Archív za 1985 rok

Strana 21

Způsob stanovení efektivnosti svodových metod při ochraně podzemních kovových konstrukcí proti korozi bludnými proudy a zapojení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226462

Dátum: 15.11.1985

Autori: Badouček Jiří, Polák Josef

Značky: zapojení, stanovení, korozi, podzemních, ochraně, provádění, způsob, tohoto, svodových, způsobu, metod, konstrukcí, bludnými, efektivnosti, proudy, kovových, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení efektivnosti svodových metod při ochraně podzemních kovových konstrukcí proti korozi bludnými proudy, vyznačený tím, že se vytvoří detekční obvod podzemní kovová konstrukce-vodič-vysokoohmický voltmetr-vodič-pomocná kovová elektroda-země a změří se napětí dUA mezi podzemní kovovou konstrukcí a kovovou pomocnou elektrodou při vypnutém zařízení pro odvod bludných proudů, načež se změří napětí dUA´ mezi podzemní kovovou konstrukcí...

Lanový pohon, zejména pro pneumatické lůžkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226461

Dátum: 15.11.1985

Autor: Míchal Pavel

Značky: lůžkovací, pohon, zařízení, lanový, pneumatické, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový pohon, zejména pro pneumatické lůžkovací zařízení v přípravnách přádelen, zahrnující hnací buben s přírubami a vratnou lanovou kladku, vyznačující se tím, že mezi hnacím bubnem (10), kolem kterého je opásáno lano (9), a vratnou lanovou kladkou 8, kolem níž je lano (9) vedeno, je uspořádán otočný vodicí váleček (14), jehož osa je v podstatě kolmá na směr vedení lana (9) a je v rovině nejmenšího průměru hnacího bubnu (10), který se...

Zaorávač prašného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226460

Dátum: 15.11.1985

Autor: Simonyi Juraj

Značky: prašného, materiálů, zaorávač

Zhrnutie / Anotácia:

Zaorávač prašného materiálu do základního materiálu neseného sběrným dopravním pásem vyznačený tím, že na rámu dopravního pásu (1) jsou prostřednictvím nastavitelných držáků (2) připevněny rozhrnovací lopatky (3) a zahrnovací lopatky (4), přičemž vsyp (5) prašného materiálu je umístěn osově nad dopravním pásem (1) mezi rozhrnovacími lopatkami (3) a zahrnovacími lopatkami (4).

Symetricky 1,4-disubstituované piperazinové deriváty a jejich dihydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226459

Dátum: 15.11.1985

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Němec Jiří

Značky: deriváty, symetrický, 1,4-disubstituované, dihydrochloridy, jejich, piperazinové

Zhrnutie / Anotácia:

Symetricky 1,4-disubstituované piperazinové deriváty obecného vzorce I, ve kterém Ar značí 2,4,5-trichlorfenyl, 2,4,6-trimetylfenyl nebo 4-brom-3,5-dimetylfenyl, X značí atom kyslíku nebo skupinu NH a n je 2 nebo 3, a jejich dihydrochloridy.

Aminoalkylamidy trisubstituovaných fenoxyoctových kyselin a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226458

Dátum: 15.11.1985

Autori: Němec Jiří, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

Značky: hydrochloridy, kyselin, aminoalkylamidy, fenoxyoctových, trisubstituovaných, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkylamidy trisubstituovaných fenoxyoctových kyselin obecného vzorce I, ArOCH2C0NH(CH2)nNR2 (I) ve kterém Ar značí 2,4,5-trichlorfenyl, 2,4,6-trimetylfenyl nebo 4-brom-3,5-dimetylfenyl, n je 2 nebo 3, R je etyl, nebo celý zbytek NR2 je zbytkem morfolinu, N-metylpiperazinu nebo N-(2-tolyl)-piperazinu, a jejich hydrochloridy.

Způsob výroby 2-(2-chlorfenyl)-2-methylaminocyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226457

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rajšner Miroslav, Mikšík František

Značky: 2-(2-chlorfenyl)-2-methylaminocyklohexanonu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(2-chlorfenyl)-2-metylaminocyklohexanonu vzorce I termickým přesmykem hydrochloridu metyliminu 1-hydroxycyklopentyl-(2-chlorfenyl)ketonu vzorce II vyznačující se tím, že se chloroformový roztok surové směsi produktů, získané reakcí 1-bromcyklopentyl-(2-chlorfenyl)ketonu s kapalným metylaminem a obsahující metylimin vzorce II, okyselí éterickým roztokem chlorovodíku, směs po odpaření chloroformu se zahřívá na teplotu 180 až 190...

Spojka sloupků dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226456

Dátum: 15.11.1985

Autor: Milec Jiří

Značky: dílcového, spojka, stavebního, sloupků, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka sloupků dílcového stavebního lešení, vyznačující se tím, že sestává ze dvou rozměrově a tvarově shodných přírub (1, 1a) v pracovní poloze do sebe zasunutých, z nichž každá má tvar písmene S, jehož obe vnější ramena (2, 2a) jsou jednak od plošně rozšířeného středového ramene (3, 3a) oddělena výřezy (6, 6a), jednak jsou tato ramena (2, 2a) odkloněna a jejich podélné osové roviny svírají s podélnou osovou rovinou středového ramene (3, 3a)...

Volnoběžka lešticích, zvláště lapovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226455

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mazur Jiří

Značky: lešticích, strojů, volnoběžka, zvláště, lapovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Volnoběžka lešticích, zvláště lapovacích strojů pro opracování zakřivených i rovinných ploch optických prvků pomocí diamantových kalotových nástrojů pro vysoce výkonné rychlostní metody obrábění, při kterém je nutné chlazení vodou nebo řeznými kapalinami a u kterých tato chladicí kapalina prochází vnitřním prostorem volnoběžky a hlavicí vodícího kolíku do prostoru kaloty s uloženými, zpravidla diamantovými nástroji, případně s uloženým...

Osobní chladicí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226454

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mikošek Rostislav, Lejnar Jiří

Značky: osobní, prostředek, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Osobní chladicí prostředek obsahující tepelně izolovanou nádobu akumulátoru chladu, vnitřní a vnější výměníky tepla a odpařující se chladivo, vyznačující se tím, že v nádobě přenosného akumulátoru chladu (1) opatřené vrstvou tepelné izolace (2) je umístěna náplň odpařujícího se chladiva a vnitřní výměníky teple (41, 42 ... 4n), které jsou propojeny spojovacím potrubím (9) s vnějšími výměníky tepla (81, 82,.. 8n) umístěnými v protitepelném...

Kontaktní vložka elektricky a tepelně vodivého spoje a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226453

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ministr Zdeněk, Laňka Jiří, Smrček Karel, Zůna Jaroslav, Pellant Michal

Značky: elektricky, kontaktní, její, spoje, způsob, vodivého, vložka, tepelně, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní vložka elektricky a tepelně vodivého spoje, vyznačená tím, že je tvořena nosnou částí (1), vytvořenou z kovu s vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí např. z mědi a opatřenou alespoň jednou vrstvou slitiny kovu (3), jejíž tavící teplota je nižší než provozní teplota spoje, přičemž nosná část (1) je opatřena soustavou otvorů (2), jejichž plocha tvoří minimálně 5 % plochy nosné části (1) a tloušťka nosné části je v rozmezí 10 až 500...

Způsob potenciometrického stanovení síranů vedle arseničnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226452

Dátum: 15.11.1985

Autor: Lakomý Jaroslav

Značky: stanovení, potenciometrického, arseničnanů, způsob, síranu, vedle

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potenciometrického stanovení síranů vedle arseničnanů a roztocích po regeneraci arseničnanu sodného, vyznačující se tím, že se vzorek, obsahující sírany a arseničnany, okyselí kyselinou dusičnou na pH 2,5, přidá se 96% etanol a provede se potenciometrická titrace chloristanem barnatým při udržování konstantní hodnoty pH za použití iontově selektivní olověné elektrody a nasycené kalomelové elektrody.

Spôsob prípravy gamaglobulínového roztoku s definovaným obsahom histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226451

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fekéte Stanislav, Pozemka Milan, Bulík Jozef

Značky: obsahom, definovaným, gamaglobulínového, roztoku, spôsob, histaminu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy gamaglobulínového roztoku s definovaným obsahom histamínu vyznačujúci sa tým, že 14,5 až 17,5% roztok ľudského gamaglobulínu sa nariedi apyrogénnou vodou na 0,2 až 5,5 hmotnostných % bielkovín, upraví sa pH roztoku gamaglobulínu na hodnotu 6,4 až 7,4, pridá sa sterilný roztok histamínu tak, aby výsledná koncentrácia histamínu vo výrobku bola 0,05 až 0,10 ?g/ml a získaný injekčný roztok sa namrazuje, potom lyofilisuje pri...

Světlomet generující polarizované světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220550

Dátum: 15.11.1985

Autor: Loníček Zdeněk

Značky: světlo, generující, světlomet, polarizované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je podstatně snížit tepelné namáhání absorpčních dichroitických fólií, používaných jako polarizátorů ve světlometech generujících polarizované světlo. Tohoto cíle se dosáhne tím, že do chodu paprskového svazku mezi světelný zdroj světlometu a polarizační fólii je vřazeno rovinné studené zrcadlo, které odráží světelné a propouští infračervené paprsky. Vynález je možno využít v polarizačních zařízeních, které jako polarizátory...

Vertikální lis na lisování granulí do bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220549

Dátum: 15.11.1985

Autor: Rataj Stanislav

Značky: bloků, vertikální, lisování, granulí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je koncepční zdokonalení konstrukce lisu s cílem zvýšit výkon, snížit hmotnost a nároky na prostor a instalační náklady. Uvedeného účelu se dosáhne svisle pohyblivou formou, jejíž pohyb pomocí zvedacích válců umožňuje vysunutí vylisovaného bloku z dutiny formy bez dadatečného pohybu razníku, dále sdruženým celkem víka, vyrážecího rámu a pohyblivé násypky, která se horizontálně posouvá tak, že se střídá lisovací poloha (víko) s...

Horizontální lis na lisování granulí do bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220548

Dátum: 15.11.1985

Autor: Rataj Stanislav

Značky: bloků, granulí, horizontální, lisování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší horizontální systém lisu, umožňující při minimálních rozměrech dosáhnout maximálního výkonu při značném snížení váhy a instal. nákladů. Základním nosným i funkčním elementem nového řešení je ocelový litý rám ve tvaru uzavřené podkovy o výšce rovné užší straně výlisku. Na něm jsou připevněny všechny mechanismy lisu a je uložen na pružných blocích. Forma je pevnou součástí lisovacího rámu, je plněna boční odklepnou stěnou. Místo...

Zařízení ke stříhání taženého nebo válcovaného materiálu ve svitcích nebo tyčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220547

Dátum: 15.11.1985

Autor: Čulík Miloš

Značky: materiálů, taženého, svitcích, zařízení, stříhání, valcovaného, tyčích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stříhání taženého nebo válcovaného materiálu ve svitcích nebo tyčích, zejména ke stříhání svorníků válečkových a pouzdrových řetězů a ložiskových válečků, umožňuje velice přesnou geometrii dělicí roviny a profilu tvaru stříhaných kusů. Je zajištěna velice dobrá kolmost čela střihu. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou konstrukcí dorazu a jeho uspořádáním vůči ose podávání materiálu a stříhacímu noži.

Obkladová tvarovka pro prefabrikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220546

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jílek Jiří, Ležatka Aleš

Značky: obkladová, prefabrikaci, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru stavebnictví a v jeho rámci dokončovacích prací a vnějších povrchových úprav. Vynález řeší zajištění dostatečné těsnosti spár mezi obkládačkami bez použití pružných roštů a jiných přípravků, jako jeden z důsledků výroby prefabrikovaných obkladů stavebních dílců přímo ve výrobně prefabrikátů. Podstatou vynálezu je obkladová tvarovka určená zejména pro prefabrikaci obkladu stavebních prvků. Tato tvarovka se vyznačuje tím, že...

Spojovací objímka poháněcích vřeten a válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220545

Dátum: 15.11.1985

Autor: Tupý Václav

Značky: objímka, válců, poháněcích, stolice, spojovací, válcovací, vřeten

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovací objímky poháněcích vřeten a válců válcovací stolice, která slouží k rychlému a spolehlivému spojení a rozpojení těchto dvou rotujících částí. Ve válcové upínací části spojovací objímky je pak centricky vytvořen podélný kuželový otvor, opatřený úkosovými pery, korespondujícími s axiálními drážkami kuželového čepu válce válcovací stolice. Pro fixaci spojovací objímky na kuželovém čepu válce válcovací stolice v pracovní...

Zařízení k měření průtoku kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220544

Dátum: 15.11.1985

Autor: Sirotek Ludvík

Značky: průtoku, měření, kapalin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Použití zařízení k měření průtoku kapalin přichází v úvahu například při výrobě mléka v zemědělských závodech nebo při měření dalších druhů kapalin, například v chemických podnicích, podnicích potravinářského průmyslu a podobně, a všech dalších odvětvích, kde je nutná evidence množství čirých nebo barevných kapalin. Účelem vynálezu je zvýšit přesnost měření množství kapaliny, dodržet přesnost měření i při kolísání specifických vlastností...

Rotační ocelový kartáč

Načítavanie...

Číslo patentu: 220543

Dátum: 15.11.1985

Autor: Čechovský Emanuel

Značky: kartáč, ocelový, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního ocelového kartáče na čištění povrchů materiálů, zejména na odstraňování skelných a smaltovaných izolací z elektrických vodičů, skládajícího se ze svazků ocelových jehel zasazených do pouzder, rovnoměrně rozmístěných kolem vnitřní válcové plochy ocelového zvonovitého pláště. Účelem vynálezu je docílení vytvoření odnímatelného uchycení pouzder se svazky jehel pro možnost dalšího využívání původního pláště. Uvedeného...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého granátu pro scintilační detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220542

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kvapil Jiří, Večerníková Eva, Večerník Josef, Kvapil Josef, Blažek Karel

Značky: přípravy, detektory, ytritohlinitého, monokrystalů, způsob, granátu, scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou předloženého vynálezu je příprava aktivního materiálu pro scintilátory na bázi ytritohlinitého granátu (YAG). Způsob přípravy podle vynálezu je vyznačen tím, že monokrystaly YAG se pěstují z taveniny kysličníků hliníku a ytria v atomárním poměru Al : Y = 5 : 2,9 - 3,1 obsahující dále 105 až 102 hmotnostních procent titanu a nejvýše 1,2 hmotnostních procent vzácných zemin, přičemž pěstování monokrystalů je prováděno v redukční...

Zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220541

Dátum: 15.11.1985

Autori: Maloušek Antonín, Ondruška Emil, Zdeněk Dalibor

Značky: vzduchové, rychloběžných, zařízení, synchronních, mezních, veľkých, výkonu, chlazení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uvedených motorů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je umístěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém sestává ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výměníkového prostoru a tepelného výměníku voda - vzduch. Výměníkový prostor i tepelný výměník voda - vzduch jsou pro oba ventilační systémy...

Zařízení pro drcení pískových hrud a slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 220540

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kovář Miroslav

Značky: slévárenských, drcení, pískových, jader, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro drcení pískových hrud a slévárenských jader buď vadně zhotovených, nebo jinak poškozených, nebo již použitých v jadernách i formovnách sléváren. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením pro drcení pískových hrud a slévárenských jader, používaným zejména v jadernách i formovnách sléváren. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že po celé výšce rámu jsou úkosově uloženy pevná čelist a pohyblivá čelist ve...

Kostra stavebnicové skříně univerzálního sestavného rozváděče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220539

Dátum: 15.11.1985

Autori: Knotek Karel, Hrůza Jan, Václav Stanislav, Koudela Miroslav

Značky: sestavného, univerzálního, rozváděče, kostra, skříně, stavebnicové

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší kostru stavebnicové skříně univerzálního sestavného rozváděče. Boční rámy této kostry jsou spojené se spojovacími příčkami tak, že dosedací plochy čtvercových návařků umístěných v horní a dolní části bočních rámů jsou šrouby přitaženy k dosedací ploše spojovacích příček. Tyto spojovací příčky mají jednak na svých čelních dosedacích plochách závity pro spojovací šrouby a jednak boční dosedací plochy pro dosednutí konců bočních rámů....

Záměrný kolimátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 220538

Dátum: 15.11.1985

Autor: Tomečka Jan

Značky: kolimátor, záměrný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká záměrného kolimátoru pro ruční palné zbraně, který má tvar čtyřbokého hranolu. Obě boční stěny tělesa záměrného kolimátoru jsou zkoseny do zešikmených ploch, které se sbíhají k čelní optické ploše, na níž je vytvořena záměrná značké ploše, na níž je vytvořena záměrná znač zadní optickou zakřivenou plochu částí oka, zatímco cíl je pozorován volným průhledem nad a podél tělesa záměrného kolimátoru druhou částí oka. Záměrný...

Zařízení k chlazení plazmové katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220537

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kramář Jaroslav, Novák Miroslav, Štulc Petr, Mareček Rudolf, Hájek Stanislav, Polášek František, Horváth Ladislav

Značky: katody, chlazení, plazmové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k chlazení plazmové katody spadá do oboru elektrotechniky. Týká se zařízení, u kterého se řeší odvod ztrátového tepla z plazmové katody umístěné ve vakuové komoře a jeho předání chladicímu médiu v méně exponované části zařízení, a zároveň přívod elektrického proudu k plazmové katodě. Zařízení je tvořeno teplosměnným elementem s vlastní katodou.

Zapojení obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220536

Dátum: 15.11.1985

Autor: Látal Pavel

Značky: teploty, hodnoty, programové, číslicové, zapojení, formě, vytváření, obvodů, žádané

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě, vyznačující se tím, že aktivní paměť (1) je opatřená prvním výstupem (11), který je spojen s prvním vstupem (20) čítače strmosti (2), jehož výstup (21) je spojen s prvním vstupem (71) rozhodovacího obvodu (7), jehož výstup (72) je současně výstupem obvodu pro programové vytváření žádané hodnoty teploty v číslicové formě a dále je spojen s prvním vstupem (51)...

Pokročilý tlakovodní jaderný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 220535

Dátum: 15.11.1985

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: pokročilý, reaktor, jaderný, tlakovodní

Zhrnutie / Anotácia:

Pokročilý tlakovodní jaderný reaktor, jehož podstatnými součástmi jsou vysokotlaká nádoba reaktoru opatřená víkem s připojeným horním blokem a aktivní zóna umístěná ve spodní polovině nádoby reaktoru, vyznačený tím, že ve víku (5) a v horním bloku (7) je paroplynový prostor (2), který je vytvořen a za provozu udržován jednak prostřednictvím plynového okruhu (13) reaktoru (1) napojeného přímo nebo nepřímo na víko (5), případně na horní blok (7)...

Zařízení k dálkovému ovládání automatické ramenové váhy a k registraci hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220534

Dátum: 15.11.1985

Autori: Souček Ludvík, Kryštof Ladislav

Značky: ovládání, dálkovému, váhy, hodnot, ramenové, registraci, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ramenový rám váhy je opatřen šroubovým hřídelem, na jehož závitu je nasazena matice se závažím. Otáčením šroubového hřídele elektromotorem na jednu nebo druhou stranu je docíleno přestavování polohy závaží, počet otáček a tím registrace polohy závaží je snímána snímačem fotoimpulsů měrného kotouče, spojeným s dalšími elektrickými zařízeními. Rovnovážná poloha ramene váhy je snímána pomocí impulsů světelné energie, které dopadají otvory na...

Elektrické zapojení prvků pro ovládání a registraci hodnot ramenové váhy, zejména mostové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220533

Dátum: 15.11.1985

Autori: Souček Ludvík, Kryštof Ladislav

Značky: mostové, registraci, elektrické, hodnot, váhy, ovládání, zapojení, prvků, zejména, ramenové

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení prvků pro ovládání a registraci hodnot ramenové váhy, zejména mostové. Ramenová váha je opatřena elektromotoricky ovládaným posuvem závaží, jehož poloha a tím i vážená hodnota je registrová na čidlem, napojeným přes TTL-obvod na řídicí logický obvod, který ovládá elektromotor posuvu závaží. Sklon ramene váhy je registrován snímači, napojenými rovněž na řídicí logický obvod ovládání elektromotorického posuvu závaží, spojený s...

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220532

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kolena Jiří, Oháňka Vlastimil, Macek Vladimír, Kopecký Ivan

Značky: přípravy, alkenů, způsob, hydroformylaci, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homogenního kobaltového katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů, při němž je výchozí složkou směs mastných kyselin, obsahující alifatické kyseliny nasycené i nenasycené s uhlíkatým řetězcem v osmi až dvacetičtyřech uhlíkových atomech. Reakce probíhá za přítomnosti organického rozpouštědla a při molárním poměru aromátů mastných kyselin ke kationtu kobaltnatému 1,1 : 1 až 6 : 1, při teplotách v rozmezí 60 až 90 °C...

Způsob zakládání brousicích těles pro vytvrzování a podložka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220531

Dátum: 15.11.1985

Autori: Smutný Ladislav, Burda Ivan

Značky: způsob, tohoto, vytvrzování, brousicích, zakládání, provádění, těles, podložka, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zakládání brousicích těles pro vytvrzování, jehož podstatou je, že ke každému brousicímu tělesu založenému k vytvrzování je po obou jeho základnách přiložena prokládací průlinčitá podložka opatřená impregnačním filmem. Tato prokládací podložka je tvořena výsekem skelné, kovové nebo uhlíkaté vysokoporézní tkaniny minimálně o 8 mm větším, než je vnější průměr výlisku zakládaných brousicích těles. Využití je vhodné pro nástroje...

Způsob odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220530

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ditrych Zdeněk, Hireš Jaroslav, Dufka Oldřich, Dobáš Ivan

Značky: odpadních, odplynů, odstraňování, způsob, epihalogenhydrinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod vznikajících při jejich syntéze nebo při výrobě sloučenin na jejich bázi. Spočívá v tom, že odplyny nebo odpadní vody s obsahem epihalogenhydrinů a případně i produktů jejich parciální hydrolýzy se uvedou při teplotě 20 až 90 °C do reakce s 0,5 až 5% vodným roztokem alkalicky reagujících látek, nejlépe uhličitanů alkalických kovů. Optimální postup odstraňování...

Zařízení pro bandážování zápletů závěsných ok vázacích, manipulačních a nekončitých ocelových lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 220529

Dátum: 15.11.1985

Autori: Brož Teofil, Tovaryš Zdeněk

Značky: závěsných, nekončitých, manipulačních, vázacích, zařízení, bandážování, oceľových, zápletů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bandážování zápletů závěsných ok vázacích, manipulačních a nekončitých ocelových lan, které sestává z nosného rámu (1) opatřeného na své jedné straně pohonem (2) podélného posuvu bandážovací hlavy (6) po loži nosného rámu (1), tvořeného vodicími tyčemi (7). Nosný rám (l) je dále opatřen čelisťovým upínacím zařízením (16) ocelového lana (9) a bandážovací hlava (6) vodicím a opěrným zařízením (11) ocelového lana (9)....

Proudový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220528

Dátum: 15.11.1985

Autor: Illichmann Zdeněk

Značky: odváděč, kondenzátu, proudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru parních armatur a řeší odvádění kondenzátu z parních spotřebičů. Jeho podstatou je, že v přívodním kanálu vytvořeném v tělese odváděče kondenzátu je těsně před vyústěním do kondenzační komory zabudován potrubní uzavírací orgán, který umožňuje plynule měnit průřez přívodního kanálu od nuly do jmenovité světlosti odváděče kondenzátu, čímž se rovněž plynule reguluje teplota podchlazení odváděného kondenzátu. Její horní mezí...

Přírubový spoj převodové skříně pohonu s ložiskovou skříní hřídele diskového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220527

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: skříní, pohonů, ložiskovou, přírubový, třídiče, hřídele, převodové, diskového, skříně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přírubového spoje převodové skříně (7) pohonu s ložiskovou skříní (3) hřídele (4) diskového třídiče, a to prostřednictvím mezipříruby (6), rozebíratelně spojené buď s ložiskovou skříní (3), anebo s přírubou (11) převodové skříně (7) pohonu. Mezipříruba (6) je opatřena nosnými drážkami (8) svorníků s hlavou, které jsou v nich uloženy přestavitelně. Tohoto přírubového spoje lze použít ve strojírenství všeobecně všude tam, kde je...

Úprava kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220526

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: vibračního, podavače, třídiče, plochy, podávací, kaskádovité, dopravníku, úprava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku, sestávající ze sendvičových desek s funkčními vrstvami z kovového nebo jiného otěruvzdorného materiálu, například pryže. Nosné vrstvy mohou být navíc opatřeny tuhými spojovacími deskami pro jejich pevné spojení s nosnou částí vibračního třídiče, podavače a dopravníku. Jednotlivé sendvičové desky jdou uspořádány tak, funkční vrstva jedné sendvičové...

Zařízení pro ozařování různých látek v radioaktivním poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 220525

Dátum: 15.11.1985

Autori: Večeř Jiří, Taudy Jiří

Značky: látek, ozařování, radioaktivním, různých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro ozařování různých látek v radioaktivním poli se stíněným ozařovacím prostorem krytým stíněním, s možností stanovení přesné doby expozice a polohy ozařovaného vzorku vůči nuklidům, jimiž je prováděno ozařování. Zařízení sestává ze základového válcového tělesa, v němž je uloženo válcové základní těsnění, ve kterém je vytvořena krychlová ozařovací komora, uzavřená stínicím víkem. V čelní stěně je vytvořen kuželový otvor,...

Stínicí obal pro transport defektoskopických nuklidů v osově nestíněných nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220524

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mahelka Svatoslav, Kaiser Jaroslav, Valášek Rudolf

Značky: nosičích, transport, stínicí, nestíněných, nuklidů, defektoskopických, osové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stínicí obal pro transport defektoskopických nuklidů v osově nestíněných nosičích, které nelze přepravovat ve stínicích obalech klasického typu. Stínicí obal sestává ze základového tělesa, ve kterém je upraveno stínicí těleso. Ve stínicím tělese jsou zhotoveny alespoň dva úložné kanály a těleso je opatřeno spojovací přírubou s otvory, napojenými na úložné kanály. V každém otvoru je připojena tulejka, na kterou je připevněno stínicí...

Klikový hřídel, zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220523

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kutáč Pavel

Značky: hřídel, motory, spalovací, zejména, klikový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru, konkrétně klikového hřídele a řeší upevnění závaží pro vyvážení setrvačných hmot klikového hřídele. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dosedací plocha ramene klikového hřídele je na jednom konci opatřena drážkou, v níž je uloženo prvým osazením závaží, jehož druhé osazení kopíruje tvar šikmé plochy, vytvořené na druhém konci dosedací plochy ramene. Řešení podle vynálezu je nejlépe charakterizováno na obr....