Archív za 1985 rok

Strana 16

Polymerizačná zmes pre prípravu polyamidu-4

Načítavanie...

Číslo patentu: 219661

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šanda Karel, Bernátová Mária, Starigazda Ján

Značky: polyamidu-4, polymerizačná, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizačná zmes pre prípravu polyamidu-4 j z 2-pyrolidónu a alkalickej soli 2-pyrolidónu, najmä pre prípravu vláken obsahujúca najviac 0,4 mmolov alkalickej soli kyseliny 4-aminobutánovej na 1 gram polymerizačnej zmesi, pričom molárny pomer alkalickej soli 2-pyrolidónu a alkalickej soli kyseliny 4-aminobutánovej je 2 až 9.

Zapojenie pre pamäťové vypínanie napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: 219660

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kováč Ján

Značky: zapojenie, napájania, vypínanie, pamäťové

Zhrnutie / Anotácia:

Pamäťové vypínanie napájania. Vynález sa týka odboru - elektronika. Vynález rieši problém trvalého odpojenia jednosmerného napájania od prívodného vedenia vplyvom požiadavky riadiaceho obvodu v prípade keď prívodné vedenie nie je trvalo pripojené na zdroj, čím vznikne pamäťový efekt. Príkladom je vypnutie zariadenia v prípade poruchy, ktorá si vyžiada zásah obsluhy. Podstata vynálezu spočíva v prerušení napájania vybitím kondenzátora cez...

Spôsob elektrolytickej modifikácie silumínu stronciom

Načítavanie...

Číslo patentu: 219659

Dátum: 01.12.1985

Autori: Fellner Pavel, Matiašovský Kamil Bratislava, Lubyová Želmíra

Značky: elektrolytickej, modifikácie, spôsob, stronciom, silumínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu elektrolytickej modifikácie silumínu stronciom v kryolitovej tavenine. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa stroncium elektrolyticky vylučuje do silumínu z taveniny kryolitu, ktorá obsahuje fluorid strontnatý alebo kysličník strontnatý, pri teplote 950 až 1050 °C a prúdovej hustote 0,5 až 10 A.dm-2. Vynález má využitie v zlievarenstve pri modifikácii silumínu za účelom zjemnenia jeho štruktúry a tým zlepšenia jeho...

Elektretová elektróda pre elektronické súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219658

Dátum: 01.12.1985

Autor: Červenák Ján

Značky: elektroda, elektronické, elektretová, súčiastky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektretová elektróda pre elektronické súčiastky je určená na reguláciu vlastností elektronických súčiastok. Podstata elektretovej elektródy spočíva v tom, že aspoň jedna elektróda elektronickej súčiastky je vytvorená z elektretovej štruktúry typu kov-elektret-kov. Vlastnosťou elektretovej štruktúry je, že na jednej elektróde nazhromažďuje kladný a na druhej elektróde záporný náboj, pričom sa veľkosť a polarita náboja mení podľa intenzity...

Rohová polohovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219657

Dátum: 01.12.1985

Autori: Blesík Karel, Dohnal Ladislav

Značky: stanice, polohovací, rohová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravy u automatických výrobních linek. Řeší problém změny smyslu pohybu obrobků spolu s jejich přechodným zapolohováním pro provedení obráběcí operace. Rohovou polohovací stanici tvoří nástavba, uložená na pevném podstavci, opatřená na funkční straně vodící plochou vybavenou jednak indexovacími čepy napojenými na samostatný pohon, jednak krátkou boční lištou na straně protilehlé pevným přiváděcím lištám příčného dopravníku a...

Zariadenie otočného ovládania s voľnobehom, napr. pohybových skrutiek obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219656

Dátum: 01.12.1985

Autori: Prekop František, Ivanka Jozef

Značky: strojov, otočného, zariadenie, ovládania, voľnobehom, pohybových, skrutiek, obrábacích, napr

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu konštrukčne rieši spojenie ovládacieho kolečka s hriadeľom pohybovej skrutky so zabezpečeným pevným spojením pri ručnom pohone a voľnobežným spojením pri strojnom pohone pohybovej skrutky. Pevného spojenia sa dosiahne ručným otáčaním kolečka, kedy sú valčeky pritláčané zaisťovacím elementom k púzdru a prenášajú vplyvom trenia otáčavý pohyb na hriadeľ pohybovej skrutky. Strojným ovládaním sú valčeky voľné, spojenie kolečka a...

Zariadenie otočného ovládania napr. ručného kolies pohybových skrutiek suportov obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219655

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zemánek Vladimír, Šatka Augustín

Značky: otočného, obrábacích, ovládania, napr, strojov, suportov, skrutiek, zariadenie, kolies, ručného, pohybových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nadobudnutie možnosti nastavovania polôh pohybových častí obrábacích strojov, ktoré sú udávané v anglických alebo metrických mierach, bez príslušného vzájomného prepočtu týchto mier. Uvedeného účelu sa dosiahne využitím mechanizmu s dvojškálovou stupnicou, ktorého podstata je v tom, že deliaci krúžok s metrickou stupnicou je opatrený ozubením pre záber ozubeného venca, ktorý je excentricky uložený v telese mechanizmu. Deliaci...

Spôsob stanovenia dl-a-tokoferylacetátu a dl-a-tokoferolu kvapalinovou chromatografiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219654

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pikala Miloš, Zeiselová Mária, Proksa Bohumil

Značky: spôsob, dl-a-tokoferylacetátu, kvapalinovou, stanovenia, chromatografiou, dl-a-tokoferolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia dl-(-tokoferylacetátu a dl-(-tokoferolu v technických, alebo prečistených produktoch ich výroby, alebo vo farmaceutických prípravkoch metódou kvapalinovej chromatografie na náplniach typu silikagelu pokrytom oktadecylsilánovými skupinami pričom časť pôvodne prítomných silanolových skupín je blokovanámetylovými skupinami, alebo na nepolárnych organických sorbentoch pripravených kopolymeráciou...

Zmes na báze polypropylénu s regulovateľnými orientačnými, stabilizačnými, poprípade reologickými a kryštalickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219653

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kaloforov Nikola

Značky: regulovateľnými, stabilizačnými, reologickými, popřípadě, polypropylénu, kryštalickými, báze, vlastnosťami, orientačnými

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zmes na báze polypropylénu s regulovateľnými orientačnými, stabilizačnými, poprípade reologickými vlastnosťami a kryštanilitou. Táto zmes sa pripraví tak, že k polypropylénu sa pridá zmes 0,1 až 0,5 % s výhodou 0,1 až 0,4 % stearánu zinočnatého s 0,1 až 0,5 s výhodou 0,1 až 0,4 stearánu vápenatého, poprípade s 0,1 až 0,3 % kyseliny steárovej, všetky koncentrácie vypočítané na polymér, pri pomiešaní do práškového...

Zmes na báze polypropylénu s regulovateľnými reologickými, stabilizačnými, poprípade orientačnými i kryštalickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219652

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kaloforov Nikola

Značky: stabilizačnými, orientačnými, regulovateľnými, báze, vlastnosťami, kryštalickými, popřípadě, reologickými, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob zlepšenia a regulovania reologických, stabilizačných, poprípade orientačných vlastností ako i kryštalinity polypropylénu a jeho zmesí. Tento spôsob sa vyznačuje tým, že k polypropylénu sa pridá 0,02 až 0,25 % s výhodou 0,02 až 0,15 % poly(etylén) oxid s molekulovou hmotnosťou 75 000 až 5 000 000 s výhodou 100 000 až 900 000 so širokou, ako aj úzkou distribúciou molekulových hmotností, poprípade zmes 0,1 až 0,3 %...

Variabilné zmesné činidlo s regulovateľnými mazacími účinkami pre spracovanie PVC kompozícií kalandrovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219651

Dátum: 01.12.1985

Autori: Svitková Otília, Kotleba Jozef, Gendiar Jozef, Čmolík Jiří, Novák Ladislav

Značky: regulovateľnými, variabilné, kompozícií, účinkami, mazacími, činidlo, spracovanie, kalandrovaním, zmesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy variabilného zmesného činidla s regulovateľnými mazacími účinkami, vhodného ako prísada pri spracovaní tvrdých i mäkčených PVC kompozícií, ktoré uľahčuje spracovanie a dáva výrobku lepšie vzhľadové i funkčné vlastnosti. Podstata spočíva v tom, že vhodnou kombináciou niekoľko málo základných látok s vyhranenými mazacími účinkami, väčšinou prírodného pôvodu, alebo vzniklých jednoduchými syntézami, sa pripraví zmesné...

Tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228050

Dátum: 01.12.1985

Autori: Brázdil Vladimír, Hochmann Václav

Značky: hluku, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič hluku je určen ke tlumení hluku u technologických operací, kde dochází k periodickému odfukování stlačeného plynu, například v prostorách konfekce, nebo lisovny pneumatik. Je tvořen vnějším pláštěm, který má část povrchu opatřen otvory. K jeho vstupnímu otvoru je ve směru osy tlumiče pevně připojen svým větším průměrem vnitřní plášť, který má tvar komolého kužele. Průměr vstupního otvoru vnějšího pláště je menší a nebo rovný většímu...

Mineralizátor výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228049

Dátum: 01.12.1985

Autori: Müller Kurt, Humpola Hubert, Novák Jan

Značky: slínku, výpalu, portlandského, mineralizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cementářského oboru, a to výpalu surovinové moučky nebo kalu na portlandský slínek. Vynález řeší zlepšení výpalu slínku usnadněním vzniku slínkových minerálů při výpalu portlandského slínku. Spočívá v tom, že se jako mineralizátoru používá odpadního průmyslového sádrovce z výroby titanové běloby, který obsahuje zhruba 60 % CaSO4. 2H2O, 12 % Fe2O3, 5 % MgO, 8 % SiO2, 5 % SiF6" a další oxidy a soli v malém množství. Tyto...

Spôsob stabilizácie kvality biologickej matérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228048

Dátum: 01.12.1985

Autor: Tvarožek Vlastimil

Značky: spôsob, matérie, biologickej, kvality, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob stabilizácie akosti biologickej matérie. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Zdokonalenie chladiarenskej úchovy rozných biologických materiálov, najmä poľnohospodárskych surovin a potravinárských tovarov. Metóda dlhodobej ůschovy biologickej matérie v čerstvom stave interakciou, t.j. kombináciou ůčinkov fytoncídov pri spoluposobení ionizácie skladového ovzdušia vyznačujúca sa tlmivými a mikróbicídnymi účinkami spolarizovaných častíc...

Rozptýlená ocelová výztuž a zařízení k provádění způsobu její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228047

Dátum: 01.12.1985

Autori: Obst Oldřich, Pospĺšil Josef, Fotul Ilja

Značky: rozptýlená, ocelová, výroby, výztuž, způsobu, provádění, její, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Příčné dělení a úprava konců drátů, zvláště s vysokou pevností, pro rozptýlenou ocelovou výstuž, zvláště do betonových konstrukcí a podobně, vyznačené tím, že drát je veden podávacími válci k dělícímu zařízení, kde je přepálen, přičemž se na koncích vytvoří návar rozšířeného průměru. Zařízení k provádění způsobu příčného dělení a úpravy drátu sestává z podávacích válců zavádějících drát k dělícímu přepalovacímu zařízení. Přepalovací zařízení...

Protipožiarne zabezpečovacie zariadenie systémov pneumatickej dopravy materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228046

Dátum: 01.12.1985

Autor: Slameň Valentĺn

Značky: protipožiarne, dopravy, materiálů, pneumatickej, zabezpečovacie, zariadenie, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rýchle odhalenie možného ohniska požiaru a okamžitý zásah. Zariadenie podľa vynálezu má podstatne menšie rozmery, zníži sa jeho poruchovosť a získajú sa možnosti realizovania nových zložitých funkcií systému bez nutnosti úprav elektrického zapojenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním zariadenia tak, že pozostáva z detektora umiestneného na potrubí napojeného cez zosilovač na mikropočítač, na ktorý sú pripojené...

Zapojení zdroje impulsů konstantního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228045

Dátum: 01.12.1985

Autor: Netuka Jan

Značky: impulsů, proudu, konstantního, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zdroje konstantního proudu s polovodičovými součástkami, které umožňuje regenerovat přesné impulsy definované délky i amplitudy, a které je s výhodou použitelné zejména v případech, kdy je používáno dávkování určitých množství elektrického náboje v širokém intervalu hodnot. Podstatou vynálezu je bezkontaktní spínání výstupního akčního členu zdroje konstantního proudu uvnitř smyčky záporné zpětné vazby při zachování...

Spojení třmenu s tělesem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 228044

Dátum: 01.12.1985

Autor: Čejka Jiřĺ

Značky: třmenu, armatury, tělesem, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se nové konstrukce spojení třmenu s tělesem armatury, zejména ventilů menších jmenovitých světlostí pro teplárenská a energetická zařízení s fosilním palivem, či ventilů pro zařízení jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je, že nákružek tělesa armatury je opatřen přechodovou kuželovou plochou, na kterou je pojistným šroubením dotlačován dělený kroužek uložený ve vnitřním vybrání hrdla třmenu.

Signalizační ústrojí hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 228043

Dátum: 01.12.1985

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Špalek Josef, Dymeš Lubor

Značky: signalizační, hydraulických, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Signalizační ústrojí hydraulických brzd (obr. 1). Signalizační ústrojí hydraulických brzd motorových vozidel podle čs. autorského osvědčení č. 164 095, u něhož je společný držák nesoucí spínač nadměrného zdvihu pedálu a spínač brzdových světel vyhnut do tvaru úhelníku a současně jsou posuvné hřídelky obou spínačů uspořádány tak, že jejich osy leží v rovině kolmé k ose pevného čepu, na němž je uložen pedál. Vynález je vhodný pro brzdové ústrojí...

Způsob přenosu mechanické energie mezi soustavu tažných nebo brzdicích rotujících elementů a opásanými útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: 228042

Dátum: 01.12.1985

Autori: Blažek Jiřĺ, Konopĺk Bohumil

Značky: soustavu, opásanými, brzdicích, rotujících, energie, přenosu, elementů, způsob, útvary, tažných, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosu mechanické energie mezi soustavou tažných nebo brzdících rotujících elementů a opásanými útvary a řeší účelné rozložení obvodových rychlostí jednotlivých rotujících elementů soustavy. Podstatou je určení a nastavení obvodových rychlostí rotujících elementů ve vstahu k rychlostem, napětím, úhlům opásání, součinitelům tření opásaného útvaru, který je charakterizován modulem pružnosti. Vynález může být využit všude, kde...

Způsob supertemického vytápění pro nepřímo vytápěné pekařské pásové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228041

Dátum: 01.12.1985

Autori: Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav, Doleček Milan, Zahradník Ladislav, Jeřábek Vladimír

Značky: nepřímo, vytápěné, způsobu, provádění, vytápění, pásové, pekařské, supertemického, zařízení, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení účinnosti pece a snížení energetických ztrát při pečicím procesu. Spaliny, vzníkající ve spalovací komoře se rozváději po smíšení s recirkulovanými spalinami tak, že nejprve procházeji jednou nebo několika skupinami předřazených topných kanálů a po výstupu z těchto kanálů se rozděluji do dalších skupin topných kanálů. Tyto další skupiny topných kanálů jsou řazeny paralelně. Teplotu spalin za předřazenými topnými kanály lze...

Způsob zjišťování nazávadnosti krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 228040

Dátum: 01.12.1985

Autori: Majzlík Ratibor, Kacerovská Libuše, Majzlíková Jana, Jedlička Zdeněk, Kacerovský Otto

Značky: způsob, zjišťování, nazávadnosti, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se na krmivo působí peroxidem vodíku a měří se množství vznikajicího kyslíku. Vznikající kyslík se zavádí do uzavřené nádoby s vodou, která se vytlačuje do odměrného válce. Oblast použití je zemědělství ve skladech komponentů, z nichž se vyrábějí krmné směsi, pro výrobny krmiv a laboratoře zabývající se chemickými rozbory krmiv.

Plášť pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 228039

Dátum: 01.12.1985

Autor: Nezval Rudolf

Značky: plášť, automobily

Zhrnutie / Anotácia:

Plásť pro automobily, zejména radiální konstrukce, jehož dezén je tvořen střední obvodovou lomenou drážkou, procházející osou dezénu, oddělující po obou stranách lichoběžníkové figury spojené svými základnami. Lichoběžníkové figury jsou od sebe odděleny stupňovitými neprůběžnými příčnými drážkami, ústícími po obou stranách do postranních obvodových lomených drážek, na které navazují obvodové esovité pásy, jejichž ramena střídavě vybíhají do...

Způsob výroby tkáňového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228038

Dátum: 01.12.1985

Autori: Urbánek Gabriel, Rejdák Zdeněk, Doležel Bedřich

Značky: výroby, preparátu, způsob, tkáňového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tkáňového preparátu zejména pro léčbu a regeneraci buněk v živých organismech, při němž se tkáňový preparát získává extrakcí z živočišné tkáně extrakčními činidly, vyznačující se tím, že se na tkáň působí etanolem po dobu 3 až 30 dnů za teploty od 10 do 100 °C, s výhodou od 70 do 85 °C. Získaný extrakt dále se zkoncentruje na 5 až 50 % původního objemu, koncentrát se vysráží éterem, sraženina se promyje éterem, usuší a sušina se...

Způsob řízení chlazeni ingotů v kobkách a zařízení kobek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228037

Dátum: 01.12.1985

Autor: Prokeš Jiří

Značky: provádění, zařízení, způsob, kobkách, ingotu, řízení, kobek, chlazení, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění chlazení ingotů a zařízení k provádění tohoto způsobu, zvláště pro nerezavějící a vysoce legované oceli, vyznačený tím, že se ingoty vychladí na teplotu od 800° až 1000 °C a postupně se vkládají do soustavy kobek z izolačních vložek, předem vyhřátých na teplotu 200°- 400°C a v zápětí se zakryjí izolovanými poklopy.

Způsob zkoušení složených nástrojů nebo modelů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228036

Dátum: 01.12.1985

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

Značky: modelů, způsob, složených, provádění, zařízení, zkoušení, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zkoušení složených nástrojů nebo modelů nástrojů z galvanoplasticky vyrobené skořepiny a nosné hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu spočívá v tom, že nástroj nebo model nástroje složený z galvanoplasticky vyrobené skořepiny se zatěžuje všestranně působícím tlakem nebo ojedinělými silami a hodnotí se deformace nástroje a jeho pevnost ve vztahu k zatěžujícímu tlaku, přičemž mírou odolnosti nástroje je...

Způsob demontáže ocelové konstrukce a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228035

Dátum: 01.12.1985

Autor: Janečka Stanislav

Značky: ocelové, demontáže, způsobu, provádění, tohoto, způsob, zařízení, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení a způsobu demontáže použitých objektů z ocelových konstrukcí zejména plynojemů. Nosníky nosné konstrukce stavby jsou pomocí klínů rozdělovány ve své nosné části a vlastní vahou stavby jsou zkružovány.

Článkový výměník tepla, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228034

Dátum: 01.12.1985

Autor: Křížek Vladimír

Značky: tepla, článkový, výměník, jaderné, zvláště, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článkového výměníku tepla, zvláště pro jaderné elektrárny s rychlým reaktorem a sodíkovým teplonositelem, který sleduje optimální funkci a ekonomické ukazatele, snadnou výrobu, montáž i opravitelnost při maximální bezpečnosti provozu. U článkového výměníku podle vynálezu je vytvořen článek se svazkem trubek typu Fiedl obklopených ochranným pláštěm s horními vstupními otvory a spodním výstupním otvorem pro průtok teplonosného...

Plošný, priestorovo tvarovateľný zvukoizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 228033

Dátum: 01.12.1985

Autori: Dubeň Ladislav, Tichá Ivona, Řádek Ján, Rehák Milan, Přibil Jiří, Šamko Vladimír, Halámek Ivan, Hammer Vladimír

Značky: plošný, materiál, priestorovo, zvukoizolačný, tvarovateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavné využitie plošného priestorovo tvarovateľného zvukoizolačného materiálu so sníženou horľavosťou je v automobilovom priemysle do interiérov automobilov a na izoláciu motorového priestoru. Plošný priestorovo tvarovateľný zvukoizolačný materiál pozostáva z dvoch vrstiev, kde prvu vstvu tvorí osnovnou väzbou uvoľnený objemný plošný útvar z textilných vlakien s obsahom sklenených vlakien a druhú vrstvu plošný útvar ľahčenej penovej hmoty,...

Zařízení pro nažehlení plátna obaleného na kroužku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228032

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ševčík Zdeněk, Ševčík František, Kuneš Josef

Značky: plátna, obaleného, kroužků, nažehlení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nažehlení plátna obaleného na kroužku spočívá v tom, že lisovací trn má v sobě nalisované topné těleso, opatřené topnou spirálou, která je obalena izolací.

Rúrkový kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228031

Dátum: 01.12.1985

Autor: Sýkora Anton

Značky: rúrkový, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový kolektor pozostávajúci z transparentného plášťa rúrkového tvaru, do ktorého je vložený absorbér s lamelami, ktorý plášť je tvorený vonkajším dielcom a vnútorným dielcom s vákuovou medzerom medzi nimi. Riešeným problémom je sníženie výrobnej prácnosti kolektora, čo sa dosahuje tým, že obidva konce vnútorného dielca 5 ako aj vonkajšieho dielca 4 jeho transparentného plášťa sú spojené medzikruhovou stenou 6.

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro zvedací válce beranu pneumohydraulického bucharu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228030

Dátum: 01.12.1985

Autori: Smejkal Miroslav, Novák Jan

Značky: válce, bucharu, hydraulického, zvedací, pneumohydraulického, zapojení, beranu, zejména, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro zvedací válce beranu pneumohydraulického bucharu, kde beran je zvedán přetlakem tlakové kapaliny z výtlačného potrubí hydrogenerátoru přes hydraulický rozvaděč řízený elektrohydraulickým ventilem a šabota bucharu je zvedá na proti spuštěnému beranu tlakem kapaliny přepuštěné ze zvedacích válců beranu. Účelem vynálezu je takové zapojení hydraulického obvodu, jež by proud tlakové kapaliny do zvedacího...

Filtrační zařízení s regulací průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228029

Dátum: 01.12.1985

Autor: Maštalíř Lubomír

Značky: průtoku, zařízení, filtrační, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k úpravě vody, případně dalších kapalin, filtrací a zušlechťováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z pouzdra pro náplň filtrační hmoty, zavěšeného v plováku, jímž těsně prochází jedno rameno násosky, jejíž druhé rameno má přestavitelnou délku. Při fíltraci zdola nahoru nedochází k rychlému zanášení filtrační náplně a rovněž k značnému víření kapalin a strhávání odsazených částic. Zařízení je především vhodné k...

Elektronické polarizované relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 228028

Dátum: 01.12.1985

Autori: Jančuška Miloš, Droppa Ján

Značky: polarizované, relé, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru slaboprúdovej elektrotechniky a rieši elektronickú náhradu mechanického polarizovaného relé. Podstata vynálezu spočíva v použiti bistabilného klopného obvodu, ako spínacieho prvku elektronického polarizovaného relé, ovládaného riadiacim obvodom, ktorý pomocou optoelektrických spojovacích členov galvanicky oddeľuje bistabilný klopný obvod od riadiaceho obvodu. Riešenie vynálezu je zobrazené na obr. č. l. Vynález je možné...

Trolejové vedenie pre rozvod elektrickej energie a riadiacich signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228027

Dátum: 01.12.1985

Autori: Repko Jozef, Kopčák Juraj, Kaňuch Peter, Čakan Milan, Lamač Pavel

Značky: elektrickej, trolejové, signálov, rozvod, riadiacich, energie, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie trolejového vedenia stavebnicovej konštrukcie s jednoduchým tvarom trolejového vodiča a novým koncepčným riešením kotvenia a konštrukcie izolačných ochranných líšt. Uvedený účel sa dosiahne vhodným tvarom profilovaného kotviaceho bloku, v ktorom sú v zárezoch uložené ochranné lišty z izolačného materiálu so štrbinou a tvarovým vybraním II pre spojovacie prvky a drážky pre vedenie trolejového vodiča. Profilovaný...

Kombinovaný náhon ťažnej tyče a vodiacej skrutky univerzálnych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228026

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zemánek Vladimír, Skoupová Štefánia, Baran Ivan

Značky: ťažnej, sústruhov, skrutky, univerzálnych, vodiacej, kombinovaný, náhon, tyče

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie pre kombinovaný náhon tažnej tyče a vodiacej skrutky u univerzálných sústruhov, ktoré rieši náhon ťažnej tyče od otáček vretena cez remeňový prevod do suportovej skrine. Náhon vodiacej skrutky je vytvorený odvodením otáčavého pohybu vretena alebo predlohy cez ozubený reťazec vo vreteníku, vymeniteľné kolesa lýry do suportovej skrině. Zariadenie ďalej rieši konštrukčnú úpravu posuvovej skrine a sposob ovládania...

Zařízení pro opracování povrchu dlouhých výrobků elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228025

Dátum: 01.12.1985

Autori: Popov Eduard Fedorovič, Blinov Viktor Nikolajevič, Volkov Vladimír Konstantinovič, Těrechov Vladimír Petrovič, Pavlov Vladimír Petrovič

Značky: obloukem, opracování, elektrickým, povrchu, výrobků, zařízení, dlouhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky opracování povrchu vodivých materiálů, zvláště zařízení pro opracování povrchu výrobků elektrickým obloukem. Zařízení pro opracování povrchu dlouhých výrobků elektrickým obloukem z elektrod umístěných podél osy výrobku a v předepsané vzdálenosti od něj, mezi kterými je umístěn uzel pro chlazení výrobku a rovněž sestává z napájecích zdrojů pro elektrické oblouky, spojených s elektrodami a výrobkem. Vynález může být...

Styk nosné stěny a prefabrikovaných stropních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228024

Dátum: 01.12.1985

Autor: Postřihač Antonín

Značky: stěny, stropních, prefabrikovaných, nosné, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká styku nosné stěny s prefabrikovanými stropními prvky, opatřenými úložnými konzolkami podstata vynálezu spočívá v tom, že na horním okraji nosné stěry jsou vytvořena nahoru otevřená vybrání, která jsou neprůběžná ve směru horního okraje nosné stěny a do kterých jsou zapuštěny úložné konzolky prefabrikovaných stropních prvků. Vybrání i úložné konzolky mají v konkretních provedeních vynálezu ve směru své délky, šířky nebo výšky...

Zařízení pro plynulý přenos kusových, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228023

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zalubil Jan, Rathauský Jiří

Značky: plynulý, výrobků, zejména, kusových, zařízení, prenos, cihlářských

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulý přenos kusových, zejména cihlářských výrobků. Účelem vynálezu je zajištění uspořádaného přechodu kusových výrobků mezi dvěma dopravníky. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením sestávajícím z dvojice řetězů vedených ve svislých rovinách a poháněných řetězovými koly. Články řetězu jsou opatřeny kyvnými čelistmi majícími na jednom konci vodíci palce. Zařízení dále obsahuje tvarovou kulisu pro vychýlení a vytvoření svěrného...

Zařízení pro sklápění lísek nebo sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 228022

Dátum: 01.12.1985

Autor: Theiner Robert

Značky: sklápění, sušáren, zařízení, lísek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sklápění lísek hvozdů nebo sušáren. Účelem vynálezu je zlepšené sklápění lísek hvozdů nebo sušáren, při kterém nevznikají nežádoucí reakce sil, které by se musely eliminovat nosnou konstrukcí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že každý jednotlivý rám lísek hvozdů nebo sušáren je opatřen nejméně dvěmi kruhovými segmenty se společným středem sklápění a tyto kruhové segmenty jsou napojeny dvojicemi pouzdrových řetězů k vodorovným...