měřicí zařízení indikuje procházející proud, který odpovídá složení roztoku. Detektor k provádění amperometrické detekce má těleso detektoru (1) vodivě rozděleno separačním prostředkem (3) do dvou komůrek. V prvé komůrce je rtuťová elektroda (4),...

Proudová odsávačka, zvláště pro zdravotnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 225718

Dátum: 15.10.1985

Autori: Straka Jozef, Mancel Dušan

Značky: zvláště, proudová, zdravotnické, odsávačka, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proudová odsávačky zvláště pro zdravotnické účely. Její podstata spočívá v tom, ze tryska je pevně spojená s komínem, který je spojen přívodem s vakuometrem otočně uloženým s vložkou, jež je opatřena těsnicím kroužkem ve vybrání tělesa odsávačky, přičemž těleso odsávačky je spojeno s krytem filtru filtrovační vložky, který je uzavřen víkem filtru.

Spôsob orientácie lodičkových kontaktov a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225717

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mikulec Vladimír

Značky: lodičkových, spôsob, prevádzanie, kontaktov, orientácie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu orientacie lodičkových kontaktov a prevedenia zariadenia na prevadzanie spôsobu. Podstatou spôsobu orientácie lodičkových kontaktov je, že súčiastka obsahujúca dva lodičkové kontakty sa najskor zorientuje do požadovaného stavu a dopraví sa pod ihly, kde sa rozstrihne na dva lodičkové kontakty, ktoré sú ihlami preložené do prekladacieho rotoru. Lodičkové kontakty sú potom dopravené zubami za výstupky do miesta montáže....

Rychloupínací zařízení frézovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225716

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kopecký Jan

Značky: frézovacích, trnů, zařízení, rychloupínací

Zhrnutie / Anotácia:

Rychloupínací zařízení frézovacích trnů se strmým kuželem ISO do vřeten obráběcích strojů, vytvořené válcovitým tělesem, upevněným na frézovacím vřeteni s unášeči, vyznačené tím, že sestává ze šroubu (6), který je ve své dutině opatřen dvěma upínacími ozuby (7) a stahovacím nákružkem (8), do jehož závitu je našroubována otočná matice (5) s ozubením pro válcový pastorek (4).

Zařízení k přepravě výlisků z nepáleného keramického materiálu od lisu ke kolonovému překládači

Načítavanie...

Číslo patentu: 225715

Dátum: 15.10.1985

Autori: Komprda Bohumír, Bělík Vladimír

Značky: přepravě, materiálů, kolonovému, nepáleného, výlisků, keramického, zařízení, překládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k přepravě výlisků z nepáleného keramického materiálu od lisu ke kolonovému překládačí. Podstatou vynálezu je, že je tvořeno trojúhelníkovitě uspořádaným překládacím dopravníkem se svislou větví, vodorovnou větvi a zpětnou větví, opatřeným soustavou nosičů ve tvaru písmene L, jehož stojna je připojena vždy kolmo k řetězům překládacího dopravníku, přičemž pod jeho vodorovnou větví je uspořádán posuvný dopravník výlisků...

Upínací čelisť rámových pil pro řezání krátkych zbytků kovových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225714

Dátum: 15.10.1985

Autor: Czerny Guido

Značky: upínací, řezání, krátkých, zbytků, kovových, tyčí, rámových, čelisť

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací čelisti rámových pil, vyznačené tím, že jsou oboustranně prodloužené a z pilové strany směrem dolů zesílená a opatřeny svislou drážkou (2) pro průchod pilového listu, na protilehlé straně svislé drážky (2) jsou umístěny otvory se závitem pro vymezovací šrouby (3) a na spodní části jsou opatřeny podélnou drážkou (4) tvaru klínu, pro upnutí a přidržení slabých plochých tyčí.

Zařízení pro měření měrného odporu na povrchu monokrystalů křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225713

Dátum: 15.10.1985

Autori: Komínek Jaroslav, Černocký Ladislav

Značky: povrchu, zařízení, měření, monokrystalů, měrného, křemíku, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření měrného odporu na povrchu monokrystalů křemíku pro provozní poloautomatické měření monokrystalů křemíku s průměrem větším než 37 mm. Na základové desce jsou uchyceny bočnice, na kterých jsou upevněny horní vodicí lišty s koncovým vypínačem, dorazové lišty, dorazová ploška a vodicí lišta, na které jsou valivě uložený stavitelné dvojčinné pneumatické válce. Pístnice dvojčinných pneumatických válců, opatřené...

Oceľová zavrtávaná pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: 225712

Dátum: 15.10.1985

Autor: Miklánek Ján

Značky: ocelová, pilota, zavrtávaná

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľová zavrtávaná pilota, vyznačujúca sa tým, že je zostavená zostavená zo spodnej závitovej časti (1) v tvare rúry s vonkajšími závitmi a zisolneným britom (21), nadstaviteľnej nadstavovacou časťou (18) v tvare rúry s vonkajšími závitmi a vnútorným závitom na spodnom konci, ku ktorej je pripojená stredná časť (2) v tvare rúry s väčším vrchným a menším spodným priemerom ako i vnútorným závitom na spodnom konci, zaistená zaisťovacími skrutkami...

Nosný štíhlý výškový objekt

Načítavanie...

Číslo patentu: 225711

Dátum: 15.10.1985

Autori: Tomáš Jiří, Veltruský Vladimír

Značky: nosný, objekt, výškový, štíhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nosný štíhlý výškový objekt, především sloup, věž, vodojem nebo komín s vysokou štíhlostí a výškou až do 130 m. Konstrukce objektu je řešená s cílem maximální únosnosti za minimálních materiálových nákladů, minimálními požadavky na zastavený prostor a s možnosti využití moderních zvedacích mechanismu, zejména autojeřábů. Výšková stavba sestává ze spodní části, která je s výhodou válcová, k níž jsou po obvodě přiřazena...

Způsob navařování nebo svařování tavící se i netavící se elektrodou a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225710

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dobrý Jiří

Značky: tavicí, elektródou, provádění, navařování, způsobu, netavící, svařování, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity a jakosti svarovaného nebo návarového kovu zajištěním nepřetržite svarové nebo navarové housenky na celé součásti. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojení dílčí svárové nebo návarové housenky předcházející s dílčí svárovou nebo návarovou housenkou následující se provádí ještě před prvním ztuhnutím roztaveného kovu konce předcházející dílčí svarové nebo návarové housenky. Zařízení k provádění tohoto...

Prefabrikovaný betónový obrubník

Načítavanie...

Číslo patentu: 225709

Dátum: 15.10.1985

Autor: Miklánek Ján

Značky: prefabrikovaný, betónový, obrubník

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betónový obrubník z vystuženého betónu doskovitého tvaru s čiastočným výklenkom v jednom konci a odpovedajúcim výčnelkom v druhom konci obrubníka vyznačujúci sa tým, že konce obrubníka sú ukončené vertikálnymi šikmými plochami (1), rozpolujúcimi vnútorný uhol stykovaných obrubníkov ohradenia na polovicu, pričom situovanie výklenku (2) je v jednej z nich a situovanie výčnelku (3) je v druhej tak, že nepresahujú celkové rozmery...

Stenový panel pre oplášťovanie priemyslových budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225708

Dátum: 15.10.1985

Autori: Puzder Peter, Žůrek František, Paulo Daniel

Značky: oplášťovanie, budov, priemyslových, panel, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový panel pozostáva z nosného rámu vytvarovaného na jednej strane do tvaru drážky a na protiľahlej strana do tvaru pera, pričom v drážke je upevnený vypeňovací pásik protipožiarneho tesnenia a po stranách pera pri vnútornom povrchu panela je upevnené protipožiarne tesnenie vo forma povrazca a pri vonkajšom povrchu panela je upevnené tesnenie protiatmosferickým vplyvom. Vonkajší a vnutorný plášť kompletizovaných plných panelov vytvárajú...

Vzduchovod se závěsnou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225707

Dátum: 15.10.1985

Autori: Morávková Taťana, Morávek Petr

Značky: konstrukcí, vzduchovod, závěsnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vzduchovodu se závěsnou konstrukcí pro rozvod větracího vzduchu v průmyslových a zemědělských stavbách. Vzduchovod se závěsnou konstrukcí sestává z kontinuální hadice vzduchovodu z fólie umělé hmoty, nebo tkaniny uchycené do jedné nebo více průběžných nosných trubek. Podstata vzduchovodu spočívá v tom, že vzduchovod je spojitě a posuvně po délce uchycen v jedné či více nosných trubkách otevřeného průřezu přes vnitřní průběžný...

Střešní konstrukce věžových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225706

Dátum: 15.10.1985

Autori: Doležil Eduard, Nečásek Michal, Kubín Jaroslav, Beránková Zdenka, Bednárková Alena, Hlavatý Zdeněk

Značky: konstrukce, věžových, střešní, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní konstrukce se užívá u věžových nádrží vhodných v zemědělství, vodárenství nebo pro různé skladovací účely. Střešní konstrukce věžových nádrží sestává s kopulovité středové části obklopené střešním pláštěm ve tvaru mezikruží. Střešní plášť je tvořen sedlovými částmi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že stěny sedlových částí (5) spolu svírají úhel 60° až 110° a jsou tvořeny plechy (6), opatřenými ochrannou vrstvou ze smaltu nebo plastické...

Vzduchovací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 225705

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mašita Milan, Pechoušek Jiří

Značky: vzduchovací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká malých vzduchovacích agregátů užívaných zejména v akvaristice, které slouží jako zdroj vzduchu pro filtrační a provzdušňovací zařízení akvarií. Uspořádáním konstrukce podle vynálezu dochází k odstranění radiálního namáhání pracovní membrány kompresoru i bez použití kloubu, a tím ke zjednodušení přenosu kmitavého pohybu z kotvy na membránu. Toto zjednodušení umožňuje při vhodné tvarovaném držáku osadit držák opačně i z druhé...

Poddajný mechanický člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 225704

Dátum: 15.10.1985

Autor: Havlík Štefan

Značky: mechanicky, poddajný, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre navádzanie, prispôsobenie vzájomnej polohy predmetov a tým pasívnu kompenzáciu nepresnosti polohovania pri manipulačných operáciách vykonávaných pomocou mechanizačných prostriedkov, automatov, manipulátorov alebo robotov. Súčasne zaisťuje ochranu efektora pred poškodením pri náraze. Uvedený účel sa dosiahne pomocou poddajného mechanického člena pozostávajúceho z nepoddajnej časti pripevnenej na manipulačné...

Tavné elastické adhezivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225703

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dvořák Pavel, Čejgl Jiří, Dufek Jan, Šíma Milan, Ditrych Zdeněk

Značky: kompozice, tavné, elastické, adhezivní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kompozice obsahující specifikované množství kopolymeru etylenu s vínylacetátem, ztekucujících látek o hodu měknutí 80 až 160 (C ze skupiny zahrnující nemodifikovanou i modifikovanou kalafunu a adukty nenasycených kyselin vysychavých a polovysychavých olejů s anhydridy nenasycených dikarboxilovych kyselin, dále bitumenů a případně plniv. Kompozice jsou vysoce pružné a přilnavé a mají široké uplatnění jako lepidla (i na...

Zařízení k výběru znaku na alfanumerické displayi, zejména logických analyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225702

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Michael, Smíšek Jiří, Malec Zdeněk, Legát Pavel, Vrba Radimír, Sechovský Hynek

Značky: displayi, logických, výběru, zejména, zařízení, alfanumerické, analyzátorů, znaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení, které umožňuje optický výběr zvoleného znaku ze zobrazeného alfanumerického, numerického nebo symbolického textu, jeho následné zapamatování a případnou změnu. Řešení se dosahuje zpětnovazebním spojením výstupu q-slovné hlavní paměti, do které se ukládají zobrazované údaje, se vstupem této pamětí přes multiplexer přepínajícím zobrazované znaky, přes řízený dekodér pro změnu znaku, přes jednoslovnou posuvnou vyrovnávací...

Nástroj pro srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 225701

Dátum: 15.10.1985

Autor: Žaba Zdeněk

Značky: nástroj, srážení

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj nachází uplatnění téměř ve všech případech při vrtání větších otvorů. Umožňuje jejich oboustranné ochranění bez nutnosti obracení vrtaných předmětů. Nástroj sestává z upínací stopky, na jejíž spodní válcové částí je uložen posuvně a neotočně nožový drak s otočně uchyceným nožem a je vyznačen tím, že trojúhelníkový nůž je po zasunutí do otvoru a dosednutí dorazového kroužku na povrch předmětu natočen do řezu zasouvajícím se palcem....

Zařízení pro pohon oběžného dopravníku, zejména zemědělského sklizňového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220200

Dátum: 15.10.1985

Autori: Podroužek František, Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Haken Jiří

Značky: zejména, dopravníku, sklizňového, zařízení, oběžného, stroje, pohon, zemědělského

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžný dopravník s pásy je opatřen příčkami, zabírajícími s hnacímu ozubenými koly. Ta jsou pevně spojena s hnací hřídelí, na níž je pomocí ložisek uložen volně otočný buben, na jehož povrch doléhají dopravní pásy oběžného dopravníku.

Zařízení pro volitelný přísuv nosiče obrobku do záběru s nástrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220199

Dátum: 15.10.1985

Autor: Záboj Stanislav

Značky: přísuv, záběrů, obrobků, volitelný, nástrojem, nosiče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro volitelný přísun nosiče obrobku proti obráběcímu nástroji pomocí posunové vačky. Je uplatněno především u strojů pro broušení nebo leštění optických prvků ze skla. Mezi nosičem obrobku a rámem stroje je umístěno čidlo s jedním stavitelným spínacím kontaktem. Při chodu stroje naprázdno je posuv vačky vlivem chodu pohonné jednotky větší a teprve v době záběru nástroje s obrobkem dojde po sepnutí spínacích kontaktů...

Způsob přípravy hexabenzoporfyrazinového komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 220198

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šlosar Petr, Nečas Miroslav

Značky: způsob, komplexu, přípravy, železa, hexabenzoporfyrazinového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hexabenzoporfyrazinového komplexu železa sumárního vzorce C48H39N14O6FE, jehož podstata spočívá v tom, že se provede reakce síranu železitoamonného, anhydridu kyseliny ftalové, močoviny a dusičnanu amonného v prostředí organického rozpouštědla při teplotě 160 až 210 °C za přítomnosti 0,1 až 2 % hmotnosti oxidu molybdenového, vztaženo na sůl železitou.

Vícemédiový vinutý výměník tepla s rozděleným trubkovým svazkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220197

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: tepla, vinutý, svazkem, vícemédiový, trubkovým, rozděleným, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit potřebný průtok teplosměnného média proudícího mezi trubkovým prostorem v jednotlivých částech trubkového svazku. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že trubky jednotlivých teplosměnných médií jsou navinuty do samostatných částí trubkového svazku, které jsou od sebe odděleny vnitřními košilemi.

Zařízení pro montáž plechů válcového pláště velkokapacitní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 220196

Dátum: 15.10.1985

Autor: Víšek Miroslav

Značky: pláště, nádrže, válcového, plechů, montáž, zařízení, velkokapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti a urychlení montáže pláště velkokapacitních nádrží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že plech opatřený otvory a distančními pásky je stažen pomocí šroubů do ramen, opatřených otočnými kladkami. Kratší rameno je na konci zkosené.

Dutá chirurgická protéza pro implantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220195

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dvořák Jan, Džermakjan Valerij Jurijevič, Filatov Vladimír Nikolajevič, Kasjaněnko Vadim Vasiljevič, Zacharov Nikolaj Ivanovič, Procházka Rostislav, Krajíček Milan

Značky: protéza, dutá, implantaci, chirurgická

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se shora uvedeným názvem se týká oboru medicíny a je vhodný pro využití v chirurgii dutých orgánů, například při implantaci cév do lidského těla. Předmětem vynálezu je dutá chirurgická protéza sestávající z pleteného skeletu a z výztužné složky, přičemž pletený skelet obsahuje převážně vstřebatelné niti a výztužná složka, obsahující nevstřebatelné niti, je uložena vzhledem k podélné ose pleteného skeletu spirálovitě. Podstata...

Zapojení pro zpracování signálů generátorových fázových měřicích zařízení s pevnou hodinovou frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220194

Dátum: 15.10.1985

Autor: Štěpánek Karel

Značky: fázových, měřicích, frekvencí, generátorových, zpracování, zapojení, zařízení, hodinovou, pevnou, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení generátorových fázových měřicích zařízení s úhlovými nebo lineárními snímači polohy, které umožňuje výrobu konstantní hodinové frekvence pro číslicový fázoměr nebo číslicově fázový převodník. Podstatou zapojení podle vynálezu je krystalový oscilátor a obvod fázové synchronizace sestávající z fázového detektoru, dolnopropustného filtru, napěťově řízeného oscilátoru a děliče frekvence, zapojenými v sérii. Oborem použití...

Zapojení hydraulického řízení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220193

Dátum: 15.10.1985

Autor: Charousek Otakar

Značky: řízení, vozidla, zapojení, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší problém řízení těžkých kovových tahačů při poruše ovládání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hydraulické řízení sestává z hlavního okruhu a nouzového okruhu s hydrogenerátorem, přičemž hydrogenerátor nouzového okruhu řízení je pevně spojen s pojezdovým ústrojím vozidla. Hydraulický obvod hydrogenerátoru obsahuje ve výtlačné části elektromagnetický rozváděč, spojený s tlakovým relé, přičemž první...

Pojistná spojka automaticky ovládající pohonné ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220192

Dátum: 15.10.1985

Autor: Březina Josef

Značky: pojistná, automatický, ovládající, ústrojí, spojka, pohonné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistné spojky automaticky ovládající pohonné ústrojí, zejména pro samočinné stažení havarovaného sběrače proudu elektrických trakčních vozidel, kde jednak zajišťuje velikost maximálního dovoleného namáhání, jednak při překročení maximálního dovoleného namáhání zajišťuje samočinné stažení havarovaného sběrače. Opřením radiálního kolíku o střižný člen byla vytvořena jednoduchá spojka, která po překročení dovoleného namáhání...

Způsob přípravy oxidu uraničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220191

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jenšovský Lubor

Značky: uraničitého, přípravy, oxidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy oxidu uraničitého redukcí sloučenin šestimocného uranu. Řeší potíže spojené s vysokou teplotou při přípravě oxidu uraničitého. Jeho podstata spočívá v tom, že se na sloučeniny šestimocného uranu působí taveninou kyanidu alkalického kovu, popřípadě jejich směsí.

Zapojení pro inicializaci mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220190

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kárný Zdeněk

Značky: inicializaci, zapojení, mikropočítače

Zhrnutie / Anotácia:

Pro generování inicializační sekvence se využívá pevné paměti. K provedení inicializace postačí jediný ovládací prvek. Inicializační vodič je připojen k mikroprocesoru a modifikačnímu obvodu. Výstup modifikačního obvodu je připojen na vstup budiče výstupní sběrnice mikropočítače, která je připojena na vstup pevné paměti. Výstup pevné paměti je připojen na výstupní sběrnici mikroprocesoru. Modifikační obvod je připojen k mikroprocesoru vodičem...

11-Amino-11-fenyl-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 220189

Dátum: 15.10.1985

Autori: Protiva Miroslav, Šindelář Karel, Valenta Vladimír

Značky: jejich, 11-amino-11-fenyl-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 11-amino-11-fenyl-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinů, substituovaných případně v poloze 2 nebo v poloze 3 methylovou skupinou, přičemž aminoskupina je tvořena zbytkem pyrrolidinu, piperidinu, morfolinu, ethylendiaminu, N,N-dimethylethylendiaminu, N,N-diethylethylendiaminu nebo N-(3-aminopropyl)morfolinu. Týká se dále solí těchto látek s farmaceuticky nezávadnými kyselinami. Látky podle vynálezu vykazují antimikrobiální...

Zařízení pro odstřih niti pod úrovní horního povrchu stehové desky šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220188

Dátum: 15.10.1985

Autori: Strya Josef, Štěpánek Miloslav

Značky: šicího, horního, zařízení, úrovní, odstřih, stroje, stehové, desky, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Potřebné synchronizace mezi pohybem odstřihovacího nože a napínače horní niti je dosaženo odvozením tohoto pohybu od společného ovládacího členu, přičemž do ústrojí vyvozujícího pohyb odstřihovacího nože je s výhodou zařazen mechanický zpožďovací člen.

Zařízení k omezení opotřebování kartáčů a komutátoru stejnosměrného čtyřpólového točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220187

Dátum: 15.10.1985

Autori: Růžička Otakar, Ledr Zdeněk

Značky: kartáčů, omezení, stroje, točivého, opotřebování, čtyřpólového, zařízení, stejnosměrného, komutátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu se týká stejnosměrných čtyřpólových točivých strojů, jejichž kotvy jsou opatřeny paralelním vinutím s ekvipotenciálními spojkami a je zejména vhodné pro stroje velkých výkonů. Zařízení je vytvořeno tak, že ke dvěma kartáčům kladné polarity i ke dvěma kartáčům záporné polarity jsou připojena dvě sekundární vinutí jednofázového transformátoru, případně dvou jednofázových transformátorů tak, že ke dvěma kartáčům kladné...

Zařízení k samočinnému vymezování vůle mechanicky ovládané třecí spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220186

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šedaj Miloš, Stejskal Jiří

Značky: samočinnému, zařízení, vůle, mechanicky, ovládané, třecí, spojky, vymezování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k samočinnému vymezování vůle mechanicky ovládané třecí spojky, s výhodou použitelné zejména u spojek motorových vozidel, u níž je vůle vymezována mezi vypínacími páčkami a vypínacím ložiskem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vypínací ložisko je opřen vypínací mechanismu spojky, doplněný pružinou a ozubeným segmentem se zuby. V dosahu zubů je výklopně připevněna západka. Západka je opatřena plochou vratnou...