Archív za 1985 rok

Strana 164

Přísavka pro nakládač archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230652

Dátum: 15.01.1985

Autori: Winkler Klaus, Marx Karl

MPK: B65H 3/08

Značky: přísavka, archů, nakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísavky s třemi pracovními polohami pro nakládač archů. Byla vytvořena přísavka s různými pracovními polohami, jež pracuje bez složité koaxiálně rozmístěné válcově-pístové soustavy, která sestává z válce se sacím hrdlem a pístu pohyblivého ve válci a opírajícího se o něj pomocí pružiny, na jehož konci je umístěn násadec přísavky. Horní část válce je provedena jako pružná tvarovaná část s regulačním šroubem, omezujícím chod...

Způsob odlučování rozprášených syntetických laků v mokrých odlučovačích stříkacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216812

Dátum: 15.01.1985

Autor: Klingner Joachim

Značky: odlučování, laků, způsob, rozprášených, zařízení, stříkacích, odlučovačích, syntetických, mokrých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odlučování rozprášených syntetických laků v mokrých odlučovačích stříkacích zařízení za přítomnosti alkalicky upravené vody s přísadami zapouzdřujícími částečky laku, vyznačený tím, že se jako uvedená přísada přidává vodná disperze vosků.

Zařízení pro kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230651

Dátum: 15.01.1985

Autor: Schlaupitz Lothar

MPK: D06F 33/02

Značky: zařízení, plnění, zásobníku, kapalinou, řízení, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou. Cílem vynalezu je zhotovení zařízení pro bezporuchovou kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou a to jak do úplného naplnění, tak i do nulové úrovně, které je využíváno pro mokrou úpravu textilií. Podle vynálezu se úkol řeší tak, že pro kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou, za použití kombinovaných ventilů a Pitotovy-Prandtlovy trubice, je hadice pro přívod...

Alkalický článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216811

Dátum: 15.01.1985

Autori: Przybyla Franciszek, Rossler Eleanor

Značky: alkalický, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Vývoj vodíku v článcích opatřených zinkovými anodami se sníží nebo vyloučí, jestli že se do článků vpraví povrchově aktivní látka tvořená komplexním adukčním esterem kyseliny fosforečné ethylenoxidového typu. Tato povrchově aktivní látka se přidává takovým způsobem, že přímo nebo po smočení anody elektrolytem se povrchově aktivní látka adsorbuje na povrchu materiálu zinkové anody, čímž se zabrání vývoji vodíku. Povrchově aktivní látka je účelně...

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216810

Dátum: 15.01.1985

Autor: White William

Značky: systémech, látky, vzorků, stanovení, uplatňuje, několika, parametrů, nichž, odlišných, způsob, reakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů, vyznačující se tím, že se vzorek uvede do styku s několikasystémovým zkušebním prostředkem, který obsahuje několik složek spojených s alespoň dvěma reakčními systému fungujícími za odlišných reakčních parametrů, přičemž alespoň jedna z uvedených složek způsobuje odezvu v přítomnosti stanovované látky a alespoň jedna...

Způsob výroby molybdenanového kysličníkového komplexního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216809

Dátum: 15.01.1985

Autori: Brazdil James Frank, Suresh Dev Dhanaraj

Značky: způsob, katalyzátoru, výroby, komplexního, molybdenanového, kysličníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby molybdenanového kysličníkového komplexního katalyzátoru obecného vzorce [BimMonOX]q[AaCbDcEdMofOy]P kde znamená A draslík a/nebo cesium C nikl a/nebo kobalt nebo mangan, D železo nebo chrom, E fosfor nebo antimon, a 0 až 4, b 0 až 20, c 0,01 až 20, d 0 až 4, f 8 až 16, m 0,01 až 8, n 0,1 až 30, x a y čísla takové hodnoty, aby byly splněny valenční požadavky ostatních prvků vůči kyslíku, přičemž poměr q/p je 0,1 až 10, při kterém...

Zařízení pro řízení zbášecího úhlu střídačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216808

Dátum: 15.01.1985

Autor: Podlewski Johann

Značky: zbášecího, zařízení, řízení, střídačů, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení zhášecího úhlu ve střídačích, které obsahují usměrňovací ventily, např. tyristory v můstkovém zapojení, ve kterém je každému jednotlivému usměrňovacímu ventilu přiřazen bistabilní klopný obvod, přičemž výstupy těchto bistabilních klopných obvodů jsou vždy přes součtový obvod připojeny na vstup jednoho z obou měřicích integrátorů, přiřazeného každé skupině komutačních ventilů a bistabilní klopné stupně mají dva vstupy, jeden...

Stožár, zejména pro elektrické vedení, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216807

Dátum: 15.01.1985

Autor: Frehner Roland

Značky: tohoto, zařízení, stožár, výroby, zejména, způsob, způsobu, elektrické, provádění, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Stožár, zejména pro elektrická vedení, například pro telefonní vedení, se vyrábí z podélné výztuže v podstatě rovnoběžné s osou stožáru a z, příčné ovíjecí výztuže, přičemž obojí výztuž je vyrobena z provazců vláken z umělé hmoty ve tvaru dutého tělesa podobného rotačního hyperboloidu. Pro zvýšení pevnosti stožáru jsou do jeho dutiny v axiálním směru vloženy ve vzájemném odstupu prstencová ztužující tělesa. Pevnost stožáru zvyšuje ztužující...

Extrakční kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 216806

Dátum: 15.01.1985

Autor: Marek Jan

Značky: kolona, extrakční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká extrakční kolony pro látkovou výměnu mezi dvěma v podstatě nerozpustnými kapalinami, s rotorovým hřídelem, nesoucím míchací kotouče, a s extrakčními komorami, které jsou navzájem odděleny mezilehlými dny sahajícími až k rotorovému hřídeli. Vynález řeší problém vytvořit extrakční kolonu, u které se dosahuje intenzívního směšování fází na celé výšce extrakčních komor za zamezení zpětných a zkratových proudění mezi sousedními...

Elektrostatický odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216805

Dátum: 15.01.1985

Autor: Matsumoto Yoichi

Značky: odlučovač, elektrostaticky, prachu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému, zabránit nebo alespoň zmenšit vynášení již odloučeného prachu z odlučovače prachu, který se při čištění usazovacích elektrod uvolní a částečně opět zvíří, a tím dosáhnout stále stejně vysokého odlučovacího výkonu. Pro řešení tohoto úkolu se podle vynálezu navrhuje vytvořit dolní omezující plochu výstupního hrdla jako usazovací elektrodu, nad ní jsou uspořádány záporné elektrody a dole pod ní je uspořádán přídavný...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216804

Dátum: 15.01.1985

Autori: Arndt Friedrich, Nűsslein Ludwig

Značky: účinné, výroby, herbicidní, složky, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačený tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden ester kyseliny karbamové obecného vzorce I ve kterém R znamená vodík, C1-C2-alkyl, allyl nebo fenyl a R1 znamená C1-C4-alkyl, allyl, fenyl, chlorfenyl, dichlorfenyl, methylfenyl, methoxyfenyl, trifluormethylfenyl, nitrofenyl nebo naftyl.

Zařízení pro odebírání spalin z pecí na výrobu hliníku tavnou elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216803

Dátum: 15.01.1985

Autor: Engesland Arne

Značky: elektrolýzou, spalin, zařízení, tavnou, odebírání, výrobu, hliníku, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odebírání spalin z pecí na výrobu hliníku tavnou elektrolýzou s kelímkem, obsahujícím katodu a anodu, přičemž proud je přiváděn k anodě svislými kontaktními podpěrkami a anoda je na povrchu lázně obklopena prstencem pro jímání plynů, vyznačující se tím, že obsahuje krytovou soustavu (6, 7, 10, 11), která pokrývá kůru (5) lázně pece v oblasti mezi anodou (3) a okrajem kelímku (1) pece, popřípadě mezi anodou (3) a dnem pece, a která...

Způsob regenerace prachu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216802

Dátum: 15.01.1985

Autori: Zardi Umberto, Laganá Vincenzo

Značky: močoviny, regenerace, prachu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace prachu močoviny odváděného ze zařízení na prilování močoviny nebo na granulaci močoviny se provádí podle vynálezu tak, že směs vzduchu a prachu se vede do ejektoru, jehož pohonným médiem je kapalina, s výhodou voda. Prach se rozpouští v kapalině, čímž se získá dostatečně koncentrovaný roztok, který může být využit samotný, popřípadě může být zahuštěn. Vodný roztok močoviny cirkuluje v uzavřeném cyklu mezi ejektorem a...

Vypouštěcí bezpečnostní ventil pro hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 216801

Dátum: 15.01.1985

Autor: Tardy Maurice

Značky: vypouštěcí, ventil, hydraulický, bezpečnostní, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vypouštěcí ventil se skládá z hlavního ventilového členu a řídicího šoupátka určeného k aktivování otevření hlavního ventilového členu, když tlak překročí povolenou hodnotu. Hlavní ventilový člen (6) je tvořen dutým rotačním válcem (8) uzavřeným na jednom konci dnem (7) a otevřeným na druhém konci a je kluzně uložen v prvním vybrání (9) vytvořeném v úložném tělese (1) na něž navazuje druhé vybrání (10), které vymezuje okolo dutého válce (8)...

Torkretová hmota pro vyzdívku konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230451

Dátum: 15.01.1985

Autori: Korotkij Vladimir Antonovič, Kaduba Pavel Alexandrovič, Didkovskij Viktor Kirilovič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Kornijenko Alexandr Sergejevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Golod Vladimir Vasiljevič, Čemeris Oleg Nikolajevič, Sirota Grigorij Konstantinovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič

MPK: C04B 35/68, C04B 35/22

Značky: torkretová, hmota, konvertoru, vyzdívku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oprav agregátů pro tavení oceli prováděných za horka a je určeno pro hořákové torkretování vyzdívky konvertoru. Cílem vynálezu je zvýšení stability torkretové vrstvy. Směs pro hořákové torkretování vyzdívky konvertorů zahrnuje koks a vápno. Novým je zavedení stavrolitového koncentrátu do vápenaté směsí pří následujícím poměru složek v % hmot. koks 20 až 30, stavrolitový koncentrát 5 až 10, vápno zbytek.

Zařízení k řízení sdrápkových ventilů ventilového tělesa sdrápkového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230402

Dátum: 15.01.1985

Autor: Birke Oskar

MPK: B41F 13/60

Značky: ventilu, zařízení, ventilového, sdrápkových, sdrápkového, řízení, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k řízení sdrápkových ventilů ventilového tělesa sdrápkového aparátu. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti při práci takových uzpůsobení. Za tímto účelem je třeba zmenšit dynamickou zátěž a opotřebování ve srovnání s jistými řešeními. K tomu sdrápkové ventily zaostávající ve směru otáčení ventilového tělesa sdrápkového aparátu mohou uvádět v činnost pouze pří každém příjmu produkce, a přebíhající sdrápkové ventily -...

Vodný fotografický bělicí roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 230205

Dátum: 15.01.1985

Autori: Pollakowski Goetz, Keiler Johann-albrecht

MPK: G03C 5/52

Značky: roztok, bělicí, fotografický, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodného fotografického bělicího roztoku, který sestává z roztoku peroxidisulfátu, rehalogenizující látky a katalyzátoru pro zpracování fotografických vrstev obsahujících stříbro, zejména barevných vrstev. Cílem vynálezu je pro okolní prostředí ne jedovatý, v praxi. lehce použitelný bělicí roztok s dlouhodobou aktivitou bělení, jehož pomocí je možno okysličit kovové stříbro v kovových emulzích bez narušeni barviva fotografického...

Prostředek k regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230201

Dátum: 15.01.1985

Autori: Fachmann Ingrid, Nowak Claus, Kramer Wilfried, Steinke Walter, Koch Jürgen, Lang Sieghard, Kochmann Werner, Bergmann Hans

MPK: A01N 33/00, A01N 31/00, A01N 57/00...

Značky: rostlin, prostředek, regulaci, růstu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku k regulaci růstu rostlin na bázi známé 2-chlorethanfosfonové kyseliny, nebo směsí 2-chlorethanfoafonové kyseliny a chlorcholinchloridu. Jako přídavnou účinnou látku obsahují salycylovou kyselinu, její soli nebo jednoduché deriváty, např. kyselinu acetylsalicylovou.

Elektroplazmolyzátor pro zpracování rostlinných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230099

Dátum: 15.01.1985

Autori: Koval Nikolaj Pavlovič, Zargarjan Sergej Jakovlevič, Furer Leonid Abramovič, Sergejev Alexandr Sergejevič, Šeglov Jurij Alexandrovič

MPK: A23N 1/00

Značky: rostlinných, zpracování, elektroplazmolyzátor, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroplazmolyzátor pro zpracování rostlinné suroviny se týká výroby šťáv a vinařského průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti procesu plazmolýzy. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že v elektroplazmolyzátoru, obsahujícím těleso pravoúhlého průřezu, ve kterém jsou paralelně k jeho podélné ose deskové elektrody připojené k napájecí síti, jsou dvě krajní elektrody upevněny na protilehlých stěnách po celé jejích šířce a ostatní tvoří...

Spůsob kontinuálního válcování I profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230098

Dátum: 15.01.1985

Autori: Melnikov Boris Michajlovič, Pečerskij Viktor Sergejevič, Šilov Vladislav Alexandrovič, Smirnov Vitalij Kuzmin, Labeckij Jurij Osipovič, Bespalov Vladimir Nikolajevič, Kugušin Alexandr Andrejevič

MPK: B21B 1/12

Značky: kontinuálního, profilů, válcování, spůsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti tvarovaného válcování a m že být realizován na kontinuálních válcovacích tratích, vybavených nereverzními horizontálními, vertikálními a univerzálními stolicemi. Cílem vynálezu je zabránění rozvrstvování předního konce pásu, poruch vyváděcích mechanismů a deformace válců předvalkem při kontinuálním válcování. K dosažení vytýčeného cíle se provádí dvoustranné zaostřování předního konce předvalku podél horní a dolní...

Způsob samočinného tvarování a výroby betonových výrobků a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230097

Dátum: 15.01.1985

Autori: Thiele Reinhard, Jaenicke Wolfgang, Müller Volker, David Gerhard, Krüssel Gerhard

MPK: B28B 13/02

Značky: zařízení, způsobu, způsob, výroby, tvarování, betonových, samočinného, provádění, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tvarování a výroby betonových výrobků, při kterém se beton plní do formy, rozdělí se pomocí rozdělovacího zařízení a upěchuje se pomocí zařízení. Přitom je plnící žlab najet nad formu, spuštěn a centrován. Cílem vynálezu je vysoce efektivní řešení, vytvoření takového způsobu, pří kterém se čerstvý beton na povrchu výrobku při současném setřásání tvaruje tak, že se dosahuje rovného drsného povrchu se stálou homogenní...

Oddělovač příměsí pro okopaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229954

Dátum: 15.01.1985

Autori: Karolin Meeme Ernstovič, Keskkjula Tynu Elmorovič, Chansen Kalle Richardovič, Chansen Richard Voldemarovič

MPK: A01D 33/08, B07B 1/22

Značky: oddělovač, okopaniny, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojů k posklizňovému zpracování okopanin a lze jej využít v zemědělství a v potravinářském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení efektivity oddělování různých příměsí od okopanin. Cíle se dosahuje tím, že oddělovač, obsahující plnicí dopravník, rotační články (bubny), dopravní pás a zásobníky, má bubny různých průměrů, přičemž rotační články jsou ustaveny tak, že jejích průměr se směrem k místu vykládky materiálu zmenšuje.

Slitina olova pro bimetalové odlitky s ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229953

Dátum: 15.01.1985

Autori: Flechtner Joachim, Pätzold Volker, Stadler Helmut, Heilmann Karl

MPK: C22C 11/08

Značky: slitina, olova, bimetalové, oceli, odlitky

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina olova podle vynálezu slouží pro bimetalové odlitky s ocelí, určené zejména pro výrobu vyvažovacích závaží kol automobilů. Známá slitina olova s 3,4 až 6,0 % antimonu, používaná pro vyvažovací závaží, má poměrně malé poměrné prodloužení po přetržení. Cílem vynálezu bylo zajistit při zachování dobré pevností spojení mezi odlitkem ze slitiny olova a vlitým ocelovým prvkem dostatečně velké poměrné prodloužení po přetržení. Bylo zjištěno, že...

Zařízení pro zavedení číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229952

Dátum: 15.01.1985

Autori: Alpatova Nina Vladimirovna, Jegorov Sergej Petrovič, Novik Viktor Grigorjevič

MPK: G06F 3/02

Značky: zavedení, informace, zařízení, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavedení číslicové informace spadá do oboru zpracování informací a může být využito v samočinných počítačích, kalkulátorech a ovládacích zařízeních. Zařízení pro zavedení číslicové informace obsahuje čidlo ve tvaru kontaktní diody s mechanismem pro přenášení tlaku k čidlu. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti práce zařízení pro zavedení informace. Podstatou vynálezu je, že mezi polovodivým krystalem a vodivým vrstvovým...

Jádro

Načítavanie...

Číslo patentu: 229951

Dátum: 15.01.1985

Autori: Stěpanjan Rafael Ervandovič, Starodubcev Sergej Viktorovič

MPK: B28B 7/30

Značky: jádro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytváření předpětí železobetonových dílců s dutinami. Uvedený vynález ulehčuje vytažení jádra z dílce při stlačení betonu využitím vnějšího úsilí, ohybu konstrukce a vlastní hmotnosti vrchního elementu jádra. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jádro je opatřeno vrchním elementem s vertikálními plechy a opěrami, spojujícími vrchní element s bočními, a na spodním elementu jsou instalovány vertikální plechy a tvarové plechy se...

Foto- nebo radiačně chemický vytvrzovaná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 229859

Dátum: 15.01.1985

Autori: Skuiňš Leon Martynovič, Nepomňaščij Anatolij Isaakovič, Redková Elena Alexandrovna, Proniná Inna Alexejevna, Židková Ljudmila Dmitrijevna, Trojenko Vladimír Ivanovič, Iljiná Klavdia Dmitrijevna

MPK: C08L 75/04, C09D 3/72

Značky: směs, foto, radiačně, chemicky, vytvrzovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je nejvýhodněji požitelný při přípravě nátěrových vrstev, lepidel, adheziv, směsí, které se vytvrzují foto- nebo radiačně-chemickými způsoby. Cílem vynálezu je zlepšení stálosti směsí vůči světlu. Proto směs jako oligouretanakrylát obsahuje oligouretanakrylát s 0,5 až 10 % močovinových skupin při následujícím poměru složek (hmot. díly): oligouretanakrylát s 0, 5 až 10 močovinových skupin - 30 až 90 ethylenicky nenasycený...

Automatické zařízení na stříhání a ukládání drátu na výrobu kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229858

Dátum: 15.01.1985

Autori: Derr Bernd, Grzondziel Ernest

MPK: A46D 3/08

Značky: kartáčů, automatické, ukládání, zařízení, výrobu, stříhání, drátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na automatické stříhání a skládání vlnitého drátu na výrobu kartáčů, přičemž se dociluje dobré oddělování vlnitého drátu a rovnoměrné rozdělování drátu při ukládání na stroj na výrobu kartáčů. V zařízení je posuvný váleček, přítlačný váleček, vodítko drátu, nůž a otáčející se bubnový zásobník, spojené mezi sebou pomocí ozubených kol, řetězů a dalších strojních součástek. Stanovení délky dílů svazku drátů se provádí...

Zařízení pro polohování pružných rovinných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229857

Dátum: 15.01.1985

Autori: Grosse Klaus, Seyfarth Gerhard, Köhler Eberhard, Ochsenfarth Hans-christian, Lein Eberhard, Nestler Michael, Reichardt Hans, Aurich Horst

MPK: B65H 9/00

Značky: materiálů, rovinných, polohování, pružných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro polohování pružných rovinných materiálů, zejména textilních materiálů pro oděvní průmysl pro přemisťování pružných rovných materiálů z libovolné polohy do určené polohy bez omezení volného přístupu k polohovanému pružnému rovnému materiálu. Proto se polohovaný pružný rovinný materiál klade na vzduchový polštář a transverzálním proudem se přemisťuje k zarážkám ve kterých probíhá vyrovnání. Transverzální proud, nutný pro tento pohyb,...

Uzavřený vypouštěcí žlab pro polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 229856

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kiebuth Klaus, David Gerhard

MPK: B21D 3/02

Značky: uzavřený, žľab, polotovary, vypouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřeného vypouštěcího žlabu pro polotovary o kulatém průřezu a s výhodou o velké délce, kterým se při postupném pohybu dodává rychlý otáčivý pohyb. Žlab se používá za strojem s kuželíky a za bezhrotovými soustruhy. Na rozdíl od dřívějších nosných konstrukcí spojených s vysokými materiálními náklady je cílem a úkolem vynálezu vyvinutí uzavřeného vypouštěcího žlabu, který dovolí shazovat polotovary o velké délce na obě strany do...

Výfukové hrdlo turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229855

Dátum: 15.01.1985

Autori: Garkuša Anatolij Viktorovič, Dobrynin Vladimir Jevgeněvič

MPK: F01D 25/30

Značky: turbiny, hrdlo, výfukové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lopatkových strojů a lze jej využít v osových parních a plynových turbinách. Výfukové hrdlo turbiny obsahuje kruhový štítek, jehož průměr osy se plynule mění a který je instalován nad oběžným kolem posledního stupně. Pro zvýšeni ekonomičnosti a spolehlivosti je hrdlo opatřeno hnacím mechanismem, který je spojen se štítkem za účelem jeho přemístěni.

Ústrojí pro polohování a posouvání sešívaných výrobků na automatu pro šití dlouhých švů s ústrojím pro předpolohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229854

Dátum: 15.01.1985

Autori: Karste Eberhard, Liebig Andreas, Berger

MPK: D05B 35/00

Značky: polohování, předpolohování, sítí, automatu, ústrojím, výrobků, švů, sešívaných, dlouhých, posouvání, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížení technických a ekonomických nákladů při šití dlouhých švů, například podélných švů na povlacích aniž by bylo zapotřebí zavedení automatizovaných pásových linek. Základem vynálezu je úkol vyvinout automat pro sešíváni dlouhých rovných švů, na kterém se šijí švy delší než 2 000 mm při minimální šíři sešívaných dílů 1 600 mm. Přitom je třeba zabezpečit bezchybné polohování, aby velká vlastní váha povětšině zavěšených...

Zapojení napájecího zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229853

Dátum: 15.01.1985

Autor: Heino Weigand

MPK: H02M 3/335, G05F 1/20

Značky: zapojení, zdroje, napájecího, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

U napájecího zdroje proudu je třeba snížit technicko-ekonomické náklady. Proto je úkolem vynálezu dosáhnout toho, aby v reléovém regulátoru, který je součástí napájecího zdroje, jak ve spoušťecí fázi, tak i v provozní fázi, bylo vytvořeno vnitřní pracovní napětí pokud možno jednoduchými prostředky a bez použití dalších vysokonapěťových tranzistoru a transformátorů. Podle vynálezu reléový regulátor ve spouštěcí fázi pracuje jako systém s...

Způsob výroby optických lepicích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 229852

Dátum: 15.01.1985

Autori: Bellstedt Klaus, Haase Ludwig, Märtin Rolf, Ludwig Christoph, Schubert Klaus, Hörhold Hans, Klemm Dieter, Flammersheim Hans-jürgen, Künzel Werner

MPK: C09J 3/14

Značky: optických, lepicích, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby optických lepicích hmot na základě produktů stupňovité polymerace epoxidové pryskyřice se zlepšenou charakteristikou viskozity v čase pří snížené počáteční viskozitě, zvýšené životnosti a nezvýšené časové prodlevě pro stabilizaci a zpevňování lepeného spoje při teplotě místností nebo při použiti teplotně časového režimu. Současně se značně zlepšují tepelné vlastnosti a rozpustnost v organických rozpouštědlech pro bezproblémové...

Způsob obrábění kovů tlakem zastudena

Načítavanie...

Číslo patentu: 228716

Dátum: 15.01.1985

Autori: Vogel Heinz-rüdiger, Koch Gerhard, Weinhold Harri

MPK: B21C 9/00, B21C 3/14

Značky: kovů, tlakem, zastudena, způsob, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká metalurgie. Lze jej účelně využít při obrábění kovů tlakem zastudena, např. při lisování profilů i při tažení drátu,profilů, trub a plechů, zejména k tažení s hydrodymamickým mazáním. Cílem vynálezu je vytvořit předpoklady ke zjednodušení technologie a snížení nákladů při nanášení a odstraňování mazadel. Vynález vychází z úkolu vyvinout způsob, kterým se vytvoří homogenní vstva mazadla, určeného k obrábění vysoce pevných kovů...

Ultrazvukový měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 227150

Dátum: 01.01.1985

Autori: Borszéky Aladár, Škvor Zdeněk

Značky: měnič, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Ultrazvukový měnič, zejména pro čistící zařízení, a piezoelektrickou tloušťkově kmitající destičkou s elektrodou a radiátorem, vyznačený tím, že je tvořen alespoň dvěma piezoelektrickými tloušťkově kmitajícími destičkami /1 a 2/, které mezi sebou svírají střední elektrodu /5/ a jsou sevřeny mezi dvěma radiátory /3 a 4/.

Zařízení pro desintegraci materiálů, zejména živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227149

Dátum: 01.01.1985

Autor: Novotný Vladimír

Značky: materiálů, zařízení, živočišného, desintegraci, zejména, původu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro desintegraci materiálů, zejména živočišného původu, vyznačené tím, že v příjmovém žlabu (1) je uložen alespoň jeden, pár rotačních desintegračních šneků (4, 5) se vzájemné do sebe zabírajícími šnekovicemi (9), opatřenými alternativně zuby (10) nebo vybráními (11).

Aplikátor pro reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227148

Dátum: 01.01.1985

Autori: Rohlíček Vojtěch, Krpata Václav

Značky: terapii, reflexní, aplikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Aplikátor pro reflexní terapii opatřený luminiscenční diodou s vodivým dotekem, vyznačený tím, že luminiscenční dioda,/3/ je upevněna na jednom konci nosiče /2/ kluzně uloženém v pouzdru /1/, v němž je upraven pružicí element/4/ pro vytvoření mechanického odporu při zasouváni nosiče /2/, druhý konec /23/ nosiče /2/ je upraven pro polohově závislé ovládání s řídícím blokem /6/ rovněž uloženým v pouzdru /1/.

Zařízení pro kombinovanou stimulaci při reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227147

Dátum: 01.01.1985

Autor: Rohlíček Vojtěch

Značky: reflexní, kombinovanou, terapii, zařízení, stimulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kombinovanou stimulaci při reflexní terapii, obsahující aplikátor stimulace a elektrické obvody, vyznačené tím, že aplikátor /1/ sestává ze světelné části /11/ a z elektrody /1/ pro měření a stimulaci, a elektronické obvody jsou tvořeny generátorem /2/ připojeným na světelnou část /11/ aplikátoru /1/ a dále obvodem /4/ pro měření impedance a obvodem /5/ pro elektrickou stimulaci, přičemž obvod /4/ pro měření impedance a obvod /5/...

Snímací jednotka pro snímání jednotlivých textilních plošných útvarů, zejména pletených

Načítavanie...

Číslo patentu: 227146

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bradáčová Eva, Malášek František, Horák Alois, Šimíček Vladimír

Značky: snímání, zejména, snímací, útvaru, pletených, plošných, jednotka, textilních, jednotlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací jednotka pro snímání jednotlivých textilních plošných útvarů, zejména pletených střihových dílů, obsahující odpružené svěrné sklíčidlo upevněné v držáků, otočně uloženém kolem čepu, které sestává z pouzdra pro vodicí tyčinku, zakončenou rozevíratelnou uchopovací částí a z tlačné pružiny, vyznačující se tím, že držák (2) je opatřen nejméně jednou vodicí drážkou (10) pro vedení alespoň jednoho vodicího elementu (6), uloženého otočně kolem...

Zařízení pro dokvašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 227145

Dátum: 01.01.1985

Autori: Holeček Jiří, Tykvart Vojtěch, Popel Luděk, Lindaur František, Sedlák Josef

Značky: zařízení, dokvašování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dokvašování sestávající z kvasné nádoby vyznačené tím, horní část kvasné nádoby (l) je opatřena vývodem (11) ústícím přes uzávěr (2) do svislého tělesa (3), v jehož horní části je vytvořeno ústi (31), do kterého zapadá kuželka (41) závaží (4)