Archív za 1985 rok

Strana 28

Kloub přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223932

Dátum: 15.11.1985

Autor: Babák Jan

Značky: opěry, sedadla, přestavitelné, kloub

Zhrnutie / Anotácia:

Kloub přestavitelné opěry sedadla opatřený ozubeným kolem s vnějším trochoidním ozubením s počtem zubových sekcí n a ozubeným kolem s vnitřním trochoidním ozubením s počtem zubových sekcí n + 1, jedno z ozubených kol je spojeno s pevnou bočnicí a druhé se sklopnou bočnicí, vzájemná poloha bočnic se nastavuje relativním odvalováním zubů ozubeného kola s vnitřním ozubením po zubech ozubeného kola s vnějším ozubením, vyznačený tím, že jeho...

Způsob přípravy tekutých silikonových kaučuků s nenasycenými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223931

Dátum: 15.11.1985

Autori: Aišman Miloslav, Schätz Miroslav, Hron Petr

Značky: tekutých, přípravy, skupinami, silikonových, nenasycenými, kaučuku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy tekutých silikonových kaučuků s nenasycenými skupinami, vyznačený tím, že se na polydiorganosiloxany obsahující -OH skupiny, např. alfa,omega-dihydroxypolydimetyl- siloxany působí silylaminem obecného vzorce R1R2R3SiNR1R2, kde R1, R2, R3, R1 a R2 znamenají alkyly či alkenyly s 1 až 8 atomy uhlíku, přičemž nejméně jeden substituent R1,R2 nebo R3 musí být alkenyl, s výhodou vinyl.

Způsob úpravy hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223930

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jerman Zdeněk, Kysilka František

Značky: horečnatého, způsob, úpravy, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy hydroxidu hořečnatého před jeho kalcinací vyznačený tím, že se filtrační koláč hydroxidu hořečnatého s vlhkostí 30 až 60 % hmotnosti tvaruje protlačováním přes matrici s otvory o průměru 2 až 35 mm.

Ztužovací pasty pro tužinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223929

Dátum: 15.11.1985

Autor: Sejkora Alois

Značky: pasty, ztužovací, tužinky

Zhrnutie / Anotácia:

Ztužovací pasta pro tužinky, nanášené přímo na špicovou část svršku obuvi, vyznačená tím, že při viskozitě FORD /100/8/20 až 22 °C/ 45 až 50 s sestává ze 24,2 až 31,0 hmotnostních procent akrylonitril-butadien-styrenového terpolymeru, ze 2,0 až 6,0 hmotnostních procent chloroprenového kaučuku, z 0,01 až 0,2 hmotnostních procent kysličníku zinečnatého, z 0,2 až 0,6 hmotnostních procent alkylfenolformaldehydové pryskyřice, ze 45,0 až 57,7...

Zapojení pro bezkontaktní snímání konstantní vzdálenosti středu snímací cívky od řezu u defektoskopických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223928

Dátum: 15.11.1985

Autor: Schmucker Antonín

Značky: snímací, defektoskopických, snímání, konstantní, zapojení, bezkontaktní, řezu, cívky, vzdálenosti, přístrojů, stredu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje snímání konstantní vzdálenosti středu snímací cívky od místa řezu zkoušeného materiálu při nedestruktivním zkoušení materiálů, nezávisle na výrobní rychlosti. Sestává z desítkových čítačů pracujících v kódu BCD, dekodéru z kódu BCD na jedna z deseti, klopných obvodů R-S, hradel NAND, negátorů, převodníku na TTL signál, koncového stupně a výstupního relé. Výhodou zapojení pro bezkontaktní snímání konstantní vzdálenosti středu...

Opěrné brusy pro vedení odlévaného slitku oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223927

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zdeněk Zdenko, Kouřil Vratislav, Suchopárek Jaroslav, Hříbal Vladimír

Značky: oceli, vedení, odlévaného, slitků, opěrné, brusy

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrné brusy pro vedení odlévaného slitku oceli v sekundárním pásmu chlazeném kuželovým nebo plochým rozstřikem chladicí vody, vyznačené tím, že brusy sestávají z nosných lišt (1) a pracovních lišt (3), přičemž pracovní lišty (3) brusů jsou opatřeny výřezy (4) ve střední části a náběhové hrany (5) výřezů pracovních lišt (3) jsou skoseny pod úhlem 30 až 60°.

Způsob čištění 5-fenyl-2-(p-difenylyl)-1,3,4-oxadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223926

Dátum: 15.11.1985

Autor: Žák Bohumil

Značky: čištění, způsob, 5-fenyl-2-(p-difenylyl)-1,3,4-oxadiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění 5-fenyl-2-(p-difenylyl)-1,3,4-oxadiazolu vyznačující se tím, že se čištění provádí metodou sloupcové chromatografie na vhodném nosiči, jako je silikagel, kysličník hlinitý s použitím eluentu, nejlépe slabě polárního rozpouštědla, jako například chloroformu, benzenu, toluenu.

Zapojení pro bezkontaktní přepínání napětí na zadávací potenciometr proudu regulátoru pro pulsní měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 223925

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zborník Jan, Klusák Radimír, Šulc Vladimír

Značky: bezkontaktní, zapojení, napětí, regulátoru, proudu, měnič, přepínání, potenciometr, zadávací, pulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezkontaktní přepínání napětí na zadávací potenciometr proudu regulátoru pro pulsní měnič pohonového elektromotoru elektrického vozidle z režimu jízdy do režimu elektrodynamické brzdy, vyznačující se tím, že na zdroj pomocného stejnosměrného napětí, přivedeného na svorky (1) a (23) je připojen ze svorky (1) první krajní vývod zadávacího potenciometru (17) jednak přes dráhu kolektor-emitor tranzistoru (2) a diodu (4), jednak přes...

Nástřikové ústrojí termoplastického lepidla na napínacím stroji klenků a pat

Načítavanie...

Číslo patentu: 223924

Dátum: 15.11.1985

Autori: Olšák Jan, Stratil Václav

Značky: ústrojí, napínacím, klenků, nástřikové, termoplastického, lepidla, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Nástřikové ústrojí termoplastického lepidla na napínacím stroji klenků a pat, zejména v jeho klenkové části, sestávající z výtlačného válce termoplastického lepidla, jakož i z ovládacího mechanismu, vyznačující se tím, že na pístnici (1) výtlačného válce (2) je zavěšena pomocná dvouramenná páka (3) kloubově spojená jedním ramenem s uzavírací pístnicí (4) uzavíracího válce (5) pevně spojenou s šoupátkem (6) uzamykacího rozváděče (7) a druhým...

Sázecí ústrojí předpěstované sadby se zemním balem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223923

Dátum: 15.11.1985

Autori: Streubel Gerhard, Jelínek Vladimír

Značky: předpěstované, ústrojí, sadby, zemním, sázecí, balem

Zhrnutie / Anotácia:

Sázecí ústrojí předpěstované sadby se zemním balem, sestávající z prstového pásového dopravníku, ústicího do dělené spádové šachty, zasahující mezi bočnice radlice, nacházející se před přítlačnými koly, vyznačující se tím, že k bočnicím (9) pevné přední stěny (8) spádové šachty (7) jsou na spodních koncích připevněny podélné vodicí pruty (10), jejichž volné konce (17) zasahují mezi přítlačná kola (18) a posunovatelná zadní stěna (2) spádové...

Zařízení na ovládání letu podvěsného kluzáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223922

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kilian Pavel

Značky: kluzáku, zařízení, ovládání, podvěsného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání letu podvěsného kluzáku s ovládacím rámem a s radiálně uspořádanými konci křídla, v jejichž flexibilním potahu jsou vějířovitě uspořádány spíry a pod každým koncem křídla na náběžném nosníku podpěra, výkyvná směrem k flexibilnímu potahu, vyznačené tím, že každá podpěra (3) je spřažena s vlastním mechanismem k jejímu výkyvu, spřaženým s ovládačem na ovládacím rámu.

Zámkový systém okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223921

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hanton Alois

Značky: systém, pletacího, zámkový, okrouhlého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zámkový systém okrouhlého pletacího stroje, skládající se z jednotlivých zámkových dílů, přičemž stavitelný nebo pevný stahovač je na spodní části opatřen špičkou, vyznačený tím, že špička (9) na spodní straně stahovače (1) v minimální poloze nastavení zasahuje do průběžné dráhy (5) pletacích jehel (2).

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí, zejména pro povrchové chlazení a chlazení obráběcích a tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223920

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čihák Vladimír, Malypetr Antonín, Bláha Jaromír, Prošek Jaroslav, Sokol Drahoš, Turek Zdeněk

Značky: dekontaminaci, povrchové, obráběcích, emulzí, strojů, kapalin, chlazení, tvářecích, zařízení, zejména, kontinuální, konzervaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí, zejména pro povrchové chlazení a chlazení obráběcích a tvářecích strojů cirkulací pracovního média přes účinnou látku, vyznačené tím, že do cirkulačního okruhu (2) pracovního média, popřípadě do jeho větve, je pomocí připojovacího šroubení (3) zapojena dekontaminační nádoba (1).

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223919

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mostecký Jiří, Švajgl Oldřich, Kiefman Josef, Ježek Jaromír, Gorgoň Oldřich, Pokorný Petr

Značky: elektrostatických, vysoce, obrazů, soustava, elektrografická, látek, disperzní, stabilní, latentních, vyvolávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů na tenkých zinkoxidových vrstvách obsahující nevodivou kapalnou fázi a jemně rozptýlené pigmenty s pojivou vysokomolekulární složkou,vyznačená tím, že se skládá z 0,05 až 0,5 dílu směsi pigmentů o velikosti částic pod 1.10-3, 0,5 až 2 dílů pojivého oleje ve 100 dílech nevodivé kapalné fáze, v níž je 85 až 99 % hmotnosti směsi n-alkanů a...

Bezpečnostní zařízení na frézovacím stroji obvodů podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223918

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hurta Josef, Vavřík Miroslav

Značky: zařízení, obvodů, podešví, bezpečnostní, frézovacím, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení na frézovacím stroji obvodů podešví sestávající z krytu rotačního nástroje a z ovládacího mechanismu vyznačující se tím, že kryt (1) je tvořen segmentem ve tvaru trubky obepínajícím rotační nástroj (11 ), je uložen točně na nosném tělese (3) svislého frézovacího vřetena (4) a je kloubově spojen s jedním koncem jednozvratné páky 12), jejíž druhý konec je spojen s pístnicí (16) ovládacího válce (5) uloženého výkyvně na pevné...

Vibrační pracovní nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223917

Dátum: 15.11.1985

Autor: Svatoš Zdeněk

Značky: vibrační, nářadí, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační pracovní nářadí na hluboké zpracování půdy, sestávající z rámu, ke kterému je třmenem přichycen držák slupice, v jehož přední spodní části je uložena na otočném čepu slupice pracovního nářadí, vyznačující se tím, že zadní část slupice (5) je opatřena ramenem (7), do kterého je uchycena jedním koncem listová pružina (6), jejíž druhý konec je naklouben do držáku (8), ukotveného v držáku (3) slupice (5), nebo rámu (1).

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223916

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jílek Pavel, Novák Emil, Ouhrabka Miloslav

Značky: způsob, přípravy, plynů, aditivum, odsířování, aktivované

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů, vyznačené tím, že sestává z aditiva v pevné formě, tvořeného alespoň jedním oxidem, hydroxidem, uhličitanem, hydrouhličitanem nebo siřičitanem kovu alkalických zemin, a dále z roztoku aktivační látky, kterou je alespoň jedna anorganická nebo organická kyselina nebo jedna sůl silné anorganické nebo organické kyseliny alkalického kovu, amonia nebo kovu alkalických zemin, nebo oxid nebo hydroxid...

Zařízení pro ukládání substrátu do vozových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223915

Dátum: 15.11.1985

Autori: Poláček Jiří, Novotný Jiří

Značky: vozových, jednotek, ukládání, substrátů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání substrátu do vozových jednotek sestávající z dopravníku uspořádaného nad vozovými jednotkami podélně a s jejich pojezdem podélně přestavitelné, vyznačené tím, že dopravník (1) je opatřen výkyvnou tvarovací,radlicí (2) dole zakončenou do stran rozšířeným ústím (21).

Vyhřívaná dělená forma k tvarování termosetických vyztužených plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223914

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pilař Zdeněk

Značky: vyztužených, vyhřívaná, termosetických, tvarování, delená, plastů, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívaná dělená forma k tvarování termosetických vyztužených plastů složená z matrice a patrice, vyznačená tím, že mezi funkční plochou (1) a výplní (2), tvořenou armovanou plastbetonovou hmotou o složeni epoxidová pryskyřice : filtrační písek o zrnitosti 2 mm v poměru 4:1, matrice 1 patrice je pevné uložen elektricky regulovatelný topný systém složený ze sítě odporových, bifilárně vinutých kabelů (7) se silikonovou izolací a opatřený tepelnou...

Způsob výroby Cléve kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223913

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bartoš Arnošt, Mudroch Jaroslav, Nerad Zdeněk

Značky: výroby, kyselin, cléve, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby Cléve kyselin sulfonací naftalenu kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se sulfonace provádí v molárním poměru H2SO4 : naftalenu = 1,05 až 1,55, s výhodou 1,1, vzniklá příměs naftalen-1-sulfonové kyseliny se hydrolyzuje přehřátou vodní parou za vzniku naftalenu a H2SO4, naftalen se z reakční směsi odstraní, zachytí a vrátí do procesu, pak se upraví koncentrace H2O v reakční směsi popřípadě částečným oddestilováním H2O nebo přísadou...

Zapojení pro řízení speciálního stroje s otočnými hlavami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223912

Dátum: 15.11.1985

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Značky: stroje, zapojení, speciálního, otočnými, řízení, hlavami

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení speciálního stroje s otočnými hlavami a s automaticky měnitelným úhlem jejich natočeni při změně obrobku, vyznačující se tím, že na řídicí a ovládací část (1) stroje jsou připojeny zpětnovazebně pracovní jednotky (2) s otočnými vrtacími hlavami a výstup řídicí a ovládací části (1) stroje je připojen na vstup bloku (3) předvolby typu a velikosti obrobku, na nějž jsou připojeny bloky (4) pamětí úhlů natočení otočné vrtací...

Způsob a zařízení k měření rozdělovacích koecifientů uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223911

Dátum: 15.11.1985

Autor: Vejrosta Jiří

Značky: rozdělovacích, způsob, uhlovodíku, zařízení, koecifientů, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření rozdělovacích koeficientů uhlovodíků v systémech plyn-vodní kapalná fáze definovaných poměrem koncentrací složky v kapalné a plynné fázi, vyznačený tím, že kapalná vodní fáze se sytí kontinuálně plynnou směsí látek, jejichž rozdělovací koeficient se stanovuje až do dosažení rovnovážného stavu, poté se část roztoku podrobí extrakci sorbentem, načež se sorbované látky převádějí do plynné fáze a analyzují.

Způsob injektáže konstrukcí a horninových masivů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223910

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čermák František, Weiss Vladimír, Zajíček Václav, Weissová Věra

Značky: masivů, provádění, injektáže, způsob, konstrukcí, horninových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob injektáže konstrukcí a horninových masívů injektážními látkami, vyznačující se tím, že se injektážní látka vhání do injektovaného místa v plynném stavu.

Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovaných obrobků ozubených kol a jiných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223909

Dátum: 15.11.1985

Autori: Smrž Jan, Pražský Bořivoj

Značky: vzhledem, nástroji, předpracovaných, obrobků, ozubených, způsob, broušení, ustavení, jiných, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ustavení obrobku vzhledem k nástroji při broušení předpracovaných obrobků ozubených kol a jiných profilů odvalovacím způsobem s brousicím šnekovým kotoučem, kde se broušení provádí svislými zdvihy nebo radiálním zápichem, vyznačený tím, že předpracovaný obrobek (1) se ustaví s uvolněnou kinematickou vazbou otočně, ale axiálně neposuvně a se stanovenou vůlí osové vzdálenosti obrobku (1) a brousicího kotouče (5), kde vzájemným po hybem s...

Tříkontaktní mžikový přepínač s kyvnými ovládacími a otočnými pracovními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 223908

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hnát František

Značky: pracovními, mžikový, přepínač, magnety, kyvnými, ovládacími, tříkontaktní, otočnými

Zhrnutie / Anotácia:

Tříkontaktní mžikový přepínač s kyvnými ovládacími a otočnými pracovními magnety, sestávající z permanentních magnetů, kontaktů, držáků ovládacích a držáků pracovních magnetů, vyznačující se tím, že ovládací magnety (1) jsou upevněny v držáku (8) ovládacích magnetů opatřeného hřídelí (9) a ovládačem (3) se zarážkami (4), přičemž pracovní magnety (2) a pohyblivé kontakty (5) jsou připevněny v otočných držácích (7) pracovních magnetů proti...

Způsob výroby kloboučníckých plstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223907

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šmíd Zdeněk, Grossmann Otto, Kosla Adolf

Značky: způsob, kloboučnických, plstí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kloboučnických plstí valchováním, obsahujících směs přírodních živočišných a syntetických vláken, vyznačený tím, že klobouková směs se vytvoří přidáním 3 až 40 % hmot. kopolymerních vláken z 85 % vinylchloridu a 15 % vinylacetátu do přírodních srstí, potom se zpracuje valchováním při teplotě 40 až 98oC.

Způsob výroby velkoplošného etalonu radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 223906

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dryák Pavel

Značky: radioaktivity, etalonu, velkoplošného, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošného etalonu radioaktivity, vyznačený tím, že homogenní směs epoxidové pryskyřice, ředidla a vodného roztoku radioaktivní látky se odlévá a polymerizuje ve vrstvě 1 až 5 mm na hladině rtuti v odlévací nádobě.

Vstřikovač pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223905

Dátum: 15.11.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: vstřikovač, vznětové, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Vstřikovač pro vznětové motory, jehož diferenciální jehla, zalapovaná svým větším průměrem do tělesa a spočívající svým kuželovitě zakončeným menším průměrem v sedle nad výstřikovými otvory, s přívodem vytlačovaného paliva do prostoru mezi sedlo a spodní konec zalapované části diferenciální jehly, je tlačena do sedla pružným elementem, skládajícím se z ocelové pružiny a kapalného paliva vyplňujícího dokonale uzavřený prostor nad zalapovanou...

Spínací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 223904

Dátum: 15.11.1985

Autor: Luňák Jaroslav

Značky: mechanismus, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací mechanismus pro spínače elektrických proudů a napětí, u nichž jsou dvojice pevných kontaktů zakotveny ve dně skřínky tak, že dotykové body na koncích těchto kontaktů jsou rozdílně vzdáleny od středu skřínky a spínány páskovým pohyblivým kontaktem a vytvarovaným příčným žlábkem, přičemž střední část dna skříňky mezi pevnými kontakty je zvýšena, vyznačený tím, že na obou koncích střední části dna (32) jsou vytvarovány výstupky (31) a...

Uložení nosné konstrukce mostu o více polích

Načítavanie...

Číslo patentu: 223903

Dátum: 15.11.1985

Autori: Chlup Zdeněk, Kleisner Zdeněk, Stráský Jiří

Značky: uložení, mostů, nosné, polích, více, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení nosné konstrukce mostu o více polích vyznačující se tím, že každé běžné mostní pole (1) i mostní pole pro rozštěp (2) komunikací je uloženo na třech podporách s ložiskem (3), přičemž podpory s ložiskem (3) jsou soustředěny v trojicích (4) podpor, případně dvojicích (5) podpor při sousedních okrajích mostních polí.

Směs pro výrobu flexibilních formovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223902

Dátum: 15.11.1985

Autori: Starý Miroslav, Vašátko Eduard

Značky: prvků, formovacích, směs, výrobu, flexibilních

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro výrobu flexibilních formovacích prvků, vyznačená tím, že sestává z 20 až 75 hmot. dílů ataktického polypropylenu a 25 až 80 hmot. dílů parafinu a/nebo stearinu.

Uložení saní přesuvného stojanu na vedení vodorovného lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223901

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubečka Stanislav, Janča Bohumil, Sláma Pavel

Značky: stojanu, sání, lože, vedení, přesuvného, vodorovného, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení saní přesuvného stojanu na vedení vodorovného lože těžkých obráběcích strojů, s nepředepínatelnými valivými hnízdy v tomto uložení, vyznačené tím, že na každé straně lože (2) je mezi dvěma krajními valivými hnízdy (3) uspořádáno na pružné desce (5) ještě třetí valivé hnízdo (4), přičemž krajní valivá hnízda (3) jsou na stranách odvrácených od vodicí plochy lože (2) opatřena příložkou (8), která je prostřednictvím kuličky (10) mezi...

Způsob výroby N-benzoylovaných thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245088

Dátum: 13.11.1985

Autor: Mikota František

MPK: C07C 157/12

Značky: způsob, n-benzoylovaných, výroby, thiomočovin

Text:

...jiným syntézám.Výchozí produkty, acetylthiomočoviny, se získávají acetylací příslušných thiomoěovin acetanbydridem.1,18 g N-aoetylthiomnočovviny, 1,41 g benzoylchlorldu a 20 ml sušeného acetonu bylo vařeno na vodní lázni po dobu 2,5 hodiny. K vrouci směsi se přidává aceton, který současně se vznikajícím aoetyichloridem oddestilovávä. Celkové množství »odebraného kondenzátu je 170 ml. Po 2,5 hodinách zahřívání zastaveno a objem reakční směsi...

Vysoce koncentrovaný avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245082

Dátum: 13.11.1985

Autori: Sýkora Dalibor, Frumar Miloslav, Vleek Miroslav, Sýkorová Ilona

MPK: D06M 13/46

Značky: vysoce, avivážní, koncentrovaný, prostředek

Text:

...vody, menší objem výrobků a tím i ulehčení manipulace,menší dávkovaní prostředku.~Porovnání vlastností jednotlivých složek avivážního- prostředku se synergickou směsi podle příkladů vynálezu a s Ikomerčním avivážním prostředkem dokumentuje tabulka.Antistatický účinek se hodnotí podle velikosti povrchového odporu upravených tkanin. Povrchový odpor se stanoví na teraohnnnetrtl TERALIN Ill fa Statron, NDR Lloplněnéní nerezovou nožovou sondou ve...

Způsob čištění anorganických nebo organických solí kyseliny 7-(1H-tetrazol-1-yl)-acetamidocefalosporanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245076

Dátum: 13.11.1985

Autori: Javorská Jana, Forman Zdenik Bílovice Nad Svitavou

MPK: C07D 501/34, C07D 501/12

Značky: organických, kyseliny, anorganických, způsob, 7-(1h-tetrazol-1-yl)-acetamidocefalosporanové, čištění, solí

Text:

...vynálezu popsuný na příkladech. Tyto příklady bliže objasňují některé možnosti čistění sloučeniny vzorce I,aniž by rozsah vynálezu jakkoliv omezova ly. Príklad 1V 50 ml bezvodého acetonu. se suspendovalo 4,38 ,g 0,01 mol surového triethylamoniové soli kyseliny 7-lH-tetrazol-lyl-acetamidocefalosporanové a ke směsi se pridalo 4,2 g sušeného katexu styrén-divínyibenzenového typu V H-cyklu zn. Dowex 50 W 8. Po 30 minutách míchání, když pH...

Spôsob výroby organických peroxidov a/alebo ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245074

Dátum: 13.11.1985

Autori: Hickl Jioí, Hrubý Oldoich, Šmidák Štipán, Doímal Jindoich

MPK: C07C 179/14

Značky: zmesí, výroby, organických, peroxidov, spôsob

Text:

...Podmienky syntézy prakticky vylučujú riziko vzniku havarijných stavov.Vyrobený produkt je velmi lahko oddelitelný od matečného lúhu jednoduchou filtráciou. získaný vlhký sypaný substrát po prípadnom premytí vodou je možné buď okamžite použit v- polymerizácii, alebo uložit na sklad.Organický peroxid, vyrobený podľa tohoto postupu., je zvlášť vhodný pre použitie v takých podmienkach, kde nie je na závadu vlhkost v ňom prítomná. Typické...

Podlahoviny z mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 245073

Dátum: 13.11.1985

Autori: Stupka Pavel, Král Jan, Preisler Vlastimil

MPK: C08L 27/06, B32B 27/30

Značky: mäkčeného, podlahoviny

Text:

...nízku nasiakavost aj pri použití časti emulzného PVC, ak jeho podiel nepresahuje 40 0/0 celkového obsahu PVC. stabilizačný systém davkovaný v množstve O,5 až 5 hmot. hmotnosti PVC kiompozície je zložený z 20 až 70 hmot. dielov dialkylcínkarboxylátu a/alebo DIJOV-IIHÍÝCÍI solí anorganických .alebo organických kyselín, napr. dibázického stearamu olovnatéhlo,dibázického ftalátu -olovnatého, tríbázi-ckéhosíranu olovnatéłno, dibázického foistitu...

Spôsob prípravy 11- až 66 %-ných vodných roztokov solí 1,2-etán-bis-ditiokarbamovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245072

Dátum: 13.11.1985

Autori: Horina Rudolf, Kára Jan, Smutný Lubomír, Valenta Svatopluk

MPK: A01N 47/14, C07C 155/06

Značky: spôsob, přípravy, roztokov, solí, 1,2-etán-bis-ditiokarbamovej, ných, vodných, kyseliny

Text:

...pripada 2,01 až 2,35 molu sirouhlika a 1,95 až 2,40 mólu amoniaku, hydroxidu sodného alebo bydroxidu draselného, alebo 0,98 až 1,27 molu uhličitanu sodného alebo uhličitanu draselného, alebo 0,98 až 1,90 mólu hydrogénuhličitanu horečnatébo, uhličitanu horečnatého, hydroxidu alebo oxidu horečnatého,reakčné prostredie obsahuje 34 až 89 hmotnostných percent vody, stredná doba zotrvania reakčnej zmesi v reakčnom prostredí je 9,0 . 102 až 21,6....

Zapojenie pre automatické plnenie pohára v stomatologických súpravách

Načítavanie...

Číslo patentu: 244988

Dátum: 13.11.1985

Autori: Macniv Georgij Ivanovie, Orlov Viktor Alexaddovie

MPK: A61C 17/00, A61C 19/00, A61C 1/02...

Značky: plnenie, pohára, automatické, stomatologických, zapojenie, súpravách

Text:

...ventil 8, pričom jeho druhý koniec je zapojený do prvého uzla 9, clo ktorého je zapojená výstupná elektróda prvého spinacieho prvku li a zároveň výstupná elekróda druhého spínacieho prvku 7.Vstupná elektróda prvého spínacieho prvku 6 je spojená so vstupnou elektródou druhého spínacieho prvku 7 v druhom uzle 10,.ktorý je spojený s druhým vstupom 12 zapojenia, ku ktorému je pripojený druhý pól zdroja 1 napätia a zároveň stredná svorka...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 244985

Dátum: 13.11.1985

Autori: Finagin Petr Michajlovie, Potapov Ivan Nikolajevie, Daneenko Valentin Nikolajevie, Kobikov Sergej Igorevie, Komarov Alexadd Nikolajevie

MPK: A01N 31/02

Značky: lykožrúta, smrekového, vábenie, prostriedok

Text:

...ipsdienol a trans-verbenoi, ktorý za účelom zvýšenia účinnosti obsahuje ešte- ,B-ketobutanol, 3-epoxybután-Z-ol, Z-metyl-Z-epoxypropanol. citronellol a tažké frakcie éterických olejov zo smreka. Vábivý účinok zmesi 2-metyl-3-butén-Z-olu s (S-cis-verbeno 1 em. je možné zvýšiť aj pridaním xylénu.Teraz sa zistilo, že na vábenie lykožrúta smrekového, Ips typographus, je vhodný prostriedok podľa vynálezu pozostávajúci z SJ-cis-verbenolu,...