Archív za 1985 rok

Strana 162

Třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 216921

Dátum: 15.01.1985

Autor: Cester John

Značky: třecí, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třecího materiálu, obsahujícího teplem tvrditelné pojivo, vlákenné vyztužení a další plnidla a přísady. Vynález řeší problém, spočívající v tom, že se požaduje, aby tyto materiály odolávaly strohým pracovním teplotám a tlakům při jejich opakovaném působení, aniž by selhaly nebo aniž by došlo ke zhoršení třecích vlastností obecně používaným vlákenným vyztužením je osinek. Byly navrženy již četné látky obsahující jiné anorganické...

Třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 216920

Dátum: 15.01.1985

Autori: Bartram David Trevor, Swinburn Ronald David

Značky: materiál, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí materiál, zejména pro brzdová obložení, na bázi teplem tvrditelného pojiva, vlákenného vyztužení, plnidel a přísad, vyznačující se tím, že teplem tvrditelné pojivo tvoří 15 až 40 obj. % materiálu a sestává z fenolformaldehydové pryskyřice nebo kaučuku odolného proti teplu a chemikáliím, zejména nitrilového kaučuku, nebo ze směsi, jejíž objem sestává nejméně z poloviny z pryskyřice, vlákenné vyztužení tvoří 10 až 60 obj. % materiálu a...

Třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 216919

Dátum: 15.01.1985

Autor: Chester John

Značky: třecí, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí materiál, obsahující teplem tvrditelné pojidlo, vyztužení na bázi vláken a další plnidla a přísady, vyznačující se tím, že teplem tvrditelné pojidlo činí 20 až 60 obj. % materiálu a obsahuje fenolformaldehydovou pryskyřici, která činí nejméně polovinu pojidla, čili 10 až 60 obj. % materiálu a je v pojidle případně přítomna ve spojení s kaučukem, odolným vůči teplu a chemickému působení, například s nitrilovým kaučukem, který tvoří méně...

Způsob přípravy nitrózomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216918

Dátum: 15.01.1985

Autori: Tsujihara Kenji, Ozeki Masakatsu, Arai Yoshihisa

Značky: nitrózomočovin, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nitrózosloučenin obecného vzorce I kde R1 je skupina vybraná ze souboru zahrnujícího alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, hydroxyalkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenyl se 3 až 5 atomy uhlíku a alkinyl se 3 až 5 atomy uhlíku, R2 je skupina vybraná ze souboru zahrnujícího D-glukopyranosyl, D-galaktopyranosyl, D-mannopyranosyl, D-xylopyranosyl, L-arabinopyranosyl, O-?-D-glukopyranosyl (1>4)-D-glukopyranosyl a skupinu vzorce...

Způsob výroby terapeutického systému pro transdermální podání klonidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216917

Dátum: 15.01.1985

Autori: Chandrasekaran Santosh Kumar, Michaels Alan, Cleary Gary, Darda Siegfried

Značky: klonidinu, transdermální, terapeutického, způsob, podání, systému, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby terapeutického systému ve formě kožní náplasti pro kontinuální transdermální podávání klonidinu řízenou rychlostí předem určenou plochou kůže po delší časové období, systém sestává z ochranné vrstvy, nepropustné pro klonidin, zásobní vrstvy s obsahem klonidinu mikroporézní membrány z polymerního filmu, z lepivé vrstvy, obsahující minerální olej a polyisobuten a popřípadě klonidin a z ochranné vrstvy, tvořené polymerním filmem tak,...

Zařízení pro odstraňování výronků z obrobků libovolného obrysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216916

Dátum: 15.01.1985

Autor: Pavlovsky Rudolf

Značky: obrobků, odstraňování, libovolného, obrysu, zařízení, výronku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování výronků z obrobků, zvláště odlitků libovolného obrysu, skládajícího se z obráběcího nástroje řízeného snímacím postupem podél obrysu výrobku, z něhož se má výronek odstranit. Nástrojem pro odstraňování může být buď kolmo k rovině výronku kmitající obrážecí, nebo pilovací nástroj, nebo brousicí, nebo frézovací nástroj rotující kolem osy přibližně kolmé k rovině výronku. Zařízení podle vynálezu je...

Zařízení pro vedení chladicího prostředku a ochlazovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216915

Dátum: 15.01.1985

Autor: Paulitsch Hans

Značky: ochlazovaného, materiálů, chladicího, prostředků, vedení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení chladicího prostředku a ochlazovaného materiálu při přerušovaném chlazení, zejména drátu, jemné oceli a podobně, jehož vodicí prvky jsou uspořádány soustředně kolem probíhajícího ochlazovaného materiálu, opatřené vodicími částmi, chladicími otvory, popřípadě pláštěm, vyznačené tím, že obsahuje nejméně jednu dvojici úseků, složenou z prvního úseku (a) pro přívod chladicí kapaliny (3) a druhého useku (b) pro odvod ohřáté...

Vstřikovací zařízení vstřikovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216914

Dátum: 15.01.1985

Autori: Vilsbiburg A Keil Gerold, Süss Georg

Značky: stroje, vstřikovacího, zařízení, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zkrácení pracovního taktu při sériové výrobě dílů z plastických hmot. Problém je řešen rozložením chlazení vystříknutého dílu na dva takty. Po obou stranách vstřikovacího dílu (3) vstřikovací formy jsou umístěna dvě pracovní ústrojí (8, 9), vytvořená jako chladicí ústrojí, opatřená chladicími tryskami (10). Vystříknutý díl (6b) se pomocí poloformy (5) po částečném zchladnutí přesune pod pracovní ústrojí (9), kde se jeho...

Způsob přerušované filtrace suspensí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216912

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bastgen Wendel

Značky: suspensí, zařízení, filtrace, způsob, provádění, přerušované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přerušované filtrace suspenzí v lisovací komoře statickým tlakem působícím na lisovací komoru. Způsob přerušované filtrace spočívá v tom, že po vylisování filtrátu ze suspenze v lisovací komoře a před vstupem vzniklého filtračního koláče do alespoň jedné následující filtrační komory se změní střižnými silami struktura filtračního koláče, který se zohýbá a alespoň částečně roztrhá. Přitom se klkovitý kal v případě...

Upínací těleso pro výrobu a kontrolu obráběných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216911

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bald Hubert

Značky: výrobu, předmětů, obráběných, těleso, kontrolu, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího tělesa pro výrobu a kontrolu obráběných předmětů. Vynálezem se řeší problém přesně definovaného upnutí obráběného předmětu v různých polohách vzhledem ke stolu obráběcího stolu nebo pracovním vřetenům tohoto stroje. Uvedený problém je podle vynálezu vyřešen tak, že na upínacím tělese je vytvořena nejméně jedna úložná plocha, nejméně jedna dosedací plocha a nejméně jedna vztažná plocha, přičemž v úložné ploše jsou...

Zařízení pro pěnění tavitelných hutních strusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216910

Dátum: 15.01.1985

Autori: Metz Paul, Mersch Roland, Schockmel Robert

Značky: pěnění, tavitelných, strusek, zařízení, hutních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pěnění tavitelných hutních strusek, zejména vysokopecních strusek při výrobě Thomasova surového železa. Úkolem je přivádět tavitelné strusky podle jejich pěnitelnosti prostřednictvím řízení podmínek předpěnění do co nejpříznivějšího a co nejrovnoměrnějšího stavu pro jejich expanzi. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno vloženým žlabem 2, upraveným pojízdně na skloněné dráze 23 pod polohově pevným přívodním...

Hradicí šoupátkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 216909

Dátum: 15.01.1985

Autori: Shapland Earl Page, King Patrick Dana

Značky: šoupátkový, hradicí, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Hradicí šoupátkový ventil pro licí nádobu, s horní deskou pevně umístěnou pod licí nádobou a opatřenou otvorem pro otevřené spojení s licím otvorem ve dnu nádoby, s pohyblivým deskovým šoupátkem, majícím průtokový otvor, spolupracující s otvorem horní desky pro umožnění toku z licí nádoby, když deskové šoupátko je v jeho činné poloze pod horní deskou a průtokový otvor deskového šoupátka je v zákrytu s otvorem horní desky, s nosným rámem...

Způsob odsiřování surového železa hořčíkovým koksem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216908

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schulz Klaus-dieter, Hausen Peter

Značky: koksem, surového, železa, hořčíkovým, odsířování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsiřování surového železa hořčíkovým koksem. Vynálezem je řešen problém, jak ekonomicky dosáhnout cílevědomé výroby ocelí s minimálními obsahy síry při použití hořčíkového koksu pro odsíření surového železa. Řešením je způsob podle vynálezu, který záleží v tom, že se hořčíkový koks zavádí ponorným zvonem do železné lázně, za současného míchání lázně vháněným neutrál ním plynem, v němž se pokračuje i nadále po zreagování...

Dopravník pro krokový posuv licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216907

Dátum: 15.01.1985

Autori: Jespersen Emil, Mogensen Vagn

Značky: dopravník, krokový, forem, posuv, licích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vyloučení podélných pružných deformací pásu dopravníku, na němž jsou uloženy části licích forem, s licími dutinami v jejich svislých styčných plochách, majících za následek otevírání a deformaci forem při pohybu pásu dopravníku. Problém byl vyřešen tím, že mechanismus pro krokový posuv sestává z dvojice podélných pevných vratně pohyblivých spojových částí (8) umístěných podél protilehlých krajních částí (7) pásu, pro jejich...

Číslicově řiditelný elektronický spínací obvod, zejména pro spínání studiových linek tónového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216906

Dátum: 15.01.1985

Autori: Magyar Miklós, Danilovics József, Kiss Barnabás

Značky: linek, zejména, obvod, studiových, tónového, řiditelný, spínání, elektronický, spínací, číslicové, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicově řiditelného elektronického spínacího obvodu, zejména pro spínání studiových linek tónového kmitočtu, který obsahuje aktivní spínací prvky a operační zesilovače. Podstatou vynálezu je, že v křižování souměrného rozdělovače (I) číslicově řiditelného elektronického spínacího obvodu je uspořádána nejméně jedna dvojice aktivních prvků, s výhodou spínacích polovodičů (1), komparátor (IV) řídicí polovodiče (1) ve stejném...

Zařízení pro zastavování stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216905

Dátum: 15.01.1985

Autori: Santucci Nicola, Onikov Eduard Archakovič, Galperin Alexandr Lvovič, Sakharov Boris Alexandrovič, Borodin Valerian Alexejevič, Lošilin Jevgenij Dmitrijevič, Zabotin Alexandr Alexandrovič

Značky: stavu, zařízení, zastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zastavování stavu při setkání zanášeče útku s překážkou v tkacím prošlupu vhodné zejména pro víceprošlupové stavy, u nichž jsou jako pohon zanášeče útku uspořádány pohyblivé pohonné válečky pod tkací zónou, které spolupracují s válečky na spodní straně zanášečů. Nad tkací zónou jsou uspořádány snímací desky, které spolupracují s konvertory, které přeruší pohon stavu. Ke zvýšení funkční spolehlivosti stavu a ke snížení výrobních...

Zařízení pro kontinuální výrobu kovového pásu z prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216904

Dátum: 15.01.1985

Autori: Fieldsend Terence, Jackson George

Značky: prášků, kovového, pásu, výrobu, zařízení, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální výrobu kovového pásu z prášku. Zařízení zahrnuje lisovací ústrojí, slinovací pec se vstupními otvory pro plyn, spojenými se zdrojem plynu pod tlakem, posouvací prostředek pro posun pásového polotovaru, zhotoveného lisovacím ústrojím, slinovací pecí, a tažné válce pro odsun slinutého pásu od slinovací pece. Posouvací prostředek (40) je s výhodou umístěn mezi lisovacím ústrojím (2) a slinovací pecí (6),...

Zařízení k tváření kovových předmětů ze studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216903

Dátum: 15.01.1985

Autor: Orain Michel

Značky: předmětů, studena, zařízení, kovových, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tváření kovových předmětů za studena, mající střední těleso a radiální výčnělky, z válcových špalíků, zejména rotačních, umístěné na lisu opatřeném stolem a formovacím pístem a obsahující jednak matrici tvořenou oddělenými členy, jež při svém sestavení tvoří vybrání o tvaru odpovídajícím tělesu, jež má být tvářeno, a jednak lisovníky, které vnikají do příslušných vybrání upravených v matrici, vyznačující se tím, že obsahuje soustavu...

Způsob výroby nových anilidů kyselin aminoalkanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 216902

Dátum: 15.01.1985

Autori: Byrnes Eugene William, Boyes Robert Nichol, Duce Benjamin Randall, Smith Emil Richard

Značky: výroby, kyselin, anilidů, způsob, aminoalkanových, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových anilidů kyselin a minoalkanových obecného vzorce I, ve kterém značí R4 atom vodíku, methylovou skupinu nebo n-propoxyskupinu, R6 methylovou nebo ethylovou skupinu, R7 atom vodíku nebo methylovou skupinu a R9 atom vodíku nebo methylovou skupinu, a jejich fyziologicky neškodné soli, vyznačující se tím, že anilid alkenové kyseliny obecného vzorce II, ve kterém R4, R6, R7 a R9 mají výše uvedený význam, se uvádí do reakce s...

Způsob výroby nových anilidů kyselin aminoalkanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 216901

Dátum: 15.01.1985

Autori: Duce Benjamin Randall, Smith Emil Richard, Byrnes Eugene William, Boyes Robert Nichol

Značky: způsob, aminoalkanových, kyselin, nových, výroby, anilidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových anilidů kyselin aminoalkanových obecného vzorce I, ve kterém značí R1 atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, R2 methylovou nebo ethylovou skupinu, R3 atom vodíku, R4 atom vodíku, methylovou skupinu nebo alkoxylovou skupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, R6 methylovou skupinu, ethylovou skupinu nebo atom chloru, R7 atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, R8 atom vodíku, R9 atom vodíku, methylovou nebo ethylovou...

Lisovací forma pro kvaziizostatické lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230751

Dátum: 15.01.1985

Autori: Timochova Maria Ivanovna, Račkov Vladimir Semenovič, Silvestrov Jurij Nikolajevič

MPK: B28B 3/00, B28B 21/00, B28B 7/00...

Značky: lisování, forma, lisovací, kvaziizostatické

Text:

...npn npec co 3 gnmmLyuepmmBammcs cxoćoü (cmpyâunäoü) 6 M HHHHOM 7.Hpecc-opMapa 5 omaem cnenymmmm oôpasom. Hpeccyemuñnopomo 3.3 acmnaeTcH B HoHMqecHymnonocmL snacmnqnon Mampmum I, SSTBM nonocms saxpúaaemca sarnymxoü 4,Á Komopaa ěnxcupyewća GKOÓOŽ 6 M KĽMHOM 7.-Bamem nepemémeHmçm nyuacoaos 2 3 Kopnyce 3 Haacwpeqy upyr apyry nepneaé nmKynapao ocn anacłnqnoü npeccywméü Mampmum ocymecrsnaem.ca cmarne ee«n npeccnopomxa,Haxonsmeroca 3 nonocmn...

Plášť pneumatiky z elastomerové hmoty, způsob jeho výroby a zařízení k provedení tohoto spůsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216850

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schmidt Oskar, Kubica Wladyslaw

Značky: pneumatiky, elastomerové, zařízení, výroby, provedení, hmoty, způsob, plášť, tohoto, spůsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pláště pneumatiky z elastomerové hmoty, zvláště z polyuretanu s vnitřním tělesem, s kostrou a s lanky uspořádanými po obou stranách pláště, s pásovou vložkou a s vnějším tělesem s běhounem, způsobu výroby pláště a zařízení k provedení způsobu výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kostra pláště je vytvořena z postupných vinutí kordu nebo lana radiálně vedených od jednoho lanka k druhému lanku, přičemž kord nebo lano jsou...

Způsob výroby kyseliny tereftalové z dimethyltereftalátu jako meziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216849

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schoengen Anton, Schreiber Georg, Schroeder Heinz

Značky: meziproduktu, výroby, tereftalové, dimethyltereftalátu, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny tereftalové z dimethyltereftalátu jako meziproduktu oxidací p-xylenu a/nebo methylesteru kyseliny ptoluylové plynem obsahujícím kyslík za přítomnosti oxidačních katalyzátorů na bázi těžkých kovů, při teplotě v rozmezí 140 až 170 °C a za tlaku v rozmezí 0,4 až 0,8 MPa, esterifikací oxidační směsi methylalkoholem při teplotě v rozmezí 250 až 280 °C a za zvýšeného tlaku v rozmezí 2,0 až 2,5 MPa a destilativním rozdělením...

Táhlové zavěšovací zařízení o větší pracovní šiřce, zejména pro postřikovací stroje rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216848

Dátum: 15.01.1985

Autori: Tündik Ferenc, Ladányi László, Füle Károly, Szabó Sándor

Značky: zavěšovací, rostlin, zejména, táhlové, stroje, šiřce, postřikovací, pracovní, větší, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Táhlové zavěšovací zařízení o větší pracovní šířce, zejména pro postřikovací stroje rostlin, s táhly připojitelnými k podvozku postřikovacího stroje a zavěšenými v oblasti svého těžiště výkyvně ve svislém směru a se sklopným nosičem tyčí pro přestavování výšky táhel, vyznačující se tím, že mezi táhly (18) a sklopným nosičem (16) tyčí pro přestavování výšky táhel (18) je umístěn stabilizační válec (50) opatřený posuvnou tyčí (52), kolem jejíhož...

Zařízení pro lemování špiček trubkových výrobků, zejména špiček kuličkových per

Načítavanie...

Číslo patentu: 216847

Dátum: 15.01.1985

Autor: Buzzi Ugo

Značky: lemování, kuličkových, špiček, zařízení, trubkových, výrobků, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro lemování špiček trubkových výrobků, zejména špiček kuličkových per, v němž jsou upraveny tři pracovní válečky obíhající na kónické vnitřní oběžné ploše krytu. Zařízení je opatřeno podpěrou uchycenou v ose zařízení, která je ve styku s koncovou dosedací plochou pracovních válečků. Podpěra má buď tvar kotouče uloženého v ložisku, nebo tvar dříku se zkosenými okraji. Kryt může být upraven otočně a nastavitelně.

Složená odvalovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 216846

Dátum: 15.01.1985

Autor: Sawicky Slawomir

Značky: odvalovací, fréza, složená

Zhrnutie / Anotácia:

Složená odvalovací fréza, sestávající z dříku a obráběcích segmentů, umístěných v lůžkách na dříku, vyznačující se tím, že lůžko (3) obráběcího segmentu (2) ve dříku (1) odvalovací frézy je profilováno formou dvou navzájem šikmých ploch (5, 6), přičemž první z ploch (5) je tečnou k válci (7) o poloměru (r) rovném 0,4 až 0,7 poloměru (R) vnějšího obvodu odvalovací frézy a druhá plocha (6) tvoří s první plochou vnější ostrý úhel (a), větší než...

Úzkopásmový krystalový filtr v můstkovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216845

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bolgár Gyula

Značky: krystalový, zapojení, filtr, úzkopásmový, můstkovém

Zhrnutie / Anotácia:

Úzkopásmový krystalový filtr v můstkovém zapojení, který obsahuje vstupní transformátor opatřený sekundárním vinutím se středním vývodem, přičemž na jeden konec sekundárního vinutí vstupního transformátoru je připojena větev můstku obsahující krystal přemostěný kondenzátorem, zatímco ostatní větve můstku sestávají z kondenzátorů, vyznačující se tím, že vstupní transformátor (1) je laditelný a má větší šířku pásma než dvacetinásobek navržené...

Způsob konverze uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216844

Dátum: 15.01.1985

Autori: Day Michael Antony, Jackson David, Sampson Roy John

Značky: způsob, uhlovodíku, konverze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konverze uhlovodíků jako hydroisomerace, dehydrocyklizace, dehydrogenace, hydrogenace, hydrokrakování, hydrodesulfurace nebo selektivní hydrogenace uhlovodíků a zvláště reformování uhlovodíků, při kterém se zpracovávaný uhlovodík, obsahující popřípadě 0,2 až 2 ppm chloridů a popřípadě 1 až 10 ppm vody, uvádí při teplotě 300 až 600 °C, s výhodou 450 až 540 stupňů C a za tlaku atmosférického až za tlaku 6,86 MPa, s výhodou 0,34 až 2,74...

Způsob zlepšení využití tepla při výrobě oceli z pevných železných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216843

Dátum: 15.01.1985

Autori: Brotzmann Karl, Von Bogdandy Ludwig

Značky: zlepšení, tepla, železných, výrobe, využití, pevných, způsob, oceli, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení využití tepla při výrobě oceli z pevných železných materiálů, například šrotu, předběžně redukovaných železných rud, například pelet, železné houby nebo železných briket, v konvertoru se zařízeními pro přívod kyslíku nad hladinu lázně a pod ní, opatřeném tryskami pro přívod paliva do oblasti ocelové lázně, vyznačený tím, že palivo a/nebo kyslík se přivádějí zboku do tavicího prostoru nejméně ve dvou přívodních místech v různých...

Způsob výroby 2 – oxabicyklických prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216842

Dátum: 15.01.1985

Autori: Usardi Maria Maddalena, Fumagalli Angelo, Ceserani Roberto, Faustini Franco, Gandolfi Carmelo, Andreoni Alessandro, Passaroti Carlo

Značky: výroby, oxabicyklických, způsob, prostaglandinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-oxabicyklických prostaglandinů obecného vzorce I (str. 81) a jejich farmaceuticky nebo veterinárně vhodných solí, jakož i isomerů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce IV (str. 83) uvede do reakce se sloučeninou obecného vzorce V (str. 84) a/nebo se sloučenina obecného vzorce I popřípadě převede na jinou sloučeninu obecného vzorce I, a/nebo se sloučenina obecného vzorce I popřípadě převede na sůl, a/nebo se...

Vignolova kolejová výhybka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216841

Dátum: 15.01.1985

Autor: Pirker Robert

Značky: vignolova, kolejová, výhybka

Zhrnutie / Anotácia:

Vignolova kolejová, výhybka, kde pro každou výkyvnou křídlovou kolejnici je upravena pohyblivá opěrná tyč k podepření křídlové kolejnice, přiléhající na srdcovkový hrot, a k uvolnění křídlové kolejnice při přestavování výhybky. Přestavovací táhlo křídlových kolejnic je opatřeno dorazy a každá opěrná tyč má opěrný doraz: v koncové poloze výhybky je opěrný doraz té opěrné tyče, která je v opěrné poloze a podpírá příslušnou křídlovou kolejnici,...

Způsob signalizace a třídění výrobků se špatně vyválcovaným závitem u strojů na válcování závitů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216840

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bouwman Johannes Ernest

Značky: výrobků, závitů, signalizace, strojů, třídění, špatně, závitem, válcování, vyválcovaným, provádění, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob signalizace a třídění výrobků se špatně vyválcovaným závitem u strojů na válcování závitů s pevnou válcovací čelistí a pohyblivou válcovací čelistí, vzájemně spolupracujícími, kterážto pohyblivá válcovací čelist je vázaně poháněna od silového zdroje rotačním členem, vyznačený tím, že se od počátku až do konce válcování závitu na výrobku elektronicky sleduje teoretická poloha výrobku mezi válcovacími nástroji, odpovídající vyválcování...

Ochranný kryt vodicích drah obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216839

Dátum: 15.01.1985

Autori: Strack Hermann, Matheis Wilfried

Značky: vodicích, strojů, obráběcích, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt vodicích drah obráběcích strojů sestavený z přeplátovaných a teleskopicky do sebe zasouvatelných krycích plechů, přičemž každý krycí plech je na své přední čelní stěně podpírán kladkami na vodicí dráze a na zadním konci je podepřen na nejbližší menší krycí plech a mezi krycími plechy je uspořádáno brzdicí a zpomalující zařízení, které působí teprve krátce před jakýmkoliv krajním nastavením, vyznačující se tím, že brzdicí zařízení...

Pohon listů tkalcovského, zejména kruhového stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216838

Dátum: 15.01.1985

Autor: Petschner Goetz

Značky: tkalcovského, zejména, stavu, kruhového, listů, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový tkalcovský stav zahrnuje vnitřní dílčí listy 7 a vnější dílčí listy 6, které jsou uspořádány do kruhu ve dvou řadách kolem hlavního hřídele 8 stavu. Pohonné ústrojí pro vyvození protisměrného zdvižného pohybu vnitřních a vnějších dílčích listů 7, 6 zahrnuje spolu s hlavním hřídelem 8 otočný ovládací kotouč 21 s ovládací vačkovou lištou 22, která spolupracuje s protikladkami 23 upravenými na vnitřním dílčím listu 7. Takto vyvozený...

Zařízení pro tavení a dávkování termoplastických lepicích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 216837

Dátum: 15.01.1985

Autor: Költer Martin

Značky: zařízení, termoplastických, lepicích, dávkování, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tavení a dávkování termoplastických lepicích hmot s alespoň dvěma řízenými topnými články a s jedním částečně do tvaru rukojeti upraveným pouzdrem. Základním úkolem vynálezu je vyvinout zařízení k tavení termoplastické lepicí hmoty a zamezit jeho přehřívání stejně jako silnému ochlazování během pracovní přestávky. Tento úkol je vyřešen u zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rukojeť je přidáno...

Způsob přípravy reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 216836

Dátum: 15.01.1985

Autor: Andrew Herbert Francis

Značky: reaktivních, přípravy, způsob, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních barviv obecbecného vzorce 1, Q-N(R)-E1-N = N-D-N = N-E2 (1) kde znamená Q skupinu reaktivní s celulózou ze souboru zahrnujícího skupinu fluortriazinylovou, chlortriazinylovou nebo bromtriazinylovou, chlorpyrimidinylovou nebo fluorpyrimidinylovou, fluorisoftalonitrilovou, fluorkyanopyridinovou, chlorftalazinovou R atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, E1 sulfo-1,4-naftylenovou nebo sulfo-1,4-fenylenovou...

Způsob přípravy reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 216835

Dátum: 15.01.1985

Autor: Andrew Herbert Francis

Značky: reaktivních, přípravy, barviv, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních barviv obecného vzorce 1, Q-N(R)-E1-N=N-D-N=N-E2 (1) kde znamená Q skupinu reaktivní s celulózou ze souboru zahrnujícího skupinu fluortriazinylovou, chlortriazinylovou nebo bromtriazinylovou, chlorpyrimidinylovou nebo fluorpyrimidinylovou, fluorisoftalonitrilovou, fluorkyanopyridinovou, chlorftalazinovou nebo chlorchinazolinovou, R atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, E1 sulfo-1,4-naftylenovou nebo...

Způsob výroby katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216834

Dátum: 15.01.1985

Autori: Glaser Herman, Koch Jürgen, Vogt Wilhelm

Značky: katalyzátoru, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátoru, ve formě v podstatě elementárního železa a/nebo mědi jakožto aktivních složek, jakož i nosiče k redukci kysličníku uhelnatého vodíkem za vzniku směsí uhlovodíků v podstatě s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se komplexní, na nosiči nanesené soli obecného vzorce I MeX[Fe(CN)6]y (I), kde Me znamená ion železa a/nebo mědi, x znamená číslo 1 až 4 a y znamená číslo 1 až 3, redukují při teplotě v rozmezí 200 až...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro oxidační reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 216833

Dátum: 15.01.1985

Autor: Partenheimer Walter

Značky: způsob, oxidační, reakce, reaktivace, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob reaktivace katalyzátoru pro oxidační reakce, zvláště pro výrobu aldehydů, ketonů, kyselin a jejich anhydridů, zejména pro výrobu maleinanhydridu z butanu, přičemž katalyzátor je na bázi kyslíkového komplexu fosforu a vanadu s 0,5 až 5 atomy fosforu na atomu vanadu a obsahuje popřípadě na atom vanadu 0,01 až 0,3 atomu kovového promotoru ze souboru zahrnujícího zinek, měď, bismut, lithium nebo jejich směs, vyznačený tím, že se oxidační...

Zapojení pro stanovení koncentrace roztoku obsahujícího tři složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216832

Dátum: 15.01.1985

Autor: Nagy Ferenc

Značky: koncentrace, obsahujícího, zapojení, roztoku, stanovení, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro stanovení koncentrace složek roztoku obsahujícího tři složky navzájem odlišných optických vlastností, pro stanovení součtové koncentrace všech složek, dále pro stanovení podílu dvou složek, dále pro stanovení součinu libovolných dvou složek a podílu, který je tvořen třetí složkou, zejména pro získání křivky zředění barviva, pro výpočet minutového obsahu srdce, obsahujícího jeden nebo více světelných zdrojů, světlo...