Archív za 1985 rok

Strana 168

Způsob přípravy konjugovaných dielů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215474

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hanuš Vladimír, Tureček František, Antropiusová Helena, Mach Karel

Značky: dielů, konjugovaných, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalytického způsobu přípravy konjugovaných dienů z isomerních nekonjugovaných dienů účinkem derivátů titanocenu. Způsob přípravy konjugovaných dienů spočívá v tom, že se na isomerní nekonjugované dieny působí katalysátorem tvořeným bis(?5-cyklopentadienyl)titandichloridem(C5H5)2TiCl2 a lithiumaluminiumhydridem LiAlH4 v mol. poměru Ti : Al = 1 : 1 - 1 : 6 při teplotě 60-200 °C nebo (?5 :...

Plnoprofilové přídavné vrtací zařízení pro jádrovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 215473

Dátum: 01.01.1985

Autori: Cedivoda Slavomír, Silbrník Dušan

Značky: jádrovák, plnoprofilové, vrtací, zařízení, přídavné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnoprofilového přídavného vrtacího zařízení pro jádrovák s těžitelnou jádrovnicí. Podstatou tohoto zařízení je, že je tvořeno centrátorem, který je nasunutelný do vnitřního prostoru jádrovnice. Tento centrátor je na jednom konci osazen vrtací korunkou a na druhém konci opatřen spojkou k napojení na otáčivý vnitřní teleskop jádrováku.

Zařízení pro příjem a dávkování objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215472

Dátum: 01.01.1985

Autori: Chundela Antonín, Svoboda Jan, Kulovaný Karel, Spisar Oldřich

Značky: příjem, zařízení, dávkování, objemových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno především pro zemědělství, pro mísírny krmiv, kde jedním zařízením podle vynálezu je pak možno jak plnit skladovací prostory tak i řešit příjem dovážených krmiv pro mísírnu krmiv případně pro jiný účel. Zabezpečení příjmu a dávkování objemových krmiv s možností jejich následné dopravy do více směrů reší zařízení sestávající se šnekového přihrnovače s kruhovou točnou se středovým propadávacím otvorem pod kterým je umístěn...

Zapojení k regulování množství dodávaného paliva do motoru u vstřikovacího čerpadla, zejména naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215471

Dátum: 01.01.1985

Autor: Nenadal Viktor

Značky: dodávaného, regulování, čerpadla, množství, naftových, motorů, paliva, zejména, vstřikovacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení k regulování množství dodávaného paliva do motorů, u vstřikovacího čerpadla, zejména naftových motorů. Podstatou vynálezu je, že pracovní prostor (29) válce (5) v tělese vstřikovacího čerpadla (1) je spojen s přívodním palivovým potrubím (30) přes plnicí kanál (10) a škrticí kanál (9) umístěnými v tělese vstřikovacího čerpadla (1) pomocí ventilu (8) ovládaného elektromagnetem (6), přičemž elektromagnet (6) je elektricky...

Způsob redukce aromatických nitrolátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215470

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pašťalka Karel, Scherks Jan, Roman Jan

Značky: způsob, redukce, aromatických, nitrolátek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu redukce skupiny aromatických nitrolátek obecného vzorce I, kde X značí jeden že substituentů metyl, etyl, metoxy nebo etoxy a dále obecného vzorce II kde X a Y značí substituent metyl nebo metoxy, hydrazinhydrátem na příslušné aminy používané jako barvářské polotovary. Proti dosavadním způsobům vedení této redukce v roztocích organických rozpouštědel řeší vynález tuto redukci v tavenině výchozí nitrolátky při teplotě 100...

Způsob úpravy podzemní vody in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: 215462

Dátum: 01.01.1985

Autori: Krupka Ivan, Fousek Milan, Hampel Jiří, Pastuszek František

Značky: úpravy, podzemní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém kvalitativní předúpravy jímané podzemní vody in situ v horninovém prostředí, přičemž řeší některé nevýhody a nedostatky dosavadních vodárenských způsobů úpravy podzemní vody s ohledem na požadavky normy pro pitnou vodu. Ve vynálezu se využívá přirozených chemických a biochemických pochodů ve vodonosné vrstvě v oblasti t. zv. "reaktorové zóny" jímacího objektu. Aplikací teorie řízení provozu chemických průtočných reaktorů...

Zařízení pro zneškodňování prachu vodou zejména v dolech, pomocí polarizace permanentním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215461

Dátum: 01.01.1985

Autori: Banot Alois, Janča Jiří

Značky: magnetem, zařízení, zejména, permanentním, vodou, polarizace, dolech, prachu, zneškodňování, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zneškodňování prachu vodou pomocí polarizace permanentním magnetem. Vynález se týká hygieny práce, zejména v hlubinných dolech. Vynález řeší zneškodňování prachu vodním zkrápěním, nebo zavlažováním pomocí polarizace permanentním magnetem. U místa výtoku vody je umístěn nástavec s permanentním magnetem upevněným uvnitř tělesa nástavce z oceli, nebo na vnějším plášti nástavce z umělé hmoty nebo barevných kovů. Vynálezu lze s výhodou...

Způsob zamezení pronikání plynů v okolí uzavírací hráze stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215460

Dátum: 01.01.1985

Autori: Medák Jiří, Schmidt Kurt

Značky: hráze, uzavírací, zamezení, okolí, způsob, stařin, plynů, pronikání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zamezení pronikání plynu v okolí uzavírací hráze stařin na hlubinných uhelných dolech s nebezpečím vývinu zemního plynu a uhelného prachu. Podstata způsobu spočívá v tom, že se do horniny v místě obvodu těsnící zátky uzavírací hráze vějířovitě odvrtají krátké vrty, které se napojí na podtlakový plynovod.

Zapojení opakovače digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215459

Dátum: 01.01.1985

Autor: Meninger Milan

Značky: opakovače, digitálního, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení opakovače digitálího signálu, zejména v systémech s pulsně kódovou modulací, které má korekční zesilovač s prodlouženou časovou odezvou, komparátory, taktovací obvody a zpožďovací členy, vyznačené tím, že jednak je sumační člen (12) kladných impulsů spojen druhým vstupem s prvním výstupem korekčního zesilovače (1) s prodlouženou časovou odezvou, prvním vstupem s druhým výstupem řízeného zdroje (8) kladných protiimpulsů a výstupem s...

Zapojení opakovače digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215458

Dátum: 01.01.1985

Autor: Meninger Milan

Značky: zapojení, opakovače, signálu, digitálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení opakovače digitálního signálu, zejména v systémech s pulsně kódovou modulací, které má korekční zesilovač s prodlouženou časovou odezvou, prahové obvody, taktovací obvody a zpožďovací členy, vyznačeně tím, že sumační člen (12) kladných impulsů je spojen druhým neinvertujícím vstupem s prvním výstupem korekčního zesilovače (1) s prodlouženou časovou odezvou, prvním neinveitujícím vstupem s druhým výstupem řízeného zdroje (8) kladných...

Zařízení k ničení buřeně

Načítavanie...

Číslo patentu: 215457

Dátum: 01.01.1985

Autori: Štaud Václav, Liška Vladimír, Trubač Karel, Dušek Vlastimil, Drochytka Jaroslav

Značky: buřeně, ničení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

"Zařízení k ničení buřeně". Vynález je určen k ničení buřeně v řadově založených kulturách lesních dřevin. Vynález řeší technizaci dosud pře vážně prováděného ručního vyžínání tím, že buřeň je ničena mezi řadami pomocí vlečené přítlačné desky, která buřeň povalí a přitiskne k zemi, načež je šikmo postavenými odřezávacími disky, které následují za deskou, odřezávána. Přítlačné desky spolu s odřezávacími disky jsou zavěšeny na nosném rámu,...

Zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215456

Dátum: 01.01.1985

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan, Charypar Josef

Značky: radioaktivního, materiálů, rozdružování, hlušiny, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny dopravovaných na dopravnících nebo skluzech, využívající účinků tlakového kapalného media. V základovém tělese zařízení je upravena diferenciální válcová komora, ve které je uložen pružný uzavírací element spolupracující s uzavíracím prvkem napojeným na ovládací jednotku. Válcová komora je prostřednictvím přívodu napojena na zdroj tlakového kapalného media....

Zařízení k ovládání dávkovacích orgánů pro kapaliny zejména jehel ručních dekoračních stříkacích pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215455

Dátum: 01.01.1985

Autor: Dědek Miloslav

Značky: ručních, pistolí, jehel, zařízení, dávkovacích, ovládání, kapaliny, zejména, orgánů, stříkacích, dekoračních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém rovnoměrné opakovatelnosti tvaru, velikosti i polohy zdobné barevné skvrny na předmětu bez závislosti na zkušenosti obsluhy. Podstatou vynálezu je využití stlačeného vzduchu, jehož dávka, vpuštěná do vzduchové komory pod membránu, jež je spojena s jehlami stříkacích pistolí, způsobí rychlé otevření trysek a současný pozvolný únik této dávky do ovzduší způsobí s určitou nastavitelnou prodlevou plynulé uzavření trysek....

Zařízení pro kopírovací broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215454

Dátum: 01.01.1985

Autor: Dvořák Dalibor

Značky: zařízení, broušení, kopírovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatky turbin a kompresorů, kterých se vyskytuje v každém motoru až několik set, mají profily složitých tvarů, které se nejčastěji obrábějí broušením. Podle vynálezu se lopatky menších rozměrů, jejichž vypuklý povrch se blíží válcové ploše, brousí na zařízení, které má brusný kotouč 11 uložený otočně ve vřeteníku 10, jenž kývá společně s těle sem 6, nesoucím segmentovou rolnu 5 se stupňovitým obvodem, kolem společné osy horního hřídele 8. Vliv...

Zařízení pro mechanické tlakové dráždění bilogicky aktivních bodů na povrchu lidského těla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215453

Dátum: 01.01.1985

Autor: Zajíc Jaroslav

Značky: dráždění, tlakově, těla, bodů, bilogicky, mechanické, zařízení, lidského, aktivních, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanické tlakové dráždění biologicky aktivních bodů na povrchu lidského těla je tvořeno opěrným členem opatřeným opěrnou plochou a přídržným ramenem, dále přítlačným členem opatřeným tlačnou plochou a ovládacím ramenem a pružným členem. Opěrný člen a přítlačný člen jsou navzájem otočně spojeny prostřednictvím čepu. Zařízení podle vynálezu je určeno především pro léčení lidí, ale i zvířat.

Zapojení třífázového měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215452

Dátum: 01.01.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: kmitočtu, zapojení, třífázového, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení třífazového měniče kmitočtu, které řeší problém přeměny kmitočtu z napájecí sítě na nižší volitelný kmitočet. Řešení podle vynálezu navazuje na přihlášku vynálezu, jejímž předmětem je zapojení zdroje stejnosměrného napětí obou polarit, napájeného z vícefázové sítě, s možností rekuperace energie. Podstata navrhovaného řešení spočívá ve využití triaků jako spínacích prvků připojených k samostatnému sekundárnímu...

Způsob hotovení otvorů ve výstupcích stěny šroubovitě vlnité drenážní trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215451

Dátum: 01.01.1985

Autori: Cukr Zdeněk, Zabadal František, Pavlásek Jaroslav

Značky: vlnité, výstupcích, drenážní, otvorů, šroubovitě, trubky, hotovení, způsob, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hotovení otvorů v bradavkovitých výstupcích šroubovitě vlnité drenážní trubky z plastické hmoty vyznačený tím, že vrcholy výstupků v údolí vlny drenážní trubky jsou seřezávány rotačním pohybem nožů kolem osy děrované trubky tak, že vrchol výstupku je nejprve dvěma řezy rovnoběžnými s myšlenou šroubovou plochou procházející středem údolí vlny naříznut a dalším řezem je takto naříznutý vrchol výstupku vypíchnut, přičemž otvory takto...

Způsob úpravy distribuce velikostí krystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215450

Dátum: 01.01.1985

Autori: Žáček Stanislav, Nývlt Jaroslav, Skřivánek Jaroslav

Značky: způsob, velikostí, krystalů, distribuce, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru krystalizačních procesů a řeší problém separovatelnosti krystalických produktů ze suspenze. Řešení spočívá v úpravě distribuce velikostí krystalů produktu, která se provede rozpuštěním jemnozrnných podílů po skončení krystalizačního procesu a vyloučením hmoty takto přešlé do roztoku na hrubozrnných podílech. Tato úprava se může provést bud provedením teplotního cyklu, při němž se suspenze krystalů ohřeje o teplotní...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215449

Dátum: 01.01.1985

Autor: Fančovič Karol

Značky: látok, ohrev, čerpanie, tavenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemickú technológiu. Rieši zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok, ktoré pozostáva z prívodu pary, vonkajšej trubky a vnútornej trubky súoso orientovaných, uzavretých dnom s vrchlíkom, pričom odvod pary alebo kondenzátu tvorí výtlačná trubka vedená odo dna po vnútornej strane vonkajšej trubky opatrená škrtiacou clonkou. Vnútorná trubka je na svojom hornom konci opatrená trojcestným...

Odpařovací nádoba vody topných těles ústředního topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215448

Dátum: 01.01.1985

Autor: Surý Antonín

Značky: odpařovací, těles, nádoba, ústředního, topení, topných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpařovací nádoby vody topných těles ústředního topení, které sestává z krabice 1 z tepelně vodivého materiálu, na jejímž dnu je, volně uložena síťovina 2, která je překryta vrstvou ze savého materiálu, kde krabice 1 je shora uzavřena víkem 4 s otvory 5 a opatřena šoupátkovým uzávěrem 7 otvorů víka 4. Dno krabice 1 je možno s výhodou profilovat, čímž se dosáhne větší jeho stykové plochy s topným tělesem a dále opatřit...

Zařízení pro odběr vzorků roztavených alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215447

Dátum: 01.01.1985

Autori: Horváth Ladislav, Mrakava Jaroslav

Značky: zařízení, roztavených, alkalických, odber, kovů, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká v současné době hlavně výzkumných oborů v oblasti jaderné energetiky a v oblasti materiálových zkoušek. Účelem vynálezu je zajištění možnosti odběru vzorků alkalických kovů z míst, kde není přetlak ani zužitkovatelné kinetické energie. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, kde k vstupnímu připojovacímu potrubí 1 přes první oddělovací ventil 3 je připojen trojcestný kohout 5, ke kterému v jedné větvi je přes...

Vytloukací a chladicí buben pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215446

Dátum: 01.01.1985

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

Značky: odlitky, vytloukací, buben, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění vysoké pracnosti pří výrobě vytloukacích a chladících bubnů, snížení nákladné údržby, snížení spotřeby energie při provozu, nový způsob uspořádání tohoto zařízení včetně vstupní a výstupní části. Pracovní část se skládá ze svazku trubek, přední část vetknutá do čela má vstupní prostor, zadní část vetknutá do zadního čela má děrovanou výstupní část. Přední konce trubek jsou upraveny do tvaru šroubovice s lemy. Ve vnitřním prostoru...

Zapojenie na dekadický odpočet času s vybavením prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215445

Dátum: 01.01.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: odpočet, prevádzky, dekadický, zapojenie, času, vybavením

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na dekadický odpočet času vybavením prevádzky. Týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je odpočítavanie skutočného prevádzkového času spotrebiča napájaného zo siete s možnosťou automatického odstavenia z prevádzky, čím šetrí elektrickou energiou. Podstata vynálezu spočíva v pripojení spínacieho kontaktu tretieho relé k prívodu počítača impulzov, jedného vývodu spínača na prepínací kontakt počítača impulzov, ktorého...

Výparník chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215444

Dátum: 01.01.1985

Autor: Jirsa Jan

Značky: výparník, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výparníku chladiva pro chlazení tekutin, které proudí uvnitř svazku vodorovných trubek a u kterého se řeší cirkulace chladiv vně trubek uvnitř mezitrubkového prostoru. Účelem vynálezu je zvýšit intenzitu promíchávání odpařovaného kapalného chladma, a tím zvětšit součinitel přestupu tepla, čehož se dosahuje u výparníku chladiva s cirkulací v mezitrubkovém prostoru, kde chlazená tekutina proudí uvnitř vodorovných trubek...

Spôsob prípravy antistatického polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 215443

Dátum: 01.01.1985

Autori: Diačik Ivan, Drobný Michal, Džubas František, Dubeň Ján, Benický Milan, Šimo Rudolf, Lukáč Alfonz

Značky: polyamidu-6, spôsob, antistatického, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistatického polyamidu-6 jednoduchým zabudovaním modifikátora do polyméru pri zachovaní požadovaného modifikačného účinku. Modifikátorom je reakčný produkt zmesi diamínopolyetylénglykolu s dikarbónovou kyselinou (C 4-12) alebo jej esteru a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám, alebo kyselina amínokapronová, stabilizátory a činidlá vetviace molekuly. Pred hydrolytickou polymerizáciou sa do monoméru pridá 1 až 6 % hm. zmesi...

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 215442

Dátum: 01.01.1985

Autori: Šimo Rudolf, Drobný Michal, Kovalčík Ondrej, Diačik Ivan, Benický Milan, Džubas František

Značky: spôsob, trvale, vláken, antistaticky, modifikovaných, polyamidových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken zjednodušený použitím tekutých koncentrátov antistatických modifikátorov, ktoré sú polykondenzačnými produktami zmesi diamínopolyetylénglykolu, dikarboxylových kyselín so 4 až 12 uhlíkovými atómami alebo ich esterov a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám alebo kyselina aminokapronová, stabilizátory a i., činidlá spôsobujúce vetvenie molekúl. Na povrch vlákna sa nanáša film...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215441

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kovalčík Ondrej, Finka Kamil, Varga Tibor, Benický Milan, Drobný Michal, Dubeň Ján

Značky: antistaticky, spôsob, modifikovaného, polyamidu-6, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamídu-6 a najmä vláken uľahčujúci zvládnutie prípravy tak, že pre modifikáciu sa použije nízkotaviteľný polyéteramid s teplotou tavenia pod 120 °C vytvorený polykondenzátom zmesi s podielom 85 až 97 % hm. alfa-omega diamínopolyetylénglykolu s priemernou mol. hmotnostou 800 až 4000 a dikarboxylovou kyselinou so 4 až 12 atomami uhlíka alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalenta na použitý...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215440

Dátum: 01.01.1985

Autori: Benický Milan, Lukáč Alfonz, Drobný Michal, Varga Tibor, Valčák Ladislav

Značky: modifikovaného, přípravy, polyamidu-6, spôsob, antistaticky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamidu-6 tak, že ku epsilon-kaprolaktámu pred jeho hydrolytickou polymerizáciou sa pridá tekutý koncentrát polyéteramidu v množstve zodpovedajúcom prídavku 1 až 5 % hm. jeho hlavnej reakčnej zložky, t.j. diaminopolyetylénglykolu na hmotnosť monoméru, pričom tekutý koncentrát polyéteramidu je disperznou zmesou 30 až 60 % hm. polyéteramidu a 40 až 70 % hm. polárnych rozpúšťadiel s výhodou vody,...

Spôsob prípravy polyéteramidových antistatických modifikátorov pre polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215439

Dátum: 01.01.1985

Autori: Drobný Michal, Benický Milan

Značky: polyéteramidových, přípravy, spôsob, antistatických, modifikátorov, polyamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polyéteramidových antistatických modifikátorov pre polyamidy tak, že v prvom stupni sa pripraví polykondenzát z neúplnej reakčnej zmesi, zloženej z alfa-omega-diaminoderivátov polyetylénglykolu, dikarboxylovej kyselipy alebo jej esteru a z časti ďalších zložiek v množstve do 8 % hm. a druhý stupeň polykondenzácie sa uskutoční po skompletizovaní reakčnej zmesi tak, aby diaminoderivát polyalkylénglykolu použitý v prvom stupni...

Chápadlo manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 215438

Dátum: 01.01.1985

Autor: Kravec Karol

Značky: manipulátora, chápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chápadla manipulátora, určeného hlavne na vyberanie odliatkov z tlakových lejacích strojov. Vynález rieši uchopenie súčiastky odliatku za otvor, ktorý je v smere kolmom na smer vysúvania chápadla, čo dovoľuje použitie jedného chápadla v ostatných technologických operáciách vo výrobnom systéme. Podstatu vynálezu tvorí chápadlo pozostávajúce z hnacej jednotky a kĺbovopákového mechanizmu vyznačené tým, že tieto uzly sú uchytené v...

Nárazník motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 215437

Dátum: 01.01.1985

Autor: Drvota Jiří

Značky: vozidel, nárazník, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření výrobně jednoduché konstrukce nárazníku splňujícího požadavky mezinárodních bezpečnostních předpisů, čehož je docíleno novým řešením upevnění plastické návlečky na nosníku nárazníku a vytvořením přídavných tlumicích prvků.

Kapalinové chlazení homopolárního elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215436

Dátum: 01.01.1985

Autori: Haas Rudolf, Šrámek Karel, Kollhammer Vladimír

Značky: kapalinové, elektrického, homopolárního, stroje, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinového chlazení homopolárního elektrického stroje se zubovým rotorem a listěným statorem rozděleným na alespoň dva dílčí svazky, mezi nimi jsou uspořádány toroidní cívky budicího vinutí, a odděleným od rotoru membránou z nemagnetického a elektricky nevodivého materiálu, se vstupem chladiva do prostoru budicího vinutí, které je uloženo v drážkách statoru. Účelem vynálezu je dosáhnout intenzivnějšího odvodu tepla ze stroje...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215435

Dátum: 01.01.1985

Autori: Effler Ondrej, Holakovský Štefan

Značky: tlmič, výfuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zvýšenie vložného útlmu a nižšieho protitlaku tlmiča výfuku. Podstatou vynálezu je nové vnútorné usporiadanie prvkov tlmiča výfuku. Jeho vnútrajšok je zložený zo vstupnej priehradky v ktorej sú upevnené dve šikmé predné rúrky, ďalej z prednej rezonátorovej priehradky v ktorej je upevnená dierovaná rúrka prechádzajúca zadnou rezonátorovou priehradkou. Za ňou je stredná priehradka s dvoma šikmými zadnými rúrkami. Poslednou je...

Tuhé technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215434

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

Značky: technologické, válcování, tepla, tuhé, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Doposud se na válcovacích tratích jako technologické mazivo používá ponejvíce chlorid sodný. Toto mazivo způsobuje zvýšenou korozi technologického zařízení i válcovaného materiálu, navíc nemá dostatečnou účinnost. Podle vynálezu tuhé technologické mazivo je na bázi kysličníku vápenatého a fosforečného s obsahem fluoru, kysličníku hlinitého, železitého a křemičitého. Mazivo podle vynálezu má použití ve válcovnách kovových materiálů, ocelí, za...

Bezbarvá, transparentní lehkotavná reaktivní frita bez obsahu kysličníku cíničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215433

Dátum: 01.01.1985

Autori: Příhoda Emanuel, Hanza Zdeněk

Značky: reaktivní, transparentní, bezbarvá, obsahu, lehkotavná, frita, cíničitého, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro výrobu reaktivní frity pro keramický a sklářský průmysl. Vynálezem frity je vyřešena otázka silně deficitní a drahé suroviny, jakou je kysličník cíničitý, který fritu vůbec neobsahuje. Frita obsahuje kysličník křemičitý, kysličník boritý, kysličník olovnatý, kysličník zinečnatý, kysličník hlinitý, kysličník vápenatý a kysličník hořečnatý.

Indikátor intenzivního brzdění motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215432

Dátum: 01.01.1985

Autor: Engliš Karel

Značky: brzdění, motorového, intenzivního, vozidla, indikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zajistit jasný, srozumitelný a nepřehlédnutelný signál pro řidiče následujícího vozidla o intenzivním brzdění vozidla před ním. Uvedeného účelu se dosáhne indikátorem, jenž sestává z podélného pružného prvku, který je na jednom svém konci otočně spojen s rámem indikátoru a na svém druhém konci otočně spojen s posuvným členem, uloženým ve vedení rámu a ve směru své podélné osy, kolmé na podélnou osu motorového vozidla a procházející...

Universální zavaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 215431

Dátum: 01.01.1985

Autori: Beznoska Stanislav, Lukáš Jaroslav

Značky: zavaděč, universální

Zhrnutie / Anotácia:

Universální zavaděč pro zavádění lékařských operačních pomůcek, vyznačený tím, že sestává z rukojeti (2) pevně spojeně s dříkem (3), na jehož druhém konci je vytvořena upínací hlavice (1), v níž je upraven upevňovací otvor (6), jímž příčně prochází suvná pojistka (5), opatřená tlačítky (4), z nichž jedno je v přímém doteku s pružinou (7).

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215430

Dátum: 01.01.1985

Autor: Holakovský Štefan

Značky: tlmič, výfuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tlmičov výfuku spaľovacích motorov. Podstatou vynálezu je nové vnútorné usporiadanie tlmiacich prvkov. Vnútorná časť tlmiča výfuku je zložená z prednej dierovanej rúrky prechádzajúcej prednou priehradkou a zadnej dierovanej rúrky prechádzajúcej zadnou priehradkou vyznačený tým, že medzi prednou a zadnou priehradkou je rotačný hyperboloid, ktorý môže mať v plášti otvory.

Rámová konstrukce pracoviště řidiče samohybného pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215429

Dátum: 01.01.1985

Autor: Vancl Antonín

Značky: rámová, pracoviště, samohybného, stroje, pracovního, konstrukce, řidiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rámových ochranných konstrukcí pracoviště řidiče nebo bezpečnostních kabin I, samohybných pracovních strojů poháněných spalovacími motory, kde řeší zlepšení pracovních podmínek na pracovišti řidiče zamezením přestupu tepla z motorového prostoru a současně řeší prodloužení životnosti sacích filtrů motoru při celkovém zjednodušení sací soustavy. Uvedeného se dosáhne tím, že nosné části rámové ochranné konstrukce pracoviště řidiče...

Scintilační detektor s plynovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 215428

Dátum: 01.01.1985

Autor: Pavlíček Zdeněk

Značky: plynovou, detektor, náplní, scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru s plynovou náplní s výstupním okénkem pokrytým z vnější strany vrstvou optického konvertoru, která je v optickém kontaktu s použitým fotonásobičem. Vrstva optického konvertoru je tvořena bud anorganickým nebo organickým konvertorem a jejím umístěním nedochází ke znečištění plynové náplně detektoru, není proto nutné žádné proplachovací zařízení a je zajištěna trvalá stabilita scintilačního detektoru.