Archív za 1985 rok

Strana 17

Zariadenie na prípravu vysokočistých povlakov alkalických kovov v stanovenom množstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 228021

Dátum: 01.12.1985

Autor: Antal Juraj

Značky: alkalických, přípravu, stanovenom, zariadenie, kovov, vysokočistých, množstve, povlakov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti vákuového naparovania veľmi tenkých vrstiev alkalických kovov s možnosťou sledovania hmotnosti nanesenej vrstvy. Účelom vynálezu je dosiahnuť vysokú čistotu naparovanej vrstvy alkalických kovov umiestnením celého naparovacieho zariadenia do vakuovej trubice, ktorá je v hornej časti spojená s trubicou s miliváhami na kontrolu množstva napareného kovu. Uvedeného účelu sa dosahuje umiestnením systému termoemisných špirál,...

Zařízení pro kontrolu činnosti odstředivého regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228020

Dátum: 01.12.1985

Autor: Janata Jiří

Značky: regulátoru, předstihu, kontrolu, odstředivého, činnosti, motorů, zařízení, zážehových

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj na kontrolu činnosti odstředivého regulátoru předstihu zážehových motorů. Vynález se týká autoopravárenství diagnostiky zážehových motorů. Vynález řeší problematiku kontroly činnosti odstředivého regulátoru předstihu včetně provedení zákresu průběhu odstředivé regulace. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zkonstruovaný přístroj na principu akce /pružinky odstředivého regulátoru/ a reakce /pružinka na přístroji/ zakresluje diagram...

Fréza na trepanací lebky čtyřbřitá

Načítavanie...

Číslo patentu: 228019

Dátum: 01.12.1985

Autori: Straka Miloslav, Gotfrýd Otto

Značky: fréza, trepanací, lebky, čtyřbřitá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyřešení geometrie břitu a výměny břitových destiček u frézy na trepanaci lebky. Vyznačuje se tím, že na konci těla frézy jsou vytvořeny dvě drážky na sebe kolmé, z nichž do jedné je zasazena pomocná břitová destička a do druhé je zasazena hlavní břitová destička, přičemž pomocná břitová destička, hlavní břitová destička a tělo frézy jsou propojeny šroubem a zakřivení břitů obou destiček je obloukové.

Spôsob výroby plynosilikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228018

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kurtulík Anton

Značky: výroby, spôsob, plynosilikátov

Zhrnutie / Anotácia:

Nárast plynosilikátovej hmoty sa rieši vyššou teplotou technologickej zámesovej vody a tým rovnako, alebo vyššou počiatočnou teplotou odlevu, vyššou konzistenciou podľa parametrov použitého spojiva, snížením množstva Al-pasty dávkovanej do odlevu, snížením % spojiva. Sposob sa dá aplikovať pri výrobe všetkých druhov plynosilikátov /Siporex, Calsilox atď./, teda i tam, kde sa ako spojivo používa vápno s cementom. Základna reakcia pre nárast...

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnitřním prostoru polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228017

Dátum: 01.12.1985

Autori: Tomášek Jiří, Špaček Jindřich, Kosek Jiří

Značky: polotovarů, součástí, kapalinou, vnitřním, působící, nástroj, tváření, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnítřním prostoru polotovaru řeší zejména výrobu tvarovek. Podstatou vynálezu, který využívá dvou pracovních trnů, příčemž alespoň jeden je opatřen otvorem pro přívod pracovní kapaliny a na každém pracovním trnu je upravena funkční část tak, že její průměr je menší, maximálně je roven vnitřnímu průměru tvářené součásti je, že funkční část se směrem k čelu tvářecího trnu dále zmenšuje a jeji...

Zařízení pro výrobu výlisků z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228016

Dátum: 01.12.1985

Autor: Zháněl Miroslav

Značky: plastických, výlisků, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se docílí úplné automatizace vyjímání výlisků z řezných nástrojů u krokových zařízení, čímž se vytvoří podmínky pro převedení výroby z doposud známých zařízení, která pracují na principu dvou protiběžných vzájemně se bez přerušení pohybu po sobě odvalujících článkových pásech, čímž se docílí zvýšení výtěžnosti folie, bezpečnosti obsluhy, sníží se nároky na prac. prostor a sníží se psychická námaha obsluhy. Účelu se dosáhne výrobou...

Automatické odpytlovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228015

Dátum: 01.12.1985

Autor: Bébr Ladislav

Značky: zařízení, odpytlovací, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické odpytlovací zařízení, které úplně odstraňuje manuelní práci při odpytlování a současně zamezuje rozprašování surovin. S výhodou lze použít k odpytlování zdraví škodlivých látek. Snížením prašnosti snížuje nároky na otvětrání. Podstatou vynálezu je transporter, jehož pas je opatřen řadami mírně zahnutých ostrých trnů, určených k přidržování pytle. Vstupním otvorem transportér zasahuje do vnitřního prostoru odpytlovače,...

Způsob čištění odpadních vod ze stříkacích kabin lakoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 228014

Dátum: 01.12.1985

Autor: Večerka Jan

Značky: kabin, lakoven, čištění, odpadních, způsob, stříkacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čištění a další recirkulace odpadních vod ze stříkacích kabin lakoven s vodní clonou použitou k filtraci odsávaného vzduchu. K odpadní vodě ze stříkacích kabin se přidá vápno, které reaguje s anionty odlučovače za tvorby vloček nerozpustných vápenatých solí, které strhují nečistoty obsažené ve vodě a sedimentují s nimi do kalu. Vyčištěná voda se vrací k použití, kal se může deponovat nebo spálit. Vynález lze použít ve všech...

Vysokoobrátkové vreteno s bezčelusťovým upínacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228013

Dátum: 01.12.1985

Autor: Heinz František

Značky: zariadením, bezčelusťovým, vřeteno, upínacím, vysokoobrátkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vysoobrátkového vretena, u ktorého sa rieši upínanie nástrojov bezčelusťovým upínacím zariadením. Podstatou vynálezu e presná tenkostenná kalibrovaná trubka s jedným alebo viacerými prelismi dovnútra trubky, ktoré slúžia k prenosu krútiaceho momentu z poháňaného vretena na obrábací nástroj. Vreteno je uchytené v ložisku a na svojom povrchu može unášať pohonné zariadenie, prevod alebo može by priamo spojené s rotorom pneumatickej...

Siťové opěrné prvky pro lamelární dialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228012

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ambrož Ludvík, Andreovský František

Značky: prvky, dialyzátor, opěrné, lamelární, síťové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká síťových opěrných prvků pro lamelární hemodialyzátor, který je vhodný zelména pro využití při dialýze a ultrafiltračním čištění krve a také pro dělení dalších vodních roztoků. Vyznačuje se tím, že jsou tvořeny nejméně dvěma druhy vláken na bázi syntetických polymerů nebo kopolymerů, popřípadě modifikovanými přírodními polymerními látkami, přičemž alespoň jeden s použitých druhů vláken je polymerem nebo kopolymerem vinylacetátu,...

Vrtací a rýsovací šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 228011

Dátum: 01.12.1985

Autor: Harapát Karel

Značky: rýsovací, vrtací, šablony

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit vrtací a rýsovací šablony jednoduché konstrukce s upínacími prostředky, jež by umožnily práci na nesnadno přístupných místech zvláště složitých dílů skříňového tvaru. Podstatou vynálezu jsou vrtací a rýsovací šablony, jejichž upínací prostředky jsou alespoň s části tvořeny permanentními magnety ve tvaru válečků, kotoučů případně pouzder upevněných v kovových částech šablon, přičemž permanentní magnety jsou v kovových...

Termodvojkový popudový člen jisticího nadproudového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 228010

Dátum: 01.12.1985

Autori: Petrášek Karel, Cihelka Jindřich

Značky: relé, jisticího, popudový, člen, nadproudového, termodvojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je termodvojkovový popudový člen jistícího nadproudového relé pro jištění elektrických spotřebičů, např. asynchronních motorů. Problematika tepelné vázby mezi termodvojkovovým členem a přívodní svorkou, která přímo ovlivňuje vlastnosti a charakteristiky relé je zde řešená termodvojkovovým členem, který je prostřednictvím pružného členu, s nímž je spojen do tvaru T, upevněn vzepřením mezi protilehlé, rovnoběžné stěny...

Způsob analýzy plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228009

Dátum: 01.12.1985

Autor: Zamarovský Peter

Značky: látek, plynných, způsob, analýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy plynných látek. Vynález se týká selektivní analýzy plynných látek na fyzikální bázi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se zkoumaná plynná látka zavede do analyzátoru, kterým je přístroj na měření gyrotermomagnetického jevu. (obr. 1, obr. 2). V tomto přístroji se na plynnou látku tlaku řádově 10 Pa působí magnetickým polem B a rozdílem teplot mezi válečkem D a plynnou látkou, příčemž se měří moment síly púsobící na detektor D...

Zdvojené ovládání pojezdů mostového seřizovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228008

Dátum: 01.12.1985

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

Značky: zdvojené, mostového, pojezdu, seřizovacího, prístroje, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvojená ovládání pojezdů mostového seřizovacího přístroje (obr. 1). Vynález se týká seřizování přístrojů mostové konstrukce, určených pro seřizování řezných nástrojů čislicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší ovládání podélného i příčného pojezdu ze všech obvodových stran seřizovacího přístroje. Na obou stranách mostu jsou totožná točítka pro ovládání příčného pojezdu a na obou stranách základny mostu jsou totožná madla pro ovládání...

Zariadenie na riadené striekanie laku a keramickej suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228007

Dátum: 01.12.1985

Autor: Urban Ján

Značky: zariadenie, striekanie, keramickej, suspenzie, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na riadené striekanie laku a keramickej suspenzie vo forme viskózneho média na steny kokil pre odlievanie ocele, ktorého hydraulický dávkovač viskózneho média je tvorený dvoma dávkovacími komorami súoso usporiadanými a od seba oddelenými uzatváracím osovým ventilom, ktorého vreteno je čelne spojené s piestnou tyčou pneumatického valca, napojeného cez dvojcestný elektromagnetický ventil na rozvod vzduchu.

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228006

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pykal Miloš, Soukaný Jozef, Vasilev Ljudmil, Hanák Stanislav

Značky: rozptylového, vinutia, transformátora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zváracej techniky a týka sa zapojenia vinutia rozptylového transformátora najmä pre oblúkové zváranie u ktorého regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a je zapojené v sérii s jedným z pracovných vinutí. Podľa vynálezu je regulačné vinutie samo, alebo spolu s časťou pracovného vinutia premostené fázovo regulovateľným dvojcestným ventilom.

Způsob stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228005

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Komínek Antonín, Votava Petr

Značky: měřené, stanovení, látce, radiometrie, pomocí, způsob, vodíku, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie. Účelem vynálezu je získat možnost kontinuálního stanovení hledané veličiny, bez ohledu na objemovou hmotnost měřeného materiálu. Tohoto účinku je podle vynálezu dosaženo tím, že měřená látka se prozařuje neutrony a měří se četnosti fotonů záření gama o energii odpovídající energii píku plného pohlcení záření gama doprovázejícího interakci neutronů s jádry vodíku...

Způsob čištění 4-(3-oxobutyl)-1,2-difenyl-3,5-pyrazolidindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228004

Dátum: 01.12.1985

Autor: Leudarová Cyrilka

Značky: 4-(3-oxobutyl)-1,2-difenyl-3,5-pyrazolidindionu, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění 4-(3-oxobutyl)-1,2-difenyl-3,4-pyrazolidindionu, léčiva s protizánětlivým a analgetickým účinkem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se surový produkt překrystaluje z účinné směsi rozpouštědel na bázi aromatických uhlovodíků a nasycených alifatických jednofunkčních alkoholů za přítomnosti antioxidačních látek s absorčním účinkem. S výhodou se používá vodný roztok hydrosiřičitanu sodného a upravené aktivní uhlí...

Usporiadanie kanálov dvojdobého motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228003

Dátum: 01.12.1985

Autor: Čáp Karel

Značky: dvojdobého, motora, usporiadanie, kanálov

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie kanálov vdojdobého motora (obr. 1) Vynález sa týka oboru konštrukcie dvojdobých motorov. Vynález rieši usporiadanie kanálov dvojdobého motora vyplachovaného dúchadlom alebo kompresorom a vybaveného priamým vstrekovaním paliva. Podstatou vynálezu je, že vyplachovacie kanály a výfukové kanály sú orientované v súhlasnom smere a sú vytvorené v jednej strane povrchu válca. Vynález je možné využiť v odbore výroby motorov.

Stereoprojekčná matnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 228002

Dátum: 01.12.1985

Autor: Surma Karol

Značky: stereoprojekčná, matnica

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie vnímania priestorového obrazu, bez potreby roznych diváckych pomocok alebo prídavných projekčných zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne stereoprojekčnou matnicou tvorenou vstupnou a výstupnou priehradnou vrstvou, medzi ktorými je upravená priesvitna medzivrstva, pričom všetky tieto prvky sú navzájom pevne spojené bez vzduchovej medzery.

Zapojení pro tranzistorově-diodové řízení intervalového spínání elektromotorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228001

Dátum: 01.12.1985

Autor: Fober Jaroslav

Značky: intervalového, spínání, zapojení, elektromotorku, tranzistorově-diodové, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro tranzistorově-diodové řízení intervalového spínání elektromotorku s doběhovými kontakty a tyristorovým dobržděním, zejména u elektromotorků stěračů automobilů. Zapojení je určeno tak, že v sérii s elektromotorkem je zapojen spínací tranzistor (T4), přičemž mezi kolektorem a doběhovými kontakty elektromotorku je zapojena paralelní kombinace doběhové diody (D3) a brzdicího tyristoru (Ty), které střídavě zabezpečují...

Zapojení pro automatické ovládání zařízení k radiometrickému měření objemové hmotnosti sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227250

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dobrovolný Jiří

Značky: sypkého, automatické, radiometrickému, zařízení, měření, objemové, zapojení, hmotnosti, materiálů, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického ovládání zařízení k radiometrickému měření objemové hmotnosti sypkého materiálu, zejména cementářského slínku. Účelem vynálezu je dosáhnout plně automatické činnosti celého zařízení s předáváním změřených údajů. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo zapojením s vyhodnocovacím a signalizačním blokem, na který přicházejí údaje o stavu a činnosti jednotlivých prvků zařízení a odkud vycházejí signály k aktivaci nebo...

Způsob aktivace Adkinsova katalyzátoru pro hydrogenolýzu 4-fenyl,-1 3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227249

Dátum: 15.11.1985

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Červený Libor, Srna Václav

Značky: aktivace, hydrogenolýzu, 4-fenyl,-1, 3-dioxanu, adkinsova, způsob, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor se aktivuje v prostředí 4-fenyl-1,3-dioxanu přímo v reaktoru, v kterém se provádí hydrogenolýza, přičemž se aktivace provádí v teplotním rozmezí 150 až 250 °C a reakční směs se rychle vyhřeje na tuto teplotu v interní nebo vodíkové atmosféře a vlastní aktivace se zahájí skokovým zvýšením tlaku vodíku na hodnotu 5 až 30 MPa za současného intenzivního míchání.

Zapojení sestavy křemenných výbrusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227248

Dátum: 15.11.1985

Autor: Krepindl Jaromír

Značky: výbrusů, sestavy, zapojení, křemenných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení sestavy křemenných výbrusů které by vyhovovalo požadavkům víceúčelových měření. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že spojením dvou vodičů vícežilového termočlánkového kabelu v místě sestavy křemenných výbrusů se vytvoří termočlánek pro měření teplot, kdežto propojením některého z vodičů takto vytvořeného termočlánku s pláštěm vícežilového termočlánkového kabelu se vytvoří čidlo pulsací. K vnitřnímu...

Způsob čištění cyklického trimeru fenylisokyanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227247

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šebenda Jan, Bukač Zbyněk

Značky: trimeru, čištění, způsob, fenylisokyanátu, cyklického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění cyklického trimeru fenylisokyanátu, přičemž se získá produkt o vysoké čistotě 98 až 100 %, který je vhodný pro použití jako aktivátor pro některé druhy aniontových polymerací E-kaprolaktamu, zvlášť citlivých na přítomnost nečistot. Způsob čištění je založen na odstranění nečistot nerozpustných v chlorovaných uhlovodících, například chloroformu a odstranění nečistot rozpustných v ethanolu.

Způsob výroby kyseliny kyanurové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227246

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rejlek Antonín, Navrátilová Hana, Petira Oldřich

Značky: kyanurové, způsob, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny kyanurové pyrolýzou močoviny spočívající v tom, že se do reakčního prostoru, kde je vytvořena zádrž již vyrobené kyseliny kyanurové, přivádí nepřetržitě močovina, která se směšuje s přítomnou kyselinou kyanurovou a vytvořená směs prochází při teplotě 160 až 300 °C reakčním prostorem. Sypký práškovitý produkt se kontinuálně odebírá. Poměr mezi množstvím přiváděné močoviny a množstvím zadržované kyseliny kyanurové v reakční...

Zapojení zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227245

Dátum: 15.11.1985

Autori: Dvořáček Boris, Mihál Alexandr

Značky: zapojení, zobrazovací, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zobrazovací jednotky pro připojení k zapojením na kontrolu propojování špiček roštů elektronických zařízení, například popsaného v autorském osvědčení č. 223249 . Zajišťuje se jím správné propojování kontaktních špiček roštů elektronických zařízení pomocí ovíjecí pistole. Jeho podstata spočívá v propojení zobrazovacích prostředků a elektronických obvodů s mechanickou pamětí, které mají kód propojů kontaktních špiček....

Způsob řízení roštového chladiče cementářského slínku a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227244

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rusek Jiří, Rebec Milan, Čižmář Luděk

Značky: řízení, cementářského, provádění, slínku, chladiče, roštového, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení roštového chladiče cementářského slínku a zařízení pro jeho provádění. Účelem vynálezu je zlepšit energetickou bilanci provozu chladiče a odstranit nežádoucí provozní stavy, zejména vysokou prašnost při dodržení určité teploty výstupního slínku. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že množství vzduchu do jednotlivých komor chladiče a množství odtahovaného odpadního vzduchu chladiče se nastavuje podle...

Mazací servis

Načítavanie...

Číslo patentu: 227243

Dátum: 15.11.1985

Autori: Slavíček František, Smělý Jiří

Značky: servis, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací servis, upravený na mobilním prostředku, je určen pro údržbu a ošetřování strojů přímo v terénu. Pohon jeho čerpadel je proveden hydrostatickým převodem, který sestává z hydrogenerátoru, na jehož výstup je připojen jednak přepouštěcí ventil, kterého výstup je spojen se zásobní nádrží, a jednak s alespoň jedním regulátorem průtoku, zapojeným v sérii se zpětným ventilem, k nimž je paralelně připojen uzavírací ventil, přičemž na výstup...

Vodorozpustný olejový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227242

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pecka Karel, Láník Igor, Vaňura Jan, Mostecký Jiří, Hála Slavoj

Značky: olejový, vodorozpustný, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustný olejový prostředek, vyznačený tím, že obsahuje 20 až 50 % hmot. ropného oleje, 15 až 56 % hmot. neionogenních tenzidů ze skupiny alkylpolyetylénglykoléterů, ve kterých na 1 mol výchozího alkoholu s 10 až 18 uhlíkovými atomy připadá 4 až 12 molů etylénoxidu, a dále 15 až 56 % hmot. oxyetylovaných alkylaminů, ve kterých na 1 mol výchozího alkylaminu s 8 až 18 uhlíkovými atomy připadá 8 až 20 molů etylénoxidu.

Zapojení číslicového měřiče spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227241

Dátum: 15.11.1985

Autori: Probst Jiří, Uher František, Lamač Jiří

Značky: zapojení, číslicového, spádu, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace vodní turbiny a řeší zapojení číslicového měřiče spádu. Číslicové informace o úrovní horní a dolní hladiny se napěťově upraví a vedou na nastavovací vstupy přiřazených čítačů, které se nastaví na okamžitou úroveň příslušné hladiny. S příchodem počítacích pulsů začnou oba čítače současně odečítat. Horní čítač odečítá od nastavené úrovně horní hladiny a dolní čítač odečítá od nastavené úrovně dolní hladiny. Oba čítače...

Hydrofilní základ pro sypké přípravky biologicky účinných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227240

Dátum: 15.11.1985

Autori: Karabinoš Jozef, Martínek Jaroslav, Lomjanský Jozef, Körbl Jiří, Jančik Fedir, Úradníček Dušan, Frimm Richard, Šauša Igor

Značky: biologicky, sypké, základ, přípravky, hydrofilní, olejů, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní základ pro sypké přípravky biologicky účinných olejů se používá převážně ve veterinární praxi, a to hlavně ve vitaminových koncentrátech a krmných dolňcích. Lze ho také po menších úpravách užít i pro humánní medicinu. Podstatu hydrofilního základu tvoří z 80 % polyvinylalkohol, škrob (kukuřičný) a škrobový sirup, přičemž se při výrobě pracuje pod teplotou mazovatění škrobu, tj. v rozmezí 40 až 70 °C.

Způsob spektrofotometrického stanovení mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227239

Dátum: 15.11.1985

Autori: Konrád Vladislav, Kutý Václav, Bičovský Karel

Značky: mědi, spektrofotometrického, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spektrometrického stanovení mědi podle vynálezu kvantitativním, přímým a specifickým způsobem stanovení mědi, spočívajícím v tom, že se k vodnému kyselému roztoku (pH 0,5 až 5) Cu2+, v rozmezí koncentrací 1.10-6 až 5.10-5M, v prostředí kyseliny sírové přidá 0,2% roztok tetrametylthiuradmisulfidu v 30% etylalkoholu, v množství minimálně osminásobného přebytku oproti koncentraci mědí. Vybarvovací reakce proběhne ve zlomku sekundy a...

Zařízení pro výrobu koberce ze žárovzdorných keramických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 227238

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ivanov Pavel Grigorievič, Isajev Georgij Ivanovič, Arzamastseva Julia Nikolajevna, Bykov Anatolij Nikolajevič, Sivaš Viktor Grigorievič, Turčaninov Viktor Sergějevič, Vlasov Jurij Vasiljevič

Značky: žárovzdorných, výrobu, koberce, keramických, vláken, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby žárovzdorných výrobků, zejména zařízení pro výrobu koberce ze žárovzdorných keramických vláken. Zařízení podle vynálezu sestává z pece /1/, z dávkovacího ústrojí /7/, z válcové trysky /4/, z komory /12/ pro tvorbu vláken s odebíracím dopravníkem /14/, z přídavné komory /18/ s nastavitelným dolisovacím ústrojím a z ústrojí /21/ pro konečnou úpravu koberce. Na vstupní stěně komory /12/ pro tvoření vláken je souose s...

Způsob rafinace syntetického lihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227237

Dátum: 15.11.1985

Autori: Macek Vladimír, Vepřek Jaroslav, Pařízek Miroslav

Značky: způsob, rafinace, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace syntetického lihu připraveného přímou hydratací etylenu vodou za katalytického účinku kyseliny fosforečné, při kterém se oddělují ze směsi etanolu s vodou organické příměsi, které jsou ve vodě omezeně rozpustné. Směs etanolu s vodou, obsahující 5 až 20 % hmot. etanolu se uvádí při teplotě 5 až 80 °C a tlaku 70 až 600 kPa do styku s rafinačním plynem, kterým je interní plyn nebo/a vodík nebo/a uhlovodíky C1 až C4...

Způsob výroby válcových nástrojů pro ultrazvukové pojení netkaných či vrstvených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 227236

Dátum: 15.11.1985

Autor: Sodomka Lubomír

Značky: textilií, nástrojů, válcových, vrstvených, netkaných, způsob, pojení, výroby, ultrazvukové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze s výhodou použít pro nejrůznější pojení vlákenných vrstev a dostatečným podílem syntetických materiálů v netkané textilii pro nejrůznější použití v průmyslu, ve stavebnictví na zvukovou a tepelnou izolaci, při vytváření nejrůznějších vzorů, kterými mohou být i složité motivy obrazové pro estetické účely. Podle vynálezu se na nosný ocelový válec připevní válcová plechová plocha, svinutá z rovinné plochy, do které jsou vytlačeny...

Způsob zvýšení produktivity ultrazvukového pojení netkaných či vrstvených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 227235

Dátum: 15.11.1985

Autor: Sodomka Lubomír

Značky: produktivity, netkaných, pojení, vrstvených, způsob, zvýšení, ultrazvukového, textilií

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je možné využít pro zvýšení produktivity ultrazvukového pojení netkaných testilií, pojení vrstvených textilií, kterých je možno využívat v oděvnictví, ve stavebnictví, v automobilovém a nábytkářském průmyslu a dalších. Podle vynálezu se pojený materiál těsně před vstupem do pojicího ultrazvukového pole mezi sonotrodu a přítlačný protikus ohřeje na teplotu, která leží v oblasti teplot o 20 % vyšší, než je teplota okolí a o 20 % nižší, než...

Zařízení pro uchycení automatických regulátorů stálé statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Krejčír Oldřich, Silber Oldřich

Značky: uchycení, stálé, automatických, výšky, regulátoru, statické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k uchycení automatických regulátorů stále statické výšky pružně pneumaticky uložených strojů s rázovými a vibračními účinky. Těleso regulátoru má na pevném základu nosič se svislou upevňovací plochou. Konec táhla kyvné ovládací páky je uchycen na držáku spojeném s pohyblivým základem. Nosičem může být konzola nebo svislá boční stěna hranolovité části pevného základu.

Reflexní tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 227233

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mihalík Zdeněk

Značky: reflexní, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření tlumiče výfuku pro motorová vozidla, který má při nízké hmotnosti a rozměrech maximální tlumicí účinek bez podstatného vlivu na výkonové parametry spalovacího motoru. Uvedeného požadavku je docíleno vhodným umístěním absorpčních tlumičů ve vnitřním prostoru tlumiče a vhodným uspořádáním dalších tlumicích prvků.