Archív za 1985 rok

Strana 31

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226370

Dátum: 01.11.1985

Autori: Novák Václav, Voldřich Zdeněk, Zelený Mojmír, Vondráček Petr

Značky: kůstek, protéza, náhradě, řetězů, středoušních

Zhrnutie / Anotácia:

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek vyznačená tím, že sestává z plochého, válcového kloboučku (1) na nějž navazuje kuželová část (2), zužující se směrem od kloboučku (1) a užším koncem přecházející ve válcovou nohu (3).

Aminoamidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226369

Dátum: 01.11.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: aminoamidové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoamidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 350 až 3 000 a aminovém čísle 10 až 500 mg KOH/g připravitelné reakcí oxidovaného parafinu o střední molekulové hmotnosti 250 až 800 a čísle kyselosti 70 až 220 mg KOH/g s polyaminy nebo jejich adukty o aminovém čísle 10 až 1900 a střední molekulové hmotnosti 60 až 600 v molárním poměru 1 : O,2 až l,O.

Výsuvná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226368

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vyskočil Pavol

Značky: výsuvná, zarážka

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvná zarážka, napríklad pre blokovanie pohybu palety na poháňanej valčekovej trati: pozostávajúca z upínacej dosky, na ktorú je upevnený priamočiary motor a v ktorej je uložená výsuvná lišta zarážky spojená svojím vnútorným koncom s piestnicou priamočiareho motora vyznačujúca sa tým, že na výsuvnú lištu (5) zarážky je upevnený bezpečnostný spínač (7) a uchytené ovládacie rameno (9) bezpečnostného spínača (7), a aspoň jeden styčný výstupok...

Uspořádání kapoty motoru a krytů kol samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226367

Dátum: 01.11.1985

Autori: Vancl Antonín, Mohout Josef

Značky: kapoty, krytu, samohybných, uspořádání, pracovních, strojů, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání kapoty motoru a krytů kol samohybných pracovních strojů tvořené jednak vůči rámu stroje v závěsech odklopnou kapotou motoru,dále pak dvěma,horní a závěsy s rychloupínačem vybavenou spodní,částmi krytu kol,vyznačující se tím,že alespoň jedna horní část /3/ jednoho nebo více kol /10/ je pevně spojená s kapotou/2/ motoru /1/a alespoň jedna spodní část /5/ krytu jednoho nebo více kol /10/ je spojena pomocí závěsů /6/ výkyvně a pomocí...

Kapalný přípravek organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226366

Dátum: 01.11.1985

Autori: Růžička Karel, Přídalová Meda, Lorenc Josef

Značky: organických, kapalný, přípravek, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný přípravek organických barviv určený, pro textilní tisk vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 15 až 50 % disperzního organického barviva nebo pigmentu, 1 až 10 % neionogenního dispergátoru na bázi oxyetylovaných alifatických karboxylových kyselin s počtem atomů uhlíku 6 až l8, popřípadě jejich triglyceridů, 0,5 až 5 % anionaktivního dispergátoru na bázi kondenzačních produktů naftalenmonosulfokyselin s formaldehydem nebo dispergátoru na...

Zařízení k přehýbání límečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226365

Dátum: 01.11.1985

Autori: Habrovanský Josef, Zaoral Josef, Svozilová Ludmila, Skrečková Marie, Hájek Jiří

Značky: přehýbání, límečků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přehýbání límečků přišívaných k okraji částí svršků obuvi oděvů apod., sestávající z přiváděcí hubice upraveně ve směru posuvu podávacího ústrojí šicího stroje a z přehýbacího prstu, který je vodorovné posuvný kolmo na směr posuvu podávacího ústrojí vyznačující se tím že za výstupem přiváděcí hubice (41) je upraveno tvarovací kolečko (6) nad přehýbacím prstem (5), jenž je ve styku s přítlačnou pákou (75) svislého pohybu.

Plnoprůtokový mazací systém spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226364

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kozelek František, Prorok Josef

Značky: systém, motorů, spalovacího, plnoprůtokový, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Plnoprůtokový mazací systém spalovacího motoru obsahující olejové čerpadlo, čistič oleje a kanály, vyznačený tím, že čistič oleje (2) je připojen svým odváděcím kanálem (3) do mazacího kanálu (4) jednoho z hlavních ložisek (8) sloužícího k přívodu oleje do tohoto hlavního ložiska z rozváděcího kanálu (5).

Organický pigment v neprášivé formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226363

Dátum: 01.11.1985

Autori: Nečas Miroslav, Gutwirth Karel, Kadlecová Jana

Značky: formě, pigment, organicky, neprášivé

Zhrnutie / Anotácia:

Organický pigment v neprášivé formě, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 30 až 94,9 % organického pigmentu, 5 až 65 % esteru alifatické kyseliny nebo jeho směsí obecného vzorce I,II,III,IV,V kde m = 4 až 22, n = 0 až 12, p = 1 až 4, a 0,1 až 5 % neionogenního tenzidu obecného vzorce kde R je alkyl o počtu uhlíků 6 až 16 a n = 3 až 15.

Zapojení pro automatické ovládání jednoúčelového vícepolohového stroje s nepřetržitou automatickou dopravou obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226362

Dátum: 01.11.1985

Autori: Smíšek Josef, Kessner Karel

Značky: vícepolohového, jednoúčelového, zapojení, nepřetržitou, automatické, ovládání, automatickou, obrobků, stroje, dopravou

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok 1 ovládací a řídicí části stroje, který je sestaven z ovladačů logických obvodů, je zpětnovazebně připojen jednak blok 2 pohonů a čidel vstupního dopravníku, jednak blok 10 pohonů a čidel výstupního dopravníku a jednak blok 14 vyhodnocování okamžitých stavů všech aktivních uzlů stroje a stavu paměti, který je sestaven ze součinových, součtových porovnávacích obvodů a časových členů. Blok 1 ovládací a řídicí části stroje je připojen na...

Článkové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 217516

Dátum: 01.11.1985

Autori: Strýček Oldřich, Gančo Martin, Varchola Michal, Paciga Alexander

Značky: čerpadlo, článkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti čerpací techniky, zejména článkových čerpadel, a týká se nového řešení převodu kapaliny mezi jednotlivými články čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v novém řešení rozvaděče a převaděče, kdy je namísto běžně užívaných lopatkových převaděčů a rozvaděčů použito bezlopatkových, kanálových rozvaděčů a převaděčů. Dále převod mezi rozvaděčem a převaděčem je proveden axiálními otvory na obvodu radiální stěny tělesa článku.

Zařízení pro vícenásobný protiproudý oplachový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 217515

Dátum: 01.11.1985

Autori: Stručovský Jiří, Nosek Vratislav, Mainer Petr

Značky: oplachový, vícenásobný, protiproudý, systém, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oplachové techniky při chemických a elektrochemických úpravách povrchů. Řeší zařízení vícenásobného protiproudého oplachového systému z hlediska minimalizace spotřeby vody. Minimalizace spotřeby vody je dosahována nahrazením dosavadního kaskádového řazení oplachových jednotek, v nichž průtok oplachové vody probíhá přepady, uspořádáním s nuceným přenosem oplachové vody v dávkách. Tím není z praktického hlediska omezen počet...

Zapojení pro vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 217514

Dátum: 01.11.1985

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel, Jehňata Karel

Značky: vyrovnávací, stavu, vyhodnocení, zapojení, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti. Oborem použiti jsou elektronické číslicové počítače, přídavná zařízení elektronických počítačů, vyrovnávací paměti. Technickým problémem jsou obvody provádějící vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti s nezávislým ukládáním a čtením. Vynález spočívá ve vzájemném zapojení obvodů pro vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti, které umožňují u vyrovnávací paměti s nezávislým zápisem a čtením určit stupeň...

Hřebenové brány s pevným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217149

Dátum: 01.11.1985

Autor: Brzkovský Karel

Značky: pevným, brány, hřebenové, rámem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nahradit stávající energeticky velmi náročnou výrobu hřebů pro jejich tuhé uložení v rámu kováním za tepla konstrukčně jednodušším a z technologického hlediska energeticky méně náročným lisováním za studena. Podstatou vynálezu je rám bran,vytvořený ze,tří nosníků spodního, horního a dalšího podélně a příčně uložených, nosníkových táhel a spojnic. Ve spodním nosníku jsou vytvořeny otvory, do kterých jsou vsazeny hřeby...

Způsob stanovení vlastností pevných, zejména textilních savých materiálů při dynamické interakci s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217148

Dátum: 01.11.1985

Autori: Blaha Jan, Coufal Milan, Franc Jan

Značky: savých, dynamické, kapalinou, zejména, stanovení, interakci, pevných, vlastností, materiálů, textilních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zabývá zkoušením textilních materiálů, obzvláště obvazových materiálů co do jejich savosti a nasávací mohutnosti. Savý materiál se dá alespoň zčásti na sáknout kapalinou obsahující radioaktivní nuklid a pak se v něm zjišťuje distribuce radioaktivních nuklidů změřením hodnoty velikosti odezvy radioaktivního záchytu jak plošnou sondou, tak i dutou sondou a dvojice takto naměřených hodnot velikostí radioaktivních odezev,...

Zapojení reléového bistabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217146

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kováčik Michal

Značky: bistabilního, reléového, zapojení, klopného, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení reléového bistabilního klopného obvodu, jehož základním stavebním prvkem je neutrální relé. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k jednomu vinutí neutrálního relé je přes řídicí kontakt připojen první vývod řídicího zdroje a přes spínací kontakt relé a napájecí odpor první vývod napájecího zdroje. Druhý vývod vinutí relé je přes sériový odpor, který je přemostěn kondenzátorem, připojen k druhým vývodům řídicího a...

Šnekový podavač, například pro dávkovací váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217145

Dátum: 01.11.1985

Autor: Píša Jiří

Značky: podávač, dávkovací, šnekový, váhy, například

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šnekového podavače, například pro dávkovací váhy a řeší úpravu šnekového podavače pro spojení s budičem vibrací pro zlepšení dopravy některých druhů materiálů s nevýhodnými fyzikálními vlastnostmi. Šnekový podavač má šnek spojen s převodovkou a motorem, které jsou pevně uloženy na rámu podavače. Žlab, v němž je uložen šnek, je uložen vůči rámu pružně na přímovodech. Ke žlabu je připevněna aktivní část budiče vibrací.

Způsob vytváření orientované a krystalizací stabilizované struktury syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 217144

Dátum: 01.11.1985

Autori: Konopík Bohumil, Blažek Jiří, Hynek Zdeněk, Vaníček Jiří

Značky: stabilizované, orientované, vláken, syntetických, struktury, krystalizaci, způsob, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob nepřetržité deformace nebo relaxace svazku syntetických vláken mezi dvěma soustavami naháněných galet, kde na dráze mezi oběma soustavami se svazek vláken postupně ohřívá a deformuje na povrchu otočných válců. Účelem vynálezu je zjednodušení technologického postupu dloužení a fixace syntetických vláken. K dosažení optimálních vlastností vláken je nutno zvyšovat počet deformačních zón. Podstata vynálezu spočívá v deformaci...

Liečivý prípravok obsahujúci pentoxifylín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217143

Dátum: 01.11.1985

Autori: Mahrla Zdenek, Martvoň Augustín, Frima Richard, Gattnar Ondrej, Minczinger Štefan

Značky: liečivý, pentoxifylín, obsahujúci, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka perorálneho, kusového prípravku s obsahom pentoxifylínu, ktorý spôsobuje zvýšené prekrvenie v centrálnom a periférnom krvnom riečišti a z ktorého účinná látka je postupne, počas niekoľkých hodín uvoľňovaná. Tento efekt je umožnený použitím novej pomocnej látky kopolymerizátu esterov kyseliny /met- / akrylovej s obsahom kvartérnych amoniových skupín. Uvedenú pomocnú látku obsahuje tak jadro ako i obal obalovanej tablety. Nanáša...

Zapojení redukčního ventilu a s regulovatelným ejektorem do uzavřeného parního okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217129

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kadlec Jan, Kulíšek Radomír

Značky: ejektorem, redukčního, ventilu, parního, zapojení, okruhu, uzavřeného, regulovatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení redukčního ventilu s regulovatelným ejektorem do uzavřeného parního okruhu. Vynález se týká zapojení redukčního ventilu do parního okruhu topné páry, využívající horké páry z kondenzační nádrže. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v přívodu ostré páry je za uzavíracím ventilem zařazen redukční ventil s regulovatelným ejektorem. Regulovatelný ejektor je propojen přes zpětnou klapku s parním pros torem kondenzační nádrže.

Zařízení k tvarování skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217128

Dátum: 01.11.1985

Autori: Petříček Ladislav, Vedral Karel, Hofman Milan

Značky: tvarování, sklenených, zařízení, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tvarování skleněných předmětů. Vynález se týká oboru tvarování skla. Zařízení podle vynálezu řeší odstranění propadlin na roviných loškách výlisků, kterí vznikají v důsledku nerovnoměrného smršťování vlivem teplotního zbytkového gradientu, dodatečným dolisováním potřebného množství skloviny do formy. Tímto dostávají výlisky plně požadované geometrické tvary.

Hubice vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 228300

Dátum: 01.11.1985

Autor: Londzin Tomáš

Značky: vysavače, hubice

Zhrnutie / Anotácia:

Hubice je opatřena přepážkou, dělící vnitřní prostor hubice na prostor pro přívod vzduchu a na prostor odsávací, které jsou vzájemně spojeny štěrbinou, vytvořenou mezi spodním okrajem přepážky s rovinou dosedacích ploch hubice, přičemž náběrový otvor vzduchu je vytvořen ve vrchní části prostoru pro přívod vzduchu a buď přepážka nebo dosedací plochy či ve vzájemné kombinaci jsou stavitelné.

Způsob kmitočtové modulace nosné vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228299

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kokeš Antonín

Značky: způsobu, kmitočtově, modulace, provádění, způsob, zařízení, tohoto, nosné

Zhrnutie / Anotácia:

Průběh napětí nosné vlny je generován v číslicové formě z paměti konstant, adresované čítačem a převáděn na průběh elektrického napětí, Kmitočtové modulace se dosahuje změnou dělícího poměru čítače předřazeného adresovému čítači.

Pracovní podložka, zejména pracovní podložka pro ruční zpracování potravin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228298

Dátum: 01.11.1985

Autor: Mostecká Eva

Značky: zejména, pracovní, potravin, podložka, ruční, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní podložka, zejména pracovní podložka pro ruční zpracování potravin, jejíž pracovní plocha je opatřena vyklenutím. Vyklenutí činí 0,001 až 01, šířky pracovní podložky. Pracovní podložka je ze dřeva nebo jiného vhodného materiálu, s výhodou z hygienicky nezávadného polymeru, například z polyolefinů. Pracovní podložka je využitelná zejména pro ruční přípravu potravin v domácnostech a ve zpracovatelském průmyslu.

Girlandová stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 228297

Dátum: 01.11.1985

Autor: Řiháček Luděk

Značky: girlandová, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce girlandové stolice a řeší problém regulace chodu pásu transportérů a pevnými girlandovými stolicemi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na oba konce lana s nosnými kladkami jsou upevněny hřídele s krajními nosnými kladkami, při čemž na hřídelích jsou upevněna ložiska s objímkami, k nimž jsou otočně uchyceny řídící tyče, připojené k rámu transportéru nebo k regulačním orgánům nebo k servomotorům. Vynález může být...

Zařízení pro ochlazování vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228296

Dátum: 01.11.1985

Autori: Prokeš Václav, Šobr Karel, Bejček František, Peca Petr, Kopřiva Stanislav

Značky: vzorků, ochlazování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno jako přídavní zařízení k vysokoteplotním dilatometrům, kde je potřeba provádět měření i při záporných teplotách. Zařízení sestává z krystalické komory, v níž je svými konci fixována vnitřní trubice s radiálními otvory pro vložení vzorku a která je spojena ohebnou trubicí s vnitřním prostorem Dewarovy nádoby obsahující kapalný dusík.

Zařízení pro testování životnosti svazku vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 228295

Dátum: 01.11.1985

Autori: Prokeš Karel, Vaníček Jiří

Značky: životnosti, vláken, testování, svazků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro testování svazku vláken při kombinovaném namáhání v tahu, ohybu a oděru. Účelem vynálezu je přiblížit podmínky testování životnosti svazku vláken nebo vlákna jeho namáhání při použití ve výrobku. Svazek vláken je veden přes systém volně otočných kladek tak, že dochází k vzájemnému, překřížení vláken. Na jednom konci je uchycen napínacím zařízením, které umožňuje volit předpětí při namáhání. Druhý konec svazku je...

Pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního

Načítavanie...

Číslo patentu: 228294

Dátum: 01.11.1985

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: nárazník, kolejového, zejména, pružný, hutního, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního a jeho účelem je vyřešení zachycení reakčních sil v nárazníku. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pravoúhlé nerovnoramenné páky 1, na čepu 4 uchyceném ve vidlici 2, která je připevněna k rámu vozu. Mezi delším ramenem této páky 1 a rámem jsou vloženy pružiny. Ve volném konci tohoto delšího ramena páky 1 je vytvořen otvor, kterým je prostrčeno táhlo 8 opatřené okem na svém...

Kyanidová lázeň pro vylučování lesklých povlaků zlata, stříbra a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228293

Dátum: 01.11.1985

Autori: Bečka Miloslav, Žabková Milada, Blažek Zdeněk, Kopecký Karel

Značky: vylučování, slitin, zlata, jejich, lázeň, kyanidová, lesklých, stříbra, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Kyanidová lázeň pro vylučování lesklých povlaků zlata, stříbra a jejich slitin, obsahující kyanokomplexy zlata a stříbra, volný kyanid a nejméně jednu na povrchu elektrody aktivní látku, vyznačená tím, že elektrodově aktivní látkou jsou vyšší hydroxyalkenové, hydroxypolyenové a hydroxyalkinové kyseliny s počtem uhlíků v řetězci nejméně C 10 a dále bez omezení, diméry a polyméry od těchto kyselin odvozené s počtem monomerních jednotek 2 až 6,...

Zařízení pro polohování nosiče nástrojů na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 228292

Dátum: 01.11.1985

Autori: Vanžura Jaromír, Švenda Vincenc, Kesl Lubomír

Značky: nástrojů, nosiče, polohování, zařízení, strojích, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro polohování nosiče nástrojů na obráběcích strojích, které bude nenáročné na prostor a při své jednoduchosti bude přesně a spolehlivě plnit svou funkci při optimální životnosti celého zařízení. Podstatou vynálezu je zařízení, jež k polohování nosiče nástrojů využívá činnosti dvou lineárních hydromotorů uspořádaných za sebou a navzájem spojených tělesem s ovládací drážkou se šroubovou a přímou částí....

Zařízení pro svařování tlakem za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 228291

Dátum: 01.11.1985

Autori: Šlouf František, Černý Rostislav

Značky: zařízení, svařování, tlakem, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro svařování mědi a hliníku tlakem za studena. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pevné a pohyblivé svařovací čelisti jsou umístěné mezi osou souměrnosti os obou pěchovacích hydraulických válců a osou druhého pěchovacího hydraulického válce, jehož pěchovací síla je 1,3 až 2,5 krát větší než pěchovací síla druhého pěchovacího hydraulického válce. Velikost obou pěchovacích sil je v obráceném poměru vzdálenosti os...

Způsob povrchové úpravy ocelového tažného válů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228290

Dátum: 01.11.1985

Autor: Teplý František

Značky: způsob, úpravy, povrchové, válu, tažného, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Povrch tažného válu je otryskán ocelovým granulátem o průměrné velikosti zrn 2 mm v případě použití tažného válu pro bavlnu a o průměrné velikosti zrn 1 mm pro umělohedvábné materiály. Po otryskání je povrch tažného válu tvrdě pochromován. Touto následnou operací se zvýrazní drsnost povrchu nárůstem tvrdého chromu, zejména na jednotlivých hrankách v důsledku tzv. hranového efektu.

Zařízení pro dopravu polotovarů ke stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 228289

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kubíček František, Otto Jaroslav

Značky: polotovarů, stroji, zařízení, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu polotovarů ke stroji, zejména polotovarů tvořenými ústřižky tyčí a dopravující polotovary v taktu stroje, které obsahuje soustavu unášečů s příčnými unášecími profily pro jednotlivé polotovary, pohybující se při vzájemných pohybech unášečů z jedněch příčných unášecích profilů do druhých až dospějí do vychystávacího místa stroje, přičemž polotovary jsou v jednotlivých příčných unáčecích profilech při všech fázích přenášení...

Česací lišta pre čištění a rozvolňování textilních materiálů, zejména bavlnářského charakteru u čistírenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228288

Dátum: 01.11.1985

Autori: Chlum Ladislav, Petrák Petr, Leitner Rupert, Strmiska Jindřich

Značky: bavlnářského, čistírenských, česací, rozvolňování, textilních, zejména, čištění, materiálů, lišta, charakteru, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká česací lišty pro čištění textilních materiálů, zejména bavlnářského charakteru u čistírenských strojů, které jsou opatřeny rozvolňovacím válcem, česací lištou a čistícími rošty. Podstatou vynálezu je česací lišta vytvořená jako jednolité těleso 4, na jehož povrchu vystupují řady 9 profilových zubů 5 se zakřivenými čely 6, jejichž výška se ve směru průchodu zpracovávacího materiálu 1 zmenšuje, přičemž zuby 5 tvoří řady 9 skloněné...

Způsob tepelného zpracování střižných a tvářecích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228287

Dátum: 01.11.1985

Autori: Krejčík Jiří, Prikner Otakar

Značky: způsob, tepelného, střižných, nástrojů, zpracování, tvářecích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob tepelného zpracování nástrojů pro snížení deformací po kalení. Je vhodný především pro nástroje typu razníků a matric pro stříhání a tváření forem na plasty a další druhy speciálního nářadí, u kterých je kladen důraz na malé rozměrové změny při tepelném zpracování. Podstata řešení spočívá v tom, že nástroj se před konečným dohotovením tvaru a kalením ohřeje na teplotu v intervalu Ac1 + 30°C až kalicí teplota příslušné oceli...

Dusací zařízení na siláž a senáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 228286

Dátum: 01.11.1985

Autor: Peterka Alois

Značky: siláž, zařízení, senáž, dusací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zintenzivnění dusání píce při senážování a silážování. Uvedeného účinku se dosáhne použitím ocelových nebo jiných kotoučů umístěných na hřídeli s prostupy vymezenými vymezovacími členy. Baterie těchto kotoučů je uložena na rámu. Celé zařízení se pomocí tažného prostředku pohybuje po povrchu naskladňované hmoty.

Sonda pro vyšetřování elektrických vlastností tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228285

Dátum: 01.11.1985

Autori: Neumann Petr, Hrdý Jaroslav

Značky: elektrických, tkání, vlastností, sonda, vyšetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sondu pro vyšetřování elektrických vlastností tkáně vhodnou, pro biologii a lékařství. Sonda je opatřena pevně lnoucí elektricky nevodivou izolací, která vymezuje velikost kontaktní plošky sondy a zabraňuje styku případných tekutin s jinými kovovými částmi sondy než s kontaktní ploškou. Sondu je možno využít pro všechna měření elektrických vlastností tkání v biologii a v lékařství, kde je třeba, aby kontaktní ploška byla definované...

Způsob zpracování kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228284

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kudláček Vladimír

Značky: zpracování, kapalných, odpadů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování kapalných odpadů, látek viskózní, polotuhé nebo pastovité konzistence, vyznačený tím, že se k tomuto odpadu přidá látka organického nebo anorganického charakteru ve formě drti, pilin, vláken, prachu či obrusu s obsahem vlhkosti 1 až 50 %, a po promísení při teplotě místnosti se směs použije jako palivo nebo přísada do keramických surovin, případně kompostů.

Zařízení na kontrolu útkové nitě na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 228283

Dátum: 01.11.1985

Autor: Škop Petr

Značky: zařízení, strojích, nitě, tkacích, útkové, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na kontrolu útkové nitě na tkacích strojích a navíječem, zahrnující fotoelektrické čidlo, které jo připojeno na vyhodnocovací obvod a je umístěno vedle nosiče návinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysílač a přijímač fotoelektrického čidla jsou uspořádány příčně ke spojnici vodicího a záchytného očka.

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228282

Dátum: 01.11.1985

Autori: Uhlíř Pavel, Dvořák František, Maxa Jaroslav

Značky: rozkazovacího, zařízení, bubnu, postrkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží, které obsahuje krycí šablonu přiřazenou k postrkové rohatce a ovládanou pomoct elektromagnetu. Vynález řeší ovládání délky postrku rozkazovacího bubnu, což je provedeno tak, že pohyblivá část elektromagnetu je vybavena snímacím nosem, který dosedá na rozkazovací buben do dráhy, kde jsou podle programu nájezdy s různými výškami a...

Výsuvný kopírovací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 228281

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kříž Ivan

Značky: kopírovací, výsuvný, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvný kopírovací vozík pojízdný po svislých i šikmých plochách k měření jejich geometrických parametrů prostřednictvím elektronických nebo jiných geodetických přístrojů vyznačující se tím, že na ose (2) vodicích koleček (1) je stavitelně upraven alespoň jeden odrazný hranol (4), přičemž osa (2) je prostřednictvím nosného nástavce (13) napojena na výtyčku (15) s měnitelnou délkou.