Archív za 1985 rok

Strana 25

Zařízení k dávkování jemně zrnitých hmot v proudu plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 220352

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kodrle Luděk, Varta Jiří

Značky: proudu, zařízení, media, dávkování, zrnitých, plynného, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění pravidelného, rovnoměrného a bezporuchového dávkování materiálu ze zásobníku v proudu plynného média do spotřebiče, jímž je například konvertor na výrobu oceli. Uvedeného účelu se dosáhne napojením zdroje (14) plynného média na hlavní potrubí, na němž jsou za sebou uspořádány plynový měřič (15), plynový regulátor (16) a první uzavírací ventil (13), za nímž je umístěna odbočka prvního odbočného potrubí a druhého...

Prefabrikovaná variabilní mostní římsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 220351

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zelenka Otakar, Ledvina Luděk, Klimeš Miroslav

Značky: mostní, římsa, prefabrikovaná, variabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká variabilní mostní římsy, určené pro různé šířkové úpravy vozovek, umožňující v příčném profilu libovolnou vzdálenost nebo sklon mezi krycí deskou a obrubníkem a libovolnou úpravu svodidlovým zábradlím nebo svodidlem, případně zábradlím. Mostní římsa sestává z krycí desky a obrubníku, které jsou navzájem spojeny distančními ocelovými profily. Konstrukce je zakotvena v nosné mostní konstrukci. Svodidlové zábradlí nebo svodidla je...

Zařízení pro zužitkování kondenzační vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220350

Dátum: 15.11.1985

Autori: Csorba István, Vajdovich György

Značky: kondenzační, zužitkování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zužitkování kondenzační vody vznikající z horké páry v objektech manipulujících s oleji a ohrožené znečištěním olejem a tepelné energie této kondenzační vody, sestávající ze sběrného potrubí spojujícího jednotlivá potrubí pro kondenzační vodu, ze sběrné nádrže, z přístroje pro kontrolu obsahu oleje v kondenzační vodě, z magnetických ventilů, z čerpadla a z dalších potrubí, vyznačující se tím, že sběrné potrubí (2a) je rozvětveno na...

Způsob výroby bazicky subtituovaných fenylacetonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220349

Dátum: 15.11.1985

Autori: Siegel Hardo, Geiss Karl-heinz, Kastner Gerhard

Značky: způsob, výroby, bazicky, subtituovaných, fenylacetonitrilů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných fenylacetonitrilů obecného vzorce I v němž R1, R2 a R3 znamenají atomy vodíku, trifluormethylové skupiny nebo alkoxyskupiny s 1 až 3 atomy uhlíku, R4 a R5 znamenají alkylové skupiny s 1 až 3 atomy uhlíku, R6 a R7 znamenají alkoxyskupiny s 1 až 3 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se na aldehyd obecného vzorce II v němž R1, R2, R3 a R4 mají shora uvedený význam, působí 0,8 až 1,5 ekvivalentu aminu obecného...

Povlaková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 220348

Dátum: 15.11.1985

Autori: Backhouse Alan James, Palluel Auguste Louis Lucien

Značky: povlaková, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Povlaková hmota, vyznačená tím, že obsahuje (A) akrylový filmotvorný polymer, odvozený od alespoň jednoho alkylesteru kyseliny akrylové nebo metakrylové, popřípadě ve směsi s jinými ethylenicky nenasycenými monomery, (B) těkavé kapalné organické rozpouštědlo polymeru (A), (C) mikročástice zesítěných adičních polymerů, vyrobitelné disperzní polymerací ethylenicky nenasycených monomerů v alifatické uhlovodíkové kapalině, která je rozpouštědlem...

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-ethylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220347

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bruderer Hans, Pfister Rudolf, Fischli Albert Eduard

Značky: jednotných, způsob, opticky, 1-fenyl-2-cyklohexen-1-ethylaminu, derivátů, racemických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických a opticky jednotných derivátů 1-fenyl-2-cyklohexen-1-ethylaminu obecného vzorce I v němž R1 znamená hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky použitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se kvartérní amoniová báze nebo odpovídající kvartérní amoniová sůl obecného vzorce VII v němž R1 má shora uvedený význam a X znamená hydroxyskupinu nebo aniont soli, například...

Způsob přípravy krystalického cimetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220346

Dátum: 15.11.1985

Autori: Honkanen Erkki Juhani, Kairisalo Pekka Juhani

Značky: přípravy, cimetidinu, způsob, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy cimetidinu, který spočívá v reakci N-kyano-N´-methyl-N´´-(2-merkaptoethyl)guanidinu se 4-halogenmethyl-5-methyl-1H-imidazolem ve vodě nebo v prostředí obsahujícím vodu při pH v rozmezí od 8,0 do 9,5. Čistý cimetidin krystaluje z reakční směsi ihned bez nutnosti provádět další kroky s výtěžkem vyšším než 70 %.

Způsob výroby 2-methylthio-4-aminopyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220345

Dátum: 15.11.1985

Autori: Antončič Ljubo, Urbanc Milka

Značky: 2-methylthio-4-aminopyrimidinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-methylthio-4-aminopyrimidinu vzorce I vyznačující se tím, že se 2-methylthio-4-chlor-5-ethoxykarbonylpyrimidin vzorce II nechá reagovat při teplotě místnosti s ethanolovým roztokem amoniaku, vzniklý 2-methylthio-4-amino-5-ethoxykarbonylpyrimidin vzorce III se hydrolyzuje v alkalickém prostředí při teplotě v rozmezí 60 až 100 °C, načež se vzniklý 2-methylthio-4-amino-5-karboxy-pyrimidin vzorce IV dekarboxyluje v přítomnosti...

Způsob výroby nových derivátů naftyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220344

Dátum: 15.11.1985

Autori: Najer Henry, Dupont Régis, Le Plessis-robinson, Morel Claude Constant Henri, Koletar Gabor Istvan, Guidicelli Don Pierre René Lucien, Lefevre Jean-pierre Gaston

Značky: derivátů, způsob, naftyridinu, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů naftyridinu obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, 2-oxopropylovou skupinu, 2-hydroxypropylovou skupinu, 3-oxobutylovou skupinu, 3-hydroxybutylovou skupinu, cyklopropylmethylovou skupinu, benzylovou skupinu, halogenbenzylovou skupinu, s výhodou fluorbenzylovou nebo chlorbenzylovou skupinu, acetylovou skupinu, cyklopropylkarbonylovou skupinu, benzoylovou skupinu...

Způsob výroby nových derivátů imidazochinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220343

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kaiser Ado, Chodnekar Madhukar Subraya, Kienzle Frank

Značky: nových, derivátů, způsob, imidazochinazolinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů imidazochinazolinu obecného vzorce I v němž R1, R2 a R3 znamenají vodík, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R4 a R5 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich tautomerů, jakož i fyziologicky použitelných adičních solí těchto sloučenin s kyselinami, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II ve kterém R1 až R5 mají...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220342

Dátum: 15.11.1985

Autori: Behrenz Wolfgang, Naumann Klaus, Homeyer Bernhard, Fuchs Rainer, Hagemann Hermann, Hammann Ingeborg, Lantzsch Rienhard

Značky: insekticidní, akaricidní, výroby, složky, prostředek, účinné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden ester 3-(2-chlor-3,3,4,4,4-pentafluor-1-butenyl)-2,2- dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo kyanoskupinu, a R2 znamená fenylovou skupinu substituovanou difluormethylendioxyskupinou, pentafluorfenylovou skupinu nebo 3-fenoxy-4-flulorfenylovou skupinu.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220341

Dátum: 15.11.1985

Autori: Krämer Wolfgang, Frohberber Paul-ernst, Knops Hans-joachim

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát aminopropanolu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají alkylovou skupinu s až 4 atomy uhlíku a kromě toho společně s atomem dusíku, na který jsou vázány, znamenají následující skupiny dále pak, když R4 znamená skupiny -O-CO-R4, -O-CO-NHR6 nebo -O-Si(CH3)3, znamenají také skupinu přičemž tyto čtyři uvedené heterocyklické kruhové systémy mohou...

Způsob výroby nových derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220340

Dátum: 15.11.1985

Autor: Derungs Romano

Značky: výroby, nových, způsob, derivátů, imidazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů imidazolu obecného vzorce I v němž X znamená vodík nebo n-alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a Y znamená skupinu vzorce Y1 v němž R1, R2 a R3 znamenají vodík, fluor, methoxyskupinu nebo dva sousedící zbytky R1, R2 nebo R3 znamenají společně methylendioxyskupinu, jakož i jejich fyziologicky použitelných solí, vyznačující se tím, že se na thiepinoimidazol obecného vzorce II v němž X a Y mají shora uvedený...

Způsob výroby nových derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220339

Dátum: 15.11.1985

Autor: Derungs Romano

Značky: výroby, derivátů, nových, imidazolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů imidazolu obecného vzorce I v němž X znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená síru, sulfinylovou skupinu nebo sulfonylovou skupinu a Z znamená thienylovou skupinu nebo skupinu obecného vzorce Z´ přičemž R1, R2 a R3 znamenají vodík, methylovou skupinu, fluor, hydroxyskupinu, methoxyskupinu, methylthioskupinu neb dva sousední zbytky R1, R2 a R3 společně znamenají methylendioxyskupinu nebo...

Způsob barvení polyolefinových vláknitých materiálů popřípadě ve směsi s polyamidovým vláknitým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220338

Dátum: 15.11.1985

Autori: Abeta Sadaharu, Hashizume Shuhei, Ohmae Tadayuki, Nishibara Hajime

Značky: materiálů, vláknitých, směsi, polyamidovým, barvení, materiálem, způsob, vláknitým, polyolefínových, popřípadě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení polyolefinových vláknitých materiálů, při kterém se uvádí polyolefinový vláknitý materiál, získaný zvlákňováním taveniny směsi krystalického polyolefinu a hmotnostně 0,1 až 30 %, vztaženo na hmotnost polyolefinu, kopolymeru ethylenu a aminoalkylakrylátu obecného vzorce kde znamení R1 atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 a R3 každý atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a n celé číslo 1 až 4, nebo směsný...

Nosič vedení energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220337

Dátum: 15.11.1985

Autor: Moritz Werner

Značky: vedení, energie, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič vedení energie k umístění mezi pohyblivým spotřebičem a pevnou přípojkou, sestávající z úzkých trubkových článků s dorazy směřujícími ven a z širokých trubkových článků s dorazy směřujícími dovnitř, které zapadají do sebe a dají se vzájemně zahnout pouze v jednom směru, přičemž úzké trubkové články mají ve střední rovině průběžný dorazový kroužek, na jehož obou stranách směrem k vnějším dorazům jsou vytvořeny žlábky pro dorazy širokých...

Způsob výroby nových guanidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220336

Dátum: 15.11.1985

Autori: George Thomas, Dave Krishna

Značky: guanidinových, nových, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nových guanidinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Ph znamená fenylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovou skupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku v alkylové části, halogenem, trifluormethylovou skupinou, aminoskupinou, alkylaminoskupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku nebo dialkylaminoskupinou obsahující v každé alkylové části vždy nejvýše 4...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220335

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: způsob, merkaptoimidazolu, nových, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž alespoň jeden ze zbytků R1 a R2 znamená nesubstituovanou thienylovou nebo pyridylovou skupinu a druhý znamená popřípadě nižší alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem substituovanou fenylovou skupinu, R3 znamená vodík nebo nižší alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R4 znamená popřípadě v poloze vyšší, než je poloha ? hydroxyskupinou, nižší alkoxyskupinou s...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220334

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: merkaptoimidazolu, výroby, nových, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž alespoň jeden ze zbytků R1 a R2 znamená nesubstituovanou thienylovou skupinu, pyridylovou skupinu nebo 1-oxidopyridylovou skupinu a druhý znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, n znamená číslo 1 nebo 2, a R, znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich adičních solí s kyselinami,...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220333

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: merkaptoimidazolu, nových, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají thienylovou skupinu nebo jeden ze zbytků R1 a R2 znamená thienylovou nebo pyridylovou skupinu, a druhý z těchto zbytků znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, R3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n znamená číslo 0 nebo 2, a R4 znamená alkenylovou skupinu s...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220332

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ferrini Pier Giorgio, Göschke Richard

Značky: derivátů, způsob, výroby, nových, merkaptoimidazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž jeden ze zbytků R1 a R2 znamená nesubstituovanou thienylovou skupinu nebo pyridylovou skupinu a druhý z těchto zbytků znamená popřípadě nižší alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem substituovanou fenylovou skupinu, a R4 znamená nižší alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se nechá reagovat...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220331

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: výroby, nových, merkaptoimidazolu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž jeden ze zbytků R1 a R2 znamená zbytek thienylový nebo pyridylový a druhý znamená zbytek fenylový, thienylový nebo pyridylový, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II v němž R1 a R2 mají shora uvedený význam, nebo její sůl, jako sůl s alkalickým kovem, s ethylenoxidem, a popřípadě se získaná volná...

Způsob výroby 11ß-hydroxysteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220330

Dátum: 15.11.1985

Autori: Petzoldt Karl, Annen Klaus, Laurent Henry

Značky: výroby, způsob, 11ß-hydroxysteroidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 11?-hydroxysteroidů podle vynálezu spočívá v tom, že se při hydroxylaci vychází z 11-desoxysteroidů a tyto se fermentují kulturou hub druhu Curvularia. Vynález spadá do oblasti chemie steroidů.

Způsob ohýbání plechů a zařízení k provádení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220329

Dátum: 15.11.1985

Autor: Zeman Hans

Značky: provádění, plechů, způsob, ohýbání, zařízení, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ohýbání plechů s tvarovým profilem probíhajícím v jednom směru, například plechů s lichoběžníkovým nebo pravoúhlým profilem. Aby se dosáhlo průmyslového ohýbání těchto plechů bez snížení jejich pevnosti, vytvoří se v plechu během ohýbání podélné žlábky, alespoň v oblasti pěchování materiálu, nastávajícího při ohýbání, to je v oblasti tlakových napětí, případně se již existující žlábky zvětší. K provádění způsobu podle...

Způsob výroby mikročástic zesítěných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220328

Dátum: 15.11.1985

Autori: Backhouse Alan James, Palluel Auguste Louis Lucien

Značky: mikročástic, způsob, polymerů, výroby, adičních, zesítěných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mikročástic zesítěných adičních polymerů, zahrnující disperzní polymeraci ethylenicky nenasycených monomerů v alifatické uhlovodíkové kapalině, která je rozpouštědlem monomerů avšak zároveň nerozpouštědlem vytvářeného polymeru, v přítomnosti stabilizátoru disperze, jehož molekuly obsahují alespoň jednu polymerní složku, která je solvatovatelná uhlovodíkovou kapalinou a alespoň jednu jinou složku, která není solvatovatelná...

Způsob výroby nových guanidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220327

Dátum: 15.11.1985

Autori: George Thomas, Dave Krishna

Značky: způsob, derivátů, guanidinových, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových guanidinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Ph znamená fenylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovou skupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, halogenem, trifluormethylovou skupinou, aminoskupinou, alkylaminoskupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku nebo dialkylaminoskupinou obsahující v každé alkylové části vždy...

Prostředek s herbicidním, fungicidním, růstově regulačním a defoliačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220326

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rusch Reinhart, Krüger Hans-rudolf, Baumert Dietrich, Arndt Friedrich

Značky: defoliačním, regulačním, růstově, prostředek, herbicidním, fungicidním, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s herbicidním, fungicidním, růstově regulačním a defoliačním účinkem, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát amidu kyseliny 1,2,3-thiadiazol-5-karboxylové obecného vzorce ve kterém R1 značí methylovou skupinu, R2 značí acetylovou, chloracetylovou, propionylovou, valeroylovou, cinnamoylovou, cyklohexylkarbonylovou, dichlorfenoxyacetylovou, benzylovou, halogenbenzoylovou, dichlorbenzoylovou nebo...

Způsob spojování klínu s pleteným výrobkem válcovitého tvaru, zejména u dámských punčochových kalhot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220325

Dátum: 15.11.1985

Autor: Gazzarini Vinicio

Značky: kalhot, tohoto, klínu, tvaru, punčochových, způsobu, válcovitého, zejména, dámských, pleteným, způsob, výrobkem, zařízení, spojování, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování klínu s pleteným výrobkem válcovitého tvaru, zejména u dámských punčochových kalhot, vyznačující se tím, že se výrobek nesešitý v místě klínu položí na dutou podpěru, na jejímž obvodu se upne napnutý kraj nesešité části výrobku, pas s nohavicemi se pneumaticky provleče dutou podpěrou a obrátí naruby, na napnutý okraj výrobku se přiloží a přitlačí klín, pletenina napnuté části výrobku a klínu přesahující z vnější strany sešívací...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220324

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: derivátů, způsob, merkaptoimidazolu, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž alespoň jeden ze zbytků R1 a R2 znamená thienylovou skupinu nebo pyridylovou skupinu, a druhý znamená popřípadě fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, R3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 a 4 atomy uhlíku, a R4 znamená popřípadě fenylovou skupinou nebo v poloze vyšší než v poloze a hydroxyskupinou,...

Spřádací rotor z oceli pro stroje na předení s volným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220323

Dátum: 15.11.1985

Autori: Goebe Fritz, Stähli Gustav, Stalder Herbert

Značky: koncem, stroje, rotor, volným, předení, oceli, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřádacího rotoru pro stroje na předení s volným koncem k výrobě příze ze střížových vláken, s tenkostěnnou rotorovou stěnou, opatřenou v místě největšího vnitřního průměru spřádacího rotoru sběrnou drážku pro vlákna. Podstatou vynálezu je, že rotorová stěna je v omezené zóně, v níž je umístěna sběrná drážka, zakalena.

Způsob termochemického odokujňování kovového obrobku a přístroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220322

Dátum: 15.11.1985

Autor: Fuhrhop Ronald Elmer

Značky: provádění, obrobků, kovového, termochemického, odokujňování, prístroj, tohoto, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob termochemického odokujňování kovového obrobku, při kterém se to místo na povrchu tohoto obrobku, kde má začít odokujňovací reakce, předehřeje na zápalnou teplotu místa obrobku v kyslíku tím, že se na toto předehřívané místo směruje dodatečně smíšený předehřívací plamen, který se vytvoří vypouštěním nejméně jednoho proudu předehřívacího topného plynu a nejméně jednoho proudu předehřívacího okysličovacího plynu, a že se proud...

Válec pro zpracování pásů materiálu tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220321

Dátum: 15.11.1985

Autor: Appenzeller Valentin

Značky: válec, tlakem, materiálů, pásu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válce pro zpracování pásů materiálu tlakem s pevným jádrem, které je obklopeno otočným dutým válcem, upraveným s vůlí vzhledem k jádru, a u něho jsou mezi dutým válcem a jádrem upravena podélná a koncová těsnění, která utěsňují podélnou komoru, plnitelnou tlakovou tekutinou, a se zařízením pro odvádění tlakové tekutiny z meziprostoru mezi jádrem a dutým válcem. Úkolem vynálezu je snížit tření tlakové tekutiny při vysokých...

Způsob výroby nových N-(fenylhydroxyalkyl)aminoalkylheterocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220320

Dátum: 15.11.1985

Autori: Reichl Richard, Mentrup Anton, Renth Ernst Otto, Traunecker Werner, Schromm Kurt, Hoefke Wolfgang

Značky: způsob, výroby, n-(fenylhydroxyalkyl)aminoalkylheterocyklů, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových N-(fenylhydroxyalkyl)aminoalkylheterocyklů obecného vzorce I, uvedeného v definici předmětu vynálezu, redukcí odpovídající ketonické sloučeniny obecného vzorce III, uvedeného v definici předmětu vynálezu, na odpovídající hydroxysloučeninu vzorce I. Nové sloučeniny podle vynálezu jsou například cennými léčivy. Výhodné je jejich použití jako antihypertonik, broncholytik, činidel napomáhajících průtoku krve cévami a činidel s...

Prostředek pro stanovení přítomnosti kyseliny askorbové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220319

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rupchock Patricia Ann, Morris David Alexander Nathaniel, Skarstedt Mark Theofil

Značky: prostředek, askorbové, stanovení, kyseliny, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro stanovení přítomnosti kyseliny askorbové v testovaném vzorku, vyznačený tím, že sestává z nosiče, který obsahuje na kyselinu askorbovou citlivý indikátor obecného vzorce I kde R, R1 a R2 jsou substituenty stejné nebo různé a to atom vodíku nebo alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, Q je aminoskupina nebo dialkylaminoskupina s 1 až 6 atomy uhlíku v každém z alkylů a G je atom vodíku, nitroskupina nebo hydroxyskupina s tím, že neznamenají...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220318

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pagani Giorgio

Značky: způsob, močoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby močoviny s isobarickým dvojitým vracením za vzniku karbamátu amonného jakožto meziproduktu, při němž se amoniak a kysličník uhličitý nechají při teplotě 170 až 205 °C a za tlaku 9,8 až 24,5 MPa reagovat za molárního poměru amoniaku ke kysličníku uhličitému v rozmezí 2,5 až 10, syntézní produkt se zpracuje při tomtéž tlaku v přítomnosti vypuzovacího plynu a zbytkové látky a nadbytečné látky, uvolněné ze syntézního produktu, se...

Schránka s vyměnitelnou kazetou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220317

Dátum: 15.11.1985

Autor: Schweizer Eduard Hansjörg

Značky: vyměnitelnou, schránka, kazetou

Zhrnutie / Anotácia:

Schránka s vyměnitelnou kazetou, obsahující magnetofonový pásek, sestávající z obdélníkového pouzdra, které má dno, dvě rovnoběžné úzké strany, horní plochou stranu, zadní stěnu a otevřenou přední stranu, ze zasouvacího dílu, pohyblivého skrze otevřenou přední stranu pouzdra pro uzavření otevřené přední strany, jakož i z tlačné pružiny pro vysunutí zasouvacího dílu s kazetou, vyznačující se tím, že zasouvací díl (2) je vytvořen v podobě...

Dialyzační membrána pro hemodialýzu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220316

Dátum: 15.11.1985

Autori: Dünweg Gustav, Henne Werner

Značky: membrána, dialyzační, hemodialýzu, způsob, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dialyzační membrány pro hemodialýzu a způsobu její výroby. Podstata dialyzační membrány podle vynálezu spočívá v tom, že je tvořena alespoň dvěma na sebe uloženými a k sobě pevně lnoucími vrstvami. Podstata způsobu výroby dialyzační membrány spočívá v tom, že se nejméně dva roztoky Schweizerova činidla vytlačují zvlákňovací tryskou s alespoň dvěma od sebe od dělenými štěrbinami a proudy materiálu, vycházející z různých štěrbin...

Způsob výroby bakteriálních buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 220315

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sukatsch Dieter, Präve Paul, Faust Uwe

Značky: způsob, výroby, buněk, bakteriálních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bakteriálních buněk pro použití v potravinářském průmyslu nebo jako krmivo v průmyslovém měřítku pěstováním bakterií čeledi Methylomonas za aerobních podmínek v živném prostředí, které obsahuje jako zdroj uhlíku methanol a minoto zdroj dusíku a anorganické soli tak, že se kultivace provádí při použití kmene Methylomonas clara ATCC 31226, koncentrace methanolu se pohybuje v rozmezí 5 až 50 ppm, vztaženo na hmotnost živného...

Silniční a kolejová podbíječka příčných pražců koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220314

Dátum: 15.11.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: koleje, pražců, podbíječka, silniční, příčných, kolejová

Zhrnutie / Anotácia:

Silniční a kolejová podbíječka s rámem podvozku uloženým na kolejových podvozcích. Tento rám podvozku má v jedné čelní koncové oblasti zařízení pro připojení k tahači návěsu a výškově přestavitelné zdvihací, případně opěrné ústrojí, a v druhé čelní koncové oblasti výškově přestavitelný silniční podvozek.

Způsob výroby nových derivátů naftyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220313

Dátum: 15.11.1985

Autori: Le Plessis-robinson, Koletar Gabor Istvan, Dupont Régis, Lefevre Jean-pierre Gaston, Najer Henry, Morel Claude Constant Henri, Guidicelli Don Pierre René Lucien

Značky: výroby, způsob, naftyridinu, nových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů naftyridinu obecného vzorce ve kterém R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, 2-oxopropylovou skupinu, 2-hydroxypropylovou skupinu, 3-oxobutylovou skupinu, 3-hydroxybutylovou skupinu, cyklopropylmethylovou skupinu, benzylovou skupinu, halogenbenzylovou skupinu, s výhodou fluorbenzylovou nebo chlorbenzylovou skupinu, acetylovou skupinu, cyklopropylkarbonylovou skupinu, benzoylovou skupinu...