Archív za 1985 rok

Strana 22

Přípravek pro úpravu stavebních materiálů a konstrukcí proti zašpinění jejich povrchu a pro snažší omývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 220522

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rathouský Jiří, Kruchňa Oldřich

Značky: snažší, materiálů, jejich, konstrukcí, úpravu, omývání, proti, zašpinění, povrchu, stavebních, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přípravek pro úpravu stavebních materiálů a konstrukcí, proti zašpinění jejich povrchu a pro snazší omývání. Přípravek sestává z roztoku (,(-polydimethylsiloxandiolu o dynamické viskozitě 0,5, až 10 Pa.s a koncentraci 2 až 30 % hmot. V organickém rozpouštědle s přídavkem 1 až 15 % hmot. katalyzátoru, vztaženo na uvedený diol, obsahujícího 1 až 40 procent hmot. dibutylcíndilaurátu a 60 až 99 % hmot. organokřemičitých...

Zařízení na čištění topných tahů koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220521

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mamica Zbygněv, Bystroň Josef

Značky: čištění, ťahu, zařízení, batérií, koksárenských, topných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění topných tahů pilíře koksárenské baterie za plného provozu od úlomků žáruvzdorného materiálu, který zanáší topný systém a snižuje výrobnost koksovací komory. Předmět vynálezu spočívá v tom, že částice zanášející topný systém se periodicky odvádějí z podlahy topného kanálku vytvořením podtlaku ve zvláštním zařízení, které se zasune přes pozorovací kanálek. Zařízení sestává z trubky ze žáruvzdorného materiálu oceli...

Manipulační výtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 220520

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kratochvíl Josef, Šustáček Jan

Značky: manipulační, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační výtah sestává ze čtyř sloupů, na kterých je umístěn rám. Vertikální přemístitelná plošina je opatřena na obou stranách závěsy, které zasahují do řetězového zařízení, a k plošině jsou připojeny vyrovnávacími šrouby přes vyměnitelnou podložku. Závěsy mají tvar Z, jehož jedno rameno zapadá do článku řetězového zařízení a druhé pod plošinu.

Oběhová soustava technologické kapaliny válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220519

Dátum: 15.11.1985

Autori: Brabec Jiří, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Bednář Václav

Značky: stolice, oběhová, kapaliny, válcovací, soustava, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologické oběhové soustavy válcovací stolice, kde se zamezuje styku uniklého speciálního oleje s jinými uniklými médii, jako například chladicí vodou, mycími prostředky apod. Pro tento účel je pod úrovní válcovací stolice, vyjma kalové jímky, ještě uspořádána sběrná jímka a olejová jímka, jejíž horní hrana je uspořádána nad úrovní přepadové hrany kalové jímky. Výpusť sběrné jímky je pak paralelně propojena s vypouštěcím...

Zařízení, zejména pro plnění a vyčerpávání nádrží technologické kapaliny u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220518

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bednář Václav, Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois, Šůla Ladislav

Značky: plnění, zejména, vyčerpávání, kapaliny, válcovací, stolice, technologické, nádrží, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje přesnou kontrolu hospodaření a spotřeby technologické kapaliny, případně médií dalších soustav válcovací stolice. Pro tento účel jsou mezi nádržemi, rampou a skladem vhodně uspořádány plnicí čerpadlo, vstupní uzavírací prvek plnicího vedení rampy, vstupní zpětný prvek plnicího vedení rampy, uzavírací prvek plnicího vedení skladu, vstupní průtokové měřidlo, přičerpávací větev, vyčerpávací vedení, manipulační čerpadlo, výstupní...

Zpětné vedení technologické kapaliny u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220517

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav, Bednář Václav

Značky: vedení, zpětné, válcovací, technologické, stolice, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení podle vynálezu odstraňuje možný poruchový stav válcovací stolice a ztrátu technologické kapaliny, zaviněný případným zaplněním zpětného vedení a přeplavením karteru stolice technologickou kapalinou. Pro tento účel je nad svodnou podlahou sběrné jímky ve zpětném vedení uspořádáno rozváděcí těleso, opatřené v horní části přepouštěcím otvorem, na němž je upravena pohyblivá krycí deska. V boční stěně rozváděcího tělesa je pak uspořádán...

Způsob úpravy pH odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220516

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubička Rudolf, Fuchs Petr

Značky: odpadních, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úpravu pH odpadních vod z chemického kombinátu dávkováním odpadních vod z ethylbenzenu obsahujícím 2 až 260 g chloridu hlinitého v litru s roztokem hlinitanu sodného obsahujícím 10 až 250 gramů kysličníku hlinitého v litru s tím, že se tyto roztoky střídavě přidávají k upravované vodě dle jejího složení v takovém množství, že se dosáhne isoelektrického bodu.

Ozubený pastorek hnací jednotky těžkých technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220515

Dátum: 15.11.1985

Autor: Nejedlý Jiří

Značky: těžkých, pastorek, technologických, hnací, jednotky, ozubený, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

K odstranění únavového lomu ozubení jsou boky každého zubu ozubeného pastorku povrchově tepelně zpevněny ve střední části (a) jeho šířky (s), přičemž šířka (b) nezpevněného povrchu boků zubů na každé straně se pohybuje v rozmezí od (b) =(0,9 s - 0,000375 s2 - 356) mm do (b)= (1,35 s - 0,000625 s2 - 519) mm.

Tryska pro přívod chladicí vody pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220514

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zdeněk Zdenko, Kouřil Vratislav, Hříbal Vladimír, Suchopárek Jaroslav

Značky: přívod, tlakem, chladicí, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k sekundárnímu chlazení ocelových kontislitků na kontilití. Podstatou vynálezu je tryska pro přívod chladicí vody, pod tlakem s tangenciálním pohybem vody v komoře trysky, u které prostor ode dna komory okolo podélné osy komory trysky je vykryt kuželem nebo kuželem na válci. Výhodou trysky podle vynálezu je zejména to, že pro stejnou průměrnou tangenciální rychlost vody v komoře lze použít větších vstupních a výstupních...

Zařízení pro využití tepla spalin unikajících komínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220513

Dátum: 15.11.1985

Autori: Synek Pavel, Holeček Jaroslav, Bošek Bruno

Značky: komínem, unikajících, zařízení, tepla, využití, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro využití vysoké teploty spalin a pro zajištění samonosnosti kovových, ale i zděných či betonových komínů. Na spodní části komínu je umístěn výměník tepla, využívající principu vnitřní rekuperace, přičemž jeho vnější plášť tvoří nosnou část komínu. Vstup chladného vzduchu do výměníku a výstup horkého vzduchu jsou umístěny v dolní, nejteplejší části výměníku. Dutina mezi komínovou rourou a pláštěm výměníku je rozdělena trubkou...

Lékařský nástroj pro zavádění a vytahování kostních prutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220512

Dátum: 15.11.1985

Autori: Temlík Herbert, Straka Miloslav

Značky: lékařský, zavádění, kostních, prutů, nástroj, vytahování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lékařského nástroje pro zavádění a vytahování kostních prutů při léčení zlomenin proximálního konce kosti stehenní. Vyznačuje se tím, že má uvnitř své pracovní části drážku, v jejíž horní části je vybrání, přičemž v drážce je posuvně uložena pojistná tyčinka s tlačenou pružinou a otvor pro manipulační kolík.

Jeřábové zařízení pro ukládání břemen do prostorů vertikálně nepřístupných

Načítavanie...

Číslo patentu: 220511

Dátum: 15.11.1985

Autori: Engliš Karel, Žalud Ladislav

Značky: břemen, nepřístupných, vertikálně, zařízení, prostoru, ukládání, jeřábové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit a výrobně zlevnit jeřábová zařízení pro ukládání břemen do prostorů vertikálně nepřístupných. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením nového zařízení, které je tvořeno nosným prvkem s členem pro jeho zavěšení na jeřábový hák a dvěma úchyty, z nichž ke spojovacímu úchytu je připojen otočně jeden konec páky, jejíž druhý konec je otočně spojen vodicím úchytem s vertikálním ramenem horizontální výložné části, k němuž je...

Jehlový ventil pro jednonásobné výstřiky z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220510

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vavřík Jaroslav, Ricka Josef

Značky: výstřiky, jednonásobné, ventil, termoplastů, jehlový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zpracování termoplastických hmot na vstřikovacích strojích a řeší vracení jehly jehlového ventilu pro jednonásobné výstřiky z termoplastů odtahem trysky vstřikovací jednotky lisu. Podstatou vynálezu je nucené vracení jehly (2) vačkami (5) přes páky (4). Přitom vačky (5) jsou pevně spojeny s tryskou vstřikovací jednotky (10), která po každém vstřiku vykonává odtah (pohyb směrem od ventilu). Funkce je zřejmá z připojeného...

Zařízení na zajištění výsuvné jednotky skříňových rozváděčů elektrické energie v pracovní poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 220509

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bureš Ján, Michlíček Emil

Značky: pracovní, elektrické, zařízení, poloze, rozváděčů, energie, jednotky, výsuvné, skříňových, zajištění

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché a snadno ovladatelné zařízení na zajištění výsuvné jednotky skříňových rozváděčů elektrické energie proti samovolnému vysunutí z pracovní polohy, zejména při spínání velkých zkratových proudů. Uvedeného účelu se dosáhne u skříňového rozváděče se skříní jako pevnou částí a výsuvnou jednotkou jako pohyblivou částí tak, že na jedné z obou částí je výkyvně uložena západka přitlačovaná k dorazu a opatřená...

Zařízení na pohon a bezztrátovou stupňovitou regulaci výkonu ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220508

Dátum: 15.11.1985

Autor: Piskáček Luboš

Značky: výkonu, stupňovitou, ventilátoru, pohon, regulaci, zařízení, bezztrátovou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešit zařízení na pohon ventilátoru s možností bezztrátové stupňovité regulace jeho výkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi každý z nejméně dvou elektromotorů o nestejném výkonu a oběžné kolo ventilátoru je vždy vřazena otočně uložená volnoběžná spojka. Každému provoznímu bodu ventilátoru odpovídají příslušné otáčky jeho oběžného kola a elektromotor o patřičných parametrech. Pro chod ventilátorů je pak podle potřeby...

Způsob provedení separační mezivrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220507

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žádník Libor, Ordelt Stanislav, Tichý Jiří

Značky: separační, provedení, mezivrstvy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob provedení separační mezivrstvy, která umožňuje samostatnou dilataci jednotlivých živičných, cementobetonových, ostatních cementem stmelených či jinak kombinovaných vrstev vozovek, dálnic, letišť a jiných stavebních objektů. Podstatou vynálezu je, že separační nátěr na bázi a-polypropylenu a minerálního oleje rozpuštěného v organickém rozpouštědle se nanáší na suchý povrch spodní vrstvy stavebního objektu nástřikem za studena...

Separační nátěr na beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 220506

Dátum: 15.11.1985

Autori: Tichý Jiří, Žádník Libor, Ordelt Stanislav

Značky: betón, nátěr, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká separačního nátěru na beton, zejména k provedení oddělující mezivrstvy, která umožňuje samostatnou dilataci jednotlivých cementobetonových či jiných vrstev vozovek, dálnic, letišť a jiných stavebních objektů. Podstata separačního nátěru podle vynálezu je, že je tvořen roztokem 5 - 30% hmotnosti ataktického polypropylenu, 5 - 30% hmotnosti minerálního oleje a 0 - 5% hmotnosti indenkumaronové pryskyřice v organickém rozpouštědle,...

Kontinuální mlecí komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 220505

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bula Lumír, Schwarcz Viktor

Značky: kontinuální, mlecí, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonale rozmělnit, rozpojit a rozdělit vícesložkové materiály za současného kontinuálního průchodu zpracovávaného materiálu mlýnem, včetně nemelitelných a objemných dílů, které jiné typy mlýnů poškozují, zatím co u komory dle vynálezu projdou bez potíží na následné zařízení. Podstata vynálezu je, že jeden nebo více obvodových mlecích segmentů (1) je tvarově řešeno tak, aby podstatně zvětšilo propadovou plochu (7), což umožní...

Zařízení pro automatické přečerpávání kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220504

Dátum: 15.11.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: přečerpávání, kapalin, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro automatické přečerpávání kapalin vhodné pro přečerpávání zvláště korozívních a agresívních kapalin a suspenzí. Jeho podstatou je spojení vlečného regulačního obvodu vakua se snímačem, který je tvořen stavoznakem, s uzavřenou nádobou, která je pomocí tažné a sací trubky spojena s horním a dolním zásobníkem přečerpávané kapaliny. Zařízení může být ve výrobním cyklu zařazeno jako čerpadlo.

Skřipec

Načítavanie...

Číslo patentu: 220503

Dátum: 15.11.1985

Autori: Císař Zdeněk, Kaulich Karel

Značky: skřipec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skřipce pro vodicí dráhy, které jsou uspořádány na bidlenu tkacího stroje a zahrnují třtiny paprsků a soustavu jehel. Podle vynálezu je skřipec v příčném průřezu lichoběžníkový, s odstupňovanou hřbetní částí a je opatřen pro konce jehel alespoň jednou vodicí drážkou, směrovanou souhlasně s podélnou osou skřipce a v příčném průřezu šikmo skloněnou k ose souměrnosti příčného profilu skřipce.

Zkušební komorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 220502

Dátum: 15.11.1985

Autori: Řezníček Alois, Šafařík Přemysl

Značky: komorová, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Tato pec je půmyslovým spotřebičem s hlavní aplikací ve stavebnickém zkušebnictví. Slouží k odzkušování stavebních prvků, - vertikálních (stěnových) panelů - z hlediska jejich požární odolnosti. U této zkušební pece -hranolovitého - tvaru tvoří zkoušené stavební prvky (panely) jednu nebo dvě protilehlé její stěny. Hořáky potřebné k dosažení příslušných teplot jsou umístěny ve zbývajících dvou, respektive třech vertikálních stěnách, popřípadě i...

Ochranná armatura pro izolátory nebo izolátorový závěs vysokého nebo velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220501

Dátum: 15.11.1985

Autori: Benda Ladislav, Rádl Zbyněk, Kunc Bohuslav, Kostík Vladimír

Značky: napětí, izolátorový, armatura, ochranná, závěs, velmi, vysokého, izolátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranné armatury pro izolátory nebo izolátorový závěs vysokého nebo velmi vysokého napětí. Vynález řeší konstrukční uspořádání ochranné armatury pro izolátory nebo izolátorový závěs vysokého nebo velmi vysokého napětí před škodlivým vlivem výkonového, zkratového oblouku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je složena ze dvou elektrod ve tvaru pásu uspořádaných v části upevňovací, přechodovou a opalovací, přičemž oba pásy části...

Roštnice pro roštové třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220500

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon, Jankiel Jiří

Značky: roštnice, třídiče, roštové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštnice pro roštové třídiče s otáčivými roštnicemi, používané pro hrubé třídění vysokopecního nebo slévárenského koksu a řeší u ní spojení pracovního těla roštnice s hřídelí. Ve vynálezu se popisuje roštnice pro roštové třídiče sestávající z několika dílů navlečených na společnou hřídel, kde volný prostor mezi hřídelí a vnitřní dírou roštnice je vyplněn betonovou zálivkou a podstatou vynálezu je to, že k hřídeli jsou podélně...

Způsob výroby sít a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 220499

Dátum: 15.11.1985

Autori: Láska Jiří, Pěnička Zbyněk

Značky: provádění, způsob, zařízení, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení pro výrobu sít, sestávajících ze sítoviny, zalité v tělese z plastu. Technickým problémem je snížení pracnosti, neboť síta o tloušťce řádově setin milimetrů jsou prakticky nemanipulovatelná. Toto řeší způsob podle vynálezu tak, že sítovinu po prostřižení přenáší střižník ve směru prostřižení a dotlačuje ji v koncové poloze na spodní část tvárníku, kde je sítovina obstříknuta plastem. Zařízení pro tento způsob...

Zařízení pro váhovou kontrolu výstřiku ze vstřikovacích strojů s bezkontaktním snímaním výchylky vahadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220498

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šrámek Miloslav, Kamenská Drahomíra, Kinček Ivo

Značky: vstřikovacích, snímaním, výstřiku, kontrolu, výchylky, strojů, bezkontaktním, vahadla, zařízení, váhovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro váhovou kontrolu výstřiku ze vstřikovacích strojů nebo lisů. Při výrobě výstřiků se používají různé druhy strojů, které v převážné míře vyžadují přítomnost obsluhujícího pracovníka. Ten zjišťuje zda během výroby nedojde k poškození nástroje i stroje, případně, že výstřik z nástroje nevypadne. Vynálezem jsou odstraněny tyto nedostatky tak, že je řešeno použití bezkontaktního snímače. Zařízení podle vynálezu sestává z...

Zdvihový mechanismus koček portálového jeřábu se dvěma kočkami na jednom portálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220497

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hlásný Vítězslav, Volný Zdeněk

Značky: jeřábu, koček, portálového, portálu, mechanismus, kočkami, zdvihový, dvěma, jednom

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvihový mechanismus koček portálového jeřábu se dvěma kočkami na jednom portálu, jehož podstata spočívá v tom, že obě kočky jsou v neměnné vzdálenosti vzájemně spojeny společným nosníkem, ve kterém jsou výškově i stranově přesazeny horní lanové kladky obou koček, přičemž jím odpovídající spodní lanové kladky na kladnici jsou stranově přesazeny ve stejném směru a o stejnou vzdálenost jako horní lanové kladky a obváděcí kladky i kotevní místa...

Způsob ochrany důlního díla soustavou štěrbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220496

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kolář Josef, Chovanec Jiří

Značky: důlního, způsob, soustavou, ochrany, díla, štěrbin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ochrany důlního díla soustavou štěrbin vytvořených umělým rozrušením horniny mezi vývrty a vrty trhacích prací nebo mechanicky. Jeho podstata spočívá v tom, že se v okolí důlního díla provede soustava štěrbin, vytvořených umělým rozrušením horniny mezi krajními vývrty a vrtem, přičemž krajní vývrty a vrt jsou situovány v jedné nebo více rovinách. Rozrušením celistvosti masívu se vytvoří v okolí důlního díla odlehčené...

Zařízení k vyrovnávání útkové nitě odvíjené diskontinuálně z předlohového návinu na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220495

Dátum: 15.11.1985

Autor: Klinecký Ladislav

Značky: nitě, návinů, zařízení, strojích, odvíjené, diskontinuálně, vyrovnávání, tkacích, bezčlunkových, předlohového, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy jehlových tkacích strojů STB pro zpracování hrubých lněných přízí a polyolefinových pásků. Řeší vyrovnávání útku na úseku prohozní dráhy mezi předlohovým návinem a brzdičkou tak, že se na povrch procházející útkové nitě působí kartáčovým obložením tvořícím součást zařízení vřazeného do prohozní dráhy před brzdičku.

Magnetický obvod elektromagnetického relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 220494

Dátum: 15.11.1985

Autori: Chlup Josef, Musel Jan

Značky: magnetický, obvod, elektromagnetického, relé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy tvaru elektromagnetického obvodu elektromagnetického relé. Spolehlivost funkce elektromagnetického relé a jeho celkové technické vlastnosti závisí do značné míry i na uspořádání magnetického obvodu elektromagnetu, kdy se požadovaná magnetická charakteristika získá vhodně vytvořenou vzduchovou mezerou. Podstata vynálezu je v tom, že celkový magnetický odpor magnetického obvodu se upraví na potřebnou velikost vhodným...

Klešťový podavač vsuvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220493

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rakus Jiří, Křišta Jan

Značky: vsuvek, podávač, klešťový

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické podávání vsuvek do pracovního prostoru stroje pro montáž radiátorových otopných těles. Vsuvky (8), které jsou ze zásobníku dopraveny do tělesa podavače vsuvek (1) před kleště jsou při posuvu hydraulického nebo vzduchového válce (3) uchopeny mezi pevnou čelist kleští (4) a otočnou čelist (5) a dopraveny do pracovního prostoru montážního stroje. Pohyb otočné čelisti (5) je prováděn pomocí vodicí lišty (7), k níž je rameno otočné...

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220492

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zajíc Karel, Hejma Jiří

Značky: příměsí, oddělování, hrubé, zařízení, jemné, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce je určeno především k oddělování jehličí od dřevěných štěpků bezprostředně po předchozím zpracování, čímž se snižují časové prodlevy a zachovává obsah hodnotných látek. Zařízení sestává z oddělovací komory se vstupem materiálu, k němuž je kolmo umístěn vstup třídicího vzduchu. Výstup hrubé frakce je proti vstupu materiálu a osa výstupu jemné příměsi je odkloněna od osy vstupu materiálu....

Zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220491

Dátum: 15.11.1985

Autor: Papadopulos Spiros

Značky: lanového, tažným, zařízení, zpětnou, vrátků, manipulaci, lanem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku, který se používá k místnímu železničnímu posunu, zejména na závodových vlečkách i výrobních a skladových halách. Podstatou vynálezu je to, že k volnému konci tažného lana je rozpojitelně připojeno pomocné lano, které je vedeno přes koncovou kladku k pomocnému lanovému bubnu, jenž je k hlavnímu lanovému bubnu spřaženému s hnanou hřídelí připojen výsuvnou kolíkovou...

Zavřený elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 220490

Dátum: 15.11.1985

Autor: Ošlejšek Oldřich

Značky: elektricky, točivý, zavřený, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavřeného elektrického stroje točivého s odděleným vnitřním uzavřeným chladicím obvodem a otevřeným vnějším chladicím obvodem, ve kterém je uspořádán alespoň jeden vnější ventilátor, a s magnetickým obvodem statoru uspořádaným na vnitřním válcovém plášti. Účelem vynálezu je docílit zrovnoměrnění tepelného namáhání teplosměnného povrchu pláště, což umožní kvalitativně vyšší výkonové využití provozování strojů. Uvedeného účelu se...

Zařízení k nucenému dělení třísky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220489

Dátum: 15.11.1985

Autor: Holub Leoš

Značky: třísky, zařízení, nucenému, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že relativní posuv řezného nástroje po obráběném materiálu je periodicky proměnlivý, takže odebíraná tříska skokově mění průřez na takovou hodnotu, při které nastane přerušení třísky. Periodicky proměnný relativní posuv řezného nástroje zajišťuje hydromotor, jehož hydraulický výstup je periodicky přiškrcován pomocí přepouštěcího elektromagnetického ventilu, který je ovládán elektronickým bezkontaktním spínačem...

Lopatka turbin se zvýšenou odolností proti erozi a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220488

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lucek Jiří, Landa Václav, Orna Miroslav, Ruml Zdeněk, Průša František

Značky: proti, turbin, korozi, odolností, zvýšenou, erozi, lopatka

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že lopatka vyrobená z ocelí nebo slitin titanu je na pracovním povrchu opatřena elektrochemicky vyloučenou kovovou ochrannou vrstvou ze slitiny nikl-železo vytvářející lamelární strukturu.

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace v zemi uloženého izolovaného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220487

Dátum: 15.11.1985

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

Značky: vodivosti, průměrné, izolace, potrubí, izolovaného, uloženého, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření průměrné vodivosti izolace v zemi uložených potrubí i v oblastech s bludnými proudy. Podstatou vynálezu je způsob stanovení průměrné vodivosti izolace výpočtem ze změřeného útlumu potrubí uvažovaného spolu s okolní zeminou za koaxiální vedení, kde potrubí představuje vnitřní vodič a okolní zemina vnější. Pro potrubí se nejprve ze známých rozměrů vypočtou primární parametry a ze závislosti útlumu na primárních...

Víceproudá trubková pec pro petrochemický průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 220486

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Miloslav, Maev Vasil, Kohoutek Josef, Hloušek Jan, Weingärtner Jiří

Značky: trubková, petrochemický, víceproudá, průmysl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká víceproudé trubkové pece pro ohřev plynných nebo kapalných médií. Vynález řeší ohřátí média na stanovenou teplotu při nejmenší tlakové ztrátě média a dosažení co nejnižší teploty stěn trubek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé proudy trubkového svazku, sestávající nejméně ze vstupní části a výstupní části, jsou vytvořeny z trubek spojených redukcí tak, že vnitřní průměr výstupní části je menší než vnitřní průměr...

Zapojení automatické regulace lyofilizačního zářízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220485

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

Značky: zapojení, regulace, lyofilizačního, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení automatické regulace lyofilizačního nebo jiného obdobného zařízení, které předchází škodám způsobeným přerušením obvodu teplotního čidla, a tím vyvolání nesprávné činnosti automatické regulace celého zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uzel vstupního můstku, který je mezi teplotním čidlem a odporem R1, je přes Zenerovu diodu nebo přes sériový odpor R5, anebo přes potenciometr spojen s neinvertujícím vstupem...

Alkydová pryskyřice na bázi vícesytných alkoholů a vícesytných karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220484

Dátum: 15.11.1985

Autori: Procházka Vlastislav, Máca Jan, Paška Pavel

Značky: karboxylových, alkoholů, bázi, vícesytných, kyselin, alkydová, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkydové pryskyřice na bázi vícesytných alkoholů, vícesytných karboxylových kyselin, a řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové, popřípadě modifikované oleji, monofunkčními karboxylovými kyselinami, kalafunou a jejími deriváty a vícefunkčními isokyanáty. Vynález řeší formulaci alkydové pryskyřice, modifikované řepkovým olejem, ve kterém je z celkového množství alifatických kyselin obsah kyseliny erukové do 15 %...

Zapojení obvodu pro kontrolu správné činnosti střídavé zdrojové soupravy, zvláště pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220483

Dátum: 15.11.1985

Autor: Zapletal Pavel

Značky: střídavé, prostředky, správné, zdrojové, zapojení, obvodů, zvláště, činnosti, soupravy, kontrolu, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zabraňuje prosvěcování kontrolní žárovky nabíjení, které se vyskytuje u střídavých zdrojových souprav, nastane-li rovnost napětí regulovaného s napětím na nabité baterii. Tomuto prosvěcování je zabráněno obvodem podle vynálezu, sestávajícím z integračního členu spojeného s uzlem třífázového vinutí alternátoru, dále z ovládacího členu tvořenému tranzistorem a ze spínacího členu tvořeného výkonovým tranzistorem. Při přechodném odbuzení...