Archív za 1985 rok

Strana 152

Zapojení přizpůsobovacího obvodu anténní soustavy s vazebním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218122

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kostohryz Václav, Plecitý Jindřich, Kozlík Miroslav

Značky: přizpůsobovacího, soustavy, obvodů, zapojení, členem, anténní, vazebním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přizpůsobovacího obvodu anténní soustavy s vazebním členem. Přizpůsobovací obvod je určen k přizpůsobení anténní soustavy ke zdroji vysokofrekvenčního signálu. Přizpůsobovací obvod sestává z vazebního členu se čtyřmi vstupy, ke kterým je vhodným způsobem připojena první a druhá skupina antén anténní soustavy, zdroj vysokofrekvenčního signálu a posuvný zkrat. Pomocí přizpůsobovacího obvodu se téměř dokonale využije energie ze zdroje...

Teplotní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218121

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hanáček Antonín, Kolomazník Karel, Sýkora Rudolf, Dorotík Josef

Značky: teplotní, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrotechniky. Řeší konstrukční provedení teplotního čidla, pro použití za širokých pracovních podmínek, zvláště s ohledem k výši teplot a korozívním účinkům, které se skládá z pouzdra, v němž je umístěna keramická trubka s kapilárami, vlastní termistor s vývody a uzávěry čidla. Podstatou vynálezu je, že kapilárními otvory keramické trubky je veden vnitřní vývod, který svými přesahy tvoří na jedné straně prostor pro...

Živá vakcína kultury virů proti psince psů a kožešinových zvířat a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218120

Dátum: 15.02.1985

Autori: Andžaparidze Otar Georgijevič, Metelkin Oleg Anatoljevič, Geller Vera Iosifovna, Danilov Jevgenij Pavlovič, Birjukova Evelina Georgijevna, Dorofejev Viktor Matvejevič

Značky: vakcína, kultury, psince, výroby, zvířat, virů, proti, živá, její, způsob, kožešinových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vakcíny podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje v 1 ml 102 až 104 TKID50 virů psinky psů, kmene EPM 10-76, který je uložen ve vědeckém Všeobecném unijním ústavu pro zkoušení veterinárních preparátů ASSCJVP. Způsob její výroby spočívá v tom, že se kmen virů psinky EPM 10-76 deponovaný v ASSCJVP kultivuje na buněčné kultuře fibroplastů embryí japonských křepelek na Parkerově živné půdě hovězího séra, obsahující 10 % zdroje uhlíku,...

Plnicí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 218119

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bříza Jaroslav, Chládek Jaroslav, Fidler Antonín

Značky: ventil, plnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího ventilu s kuželkou z ferromagnetického materiálu, polohově ovladatelnou pomocí elektromagnetické cívky, souosé s pólovým nástavcem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výtoková trubice včetně sedla, jež tvoří jedna čelní strana výtokové hubice, vytvářejí přímou průtokovou cestu, přičemž cívka je upevněna pomocí pólového nástavce kolmo k vnější stěně výtokové trubice tak, že prodloužená osa cívky je rovnoběžná s úrovní...

Obvodové zapojení klešťového přistroje pro měření stejnosměrného proudu, stejnosměrného napětí a odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218118

Dátum: 15.02.1985

Autori: Cihlář Miloslav, Krejčí Bohuslav

Značky: měření, napětí, zapojení, obvodové, odporu, klešťového, stejnosměrného, proudu, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodové zapojení klešťového přístroje pro měření stejnosměrného proudu, stejnosměrného napětí a odporu, vyznačené tím, že na svorky pro připojení nesymetrického napájecího zdroje (N) sestávajícího z nesymetricky dělené baterie (B1 a B2), jsou připojeny kompenzační cívky (K1 a K2) a dále přes druhý a třetí přepínač (V2 a V3) je připojen Hallův generátor (H) a operační zesilovač (Z), přičemž do série s kompenzačními cívkami (K1 a K2) jsou...

Zapojení integračního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218117

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kňourek Jiří

Značky: integračního, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení integračního obvodu vyznačující se tím, že kolektor (1) integračního tranzistoru (2) je připojen k prvému vývodu pracovního odporu (3), prvému vývodu sběrací kapacity (4) a řídicí elektrodě (5) tranzistor u (6) řízeného polem, k jehož emitoru (7) je připojen odporový regulační prvek (8), který je svým běžcem (9) připojen přes předřadný odpor (10) k měřidlu (11), které je připojeno k napájecímu zdroji (12), k němuž jsou rovněž připojeny...

Způsob měření přechodových odporů malých hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 218116

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vavřinec Bohuslav, Krejčí Vilém

Značky: malých, hodnot, odporu, způsob, měření, přechodových

Zhrnutie / Anotácia:

Měření přechodových odporů malých hodnot podle vynálezu používá obvodu se zdrojem zatěžovacího proudu, k němuž je přes oddělovací odpor připojena sada zkoušených prvků, na jejíž výstup je připojeno vazební vinutí, jehož druhý konec je přes oddělovací kondenzátor připojen k zemi, přičemž druhé vinutí indukčnosti je připojeno přes ladicí kondenzátor jednak ke kmitočtovému generátoru, jednak k měřicí jednotce. Na stejnosměrný zatěžovací proud...

Zapojení omezovače akční veličiny ústřední části regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218115

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zajíc Vladimír

Značky: omezovače, ústřední, zapojení, částí, regulátoru, akční, veličiny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení omezovače akční veličiny ústřední části regulátoru, které se skládá ze směšovacího zesilovače nelineárního členu, součtového členu a korekčního členu. Na vstup součtového členu je připojen jednak výstup ústředního členu regulátoru, jednak přes korekční člen čidlo regulované veličiny. Výstup součtového členu je připojen přes nelineární člen na invertní vstup směšovacího zesilovače, na jehož neinvertní vstup je...

Superkonstrukce roštové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218114

Dátum: 15.02.1985

Autor: Lederer Ferdinand

Značky: superkonstrukce, roštové, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Superkoustrukce roštové desky, vyznačená tím, že se skládá z primární roštové soustavy složené z křižujících se nosníků (1), které mají výšku (h) superkonstrukce roštové desky, a sekundární struktury (2), která jako deskový útvar o výšce (d) má rozměry oka (a, b) primární roštové soustavy a je připojena na horní a dolní pásy (4, 5) nosníků (1) primární roštové soustavy.

Způsob výroby dutých těles a pouzder z pravidelného nejméně třístěnného profilového materiálu objemovým tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218113

Dátum: 15.02.1985

Autori: Novák Pavel, Šibral Ladislav, Malá Milada

Značky: způsob, výroby, objemovým, profilového, těles, třístěnného, materiálů, dutých, tvářením, nejméně, pravidelného, pouzder

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobů výroby dutých těles a pouzder z pravidelného, nejméně třístěnného profilového materiálu objemovým tvářením. Podstata řešení spočívá v tom, že profilový materiál se nejprve rozhání radiálně, načež se z vytvořeného dutého polotovaru oddělí dílec požadované délky. Způsobem výroby podle vynálezu se radiálním rozháněním materiálu do stran bez axiálního tečení materiálu sníží přetvárné síly a zvýší se životnost nástrojů.

Odizolování potrubí dopravujících média s teplotou nad 70 od elektricky vodivých prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218112

Dátum: 15.02.1985

Autori: Boubela Lubomír, Radomil Milan

Značky: media, vodivých, prostředí, elektricky, dopravujících, potrubí, odizolování, teplotou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádáni pro elektrické odizolování potrubí na nosných konstrukcích od elektricky vodivých prostředí a řeší tento problém pro potrubí dopravující média s teplotou nad 70 °C. Podstatou vynálezu je, že tato vložka je mezi nosnou konstrukcí a elektricky vodivým prostředím ve vzdálenosti alespoň 5 cm od potrubí dopravujícího médium s teplotou nad 70 °C. Vynálezu lze použít pro elektrické odizolování potrubí na nosných konstrukcích.

Zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218111

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mléčka Jaroslav, Šuba Miroslav, Drábek Ivan, Mecnarowski Vladislav

Značky: zařízení, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zkoušení armatur a řeší zařízení pro zkoušení armatur na těsnost, pevnost a nerozpustnost vnitřním, přetlakem. Podstatou vynálezu je, že se rám zařízení skládá z dolní pevné části tvořené dolním příčníkem a upínacím stolem a z horní výkyvné části tvořené horním příčníkem s upínacím šroubem a nosnými sloupy.

Způsob zpracování chlévské mrvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218110

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čížek Karel, Hlaváček Jaroslav

Značky: zpracování, způsob, chlévské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování chlévské mrvy určeného pro taková seskupení, kde je chlév pro ustájení hovězího dobytka v blízkém sousedství škrobárenského komplexu, který se skládá z vlastní škrobárny a z bramborové skládky k ní přiřazené. Účelem vynálezu je intenzívnější využití obou fází (tekuté a pevné) chlévské mrvy, jakož i odpadu hlíny a kalů škrobárenského komplexu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po rozdělení chlévské mrvy na...

Provizorní připlavované celistvé hrazení z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 218109

Dátum: 15.02.1985

Autor: Parys František

Značky: celistvé, připlavované, hrazení, plastických, provizorní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hydrotechnické stavby. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce provizorního hrazení jezových polí s pohyblivými uzávěry, zlepšení vodotěsnosti hrazení, zvýšení bezpečnosti práce při osazování hrazení a odstranění problémů s údržbou a se skladováním prvků hrazení v době, kdy se hrazení nepoužívá. Podstatou vynálezu je hradicí stěna z měkké plastické hmoty v jednom kuse přes celý hrazený prostor, opatřená z jedné strany...

Zařízení k zavádění přídavného dopravního plynu do pneumatických dopravních potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218108

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rauer Berndt, Kretschmer Horst, Tietze Günter Dipl

Značky: zařízení, zavádění, dopravního, potrubí, přídavného, pneumatických, plynů, dopravních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém co nejúčinnějšího zavádění přídavného dopravního plynu do pneumatického dopravního potrubí k urychlení prachových částic, jež při stěnách dopravního potrubí ztrácejí rychlost. Problém je řešen tím, že mezi zadní vložku 1 a přední vložku 2 je zařazen pružný tvarový prstenec 4, uložený v prstencové komoře 6 a zhotovený z elastomeru, například polyuretanu. Pružný tvarový prstenec 4 je ve směru dopravního proudění zakončen...

Způsob tavicí pece k tavení vsázky a fritování taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218107

Dátum: 15.02.1985

Autori: Matula Viktor, Mareš Stanislav, Vávra Zdeněk, Horký Ladislav, Příhoda Emanuel, Lisický Josef, Šulc Ladislav

Značky: tavení, vsázky, způsob, taveniny, fritování, tavicí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob tavení vsázky a fritování taveniny a tavicí pec k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vsázka po odtavení ze založené hromady je dotována v tenké vrstvě v taveninu, jejíž volně padající proužek je nejprve ochlazen ve vodní lázni a poté se dosouší na nejméně jednom skloněném dopravním pásu. Tavicí pec podle vynálezu má v horní části pracovního prostoru umístěnu nad dnem vodorovnou plošinku,...

Táhlo zemní kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218106

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kuthan Ferdinand, Petras Jan, Kosek Karel, Klein Karol

Značky: zemní, kotvy, táhlo

Zhrnutie / Anotácia:

Táhlo zemní kotvy, sestávající z centrální trubky s injektážními zpětnými ventily a z kovových tažných elementů obklopujících centrální trubku, vyznačené tím, že každý kovový tažný element (4), například zkroucené dráty (43), je opatřen plastickým žebrovaným obalem (41) a spojen s ním adhezívním pojivem (42), například syntetickou pryskyřicí.

Zařízení na využití větrné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218105

Dátum: 15.02.1985

Autor: Dvořák Jiří

Značky: větrné, zařízení, využití, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití větrné energie k ekonomickému získávání chladu a tepla za použití spolehlivých a nenáročných prvků. Podstatou vynálezu je zařízení tvořené větrnými motory spojenými s kompresory, k nimž jsou připojeny děliče tepla napojené na akumulátory a výměníky tepla. Pro zajištění nepřetržitého provozu může být mezi kompresor a dělič tepla vložen akumulační prostor tlakového vzduchu, dále s výhodou spojený s heliokompresory....

Zařízení pro záznam alfanumerických dat v terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218104

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čížek Jaromír, Jura Stanislav

Značky: zařízení, záznam, alfanumerických, terénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru přístrojů pro záznam dat v terénu, přičemž pořízený záznam je kompatibilní se způsobem záznamu dat v číslicovém počítači. Vynález řeší problém jednoduchého a laciného elektronického zařízení pro sběr dat v terénu, založený na záznamu do elektronické paměti zejména typu RAM, zobrazení zaznamenávaných dat na elektronickém displeji a jejich případné vytištění na miniaturní tiskárně, například tepelné. Podstata vynálezu...

Nosná konstrukce větrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218103

Dátum: 15.02.1985

Autor: Dvořák Jiří

Značky: motorů, nosná, větrných, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosných konstrukcí větrných motorů měnících kinetickou energii větru na tlakovou energii plynu, kapaliny nebo teplo. Účelem vynálezu je zlepšení váhového podílu nosných konstrukcí vůči výkonu větrných motorů a možnost stavebnicového řešení. Podstatou vynálezu nosné konstrukce tvořené dutými nosníky pro dopravu médií je to, že tyto duté nosníky opatřené na svých koncích spojovacími přírubami jsou spojeny jeden s druhým přes...

Rotor hydraulického převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218102

Dátum: 15.02.1985

Autor: Černohorský Jan

Značky: převodníku, rotor, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor hydralického převodníku, který řeší zmenšení deformace centrického otvoru pro rozváděcí čep, která často bývá příčinou selhání funkce převodníku. Podstata vynálezu spočívá v rozdělení rotoru na dvě části - bloků válců a pouzdro - jejichž tělesné uspořádání tvoří obvodovou spáru, v níž se vybíjejí deformace přenášené na rotor od vnějších sil působících na výstupní hřídel převodníku, přičemž otvor pro rozváděcí čep zůstává nedeformován....

Způsob zhotovení maloprofilové vrtané piloty s trubkovou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 218101

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vítek Ladislav, Fuka Zdeněk

Značky: trubkovou, piloty, zhotovení, vrtané, výztuží, maloprofilové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení únosnosti maloprofilových vrtaných pilot vytvořením drsného povrchu dříku, zjednodušení a zrychlení pracovního postupu a snížení energetických nároků na výrobu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do vrtu průměru 90 až 200 mm se osadí ocelová výztužná trubka s otvory ve spodní části a prostor mezi touto trubkou a stěnou vrtu se obsype jemným kamenivem. Tento obsyp se po úplném vyplnění dříku piloty proinjektuje z...

Textilní stroj, zejména bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218050

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zelinka Jan, Haruda František, Libánský Jiří, Groh Jiří

Značky: zejména, bezvřetenový, textilní, dopřádací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezvřetenového dopřádacího stroje, jehož každé pracovní místo je opatřeno průměrovou zarážkou zahrnující čidlo a rozpínací kontakt. Podstata spočívá v tom, že každému spínacímu kontaktu je paralelně přiřazen sčítací odpor, přičemž všechny rozpínací kontakty jsou zapojeny v sérii s vyhodnocovacím zařízením.

Zařízení k vytváření mezery mezi chapačem a stehovou deskou pro průchod niti u vertikálních chapačů na šicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218049

Dátum: 15.02.1985

Autor: Štěpánek Miloslav

Značky: chapačů, vytváření, šicím, stehovou, deskou, mezery, zařízení, chapačem, vertikálních, průchod, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslových šicích strojů s vertikálními chapači a to zařízení k vytvoření mezery mezi chapačem a stehovou deskou pro průchod niti, které zahrnuje výstředník otáčející se s chapačem, jehož podstata spočívá v tom, že výstředník je uložen uvnitř náhonové skříňky na náhonovém hřídeli, kolmém k hřídeli chapače.

Hloubkoměrná sonda, zejména pro stomatologické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 218048

Dátum: 15.02.1985

Autori: Plaček Mirko, Linka Oldřich

Značky: sonda, hloubkoměrná, účely, stomatologické, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení stávajících sond, které umožňuje okamžité odečtení měřené hloubky i na obtížně přístupných místech, při současné snadné manipulaci. Vynález spočívá v tom, že ohebná sondážní struna je svým jedním koncem zachycena v sondážním tělese, suvně uloženém v dutém držáku, nesoucím vodicí trubku, kterou prochází druhý konec sondážní struny. Dutý držák je opatřen podélným odečítacím okénkem s odečítací ryskou. Na vnější ploše...

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N’-kyanimino-S-methylisothiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218047

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vejdělek Zdeněk, Zelenka Antonín, Smrž Rudolf

Značky: přípravy, způsob, n-(2-halogenethyl)-n'-kyanimino-s-methylisothiomočovin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-halogenethyl)-N´-kyanimino-S-methylisothiomočovin obecného vzorce I v němž Hal značí atom chloru nebo bromu, vyznačující se tím, že se dimethylester kyseliny kyaniminodithiouhličité vzorce II kondenzuje se solí 2-halogenethylaminu obecného vzorce III Hal-CH2CH2NH2 . H Hal (III), v němž Hal značí totéž co ve vzorci I, v prostředí organického rozpouštědla, zejména alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, v přítomnosti hydroxidu...

Oběžné kolo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218046

Dátum: 15.02.1985

Autori: Štefanisko Vasil, Šuba Zdeněk

Značky: oběžné, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a řeší zvýšení účinnosti jednostupňového odstředivého čerpadla, určeného pro chemický průmysl, jehož oběžné kolo je pro vyvážení axiální síly opatřeno odlehčovacími lopatkami. Podstatou vynálezu je, že odlehčovací lopatky oběžného kola jsou stupňovitě osazeny.

Zapojení elektrod pece k tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218045

Dátum: 15.02.1985

Autori: Němeček Miloslav, Lisý Antonín, Staněk Jaroslav, Kasa Stanislav

Značky: zapojení, tavení, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických pecí k tavení skla v horizontálním směru vybavené sudým počtem k podélné ose pece protilehlých trojic elektrod nebo jejich na tentýž vývod jedné fáze napájecího zdroje třífázového proudu připojených skupin. Spojnice průchodu vzhledem k podélné ose protilehlých elektrod jednotlivých trojic jsou v podstatě kolmé k podélné ose pece, nebo svírají s ní úhel 75 až 105°. Vynález řeší problém zapojení elektrod se zřetelem...

Způsob přípravy modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218044

Dátum: 15.02.1985

Autori: Blacký Antonín, Přikryl Antonín, Hynek Miroslav, List Jaroslav, Čmolík Jiří, Foglar Rudolf, Kašpar Jan

Značky: způsob, přípravy, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie výroby modifikovaných tuků pro speciální účely v potravinářském průmyslu, k výrobě čokoládových pochoutek a různých typů čokoládových polev. Cílem bylo najít technologii výroby modifikovaného tuku pro tyto speciální účely s nízkou náročností na aparaturní provedení, a tím i objektivně nízkými náklady provozu, s vysokou výtěžností procesu a s možností použít pro daný účel světově dostupných surovin. Výsledku...

Modifikovaný tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 218043

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kašpar Jan, Blacký Antonín, Přikryl Antonín, Hynek Miroslav, List Jaroslav, Foglar Rudolf, Čmolík Jiří

Značky: modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný tuk na bázi triglyceridů mastných kyselin, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 1,8 hmot. % kyseliny myristové, 10,0 až 18,0 hmot. % kyseliny palmitové, 4,5 až 17,5 hmot. % kyseliny stearové, 0,8 až 2,5 hmot. % kyseliny arachové, 1,2 až 7,5 hmot. % kyseliny behenové, 25,0 až 40,0 hmot. % kyseliny olejové, 1,0 až 4,5 hmot. % kyseliny linolové, 4,0 až 6,5 hmot. % kyseliny gadolénové a 19,0 až 33,0 hmot. % kyseliny erukové.

Způsob přípravy modifikovaného náplňového tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218042

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kultová Irena, List Jaroslav, Přikryl Antonín, Hynek Miroslav, Nad Labem, Čmolík Jiří, Foglar Rudolf, Kašpar Jan, Blacký Antonín

Značky: způsob, náplňového, modifikovaného, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie výroby modifikovaných náplňových tuků pro potravinářské účely k náročným aplikacím jako náplně do cukrárenských výrobků. Cílem bylo najít technologii výroby modifikovaného náplňového tuku s nízkou náročností na aparaturní provedení, a tím i s objektivně nízkými náklady provozu a s pokud možno vysokou výtěžností procesu. Výsledku bylo dosaženo nalezením specifických podmínek selektivního hydrogenování a...

Modifikovaný náplňový tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 218041

Dátum: 15.02.1985

Autori: List Jaroslav, Přikryl Antonín, Hynek Miroslav, Blacký Antonín, Kultová Irena, Čmolík Jiří, Foglar Rudolf, Kašpar Jan

Značky: modifikovaný, náplňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti výroby tuků pro potravinářské účely k náročným aplikacím jako náplně do cukrárenských výrobků s požadovanými fyzikálními a organoleptickými vlastnostmi vyjádřenými stanoveným "dilatačním profilem" tj. definovaným indexem pevných podílů v rozmezí teplot 10 až 40° Celsia. Cílem bylo najít takový modifikovaný tuk, který by vyhovoval všem požadavkům na stanovené vlastnosti. Výsledku bylo dosaženo nalezením určitého...

Zapojení pro přepis programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218040

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uher Aleš

Značky: zapojení, programů, přepis

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká programovatelných logických systémů. Účelem vynálezu je získat možnost přepisu programů z paměti těchto systémů na magnetopáskový záznam a jejich zpětného zápisu do paměti systému.

Zapojení na připojování periferních zařízení počítačů na síťové napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218039

Dátum: 15.02.1985

Autor: Holec Otakar

Značky: periférních, zařízení, zapojení, připojování, síťové, počítačů, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, které slouží k připojování periferních zařízení počítačů na síťové napětí. Zapojení je jednoduchého provedení, má nižší spotřebu elektrické energie a možnost snadného nastavení čekací doby a rozběhové doby. Jeho podstata spočívá v použití elektronických prvků, v tomto případě dvou monostabilních klopných obvodů a k nim přiřazenému dvouvstupovému a třívstupovemú obvodu typu negace logického součinu, invertorů a...

Generátor kódu s kuličkovými kódovacími elementy pro binární počitadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218038

Dátum: 15.02.1985

Autor: Šimáně Čestmír

Značky: binární, počitadla, kódovacími, generátor, kódu, elementy, kuličkovými

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor kódu s kuličkovými kódovacími elementy pro binární počitadla s výstupem v binárních kódových kombinacích, sestávající z vnitřního a vnějšího statoru s čely, rotoru s unášečem a kuličkových kódovacích elementů, vyznačený tím, že vnější válcový povrch vnitřního statoru (1) a vnitřní válcový povrch vnějšího statoru (2) jsou opatřeny protichodými závitovými drážkami (8, 9) propojenými v čelech (4, 5) drážkami (15, 16) a rotor (3) je...

Matrice magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218037

Dátum: 15.02.1985

Autori: Máša Jaroslav, Schustr Pavel

Značky: separátoru, matrice, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Matrice magnetického separátoru pro oddělování ferromagnetických a paramagnetických příměsí při čištění jemně rozdrceného materiálu, např. kaolinu. Účelem vynálezu je zvýšení separačního účinku. Uvedeného účelu je dosaženo řešením separačních prostorů ve tvaru souosých rotačních těles omezených stěnami. Prostory přilehlé k rotačním stěnám jsou spojeny s přiváděcí a odváděcí komorou, prostor pod spodní stěnou je propojen se vzduchovým rozvodem.

Krmivo pro monogastrická zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 218036

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sedláček Miroslav, Kolář Lubomír, Giacintov Petr, Sazovská Eva, Koubík Milan

Značky: krmivo, zvířata, monogastrická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití kožedělných odpadů v kombinaci s atkivovanými kaly z čistíren odpadních vod, obsahem vepřových žaludků a případně krve ze sanitních porážek ke krmným účelům ve formě tekutého krmiva. Toto krmivo je přitom vyznačeno tím, že jednotlivé komponenty jsou v takovém poměru, že finální produkt obsahuje minimálně 25 % hm. sušiny, z čehož je minimálně 12 % hm. dusíkatých látek.

Magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 218035

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kaiser Zdeněk, Ryska Antonín, Havlíček Václav

Značky: magnetický, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické separátory slouží ke zvyšování koncentrace a k odstraňování magnetických příměsí z různých druhů surovin. Čistěné druhy surovin se zavádějí do separátoru ve formě suspenze pevných částic v kapalině. Na paramagnetické částice v suspenzi působí v pracovním prostoru separátoru magnetická síla. Na feromagnetické matrici, která je umístěna v pracovním prostoru separátoru, se zachycují nežádoucí částice. V pracovním prostoru je však...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu, dotovaného ionty ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218034

Dátum: 15.02.1985

Autori: Autrata Rudolf, Kvapil Jiří, Schauer Petr, Kvapil Josef

Značky: monokrystalů, yttritohlinitého, způsob, perovskitu, ionty, dotovaného, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu, dotovaných ionty ceru, jako dokonalý materiál pro scintilátory pro použití v ultravakuových zařízeních, jako jsou elektronové mikroskopy pěstováním z taveniny, sestávající z kysličníků yttria, ceru a hliníku v atomárním poměru Y : Ce : Al = 1,01 až 0,98 : 0,015 až 0,001 : 1 v ochranné atmosféře vzácného plynu a vodíku a následujícím zahříváním při teplotě 1500 až 1800 °C ve vakuu nebo...

Spouštěcí zařízení ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218033

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uchytil Jan

Značky: spouštěcí, zařízení, čerpadla, ponorného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spouštěcí zařízení ponorných čerpadel z břehů kanálů a řek se šikmými stěnami, sestávající ze strmého vedení, opatřeného ve své spodní části zarážkou čerpadla, kde čerpadlo je opatřeno tažným lanem a výtlačnou přírubou, uloženou na protipřírubě rozvodu dopravované kapaliny. Podstatou vynálezu je, že vedení čerpadla je v horní části opatřeno ohybem, na nějž navazuje šikmá, v podstatě horizontální větev vedení, opatřená na své spodní...