Archív za 1985 rok

Strana 154

Přerušovač směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217743

Dátum: 15.02.1985

Autori: Doležal Zdeněk, Mizera Jiří, Dymeš Lubor, Kučera Stanislav

Značky: přerušovač, směrových, světel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přerušovače směrových světel, vhodného zejména pro motorová vozidla, u něhož je v elektromagnetickém obvodu jádra uspořádán permanentní magnet, uložený na pružném členu. Vynález řeší kontrolu funkce přerušovače pro obvody se samostatným okruhem kontrolní žárovky. Podstatou je dvojice kontaktů, z nichž jeden je upevněn na pružném nosiči s permanentním magnetem, zatímco druhý na pružném pásku, upevněném k základové desce. Vynález...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217742

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bena Zdeněk, Lédl Lumír, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Koudelka Karel, Thiemel Dieter, Budírský Stanislav, Dzierža Emil, Breuer Jaromír

Značky: ochranu, tlakovému, tlakového, prostoru, proti, přetížení, zařízení, dynamickému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 opatřen otvorem 14, jímž je nasunut na pístku 15, jehož dno je přivráceno k vrtání 17 v uzavíracím prvku 13,...

Zařízení pro zavádění registračního papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217741

Dátum: 15.02.1985

Autor: Caha Oldřich

Značky: zařízení, registračního, zavádění, papíru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Umožňuje jedoduché vkládání registračního papíru do zapisovacích zařízení registračních přístrojů, zejména elektrokardiografů. Po vložení role papíru do zásobníku se zásobník zaklopí do pracovní polohy, přičemž kladky narazí na naváděcí kulisy a současně vychýlí psací hranu, která začne unášet papír a provleče ho kolem brzdného ústrojí, zapisovacího zařízení a tažného válce do funkční polohy.

Zařízení k tepelné úpravě ohebných prodyšných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217740

Dátum: 15.02.1985

Autor: Srstka Jaroslav

Značky: plošných, prodyšných, ohebných, zařízení, úpravě, tepelně, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se uplatní v textilním průmyslu, při výrobě netkaných textilií. Zařízení podle vynálezu zahrnuje prostředky k vedení ohebných prodyšných plošných útvarů a natavovací oddíl vybavený alespoň jedním natavovacím tělesem a dvojicí souběžných dutých otočných přítlačných válců, z nichž jeden obsahuje odsávací potrubí a je perforován. Tímto zařízením je možno nejen natavit jeden povrch prodyšného plošného útvaru, nýbrž i fixovat a zhutnit tento...

Alternujicí blokové kopolymery synthetických polypepidů s lineární strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217739

Dátum: 15.02.1985

Autori: Masař Bohumil, Čefelín Pavel

Značky: lineární, polypepidů, kopolymery, synthetických, alternujicí, blokové, strukturou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou alternující blokové kopolymery synthetických polypeptidů s lineární strukturou typu (A-B)n, kda n (( 2 a kde A je polypeptidový segment a B je stejný nebo různý segment synthetického polyéteru, polyurethanu nebo polyamidu, kde molekulová hmotnost polypetidových segmentů se pohybuje v rozmezí 600 až 10 000. Alternující blokové kopolymery peptidů podle vynálezu je možno použít v obalové technice, u spotřebního zboží a v...

Telechelické oligo- a polypeptidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217738

Dátum: 15.02.1985

Autori: Masař Bohumil, Čefelín Pavel

Značky: telechelické, přípravy, oligo, polypeptidy, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Telechelické oligo- a polypeptidy o molekulové hmotnosti 600 až 10 000, s lineárním řetězcem, nesoucí na obou koncích koncové primární nebo sekundární aminoskupiny v množství > 90 % všech koncových skupin, obsahující v řetězci strukturní jednotky jedné ?-aminokyseliny nebo dvou i více aminokyselin, přičemž v těchto případech mohou být jednotlivé jednotky řazeny statisticky nebo v různě uspořádaných sekvencích a blocích, a mající jednotlivé...

Zapojení kolejového obvodu s více signálními zdroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217737

Dátum: 15.02.1985

Autor: Poupě Oldřich

Značky: zdroji, signálními, obvodů, kolejového, více, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kolejového obvodu s více signálními zdroji, vyznačené tím, že pro zavádění hlavního signálu do kolejového vedení je na kolejnice (1, 2) zapojen hlavní vysílač (5) a v požadované vzdálenosti od hlavního vysílače (5) jsou v informačním bodu (6) kolejnice propojeny přes příčnou impedanci (7), s níž v sérii vzhledem k cestě hlavního signálu jsou zapojeny přídavný vysílač (8) pomocného signálu a základní přijímač (9) signálů z hlavního...

Bezdotyková hlavice pro identifikaci vodivých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217736

Dátum: 15.02.1985

Autor: Louda František

Značky: identifikaci, předmětů, vodivých, bezdotyková, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezdotykové hlavice použitelné s výhodou v potravinářském průmyslu pro identifikaci vodivých předmětů, například masa, piva apod. Hlavice se skládá z oscilátoru s indukčností, který je vázán vazební smyčkou, zapojenou přes detekční diody na operační zesilovač zapojený jako komparátor. Jeho vstupy jsou opatřeny děličem složeným z paralelně zapojených odporů.

Zapojení ochrany výstupního obvodu elektronického převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217735

Dátum: 15.02.1985

Autor: Filouš Leopold

Značky: výstupního, převodníku, elektronického, ochrany, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ochrany výstupního obvodu elektronického převodníku proti rušivým účinkům elektromagnetických polí. Zejména se týká elektronických převodníků, kde na výstupní obvod převodníku, který je osazen operačním zesilovačem působí rušivé napětí naindukované z přilehlých silových kabelů. Toto je odstraněno zapojením ochranného obvodu podle vynálezu, kde na výstupu zesilovače, který je spojený přímo s výstupní svorkou převodníku,...

Lisovnice pro lisování klenutých den

Načítavanie...

Číslo patentu: 217734

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jílek Ladislav, Valoušek Petr

Značky: lisování, klenutých, lisovnice

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovnice pro lisováni klenutých den a podobných výlisků s přechodovou oblastí, vzniklou rotací křivky kolem osy lisovnice, vyznačená tím, že přechodová oblast nebo její část je vymezena rotací křivky vyjádřené matematickým vztahem, kde značí: L(m) - funkci délky vlákna na vnějším povrchu lisované desky v závislosti na postupu lisování, v = f(u) - rovnici tvořící křivky lisovníku, y = g(x) - rovnici hledané tvořící křivky přechodu lisovnice a s...

Zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217733

Dátum: 15.02.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Bartoš Bohumil, Pelc Jaroslav

Značky: ústrojí, malé, hlavice, měřidla, otvory, zařízení, ovládacího, snímací, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla, které v průběhu broušení měří průměr broušeného otvoru součásti a současně ovládá pracovní cyklus brousicího stroje. Vynález řeší zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory. Podstatou vynálezu je, že v tělese jsou připevněny elektrické cívky, v jejichž válcových otvorech jsou volně umístěna jádra, která jsou připevněna na seřizovacích šroubech zašroubovaných v kostkách....

Způsob výroby 5-hydroxy-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217732

Dátum: 15.02.1985

Autori: Beneš Jan, Křepelka Jiří

Značky: 5-hydroxy-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 5-hydroxy-7-oxo-7H-benzo[ c ]fluorenonu, spočívajícího v tom, že se ester-kyselina difenylitakonová cyklisuje postupně kyselinou polyfosforečnou, acetanhydridem s octanem alkalického kovu a vzniklý 5-acetoxy-7-oxo-7H-benzo[c]fluorenu se bez izolace hydrolyzuje vodně-alkoholickým roztokem hydroxidu alkalického kovu.

Biologicky účinné basické ester-ethery 7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu, jejich soli a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217731

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vančurová Iva, Řežábek Karel, Šmejkal František, Křepelka Jiří

Značky: způsob, ester-ethery, biologicky, 7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, přípravy, účinné, jejich, basické

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktivní ester-ethery-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a jeho 3,9-dimethyl-, resp. 3,9-diethylanaloga, obecného vzorce I ve kterém R1 značí atom vodíku, methyl nebo ethylskupinu, R2 značí bazický zbytek. Látky se připravují alkylací 5-hydroxy-6-karboxy-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu, resp. jeho analogů. Látky obecného vzorce I, resp. jejich soli vykazují protivirový, interferonogenní a antineoplastický účinek.

Zapojení protiskluzové a protismykové ochrany trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217730

Dátum: 15.02.1985

Autori: Skala Václav, Štekl Miloslav, Raba František

Značky: protismykové, vozidel, trakčních, ochrany, zapojení, protiskluzové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení protiskluzové a protismykové ochrany trakčních vozidel je jednoduchá realizace zařízení a sloučení dosud odděleně užívaných protismykových a protiskluzových ochran kolejových vozidel. Pro vyhodnocení skluzu a smyku hnaných nebo brzděných náprav se vužívá impulsních čidel na každé nápravě, jejichž výstupní signály jsou vzájemně porovnávány, přičemž je samostatně pro každou nápravu vyhodnocován skluz a společně pro...

Zapojení pro pojezd trakčního vozidla při malém napájecím trakčním napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217729

Dátum: 15.02.1985

Autori: Musil Jozef, Tichý František

Značky: napájecím, malém, trakčního, napětí, trakčním, pojezd, vozidla, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření obvodu, který doplňuje tyristorový trakční pohon vozidla, pro možnost pojezdu při malém napájecím napětí, který se mnohdy požaduje z hlediska bezpečnosti obsluhy. Realizuje se využitím přídavného vinutí na zapínacích impulsních transformátorech zapínacích a vypínacích tyristorů a pomocné relé, spínaného tlačítkem ovládaného obsluhou. Zapojením podle vynálezu se vypínací impulsy převádějí přes kontakty pomocného relé...

Zařízení k plynulému stanovení kyslíku v proudícím plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217728

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zeman Zdeněk, Majer Jiří, Jakeš Dušan, Čermák Roman

Značky: plynů, kyslíku, stanovení, zařízení, proudícím, plynulému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k plynulému stanovení kyslíku v proudícím plynu s galvanickým článkem s pevným elektrolytem, vyznačené tím, že v panelové skříňce (1) je zabudována pec (2) se senzorem (23), tvořeným jednostranně uzavřenou elektrolytovou trubicí, opatřenou vnitřní snímací platinovou elektrodou a vnější snímací platinovou elektrodou, které jsou zapojeny přes svorkovnici (32) na první vstupní svorky snímacího zesilovače (54), umístěného na měřicí spojové...

Zapojení koncového stupně elektronického zapalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 217727

Dátum: 15.02.1985

Autor: Horák Jiří

Značky: zapalování, zapojení, stupně, koncového, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně elektronického zapalování, vyznačené tím, že báze výkonového tranzistoru (2) je spojena přes vstupní svorku (1) s budičem, kolektor s jedním koncem primárního vinutí indukční cívky (6), jehož druhý konec je spojen s kladným přívodem zdroje (12) a sekundární vinutí s jiskřištěm (10), kolektor tranzistoru (2) je dále spojen s kondenzátorem (3), jehož druhý konec pak přes odpor (4) a diodu (5) na kladný přívod zdroje...

Zařízení k regeneraci vrtaných studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 217726

Dátum: 15.02.1985

Autori: Malkus Václav, Friš Antonín

Značky: studní, regeneraci, vrtaných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regeneraci vrtaných studní, skládající se z obturátorů tvořených pryžovými manžetami a ze zaplavovacího ventilu, vyznačené tím, že pryžové manžety (1) jsou uchyceny v prstencích (2) rozpěrnými kroužky (3) a zaplavovací ventil (16) je umístěn v přívodní hadici (15) nebo na obturátoru (17).

Pneumatické zařízení k ovíjení vodičů na vývody elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217725

Dátum: 15.02.1985

Autori: Brož Vladimír, Žák Miroslav

Značky: zařízení, vývody, vodičů, pneumatické, elektrotechnických, součástek, ovíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technický problém vhodného pohonu pro ovíjecí zařízení tím, že využívá princip neobsahující složité součástky o velkých setrvačných hmotách. Vynález novým způsobem řeší ovíjecí zařízení, ve kterém je místo elektromotoru nebo rotačního pneumotoru použit k pohonu ovíjecího trnu píst pohybující se ve válci s vodítky. Píst je opatřen otvorem se závitem a objímá šroub s vícechodým závitem. Pohybující se píst vyvozuje otáčení šroubu,...

Kapilára, zejména pro polarografickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217724

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: zejména, analýzu, polarografickou, kapilára

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce kapiláry, zejména pro polarografickou analýzu, kde nejméně část průběžného souosého otvoru v tělese kapiláry je rozšířena v dutinu. Podstatou vynálezu je konstrukční úprava vyznačená tím, že je vnitřní průběžný otvor kapiláry nad rozšířenou dutinou ve zvoleném úseku zúžen, přičemž toto zúžení přechází s výhodou na válcovitý tvar. Při tom je výhodné, obsahuje-li průběžný otvor kapiláry nad rozšířenou dutinou více než...

Zapojení usměrňovacích obvodů v impulsovém měniči napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217723

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kroupa Vladimír

Značky: usměrňovacích, impulsovém, zapojení, měniči, obvodů, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení usměrňovacích diod v impulsovém měniči napětí, jehož účelem je zlepšení využití vinutí transformátoru, a tím zlepšení účinnosti přenosu energie a současně zlepšení podmínek pro konstrukci transformátoru. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zahrnujícím současné použití sériové i paralelní usměrňovací diody, čímž se slučují oba dosud oddělené používané způsoby přenosu energie v jednočinných impulsových měničích napětí. Sériová kombinace...

Zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217722

Dátum: 15.02.1985

Autor: Čáslava František

Značky: přestupu, hodnot, lokálních, indikaci, tepla, zařízení, součinitele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla, zejména z povrchu trubek výměníku tepla, popřípadě jeho modelů. Účelem vynálezu je zajišťovat snadno a levně hodnoty součinitele přestupu tepla v libovolně zvoleném místě uvažovaného výměníku tepla, nejlépe na geometricky podobném funkčním modelu, který je výrobně levnější. Odpadá potřeba zvláštního zdroje tepelného toku chladičem či jeho modelem a vystačí se s...

Zařízení pro stříhání útku u tryskových tkacích strojů pomocí přítlaku kotoučového nože na podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217721

Dátum: 15.02.1985

Autori: Plesník Jan, Kolář Karel, Vojtíšek Karel, Černocký Jiří

Značky: podložku, útku, tryskových, strojů, pomocí, stříhání, kotoučového, prítlaku, nože, tkacích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stříhání útku u tryskových tkacích strojů pomocí přítlaku kotoučového nože na podložku, z nichž každá část je samostatně tuho spojená s rámem stroje, například prostřednictvím prsníku, vyznačená tím, že řezný kotouč (5) je volně otočně uložen na čepu (6), umístěném v držáku (7) nastavitelného přítlačného prvku (8), který je tuho spojen s odpruženou kyvnou pákou (10), přičemž kyvná páka (10) má vytvořeno třecí spojení s členem (32),...

Elektricky vodivá ochranná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217720

Dátum: 15.02.1985

Autori: Neufuss Karel, Zvěřina Karel, Polidor Jaromír

Značky: vodivá, vrstva, elektricky, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrany materiálu a řeší problém zvyšování životnosti grafitových elektrod. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření elektricky vodivého plazmového nebo žárového nástřiku kysličníkové keramiky, vykazujícího optimální korozivzdornost při co nejmenším měrném elektrickém odporu. Vynálezu může být využito zejména v oblasti metalurgie.

Nestacionární kalorimetrická sonda pro měření intenzivních tepelných toků s automatickým analogovým vyhodnocením

Načítavanie...

Číslo patentu: 217719

Dátum: 15.02.1985

Autor: Dilínek Vladimír

Značky: tepelných, kalorimetrická, automatickým, toků, nestacionární, vyhodnocením, sonda, analogovým, intenzivních, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Nestacionární kalorimetrická sonda pro měření intenzívních tepelných toků s automatickým analogovým vyhodnocením. Nestacionární kalorimetrická sonda je tvořena známým válcovým pouzdrem, v jehož čele je měřicí váleček. Uvnitř válečku jsou termočlánky, jež jsou vedeny na srovnávací konce spojené přes diferenciální stejnosměrný zesilovač s analogovým vyhodnocovacím zařízením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi srovnávací konce a stejnosměrný...

Pružné hmoty na bázi gumové drti

Načítavanie...

Číslo patentu: 217718

Dátum: 15.02.1985

Autori: Fuchs Alios, Šňupárek Jaromír, Bárta Zdeněk, Malinský Jaroslav, Luňák Stanislav

Značky: gumové, bázi, pružné, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká a příspívá k odstranění nízké přilnavosti pružných nátěrů k savým podkladům. Toho se dosáhne použitím 5 až 500 hmot. dílů sušiny polymerů či kopolymerů vinylických a/nebo olefinických monomerů, nebo směsí těchto polymerů a kopolymerů, ve formě vodných disperzí, případně ve směsi s vodou ředitelnými disperzemi nebo roztoky polymerů a reaktivních pryskyřic, přičemž alespoň jedna z uvedených složek obsahuje reaktivní funkční...

Zapojení k odměřování délkových rozměrů zejména vývalků na spojitých tratích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217717

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: spojitých, zapojení, vývalků, rozměrů, zejména, tratích, odměřování, délkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zadávání a nastavování hodnot délkového rozměru při dělení materiálu, zejména vývalků, a řeší zapojení logických obvodů a čítačů impulsů k účelu automatického odměřování těchto hodnot. Podstata vynálezu záleží v tom, že generátor impulsů je spojen se vstupem prvního hradla a se vstupem druhého hradla, kde výstup prvního hradla je spojen se vstupem prvního čítače impulsů s předvolbou, jehož výstup je spojen jednak s druhým...

Zařízení pro pružné uchycení girlandové válečkové stolice v pevné konstrukci pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217716

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kondr František

Značky: dopravníku, pásového, girlandové, pružné, zařízení, uchycení, pevně, stolice, konstrukcí, válečkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsu pro pružné uchycení girlandové válečkové stolice v pevné konstrukci pásového dopravníku. Na konstrukci pásového dopravníku je připevněna konzola z čelní strany částečně otevřená a opatřená lůžkem s výřezem. Na lůžko je vložen silentblok, rovněž opatřený výřezem shodným s výřezem v lůžku a na silentbloku spočívá závěs girlandy pomocí patky, pevně spojené se závěsem girlandy.

Nosič kombinované sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217715

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vočadlo Jan, Kaděra Václav

Značky: nosič, sondy, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič kombinované sondy k současnému měření tlaku a teploty proudící vzdušiny ve více místech průtočného průřezu lopatkového stroje, například turbokompresoru, u které tlaková čidla sestávají z průtokové trubky a do ní vložené impulsní trubičky a teplotní čidla z termočlánku, vyznačený tím, že je tvořen silnostěnnou trubkou (1) kruhového, případně oválného průřezu, která má na své náběžné straně upraveny průchozí otvory (3), ve kterých jsou...

Palivoměr pro sledování spotřeby paliva u spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217714

Dátum: 15.02.1985

Autori: Půček Ladislav, Skupien Jindřich

Značky: sledování, paliva, spotřeby, palivoměr, motorů, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká palivoměru určeného k průběžnému měření spotřeby tekutého paliva u spalovacích motorů, který je tvořen nádržkou 3 na palivo, s níž je spojeno uzavřené těleso 1 vyrobené z průhledného materiálu. Do vnitřního prostoru tělesa 1 zasahuje trubka 2, v níž jsou upraveny ve svislém směru podél její osy otvory 4, přičemž jeden její konec je vyveden mimo vnitřní prostor tělesa 1 a nádržky 3. Mezi vnějším průměrem trubky 2 a vnitřní stěnou...

Zapojení pro číslicový přenos polohy selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217713

Dátum: 15.02.1985

Autor: Suchomel Jan

Značky: číslicový, prenos, selsynu, zapojení, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému přenosu polohy selsynu s rotorem spojeným s regulovaným ústrojím. Podstata zapojení spočívá v tom, že vstup selsynu je spojen s výstupem trojfázového napáječe, výstup selsynu je spojen s prvním vstupem tvarovacího obvodu, jehož druhý vstup je spojen s výstupem zdroje referenčního signálu, první výstup tvarovacího obvodu je spojen s prvním vstupem diferenčního obvodu, jehož druhý vstup je spojen s výstupem...

Pájecí kleště pro odporové spájení předmětů, zejména elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217712

Dátum: 15.02.1985

Autori: Klimeš Petr, Čechovský Emanuel

Značky: elektrických, zejména, spájení, odporové, kleště, pájecí, vodičů, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pájecích kleští pro odporové spájení předmětů, zejména elektrických vodičů, u nichž přítlačné elektrody, spojené s přívodními kabely, jsou izolovaně upevněny na pákách kleští. Účelem vynálezu je vytvoření konstrukčního uspořádání, umožňující snadnou manipulovatelnost při současném odstranění dříve nutného přivádění přídavných prostředků chlazení, alespoň pro ochlazování rukojetí pák kleští. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že...

Spalovací dvoudobý motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217711

Dátum: 15.02.1985

Autor: Homolka Jiří

Značky: spalovací, motor, dvoudobý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudobých spalovacích motorů a řeší zvýšení výkonu motorů pomocí injektoru. Podstatou vynálezu je propojení pracovního prostoru se sacím kanálem válce pomocí trubky a injektoru a tím využití části tlaku pracovního prostoru k přeplnění motoru. Vynález lze využít u všech druhu dvoudobých spalovacích motorů, zvláště pak u motorů určených pro vysoké výkony.

Způsob kontinuální výroby másla s biologickou úpravou másla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217710

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kratochvíl Lubomír, Vedlich Miloslav, Dědek Miroslav

Značky: másla, biologickou, kontinuální, úpravou, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuální výroby másla, jehož účelem je obohatit máslo o čisté kmeny bakterií mléčného kvašení. Smetanová kultura složená ze Str. lactis, Str. cremoris, Leuc. citrovorum, Leuc. dex tranicum, Str. diacetilactis se přivádí přímo do vytvářejícího se máselného zrna při jeho tvorbě, tj. do stloukacího válce kontinuálního zmáselňovače. K zvýraznění chuti a vůně másla se ještě dávkuje smetanový zákys při konečné úpravě vody v...

Zapojení automatického regulátoru teploty kalibrační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217709

Dátum: 15.02.1985

Autor: Šourek Jan

Značky: regulátoru, kalibrační, automatického, zapojení, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení automatického regulátoru teploty kalibrační pece opatřené čidlem a obvodem pro vyhodnocení teplotního intervalu do ± 10 °C na požadované teplotní hladině, vyznačené tím, že k výstupu vyhodnocovacího obvodu teplotního čidla (1) je připojen pracovní odpor (2) a k němu nebo jeho části jsou připojeny komparátory (3, 4), přičemž komparátor (3) pro ovládání najížděcího výkonu je svým druhým vstupem připojen ke zdroji (5) nastavitelného...

Zařízení k měření deformace materiálů a stavebních konstrukcí při a po statickém zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217708

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rozmánek Josef, Kadlečík Jaroslav

Značky: zařízení, zatížení, materiálů, konstrukcí, stavebních, statickém, měření, deformace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření horizontálních i vertikálních stavebních konstrukcí a materiálů při a po statickém zatížení. Podstatou vynálezu je zařízení, které sestává z měrného kříže, v jehož rámech jsou úchytky pro úchylkoměry s možností aretace úchytek a úchylkoměrů v jakékoliv poloze měření, uprostřed z vedení tyče, která má ve spodní části měrné těleso působící na zkušební materiál nebo stavební konstrukci a v horní části podkladní...

Způsob měření obsahu par látek nebo jiných plynů v stanovovaných plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217707

Dátum: 15.02.1985

Autori: Volný Miroslav, Malík Miloš

Značky: stanovovaných, látek, obsahu, plynech, plynů, způsob, jiných, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob měření absolutního či relativního obsahu par látek nebo jiných plynů ve stanovovaných plynech. Jeho podstatou je, že se přes temperovaný pevný sorbent, jehož teplota se snímá pomocí teplotního čidla, střídavě vede vzorek měřeného plynu a srovnávací plyn. Způsob měření podle vynálezu je univerzální a může ho být využito například při kontrole koncentrací určených složek technologických plynů ve výrobním zařízení, při měření...

Sítotisková transparentní reaktivní barva na bázi nízkotavné olovnaté frity

Načítavanie...

Číslo patentu: 217706

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šindelářová Věra, Hanza Zdeněk

Značky: frity, nízkotavné, sítotisková, olovnaté, barva, reaktivní, transparentní, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sítotiskové transparentní reaktivní barvy na bázi nízkotavné olovnaté frity, obsahující médium, barvítko, nízkotavnou fritu a další doplňkové složky, vyznačující se tím, že nízkotavná frita obsahuje kysličník olovnatý, kysličník křemičitý, kysličník boritý, kysličník cíničitý, kysličník hlinitý, kysličník vápenatý, kysličník hořečnatý a dále obsahuje médium, na příklad polyetylénglykol, dále barvítko a další doplňkové složky,...

Způsob výroby polyesterů glykolů a dikarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217705

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kalinina Valentina Semenovna Ščerbinka, Ščerbakov Vladimir Sergejevič, Afanasjeva Irina Nikolajevna, Barštejn Rema Samuilovič, Bajurov Vladimir Vasiljevič, Nosovskij Jurij Jefimovič, Višňakov Michail Vladimirovič, Sverdlik Vladimir Lvovič, Gorbunova Věra Gavrilovna

Značky: glykolů, způsob, dikarboxylových, polyesterů, kyselin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyesterů glykolů a dikarboxylových kyselin přeesterifikací dialkylesterů s 1 až 6 atomy uhlíku dikarboxylových kyselin s 2 až 12 atomy uhlíku glykoly obecného vzorce HO-CH2-C(RnRm') (CH2)gOH, kde R je atom vodíku, R' je methylová skupina, n je až 2, m je 0 až 2, g je 0 až 8 nebo HO(CH2CH2O)xH, kde x je 1 až 10, při teplotě 150 až 250 °C, za tlaku 101 080 Pa až 266 Pa v přítomnosti katalyticky působícího systému sestávajícího z...

Radiační kotel s automatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 217704

Dátum: 15.02.1985

Autori: Cafourek Vladimír, Drápal Radovan

Značky: automatickým, radiační, ovládáním, kotel

Zhrnutie / Anotácia:

Radiační kotel s automatickým ovládáním, pracující s přetlakem nebo podtlakem topné směsi a vybavený zapalovací a indikační štěrbinou pro zapálení směsi a hlídání plamene a dále ventilátorem pro přívod směsi, respektive proplachovacího vzduchu, se směšovacím zařízením, s čidlem a uzavíracími prvky na přívodu plynu a čidlem na výstupu eventuálně vstupu zahřívaného média a tlakovým a teplotním čidlem na potrubí mezi ventilátorem a kotlem a s...