Archív za 1985 rok

Strana 18

Stěrač diskového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227232

Dátum: 15.11.1985

Autori: Libor Ostrčil, Sáva Kubín

Značky: diskového, stěrač, třídiče

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je provést stěrač diskového třídiče sypkých materiálů s obsahem vody nebo jiných příměsí, způsobujících nalepování sypkých materiálů na části diskového třídiče, který má minimální třecí plochy mezi bočními stěnami prstů stěrače a bočními stěnami disku třídiče. Za tím účelem mají prsty (3) stěrače po celé své délce lichoběžníkový průřez, jehož delší strana tvoří náběhovou hranu stěraného materiálu z hřídele (4) disků (5) třídice.

Zařízení k uzavírání vtokového kanálu forem určených k vulkanizaci kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227231

Dátum: 15.11.1985

Autori: Merta Zdeněk, Mojžíš Miroslav, Vilím Otakar, Svoboda Pavel, Bobovský Jaroslav

Značky: určených, zařízení, forem, polymerů, kanálu, uzavírání, kapalných, vtokového, vulkanizací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, aby po naplnění formy směsí byl po oddálení vstřikovací hlavy vtokový otvor uzavřen a tím se zabránilo zpětnému vytékání směsí z formy a tvoření pórovitých výrobků. Účelu se dosáhne tím, že do komůrky upravené ve vtokovém kanálku formy se vloží uzavírací tělísko, které po ukončení nástřiku působením tlaku expadujícího polymeru uzavře vtokový kanál. Komůrka (2) je umístěna za ústím vtokového kanálku (1), který je opatřen...

Zařízení pro diagnostiku strojních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227230

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bálek Rudolf, Taraba Oldřich

Značky: strojních, objektu, zařízení, diagnostiku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro diagnostiku strojních objektů rozborem emitovaného ultrazvukového signálu lze použít k zjišťování poruchy ložisek, převodových skříni nebo hydrodynamického systému, například vodní turbíny, čerpadla a podobně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se signal, snímaný ze strojního objektu v kmitočtovém pásmu 20 kHz až 1 MHz snímačem /1/, konvertuje synchronním detektorem sestávajícím ze zádrže /2/ nízkofrekvenčních signálů, zesilovače...

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227229

Dátum: 15.11.1985

Autor: Melgr Petr

Značky: kusového, textilního, manipulátor, průmyslový, odebírání, zejména, zboží

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží od pracovního stroje, který na základě signálu z čidla přítomnosti zboží na výstupu pracovního stroje, převedeného na jediný pneumatický impuls provede uchopení, odtažení, uložení na složku, přidržení na složce, započítání kusu zboží a vrátí celý mechanismus do výchozí vyčkávací polohy dříve, než pracovní stroj dohotoví další kus. Toto zařízení lze použít například při...

Zapojení elektrického pohonu žlabového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227228

Dátum: 15.11.1985

Autori: John Jiří, Vodička Jaroslav, Trejbal Josef, Král Vladimír, Flachs Jan

Značky: pohonů, žlabového, zapojení, dopravníku, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení množství dopravního materiálu, prostřednictvím zvětšené rychlosti otáčení asynchronního motoru, pohánějícího žlabový dopravník. V době, kdy není asynchronní rotor plně momentově využit, se zvyšuje rychlost jeho otáčení zvětšením kmitočtu napájecího napětí. Kmitočet napájecího napětí se zvyšuje v kmitočtovém měniči. V případě poruchy kmitočtového měniče existuje možnost chodu pohonu původní rychlostí odpojením...

Brdo víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227227

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šafář Petr, Štěch Jaroslav, Kolář Miloslav

Značky: víceprošlupního, stroje, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je konstrukční uspořádání držáků, vytvářející současně sekci brda s uzávěrem nasunutých nitěnek se současným polohovým jištěním nitěnek v držáku a držáku brda v ovládacím ústrojí prošlupného zařízení. Držák nitěnek má alespoň dva návleky, na nichž jsou volně navlečené nitěnky. Návleky jsou kolmo do pravého úhlu upevněný k základně držáku. Nitěnky jsou na návlecích drženy výkyvnou pružnou kulisou, polohově jištěnou zámkem....

Světlomet generující polarizované světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227226

Dátum: 15.11.1985

Autor: Loníček Zdeněk

Značky: světlomet, polarizované, generující, světlo

Zhrnutie / Anotácia:

Světlomet je určen zejména pro osvětlení motorových vozidel. Před absorpční dichroitickou fólii jako polarirator je do chodu paprskového svazku vřazena soustava vzájemně rovnoběžných destiček z transparentního materiálu opatřených oboustranně systémem tenkých vrstev, na které světlo dopadá pod úhlem E rovným Brewsterovu úhlu 0, který přísluší danému systému a dochází vždy alespoň k dvěma průchodům světla destičkami. Tím je podstatně sníženo...

Způsob výroby 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227225

Dátum: 15.11.1985

Autori: Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Čapek Antonín, Staněk Jan, Mostecký Jiří, Dolanský Vladimír, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Černý Miloslav

Značky: výroby, 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 7-acyloxymetyl-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onu obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a X značí chlor, brom nebo jod vycházející ze snadno dostupného bisformiátu vzorce II, vyznačený tím, že se sloučenina vzorce II transesterifikací alkoholem obecného vzorce R1OH, kde R1 značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, za katalytického působení silně bazického ionexu v OH(-) cyklu při teplotě 10 až 40 °C převede...

Zhášedlo jednotlakého vypínače s fluoridem sírovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 227224

Dátum: 15.11.1985

Autor: Vymazal Jan

Značky: jednotlakého, fluoridem, zhášedlo, sírovým, vypínače

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášedlo se týká vypínačů vn a umožňuje vypínat vyšší proudy při vysokých strmostech zotaveného napětí. Prostor mezi triskou a kontaktním krytem je rovnoměrně rozdělen izolačními přepážkami, vytvářejícími souběžné kanály mezi kompresním a zhášecím prostorem, které stabilizují proudění zhášecího plynu, a zabraňují tak jeho nežádoucí rotaci.

Elektrický spínací přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227223

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vaníková Marie, Volf František

Značky: prístroj, spínací, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického spínacího přístroje, který sestává z pohonu a alespoň jednoho vakuového spínače, a řeší konstrukci elektrického spínacího přístroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vodicí pouzdro opatřené na svém povrchu alespoň jedním nákružkem je svým druhým koncem, opatřeným přírubou a pevně spojeným s pohyblivým kontaktním roubíkem, suvně uloženo v alespoň jednom vnitřním nákružku dutého opěrného pouzdra o víko vakuového...

Kruhový kladeč nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 227222

Dátum: 15.11.1985

Autori: Egrt František, Krčma Radko

Značky: kladeč, nití, kruhový

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový kladeč je opatřen rotujícím křídlem s kladkami. Pod křídlem je umístěn satelit, odvalující se po pevném kotouči, upevněném na pohyblivém dutém hřídeli, dosedající na podávací kladku, která spolupracuje s přítlačnou kladkou. Vynález bude využíván v textilním průmyslu.

Způsob zkoušení pevnosti šitého spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227221

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čujan Zdeněk, Hlaváček Petr, Mládek Milan

Značky: způsob, šitého, pevnosti, spoje, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalené zkoušení pevnosti šitého spoje. Z výseku zkoušeného materiálu se sešije rukávec, který se pak cyklicky namáhá na ohyb a na tah alespoň ve dvou příčných průřezech. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že po cyklickém namáhání se rukávec podélně rozřízne a kolmo na šitý spoj 21 se v místech namáhaných příčných průřezů p vyseknou zkušební vzorky 7 pro trhací zkoušku. Tak se získá přiměřený model pro hodnocení pevnosti...

Zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227220

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pospíšil Josef, Čujan Zdeněk, Hlaváček Petr, Mládek Milan

Značky: materiálů, namáhání, zařízení, ohebného, plochého, dynamické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšená konstrukce zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu sešitého do tvaru rukávce, zejména pro zkoušení pevnosti šitého spoje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že oba koncové čepy 41, 42 zalomeného hřídele 4 jsou opatřeny nástavci 43 v nichž jsou upeněny výstředné čepy 45. Na výstředných čepech 45 jsou uloženy deformační prstence 6 rozpěrnými kroužky 61. Jeden koncový čep je uložen v držáku 3, jemž je...

Způsob těsnení detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227219

Dátum: 15.11.1985

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan

Značky: provádění, krytín, pomocí, poškozených, fóliových, detailů, způsob, povlaků, materiálů, oprav, hydroizolačních, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů, vyznačený tím, že se v prvém stupni nanese na podklad asfaltokaučuková hmota o minimální sušině 20 až 50 % hmot, která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí fólie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 30 až 1 500 mm, tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž...

Kombinované uložení pohyblivé jednotky pracovního stroje, zejména obráběcího

Načítavanie...

Číslo patentu: 227218

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pelc Oldřich, Patík Zdeněk

Značky: zejména, stroje, kombinované, jednotky, pohyblivé, pracovního, obraběcího, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení na kombinaci kluzných a valivých prvků přímočaře pohyblivé jednotky pracovního stroje, zejména stroje obráběcího. Kluzné i valivé prvky jsou uspořádány ve stejnorodých dvojicích na protilehlých drahách vedení a jeden z valivých prvků je seřiditelný. Kluzné prvky jsou provedeny jako tlakové kluzné buňky. Seřízením jediného valivého prvku je dosaženo požadovaného geometrického seřízení vedení jednotky i rovnoměrného zatížení všech...

Rychletvrdnoucí cementová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 227217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ledvina František, Jirousek Ludvík

Značky: cementová, směs, rychletvrdnoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Rychletvrdnoucí cementová směs podle vynálezu sestáva z portlandského cementářského slínku, semletého zejména s pomocí intenzifikátoru mletí na měrný povrch 7 000 až 13 000 cm2/g, plniva vhodné zrnitosti, záměsové vody a přísad pro úpravu vlastnosti směsi před jejím zatvrdnutím. Základní přísadou je kombinace zemního vosku, emulgovaného ve vodě, v hmotnostním množství 0,2 až 3% sušiny vosku na hmotnost slinku, a sulfonovaných fenolů v...

Dvojkĺbové kružidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227216

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kamas Rudolf

Značky: dvojkĺbové, kružidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojkĺbové kružidlo, ktoré má ramená kĺbovo spojené jednými koncami dvoch ťahadiel, ktorých druhé konce sú kĺbovo spojené s posúvadlom, posuvným v protiľahlých žliabkoch vo vidliciach rúčky dvojkĺbového kružidla, vyznačujúce sa tým, že má v koncových, osových výrezoch ramien (1, 2), medzi ich kĺbovými, súosovými, kúžeľovými čapmi (5, 6 a 7, 8) uloženú treciu lamelu (3), upevnenú medzi vidliciami rúčky (13), skrutkou (4) prechádzajúcou cez...

Odpružená vodicí kladka trolejového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227215

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kuchař Antonín, Foldyna Lubomír

Značky: vozíků, vodiči, kladka, trolejového, odpružená

Zhrnutie / Anotácia:

Odpružená vodicí kladka trolejového vozíku tažných kolejových vozidel tvořená kladkou, otočně uloženou na čepu, který je uložen v jednom rameni zdvojené úhlové páky na jejímž spodním rameni je připevněn prstenec pro uložení rozpínací pružiny, jejíž druhý konec je uložen v prstenci připevněném k rámu trolejového vozíku, vyznačená tím, že zdvojená úhlová páka (2) je ve svém ohybu kyvně uchycena čepem (4), jenž je uložen ve vidlici (5), která je...

Způsob výroby síťoviny z lineárního polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227214

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čapka Oldřich, Balabán Luboš, Kunz Milan, Rejmánek Vlastimil

Značky: lineárního, výroby, polyetylénu, způsob, síťoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby síťoviny z lineárního polyetylénu obsahujícího stabilizátory, pigmenty a případně další zpracovatelské přísady vytlačováním extrudérem do vytlačovací hlavy a kruhových trysek, vyznačený tím, že se před vlastním vytlačováním síťoviny u polyetylénu vyrobeného na nosičovém katalyzátoru o indexu toku 0,02 až 0,30 g/10 m a průměrné molekulové hmotnosti Mz 9 . 105 až 12 . 105, váhové molekulové hmotnosti MW 1,5 . 105 až 2 . 105 a...

Zapojení lineárního izolačního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227213

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hajič Jan, Kondr Pavel, Stehlík Antonín

Značky: lineárního, členu, zapojení, izolačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení lineárního izolačního členu, vyznačující se tím, že vstupní svorka (01) zapojení je spojena přes vstupní odpor (1) s invertujícím vstupem operačního zesilovače (2) a s jedním vývodem zpětnovazebního odporu (6), jehož druhý vývod je spojen s katodou první diody (7), s katodou druhé diody (8) a s jedním vývodem prvního kondenzátoru (9), jehož druhý vývod je spojen se zemní svorkou a se středem (41) druhého vinutí (4) transformátoru,...

Snímač polohy břitu nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 227212

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rys Stanislav, Homér Zdeněk

Značky: polohy, nože, snímač, břitů

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač polohy břitu nože na horním kupírovacím suportu soustruhu s otočným nožovým držákem pro zjišťování stavu břitu nože, vyznačený tím, že na horním kopírovacím suportu je nosný prvek (5), na kterém je mezi elektrosnímačem (7), rovněž umístěným na horním, kopírovacím suportu, a mezi kontrolovaným břitem (8) nože výkyvně uložen palec (6), přičemž elektrosnímač (7) je přes elektrický obvod (12) připojen k řídicímu systému (13) soustruhu.

Zapojení programovatelného generátoru impulsního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227211

Dátum: 15.11.1985

Autori: Barták Jiří, Škrdlant Bohdan, Kočí Jiří

Značky: generátoru, kódu, programovatelného, zapojení, impulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení programovatelného generátoru impulsního kódu, zejména povelového kódu pro řízení vysílačů hromadného dálkového ovládání v elektrizačních soustavách, opatřené selektorem vstupních dat a časovou základnou, řízenými řadičem a adresovým dekodérem, vyznačené tím, že na adresové výstupy (A0 až A8) časové základny (ČZ) jsou zapojeny jednak adresové vstupy (A0 až A3) multiplexorů (MPX1, MPX2, MPX3) startovacího impulsu, zabezpečovací mezery a...

Obráběcí hlavička s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227210

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ochrymčuk Ivan, Odehnal Ladislav, Kupský Miroslav

Značky: břitovými, hlavička, destičkami, vyměnitelnými, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Obráběcí hlavička s vyměnitelnými břitovými destičkami, vhodná pro obrábění čelních ploch, popřípadě pro frézování, vyznačující se tím, že sestává z kleštiny (2), na jejíž válcové části je otočně uložena matice (3), o niž se opírá suvně uložené neotočné pouzdro (1), které je opačným koncem ve styku s kuželovou částí kleštiny (2), v níž jsou upraveny drážky pro vyměnitelné břitové destičky (4).

Uchytenie výhrevných hadovitých plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227209

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sklenár Josef, Drahoš Ivan, Pisár Ľudovít, Szegvári Viliam

Značky: hadovitých, kotlov, parných, uchytenie, výhrevných, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie výhrevných hadovitých plôch parných kotlov vyznačujúce sa tým, že hadovité výhrevne plochy (4) sú prostredníctvom závesných elementov (6) a rozperných elementov prichytené na závesné rúrky (1).

Zapojení elektrické výzbroje poháněcí stanice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227208

Dátum: 15.11.1985

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

Značky: pásového, výzbroje, stanice, elektrické, poháněcí, zapojení, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektrické výzbroje poháněcí stanice pásového dopravníku obsahující alespoň dva asynchronní kroužkové motory s indukčními rotorovými spouštěči, vakuové stykače, první odpínací pojistky, kompenzační kondenzátor, první odpínač, rozběhový kondenzátor, druhý odpínač, druhé odpínací pojistky a kompenzační tlumivku vyznačující se tím, že kompenzační kondenzátor (6A) společný pro všechny asynchronní kroužkové motory je připojen přes první...

Ústrojí k přeměně otáčivého pohybu v pohyb posuvný

Načítavanie...

Číslo patentu: 227207

Dátum: 15.11.1985

Autor: Procházka Jaroslav

Značky: pohybu, ústrojí, posuvný, pohyb, otáčivého, přeměně

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí k přeměně otáčivého pohybu v pohyb posuvný, s časovými prodlevami v úvratích, obsahující ojnici, otočný hnací a posuvný poháněný mechanismus, vyznačené tím, že v tělese ojnice (9) je vytvořen jednak funkční tvarový otvor (15) do hloubky, rovnající se v podstatě jedné polovině tloušťky ojnice (9), jehož stěna je dráhou pro odvalovací kladku (8), otočnou kolem čepu (7), upevněného na rotační přírubě (3), pevně spojené s hnacím hřídelem...

Polymerní kompozit na bázi polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227206

Dátum: 15.11.1985

Autori: Trojna Milan, Hrdlička Jaroslav, Rubeš Jiří, Řezník Jan, Šmejkal František, Franta Jiří

Značky: polypropylénu, bázi, polymerní, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polymerního kompozitu na bázi polypropylenu. Jako složky zlepšující fyzikálněmechanické vlastnosti kompozit obsahuje mikromletou slídu, organofunkční silan, stabilizátor a organický fosfit.

Způsob mletí hydraulických aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227205

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kolář Karel, Horoščák Tibor, Škvára František, Matušina Jan, Zadák Zdeněk, Barták Jaroslav, Novotný Jaroslav, Vejchoda Jaromír, Bouchal František, Janda Vojtěch

Značky: látek, zejména, mletí, cementářského, aktivních, slínku, způsob, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Technologie mleti cementářského slinku na vysoké měrné povrchy bez sádrovce a dávkování potřebných přísad je v současnosti velmi aktuální. Přísady pro regulaci tuhnutí a podobně se dávkovaly v průběhu míchání směsí. Současným dávkováním jedné nebo více přísad - látek ze skupiny zahrnující deriváty ligninu, ve vodě rozpustný uhličitan nebo kyselý uhličitan alkalického kovu nebo kovu alkalické zeminy nebo rozpustnou sůl hydroxykyseliny jako je...

Zařízení ke změne dráhy kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: dráhy, změne, zařízení, předmětů, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů je určeno pro výrobní linky s dopravou předmětů stejného, například plochého tvaru. Skládá se z přiváděcí dráhy s výtlačným válcem, z odváděcí dráhy s posouvacím válcem, přičemž nad přiváděcí dráhou v jejím koncovém úseku je umístěn přítlačný válec s pístem s pístní tyčí spojenou otočně s pákou, uloženou jedním koncem v kloubu a opatřenou na druhém konci hnacím válečkem. Na přiváděcí dráze v jejím...

Napínací kladka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227203

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kocour Jaroslav

Značky: kladka, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Napínací kladka vyznačená tím, že rovnoběžně se svislým otočným čepem (21), jenž je pevně spojen s vodorovným ramenem (22) točně uloženým prostřednictvím svislého otočného čepu (21) v ložisku tělesa (12) je k vodorovnému rameni (22) pevně připojena průchozí hřídel (23), na jejímž horním konci (23a) je otočně uložena kladka (24) magnetického pásku (50), avšak na spodním konci (23b) průchozí hřídele (23) je otočně uložena svislá rolna (25), jež...

Zařízení k automatickému odměrnému stanovení spalitelné síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 227202

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kšír Otakar

Značky: zařízení, spalitelné, síry, odměrnému, automatickému, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k automatickému odměrnému stanovení spalitelné síry, sestávající z části pro spalování vzorků, z absorčního ústrojí s titrační nádobkou, v níž je uspořádáno míchadlo a z byrety. Absorční ustrojí tvoří absorční spirála, napojená svým nejspodnějším závitem a svým výstupním závitem na titrační nádobku, v níž je rovněž uspořádána platinová indikační elektroda a referenční elektroda indikačního ústrojí. Současně je byreta opatřena uzávěrem,...

Způsob pájení přívodů kyslíkovodíkovým plamenem ku keramické podložce a zařízení k provádění způsobu pájení přívodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227201

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jindřišek Miroslav, Trýzna Jaroslav

Značky: podložce, pájení, keramické, zařízení, způsob, kyslíkovodíkovým, provádění, přívodů, plamenem, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pájení přívodů kyslíkovodíkovým plamenem ke keramické podložce a zařízení k provádění způsobu pájení přívodů řeší problém racionální výroby integrovaných obvodů. Podstata způsobu spočívá v tom, že řadou plamenů odpovídajících počtu pájených přívodů, se ze vzdálenosti od 15 mm do 30 mm současně ohřejí jednotlivé přívody Bl až Bn nad místem jejich styku s vrstvou pájky na vývodech obvodu D na keramické destičce A po dobu od 2 s do 6 s,...

Zariadenie pre reguláciu prietoku teplonosnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226600

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kasala Ladislav

Značky: reguláciu, teplonosnej, kvapaliny, prietoku, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka teplovodného okruhu vykurovacieho, v ktorom sa rieši regulácia prietoku teplonosnej kvapaliny prostredníctvom obehového čerpadla ovládaného parným motorom. Účelom vynálezu je riešenie samočinnej regulácie prietoku teplonosnej kvapaliny, kde sa využíva pre prevádzku zariadenia teplotný rozdiel medzi výstupným a spätným potrubím teplovodného vykurovacího okruhu. Podstatou vynálezu je okruh parného motora zapojený medzi výstupné a...

Polotovar masívnych klietok valivých ložísk z rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226599

Dátum: 15.11.1985

Autori: Janoška Ladislav, Kocúr Jozef

Značky: ložísk, masívnych, klietok, rúrky, polotovar, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Polotovar masívnych klietok ložísk z rúrky je určen pre výrobu klietok valivých ložísk. Vynález se týka polotovaru masívnej klietky valivých ložísk vytvoreného z rúrky jej profilovým rozdelením. Účelom vynálezu je vyššie využitie základného materiálu a úspora energie na ďalšie mechanické opracovanie. Uvedeného účelu sa dosáhne tým, že rúrka je delená v strede po obvode válcovej plochy uzatvoreným rezom zubovitého tvaru stojín masívnych klietok...

Zariadenie na dávkovanie a kontaktovanie elektronických rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226598

Dátum: 15.11.1985

Autor: Rihay Peter

Značky: dávkovanie, súčiastok, elektronických, kontaktovanie, zariadenie, rotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka zariadenia, pomocou ktorého dochádza k definovanej orientacii elektronických rotačných súciastok s axiálnymi privodmi pri zavadzaní automatizacie výrobných procesov, hlavne merania a triedenia. U tohoto zariadenia sa rieši postupný vertikálny pohyb súčiastky do polohy potrebnej k jej vyhodnoteniu. Podstatou vynálezu je manipulácia so súčiastkou predcházajúcou orientačnou medzerou a jej naorientovanie tak, aby nedošlo u súčiastky...

Výberová riadiaca jednotka prídavných zariadení samočinného počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226597

Dátum: 15.11.1985

Autori: Horečný Jozef, Horváth Pavol, Pauer Daniel

Značky: zariadení, samočinného, výberová, počítača, jednotka, přídavných, riadiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru samočinných počítačov a rieši výberovú riadiacu jednotku prídavných zariadení samočinného počítača. Jeho podstata je v tom, že universálna kanálová časť je spojovacím vedením pripojená na prepínací blok, ktorý je spojovacími vedeniami pripojený na prvé vstupy špeciálnych častí. Druhé vstupy špeciálnych častí sú spojovacím vedením pripojené na univerzálnu kanálovú čásť a ďalej výstupy špeciálnych části sú spojovacími...

Zařízení ke snímání tuhosti keramického těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 226596

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bartošek František, Kučera Antonín

Značky: tuhostí, keramického, zařízení, těsta, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku požadované tuhosti keramického těsta při jeho zpracování v jedno nebo dvouhřídelovém mísiči. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání alespoň jedné mezistěny v komoře mísiče, vytvořené horním roštem a spodním roštem, kdy například horní rošt je propojen na snímač tlaku, který reguluje zavhčení suroviny podle podmínek provozu. Vynález nejlépe charakterizuje obr.1. z něhož je podstata vynálezu zřejmá.

Dietetické, pekárske a pečivárenské výrobky s prísadou pivovarského mláta

Načítavanie...

Číslo patentu: 226595

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hanula Peter, Raško Anton, Klempa Štefan, Sochorová Viera

Značky: pivovarského, výrobky, pekařské, přísadou, dietetické, pečivárenské, mláta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka dietetických a pečivárenských výrobkov s prísadou pivovarského mláta. Pre ľudsku výživu sa shodnocuje odpad, ktorý sa doteraz čiastočne skrmoval. Tým, že tento odpad obsahuje vlakniny a bielkoviny je vhodný majmä pre staršie kategórie obyvateľstva. Vynález bol praktický vyskúšany priamo v prevádzke pri výrobe chleba, pečiva a solietek. Nevyžiadal si zmenu technológie, iba mláto bolo potrebné rozmelniť. Možno ho zaviesť v každej...

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226594

Dátum: 15.11.1985

Autor: Lokvenc Jaroslav

Značky: měřicího, automatické, zapojení, přepínání, rozsahu, prístroje, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřicího přístroje složené ze čtyř monostabilních obvodů, dvou hradlovacích obvodů, synchronního vratného čítače a dvou blokovacích obvodů adresy vyznačené tím, že první vstup (A1) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s časovým výstupem (K) určujícím konec měření číslicového měřicího přístroje (M), výstup (Q) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s třetím vstupm (3) prvního...

Způsob nízkoteplotního legování galliumarsenidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226593

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hrubý Arnošt, Štěpánek Bedřich

Značky: způsob, legování, galliumarsenidu, nízkoteplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nízkoteplotního legování galliumarsenidu v plynné fázi v uzavřené soustavě, za sníženého tlaku a v teplotním gradientu, s příměsí 1 až 50 mg volného arsenu a s přísadou halogenidu jako transportního činidla, vyznačující se tím, že se jako transportní prostředek a současně jako legující příměs přidá 0,1 až 20,0 mg jodidu cíničitého počítáno na 1.10-6 m3 reakčního prostoru.