Archív za 1985 rok

Strana 169

Způsob výroby reflexních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215427

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kopecký Petr, Hubáček Zdeněk, Poulíček Rostislav

Značky: způsob, výroby, reflexních, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby reflexních vrstev na povrchu organického nebo anorganickélo skla, zvláště pro zpětná zrcadla motorových vozidel. Tento způsob výroby spočívá v tom, že se na povrchu skla vyloučí amorfní vrstva kobaltu a jeho fosfidů o tloušťce 0,15 až 0,5 N.m. Vrstva se vytváří na povrchu skla, čerstvě mechanicky přeleštěním, aktivovaném jedno až dvouprocentním roztokem chloridu cínatého a zcitlivěném 0,1 až 1% roztokem chloridu palladnatého v...

Univerzálny simulátor priebehu prevádzky svetelne riadenej križovatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215426

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kožehuba Vladimír, Reguly Alojz, Breziansky Ivan

Značky: univerzálny, križovatky, prevádzky, priebehu, světelné, simulátor, riadenej

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny simulátor je určený najmä pre pracoviská riešiace dopravnú situáciu na svetelne riadených križovatkách. Variabilita dopravnej prevádzky na križovatkách osadených svetelnou signalizáciou si vyžaduje neustále zmeny v programoch riadenia. K tvorbe programov slúži simulátor podľa vynálezu, ktorý je univerzálny z hľadiska stavebnej konfigurácie križovatky a vradením generátora náhodnej premennej hustoty vozidiel medzi modul riadiacich...

Těsnění vodicích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 215425

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vošahlík Jindřich, Krüger Vílem

Značky: ploch, těsnění, vodicích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je těsnění vodicích ploch vhodné pro obráběcí a tvářecí stroje a zařízení u nichž je třeba těsnit dlouhé úzké, přímé nebo zakřivené štěrbiny jimiž prochází pohybující se ústrojí zařízení. Podstatou vynálezu je dvojice pružných, tlakovým médiem plněných trubiček uzavřených na jednom konci uzavíracím ventilem a na druhém konci rozvodnou krychlí a redukčním ventilem, která těsní štěrbinu a touto štěrbinou probíhající pohybující...

Zařízení pro čištění a leštění vnějšího povrchu trub a profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215424

Dátum: 01.01.1985

Autori: Svítek Ludvík, Růžička Jan, Drbout Jan

Značky: profilů, povrchu, zařízení, vnějšího, leštění, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čištění a leštění vnějšího povrchu trub a profilů při jejich tváření, které má vysokou stěrací účinnost, provozní spolehlivost, vysokou životnost a řadu jiných výhod a skládá se ze stěracích kroužků z pružného materiálu uložených v pouzdře. Jako pružného materiálu je možno použít zejména pěnové pryže nebo lehčených plastů. Rovněž je možné spojit proces čištění s leštěním přidáním běžných brusných prášků do použitého...

Rýchloupínač nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 215423

Dátum: 01.01.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: rýchloupínač, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač nástroja, uloženého s vložkou nástroja a zádržným mechanizmom v centrálnej dutine vretena, opatrený ovládacou objímkou guličkového uzamykacieho mechanizmu, s guličkou uloženou v otvore steny vretena, s úkosovou uzamykacou doštičkou suvne uloženou spolu s vratnou pružinou v pérovej drážke vretena a rozoberateľne spojenou s ovládacou objímkou, so zádržným mechanizmom tvoreným kužeľovou hlavou predlžovacej skrutky vložky nástroja,...

Prestaviteľná podpera, najmä pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215422

Dátum: 01.01.1985

Autor: Tóth Imrich

Značky: podpera, obrobkov, prestaviteľná, upínanie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná podpera, najmä pre upínanie obrobkov pozostávajúca z maticového stojanu a skrutkovej opierky vyznačujúca sa tým, že horné dosadacie ukončenie (24) skrutkovej opierky (20) zhotovené pre vonkajšie teleso (40) je excentrické k ose skrutkového predĺženia (21) skrutkovej opierky (20).

Podávací mechanizmus pre gravitačnú dopravu strojných súčastí, zvlášť súčastí ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 215421

Dátum: 01.01.1985

Autor: Podstanický Alexander

Značky: strojných, súčastí, gravitačnú, dopravu, podávací, mechanizmus, zvlášť, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Podávací mechanizmus pre gravitačnú dopravu strojných súčastí, zvlášť súčastí ložísk. Účelom vynálezu je zabezpečenie dopravy strojných súčastí menších rozmerov, schopných v dôsledku vlastnej váhy pohybu po zodpovedajúcom vedení, v určenom technologickom rytme. Podstata podávacieho mechanizmu pre gravitačnú dopravu strojných súčastí spočíva v tom, že je vytvorený predným a zadným hradidlom. Obe hradidlá sú opatrené vo svojej hornej časti...

Zařízení pro ovládání nástroje, například štětce nebo stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 215420

Dátum: 01.01.1985

Autor: Jelínek Petr

Značky: štětce, pistole, nástroje, stříkací, například, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání nástroje číslicově řízeného stroje, s držákem nástroje uloženým na vozíku, který je spolu s portálovým nosníkem uzpůsoben k posuvu ve dvou vzájemně kolmých směrech rovnoběžných se souřadnicemi vodorovné roviny řídicího souřadnicového systému. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj je tlakovou hadicí 61 (obr. 2) napojen na zásobník 6 kapalné látky a jeho ovládací ventil je napojen na číslicově řízený...

Lisovací forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 215419

Dátum: 01.01.1985

Autori: Medek Jiří, Vít Josef

Značky: lisovací, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižuterní výroby. Řeší problém lisování výrobků anebo polotovarů, zejména skleněných, bez otřepů na přechodové hraně mezi lícovou stranou a lemovanou částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tělese formy je nepohyblivě uložen pevný razník, v němž je vytvořena neprůchozí pracovní dutina, jejíž příčný řez má tvar obvodu lemu a dno má tvar lícové strany výrobku anebo polotovaru, a posuvně uložen lisovací razník, jehož...

Tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 215418

Dátum: 01.01.1985

Autori: Nakládal Leoš, Pištínek Bohuslav, Havelka Jaroslav

Značky: usmerňovač, tyristorový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vzduchem chlazený tyristorový usměrňovač, obsahující řadu modulově uspořádaných jednotek umístěných vertikálně v nosném rámu nad sebou. Výsuvné silové polovodičové moduly (obr. 1) odděleně mezivložkami, tvořenými dvěma bočnicemi a dvěma příčnými izolačními deskami pro usměrnění proudění vzduchu a přisání vzduchu do chladicího kanálu, jsou uzpůsobeny nad alespoň jedním výsuvným blokem přepěťové ochrany, prípadně výsuvným...

Zapojení obvodu pro závitování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215417

Dátum: 01.01.1985

Autori: Zelený Jaromír, Kraus Josef, Lang Pravdomil, Zeman Luboš

Značky: zapojení, závitování, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší snímání polohy inkrementálního rotačního čidla a přenos údaje do počítače. Pulsy z rotačního čidla se ve tvarovači napětově a tvarově upraví, v detekčním bloku se rozliší charakter pulsů a tím i směr otáčení čidla. Ve vratném čítači se pulsy buď přičítají nebo odečítají v závislosti na směru otáčení čidla. Paměť buď načítanou hodnotu propouští na vstup hradlovacího bloku nebo na žádost...

Zapojení pro bezkontaktní řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215416

Dátum: 01.01.1985

Autori: Petrů Ctibor, Fuksa František

Značky: stupňového, bezkontaktní, statického, účiníku, řízení, zapojení, kompenzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezkontaktní řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nerovnoměrné zatěžování kompenzačních kondenzátorů a spínačů a tím předčasnému vyřazení některých z nich. Účelu bylo dosaženo zapojením obsahujícím preferenční článek určující pořadí obsazování kompenzačních stupňů. Vynález je určen pro řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku v...

Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru pro indukční nebo dielektrický ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215415

Dátum: 01.01.1985

Autori: Regner Karel, Jareš František, Procházka Jiří, Burda Václav

Značky: zatěžovací, dielektrický, generátoru, vysokofrekvenčního, úpravu, charakteristiky, ohrev, indukční, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vysokofrekvenčních generátorů a řeší úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčních generátorů. Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru, u něhož mezi elektronku spojenou s oscilačním obvodem a anodový zdroj s mezním anodovým napětím Vamax. a s mezním anodovým proudem Iamax., obsahující vysokonapěťový transformátor, usměrňovač a regulátor Va, je vřazen dělič připojený na napětí Va,...

Tyristorový střídač

Načítavanie...

Číslo patentu: 215414

Dátum: 01.01.1985

Autori: Havelka Jaroslav, Krištůfek Jan, Pištínek Bohuslav, Nakládal Leoš

Značky: tyristorový, střídač

Zhrnutie / Anotácia:

Tyristorový střídač, který obsahuje v rámu skříně silově bloky usměrňovače, blok přepěťové ochrany usměrňovače, blok regulátoru a ovládání, blok napáječe regulátoru, silové střídačově moduly, silové komutační bloky, bloky RC členů případně modul zpětného invertoru, jednotku filtračních kondenzátorů a vyhlazovací tlumivku, vyznačený tím, že skříň je tvořená třemi na sebe navazujícími sektory s vlastním chladicím systémem, přičemž v sektoru...

Zapojenie na reguláciu napätia v ťahu pri prevíjaní pružných predĺžených profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215413

Dátum: 01.01.1985

Autor: Illés Andrej

Značky: pružných, zapojenie, profilov, napätia, prevíjaní, ťahu, reguláciu, predĺžených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém automatickej regulácie elektrického pohonu prevíjacieho mechanizmu za účelom dosiahnutia konštantného napätia pri prevíjaní pružných predĺžených profilov. Podstata zapojenia podľa vynálezu spočíva v tom, že otočný kondenzátor 1, ktorého oska je mechanicky spojená so snímačom polohy 2, je zapojený jedným pólom na výstup oscilátora 4, ako zdroja vf signálu, a druhým pólom je zapojený na vstup usmerňovača 5. Na výstup...

Manipulátor pro ukládání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215412

Dátum: 01.01.1985

Autori: Musálek Vladimír, Šigut Jaroslav, Gibl Dušan

Značky: ukládání, plechů, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je manipulátor pro ukládání plechů, který sestává z podélného podvozku propojeného pevným mostem, k němuž jsou připevněna šikmá ramena s kladkami. Zezadu jsou k pevnému mostu kyvně uchyceny pohyblivé trámce opatřené kyvnými rameny a pevným ramenem, které je kyvně spojeno s pístnicí silového válce, připevněného k pevnému mostu.

Zařízení pro dopravu a ukládání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215411

Dátum: 01.01.1985

Autori: Musálek Vladimír, Gibl Dušan, Šigut Jaroslav

Značky: plechů, dopravu, zařízení, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro dopravu a ukládání plechů, které sestává z ukládacího stolu, opatřeném pevnými zarážkami, nad nímž jsou ve výchozí poloze uspořádaná ukládací ramena. U vnější čelní strany zarážek je ukončena soustava pevných roštů, pod nějž zasahují konce drah, přestavitelných ve vertikálním směru. Na drahách jsou ustaveny přepravní vozíky opatřené ramenem s tlačným palcem na svém konci. Úroveň nosné plochy přepravních vozíků...

Ukládač plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215410

Dátum: 01.01.1985

Autori: Šigut Jaroslav, Gibl Dušan, Musálek Vladimír

Značky: ukládač, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je ukládač plechů, jenž je sestaven z ukládacího stolu opatřeném pevnými zarážkami, nad nímž jsou ve výchozí poloze ukládače ustavena ukládací ramena. Jedny volné konce ramen jsou přitom těsně u čelních ploch pevných zarážek a druhé konce jsou zespodu opatřeny vodící kladkou, která je uložena ve směrem dolů zahnutém konci vodorovného vedení. Pohon ukládacích ramen je vyvozen záběrem pastorků do ozubených hřebenů připevněných...

Oddělovač tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215409

Dátum: 01.01.1985

Autori: Setvák Jan, Nečas Miroslav, Beránek Břetislav, Blažík Otakar

Značky: tyčového, oddělovač, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká universálního oddělovače tyčového materiálu s přiváděcím skluzem. Vynález řeší oddělování tyčí různých průměrů bez požadavku na další složité nastavování zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z oddělovacího segmentu opatřeného ramenem pro oddělování tyčí a dosedací plochou, z přidržovacího segmentu, pevného dorazu a z přiváděcího skluzu. Nad přiváděcím skluzem jsou v rámu konstrukce opatřeném pevným dorazem...

Válečkový odtah okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215408

Dátum: 01.01.1985

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Maléř Josef

Značky: pletacího, válečkový, okrouhlého, odtah, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení pohonu válečkového odtahu maloprůměrového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží a podobně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pohon hnacího válečku je prováděn prostřednictvím volnoběžných spojek uspořádaných na koncích hnacího válečku. Vnější kroužky volnoběžných spojek jsou opatřeny rameny, která jsou odpružena. Na ramena pak působí svisle posuvné jezdce, jejichž zdvih je ovládán u každého od...

Zařízení pro destilaci látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215407

Dátum: 01.01.1985

Autori: Šlechta Blahoslav, Šlechta Miloš

Značky: zařízení, destilaci, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro destilaci látek s odpařovacím a kondenzačním prostorem vzájemně oddělenými teplovodnou stěnou, vyznačené tím, že ve společné stěně (3) odpařovacího prostoru (1) a kondenzačního prostoru (2) je umístěno oběžné kolo kompresoru (7), přičemž s výhodou odpařovací prostor (1) zcela obklopuje kondenzační prostor (2), nebo je jím zcela obklopen.

Slévárenské pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215406

Dátum: 01.01.1985

Autori: Ouředníčková Eva, Stavěníček Vladimír, Parma Miloš, Míka Jaroslav

Značky: slévárenské, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Slévárenské pojivo na bázi roztoku křemičitanů alkalických kovů, vyznačené tím, že obsahuje 0,1 až 10 % glykolů, tj. monoetylenglykolu, dietylenglykolu, trietylenglykolu, polyetylénglykolu nebo jejich vzájemné kombinace.

Zařízení pro rotorový pohon lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215405

Dátum: 01.01.1985

Autor: Radev Stefan

Značky: zařízení, pohon, rotorový, lodí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení zvýšeného pracovního efektu při nižším příkonu a zlepšených plavebních vlastností lodí. Uvedeného účelu se dosáhne použitím rotorových vrtulových hnacích ústrojí, vytvořených z menších lodních vrtulí umístěných na hřídelích, jednak s hnanými konci upevněnými v trupu lodi, jednak zavěšené na a mezi ploutvemi podélného hydrodynamického tvaru, upevněných oboustranně symetricky na trupu lodi.

Zapojení pro nepřetržitou a programovatelnou výrobu srážených poloproduktů jaderného keramického paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215404

Dátum: 01.01.1985

Autori: Urbanec Zdeněk, Pecák Václav, Matouš Václav

Značky: jaderného, výrobu, paliva, keramického, nepřetržitou, srážených, programovatelnou, zapojení, poloproduktů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro nepřetržitou a programovatelnou výrobu srážených poloproduktů jaderného keramického paliva, vyznačují se tím, že jsou za sebou s jednotlivými separačními mezizásobníky (5, 6, 7, 8, 9) a s pomocnými oběhovými čerpadly (105, 106, 107, 108, 109) a odtahovým ventilátorem (104) zapojeny kontaktory (1, 2, 3), s výhodou ejektorového typu, a sušicí koncové zařízení (4), přičemž na kontaktor (1) je připojen vstup (111) jaderné suroviny v...

Způsob výroby elektrostaticky vodivé a antistatické podlahoviny na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215403

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bronská Milada, Harník Josef, Surma Jaroslav, Prokop Bedřich, Karas Josef

Značky: výroby, polyvinylchloridu, způsob, vodivé, antistatické, elektrostaticky, bázi, podlahoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektrostaticky vodivé a antistatické podlahoviny na bázi polyvinylchloridu mícháním granulí polymeru s elektricky vodivou pastou, lisováním granulí do bloků a štípáním a sekáním na dlaždice vyznačený tím, že míchání granulí s elektricky vodivou pastou se provádí ve dvou stupních a to nejprve za normální teploty, pak po dobu 10-20 minut za teploty 50-110 °C, přičemž nastane želatinace vodivé pasty na povrchu granulí.

Způsob přípravy krystalického hexahydrátu síranu nikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215402

Dátum: 01.01.1985

Autori: Adensam Ludvík, Luňáček Jiří, Kuzmanov Kuzman, Hotěk František

Značky: síranu, hexahydrátu, krystalického, přípravy, způsob, nikelnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy krystalického hexahydrátu síranu nikelnatého o obsahu niklu minimálně 22 % z roztoku síranu nikelnatého znečištěného chloridovými a sodnými ionty o koncentraci sodíku do 50 g . dm-3 vyznačený tím, že nasycený případně přesycený roztok při teplotě 40 až 120 °C se nejprve oddělí od vyloučeného tetrahydrátu síranu nikelnatodisodného a roztok se podrobí rušené krystalizaci za vzniku krystalického hexahydrátu síranu nikelnatého.

Akumulátorová elektroda a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215401

Dátum: 01.01.1985

Autori: Šandera Josef, Calábek Milan, Vaňáček Josef, Spousta Eduard

Značky: její, způsob, elektroda, výroby, akumulátorová

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulátorová elektroda z kovové mřížky vyplněné aktivní hmotou na bázi kovů a jejich sloučenin, vyznačená tím, že kovová mřížka je pokryta vrstvou polyfenylenoxidu nebo jeho kopolymerů tenčí než 10 ?m.