Archív za 1985 rok

Strana 163

Elektrické spínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216831

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bonhomme Francois Robert

Značky: elektrické, zařízení, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické spínací zařízení, zejména pro desky s plošnými spoji. Tuhý izolační rám, do něhož se deska zasouvá, nese pro obě strany desky sady pružných kontaktů, které jsou jedním koncem vetknuty v rámu a druhým v pohyblivém kluzátku. Kluzátko je posuvné v rovině rovnoběžné s deskou kolmo k jejímu okraji a při svém pohybu mění vzájemnou vzdálenost obou konců každého kontaktu a tím polohu jeho aktivní části vzhledem k desce. V rozpojené poloze je...

Zařízení k aplikaci ultrazvuku na pracovní operace jako řezání a svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216830

Dátum: 15.01.1985

Autor: Calemard Philippe

Značky: operace, ultrazvuku, zařízení, pracovní, svařování, aplikaci, řezání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k aplikaci ultrazvuku na pracovní operace jako, řezání, svařování a jiné práce prováděné na textilních nebo listových předmětech tkaných nebo netkaných částečně nebo úplně tavitelných teplem. Zařízení obsahuje ultrazvukový generátor s nf generátorem a elektroakustickým meničem (10) spojeným se sonotrodou (1). Protinástroj (2) ležící proti sonotrodě (1) a: vytvořený jako díl s omezeným průřezem je uložen s výhodou vyměnitelně, v ose...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216829

Dátum: 15.01.1985

Autori: Görög Katalin, Gaál Sándor, Gárdi Iván, Dudar Erzsébet, Kocsis Mária, Tasnádi Márta

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje účinnou herbicidní sloučeninu, a to thiolkarbamát, substituovanou močovinu, substituovaný triazin nebo chloracetanilid nebo směsi těchto sloučenin a mimoto antidotum proti těmto látkám, odpovídající obecnému vzorci I kde X1 znamenají, nezávisle atom kyslíku, dusíku nebo síry, m znamenají nezávisle na sobě celé číslo buď 0, pokud X1 na stejném atomu uhlíku znamená atom dusíku, přičemž vazba...

Způsob výroby fenylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216828

Dátum: 15.01.1985

Autori: Mentrup Anton, Pichler Ludwig, Traunecker Werner, Schromm Kurt, Renth Ernst Otto

Značky: výroby, fenylalkylaminů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylalkylaminů obecného vzorce I, kde R1 znamená methylovou nebo ethylovou skupinu a R3 znamená skupinu -NH-CO-NH2 nebo NH-CO-CH3 popřípadě ve formě racemátů a čistých optických antipodů a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R3 má shora uvedený význam, nechá reagovat při teplotě mezi teplotou místnosti a teplotou varu reakční směsi se sloučeninou obecného vzorce IV X-R1...

Způsob výroby fenylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216827

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schromm Kurt, Mentrup Anton, Traunecker Werner, Renth Ernst Otto, Pichler Ludwig

Značky: výroby, fenylalkylaminů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylalkylaminů obecného vzorce I kde R1 znamená atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu nebo formyl, R3 znamená skupin -COR4 nebo -SO2NR5R6, ve které R4 značí atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupnu, ethoxyskupinu nebo ethylthioskupinu, nebo znamená skupinu -NR5R6, ve které R5 a R6 značí atom vodíku nebo methylovou skupinu, které jsou popřípadě ve formě racemátů a čistých optických antipodů, a jejich adičních solí s...

Způsob regenerace katalyzátoru obsahujícího koks a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216826

Dátum: 15.01.1985

Autori: Pulak Richard Paul, Conner Algie James, Vermilion Willas Leon, Dudych Daniel

Značky: katalyzátoru, regenerace, obsahujícího, tohoto, provádění, způsobu, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace katalyzátoru obsahujícího koks, při kterém je katalyzátor znečištěný koksem kontinuálně zaváděn do oxidační zóny koksu, ve které je koks oxidován v prvním kompaktním katalytickém loži čerstvým regeneračním plynem při teplotě pohybující se v rozmezí od 675 do 760 °C, při tlaku v rozmezí od 0,1 do 0,4 MPa a při povrchové rychlosti regeneračního plynu v rozmezí ad 0,9 do 3 m/s, za vzniku regenerovaného katalyzátoru a částečně...

Mazací zařízení okolků kol kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216825

Dátum: 15.01.1985

Autori: Rödig Werner, Frahm Peter

Značky: zařízení, vozidla, mazací, okolků, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací zařízeni okolků kol kolejového vozidla, kde do každé vstřikovací dýzy ústí mazací potrubí od nádržky na mazivo a tlakovzdušné potrubí s elektricky ovládaným ventilem, který propouští pulsy tlakového vzduchu do vstřikovací dýzy a tím vybavuje mazáni. Elektricky ovládaný, zejména magnetický ventil je uváděn v činnost odstředivým rtuťovým spínačem a koncovým spínačem, ovládaným součástí vozidla, přes řídicí přístroj zapojený v obvodu...

Zařízení k dávkování jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216824

Dátum: 15.01.1985

Autori: Mantey Paul-gerhard, Hansen Alfred, Grapengiesser Johan Claus, Brotzmann Karl, Fassbinder Hans Georg

Značky: zařízení, dávkování, jemné, materiálů, zrnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru pneumatické dopravy jemně zrnitého materiálu v odměřených dávkách. Vynález řeší problém vytvoření plynotěsného dávkovacího zařízení s dlouhou životností. Problém je řešen tím, že funkce dávkování jemně zrnitého materiálu a utěsnění nosného plynu je rozdělena na dva různé vzájemně rozdělené orgány. Dávkovací funkci plní uzavírací a dávkovací těleso 8, které zapadá do sedla 6, vytvořeného kolem výstupního otvoru 4 z...

Způsob výroby deA-steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216823

Dátum: 15.01.1985

Autori: Keller Peter, Müller Marcel, Fürst Andor

Značky: dea-steroidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby deA-steoridů obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo acylthioskupinu s 1 až 15 atomy uhlíku, R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, Y znamená vodík, A znamená hydroxyskupinu, nebo Y a A znamenají společně vazbu O-C, n znamená číslo 0 nebo 1 a tečkovaně vyznačené vazby v kruhu jsou fakultativní, přičemž R1 znamená vodík, když A znamená hydroxyskupinu, nebo když je přítomna dvojná vazba v poloze 11...

Způsob dehydratace plynů syntézy amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216822

Dátum: 15.01.1985

Autor: Guadalupi Mario

Značky: způsob, dehydratace, amoniaku, plynů, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Postup dehydratace plynů syntézy amoniaku se provádí tak, že se směs nejprve ochladí na teplotu v rozmezí od +10 do -30 °C, a po oddělení kondenzátu se dále tyto plyny dehydratují pomoci látky vybrané ze skupiny zahrnující aktivní aluminu, glycerin a glykoly. Tlak v chladicím pásmu a v dehydratačním pásmu se pohybuje v rozmezí od 3 do 30 MPa. Uvedeným postupem se dosáhne zbytkové koncentrace vady nižší než 3 ppm, která plně vyhovuje i pro velmi...

Měďnaté komplexní soli laktamů, fungicidně účinné vůči hnilobě rajčat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230673

Dátum: 15.01.1985

Autori: Juchnina Elizaveta Konstantinovna, Ulanova Tamara Alexandrovna, Kolčina Ljubov Georgievna, Kukalenko Stepan Safronovič, Bacanov Andrej Stepanovič, Andreeva Elena Ivanovna, Šestakova Svetlana Isaakovna, Stručkov Jurij Timofejevič

MPK: A01N 43/46, C07D 207/26, A01N 43/36...

Značky: fungicidně, vůči, rajčat, laktamů, hnilobě, účinné, komplexní, měďnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemických prostředků ochrany rostlin, zvláště nových chemických látek - měďnatých komplexních solí laktamů, které jsou fungicidně účinné vůči hnilobě rajčat. Cílem vynálezu je rozšíření počtu látek které inhibují růst fytopatogenních hub. Uvedeného cílu se dosahuje tak, že byly připraveny sloučeniny obecného vzorce kde a) R=vodík, n=5, m=3, p=1, b) R=fenyl, n=3, m=2, p=0. Tyto sloučeniny jsou fungicidně činné a mohou se...

Statorová část dvouzákrutového nebo skacího vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216821

Dátum: 15.01.1985

Autor: Von Colson Godehard

Značky: statorová, skacího, dvouzákrutového, část, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Při provozu dvouzákrutového spřádacího nebo skacího vřetena, které působí jako odstředivé dmychadlo, se do prstencové mezery mezi rotorem a statorem nasává vzduch a opět vyfukuje. Vzduch unáší s sebou z okolí odletky vláken, případně také zbytky niti. Časem proniknou cizí tělíska až k ložiskům vřetena, což ve svých důsledcích může vést k zablokování ložisek vřetena. Podle vynálezu jsou úseky plochy statoru, ležící proti rotoru, zdrsněny. Stator...

Zařízení pro polymerací nebo polykondenzaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 230672

Dátum: 15.01.1985

Autori: Malych Vladimir Andrejevič, Langner Siegfried, Svitka Nikolaj Ivanovič, Hofman Petr

MPK: B01J 19/00

Značky: polykondenzaci, zařízení, polymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro provádění chemických reakcí - polykondenzace a polymerace při výrobě vláknotvorných syntetických polymerů. Cílem vynálezu je zvýšení kvality konečného produktu. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že je navrženo zařízení pro polymeraci nebo polykondenzaci, obsahující těleso s pláštěm, hrdla pro vstup a výstup produktů, hřídel s disky s lopatkami, připevněnými na hřídeli a zařízení pro čištění stěn, obsahující škrabáky,...

Náplň trubkového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230671

Dátum: 15.01.1985

Autori: Pochodňa Igor Konstantinovič, Golovko Vladimir Nikolajevič

MPK: B23K 35/36

Značky: trubkového, drátu, náplň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke svářecím materiálům pro obloukové svařování, přesněji k náplni trubkových drátů. Účelem vynálezu je zvýšení mechanických vlastností kovu švu, zlepšení svařovacích a technologických charakteristik drátu, zlepšení hygienických podmínek při jeho výrobě. Zadaného cíle je dosahování tím, že náplň trubkového drátu pro obloukové svařování v ochranné atmosféře nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí, má následující složení, v %...

Dvouzákrutové vřeteno se zásobníkem mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216820

Dátum: 15.01.1985

Autor: Franzen Gustav

Značky: vřeteno, dvouzákrutové, mazadla, zásobníkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvauzákrutového vřetena, uloženého v ochranném hrnci, sestávajícím z obvodového pláště, dna a z dutého náboje vřetena, kde obvodová plocha ochranného hrnce, po které klouže obíhající příze, je smáčena mazadlem nebo smáčedlem pro úpravu vlastností příze. Přívod mazadla nebo smáčedla na obvodovou plochu ochranného hrnce je zajišťován propojením této plochy se zásobníkem mazadla. Podstata vřetena podle vynálezu spočívá v tom, že...

Ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230670

Dátum: 15.01.1985

Autori: Savukov Vladimir Pavlovič, Astafjev Anatolij Alexandrovič, Sobolev Valentin Vasiljevič, Rivkin Semen Josifovič, Popov Nikolaj Ivanovič, Bobkov Valerij Vasiljevič, Markov Sergej Ivanovič, Dolbenko Jevgenij Tichonovič, Kark Grigorij Semenovič, Nečajev Vladimir Alexandrovič, Kolpišon Eduard Juljevič, Sobolev Jurij Vasiljevič

MPK: C22C 38/60

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšení odolnosti oceli vůči křehnutí po technologickém popouštění, při zajištění vysoké úrovně mechanických vlastnosti, po normalizaci při popouštění za vysokých teplot, součástí velkých rozměrů tlakových nádob s tloušťkou stěny 200 až 300 mm. Ocel obsahuje uhlík, křemík, mangam, nikl, molibden, vanad, hliník, dusík, fosfor a železo. Podstatou vynálezu je to, že ocel obsahuje jako přísadu cer a antimon při následujícím...

Ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230669

Dátum: 15.01.1985

Autori: Savukov Vladimir Pavlovič, Popov Nikolaj Ivanovič, Bobkov Valerij Vasiljevič, Markov Sergej Ivanovič, Chodosjevič Alexandr Alexandrovič, Kolpišon Eduard Juljevič, Kark Grigorij Semenovič, Sobolev Jurij Vasiljevič, Dolbenko Jevgenij Tichonovič, Sobolev Valentin Vasiljevič, Litvak Valerij Abramovič, Astafjev Anatolij Alexandrovič, Nečajev Vladimir Alexandrovič

MPK: C22C 38/12

Zhrnutie / Anotácia:

Předkládaný vynález se týká metalurgie, zejména výroby ocelí a řeší úkol vypracovat ocel pro výrobu svařovaných konstrukcí pracujících pod tlakem při teplotách až 450 °C. Ocel obsahuje v % hmotnostních/: uhlík 0,08 až 0,14, křemík 0,10 až 0,37, mangán 0,6 až 1,4, nikl 1,7 až 2,7, molybden 0,4 až 0,7, vanad 0,03 až 0,07, hliník 0,02 až 0,07, dusík 0,005 až 0,012, fosfor 0,008 až 0,015, arzén 0,003 až 0,008, cín 0,001 až 0,005, draslík 0,005 až...

Tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216819

Dátum: 15.01.1985

Autor: Hintsch Otto

Značky: stroj, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

Tkalcovský stroj s rámem, který obsahuje hlavní nosník a přídavný nosník, s hlavním nosníkem spojený a probíhající s ním rovnoběžně, vyznačující se tím, že mezi oběma nosníky (4, 28) je alespoň jeden spojovací člen (26), na kterém je zároveň upraveno vedení (37) pro hnací členy (38) listů (16), pohybované nahoru a dolů.

Oběžné kolo rotačního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230668

Dátum: 15.01.1985

Autori: Morev Alexej Vasiljevič, Klejankin Genrich Alexejevič, Bykov Alexandr Fjodorovič

MPK: F01D 5/02

Značky: rotačního, oběžné, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti energetického strojírenství a lze jej široce využit pro ulehčení montáže a demontáže lopatek oběžného kola rotačního stroje se zvýšenou spolehlivostí jejich upevnění na rotoru, zejména na rotačních strojích o velkém výkonu, např. od 10 do 25 MW. Oběžné kolo rotačního stroje obsahuje lopatky, jejichž patky jsou instalovány ve drážce kotouče a jsou zafiksovány před osovým posunutím pojistnou podložkou, umístěnou na dně...

Způsob dělení směsí tukových látek na složky o různých teplotách tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 216818

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kroll Benno, Barnstorf Joachim

Značky: dělení, látek, způsob, teplotách, tání, složky, různých, směsi, tukových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení směsí tukových látek na složky o různých teplotách tání postupem, spočívajícím v částečném nebo úplném roztavení směsi tukových látek, v ochlazení až k vykrystalování výšetajících podílů tukových látek, přičemž se odvodu tepla, potřebného k ochlazení a vykrystalování těchto podílů, dosáhne vakuovým odpařením vodné fáze, která je v bezprostředním styku se směsí tukových látek, ve vytvoření disperze od sebe oddělených kapalných a...

Způsob skladování potravin rostlinného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230667

Dátum: 15.01.1985

Autori: Krot Vladimir Illarionovič, Govorun Alexandr Konstantinovič, Cekunov Viktor Ivanovič, Čerenkevič Sergej Nikolajevič, Chrapovickij Valerij Pavlovič, Komjak Anatolij Ivanovič

MPK: A23B 7/00

Značky: skladování, způsob, rostlinného, potravin, původu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu skladování potravin rostlinného původu, zejména ovoce a zeleniny,a lze jej využít při skladování ovoce, zeleniny a brambor v obchodech-domácnostech i ve velkokapacitních skladech ovoce a zeleniny i při výkupu zemědělských výrobků a při jejich další přepravě. Cílem vynálezu je snížení ztrát vitaminů, cukrů a jiných cenných látek v potravinách. Stanoveného cíle se dosahuje tím, že se navrhuje způsob skladování potravin...

Ovládací zařízení výšky stohu při samonakládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 230666

Dátum: 15.01.1985

Autori: Lein Werner, Eichler Volker

MPK: B65H 1/08

Značky: ovládací, výšky, stohu, samonakládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na řízení výšky stohu pro samonáklad ve strojích na zpracování listů papíru. Úkolem je vytvořit automaticky pracující zařízení pro přesné dodržování optimální výšky stohu s malými náklady na aparaturu při současném dodržování dlouhé životnosti prvků počtu zapnutí. Řešení využívá rezervní zdvihový registr s rozmístěnými za ním časovými stupní realizujícími různé trvání doby činnosti motoru zvedače stohu, přičemž řízení...

Skříň turbiny pro oběžné kolo dostředivé turbiny turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216817

Dátum: 15.01.1985

Autor: Richter Helmuth

Značky: turbodmychadla, skříň, oběžné, dostředivé, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň turbiny pro oběžné kolo dostředivé turbiny turbodmychadla na výfukové plyny vykazuje dvouproudý vtok tvořený dvěma vstupy, na něž je připojena vždy asi polovina výfukových potrubí válců motoru. Dvouproudý vtok skříně turbiny přechází do trojproudého úseku, který končí třemi výstupy u oběžného kola, přičemž přechod k trojproudému úseku leží mezi vstupy skříně turbiny a začátkem spirály. Výhodně je vstup na vnitřní straně skříně turbiny...

Upínací zařízení pro pouzdra několika držáků cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230665

Dátum: 15.01.1985

Autori: Brenner Lutz, Spröd Peter

MPK: B65H 54/54

Značky: zařízení, pouzdra, cívek, upínací, držáku, několika

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího zařízení pro pouzdra několika držáků, které upíná a vystřeďuje pouzdra pomocí upínacích kuželů na držáku cívek. Používá se na navíjecích strojích syntetických vláken. Jednotlivé upínací prvky jsou umístěny ve válcových otvorech opěrné trubky. Dvěma pojistnými kroužky se otvor částečně překrývá, takže vačky jednotlivých upínacích prvků v prstencové mezeře jsou pojištěny proti vypadnutí. Na opěrné trubce a rozpěrném...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216816

Dátum: 15.01.1985

Autori: Parker Alan, Farnhill William Michael

Značky: zařízení, otevřeným, předení, koncem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předení s otevřeným koncem, sestávajícího z nejméně jedné tvořící plochy pro zakrucování příze z přívodní trubičky pro přívod ojednocených vláken na tvořicí plochu, z hnacího ústrojí pro udržováni otáčivého pohybu tvořicí plochy a z odtahového ústroji pro odtah vytvořené příze podstata zařízení spočívá v tom, že povrchová plocha nejméně jedné tvořicí plochy je opatřena povlakem z pružného materiálu, zejména z pryže....

Mikrohomogenizátor biologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230664

Dátum: 15.01.1985

Autori: Šestakovskij Leonid Jakovlevič, Larin Vjačeslav Tarasovič

MPK: B01F 11/00

Značky: biologických, materiálů, mikrohomogenizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrohomogenizátor, určeny k homogenizaci malého množství biologického materiálu může být využit v různých oblastech biologických výzkumů. Je řešen úkol zmanšení objemu a snížení ztrát homogenizovaného biologického materiálu se současným zvýšením výhodnosti využití. Mikrohomogenizátor obsahuje zahnutou kapiláru, která je spojena s generátorem impulsů tlaku plynu. Druhý konec kapiláry je hermeticky uzavřen. Objem homogenizovaného biologického...

Mazací zařízení s netočivým pouzdrem se závitem pro přívod oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230663

Dátum: 15.01.1985

Autori: Rockstroh Friedbert, Beyer Wolfgang

MPK: F16H 57/04

Značky: závitem, netočivým, přívod, mazací, pouzdrem, oleje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mazacího zařízení se závitem pro přívod oleje, umístěným v otvoru tělesa na hřídeli s proměnným směrem otáčení, jehož přívodní strana je přes přívodní dutinu a radiální vtokové otvory spojena s přívodním otvorem ve hřídeli. Cílem vynálezu je zajistit přívod mazadla při obou směrech otáčení hřídele, čehož se dosahuje přizpůsobením konstrukce zařízení, a to tak, že pouzdro se závitem pro přívod oleje je umístěno na hnacím hřídeli...

Napínací ústrojí korečkového řetězu lomových strojů, zejména vícekorečkových řetězových exkavátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230662

Dátum: 15.01.1985

Autori: Albrecht Wolfgang, Wetzel Arno, Leuschner Felix

MPK: E02F 3/16

Značky: strojů, zejména, ústrojí, korečkového, lomových, řetězů, vícekorečkových, exkavátorů, napínací, řetězových

Zhrnutie / Anotácia:

Cíl vynálezu spočívá ve vytvoření takové konstrukce formy napínacího ústrojí korečkového řetězu, které působí na oba konce koncového oběžného turasového hřídele, přičemž vedlejší funkce jako: přenos sil předběžného napínání řetězu na kovovou konstrukci přenos sil, působících vertikálně na podélnou osu napínacího ústrojí a na kovovou konstrukci tlumení všech dynamických sil a nárazů bez sešikmení napínacích elementů - se realizují tak, že se...

Způsob oddělovaní papíru od fólií z plastických hmot nacházející se v tuhých městských odpadcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216815

Dátum: 15.01.1985

Autor: Cerroni Manlio

Značky: fólií, papíru, nacházející, způsob, městských, odpadcích, oddělování, tuhých, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Postup probíhá tak, že předtříděná surovina se v prvém stupni rozmělní nebo, rozemele, tato směs se vede do fáze prvního oddělováni, kde se vytřídí tužší rozmělněná složka, tvořená v podstatě papírem na dopravním pásu, a podíl plastických fólií, který do tohoto oddělování přichází prakticky nezměněn se oddělí a vede k závěrečnému oddělování na rotačním sítu, kde prošlý podíl je papírovina a zadržený podíl tvořený kusy fólií se opětně využívá. V...

Způsob budování podpovrchové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230661

Dátum: 15.01.1985

Autor: Pokrovskij Georgij Ivanovič

MPK: E02D 29/00

Značky: podpovrchové, způsob, budování, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob budování podpovrchové konstrukce (obr. 1.) Způsob budování podpovrchové konstrukce se týká především budování přechodů přes ulice a automobilové silnice. Cíl vanálezu - zkrácení doby dopravní výluky při budování podpovrchové konstrukce. Způsob spočívá v tom, že k podpovrchové konstrukci jsou z obou stran kloubově připojeny překladové můstky, jejichž volné konce lze horizontálně posunovat. Při výkopu zeminy a spouštění konstrukce se...

Způsob odvodňování suspenze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216814

Dátum: 15.01.1985

Autor: Freeman Mark

Značky: způsob, provádění, odvodňování, způsobu, tohoto, zařízení, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odvodňování suspenze, při kterém se vytvoří v uvedené suspenzi mezi dvojicí vzájemně protilehlých dutých propustných elektrodových soustav elektrické pole o regulovatelné intenzitě, přičemž nosný kapalný permeát se čerpá z vnitřního prostoru první elektrodové sestavy propustné na kapalinu průtokovou rychlostí úměrnou rychlosti migrace pevných částeček v nosné kapalině a na uvedený permeát se působí podtlakem, a druhá elektrodová sestava...

Rozmístění měřicích přístrojů a zařízení obsluhy na ovládacím pultě

Načítavanie...

Číslo patentu: 230660

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schober Gunter, Laleike Rüdiger

MPK: B60R 27/00

Značky: pultě, obsluhy, přístrojů, ovládacím, zařízení, měřicích, rozmístění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmístění měřících přístrojů a ručně ovládaných zařízení obsluhy na ovládacích pultech zemědělských stavebních a jiných strojů. Cílem vynálezu je zvýšit komfort obsluhy a zlepšit ergonomické podmínky pro řidiče. Úkolem vynálezu je rozmístit měřicí přístroje a zařízení obsluhy na ovládacím pultu při odpovídajícím obzoru a ručním ovládáním tak, aby byly vyloučeny chyby informace kvůli osvětlení nebo paralaxi a zařízení obsluhy...

Absorbér s náplní ve vznosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230659

Dátum: 15.01.1985

Autori: Svitka Nikolaj Ivanovič, Vasilenko Alexej Jakovlevič, Malych Vladimir Andrejevič, Kvaša Vladimir Borisovič

MPK: B01D 53/18

Značky: absorbér, náplní, vznosu

Zhrnutie / Anotácia:

Absorbér s náplní ve vznosu se týká zařízení pro látkovou výměnu používaných pro zachycení škodlivin obsažených v plynných směsích, zejména methanolu a kaprolaktamu. Cílem vynálezu je snížení spotřeby kovů pro absorbér. Absorbér s náplní ve vznosu obsahuje vertikální těleso, uvnitř kterého jsou umístěna síťová patra a mezi nimi je umístěn zkrápěč, odlučovač vodního prachu a zařízení pro shromažďování kapaliny. Novým v absorbéru je to, že...

Zapojení pro ochranu poháněcích mechanismů na stejnosměrný proud s regulací otáček před havarijními stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230658

Dátum: 15.01.1985

Autori: Emmerling Frank, Gräf Heinz, Schulze Manfred

MPK: H02H 7/085

Značky: stejnosměrný, proud, zapojení, regulaci, havarijními, mechanismu, poháněcích, otáček, před, stavy, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti elektrotechniky. Cílem vynálezu je zvýšit spolehlivost vysoce dynamických pohonů na stejnosměrný proud s regulací rychlosti otáčení regulátory PI, snížit náklady na obvody a chránit pracovní stroj spojený s pohonem před poškozením. Podstata vynálezu záleží ve vytvoření zařízení na bázi integrovaných obvodů zajišťující blokování pohonu nebo vypnutí pohonu při nedovoleně vysokém proudu v regulačním obvodu a při poškození...

Mechanismus přední zakládky a posuvu tiskopisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230657

Dátum: 15.01.1985

Autori: Fink Horst, Altenburg Helmut, Künzel Rudolf, Weber Bernhard

MPK: B41J 13/00

Značky: mechanismus, tiskopisů, přední, posuvu, zakládky

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus přední zakládky a posuvu tiskopisů, karet a bloků tiskopisu určený pro tiskací mechanismy používané v účetnických a fakturačních strojích. Cíl vanálezu spočívá v sestrojení vhodného mechanismu pro technickou obsluhu přední zakládky a posuvu tiskopisů s poměrně malou technickou náročností a složitostí, který poskytuje obsluze možnost provádět pohodlně přední zakládání a vyrovnávání tiskopisů na danou tiskací řádku. Podstata vynálezu...

Zařízení pro vzájemné propojení počítačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230656

Dátum: 15.01.1985

Autori: Ovčarenko Ivan Alexandrovič, Karpov Vladislav Dmitrijevič, Basov Jurij Nikolajevič, Gluškov Viktor Michajlovič, Kapitonovová Julija Vladimirovna, Nikitěnko Igor Nikolajevič, Bronin Jevgenij Ivanovič, Presnuchin Viktor Vasiljevič

MPK: G06F 15/16

Značky: propojení, zařízení, vzájemné, počítačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oblasti výpočetní techniky a je určeno pro použití ve vícepočítačových systémech. Cílem navrhovaného vynálezu je zvýšení spolehlivosti a počítací produktivity vícepočitačových komplexů. Pro zvýšení produktivity a spolehlivosti je do zařízení pro vzájemné propojení počítačů zavedena skupina stykových jednotek, z nichž každá obsahuje řídicí jednotku, kontrolní jednotku, dekódér adresy a jednotku transformace formátu informaci,...

Způsob nepřetržitého odvodu části proudu surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230655

Dátum: 15.01.1985

Autori: Müller Reinhard, Funke Werner, Oberländer Gerhard Rndr

MPK: G01N 1/22

Značky: způsob, odvodu, surového, proudu, plynů, částí, nepřetržitého

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím způsobu a zařízení pro kontinuální odběr vzorků plynu ze surového plynu, který je pod vysokým tlakem a má vysokou teplotu a je silně znečištěn prachem, mazutem a vodní parou, bez ohrožení bezpečnosti, je možno získat čistý a chladný měřený plyn, kontinualně vedeny k měřicím přistrojům pro řízení plynových generátorů. Dosažení uvedeného cíle se dosahuje v podstatě použitím dvojnásobného anizokinetického odběru jednak surového plynu z...

Přístroj pro umělé dýchání s aerosolovým zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 230654

Dátum: 15.01.1985

Autori: Jehmlich Klaus, Hobe Peter, Rosenow Lothar

MPK: A61H 31/00

Značky: dýchání, aerosolovým, umělé, prístroj, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro umělé dýchání s aerosolovým zařízením, které se skládá z aerosolového rozprašovače léků a řídicího bloku a je určeno k automatickému rozprašování léku, při jeho užívání ve fázi vdechu a to nezávisle na průtoku vdechovaného plynu přístroje pro umělé dýchání. Podstata vynálezu, přístroje pro umělé dýchání spočívá podle vynálezu, ve vytvoření aerosolového zařízení spojeného s řídicím systémem přístroje pro umělé...

Zařízení pro odpěňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216813

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bertrand Claus

Značky: odpěňování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odpěňování zpěněných kapalin, obzvláště tavenin umělých hmot nebo smoly, které sestává ze žlabu, který může být uložen vůči vodorovné rovině šikmo přičemž žlab je opatřen podtékanými jezy, umístěnými příčně ve směru proudění pěnící kapaliny. Otvory pro spodní proudění mezi dnem žlabu a jezy jsou ve směru proudění postupně menší. Při šikmém uložení žlabu jsou jezy uloženy svisle.

Zařízení pro zpracování plynů získaných zplyňováním pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230653

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schingnitz Manfred, Göhler Peter, Semenov Vladimir Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Brausse Reinhard, Berger Friedrich, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Achmatov Igor Grigorjevič, König Dieter, Majdurov Nikolaj Petrovič, Lucas Klaus, Gavrilin Vladimir Petrovič, Fedotov Vasilij Georgovič, Peise Helmut, Kuhlbrodt Claus-otto Freiberg

MPK: C10J 3/84

Značky: získaných, plynů, zplyňováním, zařízení, zpracování, tlakem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpracování plynů, zejména pro současne přímé chlazení a částečné odstranění prachu a rovněž nasycení plynů vodní parou. Plyny se vyrábějí tlakovým zplynováním prachových paliv. Úkolem vynálezu je chlazení, částečné odstranění prachu a nasycení vodní parou plynů obsahujících prach, které jsou pod zvýšeným tlakem, výhodně v rozmezí 0,5 až 7 MPa, a mají vysokou teplotu, výhodně v rozmezí 800 až 1600 °C, ve vodní lázni....