Archív za 1985 rok

Strana 149

Způsob získávání molybdenu a mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218293

Dátum: 15.02.1985

Autori: Javorek Petr, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Formánek Josef, Sladkovská Jitka, Sychra Václav, Mrnka Miroslav

Značky: výrobe, pigmentů, ftalocyaninových, odpadních, mědi, molybdenu, způsob, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání molybdenu a mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů. Jeho podstata spočívá v tom, že se molybden vylučuje z odpadní vody roztokem vysoko molekulárního aminu v organickém, s vodou se nemísícím rozpouštědle, načež se měď vylučuje pomocí elektrolýzy. Molybden zachycený v roztoku vysokomolekulárního aminu se může vyloučit do vodného roztoků pomocí uhličitanů, popř. hydroxidů alkalických kovů, popř....

Přípravek k upínání vzorků z dutých skleněných předmětů do kyvety s imersní kapalinou při měření pnutí polariskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218292

Dátum: 15.02.1985

Autor: Šípek Václav

Značky: kapalinou, dutých, vzorků, pnutí, kyvety, předmětů, imersní, přípravek, sklenených, měření, upínání, polariskopem

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek se skládá ze středicí hlavice a upínací hlavice. Středicí hlavice tvoří základní deska, která je opatřena středovým otvorem a na vrchní ploše vybráním pro snímatelný, prstencovitý, uvnitř kónický středicí kroužek s osazením. Upínací hlavici tvoří hřídelka, zapadající při použití do středového otvoru středicí hlavice a nesoucí dvě protilehlé příruby, mezi nimiž je uložen dutý upínací prstenec, opatřený na obvodu odpruženými upínacími...

Způsob výroby hadic tvarovatelných do libovolných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218291

Dátum: 15.02.1985

Autori: Chuděj Jaroslav, Valenta Ladislav, Zdražil Jaroslav

Značky: tvaru, libovolných, hadíc, výroby, způsob, tvarovatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Zejména v motorech automobilů jsou požadovány hadice, které musejí být svým tvarem a délkou přizpůsobeny prostoru a účelu na místě použití. Dosud se podle objednávek zákazníků vyrábějí lisovací nebo vstřikolisovou technologií ve složitých formách. Hadice podle vynálezu se vyrobí postupem, při kterém se při dosud obvyklém postupu konfekcionování před uložením poslední vrstvy, kterou je zpravidla obal hadice nebo její oplet, uloží po celé její...

Ovládací mechanismus spínače vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218290

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vostracký Zdeněk, Kalina Josef, Ulč Miloslav

Značky: ovládací, napětí, mechanismus, vysokého, velmi, spínače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přístrojů, zejména vypínačů velmi vysokého a vysokého napětí. Jeho využití je možné u vypínačů s mechanickým ovládáním zhášecí komory, zvláště u máloolejových vypínačů a vypínačů SF6. Podstata vynálezu spočívá v řešení převodového mechanismu na potenciálu sítě spojeném přes izolační táhlo s pákovým systémem na potenciálu země. Převod síly je v blokované poloze velký a síla vybavovací pružiny je redukována až na hodnotu...

Materiál pro výrobu elektroinstalačních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218289

Dátum: 15.02.1985

Autori: Králíček Jaroslav, Bek Josef, Kubánek Vladimír, Štěrbáček Zdeněk, Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav

Značky: materiál, prvků, výrobu, elektroinstalačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polyamidu-6 v nehořlavé úpravě jako materiálu pro výrobu elektroinstalačních prvků. Vynález nachází uplatnění v řadě oblastí elektrotechnického průmyslu, především silnoproudého.

Zařízení pro nastavování a vyvažování horních válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218288

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bojda Břetislav, Michálek Ladislav

Značky: válců, vyvažování, horních, zařízení, nastavování, stolice, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavování a vyvažování horních válců válcovací stolice tandemových a reverzních tratí, zvláště pro válcování ocelových a jiných kovových pásů se vyznačuje tím, že na ložiskových tělesech horních pracovních válců jsou umístěna distanční tělesa, posouvatelná pod patní ložiska stavěcích šroubů a vysouvatelná z pod nich působením elektricky ovladatelného válce s táhly, vyvažovacím tlakovým hydraulickým systémem pro trvalé udržování...

Způsob výroby analogů prostaglandinu F2a

Načítavanie...

Číslo patentu: 218287

Dátum: 15.02.1985

Autori: Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Čapek Karel, Dědek Václav, Veselý Ivan, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Ledvinová Marie, Jarý Jiří

Značky: způsob, výroby, analogů, prostaglandinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby analogů prostaglandinu F2( obecného vzorce I kde X je hydroxylová skupina nebo OR1, kde R1 značí alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, n je 0 až 6, Y je vodík nebo alkylová skupina s 1 až 6 atomy uhlíku nebo OR2 skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo arylová skupina s 6 až 10 atomy uhlíku, která je případně substituovaná 1 až 3 atomy halogenů, A je hydroxylová skupina nebo vodík, B je vodík nebo hydroxylová skupina, přičemž...

Zapojení fluidického komutátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218286

Dátum: 15.02.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: komutátorů, fluidického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k převádění dvou průtoků tekutin, které pracuje tak, že po určitý čas vede tekutinu z prvého přívodu do prvého vývodu a současně tekutinu z druhého přívodu do druhého vývodu, zatímco v následujícím časovém úseku vede tekutinu z prvého přívodu do druhého vývodu a současně z druhého přívodu do prvého vývodu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen dvěma bistabilními fluidickými proudovými rozváděcími prvky, jejichž...

Způsob provádění minerských prací při rekonstrukci dopravních tunelů v krátkých výlukách dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218285

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mottl Kliment, Fišer Vladimír

Značky: provádění, tunelů, dopravních, rekonstrukci, výlukách, dopravy, krátkých, minerských, prací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlení a zhospodárnění rekonstrukcí dopravních tunelů, jež jsou prováděny v krátkodobých - cyklicky se opakujících - výlukách dopravy, které se provádí zejména na dopravně zatížených trasách, kde úplné vyloučení z provozu není možné. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že k rekonstrukci tunelu je použit nový technologický způsob provádění minérských prací, který lze v podstatě charakterizovat jako ražení - přibírání -...

Samonosný lištěný statorový svazek s klecí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218284

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mezírka Milan, Píchal Miroslav

Značky: statorový, lištěný, svazek, způsob, samonosný, klecí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání samonosného listěného statorového svazku s klecí, který je složen z jednotlivých plechových výlisků segmentů pro elektrické stroje, zejména s rybinovitým uchycením pólů, bez skruže kostry statoru a způsob jeho výroby. Využitím vynálezu se vytvoří samonosný listěný statorový svazek bez použití speciálních svazkovacích přípravků. Vynález lze využít u elektrických strojů všech typových velikostí a pro všechny počty pólů.

Způsob přípravy N-acyl-1-amino-tricyklo(3,3,1,1na 3,7)dekanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218283

Dátum: 15.02.1985

Autori: Macoun Petr, Vacek Jan, Kysilka Vladimír

Značky: n-acyl-1-amino-tricyklo(3,3,1,1na, způsob, přípravy, 3,7)dekanu

Zhrnutie / Anotácia:

N-acyl-1-aminotricyklo(3,3,1,13,7)dekany jsou perspektivními sloučeninami pro přípravu léčiv. Derivát této látky - N-(1-adamantyl)acetamid - je prekursorem pro přípravu 1-aminoadamantan hydrochloridu, který má antivirotické účinky. Způsob jeho přípravy podle vynálezu spočívá v tom, že se na tricyklo(3,3,1,13,7)dekan nebo jeho homology obecného vzorce (II) působí směsí kyseliny dusičné, bromovodíku a/nebo alkalického bromidu a nitrilu alifatické...

Zařízení k odběru zkušebních vzorků a konců vývalků za letmými nůžkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218282

Dátum: 15.02.1985

Autor: Lukášek Bohumír

Značky: zařízení, zkušebních, letmými, odběru, vzorků, konců, nůžkami, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k odběru vzorků a k zachycení a odbavení konců vývalků ustřižených na letmých nůžkách, umístěných zejména za hotovním pořadím válcovacích stolic na středních nebo těžkých profilových tratích. Sklopný dopravník umístěný za letmými nůžkami se bočně sklopí okolo čepů ještě před odstřižením vzorku. Začátek sklápění je časově vázán na začátek rozběhu letmých nůžek. Po ustřižení propadne vzorek mezerou, vytvořenou sklopením dopravníku...

Stírač pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218281

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novotný Rudolf

Značky: pásového, dopravníku, stírač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru pásové dopravy, kde je nutno zajistit řádné očištění pásu od nalepeného materiálu. Stírač podle vynálezu je tvořen stírací lištou, která je otočně uložena na rámu pásového dopravníku. Stírací lišta je spřažena s dvouramennou pákou otočně uloženou na rámu. Na obou ramenech dvouramenné páky je posuvně uloženo závaží, jehož přemístěním na prvním ramenu dvouramenné páky lze měnit velikost přítlačné síly na stírací lištu....

Způsob řízení vzdušinového teplosměnného systému a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218280

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vápeník Jaroslav, Enžl Jiří

Značky: řízení, způsob, tohoto, provádění, způsobu, vzdušinového, teplosměnného, systému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání vzdušinového teplosměnného systému, umožňujícího podstatně lepší využívání odpadního tepla, zejména u parních kotlů. U způsobu řízení podle vynálezu se v závislosti na skutečné výstupní teplotě spalin na výstupu ze vzdušinového ohříváku regulačním orgánem v uzavřeném okruhu vzduchového traktu upraví průtokové množství přepouštěcího vzduchu, načež se v závislosti na předepsané vstupní teplotě vzduchu ve vzdušinovém...

Vstřikovač pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218279

Dátum: 15.02.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: vstřikovač, motory, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacích motorů, u nichž se palivo dopravuje vstřikovacím čerpadlem, výtlačným potrubím a vstřikovačem, ústícím do spalovacího prostoru motoru, popřípadě do jeho sacího potrubí. Vynález řeší problém zmenšování zejména radiálních rozměrů vstřikovače s otvorovou popřípadě čepovou tryskou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že osa válcovitého uzavřeného prostoru ve vstřikovači nad diferenciální jehlou vstřikovací trysky je...

Zařízení na odstraňování otřepů na válcovaných tyčích kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218278

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bejček Josef, Drnec František

Značky: průřezu, válcovaných, tyčích, otřepů, odstraňování, kruhového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutní výroby v úpravnách válcovaných tyčí kruhového průřezu. Řeší zařízení na odstranění otřepů na obou koncích tyčí kruhového průřezu, které vznikají při řezání vývalků za tepla. Současně řeší odstranění fyzicky namáhavé práce. Zařízení na odstraňování otřepů na tyčích kruhového průřezu se vyznačuje tím, že nad válečkovým dopravníkem jsou na nosníku umístěny dvě speciální brusky A a B. Každá speciální bruska se skládá ze...

Zapojení vzorkovacího obvodu regulátoru koncentrace ozónu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218277

Dátum: 15.02.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: vzorkovacího, regulátoru, koncentrace, ozonu, obvodů, vodě, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vzorkovacího obvodu pro analogovou paměť samočinného regulátoru koncentrace ozónu ve vodě. Zapojení podle vynálezu je opatřeno dvojitým relé a je charakterizováno tím, že výstup operačního zesilovače je přes výkonový emitorový sledovač a cívku relé připojen jednak přes předpěťový odpor ke zdroji záporného předpětí a jednak přes Zenerovu diodu, polarizovanou svou katodou směrem k cívce relé na uzemněný zpětnovazební...

Způsob předsoušení vlhkého tuhého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218276

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mikoda Jiří

Značky: vlhkého, způsob, předsoušení, paliva, tuhého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je předsušit pevné palivo před jeho spálením ve fluidní spalovací komoře. Sušení se musí provádět proto, aby pevné vlhké palivo neucpávalo transportní cesty. Tohoto cíle se dosáhne tak, že popel z fluidní chladicí vrstvy se dávkuje do fluidní dávkovací vrstvy. Po smísení se směs popela a částečně vysušeného uhlí dávkuje do fluidního spalovacího prostoru. Pokud je nedostatek cirkulujícího popela, přidává se písek nebo zvýšené...

Zapojení pro akustickou indikaci velikosti měřeného odporu v obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218275

Dátum: 15.02.1985

Autor: Filip Pavel

Značky: velikostí, akustickou, indikaci, měřeného, obvodů, zapojení, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro akustickou indikaci velikosti měřeného odporu v obvodu, ve kterém je za nízkofrekvenční zesilovač připojen reproduktor, vyznačené tím, že k první svorce vysokoohmového vstupu (11) je přes přepínač (7) rozsahu velkých hodnot připojen jeden konec regulovatelného odporu (2) a kladná svorka (12) zdroje napájecího napětí a ke druhé svorce vysokoohmového vstupu (11) je připojen běžec regulovatelného odporu (2) a emitor PNP trazistoru...

Chlazení válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218274

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čapek František, Drdla Jiří

Značky: válcovací, chlazení, válců, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenství a řeší jednodušší a účinnější způsob chlazení válců válcovací stolice. Přívod chladicího média je proveden přívodným kolenem přes propojovací vrtání trubkou armatury do vertikální armatury s kanálem a výtokovými otvory, trubka armatury je v objímce utěsněna těsněním s možností posuvného pohybu nebo je přívod chladicího média proveden tak, že z propojovacího vrtání je trubkou sprchy připojen ke sprše.

Zařízení pro aktivní větrání válcových ocelových nádrží obilního sila

Načítavanie...

Číslo patentu: 218273

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kropáč Jan, Gross Stanislav, Medek Otakar, Kozák Jan

Značky: aktivní, válcových, zařízení, obilního, větrání, oceľových, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro aktivní větrání ocelových nádrží obilního sila, které jsou opatřeny ve své spodní části věncem. Věnec se na svém vnějším plášti opatří vstupními otvory a na svém vnitřním plášti výstupními otvory, ústícími do nádrže. Vstupní otvory se připojí k rozvodu vzduchu v silu a výstupní otvory jsou uvnitř nádrže zakryty částečně stříškou, která je přesahuje a zabraňuje vstupu obilí do výstupních otvorů a tím i do rozvodu...

Zařízení k dynamickému vyvážení stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218272

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kolarčík Vilibald, Pochylý František, Matula Richard

Značky: zařízení, dynamickému, stroje, vyvážení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čerpadel a řeší vyvážení dynamických sil jednovřetenových čerpadel. Podstatou vynálezu, kde stator čerpadla je opatřen alespoň jedním rezonančním prvkem tvořeným pružně uloženým hmotným členem je, že mezi hmotným členem podélného tvaru a statorem čerpadla jsou uloženy alespoň dva viskoelastické mezičleny.

Krokovací systém frikčního dopravníku pro palety k mezioperační přepravě různých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218271

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rychtrmoc Josef, Blažek Jan

Značky: systém, krokovací, palety, frikčního, mezioperační, různých, přepravě, součástí, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Krokovací systém frikčního dopravníku pro palety k mezioperační přepravě různých částí v automatizovaných výrobních systémech, vyznačený tím, že sestává z impulsního ovládače (9) s aktivním členem (29), přestavitelně uloženého v upínací liště(10), připevněné vně na podélníku rámu (16), z vahadla (30) s uvolňovací lištou (4) pro vysmeknutí kratšího ramene (6) zajišťovací páky (2), kyvně uložené na čepu (8) v tělese unášecí desky (15) a z narážek...

Rozkladová elektroda snímací elektronky infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 218270

Dátum: 15.02.1985

Autori: Benc Ivo, Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Kopecký Josef

Značky: snímací, infračerveného, záření, elektronky, rozkladová, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozkladové elektrody snímací elektronky infračerveného záření. Řeší materiál a podklad pro rozkladovou elektrodu snímacích elektronek. Podstata vynálezu spočívá v použití speciální práškové keramiky v želatině nanesené na křemíkové destičce. Vynález může být využit ve vakuové elektronice a v polovodičové technice.

Rozkladová elektroda snímací elektronky infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 218269

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kopecký Josef, Benc Ivo, Ladnar Josef, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan

Značky: elektronky, rozkladová, záření, snímací, elektroda, infračerveného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrody snímací elektronky infračerveného záření. Řeší materiál a podklad pro rozkladovou elektrodu snímacích elektronek. Podstata vynálezu spočívá v použití speciální práškové keramiky v želatině nanesené na křemíkové destičce. Vynález může být využit ve vakuové elektronice a v polovodičové technice.

Zařízení pro sklizeň bobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218268

Dátum: 15.02.1985

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

Značky: zařízení, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sklizeň bobu podle vynálezu zabraňuje ztrátám zrna při sklizni, které byly dosud při jednofázové i dvoufázové sklizni relativně vysoké a zhoršovaly ekonomiku sklizně. Mezi žací lištou, která je opatřena opěrným kluzákem, a spodní přívodní plochou sklízecího stolu sklizňového stroje je uspořádána dopravní plocha, která směřuje ke shrnovacímu šneku sklizňového stroje. Nad žací lištou je uložen otočný přiháněč bez středové průběžné...

Zaváděcí páska pro magnetopáskové jednotky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218267

Dátum: 15.02.1985

Autori: Soukup Jiří, Šmíd Luděk, Knapp Mario, Plšek Vladimír

Značky: zaváděcí, její, magnetopáskové, výroby, páska, způsob, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zaváděcí páska pro magnetopáskové jednotky má vytvořenou vodivou vrstvu z mědi. Tato vodivá vrstva je zhotovena bezproudou pokovovací lázní s výhodou na jedné straně odpadové magnetické pásky, zatímco její druhá strana je temná a nevodivá. Odpor vodivé vrstvy je menší než 5 ohmů na jeden běžný metr standardní půlpalcové nosné magnetické pásky. Vodivá vrstva je chráněna proti korozi.

Jednorázový dvoukomorový dialyzátorový svazek pro hemodialýzofiltraci, hemodialýzoperfúzi, hemodialýzooxygenaci a hemofiltrooxygenaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218266

Dátum: 15.02.1985

Autori: Erben Josef, Jakubek Valter, Válek Albert, Holánek Stanislav

Značky: svazek, dvoukomorový, hemodialýzoperfúzi, hemodialýzofiltraci, jednorázový, hemodialýzooxygenaci, hemofiltrooxygenaci, dialyzátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednorázového dvoukomorového dialyzátorového svazku pro hemodialýzofiltraci, hemodialýzoperfúzi, hemodialýzooxygenaci a hemofiltrooxygenaci, vyrobeného z plastických hmot, který obsahuje dialyzátové desky a krevní desky uspořádané v několika vrstvách, mezi kterými je vložena polopropustná membrána, sevřené závěrným systémem tvořeným prvním a druhým krytem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že Lineární profily dialyzátorové desky...

Zařízení k dynamickému vyvážení stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218265

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pochylý František, Kolarčík Vilibald, Matula Richard

Značky: dynamickému, vyvážení, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čerpadel a řeší vyvážení dynamických sil jednovřetenových čerpadel. Podstatou vynálezu je, že alespoň na jednom konci rotoru čerpadla je uložen resonanční prvek.

Způsob přípravy dibenzylsulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218264

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čuda Jaroslav, Simandl Jaroslav, Kutil Bedřich, Lorenc Josef

Značky: dibenzylsulfidu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dibenzylsulfidu vzorce I reakcí benzylchloridu s vodným roztokem sirníku sodného v přítomnosti anionaktivních, neionogenních nebo kationaktivních tensidů tak, že se reakce provádí za přídavku NaOH v množství 0,1 až 1,0 mol na 1 mol benzylchloridu. Dibenzylsulfid má použití jako inhibitor koroze a jako polotovar k přípravě dibenzylsulfoxidu.

Přísada do slévárenských samotvrdnoucích formovacích a jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218263

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ulrich Jiří, Křístek Jiří

Značky: samotvrdnoucích, prísada, slévárenských, formovacích, směsi, jadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Přísada do slévárenských samotvrdnoucích formovacích a jádrových směsí s vodním sklem v množství 1,2 až 4,0 % hmot. jako pojivem a s kapalnými tvrdidly na bázi organických esterů. Podstata řešení spočívá v tom, že přísada obsahuje dále amorfní práškový kysličník křemičitý, jehož střední průměr částic je v rozmezí 1.10-7 až 2.10-4 a je obsažena ve směsi v množství 0,2 až 5,0 % hmotnostních.

Zařízení k dynamickému vyvážení stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218262

Dátum: 15.02.1985

Autori: Matula Richard, Pochylý František, Kolarčík Vilibald

Značky: vyvážení, zařízení, dynamickému, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čerpadel a řeší vyvážení dynamických sil jednovřetenových čerpadel. Podstatou vynálezu je, že alespoň na jednom konci rotoru čerpadla je uložen vztlakový kroužek o nižší měrné hmotnosti, než je měrná hmotnost pracovní kapaliny.

Zařízení k samočinnému ukládání tvarových polotovarů na dopravní nebo manipulační ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218261

Dátum: 15.02.1985

Autori: Talafous Jiří, Profant Ladislav

Značky: samočinnému, tvarových, ukládání, manipulační, dopravní, ústrojí, zařízení, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k samočinnému ukládání tvarových polotovarů na dopravní nebo manipulační ústrojí, např. výkovků matkových klíčů. Předmětu vynálezu lze využít v kterémkoliv oboru, v němž je potřebné automaticky odebírat a zakládat polotovary podlouhlých tvarovaných dílců na transportní či manipulační ústrojí, nejlépe hmotnějších, např. kovových. Podstata vynálezu spočívá v odebírání orientovaně ukládaných polotovarů ze zásobníku, jehož dno je skloněné...

Zapojení soustavy zesilovačů pro snímání biopotenciálů s povrchu těla pacienta s kontrolou impedance vstupních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 218260

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hýža Zdeněk, Lexa Jan, Stupka Jindřich

Značky: snímání, biopotenciálů, zapojení, soustavy, vstupních, elektrod, kontrolou, těla, impedance, pacienta, zesilovačů, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení soustavy zesilovačů pro snímání biopotenciálů s povrchu těla pacienta s kontrolou impedance vstupních elektrod multielektrodového snímacího systému vyznačující se tím, že každá vstupní svorka (1) příslušné snímací elektrody je připojena na příslušný kladný vstup vstupního oddělovacího zesilovače (2, 3, 4) s jednotkovým zesílením, jejichž výstupy jsou přes odporovou síť (5) připojeny na zápornou svorku součtového zesilovače (6) s...

Způsob stanovení pevnostní třídy cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218259

Dátum: 15.02.1985

Autori: Řezáč Ladislav, Grabmüller Vlastimil, Bárta Václav, Truhlář Karel

Značky: způsob, pevnostní, třídy, stanovení, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení pevnostní třídy cementu na bázi nedestruktivního měření ultrazvukem, vyznačený tím, že se zkušební tělesa z cementové malty předepsaného složení ve zvolené lhůtě do 70 hodin od konce tuhnutí cementu podrobí zkoušce ultrazvukem, přičemž se zjistí alespoň jedna charakteristická veličina, např. ultrazvuková impulsová rychlost čela podélných vln při průchodu cementovou maltou, která se převede pomocí matematickostatistického vztahu...

Keramická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218258

Dátum: 15.02.1985

Autori: Engelthaler Jan, Engelthaler Jiří

Značky: hmota, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řešení problému keramické hmoty pro výrobu obkládaček, která je rozměrově stabilní při výpalu v rozmezí teplot 950 až 1050 °C. Podstatou vynálezu je keramická hmota pro výrobu obkládaček na bázi vápenato-křemičité hmoty, přičemž tato hmota vedle klasických surovin pro vápenato-křemičitou hmotu, jako jsou kaoliny, jíly a vápenec, obsahuje spongilit. Tato hmota obsahuje 10 až 15 váhových % látek prchavých při žíhání, 55 až 65...

Zapojení pro provádění operace přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218257

Dátum: 15.02.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: provádění, operace, zapojení, přerušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - spojení procesoru s přídavnými zařízeními. Zapojení řeší zrychlení počáteční a konečné fáze operace přerušení v systému se společnou asynchronní sběrnicí. Řešení se dosahuje spojením přidělovacích obvodů přídavných zařízení přes vysílač s nejvyšší váhovou linkou datové sběrnice, jejíž hladina se snímá při přerušení do instrukčního registru procesoru. Nejvyšší váhový bit výstupu tohoto registru...

Způsob hydromechanického tažení s přehrnováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218256

Dátum: 15.02.1985

Autori: Špaček Jindřich, Novotný Josef, Peňáz Václav, Tomášek Jiří, Kosek Jiří, Hrdina Jan

Značky: způsob, přehrnováním, tažení, hydromechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s přehrnováním a s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih nejprve tlakem kapaliny z tlakové komory vtáhne do dutiny přidržovače před čelo průtažníků, načež se na dno předtažného plechového přístřihu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá okraj předtažného plechového přístřihu tak dlouho, až se před tažný plechový přístřih přehrne hluboce do...

Mokrý hladinový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 218255

Dátum: 15.02.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: odlučovač, mokrý, hladinový

Zhrnutie / Anotácia:

K čištění plynů od prachových částic má mokrý hladinový odlučovač podle vynálezu ve své skříni vytvořen vstupní kanál, vymezený shora přívodní stěnou a zdola vstupní hladinou prací vody a zaústěný do odlučovací štěrbiny, na kterou je napojen výstupní kanál, vymezený vnější stěnou a vnitřní stěnou, která je svou dolní částí ponořena do prací vody, tvořící výstupní hladinu. Přívodní stěna vstupního kanálu je překryta regulační klapkou, která má...

Mikrokanálkový násobič elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218254

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vitovský Otakar

Značky: násobič, mikrokanálkový, elektronů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mikrokanálkového násobiče elektronů s vyššími parametry. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření tvarovaných kanálků a aktivní vrstvou v destičce násobiče elektronů. Vynález může být využit v jaderné technice, ve výzkumu kosmického prostoru, v lékařské elektronice a všude tam, kde je nutné měřit záření velmi malých intenzit zařízením o velmi malých rozměrech a malé hmotnosti.