Archív za 1985 rok

Strana 147

Houževnatá hmota obsahující sekundární aminové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218373

Dátum: 15.02.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: houževnatá, sekundární, hmota, obsahující, skupiny, aminové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká houževnaté hmoty na bázi epoxidové pryskyřice, vykazující zlepšenou houževnatost a odolnost vůči rychlým teplotním změnám. Hmota podle vynálezu obsahuje 5 až 50 dílů hmotnostních alkylesterů kyseliny akrylové a 70 až 95 dílů hmotnostních epoxidové pryskyřice, přičemž uvedená směs je vytvrzena diethylentriaminem nebo dipropylentriaminem v množství 103 až 150 % teorie, vztaženo na obsah epoxidových a akrylových skupin.

Pružná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218372

Dátum: 15.02.1985

Autor: Wiesner Ivo

Značky: pružná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružné hmoty připravitelné vulkanizací kompozice, skládající se z 5 až 50 dílů hmotnostních alkylesterů kyseliny akrylové a 70 až 95 dílů hmotnostních epoxidové pryskyřice alifatickými diaminy v množství 100 až 130 % teorie, vztaženo na obsah epoxidových a akrylových skupin.

Barevné pigmenty na bázi slídy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218371

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar, Halamová Květoslava, Sládeček Linhart, Nedorost Miroslav

Značky: způsob, pigmenty, bázi, jejich, slídy, barevné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný perleťový pigmenty na bázi slídy, nebo šupinek slídy pokrytých vrstvou oxidu titaničitého, dodatečně povlečený vrstvou Turnbullovy modři až do 30 %. Pigment se připravuje tak, že na částečky slídy nebo na perleťový pigment s povlakem oxidu titaničitého se vysráží Turnbullova modř až do 30 % srážením heptahydrátu síranu železnatého a ferrikyanidu draselného při teplotě 50 až 70 °C a pH 3 až 7. Produkt se odfiltruje, promyje odsolenou...

Způsob přípravy stabilních neaglomerovaných suspenzí organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218370

Dátum: 15.02.1985

Autori: Novák Antonín, Gemzová Iva

Značky: stabilních, neaglomerovaných, pigmentů, přípravy, způsob, suspenzí, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stabilních neaglomerovaných suspenzí organických pigmentů spočívá v tom, že se prášek pigmentu po smočení v N-metylpyrrolidonu natěstuje s dispergátorem sirupovité konzistence a toto těsto se rozmíchá ve vodě.

Způsob výroby aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218369

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír

Značky: 6-kaprolaktamu, aniontovou, aktivátoru, polymeraci, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu, případně směsi laktamů (-aminokyselin. Tento aktivátor na bázi polyurethanu se připraví rozpuštěním pěnového polyurethanu v tavenině 6-kaprolaktamu v přítomnosti 0,1 až 2 % hmot. kaprolaktamohlinitanu sodného obecného vzorce kde x je číslo od 0 do 2 včetně. Kaprolaktamohlinitan sodný se může připravit přímo v rozpouštěcí směsi z přítomného 6-kaprolaktamu a...

Tryska sekundárního chlazení při plynulém lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 218368

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šperka František, Schuster Marián

Značky: sekundárního, chlazení, plynulém, lití, oceli, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky sekundárního chlazení při plynulém lití oceli, pro rozstřikování vody s možností dokonalého rozprášení do mlhy ve tvaru kužele, v požadované vzdálenosti trysky od odlitku, která se skládá z hlavice trysky a vnitřní sekundární vložky, přičemž na hlavici trysky je závit pro připojení na rozvod chladicí vody a výstupní chladicí otvor, zatímco na vnitřní sekundární vložce je kanál pro přívod vody do této vložky a dále dva...

Lineární Fresnelova čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218367

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hajfler Jaroslav, Tůma Josef, Černý Jaroslav, Malý Miroslav, Nábělek Bohumil, Jaška Karel

Značky: fresnelova, lineární, čočka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolektorů slunečního záření pro využití sluneční energie k ohřevu vody nebo jiné kapaliny. Řeší je geometrické uspořádání jednotlivých optických prvků Fresnelovy čočky za účelem umožnění její efektivní výroby válcováním skloviny. Matematickými vztahy mezi rozměry jednotlivých optických prvků lineární Fresnelovy čočky je vyjádřeno uspořádání, při kterém je minimalizováno přemísťování tuhnoucí skloviny pod pracovním válcem....

Způsob výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218366

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: styrenu, zesítěných, kopolymerů, lineárních, výroby, polymerů, aldehydových, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu, při kterém se a na chlormethylderivát lineárního nebo zesítěného polymeru či kopolymeru styrenu působí hexamethylentetraminem v přítomnosti chlorovaného rozpouštědla při teplotě 60 až 100 °C, vzniklý produkt se zahřívá nejprve s hydroxylovým rozpouštědlem, potom po přídavku koncentrované kyseliny chlorovodíkové na teplotu 80 °C až varu.

Zařízení ke štípání dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218365

Dátum: 15.02.1985

Autor: Dybalík Zdeněk

Značky: zařízení, štípání, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke štípání dřevních výřezů získaných při těžbě dřeva. Vynálezem se řeší odstranění namáhavého a zdlouhavého ručního štípání dřevních výřezů, prováděného před jejich uložením do hrání. Zařízení je přenosné, dvoumužné a nasazuje se na ležící dřevní výřez tak, že je uložen svými čely mezi pevnou opěrou a posuvným štípacím nožem s rozpíracími křídly, ovládaným při štípání z místa obsluhy pracovním válcem, připojeným k vývodům...

Vodný přípravek pro preparování syntetických vláken především polyesterových a polyakrylových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 218364

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šrůta František, Vaníček Jiří

Značky: vláken, přípravek, polyakrylových, polyesterových, preparování, vodný, především, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší povrchovou úpravu syntetických vláken u výrobce i zpracovatele, příp. uživatele hotových textilních výrobků ze syntetických vláken a směsí s vlnou. Při použití neionogenních preparačních prostředků na bázi acylpolyglykolesterů nebo oxyetylovaných alkoholů se přidá 1 až 5 % hmot. soli kyseliny fosforečné, s výhodou normální sodné soli, přičemž se zvýší při daném obsahu preparace na vlákně antistatická účinnost prostředků a zlepší...

Zařízení ke komplexnímu zkoušení kvalitativních vlastností a funkčních parametrů zdravotních punčoch, zejména kompresivních a podpůrných

Načítavanie...

Číslo patentu: 218363

Dátum: 15.02.1985

Autor: Luža Elo

Značky: kvalitativních, vlastností, komplexnímu, kompresivních, funkčních, zkoušení, podpůrných, zařízení, zejména, punčoch, parametrů, zdravotních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke komplexnímu zkoušení kvalitativních vlastností a funkčních parametrů zdravotních punčoch, zejména kompresivních a podpůrných. Podstata zařízení, které je tvořeno zařízením pro zkoušku tahem, spočívá v tom, že toto zařízení pro zkoušku tahem je připevněno na základovém rámu. Na tomto základovém rámu je připevněn model dolní končetiny, skládající se ze segmentů, které jsou připojeny na zdroj tlaku a tlakové...

Způsob sanace acidických podkladových materiálů skládek pro rekultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218362

Dátum: 15.02.1985

Autor: Podhajský Miroslav

Značky: skládek, sanace, materiálů, acidických, způsob, rekultivaci, podkladových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sanace acidických podkladových materiálů skládek pro rekultivaci, při kterém se na povrch skládky naveze biologicky aktivní zemina pro vytvoření fytocenózní vrstvy. U tohoto způsobu se na podkladový acidický materiál podle jeho průměrného pH navrství zásaditý ochranný materiál, např. uhličitan vápenatý o obsahu nejméně 90 % hmot., v množství 0,6 až 2,8 t.ha-1, načež se vzniklá vrstva pokryje do výšky 15 až 20 cm...

Způsob výroby fenyltrichlorsilanu, případně ve směsi s difenyldichlorsilanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218361

Dátum: 15.02.1985

Autori: Joklík Jaroslav, Kruchňa Oldřich, Rathouský Jiří

Značky: způsob, případně, směsi, difenyldichlorsilanem, výroby, fenyltrichlorsilanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenyltrichlorsilanu, příp. ve směsi s difenyldichlorsilanem, štěpením organokřemičitých sloučenin chlorovodíkem při teplotě 60 až 150° Celsia za katalýzy 0,5 až 5,0 % hmot. chloridu hlinitého, počítáno na hmotnost organokřemičitých sloučenín. Jako organokřemičitá sloučenina se používají destilační zbytky z rektifikace fenylchlorsilanů, připravených syntézou z křemíku a chlorbenzenu, obsahující kromě...

4-(3b-Acetoxy-5-methyl-19-nor-5b-androst-9-en-17b-yl)-2- ethoxykarbonyl-1,3-thiazol a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218360

Dátum: 15.02.1985

Autori: Drašar Pavel, Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Kočovský Pavel

Značky: ethoxykarbonyl-1,3-thiazol, 4-(3b-acetoxy-5-methyl-19-nor-5b-androst-9-en-17b-yl)-2, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(3ß-acetoxy-5-methyl-19-nor-5ß-androst-9-en-17ß-yl)-2- ethoxykarbonyl-1,3-thiazolu a způsobu jeho přípravy. Thiazol podle vynálezu se vyrábí tak, že příslušný 3,21-diacetoxyderivát pregna-20-onu byl parciálně zhydrolyzován na 21-hydroxysloučeninu, jejíž OH-skupina byla přes mesylát převedena na brom a takto vzniklý 21-bromketon byl kondenzován s thioxamátem na sloučeninu podle vynálezu. Podobné látky typu uvedeného steroidního...

Způsob výroby aniontového polykaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218359

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stehlíček Jaroslav, Šebenda Jan, Bukač Zbyněk, Puffr Rudolf

Značky: způsob, výroby, polykaprolaktamu, aniontového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby aniontového polykaprolaktamu s nízkým obsahem monomeru, zvýšenou stabilitou viskozity taveniny, která při vstřikování nepění. Způsob je zvlášť vhodný pro kontinuální výrobu granulátu a uskuteční se třístupňovým procesem, tj. předpolymerací, krystalizací předpolymeru a jeho dopolymerací. Předpolymerace se provádí s výhodou při 220 stupních Celsia během 2 až 4 minut, krystalizace při 150 až 160 °C a dopolymerace 4...

Způsob provádění povrchové úpravy vytvarovaných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218358

Dátum: 15.02.1985

Autor: Moravec Vladimír

Značky: úpravy, prvků, provádění, vytvarovaných, způsob, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy vytvarovaných prvků a konstrukcí pro zvýšení jejich tepelného odporu a/nebo požární odolnosti a/nebo zvukové pohltivosti založené na tom, že se prvek opatří např. nástřikem nejméně jednou vrstvou hmoty smíchané ze suchých částí, kterými jsou jemnozrnná plniva, lehčená granulovaná plniva, anorganická pojiva, příp.vlákna, a z kapalných částí, jimiž jsou ve vodě rozpustný derivát celulózy, vodná disperze termoplastického...

Dielektrický registrační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 218357

Dátum: 15.02.1985

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

Značky: dielektrický, registrační, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dielektrického registračního materiálu pro výstupní linky rychlostních řádkových tiskáren, pro digitální vynášecí, případně pro analogové oscilografy, u něhož je zlepšena schopnost přijímat a udržet vysoké hodnoty elektrostatického signálu. Dielektrický materiál obsahuje papírovou podložku s kationaktivním polymerem, která je opatřena jednostranně dielektrickou vrstvou, skládající se z organického polymeru a pigmentu, u něhož je...

Zařízení k podávání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218356

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

Značky: zařízení, podávání, rotačních, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k podávání rotačních součástí, vhodné zejména pro valivá ložiska a jejich součásti. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení, které by odstraňovalo rázy při přivádění součástí do podávacího mechanismu u obráběcích strojů a kontrolních a třídicích automatů. Uvedeného cíle je dosahováno vhodným uspořádáním tří otočných závěsů nebo planžetových paralelogramů na základovém rámu zařízení. K prvnímu otočnému závěsu je uchycena...

Zařízení na volbu jehel v pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218355

Dátum: 15.02.1985

Autor: Habrda Miroslav

Značky: pletacím, jehel, zařízení, stroji, volbu

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o volbu jehel v pletacím stroji pomocí volicího kolečka uloženého svisle v rovině tečné k povrchu jehelního válce pletacího stroje, přičemž se volicí kolečko otáčí kolem osy kolmé k povrchu jehelního válce. Volicí kolečko se skládá z tělesa, na němž je našroubována objímka, která prostřednictvím kroužku drží lamely, mezi nimiž jsou vzorově umístěny zvedací klínky. Zvedací klínky předzvednou příslušné jehly a výplňková, případně vzorová...

Zařízení k vytváření výstupků a zahloubení zejména do pásma keramického těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 218354

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rathauský Jiří, Vranka Ludvík, Brunner Evžen

Značky: pásma, vytváření, zahloubení, těsta, zejména, zařízení, keramického, výstupků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření výstupků a zahloubení zejména do pásma keramického těsta a zařízení k provádění tohoto způsobu. Způsobem podle vynálezu se dosáhne vytvoření výstupků a zahloubení do pásma keramického těsta, přičemž výsledný produkt - tvarovka - slouží k vytváření dílců pomocí lepení tmelem. Uvedeného vytváření se dosáhne pomocí jazyků uchycených na rámu a vytvářecím ústím.

Pojistná příčka pro vyjímatelné přepravkové vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218353

Dátum: 15.02.1985

Autor: Srholec Stanislav

Značky: vyjímatelné, pojistná, přepravkové, vložky, příčka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistná příčka pro vyjímatelné přepravkové vložky podle vynálezu je určena pro balicí techniku, především pro přepravky na dopravu skleněných lahví na stojato. Vynález řeší problém spolehlivého zajištění jejich polohy v přepravce a také jejich ochranu jak proti poškození z vnějšku, tak i proti zcizení apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepravková vložka má jednak alespoň jednu podélnou plochu určenou k dosednutí na krycí plochu...

Zařízení ke zvlákňování viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218352

Dátum: 15.02.1985

Autori: Fallada Miroslav, Blažek Jiří, Pávek Václav

Značky: zvlákňování, kapalin, zařízení, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je v nové, jednoduché a lehké konstrukci zvlákňovacího bloku, u kterého se jediným závitovým spojem uchycuje od filtrační části odděleně montovatelný uzavřený komplet zvlákňovací trysky, který je vytvořen pouzdrem s tryskou a profilovým těsněním a je uzavřen víkem trysky do pouzdra. Na víku trysky je závit, kterým se celý komplet trysky uchycuje do filtrační části a zatěsnění je provedeno soudečkovým pouzdrem, těsnícím na principu...

Snímací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218351

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ohnesorg Petr, Nosek Jiří

Značky: snímací, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací ústrojí pro snímač, zejména pro snímač k adresnímu zařízení pro přepravky, zvláště poštovní, které je opatřeno čidlem, upraveným kolmo ke směru pohybu poštovních přepravek a u kterého jsou poštovní přepravky opatřeny kódovacím prvkem, tvořeným permanentním magnetem, zmagnetovaným předmětem, nebo částí zmagnetizovatelného předmětu, například pásu, vyznačené tím, že čidlo (8) je tvořeno ferromagnetickým předním pólovým nástavcem (1),...

Mikrodávkovač pro plynové chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218350

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křikava Antonín, Píša Ladislav

Značky: chromatografy, mikrodávkovač, plynové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou mikrodávkovače podle vynálezu je podélná pístová komora, v níž je uspořádán píst se dvěma otvory mezi ucpávkami, posuvný přepouštěcí člen a vstupní a výstupní členy prostupují ucpávku do těsné blízkosti pístu a přívod nosného plynu je nejdříve zaveden do přeběhové části pístové komory a odtud přes přívodní člen přes jeden z otvorů v pístu do výstupního členu.

Zapojení pro obnovení složky signálů barev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218349

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hajoš Zoltán, Záruba Jiří

Značky: signálu, složky, barev, obnovení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro obnovení složky signálů barev, v němž vstup barvonosné vlny je připojen přes první elektronický přepínač na vstup obvodu paměťové demodulace a zdroje referenčních vln postupně přes první a druhý elektronický přepínač na vstup obvodu paměťové demodulace, přičemž dva výstupy paměťové demodulace jsou připojeny na první vstup obnovitelů složky, na jejich druhé vstupy jsou připojeny výstupy třetího elektronického...

Způsob odsolování syntetických peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218348

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kolínský Jiří, Krojidlo Milan, Flegel Martin, Lebl Michal

Značky: peptidů, syntetických, způsob, odsolování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsolování peptidů. Vodný roztok, ve kterém jsou přítomny peptidy spolu s organickými a anorganickými solemi, je filtrován přes kolonu s náplní silikagelu, modifikovaného sloučeninami s alifatickými řetězci s počtem atomů uhlíku 5 až 20, načež jsou zbylé soli vymyty vodou a peptidy jsou potom eluovány organickým rozpouštědlem, příp. jeho směsí s vodou. Přitom nezáleží na koncentraci u peptidů a solí ve zpracovávaném...

Způsob výroby resistorů z polyesterového materiálu, plněného uhlíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218347

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kužel Radomír

Značky: materiálů, výroby, plněného, uhlíkem, polyesterového, způsob, resistorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby resistorů z polyesterového materiálu, plněného uhlíkem, vyznačený tím, že se odporová pasta, jejíž pevná složka je tvořena 0,5 % hmotnostních až 50 % hmotnostních uhlíku a kapalná složka 9,5 % hmotnostních až 50 % hmotnostních glykolmaleinatstyrenové pryskyřice, nanese na podložku a vypálí při teplotě 50 stupňů Celsia až 400 °C.

Stimulátor růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218346

Dátum: 15.02.1985

Autori: Danielková Ivana, Socha Jaromír

Značky: rostlin, růstu, stimulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stimulátoru růstu rostlin, který obsahuje látky aktivně doplňující některé přirozené fytohormony v rostlinách. Obsahuje směs aminobenzoových kyselin vzorce I, nitrofenolů vzorce II, kde R je vodík nebo alkyl s jedním až čtyřmi atomy v řetězci. Směsi obou typů sloučenin ve hmotnostním poměru 5 : 1 až 1 : 5 lze použít ve formě vodných roztoků, obsahujících jen 5,0 až 0,1 mg aktivních látek v 1000 ml vody. Při aplikaci těchto...

Způsob stanovení katalytické aktivity kreatinkinasy aktivované thiolovými deriváty ve viditelné oblasti spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 218345

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ráček Jaroslav, Slabý Pavel

Značky: thiolovými, způsob, katalytické, spektra, oblastí, aktivity, kreatinkinasy, aktivované, stanovení, viditelné, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení katalytické aktivity kreatinkinasy aktivované thiolovými deriváty ve viditelné oblasti spektra. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přebytek thiolových aktivátorů, interferujících při reakci redukované formy nikotinamidadenindinukleotidu s chromogenem, se odstraní přidáním N-etylmaleinimidu v množství 2 až 4 moly na 1 mol thiolového aktivátoru, načež se přidá chromogen a vzniklé zabarvení se měří ve viditelné...

Zapojení na ochranu budicího obvodu synchronního stroje s rotorovým vinutím napájeným přes sběrací kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218344

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šimr Jaromír, Smolák Jan

Značky: synchronního, zapojení, obvodů, rotorovým, kroužky, napájeným, sběrací, stroje, vinutím, budicího, ochranu, přes

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká energetických zařízení vybavených synchronními stroji, zejména turboalternátory nebo hydroalternátory. Řeší ochranu budicího obvodu, která indikuje poruchy v budicích obvodech synchronních strojů. Při normálním bezporuchovém provozu rotorového obvodu neprotéká měřicím článkem, který tvoří diagonálu můstku, proud. Na diferenčním členu, na který je přiváděno napětí z bočníků, úměrné proudům v příslušných větvích, se neobjeví žádná...

Zapojení pro ochranu sběrného ústrojí synchronních strojů s rotorovým vinutím napájeným přes sběrací kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218343

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šimr Jaromír, Smolák Jan

Značky: strojů, sběrací, rotorovým, přes, vinutím, sběrného, zapojení, kroužky, synchronních, ústrojí, napájeným, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synchronních strojů, zejména turboalternátorů nebo hydroalternátorů. Vynález řeší ochranu sběrného ústrojí synchronního stroje, která indikuje poruchy na sběrných ústrojích. Zapojení tvoří můstek, který je vyvážen nastavením posuvných středních vývodů obou odporů. V tomto stavu neprotéká měřicím článkem žádný proud. V okamžiku poruchy přenosu budicího proudu mezi kartáči a kroužky se poruší rovnováha můstku a měřicí článek...

Způsob zpracování odplynů vznikajících v procesu hydratace etylénu na etanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 218342

Dátum: 15.02.1985

Autori: Huml Miroslav, Grund Miroslav

Značky: vznikajících, hydratace, etanol, zpracování, odplynů, způsob, procesu, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování odplynů z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylénu na surovinu vhodnou pro další petrochemické výroby, především alkylaci benzenu etylénem na etylbenzen. Nečistoty, které jsou v surových odplynech z přímé hydratace obsaženy, především kyslíkaté sloučeniny, jako je voda, etanol a dietyléter, jsou z odplynu oddělovány kondezací po snížení jeho teploty na úkor výparného tepla lehkých kapalných...

Způsob a zařízení pro nanášení vzorků při vysokotlaké kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 218341

Dátum: 15.02.1985

Autori: Žížek Antonín, Mládek Milan, Stráněl Oldřich

Značky: vzorků, nanášení, způsob, zařízení, kapalinové, chromatografii, vysokotlaké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro nanášení vzorků při vysokotlaké kapalinové chromatografii pomocí chromatografické stříkačky přes dvě septa. Hrot jehly chromatografické stříkačky prostupuje postupně přeš dvě septa, přičemž hrot jehly proniká septem vždy v nestlačeném stavu a po proniknutí hrotu se septum stlačí. Vlastní zařízení se skládá z ovládacího dutého šroubu, jenž přitlačuje spodní septum k rozvodnímu dílu a ze stavitelného dutého...

Zařízení k nepřetržitému dloužení svazků vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 218340

Dátum: 15.02.1985

Autori: Blažek Jiří, Konopík Bohumil, Hynek Zdeněk

Značky: svazků, nepřetržitému, vláken, dloužení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Galety, na kterých je kabel opásán, jsou rozmístěny ve skupinách tak, že kabel v jedné skupině postupuje proti postupu celým zařízením a do vzniklých volných prostorů mezi skupinami galet jsou umístěný ohřevné zóny. Galety jsou přímo uloženy v ložiskách přední a zadní stěny a jsou opatřeny ozubenými koly, která jsou mezi skupinami spojena převodovými skříněmi s nastavitelným převodem.

Jednopístové dávkovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218339

Dátum: 15.02.1985

Autori: Cvetler Jiří, Augusta Čestmír

Značky: dávkovací, čerpadlo, jednopístové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednoduchým způsobem otázku automatického mazání uzlů obráběcích strojů předem určenou dávkou maziva. Podstatou vynálezu je, že píst, uložený v tělese a navazující ve své spodní části na přívod tlakového média, je opatřen prstencovou drážkou propojenou s vybráním, přičemž každý z výtlačných kanálů provedených v tělese je opatřen zpětným ventilem a přetlakovým ventilem, prostřednictvím kterých jsou odpadové kanály propojeny se sacím...

Způsob kondenzačního síťování lineárních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218338

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vondráček Petr, Schätz Miroslav, Hradec Miroslav, Aišman Miloslav

Značky: způsob, síťování, kondenzačního, polymerů, lineárních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kondenzačního síťování lineárních polymerů jako polyethylenu, polypropylenu, kopolymerů ethylenu, terpolymerů ethylenu a jejich směsí vyznačující se tím, že se na řetězce lineárního polymeru zavedou hydrolyzovatelné skupiny přídavkem sloučenin kde X jsou alkenyly lineární nebo cyklické s 2 až 10 uhlíky nebo akryloxy - nebo metakryloxy - skupiny, Y jsou skupiny RO-, přičemž R jsou alkyly s 1 až 10 uhlíky nebo alkenyly s 2 až 10 uhlíky,...

Prostaglandin F2 alfa nebo jeho analog jako látky indukující říji prasniček a prasnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218337

Dátum: 15.02.1985

Autori: Podaný Jan, Stejskal Jaroslav, Jelének Ladislav

Značky: analog, prasnic, říji, prostaglandin, indukující, látky, prasniček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití prostaglandinu 9(,11(,15(-trihydroxy-5-cis-13-trans-prostadienové kyseliny nebo jeho analogu 16-(3-chlorfenoxy)-9(,11(,15(-trihydroxy-17,18,19,20-tetranor-5-cis- 13-trans-prostadienové kyseliny pro indukci říje prasniček a prasnic.

Výsuvná noha kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218336

Dátum: 15.02.1985

Autori: Madry Ferdinand, Novák Josef, Zvánovec Jan

Značky: kontejneru, výsuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s kontejnery a řeší odstavení kontejneru z přepravního prostředku bez pomoci zdvihacího zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že každá ze čtyř noh je svým nosníkem uložena otočně a suvně v pouzdrech krajních příčníků kontejneru a příslušná vzpěra je svým ramenem uložena rovněž otočně a suvně v nábojích vnitřních nosníků. Výsuvné nohy je možno použít u všech kontejnerů, kde provedení podlahy umožní jejich...

Uložení válců spojité válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 218335

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vedra Lubomír

Značky: válcovací, tratí, válců, uložení, spojité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení válců spojité válcovací trati, jejichž hřídele jsou uloženy v ložiskových tělesech, pevně spojených se stojany válcovacích stolic. První konce hřídelů jsou v ložiskových tělesech uloženy prostřednictvím radiálních válečkových ložisek a jejich druhé konce prostřednictvím radiálních válečkových a axiálních kuličkových ložisek. Tato ložiska jsou z obou stran uzavřena v ložiskovém tělese průchozími víky, opatřenými vnějšími...

Kraj tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218334

Dátum: 15.02.1985

Autori: Gardáš Otakar, Mazánek Zdeněk, Matoušek Ladislav

Značky: tkaniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kraje tkaniny vytvářené na neortodoxních tkacích strojích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že okraj tkaniny je tvořen krajovými nitěmi, z nichž alespoň část je zplstěna. Podstata vynálezu je nejlépe patrna z obr. 5.