Archív za 1985 rok

Strana 165

Způsob získání kopie kopyta

Načítavanie...

Číslo patentu: 227144

Dátum: 01.01.1985

Autori: Dolník Lubomír, Mládek Milan, Židlík Antonín

Značky: získání, kopie, způsob, kopyta

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání kope kopyta, při němž se na povrch kopyta nanáší vrstva termoplastické hmoty nebo pryže, která se po přechodu do tuhého stavu rozřízne, sejme a převede do rovinného tvaru, vyznačující se tím, že jako termoplastický materiál se na kopyto nanáší plastisol, který se převede do tuhého stavu želatinací a do rovinného tvaru zploštěním mezi dvěma rovinnými deskami a provedením doželatinace, přičemž želatinace i doželatinace se provádí v...

Zařízení k seřízení vnitřní vůle mezi ozubenými koly převodové skříňě

Načítavanie...

Číslo patentu: 227143

Dátum: 01.01.1985

Autori: Greill Antonín, Vozandych Josef

Značky: vnitřní, vůle, skříně, zařízení, převodové, ozubenými, seřízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k seřízení vnitřní vůle mezi ozubenými koly převodové skříně, vyznačující se tím, že je tvořeno volným hřídelem(6) pevně spojeným jednak s ozubeným kolem (15), zabírajícím do ozubeného věnce (16) a jednak ozubeným šnekovým kolem (2), zabírajícím do ozubeného šneku (1), otočně uloženého v ložiskách (7,9), pevně uspořádaných ve víku (11) spojeném s tělesem (18) převodové skříně (19) nejméně dvěma spojovacími elementy (20), přičemž osa...

Zařízení na úpravu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227142

Dátum: 01.01.1985

Autor: Rymon Pavel

Značky: úpravu, vzduchu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na úpravu vzduchu pro dosoušení a částečné sušení obilí, které využívá sluneční energie a sestává z ústrojí aktivního větrání tvořeného hnací jednotkou vzduchu, jejíž sání je spojeno s okolní atmosférou a výfukové potrubí je zaústěno do skladovacích buněk sila, a technologicky spojeného s výměníkem sušárny, vyznačující se tím, že k sání hnací jednotky vzduchu je připojeno rovněž sací potrubí (3), jehož druhý konec ústí do prostoru...

Čtyřkontaktní přepínač s přímočarým pohybem ovládacího a otočným pohybem pracovního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227141

Dátum: 01.01.1985

Autor: Hnát František

Značky: pracovního, pohybem, ovládacího, magnetů, otočným, čtyřkontaktní, přepínač, přímočarým

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřkontaktní přepínač s přímočarým pohybem ovládacího a otočným pohybem pracovního magnetu, sestávající z permanentních magnetů, kontaktů, čel přepínače a otočných držáků pracovních magnetů, vyznačující se tím, že ovládací magnet (7) zabudovaný v táhle (8) ovládacího magnetu, je pohyblivě uložen mezi čely (1) přepínače, k jeho stranám jsou otočně v konzolách (3) na čepech (2) držáků pracovních magnetů, uloženy držáky (5) pracovních magnetů se...

Regál pro skladování sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227140

Dátum: 01.01.1985

Autor: Janík František

Značky: regál, sudů, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Regál pro skladování sudů sestávající ze svislých U - rámů a podélných nosníků, vyznačený tím, že podélné nosníky (2, 2 `, 2 ´´) jsou připevněny na svislých stojnách (3, 3 `) alespoň dvou U - rámů (1), přičemž podélné nosníky (2) jsou připevněny na svislé stojny (3, 3 `) ve vzdálenosti alespoň poloměru sudu od horního okraje (9) vodorovných příčníků (4) spojujících na spodním konci svislé stojny (3, 3`), každý další podélný nosník (2´, 2´´) je...

Syntetický letecký olej pro vysoké pracovní teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227139

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sasín Miroslav, Čermák Jiří

Značky: vysoké, syntetický, teploty, letecký, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický letecký olej pro vysoké pracovní teploty na bázi polyolesteru připraveného z trimetylolpropanu a kyseliny kaprylové vyznačený tím, že obsahuje vedle polyoleateru 6 až 9% metylfenylpolysilozanového oleje o viskozitě při 200 °C 17 mm2.sec-1 a při -40 °C 10500 mm2.sec-1, s teplotou vzplanutí 280 °C a teplotou tuhnutí -60 °C, 1 až 4% trikresylfosfátu, 1,5 až 4% dioktyldifenylaminu, 0,05 až 0,15% 1,4-dihydropentrachinonu a 0,01 až 0,3%...

Zařízení pro přívod proudu pro pohon pokovovacích bubnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227138

Dátum: 01.01.1985

Autori: Mainer Petr, Fiala Josef, Novotný Aladár

Značky: proudu, přívod, pohon, bubnu, zařízení, pokovovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přívod proudu pro pohon pokovovacích bubnů, skládající se ze soustavy pevných kontaktů uchycených na vaně a soustavy pružných kontaktů uchycených na tělese pokovovacího bubnu vyznačené tím, že pevné kontakty (1) jsou skloněny pod úhlem 3° od horizontální roviny směrem dolů a do vany a pružné válcové kontakty (2) jsou na tělese bubnu pod úhlem 65° od horizontální roviny směrem dolů.

Spôsob výroby sírno-dusíkatých kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 227137

Dátum: 01.01.1985

Autori: Teren Ján, Obdržálková Jana, Hutár Eduard

Značky: kvapalných, výroby, sírno-dusíkatých, spôsob, hnojiv

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sírno-dusíkatých kvapalných hnojív obsahujúcich 1,8 až 2,6 hmotnostných dielov síry na hmotnostný diel dusíka vyznačujúci sa tým, že elementárna síra sa vo vodnom prostredí a v prítomnosti amoniaku pri teplote 35 až 130 °C podrobí chemickej reakcii s oxidom siričitým a/alebo siričitanom a/alebo hydrosiričitanom amónnym, pričom dávkovanie reagujúcich zložiek sa v priebehu reakcie upravuje tak, aby pH reakčnej zmesi bolo vyššie než...

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227136

Dátum: 01.01.1985

Autori: Prajzler Jaroslav, Berka Zdeněk Ing, Junek Zdeněk, Martinec Alexandr, Havlíček Werner

Značky: nenasycené, tepelného, aldehydy, započetí, způsob, oxidací, katalyzátoru, zpracování, olefinu, provozu, kyseliny, mo12biacobnicfedsiemfox

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny kyslíkem v plynné fázi, kde M je alkalický kov nebo kov alkalických zemin a kde a= 0,5 až 7, b= 1 až 4, c= 0 až 4, d= 0,1 až 3, e= 0 až 30, f= 0,1 až 1, vyznačený tím, že během tepelného zpracování je katalyzátor žíhán na teplotu nejvýše 460°C a v katalytickém reaktoru je katalyzátor ředěn inertním...

Spôsob prípravy činiacich roztokov z odpadných kalov obsahujúcich chróm

Načítavanie...

Číslo patentu: 227135

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pecha František, Galatík Antonín, Dědek Jaroslav, Tkáč Josef

Značky: odpadných, kalov, obsahujúcich, činiacich, přípravy, chróm, roztokov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy činiacich roztokov z odpadných kalov obsahujúcich chróm vyznačujúci sa tým, že kaly sa extrahujú vodným roztokom obsahujúcim 1,5 až 30 % hmotnostných kyseliny sírovej pri teplote 20 až 90 °C po dobu 5 až 30 minút, potom sa extrahovaný roztok oddelí od nerozpustného zbytku kalu a získa sa kyslý roztok chromitých solí, ktorý sa ďalej upravuje až do koncentrácie chromitej soli 30 až 150 g kysličníka chromitého na liter s bázicitou...

Novolak na bázi hlinitých solí anorganických kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227134

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kožuch Jiří, Jahelka Jaroslav

Značky: novolak, kyselin, solí, anorganických, hlinitých, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Novolak na bázi hlinitých solí anorganických kyselin, vyznačující se tím, že obsahuje od 2,5 do 10% hmotnostních volného fenolu, od 85 do 97 % hmotnostních oligomerů vzniklých kysele katalyzovanou reakcí fenolu a formaldehydu, od 0,3 do 2 % hmotnostních vody a od 0,2 do 3 % hmotnostních hlinité soli minerální kyseliny.

Zařízení na ovládání volného konce útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227133

Dátum: 01.01.1985

Autori: Modrijan František, Buček Miroslav

Značky: konce, volného, ovládání, útku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání volného kobce útku, umístěné na pevné části víceprošlupního tkacího stroje s cívkami uspořádanými na cívečnici, uložené na kruhovém karuselu opatřeném soukacími zařízeními, protínající dráhu útku mezi blokovacími kleštěmi a soukacím zařízením útku vyznačující se tím, že je opatřeno oběžným záchytným prostředkem a náhonově spřaženo s karuselem (1) tkacího stroje.

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227132

Dátum: 01.01.1985

Autori: Buryan Petr, Kozák Petr, Stejskal Michal, Mitera Jiří, Treml Petr

Značky: mazání, chlazení, brusných, prostředek, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů při úpravách povrchu před galvanickým pokovením, vyznačující se tím, že je tvořen 50 až 85 hmot.% reakčního produktu vyšší mastné kyseliny obsahující 10 až 20 atomů uhlíku, s výhodou 16 nebo 18 atomů uhlíku, s alkoholaminem, například monoetanolaminem, dietanolaminem nebo trietanolaminem, vzniklého kysele katalyzovanou reakcí při molárním poměru složek 1 mol etanolaminu ku 0,7 až 3 molům mastné...

Zařízení pro kontrolu předpínací síly kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227131

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kačerovský Jaromír, Záruba Jan, Gažár Luboš, Skála Bohuslav, Zárubová Ludmila, Kohout Jiří Prom

Značky: zařízení, předpínací, kabelů, síly, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu předpínací síly kabelů, obsahující strunové tenzometrické jednotky se snímatelnými elektromechanickými měniči, vyznačené tým, že tyto tenzometrické jednotky /2/ jsou připevněny k dynamometrickému tělesu /l/ trubkového tvaru, které je na základnách opatřeno výstupky /7/ a jehož plášť je opatřen pro každou tenzometrickou jed notku /1/ trojicí podélových otvorů a dvěma přepážkami /3/, přičemž každá přepážka /3/ je opatřena...

Mechanizmus přesunování kotoučů variátoru osnovního regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227130

Dátum: 01.01.1985

Autori: Rotrekl Otto, Chmelík Milan, Kuchařík Alois, Slezák Adolf

Značky: přesunování, stroje, kotoučů, tkacího, variátoru, mechanizmus, regulátoru, osnovního

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus přesunování kotoučů variátoru osnovního regulátoru tkacího stroje s diferencovanou změnou axiální vzdálenosti kuželových kotoučů v obou párech variátorových kuželových kotoučů vyznačený tím, že délka (L2) pák (7,9) a délka (L3) táhla (8) jsou dány vztahem 0‹L2‹C/2, L3‹ ?B2 + C2, kde (B, C) jsou vzdálenosti otočných čepů (10, 11), a při přesunu kotoučů (2, 3) odpovídá diferencovaná axiální vzdálenost obou párů variátorových kotoučů...

Zapojení hlídače meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227129

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: stroje, hlídače, podbuzení, synchronního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hlídače meze podbuzení synchronního stroje, složené z obvodu vyhodnocení meze podbuzení synchronního stroje, regulačního členu, čidla budicího proudu synchronního stroje a derivačního členu vyznačené tím, že na první vstup (2.1) regulačního členu (2), jehož výstup (2.9) je výstupem zapojení je připojen výstup (1.7) obvodu (1) vyhodnocení meze podbuzení synchronního stroje, zatímco na jeho druhý vstup (2.2) je připojen výstup (4.4)...

Způsob zpracování radioaktivních odpadních vod jaderných elektráren VVER a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227128

Dátum: 01.01.1985

Autori: Klička Vladimír, Kortus Josef

Značky: jaderných, tohoto, odpadních, elektráren, způsobu, způsob, zařízení, zpracování, radioaktivních, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování radioaktivních odpadních vod jaderných elektráren WER, spočívající v jejich zahušťování odpařováním a následné bitumenizaci či cementaci, vyznačený tím, že se mechanických nečistot zbavené radioaktivní odpadní vody odpařováním zahušťují na koncentraci solí nad 100 g/l poté se ochlazují na teplotu pod 40 °C a po vykrystalování solí kyseliny borité nebo/a solí podvojných či vícesložkových se tyto od matečného roztoku oddělují...

Způsob sladké koagulace mléka streptomycetovým syřidlem v kombinaci s pepsinovým syřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227127

Dátum: 01.01.1985

Autori: Peterková Ludmila, Obermaier Oldřich, Hušek Vladimír, Hylmar Bohumil, Pokorná Libuše

Značky: kombinací, sladké, streptomycetovým, syřidlem, koagulace, mléka, způsob, pepsinovým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob koagulace mléka k výrobě sýrů, tvarohů a kaseinů pomocí syřidlových preparátů podle AO č.225 066 vyznačený tím, že se do mléka přidá syřidlový preparát získaný kmeny Streptomyces rimosus, Laktoflora č. 950 a Streptomyces albogriseolus, Laktoflora č. 951 samostatně nebo v kombinaci se syřidlovým preparátem chymozinovým.

Způsob sladké koagulace mléka syřidlovým preparátem získaným kultivací streptomycet

Načítavanie...

Číslo patentu: 227126

Dátum: 01.01.1985

Autori: Krumphanzl Vladimír, Peterková Ludmila, Sajdl Přemysl, Blumauerová Margita, Pokorná Libuše, Hylmar Bohumil, Obermaier Oldřich

Značky: koagulace, kultivaci, preparátem, mléka, způsob, syřidlovým, sladké, streptomycet, získaným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sladké koagulace mléka k výrobě sýrů, tvarohů a kaseinů pomocí syřidlových prepočtů podle AO č. 225066 vyznačený tím, že se do mléka přidává souběžně syřidlový preparát získaný kultivací kmenů Streptcmyces rimosus Laktoflora č. 950 a Streptomyces albogriseolus,Laktoflora č.951 a pepsin nebo pepsinové syřidlo z vepřových žaludků,případně žaludků jiných přežvykavců nebo žaludků drůbežích v takovém poměru, aby 2% až 99% koagulační aktivity...

Mobilní čistící zařízení na čištění nádrží po pohonných hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 227125

Dátum: 01.01.1985

Autor: Kohout Jindřich

Značky: hmotách, zařízení, pohonných, čisticí, nádrží, čištění, mobilní

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilní čistící zařízení na čištění nádrži po pohonných hmotách a uzavřeným oběhem čistící vody vyznačující se tím, že na automobilovém podvozku je namontována nádrž (1), která je rozdělena do tří komor, z nichž první komora má vyvedeno potrubí opatřené průhledítkem (8), hrubým filtrem (7) a připojovacím šroubením a uzávěrem (13) na propojení s asanovanou nádrží, tato komora je spojena s druhou komorou propojovacím potrubím, v němž v serii je...

Axiálně radiální upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 227124

Dátum: 01.01.1985

Autor: Buček Jiří

Značky: upínač, radiální, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálně radiální upínač pro upínání dutých předmětů nebo předmětů s otvory, vyznačený tím, že sestává z dutého tělesa (1), které je opatřeno patní opěrou (10) a příčnými rozpínači (13), mezi kterými je posuvně umístěna rozpínací hlava (2), opatřená vodicími výstupky (22), zasahujícími do vodicích vybrání (11) tělesa (1), přičemž rozpínací hlava (2) je připojena k ovládacímu táhlu (20), na které je napojen ovládací element (3), pod nímž je...

Držák elektrod pro ruční svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227123

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bajda Miloslav, Vendera Milan

Značky: svařování, ruční, elektrod, obloukem, elektrickým, držák

Zhrnutie / Anotácia:

Držák elektrod pro ruční svařování elektrickým obloukem vyznačený tím, že sestává z upínací tyčinky (1), která je svým koncem, spojeným s přívodním kabelem (8), upevněna v rukojeti (6) a v jejímž volném konci jsou vytvořeny otvor šikmé a kolmé uchycení elektrody, kde na tomto konci upínací tyčinky (1) je suvné uloženo válcové pouzdro (2), opatřené souhlasnými otvory pro šikmé a kolmé uchycení elektrody, skrze které je prostrčen kolík (3), jenž...

Spôsob výroby vinutých jednofázových dvojjadrových magnetických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227122

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš

Značky: obvodov, dvojjadrových, spôsob, vinutých, výroby, magnetických, jednofázových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vinutých jednofázových dvojjadrových magnetických obvodov, pri ktorom sa základný materiál, pozostávajúci z pásu transformátorového plechu, vyhotoví do navinutých na seba závitov obdĺžnikového tvaru, regeneračne sa vyžíha, napustí tvrditeľnou živicou a rozbrúsi na dve časti tvaru písmene C, vyznačujúci sa tým, že pre vyhotovenie navinutých na seba závitov obdĺžnikového tvaru sa najprv pás transformátorového plechu volne navinie do...

Odsávací zařízení škodlivých zplodin od jejich pohyblivého zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227121

Dátum: 01.01.1985

Autor: Strmiska Čestmír Ing

Značky: pohyblivého, škodlivých, zařízení, zplodin, odsávací, zdroje, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací zařízení škodlivých zplodin od jejich pohyblivého zdroje, zejména od pohyblivých svařovacích hubic, umístěných na portálu pojízdném podél upínacího stolu svařovacího automatu tvořené nejméně jedním sacím nadstavcem, z něhož je vyveden jeden konec hadice, vyznačující se tím, že druhý konec hadice /6/ je zaveden do sběrného nástavce /7/ uchyceného jednak k portálu /l/, jednak na jedné z větví nekonečného pásu /10/ pohyblivě uloženého na...

Válcovací hlava pro tvarování konců trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227120

Dátum: 01.01.1985

Autor: Tížek Jaroslav

Značky: trubek, hlava, válcovací, tvarování, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Válcovací hlava pro tvarování konců trubek, vyznačující se tím, že je tvořena upínacím trnem (1), který je na své válcové části (2) opatřen hřídelkou (3), na je jímž volném konci je upevněn první opěrný loužek (5) a na je jim obvodu je uloženo vytlačovací pouzdro (6), opatřené na obvodu alespoň jedním kuželovým vybráním (7) pro uložení tlačných kuliček (11) a kolem vytlačovacího pouzdra (6) je uspořádána klec (9), která se jednou stranou opírá...

Zariadenie na dopravu valcových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227119

Dátum: 01.01.1985

Autor: Duník Josef

Značky: válcových, zariadenie, teliesok, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dopravu valcových teliesok pozostávajúce z prívodovej rúrky, unášacej kladky, klínového remeňa, klínových remeníc a vývodovej rúrky vyznačené tým, že prívodová rúrka /1/ je vyústená do drážky na obvode unášacej kladky /3/, opásanej klínovým remeňom /7/ vedeným klinovými remenicami /5,6,8/ a na opačnej strane je do unášacej kladky /3/ vyústená vývodová rúrka /4/.

Závěr krytu vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 227118

Dátum: 01.01.1985

Autori: Zavřel Jaroslav, Šváb Jaroslav, Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

Značky: krytu, vysavače, závěr

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr krytu vysavače, který se skládá z klapky a plechového dílu, vyznačený tím, že klapka (2) je vytvořena jako pružná část osazení (1) krytu a je opatřena na spodní straně žebry (5) proti zpětnému vylomení a současně je na nich uložen plechový díl (6), který tvoří jednoramennou páku, zajištěnou ve své poloze proti axiálnímu posunu bočními výstupky (8).

Uzatváracia montážna hlavica, najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227117

Dátum: 01.01.1985

Autor: Benák Rudolf

Značky: hlavica, montážnych, uzatváracia, najmä, strojoch, ventilov, montážna, aerosolových

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia montážna hlavica najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch vyznačujúca sa tým, že je tvorená dvojramennými pákami /2/ kyvne uloženými na vnútornom obvode nosného puzdra /1/, pričom dvojramenné páky /2/ sú na hornom konci z vnútornej strany opatrené šikmým zrazením /9/, kým na dolnom konci z vnútornej strany sú vytvorené uzatváracie čeľuste /11/ a v strednej časti z vnútornej strany sú opatrené pevnými dorazmi /10/, zatiaľ...

Zařízení ke kryokonzervaci biologických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227116

Dátum: 01.01.1985

Autor: Prušák Jan

Značky: biologických, preparátu, kryokonzervaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kryokonzervaci biologických preparárů sestávající z kontejneru, izolačního pouzdra, separačního pláště, ponořovacího ústrojí a nádoby s kryogenní kapalinou vyznačené tím, že kontejner 1 naplněný biologickým preparátem 2 a neprodyšně uzavřený, je obklopen izolačním pouzdrem prostupným pro kapalinu, a že tento celek je neprodyšně uzavřen v separačním plášti 4, vytvořeném z plastické folie a spojeném s ponořovacím ústrojím, které...

Vícestupňový odlučovač kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227115

Dátum: 01.01.1985

Autori: Marek Vladislav, Kadrle Jaroslav, Vacovský Luboš

Značky: kapalných, plynů, aerosolů, vícestupňový, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňový odlučovač kapalných aerosolů z plynů. sestávající nejméně ze dvou vrstev filtračního vláknitého materiálu, vyznačující se tím, že ochrannou vrstvu tvoří polypropylenová, případně polyesterová netkaná textilie z vláken o průměru 15 až 30 µm a plošné hmotnosti 0,4 až 0,6 kg/m2, další separační vrstvu tvoří borosilikátová vlákna o průměru 2 až 9,5 µm a měrné hmotnosti 80 až 300 kg/m3, která jsou situována převážně kolmo na směr...

Zařízení na upínání filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227114

Dátum: 01.01.1985

Autori: Slanina Stanislav, Förster Vladimír

Značky: vložek, upínání, filtračních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na upínání filtračních vložek do skříně filtru, které sestává ze dvou vodorovně pohyblivých nosných tyčí s ručním ovládáním, spojených kulisami se svisle pohyblivým přítlačným prvkem, vyznačující se tím, že obě nosné tyče /l/ s přítlačným prvkem /2/ jsou ve spojení s jedním ovládacím šroubem /4/, který je uložen v ložiskovém pouzdru /7/ v přední stěně skříně filtru a na jehož závit uvnitř skříně filtru je nasunuta matice /5/ s...

Samočisticí mísič

Načítavanie...

Číslo patentu: 227113

Dátum: 01.01.1985

Autor: Doležal Josef

Značky: mísič, samočisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Samočisticí mísič lepivých hmot, např. slévárenských formovacích směsí, sestávající z mísicí hlavy se vstupním a výstupním otvorem, v níž se otáčí hřídel, se kterým jsou spojeny míchací elementy, např. lopatky, vyznačený tím, že mísicí hlava (4) a míchací elementy, např. lopatky (3), jsou z pružného, poddajného materiálu, např. umělé hmoty nebo pryže.

Zařízení pro přivádění elektrické energie od napájecího zdroje k pohyblivé jednotce s vratným pohybem podél výrobních strojů, zejména textilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 227112

Dátum: 01.01.1985

Autor: Mlnařík Karel

Značky: napájecího, jednotce, vratným, pohybem, energie, pohyblivé, zejména, strojů, textilních, zařízení, zdroje, elektrické, podél, výrobních, přivádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přivádění elektrické energie od napájecího zdroje k pohyblivé jednotce a vratným pohybem podél výrobních strojů, zejména textilních, ohebným přívodem ve formě kabelu, vedeným v otevřeném skříňovém profilu, do kterého kabel vstupuje v polovině jeho délky a v něm se ohýbá, vyznačující se tím, že ohyb přívodního kabelu (1) je proveden přes přímočaře a vratně pohyblivou vodicí kladku (8) umístěnou v otevřeném skříňovém profilu (4), s...

Spôsob prípravy koželužského mazadla na báze hovädzieho tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227111

Dátum: 01.01.1985

Autori: Dávidek Marián, Obert Jaroslav

Značky: mazadla, spôsob, báze, přípravy, hovädzieho, koželužského

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy koželužského mazadla na báze hovädzieho tuku, ktorý je predupravený zmesou oleyl a cetylsíranu sodného a vody pri teplote 40 až 50 °C, vyznačujúci sa tým, že na 100 hmot. dielov hovädzieho tuku sa pôsobí 4 až 20 hmot. dielmi p-toluénsulfochlóramidu sodného alebo benzén sulfochlóramidu sodného rozptýleného v ekvivalentnom množstve etylalkoholu.

Způsob potlačení aerodynamického hluku generovaného při prohozu útkové niti vzduchovým proudem v pneumatickém tkalcovském stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227110

Dátum: 01.01.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: potlačení, generováného, způsob, tkalcovském, vzduchovým, provádění, zařízení, prohozu, hluku, způsobu, tohoto, útkové, aerodynamického, stavu, proudem, pneumatickém

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení aerodynamického hluku generovaného při prohozu útkové niti vzduchovým proudem v pneumatickém tkalcovském stavu, vyznačující se tím, že kolem vzduchového proudu jímž se zanáší útek se vytvoří absorpční vrstva proudící pěny sestávající z kapaliny a z plynu, zejména z kapaliny obsahující přídavek pěnicího činidla a ze vzduchu.

Nátěrová protipožární hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 227109

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vašátko Eduard, Pavelka Iren

Značky: hmota, protipožární, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrová protipožární hmota pro protipožární ochranu ocelových a železobetonových konstrukcí, sestávající z pojivové s retardační směsi, přičemž pojivová směs na bázi polyvinylchloridu obsahuje v organických rozpouštědlech rozpustný polyvinylchlorid nebo jeho kopolymer, například vinylchloridu a vinylacetátu, rozpouštědlo na bázi aromatických uhlovodíků a ketonů, plnivo a zvláčňovadlo na bázi chlorovaných organických sloučenin, zatímco...

Tavivo pre kapilárne spájkovanie striebornými spájkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227108

Dátum: 01.01.1985

Autor: Guldan Pavol

Značky: tavivo, spájkovanie, spájkami, kapilárne, striebornými

Zhrnutie / Anotácia:

Tavivo pre kapilárne spájkovanie materiálov z nehrdzavejúcich ocelí, nelegovaných ocelí, medi a jej zliatin a ich kombinácií spájkami s obsahom striebra 15 až 72 % hmotnostných, vyznačujúce sa tým, že obsahuje 25 až 35 % hmot. kyseliny boritej, 10 až 20 % hmot. kryštalického boraxu, 10 až 20 % hmot. fluoridu alkalických kovov, 10 až 20 hmot. fluoroboritanu draselného alebo sodného a 20 a 30 % hmot, etylalkoholu v koncentrácii 40 až 50 %.

Způsob přípravy tmelových chemicky odolných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227107

Dátum: 01.01.1985

Autori: Svoboda Lubor, Kačer Miloslav, Král Pavel

Značky: způsob, tmelových, chemicky, přípravy, odolných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy tmelových chemicky odolných hmot, vyznačený tím, že jejich směsné pryskyřičné pojivo je tvořeno z 10 až 90 hmot. dílů furfurylalkoholové nebo furanaldolové pryskyřice a z 90 až 10 hmot. dílů fenolformaldehydového rezolu nebo fenolfuralového kondenzátu a je smíseno s práškovou minerální výplní na bázi křemenného kameniva o zrnitosti do 3 mm obsahující 2 až 10 hmot. dílů p-tolueneulfoch1oridu jako kysele reagujícího tvrdidla v...

Způsob a zařízení na dělení betonu stavebních dílců před jeho ztvrdnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 227106

Dátum: 01.01.1985

Autori: Štěrba Alain, Průša Václav, Jech Aleš

Značky: způsob, betonů, zařízení, před, ztvrdnutím, stavebních, dílců, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení betonu stavebních dílců před jeho ztvrdnutím vyznačený tím, že při pevnosti betonu nepřekračují 2 Mpa se v části průřezu betonového dílce, 5 - 60 mm nad podložkou vytvoří spára v šíři 5 - 20 mm, cyklickým působením akčního členu s frekvencí 0,5 - 4 Mz s oddělováním betonu ve vzájemně rovnoběžných, nevodorovných vrstvách v tloušťce rovné polovině až dvojnásobku největšího zrna kameniva.

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227105

Dátum: 01.01.1985

Autori: Svoboda Petr, Hetflejš Jiří, Molová Jana, Sufčák Miloslav

Značky: polymerů, nenasycených, hydrogenace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienovýh polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejích směsích, katalyzované sloučeninami niklu vyznačený tím,...