Archív za 1985 rok

Strana 151

Způsob lineárního řízení výkonu ozonizátoru a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 218212

Dátum: 15.02.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: provádění, ozonizátoru, výkonu, řízení, lineárního, zapojení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zabývá problémem lineárního řízení výkonu ozonizátoru, a tím i zlepšením vlastností soustavy pro automatické řízení výroby ozónu. Způsob řízení podle vynálezu je charakterizován tím, že se snímá napájecí napětí a napájecí proud, vynásobením obou veličin se získává signál, který představuje výkonovou charakteristiku ozonizátoru. Vynásobený signál se potom porovnává s řídicím signálem. Ve zjednodušených případech lze - při zachování...

Zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218211

Dátum: 15.02.1985

Autori: Konečný Jiří, Burda Václav, Procházka Jiří, Regner Karel, Jareš František

Značky: řízení, vysokofrekvenčního, rozběhu, generátoru, indukční, zapojení, ohrev, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev a řeší problém dosažení klidného startu a chodu vysokofrekvenčního generátoru i při velmi zatížených stavech. Účelu se dosahuje tím, že do obvodu k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pomocí mřížkového obvodu, který obsahuje žárovky, je mřížkový odpor složený pouze ze žárovek, doplněn do série zapojeným neměnným lineárním...

Látkový filtr pro filtraci plynů, zejména s vysokým obsahem tuhých příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218210

Dátum: 15.02.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: plynů, filtrací, látkový, tuhých, zejména, vysokým, obsahem, příměsí, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Látkový filtr pro filtraci plynů s vysokým obsahem tuhých částic má výsypku, v níž jsou za vstupem prašného vzduchu rozvodné štěrbiny vytvořené tvarovanými žaluziemi, majícími funkci předodlučovače.

Zařízení k sledování pohybu sypkých materiálů v šachtách a zásobnicích zejména modelových

Načítavanie...

Číslo patentu: 218209

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Medáček Ota, Pech Jaroslav

Značky: zařízení, šachtách, zásobnících, zejména, pohybu, materiálů, modelových, sypkých, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke sledování pohybu sypkých materiálů v šachtách a zásobnících zejména modelových, vyznačené tím, že v šachtě (1) je svisle umístěna posuvná průhledná stěna (3), jejíž boční okraje jsou pevně spojeny táhly (4) s dávkovacím hrdlem (5) násypu (9), přičemž dno (2) šachty (1) je opatřeno alespoň jedním uzavíracím otvorem (6) pro vypouštění násypu (9) a štěrbinou (8) pro průchod posuvné průhledné stěny (3).

Způsob penetrace směsí do okrajů osnovy výztužného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218208

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jabůrek Jiří, Šmatla Jan

Značky: osnovy, způsob, směsi, materiálů, výztužného, zařízení, tohoto, způsobu, provádění, okrajů, penetrace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu penetrace směsi do okrajů osnovy výztužného materiálu, například textilního, ocelového nebo skelného, při výrobě pneumatik u nánosování výztužného materiálu na víceválcových kalandrech. V penetrační štěrbině kalandru se přebytkem nánosové směsi zvyšuje penetrační tlak v oblasti okrajů osnovy výztužného materiálu na úroveň penetračního tlaku středu osnovy a nánosový materiál proniká do struktury výztužného materiálu v...

Řetězový pohon odpruženého záběrového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 218207

Dátum: 15.02.1985

Autor: Krňávek František

Značky: řetězový, záberového, odpruženého, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout nezávislosti pružení záběrového kola na působení motoru při velkém pružícím zdvihu a optimální poloze zdvihu s větší částí zdvihu pod horizontální rovinou proloženou středem čepu kyvné vidlice. Uvedeného účelu se dosáhne u řetězového pohonu odpruženého záběrového kola uloženého ve vlečené kyvné vidlici vinutím řetězu přes kladku 3 a kolečko 13. Kladka 3 působí na tažnou větev 8 a vnitřní strany řetězu a je otočně...

Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 218206

Dátum: 15.02.1985

Autor: Poláček Bohumil

Značky: jednoho, zdroje, průtoku, spotřebičům, zařízení, řízení, dvěma

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům, primárnímu a sekundárnímu, spojeného vstupní větví s hydrogenerátorem a výstupními větvemi se spotřebiči, vyznačující se tím, že je tvořeno voličem průtoku (3) a děličem průtoku (2), zařazeným mezi vstupní větev (4), spojenou s hydrogenerátorem (5), primární výstupní větev (6) spojenou s primárním spotřebičem (7) a sekundární výstupní větev (10), spojenou se sekundárním...

Aretační zařízení sklopného odstředivého licího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218205

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kaňák Jan, Mašlonka Ivan, Nykl Vítězslav

Značky: licího, zařízení, aretační, stroje, odstředivého, sklopného

Zhrnutie / Anotácia:

Aretační zařízení sklopného odstředivého licího stroje se skládá podle vynálezu z nosných konzol, které jsou připevněny zespodu k volnému konci rámu licího stroje symetricky vůči svislé ose, procházející středem tohoto rámu, a ke každé nosné konzole je kyvně čepem připevněna rameno opatřené na svém konci ozubem, který zapadá do jednoho z aretačních otvorů, které jsou vytvořeny ve svislé desce zakotvené v základu, přičemž opačný konec ozubu...

Způsob výroby oxidu železitého krystalické modifikace a-Fe2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 218204

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pálffy Alexander, Zapletal Vladimír, Mlčoch Antonín, Hanslík Tomáš, Šubrt Jan

Značky: krystalické, oxidů, a-fe2o3, výroby, způsob, modifikace, železitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oxidu železitého krystalické modifikace ?-Fe2O3 ve tvaru hexagonálních lamel z oxidhydroxidů železitých vzorce FeOOH vyznačený tím, že na oxidhydroxidy železité se při teplotách 150 až 350 °C působí alkalickým hydroxidem o koncentraci 2 až 20 molů na 1 litr.

Vinutí transformátoru, zejména vysokofrekvenčního

Načítavanie...

Číslo patentu: 218203

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Miroslav

Značky: vysokofrekvenčního, vinutí, transformátoru, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vysokofrekvenční elektrotechniky a jeho účelem je zjednodušit provedení převodních poměrů transformátorů, čehož se docílí tím, že alespoň ve dvou dvojicích koaxiálně uložených trubek je nejméně jedna trubka v každé dvojici podélně rozdělena na segmenty.

Zařízení ke zkoušení radiálních ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218202

Dátum: 15.02.1985

Autori: Handl Zdeněk, Sáblík Radoslav

Značky: radiálních, zkoušení, ložisek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení radiálních ložisek, zejména valivých, vhodného zejména pro zjišťování základní trvanlivosti. Zařízení se skládá z hřídele pro uložení ložisek, z náhonného ústrojí pro vyvozování rotačního pohybu hřídele a z ústrojí pro vyvozování zátěžné síly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v dutině rámu zařízení jsou umístěny dva protilehlé úložné díly s úložnými plochami pro vnější kroužky ložisek. Poloměr příčného...

Rotační buben pro vytvrzování impregnovaných porézních předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218201

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pešek Miroslav

Značky: impregnovaných, předmětů, vytvrzování, buben, porézních, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační buben pro vytvrzování porézních předmětů impregnovaných polymerizovatelnými a/nebo polykondenzovatelnými sloučeninami, umístěný ve vytvrzovací komoře, popřípadě vyhřívané, vyznačující se tím, že dutý rotační buben (1) libovolného průřezu, s výhodou válcového, je opatřen nejméně jedním otvorem (2) pro plnění a vyprazdňování impregnovaných předmětů a nejméně jedním otvorem (3) pro odvod nebo přívod par a plynů, přičemž rotační buben může...

Dynamická mammární epitéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 218150

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kočí Jiří

Značky: epitéza, mammární, dynamická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mammární epitézy používané ženami po operaci jednoho nebo obou prsů, k tvarovému vyrovnání tělesné disproporce způsobené operačním výkonem. Podstata řešení konstrukce dynamické mammární epitézy podle vynálezu spočívá v tom, že předtvarovaný uzavřený vak, z měkkého nebo měkce elastického materiálu, tvoří zevní plášť epitézy, v jehož dutině jsou volně uloženy jednotlivé výplňové váčky z elastického neprodyšného materiálu,...

Zapojení obvodů řízení polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218149

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zápotocký Jaroslav, Kaprálek Alexander, Tlamsa Zdeněk

Značky: řízení, zapojení, polohy, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů řízení polohy, vyznačené tím, že řadič (2) je svým prvním vstupem (a) připojen k výstupu bloku zadání žádané polohy (1), svým druhým vstupem (b) je připojen k prvnímu výstupu (a) bloku odměřování polohy (7), jeho první výstup (c) je připojen ke vstupu paměti hodnot žádané změny polohy (3), jeho druhý výstup (d) je připojen ke třetímu vstupu (h) bloku komparace polohové odchylky (4) a jeho třetí výstup (e) je připojen ke vstupu...

Přípravek ke zvýšení odolnosti mláďat hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 218148

Dátum: 15.02.1985

Autor: Korec Evžen

Značky: hospodářských, zvýšení, mláďat, přípravek, odolností, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o instantní, rychle použitelný přípravek s kontrolovatelnými složkami, umožňující při podání per os rychlé vytvoření zásob imunoglobulinů - a tím obrany schopnosti mláďat hospodářských zvířat proti infekčním onemocněním. V přípravku je použito levného gammaglobulinu směsného o nízké elektroforetické čistotě, získaného z jateční krve. Enzymatická aktivita mláďat je inhibována trypsinovým inhibitorem průmyslové kvality, získaným při...

Samosvorné upínací čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 218147

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Václav

Značky: samosvorné, čelistí, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorné upínací čelisti jsou určeny zvláště pro upínání plochých, zejména polymerních vzorků přitahových zkouškách. Vynález řeší problém samovolného vytahování vzorků s kaučukovitým chováním z čelistí a problém zajištění čelistí v otevřené poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že upínací elementy jsou tvořeny dvěma excentry nebo vačkami, jejichž pohyb je vzájemně mechanicky vázán, s výhodou pomocí ozubených kol. Tato ozubená kola mohou...

Zapojení kopírky s elektronickým maskováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218146

Dátum: 15.02.1985

Autor: Honzík Zdeněk

Značky: kopírky, maskováním, elektronickým, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kopírky s elektronickým maskováním, skládající se z obrazovky, rozkladových generátorů, fotoreceptoru se zesilovačem a popřípadě optických projekčních členů, vyznačujících se tím, že výstup zesilovače (2) je spojen jednak se vstupem rozkladových generátorů (5), napájejících vychylovací cívky (6), jednak se vstupem omezovače malých amplitud (4), jehož výstup je spojem se vstupem modulačního zesilovače (7), připojeného výstupem na...

Čidlo k zajišťování proudění plynů a kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218145

Dátum: 15.02.1985

Autori: Laichter Aleš, Bednář Václav

Značky: proudění, zajišťování, čidlo, kapalin, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrauliky. Řeší se jím indikace proudění potrubím nebo kanálem v případech jako je chlazení elektronickékých zařízeni zejména z výpočetní a automatizační techniky. Čidlo je vytvořeno z klapky a molitického integrovaného obvodu s Hallovou sondou pro bezkontaktní spínače ovládané magnetickým polem a podstata vynálezu spočívá v tom, že s klapkou otočně uloženou na ose je pevně nebo přes pákový převod spojen trvalý magnet. Vynálezu...

Způsob zhotovování tavných elektrických vodičů pro elektrické pojistky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218144

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vojtíšek Zdeněk

Značky: tohoto, elektrické, elektrických, provádění, způsobu, zařízení, vodičů, pojistky, způsob, zhotovování, tavných

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížit jednoduchými prostředky pracnost při zhotovování tavných elektrických vodičů pro elektrické pojistky, obsahujících základní tavný elektrický vodič, na němž je, s výjimkou definovaného místa přetavení, nanesena vrstva kovu o stejném nebo menším specifickém odporu, a umožnit jejich hromadnou výrobu. Uvedeného cíle se dosáhne způsobem, který spočívá v tom, že základní tavný elektrický vodič pro více tavných vodičů se stočí...

Zapojení pro ochranu paralelního omezovače signálového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218143

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kopřiva Václav

Značky: paralelního, napětí, signálového, zapojení, ochranu, omezovače

Zhrnutie / Anotácia:

Využití vynálezu přichází v úvahu v řídicí a automatizační technice, např. v různých typech regulátorů. Vynález řeší problém ochrany paralelního omezovače signálového napětí složeného z operačních zesilovačů,diod a odporů, zvláště při omezovacím napětí, které je blízké nulové hodnotě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup z prvého operačního zesilovače je spojen s katodou třetí diody, jejíž anoda je připojena na jeden konec třetího odporu....

Zapojení vybíjecího obvodu jiskřiště

Načítavanie...

Číslo patentu: 218142

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mráz Jan, Dvořák Miloslav, Houska Jiří

Značky: jiskřiště, zapojení, vybíjecího, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vybíjecího obvodu jiskřiště pro jiskrové generátory, které jsou určeny zejména pro přístroje spektrochemické analýzy. Vybíjecí obvod jiskřiště je proveden tak, že mezi prvním a druhým spojovacím uzlem je zapojeno sériové řazení prvního, druhého, třetího odporu a indukční cívky, jehož první a druhý odpor je překlenut druhou diodou, a paralelně k prvnímu odporu je připojeno sériové řazení kondenzátoru s první diodou....

Zařízení pro traversování měřicí aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 218141

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rudiš Miroslav, Petr Jan

Značky: měřicí, traversování, zařízení, aparatury

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro traversování měřicí aparatury, obsahující základní rám, na kterém jsou uloženy vzájemně k sobě kolmé vodicí šrouby pro křížový posuv nosiče měřicí aparatury, vyznačené tím, že se skládá z pojízdného základního rámu (8) ve tvaru U, v jehož obou ramenech je uložen vodorovný kuličkový šroub (6) s krokovými motory (4) a vodorovná vodicí tyč (3), které nesou prostřednictvím matice (16) a kuličkového pouzdra (12) desku (20) pohyblivého...

Tlumicí vrstva pro tramvajové tratě a vozovky z velkoplošných panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218140

Dátum: 15.02.1985

Autor: Listík Josef

Značky: panelu, tratě, vozovky, tramvajové, velkoplošných, tlumící, vrstva

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumicí vrstva je určena pro ochranu tratí a vozovek proti vibracím a hluku. Provádí se tak, že na vyrovnaný a zatvrdlý povrch se nanese zahorka vrstva amorfního polypropylenu.

Zapojení ke spínání elektrického střídavého obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218139

Dátum: 15.02.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: střídavého, spínání, obvodů, elektrického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky přerušovaného spínání střídavých elektrických obvodů a řeší přesná synchronní spínání a rozpínání spínacích prvků pomocí časových logických obvodů napojených na střídavou síť. Podstata vynálezu spočívá ve spojení střídavého napájecího vedení přes derivační obvod a hradlo se sériově zapojenými časovými obvody, kde výstup jednoho časového obvodu je spojen s řídicím vstupem spínacího prvku, výstupy obou časových obvodů...

Polyfenylenoxid s vyšší houževnatostí a tekutostí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218138

Dátum: 15.02.1985

Autor: Weigl Lubomír

Značky: polyfenylenoxid, vyšší, tekutostí, houževnatostí, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyfenylenu modifikovaného styrenovými plasty, styrenbutadienovými kaučuky, polyolefinovými elastomery, polyolefiny, oligo- nebo polysiloxany, oleji a případně retardéry hoření, stabilizátory a inhibitory, pigmenty, barvivy a plnivy. Přídavek oligomeru polypropylenu s polymeračním stupněm 10 až 20 v množství 0,5 až 10 hmotnostních % zvyšuje tekutost taveniny a houževnatost plastu, přičemž působí menší pokles teploty měknutí než...

Zařízení pro signalizaci zdvihu uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218137

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dohnal Václav, Konopáč Josef

Značky: zdvihu, zařízení, signalizaci, uzávěru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru průmyslových armatur a týká se zařízení pro signalizaci zdvihu uzávěru armatury. Podstatou vynálezu je, že vřetenová matice je pevně spojena s trubkou uloženou průběžně na ovládacím vřeteni a opatřenou vnějším závitem, na kterém je uložen jezdec ukazatele polohy uzávěru armatury tak, že jeho ukazatel je uložen suvně drážkou na výztužném žebru třmene. Stoupání vnějšího závitu trubky je menší než stoupání lichoběžníkového...

Uzávěr rychločinných, bezpečnostních a propouštěcích armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 218136

Dátum: 15.02.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří, Palyza Jiří

Značky: armatur, propouštěcích, rychločinných, bezpečnostních, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru průmyslových armatur a týká se uzávěru rychločinných, bezpečnostních a přepouštěcích armatur, zejména pro systém havarijní ochrany s určením, pro jaderné elektrárny. Podstatou vynálezu je, že mezi vlastním uzávěrem a vřetenem je uloženo nosné rameno, kde spodní konec vřetena a horní konec nosného ramena jsou opatřeny šikmou stykovou plochou, přičemž jak vřeteno, tak i horní část nosného ramena jsou uloženy kluzně ve...

Zařízení ke zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218135

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sáblík Radoslav, Boháček František

Značky: zařízení, ložisek, zkoušení, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení valivých ložisek, za definovaných podmínek radiálního a axiálního zatížení. Zařízení sestává ze dvou krajních a jednoho středního pouzdra pro uložení vnějších kroužků zkoušených ložisek, z hřídele pro upevnění vnitřních kroužků zkoušených ložisek připojeného k ústrojí pero vyvozování otáčivého pohybu, z přesného dynamometru a z radiálního zatěžovacího ústrojí. K zajištění přenosu axiální zátěžné síly a k...

Materiál pro totálně odrazná zrcadla výkonových CO2 laserů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218134

Dátum: 15.02.1985

Autori: Müller Ladislav, Černý Otakar, Vacek Jan, Chládek Lubomír

Značky: výkonových, zrcadla, materiál, totálně, odrazná, laseru

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro totálně odrazná zrcadla výkonových CO2 laserů k využití u zařízení používajících stimulované záření. Materiál s dobrou tepelnou vodivostí a současně s vysokou optickou odrazivostí a dobrou leštitelností a odolností proti mechanickému poškození leštěného povrchu. Materiál je tvořen dvojkovem s podložkou z kovu s dobrou tepelnou vodivostí, například z bezkyslíkaté mědi, a na ní naplátovanou vrstvou, například pomocí výbuchu - kovu...

Spojovací člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 218133

Dátum: 15.02.1985

Autori: Roubíček Jan, Lorman Jiří

Značky: člen, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího členu v desce plošného spoje, určeného pro spojení vsazovaných součástek, například konstrukčních, s vodivými motivy desky plošného spoje a řeší se jím uspořádání prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je spojovací člen, jehož těleso, například tvaru kolíku se čtverhranným průřezem, je vodivě uloženo pomocí alespoň jednoho pružného elementu, například tvaru pera, nebo prolisu, do objímky, například tvaru...

Silový průsakoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 218132

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čermák Zdeněk, Hampel Arpád

Značky: silový, průsakoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Silový průsakoměr slouží k průběžnému dálkovému měření množství vody prosakující zemním tělesem do sběrných drénů. Voda protéká nádobou, v níž je vzdouvána Di Riccoovým přepadem, který ustaluje její hladinu na výšce úměrné množství průsaku. Tato výška se určuje nepřímo měřením vztlakové síly působící na plovák fixovaný v konstantní poloze opřením o tuhý siloměr s dálkovým elektrickým přenosem.

Sonda pro měření průtočného množství vzdušiny v turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218131

Dátum: 15.02.1985

Autori: Goldšmíd Ivan, Vočadlo Jan

Značky: sonda, vzdušiny, průtočného, měření, množství, turbokompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro měření průtočného množství vzdušiny v turbokompresoru, zejména při jeho nestacionárním provozu. Sonda se skládá z nosiče, na kterém je uchycena usměrňovací trubice, která je umístěna v měřeném průtočném průřezu turbokompresoru. V usměrňovací trubici jsou upraveny dva odběry tlaku shodného tvaru, otočené proti sobě o 180°, jejichž osy jsou rovnoběžné, příp. totožné, s osou usměrňovací trubice. Odběry tlaku jsou...

Zařízení pro měření izokinetického odběru plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218130

Dátum: 15.02.1985

Autori: Volf Jaromír, Vlček Josef, Jirsák Milan

Značky: zařízení, plynovodu, izokinetického, měření, odběru, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že k porovnání rychlosti při izokinetickém odběru proudícího média v měřicí sondě a referenční sondě se používá měření rozdílu statických tlaků v měřicí sondě a referenční sondě pomocí diferenciálního snímače tlaku, jehož jedna komůrka je spojena trubičkou s měřicí sondou a druhá komůrka je spojena trubičkou s referenční sondou a komůrky jsou od sebe odděleny membránou opatřenou tenzometry, která je akčním...

Zařízení k zamezení znečisťování ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218129

Dátum: 15.02.1985

Autor: Rajsigl Zdeněk

Značky: zařízení, zamezení, znečisťování, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zamezení znečišťování úložných ložisek rotorů, zejména spřádacích strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z prostoru mezi rotorem a úložným ložiskem vyúsťují kanály do vyrovnávací komory umístěné uvnitř nebo vně držáku úložného ložiska, která je opatřena sítem, jehož povrch je větší oproti průřezu kanálů. Ve vyrovnávací komoře jsou uspořádány různě tvarované a propojené přepážky. Vynález je možno využít v...

Způsob polymerizace isobutylenu a jeho kopolymerizace s konjugovanými dieny a vinylaromatickými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 218128

Dátum: 15.02.1985

Autori: Halaška Vlastimil, Marek Miroslav

Značky: isobutylenu, konjugovanými, monomery, kopolymerizace, způsob, dieny, vinylaromatickými, polymerizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerizace isobutylenu a jeho kopomerizace s konjugovanými dieny a vinylaromatickými monomery schopnými kationtově polymerizovat vyznačený tím, že se polymerizace a kopolymerizace provádí při teplotě -60 °C až +20 °C vysoce aktivním katalytickým systémem sestávajícím z chloridu titaničitého a anorganické kyseliny zvolené ze skupiny zahrnující halogensulfonové kyseliny, kyselinu sírovou minimálně 80%, oleum, oxid sírový a jejich...

Kombinovaný vzduchotlakový brzdový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 218127

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kober Milan, Rössler Artur, Čapek Ladislav, Mastník Zdeněk

Značky: kombinovaný, vzduchotlakový, válec, brzdový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného vzduchotlakového brzdového válce s pístem provozní brzdy zatíženým tlakem vzduchu z provozního okruhu a s pístem pružinové brzdy zatíženým tlakem akumulačních pružin proti tlaku vzduchu z pružinového okruhu. Vynález řeší možnost ovládání provozní brzdy i v případě, kdy je pružinová brzda mechanicky vyřazena z činnosti. Podstatou je výkyvné spojení pístu provozní brzdy s pístem pružinové brzdy pro přenos síly pomocí...

Uložení zadní kyvné vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218126

Dátum: 15.02.1985

Autor: Fojtík Jaroslav

Značky: kyvné, zadní, uložení, vidlice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení zadní kyvné vidlice u motocyklů a jiných jednostopých vozidel. Řeší nedostatečnou tuhost a složitost dosavadních konstrukcí. Zadní kyvná vidlice podle vynálezu má střední válcovou část výkyvně uloženou v pouzdře z měkké pružné hmoty, na kterou navazuje opěrná plocha, jež je posuvně uložena ve směru osy čepu v tvarovaném otvoru rámu, na vnější straně čepů jsou vytvořeny závity s maticemi. Vynález může být využit u...

Zařízení k přívodu oleje k těsnicím a třecím plochám rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218125

Dátum: 15.02.1985

Autor: Jan Jiři

Značky: vývěvy, zařízení, třecím, těsnicím, rotační, oleje, přívodů, plochám

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přívodu oleje k těsnicím a třecím plochám rotační vývěvy tvořené statorem, rotorem a šoupátky, přičemž v ose rotoru je vytvořen kanálek pro přívod oleje, u kterého je rotor (2) vývěvy opatřen vývrtem (9) kolmo ke směru osy rotace, a ve vývrtu (9) je posuvně uloženo tělísko ventilku (5), které je spojeno se závažím (6), uzavírající kanálek (4) a tlačná pružina (3).

Systém samočinného ovládání hydromechanické převodovky dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218124

Dátum: 15.02.1985

Autori: Roháček Jan, Skokov Evgenij, Poljak David, Jesenovskij-laškov Jurij, Bláha Hynek, Zemen Arnošt, Gurickij Olert

Značky: dopravního, hydromechanické, převodovky, prostředků, ovládání, samočinného, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší problém bezpečnosti jízdy vozidla po kluzkých vozovkách, zabezpečení režimu brzdění motorem na všech převodových stupních a ochranu převodovky před havarijním režimem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že systém ovládání hydromechanické převodovky je vybaven třemi elektronickými bloky ovládání elektromagnetů řazení a blokování volnoběžky, přičemž elektronický blok ovládání blokované volnoběžky má...

Zařízení pro pohon a brzdění hnacího hřídele tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218123

Dátum: 15.02.1985

Autori: Matoušek Ladislav, Dostál Pravomil

Značky: zařízení, tkacího, pohon, brzdění, stroje, hnacího, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pohon a brzdění hlavního hřídele tkacího stroje, u něhož se otáčky elektromotoru přenášejí na hlavní hřídel převodem a třecí spojkou ovládanou elektromotorem. U zařízení je spojkový kotouč třecí spojky uložen axiálně posuvně na hlavním hřídeli mezi volně otočně na hlavním hřídeli uloženou řemenicí převodu od elektromotoru a přírubou pouzdra otočně uloženého souose s hlavním hřídelem ve skříni, přičemž na pouzdru je...