Archív za 1985 rok

Strana 159

Zařízení pro dopravu materiálu ve střižném prostoru klikových letmých nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216000

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šidák Miloš, Eminger Jiří

Značky: střižném, zařízení, nůžek, prostoru, letmých, dopravu, materiálů, klikových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu materiálu ve střižném prostoru klikových letmých nůžek, kde v pohyblivém nosiči je otočně uložen nejméně jeden dopravní váleček, vyznačující se tím, že každý dopravní váleček (7) pohyblivého nosiče (13), pevně spojeného s dolním klikovým hřídelem (1) nůžek, je opatřen ozubeným kolem (2), které je v trvalém záběru s ozubeným věncem (3), uloženým otočně na dolním klikovém hřídeli (1) nůžek a kinematicky spojeným s poháněcím...

Indikátor přítomnosti křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215999

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čihák Josef, Machala František, Pšenica Jan

Značky: křemíkové, indikátor, přítomnosti, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor přítomnosti křemíkové desky je určen k měření systémů diod, tranzistorů a integrovaných obvodů vytvořených na křemíkových deskách. Tento indikátor sestává z ohebného raménka opatřeného indikačním hrotem nebo měrné karty opatřené vodivými cestami a tvarovanými raménky s měrnými hroty. Na tvarované raménko, měrný hrot, případně věrnou kartu je mezi dvě raménka přes izolační podložku připevněn jeden, případně více polovodičových...

Odoberacie a vkladacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215998

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zoň Vincent

Značky: vkladacie, zariadenie, odoberacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie a vkladacie zariadenie, určené najmä pre odoberanie polotovarov s úzkou upínacou plochou zo zásobníka a ich následné vkladanie v orientovanej polohe do upínačov obrábacieho stroja. Zariadenie sa skladá z menšieho a väčšieho pracovného valca s odoberacou a vkladacou piestnicou, pákovej zádržky s kladkou, zásobníka pre polotovary, riadiaceho rozvádzača a koncového spínača. Riešeným problémom je automatizácia vkladacích a odoberacích...

Zapojení pro určování vzdáleností, ploch a veličin k nim vztahovaných u předmětů zobrazovaných televizními systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215997

Dátum: 15.02.1985

Autor: Špunda Jan

Značky: zapojení, předmětů, zobrazovaných, ploch, televizními, systémy, veličin, určování, vztahovaných, vzdálenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro určování vzdálenosti, ploch a veličin k nim vztahovaných u předmětů zobrazovaných televizními systémy zejména pro použití v nedestruktivní defektoskopii, medicíně, biochemii, biologii, holografii apod.

Zařízení pro automatickou kontrolu ventilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 215996

Dátum: 15.02.1985

Autor: Štěpánek Zdeněk

Značky: automatickou, kontrolu, ventilace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické zařízení je určeno pro vyhodnocování činnosti jednoho nebo více ventilátorů. Vstupní signál vytváří paralelně zapojené klapky jednotlivých ventilátorů, které jsou v bezporuchovém stavu rozpojeny. Po zapnutí zdroje napájecího napětí dojde k nastavení počáteční podmínky časového obvodu pro zpoždění náběžné hrany a současně je odblokováno první hradlo. Pokud po tomto okamžiku dojde k poruše některé ventilace, sepnou kontakty příslušné...

Zařízení pro využití tepla tuhých částic pomocí fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215995

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čech Bohumír, Vilimec Ladislav

Značky: tepla, částic, zařízení, využití, pomocí, vrstvy, fluidní, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro využití tepla tuhých částic za pomoci fluidní vrstvy, které sestává nejméně z jedné svislé přepážky. Těmito svislými přepážkami je teplosměnná fluidní vrstva rozdělena alespoň na dvě části. Přívod teplých částic je v jedné části a odvod studených částic v jiné části teplosměnné fluidní vrstvy. Alespoň v jedné části teplosměnné fluidní vrstvy je umístěna teplosměnná plocha.

Zapojení obvodů pro zjišťování krátkodobých fázových změn zdrojů kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215992

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hercik Jiří

Značky: změn, obvodů, zjišťování, zapojení, kmitočtu, krátkodobých, zdrojů, fázových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro zjišťování krátkodobých fázových změn zdrojů kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka (A) s připojeným měřeným kmitočtem je připojena na vstup (1a) tvarovacích obvodů (1), přičemž jejich první výstup (1b) je připojen na vstup (2a) zpožďovací linky (2), a jejich druhý výstup (1c) je připojen na druhý vstup (3b) koincidenčního obvodu (3) a na vstup (8a) prvního derivačního obvodu (8), přičemž první vstup (3a) koincidenčního...

Způsob stanovení 4,4′-azobenzendikarbonové kyseliny vedle p-amino- a p-nitrobenzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215991

Dátum: 15.02.1985

Autor: Franc Jaroslav

Značky: způsob, p-nitrobenzoové, vedle, kyseliny, 4,4'-azobenzendikarbonové, stanovení, p-amino

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení a stanovení 4,4'-azobenzendikarbonové kyseliny vedle p-amino a p-nitrobenzoové kyseliny. Provede se elektroforetické dělení 4,4'-azobenzendikarbonové kyseliny na papíře v prostředí kyseliny octové a po rozštěpení roztokem chloridu cínatého se tato denzitometricky stanoví jako kyselina p-aminobenzoová. Použití v chemických laboratořích i provozech pro správné vedení redukční reakce.

Zapojení pro rychlou identifikaci výpadku napájecího střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215989

Dátum: 15.02.1985

Autor: Štěpař Vratislav

Značky: identifikaci, rychlou, výpadku, napájecího, napětí, střídavého, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rychlou identifikaci výpadku napájecího střídavého napětí se dá použít tam, kde z provozních důvodů záleží na tom, aby elektrická zařízení byla stále pod napětím. Zapojení umožňuje nasazení záložního zdroje s časovou minimální prodlevou. Je odstraněna možnost vzájemného propojení obou zdrojů napětí. Při výpadku střídavého napětí na svorkách zátěže dojde k vyhodnocení výpadku a tento okamžik je signálem k zablokování spínacího prvku...

Zařízení pro určení magnetické orientace magneticky vodivého vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215988

Dátum: 15.02.1985

Autori: Galaš Jiří, Hrabák Jaroslav

Značky: zařízení, orientace, magnetický, vzorků, vodivého, magnetické, určení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro určení magnetické orientace magneticky vodivého vzorku, sloužící ke stanovení roviny, v níž leží směry snadné magnetizace, u vzorku například ve tvaru koule. Podstata zařízení podle vynálezu, tvořeného držákem magneticky vodivého vzorku, kolem něhož jsou proti sobě střídavě uloženy dvojice zdrojů hlavního a pomocného magnetického pole, spočívá v tom, že mezi držákem a magneticky vodivým vzorkem je umístěna...

Způsob sušení zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215987

Dátum: 15.02.1985

Autori: Richtermoc Radovan, Tichý Václav

Značky: způsob, zrnitých, sušení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je optimalizace sušení zrnitých materiálů proudem sušicího plynu, který při průchodu vrstvou materiálu (nebo následném ochlazení) nasytí vodní párou. Tohoto cíle se dosahuje přiváděním suchého předehřátého plynu do proudu plynu vystupujícího z vrstvy materiálu.

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215984

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mach Jan A Dušek Josef

Značky: zářením, kapalin, tepelným, odpařování, kotel, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením vznikajícím řízeným průběhem bezplamenného spalování kontaktně kinetickým principem se sběrnými komorami spojenými systémem teplosměnných ploch s přirozeným nebo nuceným oběhem ohřívané kapaliny, vyznačující se tím, že alespoň jedna ze dvou sběrných komor (1, 2) je opatřena v ose (0) symetrie kotle průchodným otvorem (6, 7) napojeným z vnější strany kotle na přívod (14) palivové směsi a...

Žebrovaná kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215949

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hamrla Jiří

Značky: točivého, elektrického, žebrovaná, stroje, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované kostry elektrického stroje točivého tvořené pláštěm z ocelového plechu, na němž jsou chladicí žebra vytvarovaná slisovanými průhyby plechu. Účelem vynálezu vytvořit kostru tak, aby počet jednotlivých pracovních operací byl minimální a tvar chladicích žeber i jejich provedení výhodné jak z hlediska bezpečnosti při manipulaci s kostrou, tak i vhodnosti pro nanášení povrchové ochrany. Uvedeného účelu se dosáhne tvarem...

Zařízení pro chemicko-tepelné zpracování kovových součástí v podmínkách elektrického výboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215904

Dátum: 15.02.1985

Autori: Savov Svetoslav Alexandrov, Minčev Minčo Savov

Značky: zpracování, podmínkách, výboje, zařízení, elektrického, chemicko-tepelné, součástí, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chemicko-tepelné zpracování kovových součásti v podmínkách elektrického doutnavého výboje. Vynález se týká zařízení pro chemicko-tepelné zpracování kovových součástí v podmínkách elektrického doutnavého výboje. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro chemicko-tepelné zpracování kovových součástí v podmínkách elektrického doutnavého výboje, jehož plný výkon, dodávaný napájecí sítí, se podstatně neliší od nominálního výkonu...

Zařízení pro automatické cejchování radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215860

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bakstein Hynek, Adamec Vladimír

Značky: cejchování, zařízení, kontrolní, automatické, radiometrické, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice, zejména v prostorově omezené aplikaci. Kolmo na osu směrové detekční jednotky je umístěn nosný rám, ve kterém je na vstupní straně detekční jednotky suvně uložen nulový etalon a trubkový rudní etalon. Na zadní straně detekční jednotky je v nosném rámu suvně uloženo kombinované pomocné stínění. Nulový etalon a kombinované pomocné stínění jsou propojeny...

Zapojenie regulačného obvodu pre obmedzenie výstupného napätia meniča prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215764

Dátum: 15.02.1985

Autori: Buchcár Anton, Dudík Vladimír, Kaminský Róbert

Značky: napätia, meniča, prúdu, regulačného, obvodů, výstupného, zapojenie, obmedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť, aby výstupné napätie meniča prúdu neprekročilo nastavená žiadanú hodnotu napätia. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením akumulačného obvodu, pozostávajúceho z diódového neriadeného usmerňovača a akumulačného kondenzátora, na výstupné svorky meniča prúdu a znižovaním prúdu meniča, ak napätie na akumulačnom kondenzátore prekročí nastavená žiadanú hodnotu prúdu.

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215755

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav

Značky: hnědé, chromokomplexní, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex pyrazolonového a naftolového o,ó-dihydroxyazobraviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o červenavě hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivosti, egalitou i stálostmi vybarvení.

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215754

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: chromokomplexní, hnědé, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 chromokomplex pyrazolonového a naftalového o,ó-dihydroxyazobarviva, substituovaného asymetricky jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidů o hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Zariadenie na odstraňovanie rovných úsekov tenkostenných ložiskových púzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 215619

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jursa František, Ružička Kamil, Kostka Peter

Značky: tenkostenných, zariadenie, púzdier, odstraňovanie, rovných, úsekov, ložiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odstraňovanie rovných úsekov z tenkostenných veľkorozmerových ložiskových puzdier vytváraných z pásu viacvrstvových klzných materiálov. Účelom vynálezu je odstraňovanie rovných úsekov veľmi jednoduchým spôsobom, pričom sa zabezpečuje kruhovitosť puzdier v mieste styku zakružovaním vyrobeného puzdra. Podstatou vynálezu je zariadenie, ktorého konštrukciu najlepšie charakterizuje obr. 2, kde tvarovaný pás 5 je držaný...

Zariadenie na meranie radiálnej vôle častí strojov uložených prostredníctvom valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 215617

Dátum: 15.02.1985

Autori: Skoupa František, Skoupová Štefánia

Značky: radiálnej, prostredníctvom, valivých, ložísk, uložených, zariadenie, částí, strojov, vôle, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na meranie radiálnej vôle častí strojov uložených prostredníctvom valivých ložísk. Jeho podstatou je, že zaťažovacia radiálna sila vyvodzovaná dvojicou skrutiek na výkyvný pružný člen je prenášaná prostredníctvom vymeniteľného dotyku do stredu vnútorného ložiskového krúžku kolmo na pozdĺžnu os vretena. Dvojica skrutiek vyvodzuje zaťažovaciu silu v oboch potrebných smeroch a jej veľkosť je snímaná silovým úchylkomerom....

Spôsob elektrostatického odstraňovania prebytočných pevných častíc a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215609

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čapek Jozef, Kabátová Viera

Značky: spôsob, tohto, spôsobu, zariadenie, prevádzaniu, odstraňovania, částic, prebytočných, pevných, elektrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrostatického odstraňovania prebytočných pevných častíc, hlavne vlákenných vločiek, ktoré zostali neukotvené v adhéznej vrstve elektrostaticky povrstveného útvaru, vyznačujúci sa tým, že uzemnený povrstvený útvar (1), obsahujúci neukotvené pevné častice, sa predsúša a prechádza jednosmerným elektrostatickým poľom, vytvoreným vysokonapäťovou elektródou (2) s napätím 30-150 kV, pričom neukotvené pevné častice sa z povrstveného útvaru...

Zariadenie na odstránenie frekvenčnej závislosti v časovoimpulzných prevodníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 215578

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kaluš Eduard

Značky: prevodníkoch, frekvenčnej, časovoimpulzných, zariadenie, závislosti, odstránenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru merania elektrických veličín a rieši meranie súčinových funkcií. Podstata vynálezu je v tom, že násobička je spojená s článkom strednej hodnoty a zároveň cez kondenzátor, zosilňovač, dolnopriepustný filter, Schmittov klopný obvod, bistabilný obvod a generátor referenčného napätia na amplitúdový komparátor, ktorý je prepojený na násobičku a svorku napätia. Vynález je znázornený na výkrese na obr. 2.

Záves pre vypúšťanie bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 215564

Dátum: 15.02.1985

Autori: Marko Pavol, Majdan Miloslav

Značky: vypúšťanie, závěs, bremená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadení, ktoré spájajú bremeno so zdvíhacím alebo spúšťacím ústrojenstvom žeriavu, prípadne iného zdvíhacieho prostriedku. Vynález rieši vypúšťanie alebo odopínanie bremena zo závesu, pričom vypúšťané bremeno ani záves nie sú ovplyvňované žiadnymi vonkajšími silami a vypustenie - odopnutie bremena je možné uskutočňovať diaľkovo. Záves 4 je pevne spojený s elektromagnetom 3. Pohyblivé jadro 2 elektromagnetu 3 pri vysunutí medzi...

Generátor s kotvou s lineárnym pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215552

Dátum: 15.02.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: generátor, lineárnym, kotvou, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor s kotvou s lineárnym pohybom, ktorého podstatou je, že pozostáva zo statora zloženého z transformátorových plechov, do tvaru tlmivky, opatreného budiacim vinutím a pracovným vinutím s pohyblivým jarmom, pričom sú čelá statora a pohyblivého jarma opatrené ozubením a pohyblivé jarmo je spojené cez tiahlo s výbušným, alebo spaľovacím lineárnym motorom, alebo majú čelá hladké a pohyblivé jarmo je spojené cez nerovnoramennú páku s tiahlom...

Zdroj elektrického prúdu s lineárnym pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215551

Dátum: 15.02.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: pohonom, zdroj, lineárnym, prúdu, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj elektrického prúdu s lineárnym pohonom, ktorý má valcový stator, ktorý je opatrený pracovným vinutím a kotvou ktorá je opatrená budiacim vinutím, vyznačený tým, že je kotva buď jednoduchá, alebo dvojitá s dvomi budiacimi vinutiami a dvomi smermi budenia a je opatrená hriadeľom, ktorý je uložený klzne v ložiskách a je pripojený cez spojku na tiahlo lineárneho spaľovacieho, alebo výbušného motora.

Způsob výroby kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215176

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kosla Adolf, Gajda Ervín

Značky: výroby, kloboučnických, způsob, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předplsťování srstěných plástů kloboučnických polotovarů v rotačním bubnu stroje, který usnadňuje a zrychluje přípravu výroby a umožňuje získání několika druhů platí. Výroba kloboučnických polotovarů zahrnuje plástění, předplástění, dále plstění a valchování. Podstatou je, že naplástěné a neodstředěné plásty se předplsťují vzájemnými nárazy a pohyby při jejich rotaci a/nebo při rotaci za spolupůsobení nevyhřáté vodní...

Zapojení kapacitního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 241240

Dátum: 14.02.1985

Autori: Augusta František, Tenora Pavel

MPK: H01H 36/00

Značky: spínače, kapacitního, zapojení

Text:

...12 a kladnou svorku 17 je připojen dělič tvořený pátým odporom 13 a šestým odporem 14, z jehož středu je napäjen časovací článek prvního monostabilního klopného obvodu 3.Hodnoty součástek v časovacích článcích musí být volený tak, aby trvaní výstupního impulsu prvního monostabilního klopnêho obvodu 3 odpovídalo periodě kmitü astabilního klopného obvodu 2. Doba výstupního impulsu druhého monostabilního klopného obvodu 4 musí být vždy delší než...

Způsob výroby substituovaných N-karboxamidoalkyl-fenoxypropanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239948

Dátum: 14.02.1985

Autori: Hronek František, Urválek Bohuslav, Frydrych Jioí

MPK: C07D 295/20, C07C 127/00, C07D 295/14...

Značky: výroby, n-karboxamidoalkyl-fenoxypropanolaminů, způsob, substituovaných

Text:

...fałmaceuticky přijatelné adiční soli, které jsou účinným. ñĺ-selektivními adrenoceptorovými blokátory a mají požadovaný stupeň vnitřniho působení.Alkyl R 1 má až 5 atomn uhlíku a může mít přímy nebo rozvłtverąý řetězce. Takalky 1 R může být například metyl, styl, n-pą-opyl, isopropyl, n-butyl nebo isobutyl nebo n-pentyl.Alkyly R 3 a R 4 značí vždy alkylovou skupinu s až 4 steny uhlíku. Alkylové skupiny mohou mít přímy řetězec nebo mohou...

Způsob výroby nových derivátů oxazinbenzothiazin-6,6-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239942

Dátum: 14.02.1985

Autor: Hodr Miloslav

MPK: C07D 513/04, C07D 498/04, C07D 515/04...

Značky: výroby, nových, derivátů, způsob, oxazinbenzothiazin-6,6-dioxidu

Text:

...tak 1 veno rinirni. V dalším popise jsou uvedeny některé formy farmeceutickýbh směsi obsahujicích jeho aktivní látku deriváty vyrdběné způsobem podle tohoto vynálezu.Způsob přípravy některých derivútů obecného vzorce I je bliže objasňověn v dalších příkladech konkrétních provedení, aniä by vynález byl omezován pouze na tyto příklady.Pod zpětným chladičem s v atmosféře dusiku se zahřív( po dobu 30 minut při 161 °c 4,4 5se ochladí na...

Způsob výroby substituovaných N-karboxamidoalkyl-fenoxypropanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239935

Dátum: 14.02.1985

Autori: Fuka Tomáš, Franee Pavel, Peroutka Vlastimil

MPK: C07C 127/00, C07D 295/14, C07D 295/20...

Značky: n-karboxamidoalkyl-fenoxypropanolaminů, způsob, výroby, substituovaných

Text:

...znamená skupinu R 6 vymezenou výše neboa R 5, R 5 a R 7 znamenají vždy vodíkł nebo 2R 5, R 6 a R 7 znamenají vždy vodík, a jejich farmaceutícky přijatolná adiční soli, ktoré jsou účinným lą-aelekthnímí adrenoceptonovými blokátory a maji požadovaný stupeň vnitřním působení.Allqľl. R má až 5 atomů uhlíka a může mít. přímý nebo rozvětvený řetězce. rak alkyl R může být například motyl, etýl, n-propyl, ieopropyl, n-butyl nebo ieobutyl nebo...

Ventilový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 278285

Dátum: 16.01.1985

Autori: Watts Norman Henry, Bates Kenneth William, Griffiths William Albert

MPK: B22D 41/14, B22D 39/00

Značky: ventilový, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Prúd kovu z odpichového otvoru pece do odlievacieho žľabu je ovládaný ventilom uloženým medzi nimi. Ventil obsahuje pevnú ventilovú dosku (15) a pridruženú posuvnú ventilovú dosku (16) na zatváranie alebo otváranie otvoru na prietok kovu. Ventil je vybavený ovládacím členom (20), upraveným šikmo na posuvnú ventilovú dosku (16), pružnými prostriedkami (25), pritláčajúcimi ovládací člen (20) proti posuvnej ventilovej doske (16) na pritlačenie...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230401

Dátum: 16.01.1985

Autori: Rudolph Richard, Petrak Dieter, Schrader Richard, Dahm Bernd, Rümplér Karl-heinz, Müller Anette, Stark Jochen

MPK: C04B 7/36

Značky: výroby, způsob, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby belitového cementu. Cílem vynálezu je výroba aktivního belitového cementu, jehož funkční závislost pevnosti na době tuhnutí přibližně odpovídá portlandskému cementu. Bylo nalezeno, že lze získat aktivní belit s vlastnostmi portlandského cementu s koeficientem nasycení vápnem 75 až 85, výhodně 80. Režimy ohřevu a dekarbonizace do 950 °C nemají podstatný význam vzhledem k pevnosti k tlaku, toto má vliv i na režim ohřevu od...

Způsob výroby kyselin 7.beta.-acylamido-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 245754

Dátum: 16.01.1985

Autori: Petrovec Vladimir Romanovic, Kozlovskij Petr Ivanovie, Gorki

MPK: A61K 31/545, C07D 501/20

Značky: 7.beta.-acylamido-3-cefem-4-karboxylových, způsob, kyselin, výroby

Text:

...získaného reakcí sboučeniny, V níž Y znamená azidoskupinu s dipalariifilní aCêtýĺeľlůVlüu nebo ethylenuovou skupinou nebo kyanoskupinou,R 5 a R 4, které jsou stejné nebo různé, značí atom vrodílku, kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylnovou skupinu, halogenfenyliovou skupinu, alkylfenylovou skupinu s 11 až 6 atomy uhlíku v alkylové části, alktouxyfenylovou skupinu s 1 až 6 ato-my uhliku v alkoxylové částí,...

Způsob výroby kyselin 7.beta.-acylamino-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 245753

Dátum: 16.01.1985

Autori: Dobyšev Anatolij Semjonovie, Nazarov Sergej Ivanovie, Leonov Vasilij Sevostjanovie

MPK: C07D 501/20, A61K 31/545

Značky: kyselin, způsob, 7.beta.-acylamino-3-cefem-4-karboxylových, výroby

Text:

...skupinou,alkoxyskupimou s 1 až 6 atomy uhlíku, aryloxyskupinou s 6 až 12 atomy uhlíku, fenylalkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, alkylthioskupinou s 1 až 6 atomyuhlíku, arylthioskupinou s 6 až 12 a~4 atvomy uhlíku V alkylwové části, kyanoskupimou, hydrcoxyskupinou, karbamoylovou skupinou N-mouoalkylkarbamoylovłou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku V alkylnové části, MN-dialkylkarbamoylovou skupin-ou s 1 až 6 atomy...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239950

Dátum: 16.01.1985

Autori: Zelenka Jioí, Nosek Jaroslav

MPK: A01N 47/38

Značky: prostředek, insekticidní

Text:

...tralomethrin, rlucythrgnet, fluvanílat, cyfluthrin a cyhalothrin), organofoeforečnó eloučeniny (jako tetrachlorvinphoe, fenitrothion, malethion, dialifoe, chlorfenviphoe, dioxethion, denoton-S-methyl,phoealon, dichlorovos, bromophos-othyl, diazinon, dimethout, eulprofoe, aoephat, chlorpyrifos, crufomate, heptenophoe, neled, phenthoet, phonat, terbufoe, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, parathion-methyl, temaphoe, famphur, chlormephoe,...

Způsob výroby derivátů benzazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239947

Dátum: 16.01.1985

Autori: Holub Ludik, Poibyl Miroslaav, Šebek Zdenik, Eáp Rudolf, Špieka Viadimír, Longin Jan

MPK: C07D 223/16

Značky: výroby, derivátů, způsob, benzazepinu

Text:

...skupine a k přípravě sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém B znamená thiokarbonylovou skupinu, se takto získaná sloučenina obecného vzorce I, v něm B představuje karbonylovou skupinu, nechá reagovat s činidlem zavádějícím síru.Shora uvedená reakce se účelně provádí v rozpouätědle nebo ve směsi rozpouštědel, Jako v acetonu, diethyletheru, methylformamidu, dimethylformamidu, dimethylsulfoxidu, henzenu,chlorbenzsnu, tetrahydroturanu, ve...

Armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 239946

Dátum: 16.01.1985

Autori: Tišitel Jaroslav, Štipina Václav

MPK: F16K 31/04

Značky: armatura

Text:

...2 Je spojen s naticí L vřetene 12 způsobem, který .je dále blíže popsán. üietice || vřetena l 2 obklopuje horní část svislého vřetena g ventilu a- je pružné a otočné uložena v nástevci 1 tělese 1 ventilu. Vřeteno lg ventilu prochází.nástavcem 1 těĺesa l a válcem i, přičemž je utěsněno a nese na svém spodním konci kuželku j ventilu. Pružiny 11 uspořadané mezi maticí 11 vřetena | 2 a vložkou Q opatŕenou přírubami předpínají vřsteno lg...

Způsob přípravy nových cykloalkanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239937

Dátum: 16.01.1985

Autori: Bembenek Zdeninek, Ebringerová Anna, Šimkovič Ivan, Stárek Jioí, Antal Miroslav, Blažík Otakar, Doubal Karel

MPK: C07C 109/16

Značky: způsob, cykloalkanových, derivátů, přípravy, nových

Text:

...nebo etylenketal. Reakce se moze provádět při teplotä zo az 2 oo °c v inertním rozpouszscneĽJako reakčního prostředí se může používat s výhodou aromatiokých uhlovodíků, Jako Jsou například benzen, toluen a xylen. Reakce ee může provédčt v prítomnosti katalytických množství silné kyseliny k tomuto účelu sa může používat například chlorovodíkové kyseliny, bromovodíkové kyseliny a p-toluensulfonové kyseliny.Místo sloučenin obecného vzorce...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239916

Dátum: 16.01.1985

Autor: Klátil Karel

MPK: A01N 57/20

Značky: regulaci, prostředek, herbicidní, růstu, rostlin

Text:

...rozsahu změn vyvolaných různými ľyziologíckými procesy.Prostředku podle vynílezu se tedy používá k řízení přirozeného rústu rostlin nebo vývoje cšetŕovaných rostlin četnými různými způsoby, přičemž každá účinná látka nemusí mít stejné regulační působení na každý druh ošetřované rostliny nebo při každém dávkování. Jak hora uvedeno, mění se odezve rostliny v závislosti na použitá účinné látce, na její dávce, na druhu rostliny e v závislosti na...

Způsob výroby derivátů aminomethylfosfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239903

Dátum: 16.01.1985

Autori: Turek Jaroslav, Novotný Jaroslav, Rejzl Milan, Krblich Jan, Novák Josef, Kadleeek František, Navrátil Jaroslav

MPK: C07F 9/38

Značky: kyselin, způsob, aminomethylfosfonových, výroby, derivátů

Text:

...orsanickou skupinu, potom .je reakčni sladkou keton.Jako katony lze uvást. aceton, metyletylketon, acetofenon, butyron, z-pentanon,J-pentanon a I-chlor-Z-propan. Jako reakčn složka se obvykle používá aldehyd, ktorý neobsahuje více než 30 atomů uhlíka, s keton, ktorý neobsahuje více než 20 etomů uhlíka.Jaotllže se primára nebo eekunddrní amin nahradí amonnou roekčni eloäkou, pak může být touto eložkou vodw amoniak nebo dobře rozpusmő...