Archív za 1985 rok

Strana 15

Energetický doplněk krmné dávky jednodenních kuřat nosných a masných plemen anhydridem glukózy s fortifikací 20 % Calcia a vitaminů skupiny A-D3

Načítavanie...

Číslo patentu: 224351

Dátum: 01.12.1985

Autori: Adolf Antonín, Cikhart Vlastimil, Procházka Miloslav, Macháček Josef, Sechovec Josef, Baloušek Miroslav

Značky: doplněk, krmné, skupiny, plemen, dávky, glukózy, nosných, anhydridem, fortifikací, masných, kuřat, jednodenních, energeticky, vitamínu, calcia

Zhrnutie / Anotácia:

Energetický doplňek krmné dávky jednodenních kuřat nosných a masných plemen vyznačující se tím,že obsahuje 2000 gramů anhydridu glukózy, 66 ml 20 % Calcia a 200 ml vitaminosního koncentrátu A a D3, podávaný formou nápoje během 3 dnů vlastního stáří kuřat.

Naparovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 219700

Dátum: 01.12.1985

Autori: Juríček Anton, Abel Miloslav

Značky: naparovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

U známych naparovacích ventilov ovládacie médium, ktoré pôsobí na medzikružie piestu musí prekonávať značnú silu pružiny, takže pri zvýšení strát vniknutých trením vodiacich elementov sa stáva, že sedlový uzáver sa pod vplyvom tlaku pary samočinne nadvihuje a para samovoľne preniká do okolia. Konštrukčne sú známe ventily značne zložité. S cieľom zabránenia samočinnému otvoreniu ventilu v prípade nedostatočného tlaku pružiny, navrhovaný...

Skúšobná tyčka a spôsob jej prípravy pre stanovenie priľnavosti galvanických povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219699

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hollý Ján

Značky: skúšobná, povlakov, stanovenie, priľnavosti, galvanických, spôsob, tyčka, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skúšobnej tyčky a spôsobu jej prípravy pre stanovenie pilnosti galvanických povlakov. Skúšobná tyčka je valcového tvaru a po obvode má vytvorené pozdĺžne drážky pre uloženie vložiek. Pri jej výrobe podľa vynálezu sa postupuje tak, že sa po dĺžke skúšobnej tyčky vytvoria pozdĺžne drážky, do ktorých sa pred galvanickým pokovením skúšobnej tyčky zasunú vložky, ktoré sa po okovení z drážok opäť vyjmú.

Krycia ružica s maticou prípojky nástenných vodovodných armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219698

Dátum: 01.12.1985

Autor: Praženka Dušan

Značky: armatur, krycia, prípojky, ružica, vodovodných, maticou, nástenných

Zhrnutie / Anotácia:

Krycia ružica s maticou prípojky nástenných vodovodných armatúr podľa PV je určená na zakrytie závitu závitovej prípojky v rôznej polohe nainštalovanej armatúry od steny, čím sa zabraňuje usadzovaniu nečistôt na závit prípojky a tým je zaručená hygieničnosť a estetičnosť pripojenia vodovodnej armatúry k vodovodnému potrubiu.

Podpätková šablóna

Načítavanie...

Číslo patentu: 219697

Dátum: 01.12.1985

Autori: Foks Jiří, Hrutka František

Značky: podpätková, šablóna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podpätkovej šablóny pre výrobu obuvi. Rieši problém vytvorenia imitácie plátkovaných podpätkov striekaním laku. Podstatou vynálezu je vytvorenie plášťa šablóny ako ekvidištantnej plochy k povrchu podpätku. Plášť šablóny je opatrený rovnobežnými drážkami a jej nosná plocha je v podpätkovej časti opatrená strediacim vybraním. Vynález možno využiť v obuvníckom priemysle.

Deriváty (Z)-3-(a-bróm)benzylidénizoindolin-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219696

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bobáľ Miloš, Proksa Bohumil

Značky: deriváty, přípravy, spôsob, z)-3-(a-bróm)benzylidénizoindolin-1-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú deriváty (Z)-3-((-bróm)benzylidénizooindolin-1-ónu vzorca I, kde R1 značí 2-(dimetylamino)etylovú, 2-dimetylminoetyl N-oxidovú, 2-trimetylamóniumetylovú, etenylovú, etylovú, 2(-N-acetyl-N-metyl)aminoetylovú alebo 1,2-dibrómetylovú skupinu a R2 značí vodík alebo benzylovú skupinu
vynález sa tiež týka spôsobu pípravy uvedených zlúčenín. Oblasť možného využitia - farmaceutický priemysel.

Spôsob výroby suchého vápenného hydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219695

Dátum: 01.12.1985

Autor: Fedorík Radovan

Značky: suchého, hydrátu, spôsob, výroby, vápenného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti spracovania priemyselného odpadu, ktorý predstavuje odpadové karbidové vápno. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa na odpadové karbidové vápno pôsobí karbidom vápenatým, pričom vzniká suchý vápenný hydrát a acetylén.

Zadná stena spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219694

Dátum: 01.12.1985

Autori: Drahoš Ivan, Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: kotla, spaľovacej, komory, zadná, parného, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov, u ktorého sa rieši spojenie celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny s celokovovou plynotesne zvarenou rúrkovou prehrievačovou stenou, vytvorenie spalinového usmerňovača a prenos tiaže z týchto častí parného kotla do nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že výparníkové rúrky celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny sa v prechodovom páse striedajú s...

Vertikálna batéria s odklopnými bočnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219693

Dátum: 01.12.1985

Autor: Makovíni Peter

Značky: odklopnými, batéria, vertikálna, bočnicami

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálna batéria s odklopnými bočnicami vyznačujúca sa tým, že bočnica (1) v svojej hornej časti je upevnená čapom (2) na páku (3), ktorej druhý koniec je upevnený čapom (4) o konzolu (5) pevne spojenú s formou (7) a v svojej dolnej časti je bočnica (1) upevnená o spodný rám (8) tyčami (6), ktoré sú zasunuté do účelne usporiadaných otvorov v spodnom ráme (8).

Polyamid so zmenšenou viditeľnosťou v blízkej oblasti infračerveného spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 219692

Dátum: 01.12.1985

Autori: Tichý Vojtech, Kaláb Vladimír, Petrů Kamil

Značky: blízkej, oblastí, zmenšenou, spektra, infračerveného, polyamid, viditeľnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyamidov, určených pre špeciálne účely. Rieši zmenšenie viditeľnosti polyamidov, najmä polyamidov zelených, v blízkej oblasti i infračerveného spektra. Dosahuje to prísadou 0,05 až 1,00 hmotn. % sulfidu kademnatého. Vedľa tohto pigmentu môže polyamid obsahovať komplementárny pigment, ktorým sa získa zelené zafarbenie. Okrem toho môže polyamid obsahovať aj iné pigmenty, plnivá a iné plastikárske prísady, ktoré upravujú jeho...

Zariadenie na opracovanie pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 219691

Dátum: 01.12.1985

Autori: Villár Karol, Richterová Elena, Brťka Milan, Moravčíková Mária

Značky: opracovanie, pások, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na opracovanie pások, zvlášť textilných, gumotextilných a usňových, používaných pri výrobe obuvi. Rieši problém zvýšenia produktivity a vykonania viacerých opracovacích operácií na tomto zariadení. Podstatou vynálezu je, že k tlakovému rozvodu sú cez jednotlivé rozvádzače pripojené podávací valec, na ktorého piestnici je upevnené nosné teleso s prítlačným valcom, a presúvací valec, na ktorého piestnej tyči je upevnený...

Ftaláty blokových etylénoxid-propylénoxidových kopolymérov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219690

Dátum: 01.12.1985

Autori: Martišovič Jozef, Florovič Stanislav, Križková Antónia, Forró Juraj

Značky: přípravy, spôsob, blokových, kopolymérov, etylénoxid-propylénoxidových, ftaláty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové ftaláty, vhodné k úprave sklenených vlákien, používaných ako výstuž plastov obecného vzorca kde a + c je 2 až 30 a b je 10 až 35 a ich amónné alebo trietanolamínové soli. Prípravu týchto zlúčenín možno uskutočniť pôsobením ftalanhydridu na príslušné blokové etylénoxid-propylénoxidové kopolyméry. Adíciu je výhodné prevádzať v tavenine pri teplote 70 až 140 °C. Neutralizáciou voľnej karboxylovej skupiny čpavkom alebo...

Ftaláty blokových etylénoxid-propylénoxidových kopolymérov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219689

Dátum: 01.12.1985

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

Značky: ftaláty, etylénoxid-propylénoxidových, přípravy, kopolymérov, spôsob, blokových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové ftaláty, vhodné k úprave sklenených vlákien, používaných ako výstuž plastov obecného vzorca kde R1 ja zbytok o štruktúre R2 je -COOH , a + c je 2 až 30, b je 10 až 35 a ich normálne či kyslé soli amonné a trietanolamínové. Prípravu týchto zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením ftalanhydridu na príslušné blokové etylénoxid-propylénoxidové kopolyméry. Adíciu je výhodné prevádzať v tavenine pri teplote 70 až 140 °C....

Pasta pre dokončovacie lapovanie pri výrobe guliek v sedlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219688

Dátum: 01.12.1985

Autori: Podstanický Alexander, Polievka Milan

Značky: dokončovacie, sedlách, výrobe, pasta, lapovanie, guliek

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom prihlášky vynálezu s názvom: "Pasta pre dokončovaciu operáciu výroby guliek v sedlách" ja lapovacia pasta pre lapovanie guliek v sedlách obsahujúca okolo 30 % abrazíva, mastiace zložky okolo 65 % a pomocné prísady ako tenzidy, organické bázy a silikónový olej. Popísaná pasta zabezpečuje optimálne trenie pri voľbe prítlačných materiálov z prírodnej kože, alebo syntetických typov kože. Na guľkách lapovaných popisovanou pastou sa...

Spôsob prípravy difenylesterov kyseliny o-ftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 219687

Dátum: 01.12.1985

Autori: Garaj Ján Drsc, Štefanec Jozef, Rattay Vladimír, Polievka Milan

Značky: difenylesterov, kyseliny, spôsob, o-ftálovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy difenylesterov kyseliny oftálovej z anhydridu kyseliny ftálovej a difenylesterov alebo di-o-tolylesteru kyseliny siričitej a to v ich molárnom pomere 1 : 1,0 až 1,1. Reakcia prebieha v prostredí inertného rozpúšťadla, za prítomnosti 0,0025 až 0,1 mólu organickej dusíkatej bázy pri teplote 100 až 120 °C počas 6 až 12 hodín. Difenylestery kyseliny ftálovej je možné použiť ako pomocné prostriedky, predovšetkým ako...

Bezkontaktný sytém pre prenos údajov o polohe rotujúceho člena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219686

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kos Rudolf, Doboš Jaroslav, Oravec Ivan

Značky: bezkontaktný, rotujúceho, polohe, sytém, prenos, člena, údajov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priameho inkrementného bezkontaktného systému prenosu údajov o polohe rotujúceho člena k logickej jednotke pomocou svetlovodných vlákien. Podstata tohoto bezkontaktného systému spočíva v tom, že rotačný člen je zaradený medzi svetelným zdrojom a vstupnými koncami svetlovodných vlákien uloženými na rotačnej ploche, pričom výstupné konce svetlovodných vlákien sú spojené cez optoelektrické členy s logickou jednotkou. Bezkontaktný...

Biodispergátor pre cirkulačné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219685

Dátum: 01.12.1985

Autori: Paulovič Milan, Vinklerová Oľga, Malý Klement

Značky: biodispergátor, chladiace, cirkulačné, okruhy

Zhrnutie / Anotácia:

Biodispergátor pôsobiaci detergenčne na teplovýmenných stenách so širokým biocidným spektrom v cirkulačných chladiacich vodách vyznačuje sa tým, že pozostáva z 10 až 50 % hmot. dvojzložkovej zmesi, ktorej zloženie je dané z 70 až 95 % hmot. polyetoxylovaného propylénglykol éteru všeobecného vzorca H(C2H4O)m(C3H6O)n(C2H4O)POH kde m + p = 4 až 10, pričom symboly m, p sú rovnaké alebo rôzne celé čísla n je 4 až 12 a z 5 až 30 % hmot....

Spôsob prípravy vysokokoncentrovaných vodných sústav kyseliny salicylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 219684

Dátum: 01.12.1985

Autori: Matejeková Viera, Novák Ladislav, Vltavský Zdeněk, Hofschneider Vladimír, Vaněk Jiří, Miklošová Mária, Kňažko Ladislav, Belujská Ladislava

Značky: vysokokoncentrovaných, přípravy, vodných, sústav, salicylovej, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy vysokokoncentrovaných vodných roztokov kyseliny salicylovej pomocou solubilizačných činidiel na báze etoxilovaných karboxylových kyselín, pričom na solubilizáciu sa používajú etoxaméry kyseliny kokosovej s 12 až 30 molekulami etylénoxidu a solubilizačné činidlo sa pridáva ku kyseline salicylovej v množstve 1 : 5 až 1 : 10 pri teplote 18 až 30 °C. Riešenie je vhodné pre farmaceutický priemysel.

Riadiaci elektronický obvod reverzácie jednosmerných motorov ovládaných elektronickými regulátormi otáčiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219683

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bujňáček Marián, Magač Andrej

Značky: otáčiek, reverzácie, elektronický, riadiaci, motorov, elektronickými, jednosmerných, regulátormi, obvod, ovládaných

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci elektronický obvod reverzácie jednosmerných motorov ovládaných elektronickými regulátormi otáčiek pre použitie v určení nezávislého stavu polohy bežca meniteľného odporu mimo funkcie zmeny odporu. Vynález rieši zapojenie na zmenu smeru otáčiek elektrického motoru. Podstata vynálezu spočíva v riadiacom elektronickom obvode, prípadne prepojenie svoriek podľa určitého schématu, aby sa docielila reverzácia. Ďalej nahradením kontaktných...

Nosná konštrukcia celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219682

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: kotla, stien, celokovových, parného, rúrkových, konštrukcia, nosná, plynotesných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosnej konštrukcie celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla. Rieši problém prenosu tiaže, silových pôsobení a dilatácií medzi jednotlivými časťami nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že podperný rošt je pevne uložený na hlavnom hornom nosníku a na hlavnom dolnom nosníku prostredníctvom valivého ložiska, pričom hlavný horný nosník a hlavný dolný nosník sú vzájomne spojené pomocou vyvažovacích ramien,...

Spôsob premiešavania skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219681

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sékely Stanislav, Malenka Peter, Hudec Anton

Značky: premiešavania, spôsob, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob premiešavania skloviny za účelom zlepšenia homogenity skla elektrolýzou skloviny striedavým prúdom. Výhodou tohoto spôsobu je, že premiešavanie skloviny inertným plynom, vo väčšine vznikajúcim kyslíkom, je energeticky výhodnejší, materiálovo nenáročný a má nielen homogenizačnú funkciu, ale má aj schopnosť odstraňovať plynné produkty, ktoré sú viazané v sklovine fyzikálnochemickými väzbami.

Zapojenie na reverzáciu chodu jednosmerného elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 219680

Dátum: 01.12.1985

Autori: Jikel Igor, Rényi Marián, Petr Jaroslav

Značky: chodu, elektromotora, zapojenie, jednosmerného, reverzáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reverzáciu chodu jednosmerného elektromotora vyznačujúce sa tým, že jednosmerný elektromotor (M) je pripojený cez triak (T) na zdroj (UN) striedavého napätia, zdroj (UP) programovacieho napätia je pripojený cez hradlovací odpor (RH) na vývod (9) integrovaného obvodu (MAA 436), pričom riadiaca elektróda triaku (T) je pripojená na vývod (3) integrovaného obvodu (MAA 436) cez ochranný odpor (RO).

Prúdové relé pre ploché pásové vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 219679

Dátum: 01.12.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: prúdové, vodiče, ploché, relé, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru silnoprúdovej elektrotechniky. Prúdové relé podľa vynálezu je určené na nadprúdové istenie silnoprúdových obvodov vytvorených z plochých pásových vodičov. Relé pozostáva z jazýčkového relé a permanentného magnetu a jeho funkcia spočíva v kombinovanom pôsobení magnetického poľa prúdovodiča a permanentného magnetu na jazýčkové relé. Vynález možno použiť v silnoprúdových elektrických zariadeniach s prúdmi vyššími ako 1000 A,...

Zariadenie pre obracanie hranolových predmetov a stohov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219678

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kladek Ladislav, Havran Vincent, Kostečka Richard, Jakubov Ján, Prokop Jaroslav, Mató Ladislav

Značky: zariadenie, stohov, obracanie, predmetov, hranolových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre obracanie hranolových predmetov a stohov okolo horizontálnej osi o 180° vybavené zavádzacím a odsunovým dopravníkom v línke pre priečne delenie pásu a pre expedíciu stohov tabúľ plechu vyznačujúce sa tým, že pozostáva z páru nad sebou uložených dopravníkov (10), vybavených valčekami (12) so samostatnými pohonmi (13), ktoré vytvárajú rám (11) s priechodovým profilom o maximálnej výške obracaného telesa (70), ďalej z vertikálne...

Spôsob stanovenia dispergačnej účinnosti tenzidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219677

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šebo Tomáš, Špacír Jozef, Kulhavý Teofil

Značky: stanovenia, tenzidov, spôsob, účinnosti, dispergačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia dispergačnej účinnosti tenzidov. Rieši spôsob stanovenia dispergačnej účinnosti ako funkciu rýchlosti sedimentácie pevných častíc v kvapalnom prostredí v prítomnosti tenzidu porovnávaním s rýchlosťou sedimentácie pevných častíc za porovnateľných podmienok bez použitia tenzidu. Pevné častice sa pripravujú in situ zrážaním na chemicky inertné látky voči prítomným komponentom napr. CaCO3, pričom tenzid sa pridáva...

Vyklápacie manipulačné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 219676

Dátum: 01.12.1985

Autor: Mlčoch Luděk

Značky: paliet, zariadenie, manipulačné, vyklápacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyklápacieho manipulačného zariadenia paliet pomocou manipulačného prostriedku, ako napr. vysokozdvižného vozíka, žeriavu a pod. Vynález rieši využitie samovýsypného princípu i nádoby vyklápajúcou sa zmenou ťažiska plnej a prázdnej nádoby a to u typizovaných paliet, ktoré doteraz na tento účel neboli používané a používali sa len špeciálne nádoby - zvlášť upravené. Podstatu vynálezu tvorí nosný rám, do ktorého je kyvne uložená...

Stroj na čistenie niteniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219675

Dátum: 01.12.1985

Autor: Ilavský Daniel

Značky: niteniek, stroj, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka čistenia niteniek listov brda tkáčskeho stavu od špiny, olejov, prachu apod., pomocou silonových rotačných kief a ohriatým roztokom s rozpúšťadlom. Vynález usnadňuje prácu v tkáčovňách a zlepšuje pracovné prostredie.

Ultrazvukový indikátor rýchlosti toku krvi na meranie krvného tlaku neinvazívnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219674

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šoltés Ladislav, Frollo Ivan

Značky: meranie, metodou, neinvazívnou, tlaku, ultrazvukový, krvného, rychlostí, indikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ultrazvukového indikátoru rýchlosti toku krvi na meranie krvného tlaku neinvazívnou metódou. Podstatou vynálezu je nové usporiadanie elektronických a akustických častí, ktoré popri zvýšenej citlivosti, zníženej konštrukčnej náročnosti poskytuje zlepšenie prevádzkových parametrov pri meraní krvného tlaku. Prínosom je použitie zmiešavača hneď na vstupe prijímacej časti, ktorý spolu s impulzami o konštantnej amplitúde o frekvencii...

Spôsob získavania ortute z odpadových vôd vznikajúcich pri odpražovaní ortute z flotačných ortuťových koncentrátov a z ortuťových odpadov chemického priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219673

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bumbálek Václav, Faix Alexej, Hodoši František, Kalafut Štefan, Wachter Rudolf

Značky: spôsob, vznikajúcich, ortute, odpadových, ortuťových, flotačných, koncentrátov, priemyslu, chemického, odpadov, odpražovaní, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka získavania ortute z odpadových vôd, ktoré vznikajú pri pyrometalurgickej výrobe ortute. Problém odpadových vôd z uvedenej výroby spočíva v tom, že ortuť vo forme mikrokvapiek je vo vode jemne dispergovaná alebo okľudovaná v hydrofóbnej pene a sedimentáciou sa neodstraňuje. Vyzrážanie iontovej ortute klasickými zrážadlami vedie k tvorbe anorganických koloidov, ktorých izolácia spôsobuje ťažkosti alebo vzniká nespracovateľný...

Mechanizmus na navolenie a aretáciu razníkov v raziacej hlave

Načítavanie...

Číslo patentu: 219672

Dátum: 01.12.1985

Autor: Myslík Jaromír

Značky: razníkov, navolenie, mechanizmus, hlavě, raziacej, aretáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na navolenie razníkov v raziacej hlave. Účelom vynálezu je umožnenie ľubovoľného zoskupenia razníkov v raziacej hlave. Uvedeného účelu sa dosiahne mechanizmom na navolenie a aretáciu razníkov raziacej hlave, ktorý má v telese 1, opatrenom priechodzím otvorom pre razník 2 vytvorené štvorcové drážky, kolmé na os razníka 2, s uloženými posuvnými západkami 3 uzatvorenými vekom 6 pomocou vodorovných pružín 7 pre držanie razníka 2 vo...

Orientovač krúžkov najmä kuželíkových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 219671

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šátek Róbert, Sako Alexander

Značky: krúžkov, kuželíkových, orientovač, ložísk, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie 100% orientácie krúžkov kuželíkových ložísk. Tohoto účelu sa dosiahne orientovačom krúžkov najmä kuželíkových ložísk, ktorého podstata spočíva v riešení orientovača kde otočný stôl je opatrený spojkou a po obvode zdvíhatkami, ktoré sa presúvajú po vačke, ktorá je pevne spojená s rámom. Krokovanie zaisťuje maltézsky kríž cez ozubené kolá s náhonom. V hornej časti otočného stola sú situované stieracie palce.

Ručný priklepávací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 219670

Dátum: 01.12.1985

Autor: Mikuláš Ján

Značky: priklepávací, prípravok, ručný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových prípravkov a je určený na vzájomné približovanie ručným priklepávaním čelných styčných plôch šikmo strihaných pod uhlom 45° transformátorových plechov, zložených s preplátovaním do magnetického obvodu. Plechy sú bez orezania ostrých koncov a tieto prečnievajú cez čelné plochy spojok a jadier. Prípravok pozostáva z pripevneného o rukoväť, hranolovitého telesa, ktoré má päť príklepových plôch a oproti...

Snímač dýchania

Načítavanie...

Číslo patentu: 219669

Dátum: 01.12.1985

Autor: Valter Peter

Značky: dýchania, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie mechanického snímania zmeny obvodu hrudníka pri dýchaní, zníženie trenia, ktoré vzniká pri použití registrácie odvodenej z obopnutia hrudníka pásom, ako aj zmenšenie mŕtveho chodu. Uvedený účel sa dosiahne použitím pružiny, ktorá obopína hrudník a v ktorej je umiestnené tiahlo. Tiahlo je na jednom konci pružiny s ňou pevne spojené a jeho druhý koniec vychádza z pružiny voľne von. Obidva konce pružiny sú...

Spôsob antistatickej úpravy textilných podlahových krytín na báze syntetických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219668

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hodúl Pavol, Hajdučková Edita, Náplava Anton, Antoš Kamil, Markušovská Elena

Značky: úpravy, materiálov, podlahových, antistatickej, syntetických, báze, textilných, spôsob, krytín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru výroby podlahových krytín na báze syntetických materiálov, resp. ich povrchovej úpravy. Rieši spôsob antistatickej úpravy týchto krytín tak, že sa na rubovú stranu použije náter latexu s obsahom 2 až 15 % hmotnosti vodivých sadzí a na lícovú stranu sa nanesie 1 až 6 % hmotností jemnodisperzného bentonitu s veľkosťou častíc do 0,6 (m na hmotnosť textilnej podlahovej krytiny.

Zariadenie na automatické vylúčenie dvojznačnej informácie o tlaku vo vysokofrekvenčnom bezelektródovom vákuometri

Načítavanie...

Číslo patentu: 219667

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bello Igor, Hribik Ján, Pribylský Pavol

Značky: vysokofrekvenčnom, vákuometri, bezelektródovom, dvojznačnej, zariadenie, automatické, vylúčenie, tlaku, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické vylúčenie dvojznačnej informácie o meranom tlaku vo vysokofrekvenčnom bezelektródovom vákuometri. V podstate pozostáva z výbojovej komory spojenej s budiacim generátorom opatreným elektródami, ktorý je spojený indikačným obvodom. Fotoprijímač je nasmerovaný na výbojovú komoru a je spojený ešte s vyhodnocovacím zariadením. Vynález je znázornený na priloženom výkrese na obr. 1.

Zmesný difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219666

Dátum: 01.12.1985

Autori: Veselý Václav, Novák Ivan, Révus Miloš, Bratský Daniel

Značky: hydrokonverziu, katalyzátor, katalytickú, zmesný, uhľovodíkov, difunkčný, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je syntetický hlinitokremičnan obsahujúci viazané kovy, druhá zložka je vybraná zo skupiny zahrňujúcej hlinitokremičitany rôzneho typu a pôvodu. Kovová zložka je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby...

Viaczložkový difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219665

Dátum: 01.12.1985

Autori: Révus Miloš, Novák Ivan, Veselý Václav, Bratský Daniel

Značky: uhľovodíkov, katalyzátor, difunkčný, spôsob, viaczložkový, hydrokonverziu, katalytickú, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor obsahuje tri hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je syntetický mordenit s rôznym molárnym pomerom SiO2 : Al2O3, druhou je syntetický hlinitokremičitan obsahujúci kovy zvyšujúce jeho katalytickú aktivitu a treťou zložkou je materiál vybraný zo skupiny zahrňujúci rôzne typy prírodných...

Zariadenie na orientovanie kuželíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219664

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bayer Artúr, Škorpík Eduard

Značky: kuželíkov, orientovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na orientovanie kuželíkov. Účelom vynálezu je orientovanie kuželíkov valivých ložísk do osového smeru malým čelom dopredu. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim zo žlabu 1, oproti ktorému je umiestnený dávkovací bubon 2 opatrený po obvode kapaami 11. Pod dávkovacím bubnom 2 je umiestnená orientačná clona 3, ktorá má prepadovú dieru upravenú tak, že šírka jej strednej časti 10 je minimálne taká ako je...

Spôsob prípravy alkalickej soli 2-pyrolidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219663

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bernátová Mária, Starigazda Ján, Šanda Karel

Značky: alkalickej, přípravy, 2-pyrolidónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy alkalickej soli 2-pyrolidónu v 2-pyrolidóne z 2-pyrolidónu na podklade alkalického kovu pre prípravu polymerizačnej zmesi vhodnej pre prípravu polypyrolidónu tak, že 2 až 30 % mol bázy sa rozpustí v 70 až 98 % mol 2-pyrolidónu pri teplote 25 až 95 °C v priebehu doby t, vyhovujúcej vzťahu 0,0009 t + 0,002 ? X ? 0,0044 t + 0,058, kde t je doba rozpúšťania bázy v 2-pyrolidóne v minútach X je množstvo hydrolýzou vzniknutej...

Spôsob stanovenia obsahu zložiek iniciačného systému v polymerizačnej zmesi pre prípravu poly-2-pyrolidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219662

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šanda Karel, Bernátová Mária, Starigazda Ján, Cimermanová Jana, Smierčaková Mária

Značky: přípravu, poly-2-pyrolidónu, zložiek, obsahu, iniciačného, spôsob, zmesí, stanovenia, systému, polymerizačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka spôsobu stanovenia zložiek iniciačného systému v polymerizačnej zmesi pre prípravu poly - 2-pyrolidónu, prípadne len obsahu alkalickej soli kyseliny 4-aminobutánovej od ktorej v značnej miere závisí spracovateľnosť pripraveného poly 2-pyrolidónu, najmä na výrobu vláken. Pri stanovení jednotlivých zložiek iniciačného systému v polymerizačnej zmesi sa zhydrolyzuje a po hydrolýze sa neutralizačnou titráciou odmerným...