Archív za 1985 rok

Strana 155

Generátor pulsních sledů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217703

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šindelář Bedřich, Pěchouček Miroslav

Značky: pulsních, generátor, sledu

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor pulsních sledů s nejméně dvěma čítači vyznačený tím, že přenosová svorka (11) prvního čítače (1) a přenosová svorka (21) druhého čítače (2), jsou připojeny k první a druhé vstupní svorce (31, 32) řídicího obvodu (3), jehož první a druhá řídicí svorka (33, 34) je připojena k ovládacím svorkám (12, 22) prvního a druhého čítače (1, 2), přičemž vzájemně propojené hodinové svorky (10, 20, 30) prvního a druhého čítače (1, 2) a řídicího...

Vytvrzovací komora s nucenou distribucí vytvrzovacího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 217702

Dátum: 15.02.1985

Autor: Štěpánek Jiří

Značky: media, komora, vytvrzovací, distribucí, nucenou, vytvrzovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvrzovací komora s nucenou distribucí vytvrzovacího média se vyznačuje tím, že v boku vytvrzovací komory je umístěn rozdělovač (2) a sběrač (8) vytvrzovacího média, ze kterého je vyvedeno 6 vzduchotechnických kanálů, osazených regulačními klapkami (9), do prostoru vytvrzovací komory, zakončených výústkami s vodicími plechy (3, 5), bok vytvrzovací komory a zpracovávaný materiál je utěsněn těsnicím plechem (13).

Uzávěr větracích otvorů strěch a stěn budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217701

Dátum: 15.02.1985

Autori: Filipi Miroslav, Žyla Emil, Pachlopník Čestmír

Značky: budov, větracích, uzáver, střech, stěn, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr větracích otvorů střech a stěn budov, vyznačený tím, že sestává z plošných dílců (1) pro překrytí větracích otvorů, kde plošné dílce (1) jsou suvně uloženy na nesnících konstrukce budovy a navzájem spojeny táhly a kde krajní plošné dílce (1) jsou spojeny s tažným lanem (2), napojeným na reverzační jednotku (4).

Plnicí zařízení odvažovací nádoby dávkovací váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217550

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stránský Josef, Míka Bohuslav, Komárek František, Kašpar Josef

Značky: zařízení, plnicí, odvažovací, dávkovací, váhy, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je především určen pro výrobu krmných směsí pro živočišné výkrmny. Zpřesňuje navažování komponent do krmných směsí. Jeho konstrukce je jednodušší, zejména výroba v něm používaných šneků. Jeho podstata spočívá v tom, že v jeho zásobníku u dna je uložen otočně základní šnek, od něhož je materiál převáděn nejprve do průběžného zásobníku, který je opatřen dovažovacím šnekem, který svým koncem vyúsťuje do hlavního výpadu opatřeného prvním...

Způsob výroby betonových, železobetonových a předpjatých trub s přibližně kruhovým vnitřním otvorem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217549

Dátum: 15.02.1985

Autori: Němeček Václav Richard, Kamrla Josef, Hanuš Jiří

Značky: kruhovým, předpjatých, provádění, vnitřním, zařízení, otvorem, betonových, výroby, způsob, přibližně, železobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Trouby se tvarují ve formě, ve které se betonová směs současně zhutňuje vibrací a lisuje šroubovicí. Vnitřní otvor se kalibruje kmitáním kalibrační části. Zařízení tvoří rotující šnekový prvek, na který je připojen zdroj vibrace. Šnekový prvek je umístěn v ose formy, která je uložena na podložce. Druhý konec formy je opatřen uzávěrem. Začátek šnekového prvku je spojen tlumicím prvkem s kalibrační částí. Vynález lze využít ve stavebnictví ve...

Produkční hrotová bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 217548

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kociánová Bohuslava, Bělohoubek Bohuslav

Značky: hrotová, produkční, bruska

Zhrnutie / Anotácia:

Produkční hrotová bruska, sestávající z brousicí jednotky, lože, upínacích a podávacích prostředků, vyznačená tím, že lože (1) deskového tvaru v přední části (11) vyvýšené a v čelní části (12) šikmo zkosené obsahuje podélné "T" drážky (13) pro aretaci bloku (20) koníku s blokem (22) pracovního vřeteníku na prismatickém vedení (26) a brousicího vřeteníku(29) na podélném vedení (27) prostřednictvím uvolnitelných upevňovacích prvků (24).

Valivá vedení brousicích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217547

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zach Miroslav, Ťupa Štěpán

Značky: vedení, jednotek, brousicích, valivá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález představuje novou konstrukci přesných valivých vedení, zejména obráběcích strojů. Podstata řešení spočívá v tom, že brousicí vřeteník je přes valivé bloky trvale přitlačován k nepohyblivé desce o axiální liště přes levou a pravou výkyvnou lištu. Levá výkyvná lišta je přitom trvale přitlačována na zkosení vodicí lišty přes valivý blok talířovými pružinami uchycenými na držáku, spojeného s vodicí lištou. Pravá výkyvná lišta je k vodicí...

Způsob syntézy arsenidu gallia

Načítavanie...

Číslo patentu: 217546

Dátum: 15.02.1985

Autori: Štěpánek Bedřich, Hrubý Arnošt

Značky: syntézy, způsob, gallia, arsenidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu syntézy arsenidu gallia se zamezením vzniku izolační vrstvy na povrchu gallia, působením par arsenu po dobu 12 hodin až 10 dní na roztavené gallium v hermeticky uzavřeném prostoru, při teplotě v rozmezí 700 až 1 000 °C a tlaku 0,001 až 0,1 Pa, při kterém se před počátkem syntézy přidá do reakčního prostoru 0,1 až 10 mg jodidu gallia, počítáno na cm3 reakčního prostoru.

Čidlo ke sledování nutné doby tvrdnutí betonu v procesu urychlování jeho tvrdnutí ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217545

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kaluža František

Značky: betonů, nutné, tvrdnutí, ohřevem, urychlování, čidlo, sledování, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čidla ke sledování nutné doby tvrdnutí betonu v procesu urychlování jeho tvrdnutí ohřevem, které sestává z dutého uzavřeného tělesa 1 vyplněného kapalinou s proměnlivou viskozitou v závislosti na její teplotě, ve kterém je v jeho ose stavitelně uložena dutá tyč 4, o směrem dolů zvětšujícím se průměru, svým jedním koncem vyvedena vně dutého uzavřeného tělesa 1 a na svém konci o větším průměru opatřena deskou 5 z elektricky...

Fotografické vyvolávací substance a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217544

Dátum: 15.02.1985

Autori: Horyna Jaroslav, Chmátal Vladimír, Gorgoň Oldřich, Živanský Josef

Značky: fotografické, jejich, vyvolávací, výroby, způsob, substance

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fotografických vyvolávacích substancí připravených ze směsi N-alkyl- a N,N-dialkylanilinů s molovým poměrem 1:1 až 1:0,03 a hydroxyalkylačních činidel. Použití těchto substancí se předpokládá převážně pro barevnou fotografii. Nové komponenty vykazují oproti dosud používaným nižší toxicitu při zachování brilance odstínů.

Hořečnaté soli 2,6-dinitro-1,3,5-trimetylbenzen-4-sulfonové kyseliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217543

Dátum: 15.02.1985

Autori: Karásková Marie, Kohoutek Václav, Horyna Jaroslav

Značky: způsob, 2,6-dinitro-1,3,5-trimetylbenzen-4-sulfonové, přípravy, hořečnaté, kyseliny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava hořečnatých solí 2,6-dinitro-1,3,5-trimetylbenzen-4-sulfonové kyseliny působením anorganických hořečnatých sloučenin ve vodném prostředí při pH‹ 7,5 za účelem získání vysoce stabilního meziproduktu pro výrobu dehtových barviv.

Zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217542

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vašek Josef, Jeřábek Josef

Značky: spínače, tyristorový, katodě, kruhový, výstupem, bezkontaktního, zapojení, čítač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že výstup z katody tyristoru je připojen přes diodu na začátek primárního vinutí oddělovacího transformátoru. Konec transformátoru je přes společný přerušovač spojen s druhým polem zdroje, přičemž sekundární vinutí transformátoru je připojeno na řídicí elektrodu triaku, který má výstup na svorkách....

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217541

Dátum: 15.02.1985

Autori: Münsterová Eva, Crhák Jiří, Huvar Arnošt, Bárta Bohumil, Dorazil Eduard

Značky: odlitky, litiny, kalené, tvárné, izotermicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalené při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3 0 %, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení lepší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle...

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217540

Dátum: 15.02.1985

Autori: Münsterová Eva, Huvar Arnošt, Bárta Bohumil, Crhák Jiří, Dorazil Eduard

Značky: tvárné, litiny, kalené, odlitky, izotermicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalených při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3,0 %, mangan 0,2 až 0,6 % fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení větší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle...

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217539

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dorazil Eduard, Bárta Bohumil, Huvar Arnošt, Crhák Jiří, Münsterová Eva

Značky: tvárné, izotermicky, odlitky, litiny, kalené

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalené při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7%, křemík 2,0 až 3,0%, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení lepší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle vynálezu...

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217538

Dátum: 15.02.1985

Autori: Crhák Jiří, Dorazil Eduard, Bárta Bohumil, Münsterová Eva, Huvar Arnošt

Značky: izotermicky, kalené, tvárné, litiny, odlitky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalených při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplota, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3,0 %, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08%, zbytek železo, je zvýšení prokalitelnosti při menší spotřebě legujících prvků. Jejich podstata...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217537

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dufek Petr, Semler Miloslav, Panoch Miroslav

Značky: iontově, selektivní, elektrodu, baryovou, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, tvořenou polyvinylchloridem, změkčovadlem ze skupiny nitrovaných aromatických alkyléterů a aktivním komplexem schematického vzorce L2.Ba.(X)2, kde L je ligand, např. bis-difenylamid kyseliny tetraglykolové, Ba je barium a X je aniont, jímž je tetrafenylboritanový aniont nebo jeho deriváty.

Zapojení pro vytvoření incidentního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217536

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kopecký Pavel, Motyčka Petr

Značky: signálu, vytvoření, incidentního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskárny počítače a řeší zapojení pro vytvoření incidentního signálu při nesprávném posuvu tiskového médie v tiskárně počítače. V prostoru tiskárny je čidlo snímače, které převádí přímočarý pohyb tiskového média na elektrický signál úměrný délce posuvu. Ve tvarovacím bloku se tento signál upraví a vede se na jeden vstup hradla. Na druhý vstup hradla se přivádí testovací signál, který se odvozuje derivací od signálu, kterým se...

Odlučovač, zejména kovových částí z kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217535

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bubeníček Vladimír, Vykopal Jan, Jüngling Ivan

Značky: kapaliny, částí, odlučovač, kovových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru oddělování látek a řeší snížení hydrodynamického odporu odlučovače, sestávajícího z tělesa, za jehož vstupním hrdlem je v podélné ose tělesa pevně uložen šnek. Podstatou vynálezu je, že úhel stoupání šroubovice je proměnný, přičemž se směrem k vstupnímu hrdlu odlučovače zvětšuje až na 900.

Mechanismus pro seřizování polohy horní části tvárnice vulkanizačního lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217534

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vébr Jan

Značky: tvárnice, polohy, částí, autoplášťů, mechanismus, vulkanizačního, seřizování, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit mechanismus pro seřizování polohy tvárnice snadno ovladatelný, zajištující rovnoběžnou polohu tvárnice s vhodným zachycením silového působení. Uvedeného účelu je dosaženo otočným uložením ozubeného věnce 9 na povrchu horní komory 1, přičemž věnec 9 zabírá například se čtyřmi pastorky 5 otočně spojenými s maticemi 3 stavěcích šroubů 12 sloužících k upevnění horní části tvárnice 10.

Způsob stanovení teploty a/nebo optické jakosti monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217533

Dátum: 15.02.1985

Autori: Košťál Emil, Tříska Aleš, Barta Čestmír

Značky: způsob, optické, stanovení, monokrystalů, jakosti, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Obor, kterého se vynález týká, je způsob přímého bezdotykového měření teploty monokrystalů dielektrik a/nebo optické jakosti opticky dvojlomných monokrystalů dielektrik. Technický problém, který vynález řeší, je způsob bezdotykového měření teploty a jakosti monokrystalu, kterým je možno měřit teplotu a/nebo optickou jakost mono krystalů, aniž by došlo k poruše jeho homogenity nebo ke zmenšení celkového objemu. Podstatou vynálezu je způsob...

Zařízení pro odběr a destilaci alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217532

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stuchlík Stanislav, Brzobohatý Jan, Dočekal Josef

Značky: alkalických, odber, zařízení, kovů, destilaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odběr a destilaci alkalických kovů, které řeší problém odběru a destilace několika vzorků vedle sebe. Zařízení podle vynálezu se skládá z válcové nádoby s topeným pláštěm a dnem a s víkem opatřeným chladicími komorami, ve kterém je zabudován přívod argonu a vakua. Zařízení se dále skládá z odběrových kelímků, které jsou uloženy po obvodu otáčivého výsuvného talíře a jsou vně opatřeny topením a teploměrným čidlem....

Sálavě konvekční výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217531

Dátum: 15.02.1985

Autor: Jonák Jiří

Značky: sálavě, tepla, konvekční, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sálavě konvekčního výměníku tepla, obzvláště pro ohřívání vzduchu a řeší ochranu konvekčních trubek, navazujících na válcovou sálavou komoru, před přehřátím při vysokém výkonu a před kondenzací spalin na jejich koncích při sníženém výkonu. Zadní část válcové spalovací komory je spojena radiálně uspořádanými sálavě konvekčními prvky s obratovou komorou prstencového tvaru. Z ní vychází soubor axiálně uložených konvekčních trubek,...

Zapojení pro současné připojení dvou různých typů magnetických diskových pamětí k jedné řídicí elektronice záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217530

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kvasilová Helena, Kubín Pavel, Loutocký Dušan, Sladký Milan

Značky: diskových, elektronice, jedné, pamětí, řídící, současné, typů, magnetických, záznamu, různých, zapojení, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Týká se oboru elektronických číslicových počítačů, vnější paměti, řídicí jednotky magnetických diskových pamětí. Vynález se týká obvodů, které tím, že jsou přidány k řídicí elektronice záznamu, umožňují připojit k této řídicí elektronice záznamu dva typy diskových pamětí lišících se některými funkcemi, například zpracování signálu servostopy, některé ovládací sekvence styku. Součástí přihlášky vynálezu je jeden výkres, na němž je schematicky...

Zařízení pro narážení důlních vozů do těžní klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217529

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dvořáček Vlastimil, Rytzko Petr, Havrlík Vladislav

Značky: zařízení, vozů, narážení, těžní, důlních, klece

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro narážení důlních vozů do těžní klece, které používá jednosměrně působící narážecí člen suvně uložený ve vodicím rámu uvnitř kolejiště. Narážecí člen je prostřednictvím kloubových článků a konzoly připojen na tažném řetězu upraveném mezi napínací kladkou a poháněcí kladkou. Kloubové články jsou vedeny vodicím rámem a vodítkem upraveným ve sklopných můstcích, navazujícím na vodicí rám. Pohyb tlačného řetězu je odvozen od...

Zařízení pro posun důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217528

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dvořáček Vlastimil, Rytzko Petr, Havrlík Vladislav

Značky: vozů, posun, důlních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro posun důlních vozů na povrchu i v dolech, na tratích vodorovných nebo mírně stoupajících, například pro posunování vozů k sýpům, výklopníkům, naražedlům nebo podobným technologickým zařízením. Na základové konstrukci uvnitř kolejiště je upevněna hnací kladka napojená na pohonnou jednotku a napínací kladka. Osy otáčení napínací i hnací kladky jsou svislé a kladky jsou opásány tažným řetězem uloženým ve vodicím rámu...

Forma na výrobu prostorových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 217527

Dátum: 15.02.1985

Autori: Nakládal Zdeněk, Pospíchal Jaromír, Dohnálek Jaroslav, Zeman Emil, Vajtr Miloslav

Značky: forma, dílců, prostorových, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Forma například na výrobu energokanálů, umožňuje snadné odformování, proteplení a zhutnění prostorových dílců. Forma je tvořena dnem ve tvaru U. Ke dnu jsou připojeny odklopné bočnice. Druhé strany formy jsou uzavřeny čely zavěšenými na výsuvných prvcích s funkcí pantografu. Pod formou je uložena zvedací soustava. Dno formy je v místech čel opatřeno výztužnými rámy. Obalová konstrukce upínacího prvku je spojena s bočnicí a smykadlo s čelem....

Rozprostírač betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217526

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zeman Emil, Pospíchal Jaromír, Vajtr Miloslav, Nakládal Zdeněk, Dohnálek Jaroslav

Značky: směsi, rozprostírač, betonové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprostírač pro výrobu betonových dílců, zejména prostorových, použitelný všude tam, kde se požaduje zarovnání a uhlazení povrhu. Uzaviratelné dno u rozhrnovače umožňuje přemístění rozprostírače, aniž by zbytky betonové směsi znečistily povrch dílce nebo prostor kolem formy. Výškové nastavení rozhrnovače zajišťuje zvedací mechanismus. Rozprostírač sestává z rámu, ve kterém je výškově nastavitelná násypka s hradítkem, kterým padá betonová směs...

Způsob výroby stavebních dílců vibrolisováním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217525

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zeman Emil, Vajtr Miloslav

Značky: stavebních, zařízení, způsobu, tohoto, způsob, provádění, výroby, vibrolisováním, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu stavebních dílců vibrolisováním za snížené hlučnosti, nižších investičních nákladů a za dokonalého zhutnění dílce ve všech průřezech. Vibrošokování se provádí v uzavřené formě, kde betonová směs se vystaví účinkům podélného zhutnění za proměnlivého přítlaku. Forma je pružně usazena a z jedné strany opatřena vibrátory. Povrch formy je uzavřen dolisovací deskou. Zařízení lze použít ve stavebnictví při výrobě stavebních dílců.

Způsob výroby tlustostěnných desek uprostřed osazených

Načítavanie...

Číslo patentu: 217524

Dátum: 15.02.1985

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav, Elfmark Jiří, Turoň Slavomír

Značky: způsob, výroby, tlustostěnných, uprostřed, desek, osazených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tlustostěnných desek uprostřed osazených. Jejich výroba se provádí ze špalku nebo ingotu, ze kterého se pěchováním ve směru jeho podélné osy vyrobí napěchovaný polotovar 2, ze kterého se radiálním kováním zhotoví rovinná tlustostěnná deska 3 o tloušťce rovné dvojnásobné výšce osazení 8 a tloušťce tlustostěnné desky 5 uprostřed osazené. Do této rovinné tlustostěnné desky 3 se vylisuje prohlubeň 7 o hloubce rovné...

Způsob dělení aromatických sulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217523

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vraná Věra, Kroupa Jan

Značky: sulfokyselin, způsob, aromatických, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Aromatické sulfokyseliny, které jsou významnými polotovary především při výrobě organických barviv, se vyrábějí sulfonací aromatických uhlovodíků. Vynález se týká dělení získaných sulfokyselin, které obsahují nestejný počet sulfoskupin, kapalinovou extrakcí za použití vysokomolekulárních aminů či jejich solí s kyselinami ve vhodném organickém rozpouštědle.

Zapojení pro generaci nepřímé adresy dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 217522

Dátum: 15.02.1985

Autori: Loutocký Dušan, Kvasilová Helena, Kubín Pavel

Značky: nepřímé, generaci, zapojení, adresy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro generaci nepřímé adresy dat. Obor: elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídicí jednotky magnetických diskových pamětí, univerzální kanály. Řešeným technickým problémem jsou obvody provádějící rychlou změnu adresy dat přenášených do hlavní paměti nebo z ní při překročení adresy stránky. Podstatu vynálezu tvoří sestava a za pojení obvodů, v nichž jsou pamatovány jednotlivé části adresy dat přenášených do...

Injekční směs pro zpevňování a utěsňování nesoudržných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217521

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kamiš Jan, Řepka Jan, Křístek Jiří, Jeřábek Milan, Dostálová Zdena, Burian Alois

Značky: utěsňování, zemin, nesoudržných, zpevňování, injekční, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro zpevňování a utěsňování nesoudržných zemin, například štěrkopískových náplavů apod. Směs sestává z 80 až 99,5 % objemových vodného roztoku alkalického křemičitanu a 0,5 až 20 % objemových esteru kyseliny octové a glycerinechlorhydrinu, monoacetátu glycerinchlorhydrinu, popřípadě diacetátu glycerinchlorhydrinu, popřípadě jejich směs.

Pásový zavlažovač s otočnou konzolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217520

Dátum: 15.02.1985

Autor: Oslík Vladimír

Značky: konzolou, pásový, zavlažovač, otočnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a řeší omezení postřiku dráhy pojezdu pásového zavlažovače s otočnou konzolou, a tím snížení jízdního odporu. Týká se pásového zavlažovače, skládajícího se z podvozku, na němž je otočně uložena zavlažovací konzola, opatřená rozdělovací hlavou pro rozvod závlahové vody, a jeho podstatou je, že rozdělovací hlava je opatřena šoupátkem pevně spojeným s podvozkem, pro zamezení přívodu závlahové vody do ramene konzoly,...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217519

Dátum: 15.02.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: kapalných, způsob, radioaktivních, odpadů, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů vyznačený tím, že se ke kapalným radioaktivním odpadům přidá rozpustná sůl železa v takovém množství, aby výsledná koncentrace železa byla 0,02 až 0,5 mol v 1 dm3, načež se hodnota pH upraví hydroxidem sodným na hodnotu 8 až 13, roztok se vaří po dobu 5 až 30 minut, případně se přidá k roztoku granulované železo o velikosti zrna 0,05 až 1 mm v množství 0,05 až 1 g/l roztoku a po ochlazení na...

Způsob přípravy kyseliny skořicové nebo jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217518

Dátum: 15.02.1985

Autori: Říčany U Prahy, Hájek Milan, Málek Jaroslav, Šilhavý Přemysl

Značky: způsob, přípravy, skořicové, jejich, esterů, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy kyseliny skořicové nebo jejích esterů, při němž se 1-fenyl-1,3,3,3-tetrachlorpropan smísí s kyselinou octovou v molárním poměru 1:0,1 až 10, směs se zahřeje s výhodou v atmosféře inertního plynu na teplotu 110 až 145 °C a za míchání se přidá bud najednou nebo postupně anorganická či organická sůl, oxid či hydroxyoxid zinku nebo cínu jakožto katalyzátor v množství 0,001 až 0,3 molu na 1 mol...

Zapojení pro přenos dat mezi mikroprogramově řízeným řadičem a autonomní paralelní datovou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217517

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kvasilová Helena, Kubín Pavel, Loutocký Dušan

Značky: paralelní, mikroprogramově, prenos, řadičem, zapojení, řízeným, autonomní, cestou, datovou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídicí jednotky magnetických diskových pamětí, univerzální kanály. Technický problém tvoří obvody, které synchronizují přenos dat mezi autonomně pracující paralelní datovou cestou a mikroprogramovým řadičem a tím umožňují monitorování dat přenášených paralelní datovou cestou obvody mikroprogramového řadiče. Sestava a vzájemné zapojení registrů, v nichž jsou dočasně...

Způsob utěsnění trubek pro přívod plynu u koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217513

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kožuský Miloslav

Značky: trubek, plynů, přívod, utěsnění, koksárenských, batérií, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob utěsňování trubek pro přívod topného plynu při výstavbě a opravách koksárenských baterií. Podstata vynálezu spočívá v tom, že trubka pro přívod plynu se zasune do vnější trubky tak, aby její horní konec dosahoval spodní úrovně kanálu koksárenské baterie. Poté se trubkou pro přívod plynu do kanálu koksárenské baterie načerpá zálivka, jejíž objem odpovídá objemu utěsňovaného otvoru a nakonec se trubka pro přívod plynu...

Zapojení paralelní datové cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217512

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan

Značky: datové, zapojení, cesty, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Oborem použití jsou elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, univerzální kanály. Technickým problémem jsou obvody provádějící přenos dat s vysokou rychlostí přenosu paralelně k činnosti řídicího mikroprogramového řadiče. Předmětem vynálezu je sestava a vzájemné zapojení obvodů paralelní datové cesty, které umožňují realizovat připojení vnějších zařízení s vysokou rychlostí přenosu dat k...

Nástroj k oddělování výstrižku z plošného materiálu, např. plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217511

Dátum: 15.02.1985

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: výstrižku, materiálů, plechů, oddělování, napr, plošného, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k oddělování výstřižků z plošného materiálu, například plechu, děrováním nebo vystřihováním, jímž se kov, který na teoretické střižné ploše přesahuje tuto plochu na výstřižku nebo otvoru, přemísťuje a natlačuje do míst, kde nedosahuje této plochy axiální a radiální složkou od střižníku nebo střižnice, které mají svoji činnou stranu zkosenou pod určitým úhlem. Vynález je možno využít v těch oborech strojírenství, kde se vystřihuje nebo...