Archív za 1985 rok

Strana 2

Zařízení pro elektroforetické dělení látek na gelových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220821

Dátum: 15.12.1985

Autori: Houštěk Josef, Mašek Antonín

Značky: zařízení, elektroforetické, dělení, látek, deskách, gelových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektroforetické dělení látek na gelových deskách je vhodné zejména pro dělení proteinů. Účelem vynálezu bylo vyloučit možnost úrazu elektrickým proudem. Proto byla ochranná nádoba vytvořena ze dvou tvarově stejných částí, z jejichž dna vyčnívá nálitek pro elektrodu uloženou na jeho hraně. Tato elektroda má vývod při hraně každé části tak, aby se mohla nasadit zástrčka přívodu elektrického proudu. Ze dna obou částí vyčnívá ještě...

Způsob výroby N-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220820

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ambrož Vladimír, Bechtold Ludvík, Kršňák František, Zelenka Pavel

Značky: výroby, způsob, n-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu N-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu, který je základem přípravku pro nehořlavou úpravu textilu. Postupem podle vynálezu, lze dosáhnout vysoké kvality přípravku vyjádřenou množstvím vázaného formaldehydu a stálostí nehořlavé úpravy i při mnohonásobně opakovaném praní a čištění tkaniny. Výsledku se dosahuje vedením reakce dimethylfosfitu s akrylamidem a následné methylolace za specifických podmínek.

Zařízení pro očišťování odpadních vod od tuhých částic, zejména okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 220819

Dátum: 15.12.1985

Autor: Doubravský Vilém

Značky: zařízení, tuhých, okují, zejména, odpadních, očišťování, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro očišťování odpadních vod od tuhých částic, zejména okují, které sestává ze zdvojené nádrže, rozdělené přepadovou stěnou (1) na dvě stejné poloviny (2, 3), kde každá polovina (2, 3) má trychtýřovité dno (4, 5 }, opatřené uzávěrem (6, 7) a v každé polovině (2, 3) je usměrňovací přepážka (8, 9) toku vody, spojená s víkem (10) zdvojené nádrže. Zařízení podle vynálezu je vhodné pro očišťování odpadních vod od tuhých...

Stavební element pro sestavení prostorového útvaru pro výměnu tepla s přímým stykem kapaliny s plynem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220818

Dátum: 15.12.1985

Autori: Suchitra Zdeněk, Fiala Karel

Značky: tepla, přímým, plynem, kapaliny, stavební, výměnu, útvaru, sestavení, stykem, prostorového, způsob, element, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosférického chlazení a chladicích věží. Řeší nový stavební element chladicí výplně pro výměnu tepla s přímým stykem kapaliny s plynem a způsob jeho výroby. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen prostorově tvarovaným vlákenným materiálem z vláken organického nebo anorganického původu, přičemž se s výhodou používají vysocelignifikovaná a sekundární vlákna. Materiál stavebního elementu je vysoce porézní, jeho volný objem...

Prostorový útvar pro výměnu tepla a látkovou výměnu s přímým stykem kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220817

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fiala Karel, Suchitra Zdeněk

Značky: výměnu, plynem, kapaliny, stykem, látkovou, tepla, útvar, prostorový, přímým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosférického chlazení a chladicích věží. Řeší nový chladicí systém chladicích věží. Podstata nového chladicího systému spočívá v tom, že sestává ze systému buněk nebo kanálků, které jsou vytvořeny libovolným sestavením prostorově tvarovaných elementů, vyrobených vakuovým zplstěním vlákenného rouna z vodné suspenze vláken. Materiál chladicího systému obsahuje 20 až 75 % hmotnostních fenolformaldehydové pryskyřice. Povrch...

Způsob výroby anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220816

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Pexidr Václav, Bancíř Karel

Značky: výroby, způsob, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby anilinu hydrogenací nitrobenzenu v plynné fázi na měděných katalyzátorech za tlaku 150 až 500 kPa a řeší otázku zvýšení životnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v trubkovém reaktoru použije katalyzátoru s definovanou rychlostí rozpadu. Čerstvý katalyzátor pracuje při teplotě chladicí vody 160 až 180 °C a molárním poměru hydrogenační plyn/nitrobenzen 15 až 50, dezaktivovaný katalyzátor při...

Podávač pro přivádění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220815

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dančenkov Jurij Vasiljevič, Bezborodov Stanislav Michajlovič, Glebov Vladimír Petrovič, Krivcov Georgij Vladimirovič, Chuchrij Sergej Alexandrovič, Šepotin Sergej Grigorjevič

Značky: podávač, sypkých, přivádění, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávače pro přivádění sypkých materiálů, zejména pevných paliv, opatřeného dávkovačem (1) s plnicím hrdlem (4), pod nímž je umístěn první vodorovný stůl (6) s dopravními pásy (7) pro přesouvání sypkého materiálu a jeho přivádění k výpustnému hrdlu (5) dávkovače (1) a na dopravník (2), nacházející se pod dávkovačem (1). Čelní stěny (15, 16) plnicího hrdla (4) jsou vytvořeny s různým úhlem (() sklonu a dopravní pásy (7) prvního...

Dávkovací zařízení tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220814

Dátum: 15.12.1985

Autori: Larisch Michael, Larisch Vilém

Značky: zařízení, dávkovací, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dávkování tekutin. Podle mezinárodního třídění patří vynález pravděpodobně do skupiny D06B. Vynález řeší automatické dávkování kapalin chemickými roztoky v závislosti na proteklém množství kapalin. Podstata vynálezu spočívá vtom, že diferenční tlak vyvozenou dávkovací clonou (1) vytlačuje chemický roztok přes pohyblivý píst nebo membránou z jedné části dávkovací nádrže (2) do výstupního potrubí za clonou (1)....

Zapojení pro identifikaci jednoznačně postupného přechodu dvojice vstupních logických signálů do inverzních stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220813

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holub Igor

Značky: jednoznačně, logických, identifikaci, přechodu, vstupních, inverzních, signálu, dvojice, stavu, zapojení, postupného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vytvořeno ze dvou klopných obvodů typu D nebo ekvivalentního typu. Hodinový vstup prvního klopného obvodu, tzv. podmínkového, je spojen s nulovacím vstupem druhého klopného obvodu, tzv. hlavního a zároveň s první vstupní svorkou zapojení. Nulovací vstup prvního klopného obvodu je spojen s druhou vstupní svorkou zapojení a případně se vstupem dat prvního klopného obvodu, jehož první výstup je spojen se vstupem dat druhého klopného...

Zařízení pro pohon tandemových souběžných vratných funkčních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220812

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kalina Rudolf, Sigl František

Značky: tandemových, zařízení, orgánů, funkčních, vratných, souběžných, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro využití u vertikálních balicích strojů určených pro hadicový způsob balení. Vynález využívá k technologické operaci nefunkční vratný čas funkčního orgánu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kontinuální souběžný vratný funkční orgán je zdvojen a tandemově uspořádán. Časově je činnost těchto funkčních orgánů posunutá o 180°. V době nefunkčního vratného času jednoho funkčního orgánu vykonává druhý technologickou operaci.

Zapojení pro zkrácení doby přesahu a doběhu impulsů u tranzistorových výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220811

Dátum: 15.12.1985

Autor: Nálevka Zdeněk

Značky: doběhu, impulsů, výkonových, tranzistorových, spínačů, zapojení, přesahu, zkrácení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího obvodu tranzistorových výkonových spínačů. Vynález řeší zkrácení doby přesahu výstupního impulsu přes doběžnou hranu budicího impulsu a zkrácení doběžné hrany výstupního impulsu u tranzistorových spínačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze paralelně k budicímu vstupu tranzistorového spínače, který je ovládán přes sériový odpor zdrojem budicích impulsů, je připojena indukčnost spolu s paralelním odporem....

Způsob sběru, přepravy a zpracování lapačových tuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220810

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kašpar Josef, Pour Zdeněk, Víšek Roman, Korýdek Jiří, Bouška František

Značky: sběru, lapačových, zpracování, způsob, tuků, prepravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob sběru, přepravy a zpracování lapačových tuků spočívající v tom, že z nasbíraného lapačového tuku je oddělena voda a potom je podroben asanaci, příkladně tepelnou sterilizací. Zařízení k provádění způsobu sestává ze zásobníku, na nějž navazuje asanační jednotka, spojená se sedimentační nádrží Finálního výrobku. Zásobníku může být předřazena ohřívací stanice.

Zařízení pro odlučování částic tuhých látek z kapalinových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220809

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rozkydálek Jiří, Kalous Jaroslav

Značky: odlučování, suspenzí, kapalinových, tuhých, částic, zařízení, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odlučování částic tuhých látek z kapalinových suspenzí, které zahrnuje prostor nátokový s přívodem zpracovávané kapaliny, prostor usazovací s lamelovou vestavbou, prostor sběrný s odvodem vyčištěné kapaliny a prostor kalový s odvodem odsazeného kalu, vyznačené tím, že prostory nátokový, usazovací a kalový jsou vytvořeny ve formě samostatných vzájemně sestavitelných van, kde nátoková vana (2) má nejméně jedno boční stěnu (4)...

Hlava spalovacího motoru se vstřikovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220808

Dátum: 15.12.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: spalovacího, hlava, vstřikovačem, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů všech aplikací. Vynález řeší problém upnutí vstřikovače v hlavě motoru a připojení výtlačného potrubí ke vstřikovači. U známých konstrukcí je použito nejméně jednoho šroubového spoje k upevnění vstřikovače v hlavě motoru a nejméně jednoho šroubového spoje k přitažení a utěsnění výtlačného potrubí ke vstřikovači. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jediným šroubovým spojem je zajištěno upnutí vstřikovače v...

Zařízení pro zapalování plynu vypouštěného do ovzduší z hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220807

Dátum: 15.12.1985

Autor: Poláček Jan

Značky: zařízení, zapalování, plynů, agregátu, ovzduší, hutnických, vypouštěného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zapalování plynu vypouštěného do ovzduší z hutnických agregátů, zejména z retort koksárenských baterií, které sestává z potrubí (3) pro vedení plynu do ovzduší, které je opatřeno odbočným potrubím (6) a uzavírací klapou (4). Potrubí pro vedení plynu do ovzduší je je opatřeno uzavíracím orgánem (2) plynu umístěným před odbočným potrubím (8) ve směru (P) proudění plynu. Zařízením je umožněno snadné zapalování plynu,...

Ucpávka tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220806

Dátum: 15.12.1985

Autori: Cajthaml Miloslav, Krob František

Značky: tekutin, ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Ucpávka tekutin s elastickým měchem vyztuženým ve spodní části kovovou vložkou, v němž je zasazen těsnicí kroužek ucpávky, kde je mezi osazením elastického měchu ucpávky a třecím kroužkem ucpávky vložena kuželová tlačná spirálová pružina, přičemž k třecímu kroužku ucpávky zvenčí přiléhá keramický třecí protikroužek, po vnějším obvodě opatřený těsnicím pryžovým kroužkem. Podstatou ucpávky je, že čelo třecího kroužku ucpávky, který je spojen s...

Chladník tyčových vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220804

Dátum: 15.12.1985

Autor: Peška Karel

Značky: vývalků, tyčových, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutnictví a strojírenství. Řešení spočívá v úpravě chladníku tyčových vývalků s předřazenými brzdnými deskami. Vynález umožňuje lépe využít přirozené aerace vzduchu na menší vychlazovací ploše. Rovnací desky a předřazená první drážka jsou duté a každá jejich část je opatřena přívodem a odvodem chladicího média. Každá rovnací deska musí mít regulovatelný a uzavíratelný přívod nebo odvod chladicího média. Odváděné odpadní...

Zařízení pro coulometrické a odporové vyhodnocování kvality povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220803

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: povrchových, coulometrické, úprav, kvality, vyhodnocování, zařízení, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zdokonalení zařízení pro vyhodnocování kvality povrchových úprav, zejména ponorovou metodou. Zařízení sestává z vyhodnocovacího bloku tvořeného zdrojem proudu a vyhodnocovací jednotkou. Vstup vyhodnocovacího bloku je zapojen do série s povrchově upraveným vyhodnocovacím vzorkem, pomocnou elektrodou a pracovním roztokem, do kterého je vzorek ponořen. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do proudového okruhu zdroje pracovního proudu...

Zapojení rozmítacího generátoru osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220802

Dátum: 15.12.1985

Autor: Matějka Milan

Značky: rozmítacího, generátoru, osciloskopu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení rozmítacího generátoru osciloskopu, vyznačené tím, že vstupní svorka (1) je spojena přes spouštěcí obvod (3), zesilovač (4) opatřený výstupní svorkou (16) přisvětlovacího impulsu, s integrátorem (5) opatřeným výstupní svorkou (2) pilového průběhu, který je spojen jednak výstupem (25) zádržového průběhu přes první prahový spínač (7) buď přímo, nebo přes generátor (35) jednorázového impulsu s mazacím vstupem (27) prvního paměťového...

Samočinný spouštěcí závěs na záclony

Načítavanie...

Číslo patentu: 220801

Dátum: 15.12.1985

Autor: Marek František

Značky: záclony, závěs, spouštěcí, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samočinného spouštěcího závěsu na záclony při výrobě těchto závěsů. Vynález řeší problém konstrukce zařízení, jež umožňuje zavěšovat záclony v poloze stojící osoby na podlaze a vytahování zavěšené záclony do upevňovací konzole u stropu místnosti. Podstatou vynálezu je to, že kolejnička pro zavěšení záclony zavěšená na spouštěcích šňůrách je na obou koncích podepřena dvěma odpérovanými opěrkami otočně uloženými na čepech...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220800

Dátum: 15.12.1985

Autor: Rempfler Hermann

Značky: účinné, herbicidní, způsob, výroby, složky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát 5-(pyridyl-2´-oxy)-2-nitrobenzoové kyseliny obecného vzorce I v němž X znamená halogen nebo halogenmethylovou skupinu, Y znamená vodík, halogen nebo halogenmethylovou skupinu, A znamená kyanoskupinu, zbytek -COB nebo popřípadě methylovou skupinou jednou nebo několikráte substituovanou 2-oxazolinovou skupinu, B znamená zbytek -OR1, -SR2, -NR3R4 nebo...

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220799

Dátum: 15.12.1985

Autori: De Graaf Theodorus Franciscus Maria, Plantema Otto Gerrit, Van Geem Paul Christiaan, Knol Dirk

Značky: způsob, přípravy, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu katalytickou hydrogenací benzenu na cyklohexen, hydratací cyklohexenu na cyklohexanol nebo oxidací cyklohexenu na cyklohexanon, oddělením cyklohexanolu nebo cyklohexanonu a vracením nezreagovaného benzenu a/nebo cyklohexenu do hydrogenačního stupně, při kterém se směs cyklohexanu, benzenu a cyklohexenu, získaná při oddělování cyklohexanolu z reakční směsi z hydratačního stupně nebo při oddělování...

Způsob regenerace kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220798

Dátum: 15.12.1985

Autor: Marvik Nils Edvard

Značky: kaučuku, způsob, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace kaučuku, při němž se mletý nebo rozdrcený kaučukový odpad v podobě částic o velikosti nanejvýš 1 mm, s výhodou nanejvýš 0,8 mm, který byl prakticky zbaven své textilní nebo kovové složky, odbourá pomocí chemických regeneračních činidel, která zahrnují redukční činidlo, chlorid oxidovatelného kovu skupiny železa a změkčovadlo, a při němž se regenerace provádí v tuhé fázi v plynu obsahujícím kyslík nebo sestávajícím z volného...

Mazací směs a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220797

Dátum: 15.12.1985

Autor: Lankamp Herman

Značky: její, výroby, mazací, způsob, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací směs uvolňující samovolně olej, kterou je možno tvarovat, a která se chová jako mechanická konstrukční součást, vyznačující se tím, že obsahuje polypropylen o molekulové hmotnosti v rozmezí 500 000 až 800 000 a o indexu toku taveniny v rozmezí 0,3 až 1,0 g/10min., měřeném podle normy DIN 53 735, ASTM D 1238 nebo ISO 1133 při teplotě 230 °C za zatížení 2 kg, v hmotnostním množství 3 až 60 %, s výhodou 15 až 30 %, vztaženo na mazací směs,...

Způsob přípravy substituovaných 2-merkapto-4,6-dichlor-s-triazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220796

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bittner Friedrich, Hentschel Klaus

Značky: způsob, substituovaných, 2-merkapto-4,6-dichlor-s-triazinů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných 2-merkapto-4,6-dichlor-s-triazinů obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 16 atomy uhlíku, allylový zbytek, aralkylový zbytek se 7 atomy uhlíku a cykloalkylový zbytek se 6 atomy uhlíku, reakcí kyanurchloridu s merkaptany obecného vzorce HSR, kde R má výše uvedený význam, nebo merkaptidy obecného vzorce MSR, kde R má výše uvedený význam a M znamená atom alkalického kovu nebo ekvivalent olova, za...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220795

Dátum: 15.12.1985

Autori: Boroschewski Gerhard, Arndt Friedrich, Nűsslein Ludwig

Značky: způsob, látek, prostředek, účinných, herbicidní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačující se obsahem alespoň jednoho [3-(alkylkarbonylamino)fenyl] esteru kyseliny karbanilové obecného vzorce ve kterém R1 značí C1 až C4-alkylovou skupinu, propenylovou skupinu nebo propinylovou skupinu, R2 značí fenylovou, methylfenylovou, fluorfenylovou, chlorfenylovou nebo dichlorfenylovou skupinu a R3 značí C2 až C6-alkylovou, propenylovou, cyklopropylovou nebo trichlormethylovou skupinu.

Způsob výroby derivátů kyseliny fenyloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220794

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kapp Joachim-friedrich, Kirsch Gerald, Rufer Clemens

Značky: způsob, fenyloctové, derivátů, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny fenyloctové obecného vzorce Ia kde znamená n čísla 1 až 5, seskupení skupiny R1 atom vodíku, atom halogenu, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu nebo aminoskupinu, R2 a R3 atomy vodíku, methylové skupiny nebo společně ethylenovou skupinu, X1 dva atomy vodíku nebo oxoskupinu, a Yl hydroxyamidokarbonylovou skupinu, karbamoylovou skupinu, karboxylovou skupinu, její soli s fyziologicky snášenlivými bázemi, její...

Diagnostický prostředek k důkazu leukocytů v tělních tekutinách při akutní leukocyturii a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220793

Dátum: 15.12.1985

Autori: Frey Günter, Braun Franz, Kuhr Manfred, Berger Dieter, Güthlein Werner

Značky: leukocytů, složky, tělních, výroby, diagnostický, způsob, prostředek, účinné, akutní, leukocyturii, tekutinách, důkazu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diagnostického prostředku k důkazu leukocytů v tělních tekutinách při akutní leukocyturii. Tento diagnostický prostředek sestává ze savého nosiče impregnovaného chromogenem, pufrem s rozsahem pH od 6 do 10, a popřípadě smáčedlem a/nebo komplexotvorným činidlem, který jako chromogen obsahuje ester azobarviva obecného vzorce A-N=N-B(OR)n Podle vynálezu se dále připravují estery azobarviv obecného vzorce I tím, že se nechají...

Samozhášivá rázově houževnatá směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 220792

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kraft Paul

Značky: samozhášivá, směs, rázové, houževnatá

Zhrnutie / Anotácia:

Samozhášivé směsi s dobrou rázovou houževnatostí a vysokou teplotou tepelného průhybu, které obsahují 40 až 90 % hmotnostních interpolymeru obsahující zesítěné (meth)/akrylátové, zesítěné styren/akrylonitrilové a nezesítěné styren/akrylonitrilové polymerní složky, 5 až 30 % hmotnostních chlorovaného vinylchloridového polymeru a 5 až 30 % hmotnostních vinylchloridového polymeru.

Zařízení pro pravidelné odkládání křížových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220791

Dátum: 15.12.1985

Autori: Brandstetter Hermann, Lohman Heinz-jürgen

Značky: křížových, odkládání, zařízení, pravidelně, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro uspořádané odkládání křížových cívek do přepravní skříně. Podstata zařízení spočívá v tom, že křížové cívky se ukládají do přepravní skříně pomocí padací šachty, která je opatřena vodicími a zvedacími prostředky pro její spouštění z horní polohy na dno přepravní skříně a naopak, přičemž spouštění probíhá působením vlastní tíže šachty za současného působení brzdicího ústrojí. Padací šachta je posuvná ve vodorovném...

Způsob oddělení (+)-6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové kyseliny ze směsi (+)- a (-)-6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové kyseliny nebo jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220790

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pitre Davide, Zutter Hans, Felder Ernst

Značky: solí, směsi, 6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové, oddělení, +)-6-methoxy-a-methyl-2-naftalenoctové, jejich, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělení (+)-6-methoxy-?-methyl-2-naftalenoctové kyseliny ze směsi (+) a (-)-6-methoxy-?-methyl-2-naftalenoctové kyseliny nebo jejích solí frakční krystalizací solí uvedené (+) a (-)-kyseliny opticky aktivní bází, vyznačující se tím, že se zahřívá v rozpouštědle směs (+) a (-)-6-methoxy-?-methyl-2-naftalenoctové kyseliny nebo jejích rozpustných solí a N-methyl-D-glukosamin nebo jeho sůl jako opticky aktivní báze až na teplotu varu...

Diagnostický prostředek k důkazu leukocytů v tělesných tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220789

Dátum: 15.12.1985

Autori: Güthlein Werner, Braun Franz, Frey Günter, Berger Dieter, Werner Wolfgang

Značky: leukocytů, diagnostický, důkazu, tělesných, tekutinách, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Diagnostický prostředek k důkazu leukocytů v tělesných tekutinách sestávající ze savého nosiče, který je impregnovaný chromogenem a vhodným pufrem. Jako chromogen se použije sulfonftaleinový ester.

Zařízení pro zanášení útku na tkacích strojích pomocí hnacího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 220788

Dátum: 15.12.1985

Autor: Scheffel Walter

Značky: tkacích, zanášení, hnacího, zařízení, strojích, media, útku, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zanášení útku na tkacích strojích pomocí hnacího média, kde vedení a pohánění útku v prošlupu probíhá ve vodicím kanálu útku tvořeném řadou lamel a otevřeném směrem k paprsku, přičemž do vodicího kanálu ústí řada trysek pro přívod hnacího média. Podstatou vynálezu je, že vodicí kanál útku je tvořen na dolní straně jinými lamelami než na horní straně, přičemž dolní lamely tvořící dolní obalovou plochu, jsou určeny...

Prostředek pro herbicidní aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220787

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tüske Márton, Matolocsy György, Füstös Edit, Bordás Barna, Kovács Magdolna, Gimesi Antal

Značky: prostředek, herbicidní, aplikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro herbicidní aplikaci, vyznačující se tím, že obsahuje jako ochrannou látku 1,4-oxazaspirouhlovodíkový derivát vzorce I kde R1, R2 a R3 znamenají atom vodíku nebo methyl za předpokladu, že alespoň jeden a těchto substituentů znamená methyl popřípadě současně s alespoň jednou herbicidní látkou s pevným nebo kapalným nosičem a popřípadě společně s povrchově aktivním prostředkem.

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Stefkó Béla, Tóth Miklós, Novák Lajos, Balla József, Szántay Csaba

Značky: zelné, můry, atraktant, samečka

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.

Způsob výroby směsí 1-monohalogenovaných isokyanátů a 1,2-nenasycených isokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220785

Dátum: 15.12.1985

Autori: Feuerherd Karl-heinz, Oeser Heinz-guenter, Koenig Karl-heinz

Značky: 1,2-nenasycených, isokyanátů, výroby, směsi, 1-monohalogenovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsí 1-monohalogenovaných isokyanátů a 1,2-nenasycených isokyanátů obecného vzorce Ia a Ib a kde Rl, R2 a R3 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a X představuje atom chloru nebo bromu, vyznačující se tím, že se 1-monohalogenované karbamoylhalogenidy obecného, vzorce II ve kterém R1, R2, R3 a X mají shora uvedený význam, nechají reagovat s halogenuprostým isokyanátem...

Zařízení pro mačkání plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220784

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zweegers Petrus Wilhelmus

Značky: plodin, zařízení, mačkání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro mačkání plodin, se dvěma otočnými mačkacími nástroji, uloženými v podstatě podle navzájem rovnoběžných os otáčení, přičemž jeden z mačkacích nástrojů a několik lišt uspořádaných v podélném směru v rovnoměrných obvodových roztečích a jeho podstata spočívá v tom, že druhý z mačkacích nástrojů je opatřen navenek směřujícími pružnými křídly. Oba mačkací nástroje jsou poháněny synchronně, takže konec jednoho z...

Baktericidní a fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220783

Dátum: 15.12.1985

Autori: Csuták Erzsébet, Budaörs A Kocsis László, Kis-tamás Attila, Mikite Gyula

Značky: prostředek, fungicidní, látky, způsob, baktericidní, výroby, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Baktericidní a fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I v němž R1 znamená alkyllovou skupinu se 6 až 12 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, cyklohexylovou nebo cyklohexenylovou skupinu, furylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním nebo několika stejnými nebo různými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující atom halogenu,...

Desková závěrná jednotka šoupátkového uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220782

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hafner Alfred, Muschner Udo

Značky: závěrná, šoupátkového, jednotka, desková, uzávěru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká deskové závěrné jednotky, a to spodní desky nebo šoupátkové desky, k použití v šoupátkovém uzávěru metalurgických nádob. Desková závěrná jednotka (10) obsahuje žáruvzdornou desku (12), zapuštěnou do plechového pláště (1) sestávajícího z okraje (2) a dna (3). Při provozu je důležité, aby žáruvzdorná deska (12) byla spolehlivě držena plechovým pláštěm (1), a aby její kluzná plocha (14) měla vůči kovovému nosnému rámu (18) přesnou...

Zařízení pro přestavování pravítka barevnice tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220781

Dátum: 15.12.1985

Autor: Weisberger Willi

Značky: strojů, zařízení, barevnice, přestavování, tiskových, pravítka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro přestavování pravítka barevnice, případně jednotlivých dávkovačů barvy, vzhledem k válci barevníku tiskových strojů v jednotlivých šířkových oblastech. Účelem zařízení je zjednodušit pohon mezi přestavovacím šroubem, ovládaným ručně nebo servomotorem, a volným koncem pravítka barevnice. Podstata řešení spočívá v tom, že na kratším, z barevnice vyčnívajícím konci každého seřizovacího šroubu, které jsou zašroubovány a...